ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Røsaker
Gård nr. 135 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Røsakerkåsa
Husmannsplass under Røsaker. Tidligere under Gjerpen lille (Lagmannsgården).
Trolig aldri skyldsatt.

Ryddet av Elling Jensen rundt 1760. Nedlagt før 1800.

Arbeider, husmann

Elling Jensen
fra Guthus i Hjartdal hovedsogn dpt. 2/5-1723 bg. 24/6-1768. ”Elling Jensen f. Røsager 48 aar.”, s.a. Jens Knudsen Guthus og Margit NNdatter.
g. i Hjartdal kirke 7/10-1755 m. Margit Petersdatter fra "Tho i Hjartdal" f. ca. 1723 bg. 10/4-1808. "
lægdslem Margit Petersdtr., enke f. Aasebn, sagt at være 84 1/4 aar.", d.a. Peter.
Forlovere: "Svend Halvorsen Thoe og Ole Svendsen Thoe".
1. Ingeborg Ellingsdatter dpt. 26/10-1755 i Hjartdal kirke g.m. enkemann Mads Nilsen Sande. Bodde på Osebakken. Se Familie 45 - Ø. Borge 1782.
2. Anne Ellingsdatter dpt. 6/11-1757 i Gjerpen g1g m. Knud Jonsen g2g m. Even Halvorsen. Se Familie 24 - Ø. Borge 1801.
3. Maren Ellingsdatter dpt. 31/8-1760 bg. 17/8-1788. ”Maren Ellingsdtr. fra Osebachen 28 aar.”
4. Berthe dpt. 25/3-1763 bg. 6/5-1764. ”Elling Jensens d. Berthe 1 aar 6 uger.”
5. Berthe Ellingsdatter dpt. 21/4-1765 g.m. Ellef Halvorsen. Se Familie 77 - Ø. Borge 1801.
6. Marthe Ellingsdatter dpt. 25/3-1768 d. 17/4-1852 på Ås. Ugift. Døde som legdslem på Ås.
Br. ca. 1760.

F.f. Elling Jensen Guttehuus hans datter Ingebiør: Johannes Thorsen Valen(?), Ole Haraldsen Aabøe, Poul Christiansen Thoe, Anne Olsd. Aabøe, Liv Zachariasd. Sersland, Margith Pedersd.
F.f. Elling Jensens pb. Anne fra Fieldal Ejet: Sven Asbiønsens kone. Anne Olsdatter, Biøn Fieldalen, Halvor Lyngaasen, Gunder Olsen.
F.f. Elling Jensens pb. Maren: Peder Tvetens kone, Bergith Olsdtr., Sven Røsager, Jacob Tønnisen.
F.f. Elling Jensens pb. Berthe: Peder Grinitejens kone, Inger Zachariædtr., Sven Røsager, Helje Nirisen, Halvor Thorsen.
F.f. Elling Jensens pb. Berthe fra Røsager Ejet: Peder Grinitejens kone, Helje Hansdtr., Christen Kittilsrøe, Jon Pedersen, Halvor Olsen.
F.f. Elling Jensens pb. Marthe fra Røsager: Asbiøn Olsens kone, Margith Asbiønsdatter, Halvor Sucha, Jon Pedersen.

Denne familien flyttet fra "Hierdahl i Tellemarken" til Gjerpen, trolig våren 1756. Den første tiden bodde
de på "Fjeldalsejet", trolig i Ramsmyr. Ellings mor Margith bodde her i 1762 i følge ekstraskattmanntallet.

19/3-1774         ELLING JENSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 8, side 81a.
Røsaker-Kåsa   Arvinger: Enka Margit Pedersdatter og barna:                             
u/Lille-                   1. Ingeborg Ellingsdtr., 12.
Gjerpen                 2. Ane Ellingsdtr., 10.  
                            3. Maren Ellingsdtr., 8.
                            4. Berthe Ellingsdtr., 6.
                            5. Marthe Ellingsdtr., 4.
Laugverge for enka ble Ole Torkildssen.
Formynder for de 3 eldste barna: Jon Olsen Gravlie.
Formynder for de 2 yngste barna: Mora og Jon Olsen Gravlie.
Brt: 26 - 0 -  0
Net: 22 - 0 - 16.

