ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 14.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Teigen søndre
Husmannsplass under Mo.

Arbeider, husmann
Gjermund Knudsen fra Alset i Atrå, Tinn f. ca. 1724 d. før 1800, s.a. Knud Torstensen (1707-1732) og Ragnhild Sigurdsdatter (1694-?).
g.m. Jøran Halvorsdatter f. ca. 1722 bg. 23/2-1800. ”enken Jøran Halvorsdtr. f. Brændesæter 78 aar.”
1. Siri Gjermundsdatter f. 1751 d. 1/5-1832 på Grønsten u. Bø g1g 2/11-1786 m. Ole Olsen g2g 14/2-1793 m. Halvor Pedersen
    g3g 5/3-1795 m. enkem. Tollef Nilsen. Se Grønsten(B) u. Bø.
2. Knud Gjermundsen f. 1753 bg. 14/3-1802 på Grorud i Siljan 50 år gml., g. i Siljan 26/9-1779 m. Gro Rasmusdatter fra Hestekåsa u. Grorud i Siljan.
    Bodde på Grorud. Hennes mor, Ingeborg Ellefsdatter, kom fra Solum i øvre Luksefjell og hennes far, Rasmus Olsen, var av Halling-slekt.
    Barn 1. Ingeborg Knudsdatter dpt. 19/11-1780 i Siljan.
    Barn 2. Ole dpt. 8/5-1785 i Siljan d. ung.
    Barn 3. Ole Knudsen dpt. 21/9-1788 i Siljan.
3. Berthe Gjermundsdatter f. 1754. Konf. 1771.
4. Halvor Gjermundsen f. 1756. Se nedenfor.
5. Sigurd Gjermundsen dpt. 18/5-1760. Tvilling. Se Bødkerplassen u. Mo.
6. Torsten bg. 17/5-1760. ”Jermund Tejens søn Tosten 3 dage.” Tvilling.
7. Torsten Gjermundsen dpt. 26/12-1762. Se Brennseter u. Mo.
Br. 1760.

Gjermund og Jøran ble trolig gift i Tinn. Det er dessverre en lakune i kirkebok for Tinn mellom 1735 og 1757.

F.f. Jermun Tejens db. Siur: Anders Tejens kone, Groe Andersdtr., Anders Tejen, Thor Sondresen.
F.f. Jermun Tejens db. Tosten: Anders Tejens kone, Sønneve Olsdatter, Anders Tejen, Nils Gundersen.

”Jermund Tejen” er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i august 1760 da sønnen Sigurd (”Siur”) ble døpt.
Gjermund med kone er også nevnt på Teigen i ekstraskattmanntallet 1762. Ingen barn over 12 år på det tidspunktet.

Familien flyttet siden til Brennseter u. Mo.
Gjermund ble i kirkebøkene også skrevet som Jermund, Iermund, Germund, Giermund m.m.

Arbeider, husmann
Halvor Gjermundsen herfra f. 1756.
g. i Siljan 12/9-1779 m. Hege Gregersdatter fra Vannebo i Siljan, d.a. Greger Sondresen og Gjertrud Tollefsdatter på øvre Stendalen i Siljan.
Forlovere: "Ingwold Nilsen Søland og Abraham Olsen Solverød."
1. Berthe Halvorsdatter dpt. 25/2-1781.

F.f. Halvor Jermundsens pb. Berthe fra Tejen under Moe: Halvor Solvesen Aases kone, Siri Jermundsdtr., Peder Hansen, Sigur Jermundsen.

De bodde her i 1781. Under folketellinga 1801 bodde denne familien på Støvland i Hvarnes i Hedrum, Vestfold.
I følge barnas dåpsliste, må de ha flyttet til Hedrum i ca. 1783. Resten av barna er døpt i Hedrum fra august 1783.
De tar jeg ikke med her, da de lett kan finnes i Hedrum bygdebok og kirkebøker.

Takk til Siri A. Baklid for å ha funnet "Helvor Giærmundsen" i Hedrum
.

Arbeider, husmann
Peder Bastiansen fra Teigen under Sudgarden i Sauherad dpt. 26/7-1744 i Sauherad bg. 18/6-1809. ”Peder Bastianssøn Teigen und. Moe, sagt at være ved 67 aar.”, s.a. Bastian Larsen Juxebøe og Margit Pedersdatter.
g1g i Sauherad 19/10-1772 m. enke Synnøve Brynildsdatter fra Sauherad f. ca. 1740 d. 9/2-1801. ”Peder Tejens kone Sennev Brynildsdtr. u/Moe 61 aar.”
g2g 27/6-1803 m. enke Torborg Olsdatter
Forlovere: "Isak Holm, Simon Johnsen."
1. Bastian Pedersen dpt. 19/6-1774 i Sauherad d. 20/5-1798. ”Soldat Bastian Pederssøn f. Teigen u/Moe. 25 aar.”
2. Ellef Pedersen dpt. 8/10-1775 i Sauherad.
3. Margit Pedersdatter dpt. 25/5-1777 i Gjerpen g.m. Jens Nilsen. Se nedenfor.
4. Brynhild Pedersen dpt. 27/9-1778 bg. 3/5-1803. ”UngKarl Brynild Pederssøn Teigen und. Moe 24 1/2 aar.”
5. Ellef Pedersen dpt. 11/2-1781.
6. Lars Pedersen dpt. 30/3-1783. Se N. Mo.
Br. 1783.

Peder Bastiansen ble født på plassen Teigen under Sudgarden i Sauherad. Han var sønn av Bastian Larsen som
var sønn av klokkeren Lars Larsen i Sauherad, som tidligere var klokker i Skien og også født i Skien.

