ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BORGESTAD - BORRESTAD
Gård nr. 74 i Gjerpen kommune, Telemark.Oppdatert 04.03.2023

Borgestad 1835


Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1835. Supplert med opplysninger fra kirkebøker m.m.

Boligområdet Osebakken er dessverre utelatt fra denne folketellingen, selv om Osebakken fremdeles tilhørte
Gjerpen prestegjeld til 1842. Da ble stedet innlemmet i Porsgrunn by.
Osebakkens beboere her, er derfor konstruert etter boka ”Gjerpen - Porsgrund”
(Finn C. Knudsen - 1945). Familiene er her utredet på nytt av G.S.

Med linker til den skannede versjonen av boken, nevnt ovenfor, skannet av Leif Hansen ved Porsgrunn bibliotek.

Se også Borgestad gård.

Tips! Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F]


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
| 1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |Familie 1.
Borgestad 1835. Borrestadstrand (Holmen).

Arbeider, husmann
Isak Isaksen Holmen
fra Trollsåsen dpt. 22/3-1795 d. 19/12-1857 på "Borrestadholmen", s.a. Isak Nilsen Trollsaasen.
g. i Gjerpen 22/8-1820 m. Berthe Petronelle Larsdatter Meyer fra Borgestad dpt. 26/1-1794 d. 25/5-1862 på "Borgestad", d.a. kusk Lars Jensen Meier. Se Familie 1 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Ole Rasmussen Borrestad, Ole Olsen Osebakken."
1. Kirsten Dorthea Isaksdatter f. 2/6-1821 "under Borrestad" g.m. enkemann Ole Olsen Mindaas. Se Mindås under Menstad.
2. Lorents Daniel Isaksen f. 8/6-1827 "under Borrestad". Se Familie 27 - Borgestad 1865.

Br. 1829.

Festebrev fra Realf Cappelen på Borgestad til Isak Isaksen og hustru på et jordstykke
med årlig avgift 8 spesidaler samt en ”tomt til eiendom” mot årlig avgift 3 spesidaler og
3 arbeidsdager, datert den 14/10-1829.

 


Familie 2.
Borgestad 1835. Borrestadstrand (Holmen).

Arbeider, huseier
Nils Knudsen
fra Borgestad dpt. 29/9-1799 d. 8/2-1879, s.a. Knud Nilsen fra Lønnemyra under Klepp. Se Familie 3 - Borgestad 1801.
g. i Gjerpen 28/12-1821 m. Gurine Saamundsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 15/9-1793 d. 18/9-1875, d.a. Saamund Christensen. Se Familie 31 - S. Brekke 1801.
Forlovere: "Jørgen Halvorsen Osebakken, Niels Hynie."
1. Saamund f. 5/12-1822 "under Borrestad" d.
7/12-1822. "10 dage."
2. Mariane Nilsdatter f. 24/10-1824 under Borge.
3. Simonine Nilsdatter f. 18/5-1827.
4. Maren Nilsdatter f. 10/12-1829.
5. Marie Nilsdatter f. 3/3-1833.
6. Carl Nilsen (tvilling) f. 5/9-1835. Ugift sjømann i 1865.
7. Christine (tvilling) f. 5/9-1835 d. 28/2-1841. "
Død af Kighoste."

Knut Nilsen festet en tomt av Borgestad av daværende grunneier Jacob Aall den 14/11-1804.
Årlig avgift 3 riksdaler og forbehold om forkjøpsrett på hus og tomt for grunneieren.

Nils var jordarb. og husmann uten jord i 1865. Enkemann og huseier i 1875.
Tjenestepike her i 1875: Ragnhild Hansdatter f. 1825 i Gjerpen.

 


Familie 3.
Borgestad 1835. Borrestadstrand (Holmen).

Arbeider, matros
Ole Knudsen
fra Borgestad dpt. 20/11-1796 d. 29/8-1877, s.a. Knud Nilsen fra Klepp. Se Familie 3 - Borgestad 1801.
g1g i Gjerpen 13/2-1821 m. Anne Karine Larsdatter fra Storgaden 205 dpt. 21/12-1794 d. 8/11-1821, d.a. Lars Danielsen. Se Familie 16 - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "Christen Holmen, Jørgen Halvorsen Osebakken."
g2g i Gjerpen 18/11-1824 m. Ellen Margrethe Christophersdatter fra Mela? f. 1803 d. 10/4-1885 på Holmen.
Forlovere: "Christen Holmen, Gunder Holmen."

Ellen Margrethe var i tjeneste på Mæla før hun gifta seg. Ole Knudsen eide Hallsgt. 2 fra 1836 til 1838.
Han ser ikke ut til å ha fått livsarvinger.

 


Familie 4.
Borgestad 1835. Borrestadstrand (Holmen øvre).

Arbeider, huseier
Christen Larsen Holmen
fra Lid(A) dpt. 11/1-1778 d. 11/2-1852 på Holmen, s.a. Lars Hansen Lie.
g1g i Gjerpen 24/5-1805 m. Edel Margrethe Larsdatter fra Holmen dpt. 12/12-1780 bg. 1/9-1814, ”Edel Margrete Larsdtr., Christen Holmens kone under Borrestad 34 aar.”, d.a. Lars Jensen Holmen. Se Familie 1 - Borgestad 1801.
g2g i Gjerpen 6/11-1818 m. Berthe Larsdatter fra Ballestad(50) dpt. 2/1-1791 d. 22/11-1825, d.a. Lars Torgrimsen Ballestad.
Forlovere: "Godseier Jacob Aall og Christian Paus til Kiølnæs."
g3g i Gjerpen 26/10-1826 m. Anne Kirstine Larsdatter fra Ballestad(50) dpt. 30/6-1799 d. 18/2-1890 på Follaug, d.a. Lars Torgrimsen Ballestad.
Forlovere: "Gunder Follaug og Ole Holm."
1. Kirstine Dorothea dpt. 20/10-1807 bg. 25/11-1809. ”Christen Larssøns pb.
Kirstine Dorothea und. Borrestad 2 1/12 aar.”
2. Kirsten Christensdatter f. 13/4-1811 g.m. Christopher Johannesen Løkenberg. Se Familie 13 - S. Brekke 1845.
3. Marianne Christensdatter f. 7/9-1813 g.m. Isak Larsen Kjær. Se Berg(2).
Barn i 2. ekteskap:
4. Edel Margrethe Christensdatter f. 15/1-1820 g.m. Andreas Nilsen. Bodde i Skien. Hun er reg. utflyttet til Skien i 1836.
5. Lars Christensen f. 5/2-1824. Se N. Grønnerød.
Barn i 3. ekteskap:
6. Bertel f. 8/10-1826 d. 5/1-1829.

7. Anne Berthea f. 16/1-1833 d. 10/5-1833.

F.f. Christen Larssøns pb. Kirstine Dorothea u/Borrestad: Signe Isaksdtr., Simonine Hansdtr., Peder Aslachssøn, Sivert Hanssøn, Jacob Olessøn.
F.f. Christen Larssøns pb. Kirsten f. Holmen u/Borrestad: Joh. Herm. Mejers k., Hed. Cath. Arnesdtr., Sivert Hanssøn, Gunder Anderssøn, Anders Larssøn.
F.f. Christen Larsen fra Holmen u/Borrestad pb. Mari Anne: Lars Meiers enke, Pernille Larsdtr., Anun Holmen, Peder Aslaksen, Jon Jørgensen, Sivert Larsen, Anders Larsen, Gunder Andersen.
F.f. Christen Larsen, Anne Kirstine Larsdatter Holmens Bertel: Isak Larsens kone Riis, pige Maren Kirstine Larsd. Meier, Ole Jacobsen Nærum, Ole K. Riis, Erik Bøhle.
F.f. Christen Larsen, Anne Kirstine Larsdatter Holmens Anne Berthea: Gunner Andersens kone Borrestad, pige Mariane Christensd. Holmen, Sivert Haralds. Riis, Isach Nærum, Lars Aabye Meen.  

Christen Larsen fikk den 12/4-1806 festebrev på en tomt på øvre Holmen for seg og
sine etterkommere med årlig avgift 1 riksdaler, 32 skilling samt forkjøpsrett for grunn -
eieren (Jacob Aall).

Det er nevnt i F.T. 1835 at Christen Larsen eier 6 skinn i gården Bekkevold. Han var i tjeneste hos Jacob Aall på Borgestad. 

