| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Vosserødklev - Plassen
Gård nr. 97 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Vosserødklev - Plassen
Gammelt løpenr. 367. Siden Norges matrikkel 1889: 97/1.

Plassen grenser i nord og øst til Hørta og Vosserødmarka under Meen, i syd til Kråketoødegården, Fløtterød og
Langerød og i vest til Løkenberg, Båserød og Meen skog.

Opprinnelig husmannsplass under Meen(1).

Ryddet av Amund Tollefsen (nedenfor) rundt 1740.

Skyldsatt som eget bruk under Meen i 1776 med løpenr. 367 og solgt 1776 til Gunder Larsen Båserød.

Landskyld 4 skind (kalveskinn).

Ingen oldtidsfunn.

Det antas at gårdsnavnet egentlig er en feilskrift av Båserødklev. I gotisk håndskrift kan en stor B lett bli feiltolket som en stor V.

Adresse i dag: Skifjellvegen 178, 3719 Skien, 3719 Skien.


Arbeider, husmann

Anund Tollefsen
fra N. Løberg(5) "Stensrød" dpt. 17/5-1703 bg. 23/1-1763. ”Amun Tollefsen 62 aar.”, s.a. Tollef Anunsen Løberg.
g. 22/10-1733 m. Magnhild Olsdatter fra Langerød(3) dpt. 17/11-1709 bg. 30/1-1763. ”Amun Tollefsens kone 54 aar.”, d.a. Ole Gundersen.
Forlover: Gunder (Olsen) Borge.
1. Gunhild Anundsdatter dpt. 11/3-1736 g1g 4/10-1757 m. Isak Johannesen. Se nedenfor.
2. Karen dpt. ca. 1739 bg. 18/12-1756. ”Amun Tollefsens d. Karen 17 aar.”
3. Kirsti Anundsdatter (Kirsten) dpt. 15/11-1744 g.m. enkem. Christen Nilsen Hoppestad. Se Hoppestad øvre(A).
4. Anne dpt. 16/4-1748 bg. 23/7-1748. ”Amun Tollefsens pb. Anne 15 ugr.”
5. Ole Anundsen dpt. 21/9-1749. Se Nisterud u. Bø.
Br. ca. 1740.

F.f. Amun Tolfssøns Gunnild: ----- Bachen, Lars Baaserø, Isak Løberg, ----(Aal?)tveds qde Anne, Kirsten ------.
F.f. Amun Tolfssøns Aase: Ole Jacobssøn, Gunder Larssøn, Even Olssøns qde. Inger. Maren Olsdatter.
F.f. Amun Tolfssøns Kirsten: Gunder Sølj, Per Rejerssøn, Eric Jacobssøn, Ingebret Espedals qde. Tore Jacobsdatter.
F.f. Amun Tollefsens pb. Anne fra Meens Ejet: Amund Sølies kone, Anne Jacobsdatter, Christen Schyer, Gunder Sølie, Halvor Isaksen.
F.f. Amun Tollefsens db. Ole fra Meens Ejet: Daniel Stephensens kone, Elen Olsdtr, Gunder Sølie, Ole Jacobsen, Jacob Pedersen.
 

6/5-1765       AAMUND TOLLEFSSEN og          Bamble skifteprot. nr. 6b, folio 537b.
Waaserød       hustru MAGNHILD OLSDATTER            
u/Meen         Arvinger: Deres etterlatte barn:
               1. Ole Aamundssen 16 år.
               2. Gunhild Aasmundsdtr. g.m. Isak Johannessen.
               3. Kirsti Aasmundsdtr. 21 år.
               Formynder for Ole ble morbroren Gunder Sølie.
               ----"---- -"- Kirsti ble svogeren Isak Johannessen.
Brt: 94 - 1 - 12
Net: 57 - 2 -  3.
Skifteretten ved Sorenskriver Tyrholm, lensmand Christen Lund og
Lagrettemænd: Gunder Larsen Baaserød og Ole Jacobsen.

