| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.06.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad nordre A
Det gamle hovedbølet av N. Ballestad etter fradeling i 1695.

Senere løpenr. 220 f og g. (65/30).

Landskyld 1742: 2 ½ huder.

G.br., leilending
Ole Christensen Ballestad fra N. Ballestad f. ca. 1645 bg. 1/11-1708. ”Ole Ballestad 63 aar gl.”, s.a. Christen Tronsen Ballestad.
Br. 1685. Se N. Ballestad.

G.br., leilending
Søren Olsen Ballestad
sannsynligvis fra N. Ballestad f. ca. 1665 bg. 25/5-1706. ”Søren Ballestad soldat fra Scheen 41 aar gl.”, trolig s.a. Ole Christensen Ballestad.
g. 6/10-1695 m. Lisbeth Nilsdatter sannsynligvis fra Bøle f. ca. 1669 bg. 2/2-1700. ”Søfren Ballestads qvinde fra Bradsberg Kleven, 31 aar, fattig jord.”, trolig d.a. Nils og Sara Bøle.
1. Kirsten Sørensdatter dpt. 2/2-1696.
2. Else dpt. 28/11-1697.
3. Else Sørensdatter dpt. 27/12-1699.
Br. 1695.

F.f. Søfren Ballestads datter Kiersten: Solve Meen, Pros Bøle, Haral Bølis q. Live, Jon Ballestads q. Ingebor, Solve Meens d. Karen.
F.f. Søfren Ballestads datter Else: Claus Hanssen Venstøb boer paa Snibetorp, Ole Torbiørnsen ibidem, Andres Johnssens qnde Maren ibidem, Ole Bestilts datter Johanne.
F.f. Søfren Ballestads datter fra BradsbergKleven Else: Bent Ballestad og Oue Ekaasen, Haral Bøles qvinde og Marthe Olsdatter fra Løberg.

Han ble skrevet for ”Søren Olsen Ballestad” både ved trolovelsen og vielsen.

G.br., selveier
Daniel Gundersen Ballestad
fra Bekkevold f. ca. 1668 bg. 11/12-1723. “Daniel Ballestad, 55 aar.“, s.a. Gunder Lauritzen Bekkevold.
g. 26/8-1696 m. Ingeborg Larsdatter fra Meen(A) f. ca. 1668 bg. 17/12-1742. ”Daniel Ballestads Enche Ingeborg, 72 aar.”, d.a. Lauritz Jacobsen Meen (Lauritz Lij d.e.).
1. Lauritz Danielsen (Lars Danielsen) dpt. 2/7-1697. Se nedenfor
. Flyttet siden til Bratsbergkleiva. Se Familie 11 - Kleiva 1740.
2. Gunhild dpt. 7/3-1700 bg. 11/7-1700. “Daniel Ballestads datter Gunnil, 15 uger g.“
3. Gunder Danielsen dpt. 5/6-1701 g.m. Boel Hansdatter Borge. Se Ø. Borge(2).
4. Gunhild Danielsdatter dpt. 12/9-1703 g.m. Anders Isaksen Bachen. Se
Bakken.
5. Anna Danielsdatter dpt. 13/12-1705 g.m. Jens Ovensen Ballestad. Se nedenfor.
6. Martha Danielsdatter dpt. 18/12-1707 g.m. Abraham Zachariasen.
Se N. Venstøp(C).
7. Maren Danielsdatter dpt. 9/3-1710 g1g m. Ole Haagensen Bechevald. Se Bekkevold(B).
8. Kirsten dpt. 17/5-1712 bg. 8/12-1715. ”Daniel Ballestads datter Kirsten 3 aar 6 maaneder. Barnekopper.”
9. Anders Danielsen dpt. 24/11-1715. Se N. Ballestad(1).
Br. 1697.

