| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.11.2014


Søli 4 - Søli nedre - Rydningen
Gammelt løpenr. 303b. Siden Norges matrikkel 1889: 82/4.
Etter kommunesammenslåingen 1967: 382/4.

Utskilt fra Søli(3) i 1871.


Søli bnr 4. Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).
 

Adresse i dag: Nedre Søliv. 45 A, 3914 Porsgrunn.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Utskilt fra bnr 3 ved skylddeling, tinglyst 1. juli 1871." Se Søli(3).
"Skjøde fra Rasmus Hansen til Jacob Haraldsen, dat. 22., tinglyst 23. sept. 1873."

Denne gården ligger på sør-siden av Leirkup, grenser til Bjerketvedt i Eidanger (før 1967), Kapteinrønningen og andre
Søli-gårder.

G.br., tømrer, selveier
Jacob Haraldsen Søli
fra Bekkevold(4) f. 22/11-1830 d. 26/7-1895, s.a. Harald Olsen Bekkevold.
g. 26/10-1858 m. Marte Maria Hansdatter ("Marthe Haraldsen Søli")
fra Søli(3) f. 10/7-1832 d. 25/11-1923 på Søli, d.a. Hans Rasmussen Søli.
1. Sara Lovise f. 5/5-1863 på Ø. Borge d. 18/6-1877 på Søli.
2. Hans Jacobsen Søli f. 8/12-1864 på Ø. Borge. Overtok gården.
3. Anne Kirstine Jacobsdatter
f. 8/4-1868 på Ø. Borge g.m. Lars Kristian Isaksen Ramberg.
Se Familie 65 - Ø. Borge 1910.
Br. 1873.

Jacob Haraldsen Søli kjøpte denne eiendommen av sin svoger Rasmus Hansen i 1873.

Han kjøpte rundt 1865 ei løkke på Hovenga, som var benevt som "Løkke nr. 4" under Ø. Borge. Der bygde han seg
hus, hvor familien bodde i flere år før han solgte det og bygde hus her rundt 1873. Se Familie 9 - Ø. Borge 1865.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

303b

Sølen nedre (Søli)

Jacob Haraldsen

0 daler - 3 ort - 6 skilling ( 1 mark 68 øre)


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

4

303b

Sølen

Rydningen

Jacob Haraldsen

0 - 3 - 14

1 mark 68 øre

82 9 306b Sølen Sølen nedre ditto 0 - 0 - 12 0 mark 64 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Jacob Haraldsens arvinger ved Hans N. Riis, til medarving Hans Jacobsen for 4750 kr. med forbehold panteret for
2200 kr. af kjøbesummen til moderen Marte Hansdatter, der ogsaa er forbeholdt husly med prioritet efter Hypotekbanken, dat. 5.,
tinglyst 7. mai 1898."

G.br., selveier
Hans Jacobsen Søli
herfra f. 8/12-1864 d. 30/10-1952.
g.
8/11-1894 m. Karen Marie Isaksdatter fra Ligata 8 under Ø. Borge f. 30/11-1864 d. 18/1-1941, d.a. skredder Isak Nilsen. Se Familie 26 - Ø. Borge 1875.
1. Anna Søli
f. 13/9-1895 d. 4/1-1989. Ugift. Adresse i 1969: Liane 17.
2. Hjalmar Hansen  f. 28/-1-1897. Overtok bruket.
3. Harald
f. 17/12-1898 d. 9/3-1900.
4. Else Søli
f. 24/2-1901 g. 19/2-1927 m. ingeniør Harald Ødegaarden f. 6/7-1898 fra Riis(16), s.a. g.br. Hans Olsen Ødegaarden
.
    Hun bodde i 1971 som enke sammen med sin søster Anna i Liane 17. 
5. Ragnhild Søli
f. 7/4-1903 d. 29/9-1990 g.m. Thorvald Johnsen fra Søli(11) f. 7/9-1898 d. 11/5-1951. Bodde i Liane 15 i Hovenga.
6. Margit Søli
f. 10/8-1905 d. 31/7-1995 g.m. Abraham Johan Ellefsen fra Bråten under Borgestad f. 25/7-1904 d. 10/5-1997.
7. Ivar Søli
f. 27/4-1910. Se Borge(17) "Stormehaven".
Br. 1898.

Hans Søli bygde i sin tid om det gamle våningshuset til 2 etasjer.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

4

Sølen (Søli)

Rydningen

Hans Jakobsen

1 mark 68 øre

82 15 Sølen Sølen øvre ditto 2 mark 00 øre

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Hans Jakobsen Søli f. 8/12-1864, (uskiftebrev av 5/3-1941) til sønn Hjalmar H. Søli, f. 28/1-1897, på dette bruk og bnr 15
for kr. 18.000, hvorav for løsøre kr. 6.000, med forbehold av føderåd for selgeren, ansatt til 5-årig verdi kr. 3.000. Hvis selgeren fraflytter
eiendommen har han "uteden" rett til tilnermet oppgitt årlig naturalydelser, dat. 6/2-1943, tinglyst 9/2-1943."

G.br., selveier
Hjalmar Hansen Søli
herfra f. 28/1-1897 d. 27/9-1973.
g. 1938 m. Kirsten Marie Kålerød
fra Nygård(5) "Kålerød" f. 16/2-1906 d. 30/4-1987, d.a. Anders Isaksen Kålerød.
1. Anne Marie Søli
f. 1941 g.m. Gunleik Nærum. Se Løberg(31) "Landheim". Bosatt i Løbergv. 181.
2. Hans Jacob Søli f. 1943. Overtok gården.
Br. 1943.

Gården bestod i Hjalmar Sølis tid av 80 mål innmark. I 1932 kjøpte han en skogteig i Bakkeliene under Bakken
sammen med sin bror, Ivar H. Søli. Skogen kjøpte de av August Øvrum.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

4

Sølen - Rydningen

Hjalmar H. Søli

1 mark 68 øre

82 15 Sølen øvre ditto 2 mark 00 øre
103 4 Bakken - Skovstykke Ivar H. Søli og Hjalmar H. Søli 1 mark 25 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Nedre Søliveg 45 A (Gnr 382, bnr 4) er overdradd til Hans Jacob Søli (17.12.1969)."

Selveier

Hans Jacob Søli
herfra f. 1943.
g. 1967 m. Tone Gunn Johnsen fra Nenset f. 1948, d.a. Arthur Johnsen.
1. Ann Kristin Søli f. 1967.
2. Jan Ivar Søli f. 1972.
3. Per Kristian Søli f. 1976.
Br. 1969.


Kart fra Skog og Landskap 2014.

(C) Gard Strøm.