ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Røsaker
Gård nr. 135 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Røsaker
Røsaker var en av flere mindre ”einvirkesgarder”, i samme område, i gammelnorsk tid.
Sannsynlig skyld den gangen ca. 6 øyre.

Røsaker ligger ca. 180-200 m.o.h.

Gården grenser i nord til Tveten, Setre og Putten under Rising, i øst til Limi skog (”kølabånn”), i syd til Sneltvedt og
i vest til Sneltvedt og Åmot.

Olditdsfunn.
Ingen registrerte funn. Heller ingen gravhauger.

Oluf Rygh.
Navnet Røsaker k
ommer av det gammelnorske Ruðsakr, hvor det første ledd trolig er av ruð, som betyr rydning (rønning) og
andre ledd akr - åker.

Noen gamle skrivemåter.
Rossager (1593), Rosager (1604), Røesagger (1665) og Rosager (1604).

Røsaker ble trolig ryddet i gammelnorsk  tid (1000-1350).

Ingen seter. Litt havn og noe skog.

Husmannsplassen Røsakerkåsa ble ryddet rundt 1760 og nedlagt før 1800.

Røsaker ble skattet som kvartgård i 1596 (”Bygningsskatten”).

Landskyld 1665: 1 hud.

Tidlige eiere.
Før 1398 var gården i privat eie. I ca. 1612 var den eid av kongen. borgermester Caspar Barnholt kjøpte
Røsaker av ham i ca. 1661. Sønnen Marcus Barnholt ca. 1670, lagmand Iver Hansen 1678, sogneprest
Ludvig Blehr
1693, presten Iver Pedersen Blehr 1723, Knud Pedersen 1724, tilbake til Iver Blehr i 1723.

Tidlige leilendinger.
Asgaut i 1610, 1625.
Gulbrand i 1622, 1626, 1647 og i 1654. Han hadde ei datter, Anne Guldbrandsdatter
f. ca. 1614, som igjen hadde ei datter som ble gift med Haagen Røsaker.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1622. Avskrift: Jan Christensen.
”Annammed aff Guldbrannd Rosager for hannd haffde slaget Annders Mostwed, Pennge - 2 1/2 daler”

Kilde: Sakefallsregisteret av 1626.
”Annammet aff Effterschreffne for Wlydelse med Skiudtzferd, Søffren Kollekon, Johan Bøe, och Gulbrandt Roesager, Aff huer 1 m. Søllff ehr Penninghe - 1 1/2 dlr.”


Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Rosager som Guldbrand bruger, schylder 1 hudt, som Kongl. Ma. med bøxell følger.
Er for fuld schat, penge 6 ort. Kongl. Ma. bygger.”

Kvegskatten 1657: 1 hest og 3 kuer.

Kilde: Sogneprestens manntatt 1664.
Røs-ager. Skyld: 1 h. Opsidder: Borgermester Caspar (Barnholt) bruger (som avlsgård).

G.br., leilending
Tønnes

Br. 1670.

Ingeborg Rysager f. ca. 1613 bg. 10/6-1683. "
Ingebor Rysager 70 aar”.

Tønnes bodde tidligere på Menstad. Vi kjenner ikke hans patronymikon (farsnavn).

Kilde: Skattematrikkelen 1670.
”Røssagger. Thønnes bruger, schylder 1 hud som Marchus Barnholt med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 2 Rdl.”


Eieren Iver Hansen (borger i Skien) skal ha brukt gården som avlsgård fra 1678 til ca. 1690.

Se Røsaker(1), Røsaker(3), Røsaker(4) og Røsakerkåsa.

(C) Gard Strøm.