| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Eriksrød
Gård nr. 48 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.12.2012.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Eriksrød 1 - Eriksrød nordre
L.nr. 126. Landskyld i 1801: 7 ½ skinn. 48/1 fra matrikkelen 1889.

Adresse i dag: Luksefjellv. 861, 3721 Skien.

Utskilt fra hovedbølet i 1792 da brødrene Halvor og Sigurd Olssønner delte gården i 2 like deler.

G.br. selveier
Sigurd Olsen Ersrød
fra Eriksrød dpt. 22/7-1770 d. 20/10-1856 på Eriksrød, s.a. Ole Sigurdsen Ersrød.
g. 29/12-1800 m. enke Aagot Torstensdatter fra Løvås under Rising dpt. 11/2-1761 i Tinn d. 12/11-1830 på Eriksrød, d.a. Torsten Jonsen.
1. Ole Sigurdsen dpt. 31/1-1801. Overtok gården.
2. Halvor Sigurdsen dpt. 15/4-1805 d. 26/3-1835 på Eriksrød. Ugift.
Br. 1792.

F.f. Sigur Olessøns db. Ole f. Ersrøe:Rasmus Eikornrøes k., Siri Olesdtr., Halvor Ersrøe, Vijer Anderssøn, Ole Rønnikssøn.
F.f. Sigur Olessøns db. Halvor f. Ersrøe: Halvor Ersrøes og Wejer Anderssøns koner, Halvor Ersrøe, Rasmus Eikornrøe, Halvor Olessøn.

Aagot Torsteinsdatter var enke etter Ole Paulsen fra Ø. Bø(4) i Luksefjell. Hennes barn fra 1. ekteskap (som vokste opp) var:
Barn 1. Halvor Olsen dpt. 22/6-1788. Se Ø. Bø(4).
Barn 2. Karen Olsdatter dpt. 28/2-1790 g.m. Nils Iversen Bratstad. Se Bratstad under Økter.
Barn 3. Ole Olsen dpt. 17/5-1795.

G.br., selveier
Ole Sigurdsen Eriksrød
herfra dpt. 31/1-1801 d. 26/8-1872 på Eriksrød. Dødsårsak i følge KB: ”Alderdomsvaghed, blodstyrtning.”
g. 18/10-1822 m. Anne Kirstine Nisdatter ”Stine” fra V. Porsgrunn dpt. 7/7-1799 d. 11/1-1886 på Eriksrød, d.a. Nis Mikkelsen og Anne Cathrine Martinsdatter Kypke.
Forlovere: "Rasmus Clemetsen Mela, Christopher Nirisen Mela."
1. Ole Olsen f. 20/11-1822 på Mæla d. 15/7-1868 på Eriksrød. Ugift.
2. Nis Olsen f. 8/6-1825 på Eriksrød. Emigrerte til N. Amerika i april 1849. Ankom New York 2/7. Til Skoponong, Wisconsin. Der g. 25/1-1851 m. Anne Halvorsdatter. I 1860 bodde de i Dunkirk, Dane Co., Wisconsin.
3. Halvor Olsen (Halvor O. Eriksrud) f. 5/11-1828 d. 22/4-1881 i Lake Sarah, Murray Co., Minnesota g. 19/4-1857 m. Maren Nilsdatter fra S. Mo, d.a. Nils Larsen Mo. Emigrerte til N. Amerika samme måned som de giftet seg.
    De bodde først i Wisconsin, men flyttet til Minnesota mellom 1873 og 1878.
4. Sigurd Olsen f. 29/9-1831. Overtok gården.
5. Andreas Olsen f. 24/8-1834. Se S. Eriksrød.
6. Martin Olsen f. 24/2-1837 d. 20/3-1922. Emigrerte til N. Amerika i april 1857 g.m. Karen Nilsdatter fra S. Mo f. 24/12-1838. De bodde pr. 1920 i Tracy, Lyon Co., Minnesota.
7. Anne Cathrine Olsdatter f. 9/8-1839 g.m. Peder Andersen. Se Myra under Nøklegård.
8. Paul Olsen Eriksrud f. 4/4-1842 d. 14/10-1936 i Herman, Grant County, Minnesota. Emigrerte til N. Amerika i april 1869. Se Presteattest av 12/4-1869. Han var snekker,
    g. i Minnesota 1872 m. Ingeborg Thorine Nilsdatter fra N. Setre i Luksefjell f. 26/10-1847 d. 6/7-1895 i Mankato, Blue Earth Co., Minnesota, hvor de bodde.
Br. ca. 1840.

Ole Eriksrød kjøpte i 1844 løpenr. 69 av N. Venstøp.

G.br., selveier
Sigurd Olsen Eriksrød
herfra f. 29/9-1831 d. 31/1-1916 på Eriksrød, s.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
g. 9/4-1869 m. Ingeborg Gregersdatter fra Heddal f. 23/12-1843, d.a. Greger Larsen og Birgit Jonsdatter.
Forlovere: "Andreas og Paul Olsen Eriksrød."
1. Anne Kristine Sigurdsdatter f. 14/6-1869 g.m. August Nilsen Bergkvist fra Sverige f. ca. 1866. Se nedenfor.
2. Berthe Marie Sigurdsdatter f. 2/12-1872 g.m. skomaker Thomas Jacobsen. Se Sandbakken under Tufte.
3. Ole Sigurdsen f. 24/3-1874. Overtok bruket.
4. Halvor Sigurdsen f. 2/12-1876.
5. Gunhild Sofie Sigurdsdatter f. 2/12-1879 g.m. Halvor Gundersen Eriksrød. Se Brånan under Eriksrød.
6. Katrine Margrete Sigurdsdatter f. 15/12-1882.
7. Nils Sigurdsen f. 7/5-1886. Se Luksefjellv. 766 under Eriksrød.
Br. 1874.

