ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Vestre Borge
Gård nr. 73 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.12.2017

Vestre Borge 1835
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1835. Supplert med opplysninger fra kirkeboka og andre kilder.
 
1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Det ser ut til å ha vært 16 familier i 14 hus her i 1835. Se også gårdene.


Familie 1.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Arbeider
Hans Peter Olsen
fra Hallsgade 2 dpt. 29/9-1797, s.a. Ole Evensen. Se Familie 37 - Ø. Borge 1801.
g1g 17/5-1821 m. Marthe Karine Jensdatter fra Skien? f. ca. 1797 d. 28/10-1826 på Osebakken.
Forlovere: "Anders Hansen Oseb., John Olsen Kaasa."
g2g 20/8-1830 m. Margith Iversdatter fra Storgt. 237 på Osebakken f. ca. 1797 d. 27/7-1869 i Ø. Porsgrunn, d.a. Iver Olsen.
Forlovere: "Niels Aanesen Osebakken og Christopher Sivertsen Osebakken."
1. Gullik Hansen f. 18/3-1821. Se Vognmannsg. 8 på Osebakken.
2. Ole f. 14/4-1824 d. 18/1-1827.
Barn i 2. ekteskap:
3. Iver Hansen f. 19/4-1831. Se Storgt. 237 på Osebakken.
4. Ole f. 29/9-1834 d. 6/10-1834.
5. Arne f. 1840 d. 17/8-1842. ”Druknet i Elven.”

Denne familien bodde i Hallsgt. 2 fram til ca. 1832, da flyttet da hit til Borgeskauen.

Familie 2.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Arbeider, fattiglem
Jørgen Raamundsen
f. ca. 1772 d. 30/11-1837 på Borgeskogen.  ”Antages at være død som følge af et fald paa Landeveien.”
g.m. Karen NN f. ca. 1754. 

Familie 3.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Arbeider, huseier
Anders Amundsen Tangen
fra Bø i Telemark f. ca. 1791.
g1g m. Maria Halvorsdatter fra Bø i Telemark f. ca. 1797 d. 7/2-1827 på Borgeskogen. Død etter barsel.
g2g m. Ellen Maria Isaksdatter dpt. ca. 1801.
1. Anund Andersen f. 1817. Sjømann i 1835. Trolig født i Bø i Telemark.
2. Halvor Andersen f. 22/7-1824.
3. Inger Maria Andersdatter f. 31/1-1827.
Barn i 2. ekteskap:
4. Christian f. 1830 d. 2/5-1830 på Borgeskogen.
5. Christian Andersen f. 1/10-1831.
6. Maren Andersdatter f. 28/4-1835.

Husmannsfolka, ”Anders Amundsen Tangen” og kona ”Mari” Halvorsdatter, er registrert innflyttet til
Gjerpen fra Bø i Telemark i 1824. De hadde kjøpt tomt under V. Borge og bygget hus der.

Presteattest fra sogneprest Willumsen i Bø, dat. 22/3-1824. "Det usikkert om de begge er født i Bø.
Da datteren Inger Maria ble født, døde mora like etter."

Familie 4.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Her var oppført Abraham Olsen fra Melum. Se Familie 13 - V. Borge 1845.