Det ble gjort kjent at Sal. "Aamund" Tollefsen hadde av øde skog og mark på Meens-eje,
oppryddet plassen Waaserød vestre (Baaserød vestre?).
Alle hus på plassen hadde han satt opp. De bestod av en stue med kjøkken og skorstein,
samt et litet kammers, to løer og låve med 4 skytjer (skjul), et fehus og stall og stolpebod.
Alle hus verdsatt til 50 Rdl.
Løsøre: Lite og fattigslig, men bra til en husmannsplass å være.
Husdyr: En rød hest, 9 år - 9 Rdl. 2 kuer, Kinderos og Himeros, 1 Galtesvin.
Ellers kan nevnes: 11 butteler(?), atskillig innbo og gårdsredskap, 1 karsadel, 1 kvinnfolksadel,
1 matskap med krone, 3 kubbestoler, en del klær.

Arbeider, innerst
Isak Johannesen
fra Åsterød dpt. 8/6-1732 bg. 13/12-1767. ”Isak Johannisen fra Meens ejet 36 aar.”, s.a. Johannes Børgersen.
g. 4/10-1757 m. Gunhild Anundsdatter herfra dpt. 11/3-1736.
1. Karen Isaksdatter dpt. 26/11-1758.
2. Anund Isaksen dpt. 15/7-1764.
3. Johannes Isaksen dpt. 8/11-1767.

F.f. Isak Johannisens pb. Karen: Børger Ballestads kone, Magnil Pedersdatter, Nils Løberg, Abraham Christensen, Sivert Pedersen.
F.f. Isak Johannisens db. Anun: Rejer Andersens kone, Ragnil Olsdtr., Rejer Andersen, Engebret Engebretsen, Anders Jonsen.
F.f. Isak Johannisens db. Johannes fra Meens Ejet: Nils Aasterøes kone, Kisten Amundsdatter, Ole Schyer, Simen Gundersen, Lars Gundersen.

Enka Gunhild Anundsdatter ble g2g med Anders Evensen. Se Menstadseter under MenstadSe også Stulen ved Jarseng.
 

Gunder Larsen Baaserød f. 1784, eide og brukte gården fra 1776. Han bodde på Båserød.

"Skjøde fra Herman Løvenskiold til Gunder Larsen paa Vosserødkleven, hvorved medfølger samme ret til brændeved, husmatrerialer
 og gjærdefang, samt sæterhavn i dette bnr for de af den solgte eiendom fødendes kreaturer, dateret 4. marts 1776, tingl. 1 nov. 1826(!)."

G.br., leilending
Isak Gundersen
fra Båserød dpt. 23/9-1757 bg. 30/5-1792. ”Isaac Gundersen fra Waaserøe- klev. 35 aar gml.”, s.a. Gunder Larsen Baaserød.
g. 27/9-1781 m. Marthe Olsdatter fra V. Borge(A)
dpt. 23/8-1761 d. 26/1-1841, d.a. Ole Evensen Borge.
1. Maria Isaksdatter dpt. 9/5-1782 g.m. Isak Olsen Ballestad. Se Ballestad(5).
2. Gunder Isaksen dpt. 8/5-1785. Se nedenfor.
3. Ole Isaksen dpt. 16/9-1787. Se Åsterød.
4. Anne Isaksdatter dpt. 24/1-1790 g.m. Ole Christiansen. Se Familie 3 - Venstøp 1835.
Br. ca. 1784.

F.f. Isach Baaserøes pb. Maria: Jens Jacobsen Sneltvets kone, Berthe Olsdtr., Lars Lie, Erich Bøle, Lars Wale.
F.f. Isach Baaserøes db. Gunder: Niels Aasterøes kone, Anne Erichsdatter, Lars Valen, Lars Olsen.
F.f. Isach Baaserøes db. Ole: Abraham Sneltvets kone, Anne Maria Pedersdtr., Erich Bøle, Lars Valen, Lars Olsen

F.f. Isak Baaserøes pb. Anne: Lars Hvalens k., Tore Pedersdtr., Erik Bøle, Lars Olsen.

