| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Øvrum 10 - Ødegården
Gammelt løpenr. 356b. Siden Norges matrikkel 1889: 105/10.

Ryddet som husmannsplass under Øvrum rundt 1780.

Skyldsatt og utskilt fra Øvrum(2) i 1839.

Adresse i dag: Skifjellv. 77, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Ole Pedersen
fra Øvrum(B) dpt. 2/3-1760 d. 18/3-1833 under Øvrum, s.a. Peder Engebretsen Øvrum.
g. 17/7-1784 m. Johanne Christophersdatter fra Nygård dpt. 4/11-1759 d. 24/1-1826 under Øvrum, d.a. Christopher Larsen Nygaard.
1. Maren dpt. 26/12-1784 bg. 7/1-1785. ”Ole Ødegaardens dtr. Maren 14 dage.”
2. Maren Olsdatter dpt. 15/1-1786 g.m. Engebret Mathiassen. Se Øvrum(7) ”Myren”.
3. Peder Olsen dpt. 17/5-1789 bg. 9/6-1811. ”U.K. Peder Olessøn und. Øvrum, lidt over 22 aar.”
4. Christopher Olsen dpt. 5/8-1792. Se nedenfor.
5. Inger dpt. 24/4-1796 bg. 1/5-1796. ”Ole Pederssøns pb. Inger u/ Øvrum 1 uge.”
6. Inger dpt. 11/3-1798 bg. 11/8-1799. ”Ole Pederssøns pb. Inger u/ Øvrum 1 5/12 aar.”
7. Christen Olsen dpt. 7/9-1800. Se Søli(7). Han var deretter noen år på Løberg der hans første kone døde. Han kom siden til Ballestad(20).
Br. ca. 1780.


F.f. Ole Pedersens pb. Maren u. Øfrum: Anders Nyegaards kone, Karen Pedersdatter, Ole Nilsen, Thor Halvorsen.
F.f. Ole Pedersens db. Peder fra Øfrum Ejet: Anders Nyegaards kone, Karen Pedersdtr., Peder Nyegaard, Ole Langerøe, Christopher Rollefsen.
F.f. Ole Pederssøn Ødegaardens db. Christopher u/Øvrum: Anne Pedersdtr., Maren Pedersdtr., Nils Langerøe, Peder Nyegaard, Engelbert Pederssøn.
F.f. Ole Pederssøns Inger u/Øvrum: Inger Christophersdtr., Live Jonsdtr., Anders Nilssøn, Engelbert Pederssøn, Peder Nyegaard.
F.f. Ole Pederssøns Inger u/Øvrum: Anders Nyegaards k., Tore Skejesdtr. Engelbert Pederssøn, Ole Nilssøn, Peder Halvorssøn.
F.f. Ole Pederssøns Christen u/Øvrum: Ole Nilssøns k., Gunnil Matthiædtr. Anders Nilssøn, Engelbert Pederssøn, Nils Anderssøn.


Ole Pedersen bodde på Nyrønningen i alderdommen. Hans gamle mor, enka Karen Jensdatter,
f. 1717, bodde her i 1782 og i 1801.

Arbeider, husmann
Isak Jacobsen
fra Espedalen(1) dpt. 24/1-1772 d. 11/8-1840 på Osebakken, s.a. Jacob Engebretsen Espedalen.
g1g 3/1-1797 m. Barbara Knudsdatter fra Gulset(7) dpt. 2/12-1777 d. 1/12-1817 på Ødegården under Øvrum, d.a. Knud Gundersen Gulset.
g2g m. Maria Olsdatter f. ca. 1780 d. 10/1-1848 under Borgestad. ”Isak Ødegaardens enke”.

1. Marthe dpt. 18/6-1797 bg. 20/8-1797. ”Isak Jacobssøns pb.
Marthe f. Espedalen 1/6 aar.”
2. Anne bg. 6/9-1799. ”Isak Jacobssøns tvilling pb. Anne og Marthe, hj.dbte f. Espedal 5 dage.”
3. Marthe bg. 6/9-1799. ” Isak Jacobssøns tvilling pb. Anne og Marthe, hj.dbte f. Espedal 5 dage.”
4. Knud dpt. 5/10-1800 bg. 19/10-1800. ”Isak Jacobssøns db. Knud f. Espedalen 2 uger.”
5. Jacob Isaksen dpt. 13/2-1803. Se Augestad(2).
6. Knud dpt. 21/5-1804 bg. 10/6-1804. ”Isak Jacobssøns db. Knud und. Øvrum 3 1/2 uge.”
7. Knud bg. 8/12-1805. ”Isak Jacobssøns hd. db. Knud und. Øvrum 2 1/2 uge.”