Enka Margit Petersdatter og døtrene flyttet til Osebakken før 1786.

Arbeider, husmann
Anund Sivertsen/ Sigurdsen
f. ca. 1715 bg. 22/10-1775. ”Anun Sigursen 60 aar.”
g. 12/1-1757 m. Karen Jensdatter f. ca. 1731 bg. 4/1-1801. ”lægdslem enken Karen Jensdtr. Oredal 69 5/6 aar.”
1. Jens Anundsen dpt. 28/8-1757. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 3 - Kleiva 1801.

2. Marthe dpt. 10/8-1760 bg. 21/6-1772. ”Anun Siursens d. Marthe 12 aar.“

3. Sivert dpt. 26/12-1762 bg. 29/9-1764. ”Anun Siursens s. Siur 2 aar.“
4. Guri Anundsdatter (Guro) dpt. 1/2-1767 g.m. Ole Torkildsen. Se Buslåtten under Venstøp.

F.f. Annun Siursens drengebarn Jens fra Muustvet: Jon Pedersens kone, Maren Halvorsdtr., Aslak Berg, Jon Pedersen, Henrich Alfsen.
F.f. Anun Bugoths pb. Marthe: Berthe Jensdtr, Karen Andersdtr., Jon Pedersen, Sivert Ellefsen.
F.f. Anun Siursens db. Sivert: Berthe Larsdtr., Karen Gundersdtr., Zacharias Berg, Jens Gundersen, Jon Pedersen.
F.f. Anun Jensens(!) pb. Guro fra Røsager: Helje Hansdtr, Anne Jensdatter, Sven Røsager, Jon Pedersen, Lars Svenchesen.

Sigurd er et navn som ikke var typisk for Gjerpen. Det ble skrevet på forskjellige måter: Siur/Sivert/Sigurd.
Anne Sigurdsdatter (Sivertsdatter) var trolig Anunds søster. Det var tydelige slektsforbindelser til Oredalen
allerede i 1757. Det er ikke usannsynlig at Anund kommer fra Valebø.

Barnedåp i Gjerpen krk. 9/5-1756:
”Live Torjusdtrs uægte pb. Gunnil. Barnefader Anun Siulsen.
Test: Nils Bergs kone, Maren Olsdtr., Zacharias Muustvet, Hans Torjusen.”

I 1762 bodde familien på Prestegården (Gjerpen store).

En skrivefeil gjort av presten?
Ifølge Gjerpen kirkebok var det en Anund Jensen på Røsaker som døpte et barn i 1767. Nemlig Guro Anundsdatter dpt. 1/2-1767. Hun var stadig fadder for Jens Anundsens barn på Bratsbergkleiva. Se Familie 3 - Kleiva 1801. Se ovenfor.
Eller: ”Anund Jensen” kan være en av prestens mange skrivefeil/ missforståelser og skal kanskje egentlig være Anund Sivertsen/ Sigurdsen”.


29/4-1777      AMUND SIVERTSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 9, side 552b.
Røsaker-Kåsa   Arvinger:                            
u/Røsaker      Enka Karen Jensdatter og barna:
               1. Jens Amundssen  20 år.
               2. Turi (Guri!) Amundsdtr. 10 "
Formynder for barna og laugverge for enka: Halvor Thorssen Oredalen.
Brt: 2 - 3 - 10
Net: 2 - 3 - 10.

Enka Karen Jensdatter ble g2g med Halvor Thorsen Oredalen. Se Oredalen under Sneltvedt.

Lars Scheiesen på S. Steinsåsen under Sørbø, bodde her i 1792. Han var også fadder til et av barna ovenfor.

(C) Gard Strøm.