Marthe Olsdatter (”Isach Baaserøs kone”) var fadder i 1786 for Ole (Kittilsen) Løkenbergs tvillingdøtre.

16/6/1792      ISAK GUNDERSSEN       Bamble skifteprot. nr. 11, s. 608a.
Waaserød-      Arvinger:                            
kleiva u/Meen  Enka Marthe Olsdatter og barna:
               1. Gunnar Isakssen  7 år. Formynder: Erik Bøle.
              
2. Ole Isakssen     4 "   ----"----: do
               3. Maria Isaksdtr.
10 "   ----"----: Abraham Sneltvedt.
               4. Anne Isaksdtr.   2 "   ----"----: do
               Enka fikk sin bror Lars Sørbøe til laugverge.
Brt: 363 - 0 -  2
Net: 146 - 0 - 17.
Jordegods:
a. Boet eide 4 skind i Waaserød, vurdert for 280 rdl.
b. 1/2 skind i nordre Lie, (Rødningen), vurdert for 40 rdl.

Enka Marthe Olsdatter ble g2g med Isak Andersen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Isak Andersen Aasterød
fra Stulen dpt. 15/7-1770 d. 20/2-1841. ”Isak Andersen Aasterud, 74 aar g.”, s.a. Anders Evensen.
g. 14/3-1793 m. enke Marthe Olsdatter fra V. Borge(A)
dpt. 23/8-1761 d. 26/1-1841, d.a. Ole Evensen Borge. 
Br. 1793. Se Åsterød(1).

G.br., selveier (4 skinn)
Gunder Isaksen
herfra dpt. 8/5-1785 d. 13/3-1855 på Vosserødklev.
g. 15/3-1810 m. Inger Sondresdatter fra Grønnerød(A) dpt. 20/5-1787 d. 10/9-1851 på Vosserødklev, d.a. Sondre Kittilsen.
Forlovere: "Isach Aasterøe, Kittil Grønnerøe."
1. Kirsten Gundersdatter f. 8/3-1811 g. 21/6-1831 m. Torsten Helgesen fra Haukeråsen. Se Buer(1) i Eidanger.
2. Marthe f. 21/8-1815 d. 21/8-1815. Hun levde bare i 2-3 timer ifølge kirkeboka.
3. Anne Gundersdatter f. 16/1-1817 d. 12/3-1855 i V. Porsgrunn. Innflyttet til Solum i 1844 g. 27/4-1844 m. Hans Nilsen Vasvig. Bodde i V. Porsgrunn.
4. Marthe Gundersdatter f. 28/8-1819 g.m. Peder Svendsen Skilbred. Se Skilbred(1).
5. Ingeborg Gundersdatter f. 8/3-1822 g.m. Lars Jacobsen, s.a. Jacob Jacobsen f. 1789. Bodde i øvre Vallerdalen i Siljan. Se Langerød(1).
6. Inger Gundersdatter f. 5/5-1825 g. 27/11-1851 m. Peder Pedersen fra Kjær. Se Kjær(1).
7. Marie Gundersdatter f. 28/11-1827 g.m. Andreas Johnsen. Se Søli(15).
8. Isak Gundersen f. 27/12-1830. Overtok bruket.
Br. 1804.

F.f. Gunder Isakssøns pb. Kirsten fra Waaserøe: Isak Jacobssøns k., Anne Isaksdatter, Isak Aasterøe, Kittil Grønnerøe, Ole Isakssøn.

Gravlagt 16/6-1806. ”Enken Live Torjusdatter død i Wosserøe-Klev, meldt at være 78 aar.”

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

367

Vosserødkleven

Gunder Isaksen

4 skind

1 daler - 0 ort - 22 skilling

G.br., selveier
Isak Gundersen
herfra f. 27/12-1830.
Br. 1851.

Isak solgte gården i 1853 og emigrerte til Amerika i april samme år.