F.f. Daniel Ballestads Søn Lauritz: Capt. Lieut. Hejerman, Fendrich Usler, Jomfru Anne Tønsbierg, Jomfru Kirstine Lisbeth Tønsbierg.
F.f.
Daniel Ballestads datter Gunnil: Guttorm Men, Jacob Lauritzen Men, Ole Høisets q. Berte, Even Ballstads Enke Aaste, Guttorm Mens stifdatter Aase.
F.f. Daniel Ballestads Søn Gunner: Guttorm Meen, Jacob Lauritzen Meen, Ole Højsets qv.
Berte, Susana paa Klefven, Aase Laersd. Meen.
F.f.
Daniel Ballestads datter Gunnild: Haral Bøle, Jacob Larssen Meen, Ole Balletads søn Jacob, Hans Lies qvinde Lisbeth, Tollef Løbergs qvinde Aase, Lars Lj's datter Kirsten.
F.f.
Daniel Ballestads datter Anna: Stephan Enggraf. Hans Gunderssen. Ole Højsæts qvinde Birte. Kirsten Meen.
F.f.
Daniel Ballestads datter Martha: Gutorm Meen, Hans Gunderssen i Scheen, Jacob Meens qvinde, Marta Meen.
F.f. Daniel Ballestads datter Maren: Gutorm Meen.
Jon Echenrød. Ole Højsæts qvinde Birte. Jacob Mens qvinde Kirsten. Guttorm Meens datter Maren.
F.f. Daniel Ballestads datter Kirsten: Guttorm Meen. Hans Gunderssøn i Scheen. Jacob Meens qde. Kirsten. Maren Meen.
F.f. Daniel Ballestads søn Anders: Stephan Enggraf. Hans Gunnessøn. Helge Højsæts qde. Maren Larsdatter.


Daniel Gundersen Ballestad kjøpte 2 1/2 hud av gården i ca. 1705 av Simen Meens arvinger.

"Skoskatten" 1711:

Daniel Self, 11, Kone, 6 børn det ene kun 1 aar, 1 fosterbarn, 1 dreng, 1 pige, 66 skilling.
Jon Self, 3, kone, 1 barn, 18 skilling.
Jacob Self, 4, kone, 1 barn under 3 aar, 1 dreng, 24 skilling.

Matrikkelutkastet 1723:
Daniel Ballestad.
Isak Ballestad
Jacob Ballestad
Ole (trolig død 1708).

En Ole Ballestad er oppført som bruker i 1723-matrikkelen. Dette kan være feilaktig og
henge igjen etter den forrige brukeren Ole Christensen Ballestad. Han døde i 1708.
Det kan heller ikke være Ole Jacobsen som ikke ble født før 1709.


I 1738 brukte enka Ingeborg gården sammen med sønnen Lars.

Arbeider, innerst
Lars Danielsen Ballestad
(Lauritz Ballestad) herfra dpt. 2/7-1697 bg. 27/12-1773. ”Lars Danielsen 76 aar.”, s.a. Daniel Gundersen Ballestad.
g1g 29/8-1728 m. Anna Ingebretsdatter Lerche fra Kleiva dpt. 23/2-1710 bg. 6/6-1750. ”Lars Danielsens kone 40 aar og søn Engebret 5 aar. ”, d.a. Ingebret Eriksen Lerche. Se Familie 1 - Kleiva 1711.
g2g 2/11-1751 m. Gunhild Jacobsdatter f. ca. 1718 bg. 5/7-1772. ”Lars Danielsens kone 54 aar.”

Det kan ikke sees at Lars Danielsen eide gården på noe tidspunkt. Denne familien flyttet til
Bratsbergkleiva tidlig på 1740-tallet. Se Familie 11 - Kleiva 1740.

G.br., leilending
Jens Ovensen Ballestad
fra Riis(8) dpt. 6/1-1712 bg. 13/4-1771. ”Jens Ouesen Ballestad 60 1/2 aar.”, s.a. Oven Larsen Riis.
g1g 24/10-1737 m. Anne Danielsdatter herfra dpt. 13/12-1705 bg. 3/6-1763. ”Jens Ouensen Riises kone 59 1/2 aar.”, d.a. Daniel Gundersen Ballestad.
g2g 10/10-1764 m. Pernille Pedersdatter fra Hauen(B) dpt. 13/3-1734 bg. 28/2-1792, d.a. Peder Jacobsen Houen.
1. Hans Jensen dpt. 3/4-1738. Se N. Ballestad(D).
2. Daniel Jensen dpt. 25/9-1740. Se Familie 5 - Kleiva 1784.
3. Anders Jensen dpt. 13/1-1744. Se Ekornrød under Bøle.
4. Ove dpt. 16/10-1746 bg. 10/11-1748. ”Jens Riises søn Ouen 2 aar.”
5. Anne Maria dpt. 1749 bg. 6/10-1754. ”Jens Riises dtr. Anne Maria 5 aar.”
6. Berthe Jensdatter dpt. 25/3-1751 g.m. enkemann Jens Olsen Folloug. Se Follaug(3).
7. Lars Jensen dpt. 11/11-1753. Se Familie 1 - Borgestad 1801.
8. Johan Jensen dpt. 1/1-1754. Død før 1771.
9. Anne Maria Jensdatter dpt. 18/1-1756. Død før 1771.
10. Halvor Jensen dpt. 4/3-1759. Død før 1771.
11. Jacob Jensen dpt. 30/8-1761. Død før 1771.
Barn i 2. ekteskap:
12. Anne dpt. 9/3-1766 bg. 13/4-1766. ”Jens Ballestads d. Anne 5 uger.”
13. Ove dpt. 12/4-1767 bg. 2/10-1768. ”Jens Ballestads s. Ouen 1 1/2 aar.”
14. Anne Jensdatter dpt. 24/9-1769 g.m. Ole Helgesen Ballestad. Se Ballestad(34).
Br. 1752.


