ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.
 

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

 

Oppdatert 20.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Bø søndre B
Utskilt fra hovedbølet av Søndre Bø i 1643. Gml. løpenr. 82.

 

G.br., leilending

Hans Nilsen Bøe f. ca. 1610 d. ca. 1678.

1. Anders Hansen f. ca. 1644. Se nedenfor.

Br. 1643.

 

Fødselsår ovenfor er utredet etter sogneprestens manntall 1664 og kan ikke anses som særlig nøyaktig.

 

Bygselregnskap 1643-45:

”Annammet aff Hanns Sønstebøe for 1 Holding i 1 Bøxell, som Johan Sønstebøe for hannem Oploed.”

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Syndre Bøe som Johan och Hans bruger, schylder 6 huder till Kongl. Ma. med bøxell. Er lagt for
1 1/4 grdt.,  penge 7 ½ dr. Kongl. Ma. bygger.”

 

Bø søndre 1661:

Hans och Gunder paaboer.

Arbeidspenge – 7 ½ m(ark).

Smørleding – ½ bismerpd.

Meell – 1 pund.

Er – 2 rd. 2 m. 4 s.

 

I følge sogneprestens manntall av 1664 bestod Søndre Bø av 3 bruk med en landskyld på 3 huder hver.
Brukerne var Hans, Gunder og Lauritz. Dette er nok feil. Lauritz bodde på nordre Bø. Søndre Bø skal
altså i 1664 bestå av to bruk, hver med en landskyld på 3 huder.

 

Fra Skattematrikkelen 1670/71: S. Bøe: Johan og Hans.

 

Dateret 30 mars 1672. (Gjeld til Børting på Fossum):

”Gunild Rasmusdatter paa søndre Grinnie : 41 rdr. 1 ort.

Hans Nielsen søndre Bøe: 90 rdr. 2 ort 15 sk.

Gunder Amundsen søndre Bøe: 117 rdr. 23 sk.

Erich Olssøn paa Melum: 110 rdr. 3 ort 15 sk.

Gunder Rasmussen nordre Hynni: 114 rdr.

Ledvor Svenningsen paa Kise: 97 rdr. 3 ort.

Alle forschreffne 6 brev findes under kreditorenes boemerker, og til vitterligh. et av Jacob Nielsen og Johan Lorendzen
underschreffuet och samtlige dateret Fossem Verk 1 mai 1672.”

 

G.br., leilending

Anders Hansen Bøe herfra f. ca. 1644 bg. 28/12-1706. ”Anders Hanssen fra Venstøb, 62 aar gl.”, s.a. Hans Nilsen Bøe.

g1g m. Randi Lauritzdatter trolig fra N. Bø f. ca. 1644 bg. 20/5-1699. ”Anders Bøes qnde Randi Lauritzd. 55 aar g.”

g2g 26/10-1704 m. enke Karen Svendsdatter fra M. Venstøp, enke etter Faltin Hansen.

1. Karen f. ca. 1671 bg. 19/11-1682. ”Anders Bøes d. Karen 11te aar g.”

2. Anna Andersdatter f. ca. 1672 g.m. Knud Østensen. Se Søndre Bø(A).

3. Hans Andersen f. ca. 1673. Se M. Bø(B).

4. Lauritz Andersen f. ca. 1677 g. i Skien 19/2-1719 m. Johanne Torgiersdatter. Han var håndtverker.

5. Karen Andersdatter dpt. 1/1-1682 g.m. enkem Christian Nilsen Venstøb. Se N. Venstøp(A).

6. Markus dpt. 2/12-1683 bg. 25/3-1684. ”Anders Bøes s. Marcus 15 uger g.”

7. Ingeborg Andersdatter dpt. 8/6-1685.
8. Søren Andersen dpt. 28/3-1688.

Br. 1678.

 

Vi har ingen bevis på at Randi Lauritsdatter er datter av Lars (Lauritz) Bøe, så dette henger i løse luften.

Anders flyttet i 1704 til Midtre Venstøp hvor hans andre kone bodde.
To år senere døde han der.

31/1/1700      RANDI LAURSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 144b.

Søndre Bøe     Arvinger:                            

               Enkem. Anders Hanssøn, og barna:

               1. Hans Andersssøn. myndig.

               2. Laurs Anderssøn, umyndig.

               3. Søfren Anderssøn, --"--.

               4. Anne Andersdtr.   --"--.

Laurs Anderssøn 23 år var "udreijst paa sit Handverch." For han tok faren hans arv i verge. Likeledes for sine to yngste barn.