8. Knud dpt. 10/5-1807 bg. 11/1-1812. ”Isach Jacobsens db.
Knud under Øvrum 5 1/2 aar.”
9. Anna Isaksdatter f. 10/9-1810.
10. Knud Isaksen f. 31/12-1812 g. 24/4-1837 m. Anne Kirstine Olsdatter fra Skien f. ca. 1806.
11. Ole f. 16/12-1816.
Barn i 2. ekteskap:
12.
Barbara Isaksdatter f. 24/11-1820 på Ødegården.
13. Nils Isaksen f. 24/5-1822 på Ødegården. Han var lam i 1835.
14. Ole Isaksen f. 6/1-1824 på Ødegården.
15. Gunder Isaksen f. 2/11-1825 på Ødegården.
16. Gullik f. 21/4-1828 d. 25/4-1828 på Ødegården. ”Opleve ikke hjemmedaabens konfirmation.”
17. Gullik Isaksen f. 30/7-1829 på Ødegården.
Br. 1803.

F.f. Isak Jacobssøns pb. Marthe f. Espedalen: Ole Torjussøns k., Kirsten Knudsdtr. Ole Søelie, Matthias Fløtterøe, Laers Christianssøn.
F.f. Isak Jacobssøns db. Knud f. Espedalen: Ole Torjusens k., Kiersten Knudsdtr., Ole Søelie, Lars Matthiæsøn, Kittil Erikssøn.
F.f. Isak Jacobssøns db. Jacob u/Øvrum: Ole Søelies k., Anne Larsdtr., Kittil Gulset, Lars Christianssøn, Engelbert Jacobssøn.
F.f. Isak Jacobssøns db. Knud u/Øvrum: Ole Øvrums kone, Birthe Jacobsdtr., Kittil Gulset, Lars Christianssøn, Knud Olessøn.
F.f. Isak Jacobssøns db. Knud u/Øvrum: Kittil Kittilssøns k., Karen Olesdtr., Kittil Kittilssøn, Engelbert Jacobssøn, Lars Hanssøn.
F.f. Isak Jacobssøns pb. Anne u/Øvrum: Lars Flotterøes k., Ingebor Olesdtr., Jon Pederssøn, Kittil Kittilssøn, Engelbert Jacobssøn.

F.f. Isak Jacobsens db.
Knud u/Øvrum: Engelbreth Jacobsens k., Anne Olsdtr., John Espedalen, Jacob Olsen, Kittil Kittilsen.
F.f. Isak Jacobsen og Maria Olsd. und. Øvrums Barbara: Christopher Olsens kone Øvrum-eje, pige Mari Gundersd., Espedalen, John Pedersen ibid., Engebret Jacobsen ibid., Jacob Isaksen Ødegaarden.
F.f. Isak Jacobsen, Maria Olsd. Ødegaardens (Øvrum) Niels: Christen Ødegaardens kone, pige Live Hansd. Øvrum, John Espedalen, Johannes Olsen Grini, Jacob Isaksen Øvrum.

F.f. Isak Jacobsen, Maria Olsd. und.
Øvrums Ole: Lars Svarttangens kone, pige Malene Olsd. ibid., Engebret Espedalen, John Espedalen, Ole Kittilsen Riis.
F.f. Isak Jacobsen, Marie Olsdatter under Øvrums Gunder: Pige Kari Larsd. Sølie, p. Maria Pedersd. Øvrum, Engebret Espedalen, Niels Olsen Sølie, Anders Larsen Bakken.
F.f. Isak Jacobsen, Marie Olsd Ødegaardens (Øvrum) Gullik: Anders Langerøds kone, p. Anne Isaksd. Ødegaarden, Jacob Isaksen Jepperødningen, Knud Isaksen Ødegaarden, Ole Rasmussen Øvrum.

Barbara (Barbro) tjente hos sin morbror Erik Kittilsen på Øvrum før hun giftet seg.
Isak og Barbara bodde først 5-6 år på Espedalen.

I 1835 var det følgende mennesker her:
Nils Jacobsen, lam(13), Gunder Jacobsen (10), Gullik Jacobsen(6).

Enka Maria Olsdatter bodde i 1845 på Borgestadholmen.