Familie 5.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Arbeider
Svend Petersen
trolig fra Moss f. ca. 1790 d. 28/11-1844 "under Borge."
g. i Tanum kirke, Brunlanes 2/11-1816 m. Berthe Maria Hansdatter fra "Høistad" i Brunlanes, Vestfold f. ca. 1793 d. 7/3-1846 "under V. Borge."
Forlovere: "Hans Olsen Høisted, Sivert Nielsen Steensholt."
1. Peter f. ca. 1817 d. 25/5-1819 på Osebakken.
2. Anne Pernille Svendsdatter f. 29/2-1820 d. 20/9-1888 i Langesund g. i Manvik i Brunlanes 26/12-1850 m. Hans Jørgen Hansen fra Lydhus i Tanum,
    Brunlanes f. 8/11-1823 d. 14/12-1890 på plassen Stranden (Mørjestranda) i Eidanger. Tidligere bodde de bl.a. på plassen Bjørsundtangen under Bjønnes.
    Anne Pernille døde av hjertesvikt mens hun var på besøk hos kjentfolk i Langesund.
3. Søren Svendsen f. 7/4-1822. Arbeider og bodde hjemme i 1845.
4. Peter Svendsen f. 22/6-1825. Sjømann i 1845.
5. Maren Severine Svendsdatter f. 20/7-1827
6. Hanna Svendsdatter f. 10/4-1830 g.m. Even Tollefsen. Se Riis(20) "Hongården".
7. Anders f. 2/3-1834 d. 9/9-1841. ”Druknet i en Brønd.”

Denne familien ser ut til å komme fra Stavern. Da sønnen Peter døde i 1819 skrev presten følgende i
kirkeboka: ”Peter Svendsen, Barn., Osebakken, 25/5-1819, 1 ½ aar, Fader: Svend Petersen kommen
fra Staværn for uden hos Capitaine "Baste"(?) paa Osebakken.”

Familie 6.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Møllekjører
Hans Sørensen
fra Osebakken f. ca. 1790 d. 19/3-1866 på Borgeskogen.
g. 1/5-1823 m. Maria Hansdatter fra Osebakken f. ca. 1783 d. 13/12-1860 på Borgeskogen.
Forlovere: "Anders Halvorsen, Ole Jacobsen, begge Osebakken."

Dette ekteparet hadde ingen barn. De bodde her fra ca. 1823 og resten av livet.
Se enkemannen Hans Sørensen i Familie 20 - V. Borge 1865.

Familie 7.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Sjømann
Ole Jacobsen
fra Kjølnesg. 5 på Osebakken dpt. 7/10-1792 d. før 1845, s.a. sjømann Jacob Halvorsen. Se Familie 29 - Ø. Borge 1801.
g. 18/7-1816 m. Maren Sophie Pedersdatter Rankenberg fra Skien f. ca. 1791 d. 6/1-1858 på Borgeskogen.
Forlovere: "Anders Stephansen, Christopher Stephansen. Begge af Osebakken".
1. Maren Pernille f. 25/11-1816 d. 28/7-1817.
2. Berthe Kirstine Olsdatter f. 1/1-1819 g.m. Torjus Trondsen. Se Familie 21 - V. Borge 1865.
3. Jacobine Mariane Olsdatter f. 24/1-1821.
4. Peter Olsen f. 30/3-1825. Se Familie 19 - V. Borge 1865.
5. Olaus Olsen f. 2/10-1829. Se Familie 28 - V. Borge 1865.
6. Maren Olsdatter f. 26/12-1832 g.m. matros Ole Salvesen. Se Familie 2 - Ø. Borge 1865.

Ole Jacobsen var matros og bodde på Osebakken da han giftet seg med skiensjenta
Maren Sophie Rankenberg i 1816. Hun kan sees som enke i Familie 10 - V. Borge 1845.

Familie 8.
V. Borge 1835. Borgeskogen. Dette huset er oppført mellom 1829 og 1835.

Skolelærer, vaksiant
Kittil Kittilsen Riis
fra S. Riis(13) dpt. 19/10-1783 d. 27/10-1841 på Borgeskogen, s.a. g.br. Kittil Kittilsen Riis.
g. 31/7-1806 m. Berthe Jacobsdatter f. ca. 1787 d. 2/8-1851 i Borgeskogen.
Forlovere: "Thor Bakken, Lars Riis."
1. Karen Kittilsdatter f. 1809 d. 1892 g.m. Hans Evensen Kaalstad.
2. Kirsten Kittilsdatter f. 1811 g.m. enkemann Simon Jacobsen fra S. Siljan i Eidanger. Se Flåtten(1) i Eidanger.
3. Thor Kittilsen f. 26/1-1815.
4. Nils Kittilsen f. 31/11-1818. Se Trollsåsen ved Jarseng.
5. Ingeborg Kittilsdatter f. 2/2-1822 g.m. Even Christensen fra Solum. Se Skiensgt. 6 på Osebakken.
6. Anne Aasilie f. 24/12-1824.
7. Anne Aasilie Kittilsdatter f. 14/12-1825 g. 1850 m. sagmester Søren Andersen på Herre.
8. Berthe Maria Kittilsdatter f. 25/11-1828 g.m. g.br. Isak Jacobsen Grønli.