F.f. Jens Ovessøns  Hans
: ----- Ole Riis, Anders Ballestad, Anders ---s qde. Johanne Christensdatter.
F.f. Jens Riises Daniel: Anners Bachen, Abraham Venstøb, Hans Danielssøn, Lars Klevens qde. Kirsten.
F.f. Jens Riises Anders: Anders Ballestad, Solve Isakssøn, Nils Nilssøn, Lars Ovessøns qde. Kirsten Ovesdatter.
F.f. Jens Riises Ouen: Anders Ballestads kone, Kisten Ouensdatter, Ole Becheval, Ouen Olsen.
F.f. Jens Riises pb. Berthe: Nils Bachens kone, Kisten Ouensdtr., Anders Ballestad, Halvor Becheval.
F.f. Jens Ballestads db. Lars: Abraham Venstøbs kone, Kisten Larsdtr., Gunder Borge, Anders Ballestad, Anders Jonsen.
F.f. 
Jens Riises db. Johan: Hans Christensens kone, Else Jacobsdatter, Søren Riis, Christopher Johannisen.
F.f. Jens Riises pb. Anne Maria: Inger Solvesdtr., Maria Jensdtr., Gunder Sølie, Christopher Strømbech.
F.f. Jens Riises db. Halvor
: Agnethe Strombech, Aslov Christophersdatter, Søren Riis, Haral Tollefsen.
F.f. Jens Riises db. Jacob: Ole Riises kone, Karen Andersdtr., Søren Riis, Erik Olsen.
F.f. Jens Ballestads pb. Anne: Ouen Kiolkiøns kone, Ingebor Engebretsdtr., Anders Ballestad, Hans Jensen, Daniel Jensen.
F.f. Jens Ballestads db. Ouen: Hans Ballestads kone, Ingebor Larsdtr., Anders Ballestad, Christen Larsen, Peder Larsen.
F.f. Jens Ballestads pb. Anne: Daniel Jensens kone, Maria Halvorsdtr., Anders Danielsen, Anders Larsen, Peder Larsen.

Jens ble i 1744 fosterfar for sin bror Lars' to barn fra Bratsbergkleiva,
Karen Larsdatter f. ca. 1740 og Christen Larsen f. ca. 1743.
Disse ble foreldreløse da begge foreldrene døde veldig tidlig.

6/6/1771       JENS OUGESSEN BALLESTAD     Bamble Skifteprot. nr. 7, side 26b.
Ballestad      Arvinger:                            
               Enka Pernille Pedersdatter og barna:
               1. Hans Jenssen,   myndig.
               2. Daniel Jenssen, --"--
               3. Anders Jenssen, --"--   Form.: Anders Danielsen Ballestad.
               4. Lars Jenssen    18 år.
               5. Berthe Jensdtr. 21 "    --"--  broren Hans.
               6. Anne Jensdtr.    1 "    --"--  mora med laugverge.
               Laugverge for enka ble Helge Ballestad.
Brt: 59 - 2 - 4
Net: 17 - 1 - 8.
("Ovensen, da det er min tipp-tipp oldefar." Tilføyd av lærer Andreas Ballestad.)

Enka Pernille Pedersdatter ble g2g med Morten Jensen. Se nedenfor.

Major Christian Barnholt (1692-1774) eide hele Ballestad nordre fra 1718, ifølge bl.a. skjøte av 5 februar 1718.
Det var han som ga navn til den "nye" gårdsnummer 66 "Kristiansfliid". Han bodde i Skien.