17/4/1852      CHRISTEN LARSSEN        Skifteprot. nr. *)
Borrestad-       Arvinger:                            
holmen            Enka Anne Kirstine Larsdatter
                         Laugverge: Broren Erik Larssen Ballestad.
                         og avdødes barn etter 2 ekteskap forut.
                A. Av 1.eketskap med Edle Margrethe Larsd.:
               1. Kirsten Larsdtr. (skal være Christensdtr.) g.m. Christopher Johannessen Løkenberg.
               2. Maria Anne Christensdtr. g.m. Isak Larssen Kjær i Amerika.
                  Tilsynsverge for Maria: Lars Larssen Kjær.
            B. Av 2.ekteskap med Berthe Larsd.:
               3. Lars Christenssen 28 år.
               4. Elen Margrethe Christensdtr. g.m. Andreas Nielssen av Skien.
Brt: 925 -  0
Net: 476 - 31
Jordegods: 1 hud 6 skind eller 1 skylddaler 2 ort 5 sk. av gd. Grønnerød matr.nr.92, nytt nr.115, l.nr.381b. Takst 650 spd.

*) A: BS 30 s.59.
B: BS 20 s.296b. C: (1850-54) 185.

 


Familie 5.
Borgestad 1835. Borrestadstrand.

Arbeider, huseier
Gunder Andersen Holmen
fra Rønningen under Øvrum dpt. 25/1-1784 d. 23/10-1839 på Borgestadholmen, s.a. Anders Christensen Rønningen.
g1g i Gjerpen 14/10-1810 m. Johanne Maria Larsdatter Meier fra Borgestad dpt. 26/5-1782 d. 1/6-1820, d.a. kusk Lars Jensen. Se Familie 1 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Isak Nilsen, Christen Larsen."
g2g 13/1-1826 m. Anne Johannesdatter fra Bruset i Solum dpt. 16/7-1797 d. 29/5-1872 på Borgestadholmen, d.a. Johannes Gundersen og Kirsti Engebretsdatter.
Forlovere: "Niels Nielsen, Borrestad og Niels Knudsen, Borrestad."
1. Maren Dorothea Gundersdatter f. 12/10-1811 g. 3/1-1845 m. Ole Andersen fra Ødegården u. Fløtterød.
2. Anne Gundersdatter f. 10/2-1814 g.m. Jens Andreas Hansen. Se Familie 2 - Kleiva 1845.
3. Edel Margrethe Gundersdatter f. 30/5-1816.
4. Laurentze Andrea Gundersdatter f. 10/11-1819.
Barn i 2. ekteskap:
5. Andreas Johan Gundersen f. 22/2-1830.
6. Gunhild Kirstine Gundersdatter f. 28/8-1838 g.m. Markus Reiersen. Se Familie 2 - Borgestad 1865.
Br. 1810.

F.f. Gunder Anderssøns pb. Maren Dorothea u/Borrestad: Joh. Herm. Mejers k., Maren Hoversdatter, Halvor Anderssøn, Christen Larssøn, Anders Larssøn.
F.f. Gunder Andersen og Johane Maria Larsdtr., Anne u/Borrestad: Johanne Maren Larsdtr., Ellen Margrethe Larsdtr., Christen Larsen, Anders Larsen, Daniel Larsen.

 


Familie 6.
Borgestad 1835. Borrestadstrand (Holmen).

Her var oppført gamle Knud Nilsen Klepp og frue. Se Familie 3 - Borgestad 1801.

 


Familie 7.
Borgestad 1835. Nordhagen.

Arbeider
Jacob Engebretsen
f. ca. 1772 i Porsgrunn? d. 21/4-1860 på ”Borgestadholmen”.
g. i Ø. Porsgrunn 3/10-1802 m. Anne Jacobsdatter f. ca. 1760 d. 10/11-1839 på Borgestad.
Forlovere: "Lars Sørensen og Niels Thorsen."
1. Marthe Jacobsdatter dpt. 18/9-1803 i Ø. Porsgrunn.
2. Anne Margrethe Jacobsdatter f. 28/11-1811 i Ø. Porsgrunn g.m. Hans Peter Andersen. Se Familie 5 - Borgestad 1845.
Br. i 1835.

Jacob fikk festeseddel fra Realf Cappelen på en tomt på Nordhagen med årlig avgift 2 spesidaler,
2 mansarbeidsdager med panterett i hus og tomt for avgiften. Dat. 25/3-1836.

Andre beboere her i 1835: Anne Dorthe Abrahamsdatter(9) og Andreas Jensen(16).

 


Familie 8.
Borgestad 1835. Nordhagen.

Styrmann, skipper
Engebret Gundersen Hyni
f. ca. 1805 d. før 1845.
g.m. Gunhild Maria Olsdatter (Johnsen) f. ca. 1800.
1. Gurine Thomine Engebretsdatter Hyni f. 1830.
2. Gunder Olaus Christen (Christie) Engebretsen f. 21/10-1834.
3. Thora Marie f. 23/10-1836.
4. Elise Gurine f. 1/8-1839.
5. Amalie Engebretsdatter Hyni f. 21/10-1841.
6. Thoresius f. 19/9-1843, ”Døde før Daabens Konfirmation.”
7. Gurine Josephine Engebretsdatter Hyni f. 3/11-1844 g. i Asker krk. 6/11-1876 m. undermaterial-forvalter v/ Smaalens jernbanen, Martin Paulsen på Haugnordeie i Hole, f. 1850 i Råde.

Denne familien bodde her fra 1834. Tjenestepike her i 1835: Berte Isaksdatter(23)

 


Familie 9.
Borgestad 1835. Osebakken. Braatengade 2.

Her bodde bjelkehugger Knud Jacobsen Myhren. Se Familie 11 - Borgestad 1801.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1920.

 


Familie 10.
Borgestad 1835. Osebakken. Braatengade 4.

Snedker, huseier
Ole Olsen fra Bråteng. 4 på Osebakken dpt. 6/9-1795 d. før 1858, s.a. snedker Ole Olsen. Se Familie 9 - Borgestad 1801.
g. 1821 m. Maren Serine C. Andersdatter f. 1800.
1. Ole Andreas Olsen f. 1827 g.m. Berthe Margrethe Thygesdatter fra Solum f. 1836.
2. Anders Reinholdt Olsen f. 1835.
3. Jacob Olsen.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1920.

 


Familie 11.
Borgestad 1835. Osebakken. Braatengade 6.

Christen Nilsen Langerød fra Langerød(B) dpt. 2/8-1767 d. 26/10-1836 på Oseb., s.a. Nils Andersen Langerød.
g. 11/9-1796 m. Anne Maria Thorsdatter fra S. Bakken dpt. 11/6-1764 d. 26/12-1830 på Oseb., d.a. Thor Andersen Bakken.

Christen Langerød kjøpte dette huset i 1825 og solgte det trolig etter hustruens død i 1830. Se også Langerød(B).

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1920.

 


Familie 12.
Borgestad 1835. Osebakken. Braatengade 8.

Skomaker, huseier
Anders Hansen Buer
dpt. 1782 d. 1849.
g. i Gjerpen 23/11-1809 m. Aase Kirstine Olsdatter fra Hallsg. 2, dpt. 1785 d. 1849, d.a. Ole Evensen. Se Familie 37 - Ø. Borge 1801.
1. Hans Buer Andersen f. 10/7-1812.
2. Ole Andersen Buer f. 6/9-1815.
3. Halvor Christian f. 22/7-1817.
4. Gunhild Marie Andersdatter f. 6/1-1824.

F.f. Anders Hanssøns db. Hans Buer f. Aasebakken: Margit Jonsdtr., Marte Maria Olesdatter, Jon Sanne, Michel Halvorssøn, Søren Johannissøn.
 

Anders Buer kjøpte huset i ca. 1825 av Ole Sørensen Moldhaugens arvinger.
Familien flyttet siden til Kullhusb. 6b under Borgestad.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1920.

 


Familie 13.
Borgestad 1835.

Her var oppført arbeider Jacob Andersen. Se Ligaden 4 under Ø. Borge.


Familie 14.
Borgestad 1835. Osebakken. Skiensgade 2b.

Snekker, underoffiser
Ole Johannesen Nordbye
dpt. 1789 d. 28/11-1836.
g1g 20/2-1815 Karen Marie Olsdatter herfra dpt. 19/7-1789 d. 12/9-1823, d.a. Ole Amundsen. Se Familie 33 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Ole Andersen paa Osebakken og Daniel Olsen på Brekkejordet."
g2g ca. 1825 Karen Johannesdatter dpt. ? d. etter 1843.
1. Karen Christine f. 22/10-1815 d. 28/2-1821.
2. Anne Karine Olsdatter Nordbye dpt. 23/8-1818. Konf. i 1833.
3. Oline Olsdatter Nordbye f. 13/12-1820.
4. Johannes f. 18/11-1822 d. før 30/8-1838.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karen Maria Olsdatter f. 22/10-1826 g. 1851 m. murer Even Olsen f. 1823.
6. Johan Olsen f. 1828 d. 1851. Var styrmann.
7. Ole Olsen Norbye f. 31/7-1836. Konfirmert i 1851.

