ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Lund
Gård nr. 122 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2022
 


Lund 2
Gammelt løpenr. 418.

Utskilt fra hovedbølet i ca. 1694. Landskyld 3 huder.

Bonde, leilending

Hans Solvesen Lund
f. ca. 1642 bg. 18/4-1721. ”Hans Lund 79 aar.”
g1g ?
g2g 12/10-1690 m. Tore Olsdatter fra Skien f. ca. 1643 bg. 19/12-1716. ”Hans Lunds qde. Tore 73 aar gl.”
g3g 16/6-1717 m. Maren Andersdatter.
1. Isak Hansen?
Bruker 1680.

Lensmann, g.br., selveier

Peder Christensen Berberg
.
Eier 1737. Se N. Berberg.

Peder Christensen kjøpte ved auksjonsskjøte 4/5-1737
2 1/2 hud med bygsel og herlighed i Lund (denne gården),
samt 1/2 hud som Kvelle kirke skal ha eid, med sine påstående husebygninger. Verdi 270 rdlr.
Auktionsskjøte dat. 4.5.1737, tingl. 25.7.1737.


Lensmann Peder Berberg ble dermed eier av halve Lund (bnr 2) med en landskyld på 3 huder.
Han bodde på N. Berberg med sin familie. Hans sønn Christen overtok dette bruket i 1752.

Lensmann, selveier

Christen Pedersen Lund
fra N. Berberg dpt. 3/10-1728 bg. 30/10-1784. ”Christen Lund 57 aar.”, s.a. lensmann Peder Christensen Berberg.
g. 18/12-1752 m. Anne Helgesdatter fra Gulset(B) dpt. 2/9-1731 bg. 7/12-1807. ”Enken Anne Heljesdtr. Lund 76 1/4 aar.” d.a. Helge Isaksen Gulset.
1. Karen dpt. 29/10-1752 bg. 16/12-1752. ”Christen Lunds dtr. Karen 9 uger.”
2. Peder Christensen dpt. 25/12-1753. Ble lensmann som sin far. Se Limi(3).
3. Maren Christensdatter dpt. 12/12-1756 g1g Harald Jansen. Se Plassen under Erlands  Venstøp.
4. Karen Christensdatter dpt. 1/7-1759 g.m. Lars Knudsen Aarhuus. Se Århus(1).
5. Sara Christensdatter dpt. 9/8-1761 g.m. Lars Barnholt. Se Forvaltergården under Fossum.
6. Helje Christian dpt. 30/12-1764 bg. 17/9-1766. ”Christen Lunds s. Helje Christian 1 3/4 aar.”
7. Pernille Christensdatter dpt. 2/8-1767 bg. 1/11-1781, 14 1/2 år gammel.
8. Helle Christensdatter dpt. 17/4-1770 g.m. Peder Haraldsen Semb. Se Sem nedre.
9. Christen Andreas Christensen Lund dpt. 27/9-1772. Se nedenfor.
-   bg. 27/7-1775. ”Christen Lunds dødf. søn.”
Eier 1752.

F.f. Christen Lunds pb. Karen: Halvor Toftes kone, Kisten Aabye, Jacob Vadrette, Solve Gulset, Christian Høst.
F.f. Christen Lunds db. Peder: Christian Høstes kone, Sara Larsdtr., Nils Grinie, Berulf Holm, Gregorius Lund.
F.f. Christen Lunds pb. Maren: Jens Aabyes enke, Pernille Jansdatter, Solve Gulset, Christian Høst, Jan Christophersen.
F.f. Christen Lunds pb. Karen: Christian Høstes kone, Hans Klevens kone, Gunder Holm, Gregorius Lund, Mons Tevesen.

F.f. Christen Lunds pb. Sara: Abraham Andersens kone, Christence Heljesdtr., Jacob Vadrette, Solve Gulset, Nils Isaksen.