Av nedenstående overhoffrettsdom (høyesterettsdom) fra 1768, mellom sønnen Carl Friderich Barnholt og
Jens Severin Schweder
, kan vi få en oversikt over alle hans eiendeler i nordre Ballestad (4 huder).

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  Riksarkivet (avskrift: Jan Christensen).
Sak nr 38, år 1768. Onsdagen den 20de Aprilis.

Carl Friderich Barnholt, contra Jens Severin Schweder paa egne og afgangne Foged Schweders Sterboes arvingers Vegne.

At Major Barnholt har ejet den fulde gaard Nordre Ballestad, skyldende 4 huder, er klart af Skiødet under 5te Febriarii 1718,
hvorved hand bekom 2 1/2 Huud deri; Af  Scheens Magistrats kvittering af 1te Aug 1733 for de ham overdragne 1 1/2 Skind;
Af Skiødet under 10de Januarii 1736 paa 1 1/2 Skind, og Skiødet af 4de April 1736 paa 1 Huud 3 Skind, som tilsammenlagt
udgiøre gaardens fulde skyld 4 Huuder, følgelig er hans Søn, Citanten Carl Frederic Barnholt, fød i aaret 1730, efter Loven
Odels og Løsnings berettiget til saameget  af bemeldte gaard, som i Faderens Værge er hævdet, og under denne Sag paastevnet;
Da nu saavel Skiødet af 20de Februarii 1741, som de førte Vidner oplyse, at den deel i gaarden, som Jacob Olsen brugte, og var
Han tilbøxlet den 15de April 1720, af Major Barnholt igjen er solgt til Ole Hofdejord, og altsaa ei har været  indbegrebne under
de 2 Huuder 9 skind som ved Executionen af 8de November 1749 er det Schwederske Sterboe udlagt, men at samme Udslag
alleene har bestaaet i de 1 huud 3 skind, som Major Barnholt i aaret 1720 har tilbøxlet Joen Olsen, hvilke hand altsaa i Hævds
aar alleene har besiddet, og derhos i de 3 Skind, som hand i aarene 1730 og 1736 har tilforhandlet sig, samt 1 huud og 3 skind,
som hand af Ole Lies arvinger ved skiøde af 4de April 1736 har tilkiøbt sig, hvilke tvende sidste Deele hand altsaa ei i Hævdes
Tiid har besiddet, saa kand Citanten ei Ansees Odelsberettiget til videre end de hævdede 1 huud 3 Skind som nu af Morten Jensen
besiddes; Vel vil Citanten foregive, at ved Executionen blev udlagt den 1 huud og 3 skind, som Jacob Olsen i aaret 1720 havde
bøxlet, men da Executionen viiser, at Anders Jacobsen var opsidder paa denne een huud 3 skind, som omtvistedes og de førte
Vidner tilstrækkelig forklare, at denne huud og 3 skind er just de samme som forhen have været Ole Lie tilhørende, saa kand paa
dette hans ubeviiselige Foregivende ei noget reflecteres.

Thi Kiendes for Ræt: Naar Citanten Carl Frideric Barnholt efter lovlig omgang aflegger den i Lovens 3-3-7 articul foreskrevne Eed,
bør de Schwederske arvinger til neste Fahrdag efter Loven for ham røddiggiøre og fraviige Een huud 3 skind af Morten Jensen,
imod saadan Løsnings Summa, som i Propotion af Schweders i Executionen af 8de November 1749, anførte Fordring, der er
beregned til 373 Rd 1 s. paa disse Parter kand falde. Processens omkostninger for alle Retter ophæves. At fuldbyrdes og
efterkommes 8te Uger efter denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven.

NB: Notis av avskriver. Alle steder her er skrevet "Schreder", men jeg har skrevet "Schweder", for det er vel riktig.