Nordbye var i 1825 også eier av løkka vestenfor huset. Enka solgte løkka i 1842 til Ole Arnesen for 350 Spd.

17/1/1837      OLE JOHANNESSEN NORDBYE      Bamble Skifteprot. nr. *)
Osebakken      Arvinger:                            
               Enka Karen Johannesdatter og afdødes 2 kull barn:
            A. Etter 1.ekteskap med Karen Marie Olsd.:
               1. Johannes Olssen          14 år. Døde før 30.8.1838.
               2. Anne Karine Olsdtr.  18 1/2 ”
               3. Oline Olsdtr.            16 ”
            B. Etter 2.ekteskap med Karen Johannesdtr.:
               4. Johan Olssen         8 år.         Verge for disse 3:
               5. Ole Olssen         1/2 ”           Niels Aanessen.
              
6. Karen Marie Olsdtr. 10 ”
        Enkas laugverge: Niels Jacobssen, skoleforstander av Osebakken.
Brt: 428 - 0 - 6
Net: 162 - 2 - 7
*) A: BS 18 s.37b,48b,109 og 121b. B: BS 21 s.245b. C: BS 23 s.356.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1920.

 


Familie 15.
Borgestad 1835. Osebakken. Skiensgade 6.

Matros
Halvor Johannesen dpt. 17/6-1781 i Eidanger (f. på Ødegården), s.a. Johannes Halvorsen og Maria Nilsdatter Kaasa. (gift i Eidanger 20/7-1780).
g. 27/12-1803 m. Anne Sophia Christensdatter fra Osebakken dpt. 30/4-1780, d.a. Christen Tygesen og Anne Marie Christensdatter på Osebakken.
Forlovere: "Sivert Jørgensen, Johannes Halvorsen."
1. Maria Halvorsdatter dpt. 19/8-1804.
2. Christiane Halvorsdatter dpt. 7/11-1806 g.m. Johan Olsen. Bodde i 1834 på "Baltsøen" under Røra i Solum.
3. Johan Christian Halvorsen f. 21/3-1810 g1g m. Severine Gundersdatter g2g 1868 m. Pauline Marie Halvorsen fra Fredrikstad f. 1836.
    Barn 1. Severin Halvorsen f. 1854.
4. Anne Marie Halvorsdatter f. 26/3-1812 d. 6/7-1926. "
Karen(!) Marie Halvorsdatter, Datter af Matros Halvor Johannesen og hustrue Anne Sophia Christensdatter af østre Porsgrund, 14 aar."
5. Margrethe Halvorsdatter f. 24/3-1814 i Ø. Porsgrunn.
6. Peder f. 28/9-1818 i Ø. Porsgrunn d. 29/10-1819 i Ø. Porsgrunn.

F.f. Halvor Johannissøns pb. Maria f. Aasebakken: Kirsten Hansdtr., Margarete Pedersdtr., Sivert Jørgenssøn, Rasmus Olessøn, Christen Nilssøn.
F.f. Halvor Johannissøns pb. Christiana f. Aasebakken: Aase Kirstine Olesdtr., Anne Christine Isaksdtr., Amund Nilssøn, Christen Abrahamssøn, Anders Gregerssøn.
F.f. Halvor Johannissøns db. Johan Christian f. Aasebakken: Ellen Johanne Kildal, Margarete Høst, Sivert Jørgenssøn, Isak Nilssøn, Søren Johannissøn.
F.f. Halvor Johannissøns pb. Anne Maria f. Aasebakken: Ole Wijerssøns k., Nils Erikssøns kone, Ole Wijerssøn, Nils Erikssøn, Gregorius Danielssøn.
F.f. Halvor Johannesens og Anne Sophia Christensdatters Barn Margrethe: Pige Boel Stephensd., Marthe Christine Tollefsd., Peder Pedersen, Christopher Wenstøb og Erik Jacobsen.


Halvor Johannesen eide huset i 1804. Han var ikke i Gjerpen i 1801. Etter 1814 er familien
ført som beboere i Ø. Porsgrunn kirkebok (Leif B. Kristensen).
Se Folketellingen for Ø. Porsgrunn 1815.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1920.


Familie 16.
Borgestad 1835. Osebakken. Skiensgade 8a.

Kilde: Panteregisteret.
Festeseddel fra Realf Cappelen til Torjer Andersen på en tomt mot årlig avgift 3 spesidaler og 3 ”mandsarbeidsdage”, dat. 1/2-1833.

Murer, huseier
Torjer Andersen Ramsaasen
fra N. Ramsåsen dpt. 7/12-1800 d. 1857 i Ø. Porsgrunn, s.a. Anders Torjersen Ramsaasen.
g. i Gjerpen 10/8-1826 m. Anne Kirstine Eriksdatter fra Osebakken dpt. 5/10-1800 født i Presteseteret i  i Eidanger d. ca. 1886, d.a. Erik Thomassen og Else Jacobsdatter.
1. Else Andrea Torjersdatter f. 14/1-1827 på Osebakken g.m. skomaker Ole Johan Tollefsen.
2. Karen Martine f. 20/9-1828 d. 25/12-1828 under Borgestad.
3. Erik Torjersen f. 5/11-1829.
4. Anders Torjersen f. 9/10-1831.
5. Marte d. 18/12-1833. "
Marte Torjersd., hjemmedøbt, ½ time, Osebakken, datter af Torjer Andersen."
6. Else Torjersdatter f. 10/12-1834 på Osebakken.
7. Jacob Torjersen f. 4/6-1837.
8. Kirstine Torjersdatter f. 25/5-1841.

Etter enka Anne Kirstine Eriksdatter gikk huset i 1886 til Joachim B. Ravn.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1920.

 


Familie 17.
Borgestad 1835. Osebakken. Skiensgade 10.

Muremester
Trond Aanesen fra Sauherad? f. ca. 1788 d. 1858.
g. i Holla 10/10-1811 m. Anne Cathrine Petersdatter Eje f. 1794 d. 1864.
1. Anne Maria Trondsdatter f. 29/5-1812 i Ø. Porsgrunn g. i Gjerpen 20/8-1832 m. Gunder Andersen Tufte fra Holla f. ca. 1802, s.a. Anders Pedersen Tufte. Bodde på Tollnes i Solum.
2. Arne Trondsen f. 5/8-1814 på Osebakken.
3. Maren Pauline f. 7/2-1817 d. 4/2-1820 på Osebakken. "Død af mæslinger".
4. Peter Trondsen f. 30/11-1819 d. 15/2-1820 på Osebakken.
5. Maren Petronelle f. 18/8-1822 d. 26/7-1824 på Osebakken.
6. Nils Christian f. 9/7-1825.
7. Amborline Benedicte Trondsdatter f. 10/3-1828.
8. Andreas Trondsen f. 22/10-1830.
9. Anne Margrethe Trondsdatter f. 24/9-1833.

F.f. Tron Aanesen og Anne Catrine Pedersdatters Anne Maria: Andreas Steensens kone, Asgjer Tollefsd., pigen Christin Helgesd., Andreas Steensen, Niels Aanesen, Johannes Nielsen, Jens Thormodsen. "Forældrene komne fra Holden."

F.f.
Thron Aanesen og Ane Cathrine Pedersdtr., Osebakkens Arne: Søren Søelies k., Ane Dorthea Nilsdtr., Nils Aanesen, Jens Sørensøn, Ole Olsen, Johannes Nilsen, Arne Hansen.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1920.

 


Familie 18.
Borgestad 1835. Osebakken. Skiensgade 12.

Sjømann
Nils Nilsen Lie
(tok konas familienavn) f. 1792 d. 1878, trolig s.a. Nils Hansen Riis fra Ligt. 16. Se Familie 7a - Ø. Borge 1801.
g. 25/11-1824 m. Grethe Nilsdatter Lie f. ca. 1798 d. 1880, d.a. Nils Larsen Lie i Storgaden 203. Se Familie 18 - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "Tron Aanesen, Osebakken, Jens Meier, Osebakken."
1. Nicoline Martha Nilsdatter f. 9/8-1825.
2. Nicolai Nilsen f. 28/11-1827. Bodde i Storg. 210 i Porsgrunn
.
3. Andreas f. 12/10-1831 d. 15/2-1839 på Osebakken.
4. Johan Wilhelm Nilsen f. 18/11-1835.
5. Andreas Nilsen f. 4/9-1840.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 19.
Borgestad 1835. Osebakken. Skiensgade 14.

