| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Nygård
Gård nr. 108 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nygård 5 - Kålerød
Gammelt løpenr. 368b. Siden Norges matrikkel 1889: 105/5.

Del av den eiendommen (Nygård) som ble solgt til Jacob Olsen i 1775. 

”Skjøde fra Jacob Olsens enke Kjersti Hansdatter, samt Hans og Jacob Jacobsønner til Anders Jacobsen for 90 Spd.,
dat. 20. Januar 1821, tingl. 1. Juli 1840.”


Adresse i dag: Langerødv. 219, 3719 Skien.

G.br., selveier
Anders Jacobsen
fra Nygård dpt. 26/9-1784 d. 27/12-1863 på Kålerød, s.a. Jacob Olsen Nygaard.
g. i Porsgrunn 11/9-1815 m. Karen Nilsdatter ”fra Herøen” dpt. 13/4-1788 i Eidanger, d.a. Nils Pedersen Sundsaasen og Anne Marie Andersdatter.
Forlovere: "Hans Nielsen, Ole Ulverøe."
1. Jacob Andersen Nygaard f. 27/10-1815 på Herøya g. i Porsg. 3/7-1837 m. Severine Marie Jørgensdatter fra V. Porsgrunn f. 1/5-1817, d.a. Jørgen Sivertsen og Regine Jensdatter.
2. Inger Margrete Andersdatter f. 17/2-1818 på Herøya.
3. Kirsten Andersdatter f. 16/9-1820 på Herøya g.m. Isak Trondsen. Se nedenfor.
4. Constanse Elisabeth Bergitte Andersdatter f. 23/12-1822 på Herøya.
Br. 1821.

F.f. Inderst Anders Jacobsen Herøen og Karen Nielsdatters Jacob: Boel Stephensd., Gunild Pedersd., Jacob Jacobsen, Niels Jonsen, Niels Pedersen fra Porsgrund.
F.f. Inderst Anders Jacobsen Herøen og Karen Nielsdatters Inger Margrethe: Maren Pige, Birgitte Roligheden, Petter Boyesen, Niels Holst, Jacob Jacobsen, Lars Bucha, alle fra Porsgrund.
F.f. Inderst Anders Jacobsen Herøen og Karen Nielsdatters Kirsten: Bodil Stephensd., Kirstine Kristensd., Tomas Olsen, Ole Mathiasen, Nils Abrahamsen, Solve Hansen, alle fra Porsgrund.
F.f. Anders Jacobsen Herøen Inderst og Karen Nielsdatters Constanse Elisabeth Bergitte: Gunnild Gunulfsd., Marthe Kristensd. fra Porsgrund, Ole J. Versvig, Halvor Herøen, Jacob Nygaard og
      Peder Olsen fra Porsgrund. Alle Bondefolk.

Denne familien bodde tidligere på Herøya i Eidanger. De er registrert innfyttet til Gjerpen og
til ”Pladsen Kollerød under Meen” i november 1825. Alle barna er døpt i Eidanger kirke.

Fra innflyttingslistene:
Anders Jacobsen, 39 aar født i Porsgrund, og Hustrue Karen Nielsd., 39 aar. Deres Børn:
Inger Margrete Andersd., 7 aar, dbt. 23/3-1818.
Kirsten Andersd. 5 aar, dbt. 29/10-1820,
Constanse Elisabeth Bergitte, 3 aar, dbt. 19/1-1823.
Indfl. fra Herøen i Eidanger i Nov. 1825. Til: Pladsen Kollerød u. Meen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

368b

Nygaard - Kolrud

Anders Jacobsen

0 huder 1 3/4 skind

0 daler - 2 ort - 7 skilling

Skipstømmermann, selveier
Isak Trondsen
fra Borgeskogen f. 13/2-1825 d. 21/11-1893 på Kolerød, s.a. Trond Torkildsen. Se Familie 14 - V. Borge 1835.
g. 1/11-1849 m. Kirsten Andersdatter herfra f. 16/9-1820 på Herøya d. 1/1-1887 på Kolerød.
1. Inger Margrethe Isaksdatter f. 22/1-1851.
2. Ellen Turine Isaksdatter f. 23/2-1853 g.m. Gunnar Hansen. Se Kråketo(1).
3. Karen Marie Isaksdatter f. 20/12-1854 g.m. Martin Nilsen Bakken. Se S. Bakken.
4. Anders Isaksen f. 7/11-1857. Se nedenfor.
5. Anne Isaksen Kaalerød f. 22/9-1859 d. 18/4-1915. Sønn: Abraham Kaalerød. Feil fødselsdato på Annes gravstein eller feil i kirkeboka. Se Familie 42 - V. Borge 1910.
6. Lars Isaksen f. 5/3-1861.
7. Ingeborg Kirstine Isaksdatter f. 9/4-1864.
8. Olava Isaksdatter f. 4/3-1866.
Br. 1851.

Kirsten Andersdatter var født på Herøya i Eidanger. Hennes søster Constance Andersdatter f. 1822,
bodde her i 1865. Hun var da ugift.