G.br., selveier
Morten Jensen Ballestad
fra Listøl under lille Høggeto i Gjerstad dpt. 13/8-1730 bg. 23/9-1802. ”Morten Jenssøn f. N. Ballestad 72 1/12 aar.”, s.a. Jens Torjersen Listøl (1687-1770) og Alis Torsdatter fra Brokeland (1689-1763).
g1g 14/7-1768 m. Siri Olsdatter fra Gjerstad dpt. 29/9-1742 bg. 20/11-1773. ”Morten Ballestads kone 30 1/2 aar.”, d.a. Ole Svenningsen fra Mæsel i Gjerstad og Ingeborg Olsdatter.
g2g 30/6-1774 m. enke Pernille Pedersdatter fra Hauen(4) dpt. 13/3-1734 bg. 28/2-1792. ”Morten Jenssøns Ballestads kone Pernille Pedersdtr. 58 aar.”, d.a. Peder Jacobsen Houen fra Ballestad.
1. Jens dpt. 20/11-1768 bg. 27/8-1769. ”Morten Ballestads s. Jens 3/4 aar.”
2. Ingeborg Mortensdatter dpt. 26/8-1770 g.m. Jacob Jonsen. Se Søli(10).
3. Jens Mortensen dpt. 10/1-1773. Overtok gården.
Barn i 2. ekteskap:
4. Marthe bg. 2/7-1775. ”Morten Ballestads d. Marthe 9 dage.”
5. Siri bg. 2/7-1775. ”hans dtr. Siri 8 dage.”
6. Siri Mortensdatter dpt. 8/12-1776 g.m. Børger Halvorsen. Se Follaug(8) "Kolkin".
Br. 1768, selveier 1772.

F.f. Morten Ballestads db. Jens: Thor Houens kone, Karen Andersdtr., Kittil Houen, Gunvol Ballestad, Anders Jensen.
F.f. Morten Ballestads pb. Ingebor: Thor Houens kone, Turi Jonsdtr., Anders Jacobsen, Kittil Houen, Ole Hansen.
F.f. Morten Ballestads db. Jens: Thor Houens kone, Ingebor Jensdtr., Hans L. Ballestad, Kittil Houen, Jens Jacobsen.
F.f. Morten Ballestads pb. Siri: Peder Larsens kone, Anne Olsdtr., Helje Ballestad, Lars Houen, Lars Jensen.


Der på det rene at Morten Jensen må ha vært på Ballestad før han giftet seg med Siri i 1768 ellers hadde han
ikke blitt skrevet for Morten Jensen Ballestad i kirkeboka ved vielsen.
Han var trolig forpakter her fra ca. 1767 og til han kjøpte gården i 1772. Hans andre kone Pernille Pedersdatter
var enke etter Jens Ovensen Ballestad. Se ovenfor.

26/3/1774      SIRI OLSDATTER BALLESTAD    Bamble skifteprot. nr. 8, side 85a.
N. Ballestad   Arvinger: Enkem. Morten Jenssøn og barna:
                     1. Jens Mortenssen      1 år.
                     2. Ingeborg Mortensdtr. 3 ”
                       Faren er selv verge.
Brt: 536 - 1 - 15
Net:  75 - 1 - 15
Jordegods: 1 hud 3 skind m.b. i Ballestad nordre, taksert for 400 rdlr.

16/6/1792      PERNILLE PEDERSDATTER   Bamble skifteprot. nr. 11, side 606b.
N.Ballestad    Arvinger: Enkem. Morten Jenssen og avdødes barn etter 1.ekteskap med Jens Ougenssen:
                 1. Anne Jensdtr. 22 år.
               Etter 2.ekteskap med Morten Jenssen:
                 2. Siri Mortensdtr. 16 år.
Formynder for Anne ble halvbroren Hans Jenssen Ballestad.
----”----        -”- Siri ble faren.
Brt: 463 - 3 -  4
Net:  35 - 1 - 15
Jordegods: Nordre Ballestad, 1 hud ¾ skind m.b. Vurdert for 320 rdl.

20/7/1799      MORTEN JENSSEN    Bamble skifteprot. nr. 12, s. 398a.
N.Ballestad    ”begiær et lovlig opgivelsesskifte.”
”Morten Jenssen som nå var 70 år gammel, saa seg ej istand til at vedblive gaardsbrugets drift.
Han opgav sine børn at være:”
               1. Jens Mortenssen, myndig og heime hos faren.
               2. Ingeborg Mortensdtr. g.m. Jacob Jonssen Hegna.
               3. Sigrid Mortensdtr. 22 år, tjener hos forvalter Møldrup i Porsgrunn.
Formynder ble broren Jens. Morten forbeholdt seg en del rettigheter. Dette som en heftelse uansett hvem som fikk gården.
Brt: 464 - 3 - 2
Net:  59 - 0 - 2

Jordegods: 1 hud ¾ skind i Nordre Ballestad, verdsatt til 420 rdl.