Politibetjent, skomager
Anders Halvorsen fra Storg. 235, dpt. 3/9-1797, s.a. Halvor Andersen. Se Familie 46b -  Ø. Borge 1801.
g.m. Ragne Kirstine Jacobsdatter fra Stavern f. ca. 1798, d.a. Jacob NN.
1. Anne Elise Andersdatter f. 4/8-1821 på Osebakken.
2. Cathrine Bolette Andersdatter f. 2/1-1824.
3. Jacob Andersen f. 23/6-1826.
4. Nils Andreas f. 21/2-1829 d. 26/2-1829 på Osebakken.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 20.
Borgestad 1835. Osebakken. Skiensgade 22.

Matros
Knud Eriksen Riis fra Borgestad dpt. 1/12-1804, s.a. Erik Knudsen Riis. Se Familie 37 - Borgestad 1801.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 25/11-1825 m. Maren Gurine Pedersdatter fra Porsgrunn f. ca. 1799.
Forlovere: "Matros Torsten Sivertsen og Tjenestekarl Gunder Bækkevald."
1. Inger Knudsdatter Riis f. 26/7-1826.
2. Marthe Marie Knudsdatter Riis f. 29/1-1828.
3. Mariane Knudsdatter Riis f. 16/6-1831 g. 1852 m. maler Hans Johannesen fra Sauherad f. 1827.
5. Edvard Knudsen Riis f. 1/12-1833 g. 1854 m. Anne Olsdatter fra Kristiansand f. 1837.

Knud Riis kjøpte dette huset av sin tante enke Inger Knudsdatter i 1850. Det er på
det rene at de bodde i huset mye tidligere. På eiendommen sto det en gammel låve-
bygning som siden ble revet. Den delen av tomten ble utskilt og solgt i 1850.
Se Skiensgade 24.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 21.
Borgestad 1835. Osebakken. Storgaden 196.

Skibsfører, huseier
Nils Mathias Aalborg f. 1793 fra Lilleelvg. 1 i Porsgrunn, s.a. Jacob Aalborg. Se Lilleelvg. 1. (Finn C. Knudsen).
g. i Gjerpen 20/12-1820 m. Kirsten Marie Halvorsdatter Sølie dpt. 25/4-1798, d.a. Halvor Hansen Sølie. Se Familie 31 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Kjøbmand Frants Bendixen og Jens Petersen. Begge af Osebachen."
Denne familien flyttet til Kragerø i 1835.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 22.
Borgestad 1835. Osebakken. Storgaden 198.

Skibsfører
Jens Aalborg fra Lilleelvg. 1 i Porsgrunn, f. ca. 1792, s.a. Jacob Aalborg. Se Lilleelvg. 1. (Finn C. Knudsen).
g1g i Gjerpen 7/1-1816 m. Maren Halvorsdatter Sølie fra Osebakken, d.a. Halvor Hansen Sølie. Se Familie 31 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Jens Petersen og Søefarende Capitain Thorsen, begge af Osebachen."
g2g 1841 m. Inger Margrethe Jøeg (Høeg?) fra Fredrikstad f. ca. 1800 d. 1877, d.a. Anders Olsen Jøeg.
1. Halvordine Aalborg f. 1816 g.m. skibsfører Michael Melsom f. 1810 d. 1846 i Skien. Bodde i Skien.
2. Ulrich Frederich Rossing Aalborg f. 1823 d. 1863. Kaptein i flåten?
3. Jacobine Aalborg f. 1825 g.m. kaptein Louis Vauvert.
4. Jens Aalborg f. 1828 d. 1841.
5. Maren Jensine Aalborg f. 1829 d. 1866. Ugift.
6. Hulda Aalborg f. 1832.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 23.
Borgestad 1835. Osebakken.

Arbeider, leieboer
Mads Eriksen
fra Falkum dpt. 12/6-1785 d. 8/3-1839 på Osebakken, s.a. Erik Madsen. Se Familie 2 - Falkum 1825.
g. i Porsgrunn 4/6-1816 m. Anne Christine Isaksdatter fra Osebakken dpt. 1/8-1784 d. etter 1865 på Osebakken, d.a. Isak Larsen Sanne. Se Familie 29 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Niels Jacobsen, Engelbreth Isachsen."
1. Isine Alette Madsdatter f. 13/5-1817 d. 19/1-1837 på Osebakken. Ugift.
2. Erika Marie Madsdatter f. 21/4-1819 g. 4/3-1846 m. matros Lars Jacobsen. Se nedenfor.
3. Ingeborg Laurenze f. 13/7-1821 d. 23/1-1827.
4. Hans Carl Christian Madsen f. 1/10-1823.
5. Martilius Madsen (tvilling) f. 18/1-1826.
-   Tvilling f. 18/1-1826. Dødfødt drengebarn.

Ekteparet bodde først i Porsgrunn. Registret innflyttet fra Porsgrunn til Osebakken i 1817.
(Attest fra presten Halling av 18/6-1817.)

Denne familien bodde trolig som leieboere hos Isak Larsen Sanne i Storgaden 200b.
Enka bodde i 1845 på Holmen u. Borgestad sammen med barna Erika og Martilius.

 


Familie 24.
Borgestad 1835. Storgaden 206.

Smed
Andreas Johnsen
fra Porsgrunn f. ca. 1813, s.a. Gullik Johnsen i Porsgrunn.
g. i Gjerpen 17/11-1836 m. Laurence Hansdatter Lie fra Kjølnesgaden 6, f. ca. 1815, d.a. blokmager Hans Nilsen Lie. Se Familie 25 - Ø. Borge 1835.
1. Mathilde Caroline Andersdatter f. 22/5-1837 på Osebakken.

Anders Johnsen kjøpte dette huset i 1836. De må ha flyttet ut av Gjerpen.
Ikke registrert i utflyttingsprotokollene.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 25.
Borgestad 1835. Storgaden 208.

Sjømann, huseier
Jens Jørgensen Meyer
fra Storgaden 226 på Osebakken dpt. 18/9-1796 d. 1865, s.a. Jørgen Johansen Meyer. Se Familie 21 - Borgestad 1801.
g1g 20/11-1821 m. Kirsten Christine Nilsdatter f. 1792 d. 1844 (i Porsgrunn?)
Forlovere: "Johannes Nilsen Osebakken, Ole Halvorsen Osebakken."
g2g m. Elise Andrea Nikoline Nilsdatter Dahl fra Brevik f. 1813, d.a. Nils Eriksen Dahl i Brevik.
0. 
bg. 2/6-1822. "Jens Meier, Christine Nielsdatters dødfødte Drengebarn, Osebakken."
1. Johan Herman Meyer f. 13/11-1823 d. ca. 1871 i Chile. Sjømann.
2. Nils Jørgen Meyer f. 17/3-1827. Emg. til Am. i 1855.
3. Andreas Jensen Meyer f. 21/12-1829
4. Johan Martin Meyer f. 18/1-1832 d. 1909 på Osebakken g.m. Hanna Kirstine Andersd. (1849-1926). Se
5. Jens Christian Meyer f. 12/3-1837. Konf. 1851.
Barn i 2. ekteskap:
6. Anne Kirstine Meyer f. 1845
7. Josefine Jørgine Meyer f. 1848
8. Karen Elise Meyer f. 7/4-1855.

Jens J. Meyer kjøpte dette huset i januar 1823.

Jens Meyer eide i 1845 også løkke nr. 14 på Hovenga. Enka Elise Andrea Meyer,
emigrerte til N. Amerika i 1872 med de 3 minste barna.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 


Familie 26.
Borgestad 1835. Storgaden 210.

Skipper, huseier
Isak Olsen Toldnæs
fra V. Porsgrunn f. ca. 1774 d. 1832 på sjøen.
g. 1815 m. enke Sophie Charlotte Amalie Willumsen fra V. Porsgrunn f. ca. 1784 d. 1847, d.a. matros Willum Willumsen.
1.
Olava Martine isaksdatter f. 1819 d. 1845 som bodde på Vestsiden. Se boka ”Vessia”.

Sophie Charlotte Amalie Willumsen var enke etter skipper Hans Thomas Toldnæs (1771-1814).
Isak Toldnæs kjøpte huset i januar 1831. Han var skipper ombord på jakten ”Twende Brødre”
for skipsreder Erik Knudsen. Han ble ifølge Finn C. Knudsen borte på sjøen i 1832.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 27.
Borgestad 1835. Storgaden 214.