F.f. Christen Lunds db. Helje Christian: Mad.
Greve, Peder Meens kone, Ole Nilsen, Jon Pedersen, Søren Aabye.
F.f. Christen Lunds pb.
Helle
: Hans Falchums kone, Anne Maria Hansdatter, Otter Leth, Søren Falchum, Knud Aarhuus, Haral Pedersen, Nils Christiansen, Peder Solvesen.
F.f.
Christen Limies db. Christian Andreas: Hans Abrahamsens kone, Maria Hansdatter, Jon Pedersen, Haral Jansen, Just Tofte.

16/6-1788      CHRISTEN PEDERSSEN   Bamble Skifteprot. nr. 11, side 240b.
Lund           Arvinger: Enka Anne Helgesdatter og barna:
               1. Peder Christenssen, myndig.
               2. Christen Andreas Christenssen 16 år.
               3. Maren Christensdtr. enke etter Harald Janssen.
               4. Karen Christensdtr. g.m. Lars Aarhus.
               5. Sara Christensdtr. g.m. Lars Barnholt.
               6. Helle Christensdtr. 17 år.
               Laugverge for enka ble Peder Falkum.
               Formynder for Christen ble broren Peder.
               ----”---- -”- Helle ble svogeren Barnholt.
Brt: 1562 - 0 -  0
Net: 1401 - 1 - 12.
Jordegods: 3 huder med bygsel og hærlighed i gaarden Lund. Vurdert for 1000 rdl.

2/1-1808       ANNE HELGESDATTER          Bamble skifteprot. nr. 15, side 160b.
Limi           Enke etter lensm. Christen Lund. Arvinger: Barna:
               1. Peder Christenssen, lensmann i Gjerpen.
               2. Christen Christenssen, bor på gd. Engelstad i Lardal sokn i Jarlsberg grevskap.
               3. Maren Christensdtr. vært gift 2 ganger, død, 6 barn:
                  Etter 1.ekteskap med Harald Janssen:
                  a. Jens Møller Haraldssen, mesterskomaker i Hadersleben i Holstein.
                  b. Harald Haraldssen, 25 år, bor i Skien.
                  c. Dorthea Hedevig Haraldsdtr., var i tjeneste hos et herskap for 1 år siden i Købehavn eller Sjælland.
                  d. Anne Haraldsdtr., der etter hennes skrivelse skal være g.m. Peter Hersknes? i Friderichstad i Holstein.
                  Etter 2.ekteskap med Hendrik Pederssen:
                  e. Maren Hendrichsdtr. 16 år, hos faren i Porsgrunn.
                 
f. Karen Christine Henrichsdtr. 5 år, hos faren.
                     Faren er verge for sine barn.
               4. Karen Christensdtr. død, vært g.m. Lars Knutssen Aarhus, etterlatt seg 4 barn:
                  a. Christen Larssen, 22 år, seminarist på Frandenborg i Danmark.
                  b. Knut Larssen      14 år. Faren verger.
                 
c. Dorthea Larsdtr.  18 ” . do.
                  d. Kiersten Larsdtr. 16 ” . do.
               5. Sara Christensdtr. g.m. forv.
Lars Barnholt v/Fossum.
               6. Mette Christensdtr. g.m. Peder Haraldssen Semb.
Brt: 730 - 1 - 11.
Net: 603 - 0 - 12.

Skiftet etter Anne Helgesdatter ble holdt på Limi hos hennes sønn. Hun døde på Lund(1) i 1807.

En teori.
På Lund er det et område ved Semsbekken som i alle år har blitt kalt for "Lensmannshølen". En teori kan være at det trolig ble bygd bolig og gårdsbygninger for lensmannen på Semsbekkens østside. Dette området var i Lund(2) sitt eie siden Christens far, Peder Christensen Berberg kjøpte eiendommen i 1737. Dette var mange år før bnr 4 ble utskilt. Jeg husker at Per Skifjeld på Lund(4), fortalte meg at han i barndommen hadde sett spor av bygninger i skaukanten vest for huset sitt.
Etter at lensmannen og kona døde, har ingen av barna hatt behov for å bo her." Bygningene må ha forfalt og siden blitt borte. Denne eiendommen har deretter hatt betegnelsen jord fram til utskilling av flere bruk. Følg eierne nedenfor. GS.

