| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Menstad
Gård nr. 69 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Menstad 2 - Mindås
Gammel husmannsplass under Menstad.

Utskilt fra Menstad og skyldsatt i 1840 som løpenr. 237b. Siden matrikelen 1889: 69/2.

G.br., selveier
Ole Olsen Mindaas
fra Stulen under Lid dpt. 27/10-1799 d. 20/12-1859 på Mindås, s.a. Ole Olsen Stulen fra Tinn.
g1g 4/11-1831 m. Karen Nilsdatter fra Bø f. ca. 1799 d. 7/9-1843 på Mindås, d.a. Nils Jensen. Hun døde i barselseng.
Forlovere: "Niels Jacobsen Oseb., Anders Halvorsen, Oseb."
g2g 25/3-1845 m. Kirsten Dorthea Isaksdatter fra Holmen under Borgestad f. 2/6-1821 d. 3/5-1889, d.a. Isak Isaksen. Se Familie 1 - Borgestad 1835.
1. Anne Olsdatter f. 17/7-1832 på Osebakken.
2. Ole Olsen f. 3/12-1834 på Osebakken (under Borge). Eide Mindås i 1875.
3. Kirstine Olsdatter f. 21/9-1838 på Mindås.
Barn i 2. ekteskap:
4. Karen Olsdatter Mindaas f. 16/1-1847. Se nedenfor.
5. Isak Olsen f. 23/5-1851. Overtok bruket.
6. Berte Kirstine Olsdatter f. 31/8-1853.
7. Hans f. 12/6-1855 d. 22/5-1866.
8. Peter f. 17/5-1857 d. 12/9-1857 på Mindås av kikhoste.
9. Johan Olsen f. 1/7-1858.
10. Petrea Olsdatter f. 1/7-1858. Bodde i 1875 som tjenestepike i Brevik.
Br. 1838.

3/11/1843      KAREN NIELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Menstad        - død 6.9.1843 -  (Kirkeboken sier: 7/9. G.S.).                   
               Arvinger:
               Enkem. Ole Olssen og barna:
               1. Ole Olssen    8 3/4 år.
               2. Anne Olsdtr. 11 1/2 ”
               3. Kirstine Olsdtr.  5 ”
Formynder: Morbroren skolelærer Nielssen i Skien. (For ham møtte Gregorius Isakssen Hougen.)
Brt: 212 - 0 - 22
Net: 185 - 2 -  2
Jordegods: 1 ort 9 sk. skyld av gd. Menstad, matr.nr.78(73?), gl. matr. nr.10, skyldsatt 16.7.1840, taksert for 190 spd.

*) A: BS 18 s.361.
B: BS 22 s.85b. C: BS 24 s.59b.

Denne familien bodde tidligere på Osebakken under Ø. Borge.

I 1875 bodde enka her med sine barn, Karen Olsdatter, Isak og Johan Olssønner, alle ugifte, og sine dattersønner,
Hans Halvorsen f. 25/12-1870 i Porsgrunn. Mor: Pige Karen Olsdatter Mindaas. Far: Trelasthandler og forpakter Halvor Halvorsen.
og
Ole Karlsen f. 17/5-1874. Mor: Pige Karen Olsdatter Mindaas. Far: Tjenestegutt på Åkre Carl Johansson fra Flo sogn i Sverige.

Datteren Petrea var også på besøk under folketellingen 1875. Hun tjente i Brevik.

I et hus på gården losjerte i 1865 den nygifte familien, bjelkehugger Isak Andersen f. 1833 og
Inger Lovise Knudsdatter fra Solum f. 1836.
De bodde i 1875 på Borgestadholmen og hadde eget hus der. Se Familie 12 - Borgestad 1875.

Andre på gården i 1875: Hanna Andersdatter var tilreisende, gift husmannskone med bosted Brevik (uten
fødselsår eller fødested) og gift smed Torsten Amundsen fra Sauherad med bosted Brevik (uten fødselsår).