Sjømann, huseier
Ole Wiersen
fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell dpt. 20/3-1785 d. 6/5-1841 på Osebakken, s.a. Vier Andersen Rønningen.
g. 16/5-1810 m. Anne Maria Henriksdatter Lindberg fra Bolvig under M. Voltveit i Sauherad f. ca. 1786 d. 1843, d.a. skredder Henrik Andreasen Lindberg (1741-1811) og Aase Maria Larsdatter (1751-1802).
Forlovere: "Jacob Klep, Lars Sølie."
1. Henrik O. Wiersen f. 21/2-1811 d. 1894 g1g 15/12-1835 m. Marthe Marie Bjelke f. 1811 i Moss. Han var sjømann. Skipperborger fra 1838. Bodde i Porsgrunn.
2. Andreas Wilhelm Wiersen f. 27/4-1813 g. i Eidanger 14/9-1821 m. Elen Bertea Halvorsdatter fra Heistad f. ca. 1800. Han var snekker.
3. Carl O. Wiersen f. 15/5-1815.
Overtok huset.
4. Johan Wiersen f. 15/5-1816. Var skredder. Bodde i 1845 som ungkar på Borgeskogen. Se Familie 9 - V. Borge 1845.
5. Ole O. Wiersen f. 25/7-1818.
Bodde i Storgt. 203a i Porsgrunn.
6. Julius f. 31/12-1820 d. 6/12-1829. Døde av meslinger.
7. August Martin f. 23/8-1823 d. 1/1-1824.
8. August Martin Wiersen f. 26/10-1824 d. 1857 i Queebek, Canada, g.m. Kirsten Andrea Torstensdatter (Jacobsen), d.a. Torsten Jacobsen i Kirkebakken 20 i Porsgrunn.
    Han var også sjømann (skipper fra 1851).
9. Hans Eleonardus Wiersen f. 16/10-1827.

F.f. Ole Wigerssøns db. Henric f. Aasebakken: Anne Pernelle Jonsdtr., Ingebor Bendixdtr., Iver Kiøstolssøn, Christian Østenssøn, Johannes Nilssøn.
F.f. Ole Wiarsens db. Andreas Wilhelm f. Aasebakken: Hans Møllers k., jomfr.
B. Wright, Carl Møller, William Harway, Christian Braun.

Ole Wiersen kjøpte huset av boet etter Christen Pedersen Wenstøb i 1810. Se Erlands (Ibsens) Venstøp.
Oles bror, Anders Wiersen, bodde på gården Enggrav.
Hans søster Anne var gift med Ole Larsen Tollskogen i Storgaden 176 på Osebakken.

Maria Henriksdatter hadde følgende søsken i Gjerpen: Skredder Anders Henriksen Lindberg f. ca. 1783.
Se Tveitstua på Tveten under Rising, Berthe Sophia Henriksdatter g.m. Ellef Olsen på Ramsmyr under Fjelldalen
og Karen Henriksdatter g.m. Anders Jonsen i Luksefjell. Se Bø(3) "Fjeldet" i Luksefjell.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 28.
Borgestad 1835. Storgaden 218.

Admiral, Eidsvoldmann, huseier
Jens Schou Fabricius
fra Larvik f. 3/3-1758 d. 7/4-1845 på Osebakken, gravlagt i Porsgrunn, s.a. Lars Sørensen Fabricius som var byfogd i Larvik.
g.m. Elisabeth Marie Schive
fra København f. ca. 1770 d. 29/9-1835 på Osebakken, gravlagt i Porsgrunn, d.a. kjøpmann Schive i København.
1. Jacob Schive Fabricius f. 1800 d. 1840 g. 1831 m. Elisabeth ”Elise” Jørgine Birgithe Aall 1810-1873.
Jacob ble offiser.
    Han døde som stabskaptein i Asker hvor de bodde da.
    Barn 1. Betzy Fabricius 1832-1913 g. 1835 m. kjøpmann i Skien Gudmand Myhre 1826-1901.
    Barn 2. Constance Fabricius 1833-1869 g. 1862 m. skipskaptein/megler Boye C. Boyesen f. 1836 død i New York. Barnløse.
    Barn 3.
Birgithe ”Bibba” Jørgine Fabricius født i Trondhjem 1837 d. 1912 g. 1858 m. kjøpmann Georg Hoell 1823-1871. Bodde i Skien.
    Barn 4. Maren Elisabeth Marie Fabricius f. 1832 d. i Christiania g. 1861 m. enkemann og prest Otto Møller Hansen f. 1826 d. etter 1893. De bodde i Åseral og i Verdal.
2. Elisabeth Marie Fabricius g.m. Jonas Wessel Borchsenius.
3. Maren Elisabeth Fabricius f. 18/10-1802 i Fredriksværn (Stavern) g. 19/9-1828 m. kapteinløyntnant
Henrich Bent Thomsen fra København.
4. Karenius Fabricius 1806-1897 g.m. Ida Motzfeldt. Han var Kommandør/kammerherre og verftssjef i Kristiansand.
    Barn 1. Kommandørkaptein og losoldermann Jens Schoug Fabricius g.m. Marya Irezer. Deres datter Sara Fabricius var forfatter med pseudonymet Cora Sandel.
    Barn 2. Betzy Fabricius g.m. Admiral Ravn.
    Barn 3. Oscar Fabricius g.m. Charlotte Hauan. Han var ingeniør. De hadde en datter Ida som var g.m. direktør Lorentz Voght.
    Barn 4. Karenus Fabricius g.m. N.N. Johannessen. De hadde en sønn: Dispachør Karenius Fabricius g.m. Ada Gran Kahrs.

Admiral Fabricius kjøpte huset i 1815.

Se utdrag av Bibba Hoell f. Fabricius sine erindringer i ”Gjerpen - Porsgrund” (Finn C. Knudsen) side 160-163.

Kilde: "En Bygdebok del II." (Prost J. L. Quisling)
Fabricius var født i Larvik 3die mars 1758, blev officer 1779, kommandør 1801 og tok som saadan bolig i Fredriksvern, hvor flaaten dengang hadde sit verft og sin hovedstation. I 1814 blev han kontreadmiral og en av kong Kristian Fredriks 18 nybakte kammerherrer. I 1821 viceadmiral og øverstkommanderende over flaaten. I 1836 tok han avsked, 78 gammel. Han hadde da i flere aar bodd paa Osebakken i Gjerpen i den efter ham opkaldte «admiralsgaarden», som nu er indlemmet i Porsgrund. Som repræsentant for «sødefensionen» valgtes han sammen med sekondløitnant Thomas Konow til medlem av riksforsamlingen. Fabricius var 56 aar og Konow 18, den ene flaatens ældste, den anden dens yngste officer. Et meget besynderlig valg! I riksforsamlingens tredje uke fungerte Fabricius som præsident; men i den uke holdtes der næsten ikke møter. Det lille, han talte under forhandlingerne, var nogen ord mot adel og arvelige forrettigheter. Han gjorde sig meget litet gjældende i riksforsamlingen, i en henseende undtaget, hvorav han har stor ære. Han var en venlig og god mand, og skjønt en krigsmagtens repræsentant, søkte han efter evne at lægge en dæmper paa den bitre partikamp og det uhyggelige forhold, som der paa visse hold ikke var saa ganske litet av mellem repræsentanterne. Det bør særlig mindes til hans evindelige hæder, at det var efter hans forslag, Eidsvoldsmændene i sit sidste møte den 20de mai «dannet broderkjæde» og ropte, mens taarerne fløt av manges øine: «Enige og tro, til Dovre falder!»

I 1824 var Fabricius stortingsmand for Bratsberg. Han døde i «Admiralsgaarden» 7de april 1841, 83 aar gammel. Da det alt længe kun hadde været et tidsspørsmaal, naar Osebakken lagdes til Porsgrund og skiltes fra Gjerpen, blev han begravet paa østre Porsgrunds kirkegaard, hvor hans den 29de september 1835 avdøde, 65 aar gamle hustru Elisabet Marie Schive av samme grund var stedt til hvile. Saavel sønnen Karenius Fredrik, f. 1806, som sønnesønnen Jens Schou blev officerer i marinen og ansete mænd i sit fag.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 29.
Borgestad 1835. Storgaden 224.