Isak eide også (i 1889) bnr 8 under Nygård, som var skog ved Hørta (løpenr. 370d).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

368b

Nygaard - Kaalerød

Anders Jacobsen(!)

0 daler - 2 ort - 2 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

108

5

368b

Nygaard

Kolrød

Anders Jacobsen(!!)

0 - 2 - 7

1 mark 07 øre

Abraham Kaalerød f. 2/2-1886 vokste opp her hos sin mor. Han var s.a. ”pige” Anne Isaksdatter Kaalerød og
den ugifte husmannen under Søli, Andreas Jensen. Se Familie 42 - V. Borge 1910.

G.br., selveier
Anders Isaksen Kaalerød
herfra f. 7/11-1857 d. 29/8-1906 på Kolerød, s.a. Isak Trondsen.
g. 21/3-1890 m. Maren Helene Hansdatter fra Naphaugrønningen i Siljan f. 21/9-1864 d. 1941 på Kolerød, d.a. Hans Halvorssen og Maren Gulliksdatter.
1. Isak Kaalerød f. 29/4-1890.
2. Harald Andersen Kaalerød f. 22/2-1893. Se nedenfor.
3. Karl Kaalerød f. 3/2-1895.
4. Olaf Kaalerød f. 13/10-1897. Se Øvrum(3) ”Hauane”.
5. Arnt Mathias Kaalerød f. 24/4-1900. Se Øvrum(3) ”Hauane”.
6. Martha Marie Kaalerød f. 15/6-1902.
7. Kirsten Marie Kaalerød f. 15/2-1906 g.m. Hjalmar Hansen Søli. Se Søli(4).
Br. 1893.

Marens søsken fra Siljan var Karen, Kristine og Gullik. Anders Kaalerød døde av tarmslyng ifølge kirkeboka.

Sameie med Skifjell(12) ”Kålerød Skog” fra 1907, da enkefrue Maren Hansdatter Kålerød kjøpte skogen av Haakon Jonassen Ryggen.


Kålerød ca. 1910. (Innsendt av hvem?)

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

Tips: Folketellinger kan ofte inneholde feil, som bl.a. dato og fødested.


På Kålerød. Martin Bakken med kona Karen i midten. Olaf Kålerød foran til venstre. Innsendt av Frode Ulvær.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

108

5

Nygaard

Kolrød

Anders Jacobsen(!)

1 mark 07 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

108

5

Nygaard - Kolrød

Maren Helene Isaksen Kaalrød

1 mark 07 øre

108 8 Nygaard - Hørta Enke Maren Hansdatter Kaalerød 0 mark 30 øre
70 10 Meen - Svarttangen Maren Isaksen Kaalerød 0 mark 97 øre
70 13 Meen - Myren Maren Hansdatter Kaalerød 0 mark 30 øre

Navn-kaoset, som oppstod rundt 1900 er tydelig, selv i landmatrikkelen av 1950. Hvor enka, Maren, blir ført opp
som eier av disse fire bruksnummerene på fire forskjellige måter.

Selveier

Harald Andersen Kaalerød
herfra f. 22/2-1893 d. 13/6-1973, s.a. Anders Isaksen Kaalerød.
g. 3/6-1924 m. Gunhild Hantomyr fra Lunde i Telemark f. 14/7-1898 d. 26/7-1983, d.a. Niri Haraldsen Hantomyr.
1. Gudrun Marie Kaalerød f. 1920 g.m. Bjarne Falk Borgersen f. 17/8-1920 d. 27/9-2001. Bosatt på Nøtterøy, Vestfold.
2. Arne Mathias Kaalerød f. 25/10-1924 d. 27/9-2007. Bodde i Liane. Ugift.
3. Agnes Marie Kaalerød f. 1932 g.m. Arne Thorsen. Bosatt i Bratsbergv. 15 på Osebakken.
Br. 1962.

F.f. Harald Andersen Kålerøds sønn Arne Mathias: G.br. Mathias Kålrød, fru Ingeborg Hørta, Martha Ødegården og faren.

Harald Kaalerød kjøpte i 1913 Vosserødklev (Plassen).

Harald Kålerød og hans søsken (arvinger etter Maren Kaalerød) eide gården fra 1962.
Arvingene solgte bruket i 1967 til Skarperud.

Gunnar Skarprud f. 6/5-1909.
Br. 1967.


Kålerød i 1967. Foto innsendt av Dag Bredeveien 2014.

På Kålerød gård bodde dette paret i 1969:

Leiboere
Arild Magne Bredeveien f. 3/5-1927.
g.m. Agnes Rigmoe f. 26/5-1934.

Selveier

Jan Pettersen
f. 18/7-1932.
g.m. Magnhild f. 15/1-1934.
Br. 1972.

Kålerød stod ubebodd i mange år. Strømmen ble etter hvert koplet fra.

Mandag ettermiddag den 4. juni 2012, brant det gamle innhuset ned. Det var tordenvær i området, så det er
mulig huset ble antent av lynet.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.