ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 13.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Bødkerplassen - Bøkkerplassen
Husmannsplass under Mo.

Arbeider, husmann
Sigurd Gjermundsen fra S. Teigen under Mo dpt. 18/5-1760 d. 31/1-1824 under Mo, s.a. Gjermund Knudsen.
g1g 9/6-1783 m. Inger Knudsdatter fra Sverige under Mo dpt. 19/12-1756 bg. 19/5-1811. ”Sigur Gjermundssøns kone Inger Knudsdtr. und. Moe 54 5/12 aar.”, d.a. Knud Olsen Sverrig.
g2g 18/10-1811 m. Bergith Knudsdatter fra Dale øvre i Luksefjell dpt. 13/12-1778 d. 9/5-1847 på Falkum, d.a. Knud Olsen Dali.
Forlovere: Johannes Bøe og Tolf Nielsen.
1. Jøran Sigurdsdatter dpt. 8/8-1784 g.m. Jens Nilsen Lien. Se Lia(B) u. Fossum.
2. Engebret Sigurdsen dpt. 26/12-1786. Se Rønningen u. Mo.
3. Jens Sigurdsen dpt. 26/12-1790. 9 år gml. og bodde hjemme under folketellinga 1801. Bodde i Skien i 1825.
4. Maren dpt. 9/2-1794 bg. 15/6-1794. ”Sigur Gjermundssøn Brænnesæters pb. Maren 20 uger.”
5. Ole Sigurdsen dpt. 28/1-1798. Se nedenfor.
Br. ca. 1790.

F.f. Sigur Jermundsens pb. Jøran fra Tejen: Petter Jacobsens kone, Sigri Jermundsdatter, Tosten Tejen, Jon Ejchonrøe.
F.f. Sigur Jermundsens db. Engebret fra Tofte Ejet: Lars Hoppestads kone, Anne Isaksdtr., Jacob Hansen, Lars Madsen, Tosten Jermundsen.
F.f. Sigur Jermundssøns db. Jens fra N.Breche: Anne Lisbeth Arnesdtr., Maren Pedersdtr., Torsten Jermundssøn, Laers Madssøn, Torsten Sondressøn.
F.f. Sigur Jermundssøns pb. Maren u/Moe: Torsten Brænnesæters k., Kirsten Olesdtr., Torsten Brænnesæter, Ole Flittig, Ole Sverge.
F.f. Sigur Jermundssøns db. Ole u/Moe: Torsten Jermundssøns k., Pernelle Aslachsdtr., Torsten Jermundssøn, Peter Jacobssøn, Lars Madssøn.

Enka Bergit Knudsdatter ble g2g med enkemannen Erik Madsen. Se Falkum 1825.

I 1794 var de nevnt på plassen Brennseter u. Mo. Fra 1809-24 brukte Sigurd også plassen Rønningen u. Mo.
Sigurd Gjermundsen bodde på Rønningen, Bødkerplassen, Vestermo og Brennseter.

Arbeider, husmann
Ole Sigurdsen herfra dpt. 28/1-1798 d. 28/3-1867 på Vestermo.
g. 29/8-1822 m. Inger Nilsdatter fra S. Bø(B) dpt. 4/9-1785 d. 20/3-1854 u. Mo, d.a. Nils Jensen Bøe fra Hoppestad.
Br. 1824.

Denne familien bodde her i 1835, men i 1845 hadde de flyttet til plassen Vestermo. Se der.

Plassen ble slettet ca. 1850 og jorda ble føyd sammen med Rønningen under Mo.


(C) post@gamlegjerpen.no