Arbeider, huseier
Isak Christensen
fra Tufte(3) i Holla dpt. 25/12-1769 d. 29/6-1831 på Osebakken. ”Slogs tildøde af en del Kulleved som faldt paa ham.”, s.a. Christen Isaksen Tufte.
g. 26/4-1803 m. Maren Christensdatter fra Enggrav(B) dpt. 9/6-1776 d. 10/5-1842 på Osebakken, d.a. Christen Jacobsen.
Forlovere: "Halvor Sølie og Jon Sande."
1. Christen dpt. 8/5-1803.
2. Christen Isaksen dpt. 27/1-1805. Overtok huset ifølge Finn C. Knudsen.
3. Anders dpt. 13/7-1806 bg. 16/11-1808. ”Isak Christenssøns drengebarn Anders fra Aasebakken 2 1/3 aar.”
4. Anders Isaksen f. 18/6-1810.
-   bg. 6/12-1812. ”Isak Christensens barn dødfødt.”
5. Lorentz Halvor f. 17/4-1816 d. 12/9-1820 på Osebakken.

F.f. Isak Christenssøns db. Christen f. Enggrav: Jon Tordssøns k., Anne Karine Jonsdtr., Stephen Enggrav, Anders Stephenssøn, Halvor Nilssøn.
F.f. Isak Christenssøns pb. Ingebor Maria u/Borrestad: Christopher Stephenssøns k., Johanne Maria Larsdtr., Knud Nilssøn, Elev Anderssøn, Zacharias Stephenssøn.
F.f. Isak Christenssøns db. Anders f. Aasebakken: Anders Stephenssøns k., Anne Stephensdtr., Amund Waller, Ole Nilssøn, Christopher Stephenssøn.
F.f. Isak Christenssøns db. Anders f. Aasebakken: Anders Enggravs k., Maria Andersdtr., Christopher Stephenssøn, Ole og Even Halvorssøn.

Maren Christensdatter på Enggrav ble konfirmert som 16-åring i Gjerpen kirke i 1791 (f. ca. 1775).

Maren Christensdatter var trolig i tjeneste hos Christian Radisch på Borgestad under folketellingen for
Gjerpen 1801. 

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 

 


Familie 30a.
Borgestad 1835. Storgaden 226.

Kjøpmann, slakter
Lars Johnsen
"fra Bratsberkleiva" f. ca. 1787 d. 1833.
g. 5/7-1820 m. Christiane Trulsdatter fra Drammen f. ca. 1778.
Forlovere: "Jacob Ingebretsen Bratsbergkleven, Lars Johnsen."
1. Peter Nicolai f. 15/6-1820 på Osebakken.
2. Christian f. 16/12-1823 på Osebakken.

Lars Johnsen eide dette huset fra 1828-1831.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 30b.
Borgestad 1835. Storgaden 226.

Arbeider
Christen Jørgensen "fra Osebakken" f. ca. 1793 d. 12/10-1842 på Osebakken, s.a. Jørgen NN.
g. i Bamble kirke 3/9-1824 m. Aase Marie Levorsdatter fra Rørholteje i Bamble f. 4/11-1794 d. 1848, d.a. Levor Tallaksen og hans 2. kone Ingeborg Nilsdatter.
Forlovere: "Gunder Torgrimsen, Wissestadhagen og Sigurd Tjøstolfsen, Prestegaardseje."
1. Marie Sofie f. 16/4-1825 på Osebakken d. 13/12-1829. "
Marie Sophie, barn, 4 ½ aar, Osebakken, Mæslinger, d.a. Christen Jørgensen."
2. Jørgen Christensen f. 5/4-1828 på Osebakken.
3. Ingeborg Marie Christensdatter f. 10/9-1826 på Osebakken.
4.
Marie Sophie f. 21/1-1830. "hjemmedøbt barn, d. 9/2-1830, 19 dage, Osebakken. Forældre: Christen Jørgensen, Aase Marie Levorsd."
5. Sofie Christensdatter f. 9/2-1831 på Osebakken.
6. Levor f. 16/10-1833 på Osebakken d. 26/7-1834. "
Levor, 8 mnd., Osebakken, Christen Jørgensens barn."
7. Christina Christensdatter f. 29/8-1836 på Osebakken.

Christen Jørgensens enke, kjøpte i 1845 Hallsgade 2 som lå under Ø. Borge.
Enka er ikke gravlagt i Gjerpen.

Kilde: Innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok 1825.
Aase Marie Levorsdatter dbt. 20/11-1795.
Ægtevied i Bamble kirke til Christen Jørgensen Osebakken.

Fra: Bamble til Osebakken. Attest dat. 12/5-1825.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 31.
Borgestad 1835. Storgaden 230.

Skipsfører
Christian Kruse fra Storgaden 191 f. ca. 1809 d. 1845?, s.a. skibsfører Christian Kruuse (1771-1827). Se Familie 20 - Ø. Borge 1801.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 5/2-1835 m. Marthe Christensen fra Eidanger f. ca. 1810, d.a. Christen Larsen.
1. Henriette Christine Schiøtte Kruuse f. 1835.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 32.
Borgestad 1835. Teknikergaden 2.

Sjømann
Ole Halvorsen Skauen
fra Osebakken (fra Porsgrunn?) f. 1777 d. etter 1851.
g. 26/6-1824 m. Johanne Maria Christensdatter fra Teknikerg. 2, dpt. 11/6-1786 d. 1869, d.a. Christen Larsen Lie. Se Familie 8 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Gunder Isaksen Skougen, Engebret Andersen Borge."
1. Magnus Christian Olsen f. 27/3-1825.

Johanne Maria var i tjeneste hos oberst Gaarder i Sandefjord i 1810. Før de giftet seg tjente hun på Mæla.
Ole Skauen kjøpte dette huset i 1823. Han solgte det til Ole Andersen Bakken I 1851, med hefte om føderåd for
han selv og kona i 5 år. Enka bodde her med ”beboelsesret” også i 1865.
Det var nevnt at hun var ”sindsyg fra sit 57de Aar”.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 33.
Borgestad 1835. Teknikergaden 4.

Sjømann, huseier
Jacob Christensen Lie
fra Teknikerg. 2, dpt. 28/12-1783 d. 1863(55)?, s.a. Christen Larsen Lie. Se Familie 8 - Borgestad 1801.
g1g 23/10-1807 m. Ellen Maria Larsdatter fra Osebakken dpt. 3/9-1786 d. 8/3-1827 på Osebakken, d.a. Lars Christensen og Berthe Nilsdatter. Se Familie 3b - Borgestad 1801.
Forlovere: "Gunder Espedalen og Isak Nielssøn."
g2g 19/10-1835 m. Aavet Karine Isaksdatter fra Sanni(B) dpt. 17/1-1796 d. 1867, d.a. Isak Larsen på Osebakken dpt. 22/1-1758.
Forlovere: "Hans Engebregtsen, Mads Eriksen."
1. Christen Jacobsen Lie dpt. 31/8-1808.
Se Familie 11 - Borgestad 1865.
2. Lars Jacobsen f. 17/6-1811 g. 4/3-1846 m. Erika Marie Madsdatter f. 1819.
3. Elisa Anna Berthea Jacobsdatter f. 4/12-1813 d. 26/10-1893 på Levang g.m. Knud Andersen Hellermyr f. 8/5-1826 d. 27/9-1873. Bodde på Hellermyr på Levang.
    Elisa fikk i 1843 ei datter utenfor ekteskap, Susanne Marie Sørensdatter. Hun ble født og døpt i Bamble. Faren var Søren Sørensen fra Bamble. Hun vokste opp på
    Hellemyr og ble siden g.m. Andreas Martin Pedersen på Midtre Rønningen på Levang.
4. Laurense Andrea f. 22/2-1816 d. 29/4-1818.
5. Ellen Kirstine Jacobsdatter f. 9/10-1819. Hun var i tjeneste hos en enkemann på Levang  Jacob Paalsen Kvihaugen. Der møtte hun Jacobs foreldreløse nevø,
    Isak Kittilsen (født i Nissedal) d. 1888/89. De giftet seg 6/3-1850 i Sannidal krk. og emg. i 1855 til Amerika. Jacob Paalsen emg. sammen med dem. De brukte
    familienavnet Kittleson i USA. Bodde i Perry Twp., Dane co., Wisconsin.
6. Jacob Jacobsen f. 21/9-1826 d. nov. 1898.
Emg. til Am. før 1856. Han skrev seg Jacob Jacobsson Lee i USA. Bodde først i Wisconsin.
    Han var soldat i borgerkrigen som frivillig i ”15th Volunteer Wisconsin Infantry Company E”. Han ble såret og dimitert 26/10-1864.
    Gift i Wisc. med Margit (Margaret) Thorsdatter d. april 1898. Bodde i Winnebago Co., Iowa, siden i Grant twp, Cerro Gordo co., Iowa.
Barn i 2. ekteskap:
7. Ingeborg Jensine Laurense Jacobsdatter f. 25/12-1836. Overtok huset med sin mann. Se Teknikergaden 4.