Husdyr i 1875: 1 ku og 3 sauer. 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

237b

Meenstad (Mindaas)

Ole Olsen

0 daler - 1 ort - 12 skilling

Isak Olsen Mindaas herfra overtok plassen i 1880. Han forpaktet den bort til sin nevø, Hans Halvorsen.
Br. 1880. Se Familie 84 - Borgestad 1910.

Trelasthandler, forpakter
Hans Halvorsen Mindaas
(Hans Mindaas) f. 25/12-1870 d. i mai 1925 i Porsgrunn, s.a. tjenestedreng Halvor Halvorsen og pige Karen Olsdatter Mindaas.
Br. ca. 1880. Se gul ramme nedenfor.

De som bodde her i følge folketellingen 1891:
Hans Halvorsen, ugift sagarbeider, g.br. og forpakter, hans mor Karen Olsdatter (enke), butikksvenn Ole Karlsen
f. 1874 (Hans Halvorsens halvbror), teglbrenner Isak Olsen f. 1851 (Karen Olsdatters bror som også var gårdeieren)
og tilslutt ei tjenestejente, Anna Olefine Olsdatter f. 1875 i Gjerpen.

Kilde: Porsgrunn Dagblad, onsdag den 13de mai 1925:
Dødsfald:
En kjendt mand i Porsgrund, trælasthandler Hans Mindaas, er avgaat ved døden 54 aar gammel. Han var født i Gjerpen, og var bl.a.
i nogen aar i Amerika, og paa Rjukan, hvor han deltok adskillig i det kommunale liv paa det sidste sted, og hvor han bl.a. førte op Grand
Hotel. I 1914 flyttet han til Porsgrund, hvor han kjøpte urmaker Andersens store forretningsgaard i Storgaten, en av Porsgrunds største.
Her begyndte han trælastforretning, som han drev godt op. For et par aar siden blev han syk, og har for det meste maattet holde sengen. 
Han efterlater sig hustru og flere barn, hvorav de fleste er voksne.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 69

2

Menstad

Mindaas

Isak Olsen

0 mark 77 øre

Under folketellingen 1910, bodde familien Daniel Anundsen her. Se Ballestad(24).
Og familien nedenfor.

Sagarbeider, teglverksarbeider, lastearbeider
Halvor Olsen fra Eidanger f. 24/9-1886, s.a. sagmester Ole Halvorsen.
g. i Gjerpen 13/5-1906 m. Elise Dorthea Nilsen fra Meen(16) "Smedplassen" f. 13/1-1886 i Liane under Søli, d.a. smed og hjulmaker Nils Olsen Wattenberg.
Forlovere: "Anders Svendsen og Lars Halvorsen."
1. Ragnvald Halvorsen f. 5/4-1907 i Gjerpen.
2. Inger Halvorsen f. 8/10-1908.
3. Gunvar Halvorsen f. 25/10-1910 her. Døpt i Borgestad kirke 25/12-1910 (utelatt i kirkeboka!). Konfirmert i Borgestad kirke 5/10-1924.

Halvor Olsen ble konfirmert i Eidanger i 1900 og Elise Dorthea ble konfirmert i Gjerpen samme år.

Se folketellingen 1910.

Vognmann
Peder Espedalen
(Peder Olsen Espedalen) f. 16/7-1865 d. 20/10-1946 på Mindås, s.a. Ole Isaksen Espedalen.
g.m. Inger Hansine Sanni f. 7/7-1871 d. 17/12-1963 på Mindås, d.a. Karl Haraldsen Lid og Karen Hansdatter Baaserød.
Br. 1930. Se Espedalen.

Grunneier i 1950/60: Ole Johannesen Mindaas.

Eiendommens grenser på 1950-tallet, i følge Hansine Espedalen:
”I vest til Menstad, i nord til Hauen, i øst til Meen, i syd til Engrav.”

Opphørt som gårdsbruk. Eiendommen ble siden utskilt til hustomter.

(C) Gard Strøm.