Skjøte fra Torsten Helgesen Buer - (Se Haukeråsen(1) - til Just Wright Grøndahl - Se Meen(1) - med forbehold
for selgeren til fri havn for 1 hest i brukets havnerett i Haukeråsen, dat. 31/1, tingl. 7/2-1853.

Skjøte fra Just Wright Grøndahls enke til Torjus Rasmussen, dat. 30/10, tingl. 6/11-1866. Se Riis(16).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

367a

Vosserødkleven

Torjus A. Riis

0 daler - 3 ort - 10 skilling

367b Vosserødkleven Nils Jacobsen Myren 0 daler - 3 ort - 11 skilling

Skjøte fra Torjus Rasmussen til Lars Hansen for kr. 3600, dat. 6., tinglyst 22/1-1883.

G.br., sagmester, selveier
Lars Hansen Pladsen
fra Stubberød f. 19/9-1837 d. 28/10-1920, s.a. Hans Andersen Stubberød.
g1g 28/6-1861 m. Marthe Maria Johannesdatter fra Ødesneltvedt f. 8/11-1835 d. 22/1-1862 på Stubberød, d.a. Johan Solvesen. Døde i barselseng på Stubberød.
g2g 11/6-1863 m. Inger Johanne Augensdatter fra Bratsbergkleiva f. 31/10-1843 d. 28/11-1928, d.a. Augen Sørensen. Se Familie 107 - Kleiva 1845.
1. Mariane (tvilling) f. 27/6-1864 d. 5/7-1864 ”Hjemmedøbt af Skolelærer Øvrum.”
2. Marthe Maria (tvilling) f. 27/6-1864 d. 26/7-1864.
3. Hans Martinius Larsen f. 9/8-1865 på Stubberød. Bodde i Oslo.
4. Marianne Larsdatter f. 10/10-1867 g.m. Andreas Rasmussen Ødegaard. Se Fløtterød(3) "Ødegården".
5. August Larsen Skifjeld f. 2/12-1869 på Stubberød. Se Skifjell store.
6. Kristian Larsen Skifjeld f. 10/1-1872 på Stubberød. Se Haukeråsen(3) "Skifjellrønningen".
7. Ludvig Larsen Plassen f. 10/4-1874 i Skien. Bodde i Skien. Smeddreng der i 1891.
8. Kirstine Larsdatter f. 20/4-1876 i Skien g.m. enkem Martin Evensen. Se Skifjell lille.
9. Lars Plassen ”Lille-Lars” f. 10/9-1878 i Skien.
10. Marthe Pladsen f. 14/2-1881 i Skien.
11. Johanne Kristiane Pladsen f. 18/3-1883 g.m. bygningssnekker Karl Pedersen fra Solum. Bodde i Skien.
       Deres sønn Leif Pedersen bygde hus i Lundsåsen.
12. Maren Plassen f. 21/5-1885.
13. Sofie Pladsen f. 11/9-1887. Ugift.
Br. 1883.