F.f. Jacob Christenssøns db. Christen f. Aasebakken: Lars Christenssøns enke, Johanne Maria Christensdtr., Johan Herman Larssøn, Nils Erikssøn, Lars Danielssøn.
F.f. Jacob Christenssøns db.
Lars u/Borrestad: Anne Jacobsdtr., Anne Christ. Christensdtr., Anders Hanssøn, Knud og Isak Nilssøn.
F.f. Jacob Christensen og Ellen Maria Larsdtr.'s Elisa Anna Berthea, Osebakken: Anna Christiana Christensdtr., Ane Carine Larsdtr., Lars Olsen, Ole Knudsen. Isak Halvorsen, Halvor Asbjørnsen.

Jacob Christensen Lie var eier av huset i tiden 1825-1863.

8/7/1835        ELEN MARIE LARSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. *)
Braaten          Arvinger:                            
u/Borrestad    Enkem. Jakob Christenssen Lie. (Ville gifte seg påny.)
                      og barna:
               1. Christen Jakobssen            26 år, heime.
               2. Lars Jakobssen                24 ” , ute på sjøreise.
               3. Jakob Jakobssen                9 ” , heime.
               4. Elise Anne Berthea Jakobsdtr. 20 ”
               5. Elen Kirstine Jakobsdtr.      16 ”
               Verge for de 4 siste: Kjøpm.
Niels Jakobssen.
Brt: 109 - 4 - 14

Net:  68 - 2 -  2
*) A: BS 17 s.872. B: BS 21 s.171.
C: BS 23 s.173b.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 34.
Borgestad 1835. Teknikergaden 10.

Seilmager
Isak Halvorsen fra Ø. Porsgrunn f. ca. 1794 d. 1826, s.a. selmaker Halvor Mikkelsen.
g. i Gjerpen kirke 27/11-1814 m. Anne Christiane Christensdatter f. ca.
Forlovere: "C. Arveskouw, Mikkel Halvorsen."
1. Lorents Christian Isaksen f. ca. 1816.
2. Benedicte Margrethe f. 1821.
3. Halvor Isaksen f. ca. 1824.
4. Isak Christian f. 18/2-1826 på Osebakken.

2/5/1826       ISAK HALVORSSEN      Bamble Skifteprotokoll nr. 16, side 236b.
Osebakken      - seilmaker -                        
               Arvinger:
               Enka Anne Christiane Christiansdatter og barna:
               1. Lorents Christian Isakssen 10 år.
               2. Halvor Isakssen             2 "
              
3. Isak Christian Isakssen 3 mnd.
               
4. Bendichte Margrethe Isaksdtr. 5 år.
               Formynder for barna ble Jacob Christenssen.
               Enkas laugverge ble apoteker Trosdahl.
Brt: 150 - 0 -  0
Net:  19 - 3 - 15

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 35.
Borgestad 1835. Kullhusbakken 4.

Arbeider, huseier
Halvor Larsen Aaltvedt
fra Åltvedt(B) dpt. 1797 d. 1858, s.a. Lars Halvorsen Aaltvedt.
g.m. Ingeborg Margrethe Jensdatter dpt. 1785 d. 1858.
1. Jens Halvorsen f. 3/1-1826.
2. Laurence Halvorsdatter f. 23/12-1828 d. 1922. Overtok huset etter foreldrene.
3. Lars d. 3/1-1831. "
Lars, kun hjemmedøbt, 3 dage, Osebakken, Forældre. Halvor Larsen, Ingeborg Jensd."

F.f. Halvor Larsens Jens fra Osebakken: Thron Aanesens kone Oseb., pige Maria Larsdatter Aaltvedt, Anders Halvorsen Oseb. Ole Larsen Aaltvedt, Ole Olsen Hørta.
F.f. Halvor Larsens Laurence fra Osebakken: Ole Larsens kone Biønstad, pige Gunhild Larsdatter Aaltvedt, Ole Larsen Biønstad, Isak Larsen Aaltvedt, Ole Olsen Hørta.

Halvor Aaltvedt kjøpte dette huset i 1825.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 


Familie 36.
Borgestad 1835. Kullhusbakken 5.

Sjømann
Johannes Hansen Taule
f. ca. 1794 i Arendal, s.a. skipsbyggmester Hans Taule og Maren Johannesdatter fra Arendal. Mester hos Jacob Aall på Borgestad.
g. 27/11-1818 m. Anne Dorthea Thorsdatter fra Osebakken dpt. 27/8-1797 d. 5/8-1828 på Osebakken, d.a. Thor Halvorsen. Se Familie 13 - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "Christopher Sivertsen, Even Halvorsen."
1. Maren Karine f. 6/1-1819 på Oseb. d. 15/8-1828 på Oseb.
2. Inger Hansine f. 11/1-1821 på Oseb. d. 9/3-1827 på Oseb.
3. Hansine f. 25/3-1827 på Oseb. d. 24/1-1829 på Oseb.

Johannes Taule bodde i Porsgrunn da han giftet seg. Tauleslekta lever fremdeles i
distriktet igjennom hans bror Christen Taule.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 37.
Borgestad 1835. Kullhusbakken 6a.

Arbeider, huseier
Ole Larsen Kjerringteigen
fra Klostereie i Solum dpt. 5/8-1798 d. før 1854, s.a. Lars Torstensen og Berthe Olsdatter fra Ø. Borge.
g. i Skien kirke 29/11-1823 m. Anne Andersdatter fra N. Ramsåsen dpt. 11/3-1792, d.a. Anders Torjersen Ramsaasen.
1. Lars f. 5/8-1824 på Gråten i Solum d. 3/11-1826 på Gråten.
2. Gunhild Marie Olsdatter f. 6/8-1826 i Gråten d. 1888. Ugift.
3. Lovise Olsdatter f- 8/5-1831 på Kjerringteigen i Solum.

Denne familien flyttet hit fra Kjerringteigen i 1833.

Kilde: Innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok.
Innflyttet til Gjerpen i 1834:
Ægtefolkene
Ole Larsen, 36 og
Anne Andersd., 28 og Børn:
Gunhild Marie Olsdatter, 8 aar,
Lovise Olsdatter, 3 aar.
Fra Solum til Oseb. Attest fra Høg dat. 16/11-1833.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 38.
Borgestad 1835. Kullhusbakken 8.

Kjøpmand, oldermand, vertshusholder, huseier
Nils Jacobsen
f. ca. 1766 død etter 1841.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 1/10-1789 m. Maren Bærulfsdatter fra N. Holm dpt. 2/3-1755 d. 14/1-1831 på Osebakken, d.a. Bærulf Christensen Holm.
Forlovere: "Lange og Folkman."

Dette ekteparet bodde barnløse i sitt eget hus i Ø. Porsgrunn under folketellingen 1801.
Nils Jacobsen var da tømmerhogger.

Nils Jacobsen kjøpte dette huset i
1827. Han eide dessuten ei løkke under Ø. Borge, samt Kullhusbakken 13.
Jeg har ennå ikke funnet hvor han ble døpt.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 


Familie 39.
Borgestad 1835. Kullhusbakken 13.

Sjømann, leieboer
Jacob Engebretsen Riis
fra Lig. 16, f. 1803 d. før 1868, s.a. Engebret Hansen Riis. Se Familie 43 - Ø. Borge 1801.
g. 25/5-1830 m. Ingeborg Lorentzdatter fra Fossum dpt. 18/4-1808 d. 7/3-1887, d.a. Lorentz Larsen. Se Familie 6 - Fossum 1801.
Forlovere: "Niels N. Lie, Osebakken og Arne Lorentsen, Fossum."
1. Gurine Jacobsdatter f. 3/8-1830 g.m. arbeider Nils Nilsen. Se Familie 56 - Fossum 1865.
2. Karen Kirstine Jacobsdatter f. 12/8-1832.
3. Jacobine Jacobsdatter f. 7/12-1834. Konfirmert i V. Porsgrunn kirke den 7/10-1849.
4. Engebret Jacobsen f. 2/12-1836. Se Familie 22 - Ø. Borge 1865.

Jacob ble trolig borte på sjøen. Han kan ikke sees å være gravlagt i Gjerpen.
Ingeborg døde på Osebakken og ble gravlagt ved Ø. Porsgrunn kirke i mars 1887.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 40.
Borgestad 1835. Osebakken.