Brt: 118 - 2 - 20

Net:  80 - 0 - 20

 

G.br., arb., leilending

Peder Jensen fra Åskverna u. Ås dpt. 11/5-1684 bg. 25/2-1763. ”Peder Jensen f. Jønneval 87 aar.”, s.a. møller Jens Povelsen.

g. 4/3-1705 m. Karen Gundersdatter fra N. Ås f. ca. 1667 bg. 1/6-1745. ”Per N: Bøes qde Karen, 78 aar.”

1. Gunder Pedersen dpt. 16/8-1705. Se N. Bø(B).

2. Maren bg. 27/1-1709. ”Peder Jenssøns hiemmedøbte barn Maren, 6 timer gl. fra Bøe.”

3. Maren Pedersdatter dpt. 25/9-1712 g.m. Henning Ellefsen. Se N. Jønnevald.

Br. 1708.

 

F.f. Peder Aases Søn Gunder 1705: Ingebret Rosvald, Lars Gunderssen Aas, Kittil Aases qvinde Maren, Helvig Aas, Mogens Stulens datter Karen.
F.f. Peder Jenssøns datter Maren fra Sr. Bøe: Lars Skaven, Nils Jenssøn Møller, Peder Jenssøns qvinde Gunnild fra Hytten, Knud Bøes qvinde.

3/3/1738       MAREN OLSDATTER     Bamble skifteprot. nr. 3b, s. 345b.

u/S.Aas        Arvinger:                            

               Hennes to barn:

               1. Niels Nielssen     13 år

               2. Gjertrud Nielsdtr. 23 "

               Farbroren Peder søndre Bøe ble verge.

Brt: 27 - 3 - 22

Net: 17 - 1 - 18

G.br., jernverksarb., leilending

Nils Jensen fra Øvre Hoppestad(B) dpt. 14/5-1724 bg. 14/9-1805. ”Nils Jenssøn Lien under S. Bøe 81 1/4 aar.”, s.a. Jens Eriksen.

g1g 19/6-1750 m. Maren Aslaksdatter fra S. Kise dpt. 16/10-1718 bg. 23/7-1769. ”Nils Bøes kone 52 aar.”, d.a. Aslak Halvorsen.

g2g 18/1-1772 m. Maren Olsdatter fra Sverige under Mo dpt. 28/2-1745 bg. 7/7-1805. ”Nils Jenssøns kone Marthe (Maren) Olesdtr. f. Bøe-Rødningen 59 1/2 aar.”, d.a. Ole Knudsen.

1. Karen dpt. 7/2-1751 bg. 13/2-1752. ”Nils Bøes dtr. Karen 1 aar.”

2. Aslak Nilsen dpt. 1/10-1752. Se Skriva under Bø.

3. Nils Nilsen dpt. 27/10-1754. Se Gromstulen(A) under Bø.

4. Jens Nilsen dpt. 9/1-1757. Se Lia(B) under Bø.

5. Christopher dpt. 28/10-1759 d. før jan. 1772 i følge skifte nedenfor.

Barn i 2. ekteskap:

6. Maren Nilsdatter dpt. 18/10-1772.

7. Karen dpt. 11/6-1775.

8. Jens bg. 19/7-1778. ”Nils Jensens s. Jens hj, db. 2 dage.”

9. Karen dpt. 7/10-1781 bg. 21/5-1786. ”Niels Bøes d. Karen 4 ½ aar g.”

10. Inger Nilsdatter dpt. 4/9-1785 g.m. Ole Sigurdsen. Se Vestermo under Mo.

Br. ca. 1750.

 

I 1762 var det en tjenestedreng her ved navn Aslak Gundersen. Det var ikke nevnt noen barn over 12 år.
Nils Jensen og Maren Olsdatter bodde da hos hans sønn på Lia(B) under Bø.

 

Nils Bøes pb. Karen: Peder Bøes kone, Karen Jensdtr., Nils Hoppestad, Gunder Bøe, Peder Engebretsen.

Nils Bøes db. Aslak: Hans Moes kone, Dorthe Halvorsdtr., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Christen Nilsen.

Nils Bøes db. Nils: Ole Kiises kone, Maren Halvorsdtr., Isak Hoppestad, Herman Tronsen.

Nils Bøes db. Jens: Nils Hoppestads enke, Margrethe Engebretsdtr., Peder Bøe, Ole Kiise, Jacob Knudsen.

Nils Bøes db. Christopher: Christian Hoppestads kone, Maren Halvorsdtr., Gunder Bøe, Christian Hoppestad, Christopher Isaksen.

Nils Jensens pb. Maren fra Hytten: Christen Hoppestads kone, Maria Abrahamsdatter, Ole Kiise, Ellef Halvorsen.

Nils Jensens pb. Karen fra Hytten: Tosten Hansens kone, Ingebor Nilsdtr., Ole Kiise, Anders Ellefsen, Nils Nilsen.