F.f. Lars Hansen Stubberøds sønn Hans Martinius: Moderen, pige Grethe Halvorsdatter Lyngaasen, Halvor Mathisen i Skien, Johannes Christensen i Skien, Johannes Berg.
F.f. Lars Hansen Stubberøds datter Mariane: Marthe Olsdatter Ødegaarden, Anne Andersdatter, Johannes Augensen Meen, Anders Christiansen Aasterød, Isak Larsen Skifjeld.
F.f. Lars Hansen Stubberøds sønn August: Moderen, Maren Olsdatter af Skien, faderen, Halvor Mathiasen af Skien og Søren Augensen af Skien.
F.f. Lars Hansen Stubberøds barn Christian: Moderen, Grethe Halvorsdatter i Skien, Halvor Mathisen Kleven, Carl Augensen Kleven, Faderen. ANM.: Kleven her = Bratsbergkleven.
F.f. Lars Hansen Stubberøds sønn Ludvig: Halvor Mathisen, Jørgen Kristoffersen, faderen, Mariane Auensdatter, moderen.
F.f. Lars Hansen Stubberøds Kirstine: Halvor Mathisen, Johanne Auensen, Lars Olsen, Marie A. Auensen, moderen.
      OBS:Her stod alle Auensen navn oppført som Evensen. Dette var feil skrevet av presten og er rettet opp her. G.Strøm.
F.f. Lars Stubberøds barn Lars: Karl Auensen, Karl Halvorsen, foreldrene, Kathrine Auensen.
F.f. Lars Hansen Pladsens barn Johanne Kristiane: Foreldrene, Gunlaug Nilsdatter Myren, Ole Nilsen Myren og Hans Larsen fra Skien.
F.f. Lars Hansen Pladsens barn Maren: Grete Pedersen Kleven, Mariane Larsdatter, Ole Nilsen Myra, Anders Andersen Skifjeld, Ole Olsen Ballestad.
F.f. Lars Hansen Pladsens barn Sofie: Moderen, k. Mariane Halvorsdatter Kleven, skogfoged Hans Nilsen Skifjeld, snedker Ole Nilsen Myren.

Lars Hansens gamle mor bodde hos dem her i 1875.
Det var enka Anne Kirstine Larsdatter f. 1799.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

97

1

367a

Vosserødkleven

Pladsen

Lars Hansen

0 - 2 - 23

1 mark 76 øre

97 2 367b Vosserødkleven Pladsen Nils Jacobsen 0 - 2 - 23 1 mark 78 øre

Se folketellingen 1900.

Fortalt av Lars Ødegaard på Fløtterød(3) "Ødegård":
Som husmannssønn på Stubberød, som den gangen var underlagt Fossum, hadde Lars jobbedager for Fossum. Han gikk da fra Stubberød til Fossum og jobbet (f. eks. slo høy i slåttonna) i 10 timer hver dag.

Rundt 1873 flyttet denne familien til Bratsbergkleiva i Skien. Lars fikk seg arbeide på et sagbruk i byen. Han skrev seg på den tiden Lars Hansen Stubberød. Han kjøpte Vosserødklev i 1883 og flyttet da hit med sin familie. Hele familien brukte bare navnet "Plassen"  på Vosserødklev.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

97

1

Vosserødkleven

Pladsen

Lars hansen

1 mark 76 øre

97 2 ditto Pladsen Nils Jacobsen 1 mark 78 øre

Se folketellingen 1910.

Skjøte fra Lars Hansen Pladsen til Harald Andersen Kaalrød paa dette bruk og et skogstykke (bnr 2),
for kr. 7000, dat. 14., tingl. 16. april 1913.

G.br., selveier
Harald Andersen Kaalerød
fra Nygård(5) "Kålerød" f. 22/2-1893.
g.m. Gunhild Hantomyr fra Lunde i Telemark f. 14/7-1898.
Br. 1913. Se Nygård(5) ”Kålerød”.

Gunhild og Harald bodde på denne fredelige plassen i 1969, sammen med sønnen Arne Mathias.


Plassen 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Oppbevart på Telemark museum, Skien. Repro og digitalisering: Gard Strøm.

 


Vosserødstulen sommeren 1969. Foto: Terje Christensen for Gjerpen Bygds Historie.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

97

1

Vosserødkleven - Plassen

Harald Andersen Kålrød

1 mark 75 øre

97 2 ditto ditto 1 mark 53 øre
97 3 Nygårdsåsen Ragnar Myhra 0 mark 25 øre
97 4 Tittut Harald Andersen Kålrød 0 mark 01 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Skifjellvegen 178 (Gnr 97, bnr 1) er overdradd til Agnes Marie Thorsen (06.12.1979). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 97, bnr 2. Overdragelsen omfatter også andel av Langerødvegen 221 B (Gnr 97, bnr 4)."

Selveier
Agnes Marie Thorsen.
Br. 1979.

Magne Thorsen satte opp ei lafta varmebu her for 7-8 år siden (skrevet i 2013).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.