Skomaker
Trond Olsen "fra Osebakken" f. ca.  1788.
g. i Gjerpen 29/10-1815 m. Anne Andersdatter fra Eidanger f. ca. 1789 d. 9/4-1835 på Osebakken.
Forlovere: "
Jan Olsen Snedker, Anders Olsen Hobek."
1. Karen Maria f. 25/2-1818 på Osebakken d. 1818.
2. Olaves Trondsen f. 27/3-1822 på Osebakken.
3. Carl Matheus Trondsen f. 13/3-1824 på Osebakken. Se Familie 22 - Borgestad 1865.
4. Arnoldus Trondsen f. 4/11-1826 på Osebakken.
5. Lars f. 16/4-1829 på Osebakken d. 21/12-1829 på Osebakken. Døde av difteri.

F.f. Thron Olsen og Anne Andersdatters Olavus paa Osebakken: Jacob Bommens kone, pige Anne Marie Jørgensd.(?) Osebakken, John Sømoe, Oseb., Ole Olsen Oseb., Anders Jacobsen Oseb.
F.f. Skomager Tron Olsen og Anne Andersdatter Osebakkens Arnoldus: Kone Anne Kirstine Bommen Oseb., pige Karen Tollefsd., Oseb., Even Jacobsen Oseb., Anders Jensen, Porsgrund, Ole Olsen Oseb.
F.f. Tron Olsen og Anne Andersdatter Osebakkens Lars: Even Jacobsens kone, Oseb., Pigen Marte Marie Hansd.(?), Oseb., Skomagersvend Ole Olsen af Porsgrund, Tøver Andersen Knap, ibid., Anders Larsen af Eidanger.

Denne familien er utelatt i Finn C. Knudsens bok "Gjerpen - Porsgrund."
Derfor har vi ingen annen adresse enn Osebakken.

Denne del av Osebakken ble innlemmet i Porsgrunn by i 1842. 
 


Familie 41.
Borgestad 1835. Kullhusbakken 6b.

Matros, leieboer
Ole Olsen Grinden fra Kjølnesg. 10, dpt. 2/12-1792 d. 1843, s.a. Ole Olsen og Maren Sørensdatter. Se Familie 72 - Ø. Borge 1801.
g. i Gjerpen kirke 29/12-1817 m. Birthe Maria Hansdatter dpt. 1798 d. 1862.
Forlovere: "Tron Olsen af Oseb., Anders Jacobsen ibid. (samme sted)".
1. Karen Serine Olsdatter (Karen Syrene) f. 2/3-1817 på Osebakken.
2. Mariane Olsdatter f. 15/8-1818 g. 1843 m. Thor Andersen Bekkevold. Bodde i Skiensg. 6b på Osebakken i Porsgrunn.
3. Inger Hansine Olsdatter f. 1822 g.m. Torjus Ingebretsen. Se Familie 12 - V. Borge 1875.
4. Ole Olsen f. 18/5-1826.

F.f. Ole Olsen og Maren Hansdatters Karen Syrene paa Osebakken:
Henrik Jensens kone fra Fossum, p. Anne Maria Christensd. fra Solum, Hans Guttormsen Skogsrød, Jacob Siversen, Oseb., Thor Christensen fra Solum.
F.f. Matros Ole Olsen og Birte Maria Hansdatters Mariane paa Oseb.: Pige Gunild Sørensd., Osebakken, p. Maren Hansd., ibid., Sivert Larsen ibid., Kirsti Abrahamsd. ibid., Jacob Hansen ibid.


Familie 42.
Borgestad 1835. Storgaden 194.

Gjestgiver, huseier
Christopher Condrup fra Fossum dpt. 20/6-1784 d. 29/7-1827 på Osebakken, s.a. Søren Christian Condrup. Se Familie 42 - Fossum 1801.
g. i Gjerpen 19/5-1812 m. Margrethe Høst "fra V. Porsgrunn" f. ca. 1793 d. 15/3-1835 på Osebakken, d.a. parykkmaker Jens Jespersen Høst g. i V. Porsgrunn 3/12-1767 m. enke Pernille Olsdatter.
Forlovere: "
Søren Chr. Condrup og Christian Møller."
1. Karen Kirstine Møller Condrup f. 17/8-1812 på Osebakken d. 27/3-1825 på Osebakken.
2. Søren Christian Condrup f. 2/1-1814 på Osebakken. Konfirmert 1829.
3. Dorothea Condrup f. 28/5-1815 d. 1908. Bodde i Lig. 12 under Ø. Borge. Ugift.
4. Caroline Sophie Condrup f. 6/5-1817 d. 1905. Meldt utflyttet til Skien i 1844. Se utflytta 1844. Bodde senere i Lig. 12 under Ø. Borge. Ugift.
5. Jens Christian Condrup f. 31/7-1819.
6. Bartholomeus Condrup f. 17/10-1821. Bodde i Teknikerg. 5 i Porsgrunn.

F.f. Christopher Condrups pigebarn Karen Christine Møller: Skræder Møllers Kone, Margarete Skreiberg, Søren Chr. Condrup, Frans Bendixssøn, Ole Olessøn.
F.f.
Christofer Condrup og Margrethe Høst Osebakkens Søn, Søren Christian Condrup: Simonine Meier, Sophie Dorothea Condrup, Frants Bendixen, John Sanne, Anders Sørensen Bommen, Christian Møller, Valen Simonsen, Søren Johansen Blic.
F.f. Gestgiver
Christopher Condrup og Margrete Høsts datter Dorothea: Anders Bommens kone, Sophie Condrup, John Sanne, Herman Meier, Mikkel Halvorsen.
F.f. Giæstgiver Christopher Condrup og Margrete Høsts datter Caroline Sophie: Kone Ingeborg Kittilsd. Hougen, p. Karen Kirstine Bommen, Lars Arnesen Oseb., Søren Sølie ibid., Valentin Simonsen Bommen.
F.f. Christopher Condrup og Margrete Høsts Søn Jens Christian: Madame Sommer Porsgrund, Jomfru Simonsen(?) ib., Erik Trondsen Smed, Styrmand Simon Bomann, Skibskapitain Johannes Nielsen.
F.f. Høker Christopher Condrup og Margrethe Høsts Søn Bartolomæus: Erik Throndsens kone, Osebakken, pige Karen Halvorsd., ibid., Skipper Valentin Simensen ib., Simen Andersen ib., Kuursmed (dyrlege) Qvisling.

Alle disse barna ble født på Osebakken under Borgestad. Christophers halvsøster Dorthea Condrup var
gift med smed Erik Trondsen. Se Familie 35 - Ø. Borge 1835.
 

6/12-1827      CHRISTOPHER CONDRUP     Bamble Skifteprotokoll nr. 16, side 217b.
Osebakken      - gjestgiver -                       
               Arvinger:
               Enka Margrethe Høst Condrup og barna:
              
1. Søren Christian Condrup 14 år.
               2. Jens Christian Condrup   8 "
               3. Batholomeus Condrup      6 "
               4. Dorthea Condrup         12 "
               5. Sophie Caroline Condrup 10 "
               
Formynder for alle: Farbror smed Erik Thronssen på Osebakken.
               Enkas laugverge murmester Thron Aanessen.
Brt: 532 - 0 -  4
Net:  35 - 1 - 22.

17/3-1835      MARGRETHE CONDRUP, f. HØST            Skifte  *)
Osebakken      - død 15.3.1835. -                   
               Arvinger: Barna:
               1. Søren Christen Condrup  21 år.
              
2. Jens Christian Condrup  15 "
               3. Bartholomæus Condrup    13 "
               4. Dorothea Condrup        20 ", hos madame
Monrad i Skien.
              
5. Sophie Caroline Condrup 18 ", hos lensmann Hjortdahl i Bø.
               Formynder og kurator for sønnene: Smedmester Tronssen.
               Formynder for døtrene: skreddermester Christian Muggeberg i vestre Porsgrunn.
Brt:   434 - 2 - 14
Gjeld: 434 - 2 - 14
*) A: Bamble Skifteprotokoll nr. 17 side 871. B: BS 21 side 149b. C: BS 23 side 171b.
 


Familie 43.
Borgestad 1835. Skiensgade 9.

Sjømann
Gregers Halvorsen fra Storg. 235 på Osebakken dpt. 2/2-1804 d. før 1837, s.a. Halvor Andersen. Se Familie 46b - Ø. Borge 1801.
g.m. Anne Cathrine Olsdatter (Anne Catharine Olsdatter) fra Bråten under Borgestad dpt. 29/3-1801, d.a. kusk Ole Nilsen. Se Familie 5 - Borgestad 1801.

Han skal visstnok ha omkommet i et skipsforlis i Nordsjøen før 1837.
 


Her kan det senere bli ført opp flere familier, jeg tidligere har oversett.
G.S.


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no