En ”vaksiant”, var en som koppevaksinerte barna i distriktet. Dette ble innført i kirkebøkene, samtidig
som det ble skrevet ut en ”Ko-koppe Vacsinations-Attest” til alle vaksinerte.

Denne familien bodde på Riis før de kom hit. Alle 6 barn er født på søndre Riis. Enka bodde hos sin
datter Ingeborg og hennes mann på Borgeskogen i 1845.

Finn C. Knudsen sier i sin bok, "Gjerpen - Porsgrund" (1948), side 63, at lærer Kittil Kittilsen Riis "boede paa
nuværende faglærer Dahls tomt paa Borgeskoven."

Familie 9.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Her var oppført Jørgen Halvorsen Wenstøb med familie. Se Familie 6 - Borge V. 1845.

Familie 10.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Arbeider, huseier
Carl Christian Bendixen
(Buchwald) fra Storgt. 167 f. ca. 1780 d. 10/3-1852 på Borgeskogen, s.a. snekker Bendix Buchwald. Se Familie 20 - Borgestad 1801.
g. 14/9-1817 m. Berthe Maria Jørgensdatter fra Osebakken dpt. 29/11-1778 d. 23/1-1853 på Borgeskogen, d.a. Jørgen Christophersen. Se Familie 38 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Søren Hansen Sølie, Anders Stephensen Enggrav."
1. Karen Jørgine Carlsdatter f. 29/8-1820 g.m. Ole Andersen Bommen fra Bratsbergkleiva. Se Familie 7 - Follestad 1845.
2. Anders f. 8/5-1823 d. 3/3-1838 på Borgeskogen.

F.f. Carl Bendixen og Birte Maria Jørgensdatter, Osebakkens Karen Jørgine: Christense Christensd., Gunhild Jonsd?., Hans Sørensen, Erik Andersen, Hans Peter Olsen. (Alle fra Osebakken).
F.f. Carl Bendixen og Birte Maria Jørgensdatter, Osebakkens Anders:
Trond Torkildsens kone,

Carl Christian Bendixen er ikke døpt i Gjerpen. Både Carl og kona døde som såkalte
”fattiglemmer” i dette huset i Borgeskogen. Han ble i kildene ofte skrevet for Carl Bendixen.

Familie 11.
V. Borge 1835. Borgeskogen. Adresse i dag: Håvundv. 417.

Arbeider, huseier
Jacob Østensen
fra S. Bø(A) dpt. 23/1-1779 d. 6/5-1842 under V. Borge, s.a. Østen Knudsen Bøe.
g. 5/8-1810 m. Johanne Marie Larsdatter fra Åfosstrand i Solum dpt. 9/2-1783 i Solum d. 13/6-1864 i ”Sandhulen under Borge.", d.a. Lars Mathiassen og Anne Larsdatter. Se Solumslekt.org.
1. Anne Karine Jacobsdatter f. 3/3-1811 g.m. Peder Hansen. Hun og hennes mann overtok huset. Se Familie 1 - V. Borge 1845.
2. Inger Maria Jacobsdatter f. 27/12-1812.
3. Lars Jacobsen d. 9/3-1816.
4. Johanne Maria f. 9/9-1819 d. 14/10-1820.
5. Johanne Maria Jacobsdatter f. 23/10-1822 d. 1911. Hun overtok huset etter sin søster og svoger. Se Familie 1 - V. Borge 1875.
    Barn: Johan Eriksen f. 1860. Johan overtok senere huset.