G.br., snekker, skipstømmermann, leilending
Christopher Olsen
herfra dpt. 5/8-1792 d. 27/10-1871 på Ødegården, s.a. Ole Pedersen.
g. i Porsgrunn krk. 28/12-1815 Kirsten Jensdatter fra Lia(B) u. Bø dpt. 4/3-1792 d. 14/2-1869 på Ødegården, d.a. Jens Nilsen.
0.
Dødfød drengebarn.” f. 7/5-1816 på Øvrum bg. 11/5-1816. ”Christopher Olsens dødfødte Drengebarn, Øvrum.”
1. Peder
f. 11/7-1817 på Ødegården under Øvrum d. 3/4-1818 under Øvrum.
2. Peder Christophersen (Peter Christophersen Basserod) f. 29/1-1819 g. 9/4-1844 m. Maren Margrete Gundersdatter fra Båserød(1). Emigrerte til Ashippun, Dodge Co. 1844. Se Presteattest av 25/4-1844.
3. Ole f. 1/3-1822 på Øvrum
d. 23/8-1825 under Øvrum.
4. Anne Kirstine Christophersdatter f. 20/9-1824 g.m. Anders Olsen Lid. Se Lid(9).
5.
Johanne f. 29/6-1827 på Øvrum d. 2/5-1828 under Øvrum.
6. Ole Christophersen f. 12/2-1829.
Se nedenfor.
7. Inger Johanne Christophersdatter f. 5/3-1832 g.m. Halvor Johannessen Solli. Se Solli under Fossjordet.
Br. ca. 1823.

Christopher Olsen eide ½ skind i gården Ballestad. I følge Norges matrikkel 1838 var
dette ”Brupladsen” under S. Ballestad.
Denne familien bodde på Enggrav under folketellingen 1835. De må ha flyttet tilbake
senere, for under folketellingen 1845 bodde de her igjen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

356

Øfreim

Foseims jernverk

-

G.br., arbeider på skipsverft, selveier
Ole Christophersen Ødegaarden
herfra f. 12/2-1829 d. 26/1-1903 på Riis, s.a. Christopher Olsen.
g1g 26/7-1860 m. Gunhild Andrine Hansdatter fra Meen(17) f. 4/10-1837 d. 21/9-1872 på Ødegården, d.a. g.br. Hans Larsen Meen. Hun døde av tæring iflg. KB.
g2g 3/1-1878 m. Inger Andrea Andersdatter fra Menn(15 ) "Myren" f. 21/12-1845 d. 12/3-1878 på Ødegården, d.a. Anders Andersen.
1. Kirsten Olsdatter f. 27/7-1860 g.m. August Skifjeld. Bodde på Elset i Solum.
2. Anne Hansine f. 6/4-1862 d. 1876.
3. Kristian Olsen f. 30/12-1863. Se Meen(2) ”Nystad”. Skrev seg for Kristian Olsen Nystad.
4. Hans Olsen f. 14/7-1866. Overtok bruket.
5. Maren Margrete Olsdatter f. 18/8-1869 g.m. Johannes Kittilsen Stubberød. Se Sagplassen u. Skifjell.
6. Andreas f. 22/4-1872 d. 2/8-1872.
Br. 1851.

Ole Christophersen Ødegaarden kjøpte bruket og ble dermed den første selveieren her.

Alle barna er fra 1. ekteskap.

Tjenestepike her i 1875: Inger Andrea Andersdatter f. 1847.
Besetning 1875: 3 kuer, 1 kalv, 4 sauer og 1 gris.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

356b

Øvrum

Ole Christophersen

0 daler - 3 ort - 5 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

105

10

356b

Øvrum

Ødegaarden

Ole Kristoffersen

0 - 3 - 5

1 mark - 66 øre

G.br., sagarbeider, selveier
Hans Olsen Ødegaarden
herfra f. 14/7-1866 d. 9/10-1918.
g.m. Hege Halvorsdatter fra Rauland f. 1/9-1870 d. 22/3-1952.
Br. 1895. Se Riis(16).

Skogsarbeider, enkemann, leilending
Johannes Kittilsen Stubberød fra Stubberød f. 20/1-1871 i Kollen under Grorud i Siljan d. 17/11-1945, s.a. Kittil Johannesen Stubberød.
g. 13/4-1894 m. Maren Margrete Olsdatter fra Øvrum(10) "Ødegården" f. 18/8-1869 d. 6/6-1899 på Ballestad, d.a. Ole Christophersen Ødegaarden.

1. Anna Stubberød f. 5/6-1894 g.m. Anders Nygård. Bodde på utskilt hustomt under Meen (70/66).
2. Marie Stubberød f. 13/10-1895.
3. Hansine Stubberød f. 1898 i Gjerpen.
4. Marthinius Stubberød f. 31/3-1899. Se Øvrum(16) "Ekeli".
Br. i 1900. Se også Sagplassen under Skifjell.

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

105

10

Øvrum

Ødegaarden

Hans Olsen

1 mark 66 øre

Mathias Eriksen Ramsaasen overtok denne plassen i 1921, men solgte den igjen samme år
til Anders I. Nygaard som igjen solgte den 2 år senere til Sverre Kraaketo.

G.br., selveier
Sverre Kraaketo
fra Kråketo f. 28/2-1902 d. juni 1979, s.a. Anders Nilsen Kraaketo.
Br. 1923.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

105

10

Øvrum - Ødegården

Sverre Kraaketo

1 mark 66 øre


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.