G.br., leilending
Jens Mortensen Ballestad
herfra dpt. 10/1-1773 d. 23/3-1826, s.a. Morten Jensen Ballestad.
g1g 28/12-1797 m. Anne Kirstine Larsdatter f. ca. 1761 bg. 4/8-1804. ”Jens Mortenssøns kone Anne Kirstine Larsdtr. fra N. Ballestad, sagt at være 43 aar.”
g2g 7/11-1805 m. Anne Elisabeth Danielsdatter fra Kleiva dpt. 7/5-1775 bg. 27/11-1813. ”Ane Elisabeth Danielsdtr.
Ballestad 39 aar.”, d.a. Daniel Jensen Ballestad. Se Familie 5 - Kleiva 1784.
g3g 24/11-1815 m. Anne Johannesdatter fra N. Bøle dpt. 1/2-1789 d. 8/12-1820, d.a. Johannes Engebretsen Bøle.
Forlovere: "Halvor Andersen Bøle og Jens Johannesen Ballestad."
g4g 4/12-1821 m. Ragnhild Pedersdatter fra Lien u. Meen dpt. 18/8-1793 d. 9/6-1874, d.a. Peder Halvorsen Lien.
Forlovere: "Jens Hansen Ballestad og Erik Larsen Ballestad."
1. Siri Jensdatter dpt. 1/4-1798 g.m. John Pedersen. Se Ballestad(35).
2. Jens Jensen dpt. 11/4-1802. Se Ballestad(29) "Kaasa".
Barn i 2. ektesk.:
3. Daniel Jensen dpt. 29/6-1806. Se
Kullhusbakken 5 på Osebakken.
4. Anne Kirstine Jensdatter f. 7/4-1810 g.m. enkemann Hans Larsen Meen. Se Meen(17).
5. Ole f. 21/11-1811 bg. 16/2-1812. ”Jens Mortenssøns db. Ole f. N. Ballestad 1/4 aar.”
6. Ingeborg Jensdatter f. 7/1-1813 g.m. Nils Andersen Fløtterød. Se Fløtterød(1).
Barn i 3. ekteskap:
7. Ole f. 27/2-1817 d. 10/4-1817, 6 uker gml.
8. Maria Jensdatter f. 14/1-1818.
9. Johannes Jensen f. 27/4-1820.
Barn i 4. ektesk.:
10. Ole Jensen f. 4/4-1822 d. 22/6-1902 g. 6/11-1851 m. Elisabeth Nilsdatter fra Vattenberg f. 3/3-1828. De bosatte seg på Fantenberg under Tollnes i Solum,
       hvor han bygde hus. Eiendommen fikk navnet Solstad og han skrev seg deretter for Ole Jensen Solstad. En av hans etterkommere: Dag Solstad.
11. Karen Jensdatter f. 25/8-1824 g.m. Jacob Bentsen. Se Meen(2) "Nystad".
12. Jens f. 6/11-1826 d. 12/5-1828. ”Jens, 1 ½ aar, søn af afdøde Jens Mortensen Ballestad.”
Br. 1800.

F.f. Jens Mortenssøns pb. Siri f. N. Ballestad: Jon Hougens k., Ingebor Mortensdtr., Jacob og Jens Hanssøn, Ole Helgessøn.
F.f. Jens Mortenssøns db. Jens f. N. Ballestad: Jacob Engelbertssøns k., Ingebor Kittilsdtr., Jens Hanssøn, Jacob Jonssøn, Jens Thorssøn.
F.f.
Jens Mortenssons db. Daniel f. N. Ballestad: Børge Kolkinds k., Inger Johanne Danielsdtr., Ole Heljessøn, Jacob Jonssøn, Søren Danielssøn.
F.f.
Jens Mortenssøns pb. Anne Kirstine f. N. Ballestad: Jens Pederssøns k., Johanne Johannisdtr., Jens Pederssøn, Borge Kolkind, Ole Heljessøn.
F.f. Jens Mortenssøns db. Ole f. N. Ballestad: Jacob Jonssøns k., Marthe Pedersdtr., Jens Pederssøn, Ole Heljessøn, Børge Kolkind.
F.f. Jens Mortensens pb. Ingebor f. Ballestad: Jens Pedersens k., Anne Jacobsdatter, Jens Pedersen, Joen Danielsen, Jens Olsen.

Enka Ragnhild Pedersdatter ble g2g med enkemann Peder Tygesen Kjær. Se Kjær(1).
Enka døde siden hos sin sønn skomaker Ole Jensen på Fantenberg (Solstad) i Solum.

Midt i 1820-åra ble gården igjen delt. Dette bruket etter delingen (l.nr. 220a) besto av 11 skinn.

(C) Gard Strøm.