F.f. Jacob Østenssøns pb. Anne Karine f. Aakre: Madame Inger Møller, jomfru Birgitte Wright, Christian Østenssøn, Johan Herman Mejer, Ole Wigerssøn, Nils Erikssøn.
F.f. Jacob Østensens pb. Inger Maria f. Borge: Christian Østensens k., Inger Østensdtr., Knud Østensen, Gunder Isachsen, Nils Eriksen.

Denne familien bodde tidligere på Åkre. Jacob var trolig i tjeneste der. De bodde på Borgeskogen under
V. Borge fra ca. 1812. Denne eiendommen ligger like syd for Borgestad kirke.

Se hans bror Christian Østensen Kjølnes: Se Familie 54 - Ø. Borge 1835.

Familie 12.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Morten Helgesen f. ca. 1778 d. 29/7-1828 på Osebakken.
g.m. Anne Jacobsdatter f. ca. 1786 d. 25/2-1864 på Borgeskogen.
1. Zacharias Mortensen f. ca. 1823 i Horten. Se Familie 28 - V. Borge 1875.
2. Jacob Mortensen f. 1826.

Denne familien kom fra Horten. Det er nevnt i FT 1875 at sønnen Zacharias var født i Horten. Anne Jacobsdatter
var enke og ”fattiglem” i både 1835 og 1845 og bodde her sammen med sine barn Zacharias og Jacob.

Familie 13.
V. Borge 1835. Borgeskogen.

Inger Ellingsdatter f. ca. 1778 d. 9/11-1837. ”Peder Holmens enke, 59 aar.”

Inger Ellingsdatter var i 1835 ”dagarbeider” og bodde her alene i 1835. Hun var trolig enke etter Peder Aslaksen Holmen,
gartner på Borgestad gård. De var i så fall ikke gift i Gjerpen. Inger Ellingsdatter hadde 2 enker losjerende her i 1835:

Enke Marthe Asgjersdatter f. ca. 1778 d. 19/3-1858 her som ”fattiglem” på Borgeskogen.
Hun bodde her som innerst i 1835.

Enke Maren Nilsdatter f. ca. 1773. Bodde her alene som innerst i 1835.

Familie 14.
V. Borge 1835. Borgeskogen. Samme hus som nedenfor.

Arbeider
Trond Torkildsen
fra Skottet under Lid dpt. 16/5-1785 d. 21/1-1833 på Borgeskogen som "fattiglem", s.a. Torkild Vebrandsen.
g. 27/12-1815 m. Ellen Haavardsdatter "fra Bjønnes i Eidanger" f. ca. 1795 d. 25/5-1862 på Borgeskogen.
Forlovere: "Kittil Kittilsen Riis, Engebret Andersen af Porsgrund (Ø. Borge)."
1. Lars f. 15/9-1816 d. 22/9-1816 på Skottet under Lid.
2. Anne Kirstine Trondsdatter f. 5/2-1818 på Skottet g.m. Hans Peter Pedersen. Se Familie 16 - V. Borge 1865.
3. Torjus Trondsen f. 30/6-1822 på Borgeskogen. Se Familie 21 - V. Borge 1865.
4. Isak Trondsen f. 13/2-1825. Se Nygård(5) ”Kolerød”.
5. Berthe Serine Trondsdatter f. 23/10-1828.
6. Lars Trondsen f. 20/10-1831. Se Familie 8 - V. Borge 1865.

Denne familien bodde tidligere på Skottet under Lid. De kom trolig hit i ca. 1820/21. I 1835 var det enka og barna,
Torjus, Isak, Marthe Serine og Lars som bodde her. Karen Boldevinsdatter (46) var her som innerst.

Inderster (losjerende):
Maren Andersdatter
f. ca. 1798 og hennes sønn, Andreas Carl Fredrik Andersen f. 1835, bodde her i 1835.
Han var ikke døpt i Gjerpen kirke.