Selveier
Christen Andreas Christensen Lund
herfra dpt. 27/9-1772 d. 1815 i Lardal.
g. i Svarstad 12/10-1797 m. Marthe Maria Ingebretsdatter Foss (i Lardal), d.a. lensmann i Lardal, Ingebret Foss.
1. Anne Dorthea Christensdatter dpt. 28/8-1803 i Lardal g.m. lensmann Peder Pedersen Limi. Se Limi(3).
Eier 1797.

Denne familien bodde på S. Engelstad(2) ”Oppistua” i Lardal hvor han var fløtningsinspektør, senere "skovridder".
Se Lardal bind II, side 482.

Lensmann, bonde, selveier
Peder Christensen Limi

Eier 1799. Se Limi(3).

Bonde, selveier

Christen Pedersen Lund

Eier 1833. Se Limi(3).

Christen Lund bodde i Skien i 1835. Huset ble leid bort til Jacob Pedersen. Se nedenfor.

Arbeider, innerst
Jacob Pedersen fra Prestegårdshagen i Siljan dpt. 15/3-1795.
g. i Siljan 6/9-1829 m. Birgitte Hansdatter fra Sauherad f. ca. 1803.
Se Familie 4 - Gulset 1845.

En "innerst" (inderst) var en familie, eller person, som leide husrom og hadde sin egen husholdning.

Fra innflytningsprotokollen:
Anmeldt: 24/12-1835.
Navn, alder:
Jacob Pedersen, 40, født i Slemdal.
og kone Birgith Hansd., 32, født i Seufde.
Peder Jacobsen, 7
Hans Jacobsen, 5
Karen Jacobsd., 2.
Fra: Børnene er født i Slemdal sogn.

Til: Gaarden Lund.

Bonde, selveier
Mathias Eriksen Hellestvedt

Eier 1837. Se Tufte(8).

Denne M.E. Hellestvedt bodde i Bamble. Han var gift med datteren på Tufte(8). Han døde visstnok i 1838.

Dette bruket var ubebodd under folketellingen 1845. Jorda ble leid bort til Peder Zachariasen på Lund(1).

Bonde, selveier
Hans Isaksen Grini

Eier 1846. Se Grini(5).

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra Hans Isaksen til sønnen Daniel Hansen, dat. 27. nov., tingl. 1. des. 1852."

Bonde, selveier
Daniel Hansen
Grini fra Grini(5).
Eier 1852.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 24., tingl. 25. aug. 1853." Jord.
"Efter Skjøde fra Daniel Hansen, har eieren af bnr 3 ret til havnegang i sælgerens eiende part af Lunds sæterskov,
samt ved til sæteret og træmaterialer til sæterhusets opførelse og vedligehold, dat. og tinglyst 25. august 1853."
"Skjøde fra Daniel Hansen til Simon Hansen og hustru Anne Gulliksdatters bo, dat. 20. mars, tingl. 1. april 1869."

Dette bruket var ubebodd også under folketellingen 1865.

Bonde, selveier
Simon Hansen fra Grini(5) f. 26/4-1837 d. 17/6-1866, s.a. Hans Isaksen Grini.
g.m.
Anne Helvig Gulliksdatter fra Prestegården i Siljan f. 22/3-1845 d. 27/11-1912, d.a. Gullik Olsen og Berthe Olsdatter Høgseth.
Eier 1869. Se Grini(4).

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skifte efter Simon Hansen, hvorved dette brug er udlagt stervboenken Anne Gulliksdatter gift med Hans Martin Danielsen,
dato 30. mars, tinglyst 1. april 1869."


Bonde, selveier

Hans Martin Danielsen Grini

Eier 1869. Se Grini(4).

Dette bruket var fremdeles ubebodd under folketellingen 1875.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Hans Martin Danielsen til Simon Gregoriussen Lund for kr. 6.600, dat. 11., tingl. 18. mai 1880."

Fra 1880 ble dette bruket altså kjøpt av Simon Gregoriussen Lund og siden sammenføyd med Lund(1).

Se heretter Lund(1).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no