Sigurd Eriksrød overtok også etter sin far l.nr. 68 og 69 (av Venstøp nordre) i 1867.

Andre som bodde her i 1891:
August Nilsen Bergkvist, svigersønn, gift, stenhugger, midlertidig fraværende i Kristiania, f. 1866 i Sverige og
Nilie Sofie Augustsdatter, datterdatter, f. 13/3-1890 på Eriksrød.
Ole Johannesen, i familien, enkemann, innerst, litt vedhugging, formuende, f. 1818 Gj.

Under folketellingen 1900 er det nevnt at dattersønnen Vilhelm Andreas Vilhelmsen f. 1897 bodde her.

G.br., steinhugger, selveier
Ole Sigurdsen Eriksrød
herfra f. 24/3-1874 d. 23/7-1947.
g. 29/3-1895 m. Anne Karoline Andreasdatter fra S. Eriksrød f. 7/12-1874 d. 27/1-1960, d.a. Andreas Olsen Eriksrød.
1. Sigurd O. Eriksrød f. 18/8-1895 d. 19/7-1979 g.m. Anna Paulsen Bøe fra Bø(11) f. 14/3-1898 d. 6/3-1955. Se Skogliv. 2 under Strømdal.
2. Andreas Eriksrød f. 15/12-1897. Se Limihøgda 39 under Hjellen.
3. Ingeborg Margrethe Eriksrød f. 2/6-1899 d. 14/7-1988. Var hushjelp i mange år hos enkemannen Erik G. Hoppestad på Hoppestad(1). Ugift.
4. Karen Marie Eriksrød f. 25/10-1900 g.m. Gustav J. Oterholt. Se N. Oterholt.
5. Anna Ovidia Eriksrød f. 28/12-1902 g.m. Nils Martinsen Langerød. Se Berberg(6) "Langerød".
6. Otto Eriksrød f. 4/8-1904 d. 16/1-1992. Bodde i Siljan.
7. Ester Kaspara Eriksrød f. 30/11-1906 d. 7/6-1993. Ugift.
8. Minda Sofie Eriksrød f. 30/11-1907 g.m. Ragnvald Kittilsen. Se Venstøpbakken 120 under Tufte.
9. Ole O. Eriksrød f. 24/1-1909. Overtok gården.
10. Karl O. Eriksrød f. 21/2-1911. Se Luksefjellv. 607 under Jønnevald.
11. Solveig Gunhild Eriksrød f. 16/3-1912.
12. Martin Eriksrød f. 27/4-1914. Se Luksefjellv. 888 under Eriksrød.
13. Paulus Eriksrød f. 10/9-1915. Se Åshammeren 95 under Foss.
14. Halvor O. Eriksrød f. 13/9-1917. Bygde først huset Luksefjellv. 834 under Eriksrød. Flyttet siden til Limihøgda 17 under Hjellen.
Br. 1905.

Ole Sigurdsen Eriksrød var i 1900 medeier i steinhuggeriet sammen med John Pedersen Eriksrød.
Det var Ole som startet Eriksrød Mølle i 1910 ("Ersø Mølle") etter at han hadde bygd om og modern-
isert det eksisterende mølleverket.

Tjenestepike her i 1900: barnepike Nilia Petronelle Andreasdatter f. 1888 (konas yngre søster).

Ole Sigurdsen Eriksrød arvet også bnr 25 og 26 av Venstøp i 1905. Dette var skogstykker ved
Venstøptjern og Frotjern. Se Venstøp(26).

G.br., selveier
Ole O. Eriksrød
herfra f. 24/1-1909 d. 4/8-1995.
g. 15/12-1937 m. Margit Nykaas fra Nykås u. Mo f. 6/10-1913 d. 18/4-1999, d.a. Halvor Johansen Nykaas.
1. Marta Irene Eriksrød f. 1938. Misjonær i Bangladesh i 20 år. Se Luksefjellv. 860 under Eriksrød.
2. Odd Karsten Eriksrød f. 1941. Se nedenfor.
3. Kjellaug Harriet Eriksrød f. 1944 g.m. Kåre Bøe fra Varteig i Østfold f. 1946. Var bosatt i Tromsø (1980). Kjellaug var ansatt ved Skien ligningskontor.
    Familien har nå vært bosatt i Stavanger i mange år.
    Barna er født i Skien.  
    Barn 1. Torgrim Bøe f. 1969.
    Barn 2. Rune Bøe f. 1971.
4. Hedvig Ovidie Eriksrød f. 1947 g.m. Øystein Hågan fra Larvik f. 1943. Se Luksefjellv. 862 under Eriksrød.
Br. 1935.

Disponent, selveier
Odd Karsten Eriksrød
herfra f. 1941.
g.m. lærer Liv May Løvstad fra Bøle f. 1945.
1. Gunn Marit Eriksrød f. 1968 g.m. Steinar Selle. Etter å ha leid Luksefjellv. 860 i noen år, er de siden høsten 1999 bosatt på gården.
2. Ole Jacob Eriksrød f. 1971.
Br. 1976.

Odd Eriksrød har vært innehaver av butikken, Odd's Bok og Musikk" i Hesselberggt. Skien i mange år.
Han pensjonerer seg i 2010/2011.

Eriksrød(5) ble utskilt i 1917.
Eriksrød(6) ble utskilt i 1934 (Møllertomten).

(C) Gard Strøm.