Denne familien bodde tidligere på Godal i øvre Luksefjell. Synnøve Brynildsdatter var enke etter Ellef Torgrimsen Godal.

F.f. Peder Bastiansen Godal og Sønneve Brynildsdatters Bastian: Chrysti Saude, Margrete Aarnæs, Torber Bedstuel, Ole Lien i Fjeldet og Ellef Fechjøn.
F.f. Peder Bastiansen Godals pb. Margith: Anders Nøglegaards kone, Kirsten Nilsdattter, Anders Nøglegaard, Ole Olsen.
F.f. Peder Godals db. Brynil: Ole Bestuuls kone, Jon Bestuls kone, Ole Bestuul, Jon Bestuul.
F.f. Peder Bastiansen Godals db. Ellef fra Luxefjeld: Anders Nøglegaards kone, Ingebor Andersdtr., Isak Christensen, Knud Halvorsen.
F.f. Peder Biøndsen(!) Godals db. Hans (Lars) fra Luxefjeld: Jon Beestuuls kone, Svanou Olsdtr., Jon Beestuul, Hans Engebretsen.

Arbeider, husmann
Jens Nilsen fra N. Mo dpt. 26/8-1770 d. 24/11-1845 på Teigen, s.a. Nils Andersen Moe.
g. 28/9-1802 m. Margit Pedersdatter herfra dpt. 25/5-1777 d. 13/1-1853 i Sugar Creek, Wisconsin, USA.
1. Pike bg. 20/3-1803. ”Jens Nilssøns udøbte pb. f. Moe, som levede omtrent 12 timer.”
2. Nils dpt. 21/10-1804 bg. 20/12-1804. ”Jens Nilsøns db. Nils f. Moe 1/6 aar.”
3. Karen Jensdatter dpt. 6/10-1805 g.m. Nils Larsen Moe. Se S. Mo.
4. Peder Jensen dpt. 18/9-1808. Se Dypedal under Oterholt.
5. Nils Jensen f. 23/9-1811. Se S. Oterholt.
6. Sara Jensdatter f. 22/9-1814 g.m. skoleholder Ole Olsen Oterholt. Se N. Oterholt.
7. Maren f. 17/12-1816 d. 23/12-1817
8. Lars Jensen f. 14/12-1818. Se nedenfor.
Br. 1809.

F.f. Jens Nilssøns db. Nils f. Moe: Isak Anderssøns k., Torine Nilsdtr., Halvor Fjelddalen, Gunbjørn Olessøn, Lars Pederssøn.
F.f. Jens Nilssøns pb. Karen under Moe: Gunbiørn Olessøns k., Maria Nilsdtr., Gunbjørn Olessøn, Halvor Nilssøn, Lars Pederssøn.
F.f. Jens Nilssøns db. Peder under Moe f. Teigen: Ole Flittigs k., Torine Nilsdatter, Lars Pederssøn, Ole Flittig, Knud Olessøn.
F.f. Jens Nilssøns db. Nils under Moe: Lars Moes k., Karen Andersdtr., Ole Levorsen, Gunbjørn Olessøn, Lars Pederssøn.

Jens stammer fra gårdene Solverød og Torsholt i Siljan. Se hans far og farfar på N. Mo.

Skogsarbeider, husmann
Lars Jensen Tejen herfra f. 14/12-1818 d. 14/10-1887 i Sugar Creek, Wisconsin.
g. 21/7-1843 m. Marie Jacobsdatter fra Brennseter under Mo f. 21/12-1824 d. 28/3-1884 i Sugar Creek, Wisc., d.a. Jacob Torstensen.
1. Maren Larsdatter f. 5/10-1843 på S. Teigen.
2. Sara f. 1/4-1846 på S. Teigen, trolig død under overfarten til Amerika i 1847.
3. Sara Larsdatter f. ca. 1849 i Sugar Creek d. 1922 g. i Wisconsin med John Oslok.
4. Sophia f. ca. 1854 i Sugar Creek.
5. Lars Larsen f. ca. 1856 i Sugar Creek g.m. enke Sophie Olsen.
6. Karen Larsdatter f. ca. 1858 i Sugar Creek.
7. Ole f. ca. 1860 i Sugar Creek d. før 1870.
8. Anne Larsen f. 19/5-1864 i Sugar Creek.
9. Ole Larsen f. 15/7-1866 i Sugar Creek d. 28/6-1926.
10. Isaac Larsen f. 18/6-1868 i Sugar Creek.
Br. 1843.

Denne familien emigrerte til det sørlige Wisconsin, N. Amerika i april 1847. Lars og Maren emigrerte sammen med Lars sin mor,
enke Margit Pedersdatter og Marias foreldre og søsken. Stedet de bosatte seg på fikk siden navnet Sugar Creek og ligger
i Walworth County (fylke) i Wisconsin. Se Emigranter 1847.

Skogsarbeider, leilending
Peder Johannesen fra Godal.
Br. 1859.

Denne familien bodde tidligere på N. Grindlia under Bø i Luksefjell. Se hans 3 hustruer og alle barn der.

Skogsarbeider, leilending
Olaus Gulbrandsen Teigen fra Sandsvær f. ca. 1847.
g.m. Karen Pedersdatter fra N. Grindlia f. 9/3-1843, d.a. Peder Johannesen.
Br. 1875.

Se N. Teigen.

Denne plassen ble slått sammen med Nordre Teigen noe etter 1891.


(C) post@gamlegjerpen.no