Nils Jensens pb. Karen fra Hytten: Lars Heljesens kone, Maren Nilsdtr., Aslak Nilsen, Nils Nilsen, Johannes Jansen.

Nils Jensens pb. Inger under Bøe: Aslak Nilsens kone, Karen Østensdtr., Jens Nilsen, Nils Nilsen.

15/1/1772      MAREN ASLAKSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 56b.

Pladsen          Arvinger:                            

u/M. Bøe        Enkem. Niels Jenssen og barna:

               1. Aslak Nielssen 18 år.

               2. Niels Nielssen 16 ”

               3. Jens Nielssen  14 ”

               Faren er selv formynder.

Brt: 16 - 0 - 14

Net:  0 - 1 - 14

Kilde: Bamble tingbok nr 15. Dato: 20 sept 1753 – Åsetesrett på gården Bøe (utdrag): (Avskrift Jan Christensen).

Knud Bø: 82 år gammel, brugt Bø omtrent 50 år. Har også hørt av sin værfader Anders Hansen som har brugt gården
Bø en 50 års tid, og var over 80 da han døde. Knud hevder at Gisholt, Dal, Fossum, Gulset og Omdal går i Hvittingsskiæe,
men uviss om også Giedebo.”

 

G.br., leilending

Gunder Nilsen Bøe fra Børønningen(A) dpt. 24/6-1737 bg. 13/9-1791. ”Gunder Nilssøn Bøe 54 1/4 aar.”, s.a. Nils Olsen.

g. 29/12-1763 m. Anne Aslaksdatter fra S. Grini(4) dpt. 7/5-1741 d. 25/9-1817 på Bø, d.a. Aslak Hansen Grini.

-   bg. 30/8-1764. ”Gunder Nilsens dødf. pb.”

1. Anne Maria Gundersdatter dpt. 11/8-1765 d. 14/1-1839 her. Bodde på gården. Ugift.

2. Maren dpt. 4/4-1768 bg. 1/4-1774. ”Gunder Nilsen Bøes d. Maren 6 aar.”

3. Nils Gundersen dpt. 4/3-1770. Se nedenfor.

4. Aslak dpt. 11/10-1772 bg. 1/4-1774. ”…. og s. Aslak 1 ½ aar.”

5. Maren dpt. 29/1-1775 bg. 26/3-1775. ”Gunder Nilsen Bøes d. Maren 9 ug.”

6. Peder Gundersen dpt. 31/3-1776 d. på Bolvik i Solum 26/9-1842 g. i Porsgrunn 4/6-1805 m. Marie Christensdatter f. ca. 1780
    d. i Solum 28/1-1857 (77 år gml.). Peder var i 1805 i Porsgrunn som soldat. De flyttet til Eidanger og bodde u. Valler fra 1810-1815.
    I 1815 flyttet de til Solum, hvor Peder fikk arbeide ved Bolvik jernverk. I kirkebokens flytteliste var det anført at de begge kom fra Gjerpen.

7. Aslak dpt. 18/4-1779 bg. 24/5-1779. ”Gunder Nilsens Bøes s. Aslak 5 uger.”

8. Aslak dpt. 10/12-1780 bg. 4/2-1781. ”Gunder Nilsen Bøes s. Aslak 9 uger.”

Br. ca. 1770.

 

Gunder Nilsens pb. Anne Maria fra Bøe Rønningen: Ole Nilsens kone, Kisten Andersdtr., Aslak Grinie, Søren Grinie, Hans Aslaksen.

Gunder Nilsens pb. Maren fra Bøe Rønningen: Aslak Grinies kone, Anne Jørgensdtr., Ole Nilsen, Arne Eriksen, Hans Aslaksen.

Gunder Nilsen Bøes db. Nils: Erik Sølvesens kone, Gunbiør Aslaksdatter, Ole Nilsen, Christen Sørensen, Hans Aslaksen.

Gunder Nilsen Bøes db. Aslak: Ole Nilsens kone, Marthe Gregoriidatter, Christen Sørensen, Hans Aslaksen, Peder Halvorsen.

Gunder Nilsen Bøes pb. Maren: Søren Grinies kone, Hans Grinies kone, Axel Nilsen, Sven Aslaksen, Peder Pedersen.

Gunder Nilsen Bøes db. Peder: Ole Nilsens kone, Hans Aslchsen Grinies kone, Søren Grinie, Axel Nilsen Grinie, Svend Aslaksen.

Gunder Nilsen Bøes db. Aslak: Hans Aslaksen Grinies kone, Maren Olsdtr., Axel Sem, Christen Sørensen, Svend Aslaksen.
Gunder Nilsens db. Aslak fra S. Bøe: Hans Aslaksen Grinies kone, Karen Jansdtr., Anders Nilsen, Nils Nilsen, Jens Nilsen.