Familie 15.
V. Borge 1835. Borgeskogen. Samme hus som ovenfor.

Her var oppført kjørekarl og leieboer Hans Danielsen med familie. Se Familie 5 - V. Borge 1845.

Familie 16.
V. Borge 1835. Borgeskogen. (Tillegg. Ikke med i folketellingen 1835).

Arbeider
Ole Jacobsen Rosterdal
fra Rosterdalen under Klepp dpt. 19/3-1769 d. 11/1-1832 på Borgeskogen som fattiglem, s.a. Jacob Sørensen Rosterdalen.
g. 18/9-1806 m. Karen Mathiasdatter fra Øvrum(7) "Myra" dpt. 26/10-1777 d. 3/3-1843 på Bråten under Borgestad, d.a. Mathias Engebretsen.
Forlovere: "Ole Øvrum og Lars Lunde."
1. Jacob Olsen dpt. 1/3-1807. Se Familie 29 - V. Borge 1865.
2. Mathias Olsen f. 23/5-1810 g.m. enke Ingeborg Maria Hansdatter Smith fra Osebakken. Se Kullhusbakken 11 på Osebakken.
3. Søren Olsen f. 13/12-1812.
4. Karen Olsdatter f. 29/1-1816 på Osebakken.
5. Ragnhild Turine f. 4/4-1821 d. 19/12-1823. Dette barnet er både født og død på ”Lie-eie”.

F.f. Ole Jacobssøns db. Jacob u/Øvrum: Søren Olessøns k., Anne Matthiædtr., Engelbert Matthiæsøn, Engelbert Jacobssøn, Harald Rasmussøn.
F.f. Ole Jacobssøns db. Matthias u/Øvrum: Anne Matthiædtr., Christine Sørensdtr., Engelbert Matthiæsøn, Engelbert Jacobssøn, Ole Olessøn.
F.f. Ole Jacobsens db. Søren f. Sanne: Nils Christophersens k., Christine Sørensdtr., Engelbreth Jacobsen, Sivert Nilsen, Chresten Sørensen.

Karen var i 1801 i tjeneste hos Hans Jacobsen Nærum. Denne familien bodde på Øvrum i 1810,
på Osebakken i 1816 og u. Lid i 1821. Siden bodde de i noen år på Borgeskogen u. vestre Borge.
Enka døde på Bråten under Borgestad. Hun ble da skrevet som ”fra Ramsaas”.

Denne familien var ikke her under folketellingen 1835 for Ole Jacobsen døde her i 1832.
De taes likevel med her.

Familie 17.
V. Borge 1835.

Denne familien var ført opp på hovedgården V. Borge under folketellingen 1835.

Snekker, leieboer
Gunder Anundsen fra Sandemark i Lunde i Telemark f. ca. 1780.
g1g i Solum 13/12-1812 m. Anne Sørensdatter fra Kåsa under Sti store i Melum, Solum pr.gj. dpt. 27/5-1781. Se Solumslekt.org.
g2g i Solum 3/1-1831 m. enke Gurine Johannesdatter fra Delsevje under Heisholt i Holla f. 28/7-1802, d.a. Johannes Hansen og Anna Torsdatter.
Forlovere: "Harald Pedersen Asbom og Hans Torstensen Asbom."
1. Anne Kirstine Gundersdatter f. 4/3-1834 på "Heja af Asbom" i Solum.
Br. i 1835.

F.f. Gunder Anundsen og Gurine Johannesdatter Heja af Asboms Anne Kirstine: Kirsten Johannesd. af Holden, Inger Johannesd. Gjærum, Carl Christensen Marum, Halvor Rasmussen Hegna, Lars Gundersen Dahl.

Gurine var g1g i Solum 10/2-1827 m. enkemann Torjus Larsen Holtene.
Barn: John Torjusen f. ca. 1827.

Andre beboere i 1835: Ragnhild Olsdatter f. ca. 1782 og hennes "uægte"
sønn Ole Andersen f. ca. 1824.

(C) Gard Strøm.