 

Gunder bodde en tid på Børønningen før han bosatte seg her med sin familie. Han er ikke sønn av forrige bruker.
Hans far Nils Olsen var nevnt allerede i 1727 som Nils Olsen på Bøeje.

 

G.br., leilending

Nils Gundersen Bøe herfra dpt. 4/3-1770 d. 10/6-1831 på Bø, s.a. Gunder Nilsen Bøe. Se ovenfor.

g. 18/10-1798 m. enke Siri Jacobsdatter fra Mostad i Gjerstad dpt. 27/11-1757 d. 20/4-1835 på Bø. e. e. Alf Olsen Aarhuus.

Br. 1802.

 

I 1801: Enka Anne Aslaksdatter 64 år bodde her. (Mor til Nils). Det gjorde også hans ugifte søster Anne Maria Gundersdatter(35).
Siris datter fra forrige ekteskap, Kirstine Alfsdatter på 15 år, var også her. Denne Kirstine overtok senere gården med sin mann.
Tjenestefolk: Gunder Isaksen(16) og Ole Mathisen(18).

 

G.br., leilending

Christen Christensen Bøe fra nedre Hoppestad(B) dpt. 29/4-1787 d. 1/2-1840, s.a. Christen Olsen Hoppestad.

g. 12/10-1815 m. Kirstine Alfsdatter fra Århus(B) dpt. 16/5-1785 d. 3/4-1862, d.a. Alf Olsen og Siri Jacobsdatter.

Forlovere: Christen Olsen Hoppestad, Niels Gundersen Bøe.

1. Christen Christensen f. 2/6-1816 på Hoppestad. Se nedenfor.

2. Anne Christensdatter f. 17/10-1818 g.m. Ole Haraldsen. Se Familie 38 - Ø. Borge 1865.

3. Knud Christensen f. 8/12-1820.

4. Udøpt pike f. 2/3-1825 d. 5/3-1825.

5. Jacob Christensen f. 16/8-1827. Se N. Bø(A).

Br. ca. 1818.

 

Ugifte Anne Maria Gundersdatter fra denne gården bodde her også i 1835, 70 år gammel.

 

G.br., leilending

Christen Christensen Bøe herfra f. 2/6-1816 d. 2/9-1891 på Bø, s.a. Christen Christensen Bøe. Se ovenfor.

g. 16/9-1841 m. Anne Maria Johannesdatter fra N. Bø(A) f. 1/11-1813 d. 16/11-1890 på Bø, d.a. Johannes Jansen Bøe.

1. Christen Christensen f. 19/9-1842 d. 14/9-1867. Bodde her. Ugift.

2. Anne Helvig Christensdatter f. 12/3-1845 g.m. Jan Isaksen. Se Familie 20 - Fossum 1891.

3. Maren Kirstine Christensdatter f. 8/9-1847 g. 3/12-1871 m. arbeider Lars Larsen fra Sauherad f. 4/10-1834. Bodde i Skien.
4. Johannes Christensen Bøe f. 10/5-1852. Bodde på Bø i mange år. Se Hyni(13).

5. Lars Kristensen f. 14/8-1858. Skrev seg for Lars Kristensen Bø. Se Bø vestre.

Br. 1850.

 

Christen var født på Hoppestad, men foreldrene kom til nabogården Bø mens han var liten.
Denne familien bodde på l.nr. 77 under S. Bø i 1845.

Tjenestefolk i 1845: Jacob Christensen (18) og Aaste Halvorsdatter (16).
Andre på gården: Christens mor, enka Kirstine Alfsdatter(60) med føderåd.
Ingen tjenestefolk i 1865 eller 1875.

Andre her i 1875: Fostersønn, Hans Hansen f. 1866, tilreisende fra Skien: Sagarb. Lars Larsen Lunde fra
Sauherad f. 1833 og hans kone (datter her), Maren Kirstine Christensdatter og deres to barn, Kristen Larsen
f. 1872 og Laurits Larsen f. 1873. Begge disse barna var f. i Skien.

Gårdens besetning i 1875: 2 hester, 3 kuer, 2 ungdyr og 6 sauer.


I 1891 var det enkemannen Christen som hadde gården, men sønnen Johannes Christensen og hans familie
også bodde her. Se Hyni (13).

Tjenestefolk i 1891: Aaste Larsdatter fra Sauherad f. 1864 og Hans Hansen f. 1867 i Gjerpen. Her bodde også
Christens søster, enka Anne Christensdatter f. 1818.

Fossum jordbruk (Løvenskiold-Fossum) var eiere av denne gården fra ca. 1860.
Den ble sammenføyd med en rekke andre Bø-bruk til bnr 1 m. fl. i ca. 1918.

(C) Gard Strøm.