ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen prestegjeld.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 10.09.2023
 


| Kleiva før 1700 |
| Kleiva 1711 | Kleiva 1720 | Kleiva 1730 | Kleiva 1740 | Kleiva 1762 | Kleiva 1784 |
| Kleiva 1801 | Kleiva 1820 | Kleiva 1835 | Kleiva 1845 | Kleiva 1854 |


Bratsbergkleiva 1801 - Kleiva 1801
Etter folketellingen 1801. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og annet.

Se også gårdene under Bratsberg.

1801: Beliggende under ”Bratsberg Adelige Sædegaard”. Befolkning: 90 familier.


Familie 1.
Kleiva 1801. Hus ved Bratsberg hovedgård.

Arbeider
Aslak Gunvoldsen
f. ca. 1732.
g.m. Anne Anundsdatter f. ca. 1734 bg. 30/11-1806. ”Aslak Gunvoldssøns kone Anne Anudsdtr., f. Bratsberg, meldt at være 73 1/3 aar.”

Dette ekteparet hadde ingen barn. Anne Anundsdatter hadde ei niese som var gift med
Michel Christensen Bratsberg, forpakteren av hovedgården.
Aslak hadde i 1801 status som ”Jordløs husmand”. Dette var betegnelsen på en som leide hus.
 

24/9/1807      ANNE AMUNDSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 74a.
Bratsberg      Arvinger: Enkem. Aslak Gundvaldssen (barnløse)
               og avdødes søsken:
               1. Halvbror Anders Tollefssen, død, 1 sønn:
                 a. Tollef Anderssen, død og etterlatt 5 barn:
                    i. Even (Ove) Tollefssen    13 år.
                   ii. Anders Tollefssen   8 ”
                  iii. Ole Tollefsen       5 ”
                   iv. Anne Tollefsdtr.   14 ”
                    v. Kirsten Tollefsdtr. 7 ”
               2. Halvbror Guthorm Tollefssen, død, 2 barn:
                 a. Tønnes Guthormssen, myndig. Soldat i Flekkefjord.
                 b. Ragnhild Guthormsdtr. g.m. en skipper i Kristiansand
               3. Fullsøster Gunhild Amundsdtr. enke i Kristiansand.
               4. ----”----  Maren Amundsdtr. død, etterlatt seg 7 barn:
                 a. Anders Davidssen, myndig.
                 b. David Davidssen, 16 år.
                 c. Ingeborg Kirstine Davidsdtr., skal etter sigende være gift.
                
d. Tone Davidsdtr. 30 år.
                 e. Anne Davidsdtr. g.m. Thomas Christenssen.
                 f. Tarann Davidsdtr. gift i Arendal.
                 g. Ellen Sirene Davidsdtr. 17 år, er i Kristiansand.
               5. Fullsøster Tarann Amundsdtr. død, etterlatt 4 barn:
                 a. Niels Chr. Kjeldal, myndig.
                 b. Anton Christenssen Kjeldal, myndig.
                
c. Anne Marie Christensdtr. g.m. Mikkel C. Bratsberg.
                
d. Antonette Christensdtr. 29 år.
Formynder for Tollef Anderssens 5 barn og Antonette ble Mikkel Bratsberg.
Brt: 100 - 1 - 3

Net:   0 - 2 - 9


Familie 2.
Kleiva 1801.

Arbeider, jordløs husmann
Ole Paulsen
f. ca. 1771.
g. 6/6-1799 m. Marthe Gundersdatter f. ca. 1760.
Forlovere: ”Abraham Skoven og Lars Erikssøn.”
1. Inger Maria dpt. 19/7-1801 bg. 20/9-1801. ”Ole Poulssøns pb.
Inger Maria u/Bratsberg 1/6 aar.“

F.f. Ole Poulssøns pb. Inger Maria u/Bratsberg: Else Knudsdtr., Pernelle Andersdtr., Rasmus Halvorssøn, Christen Haraldssøn, Ole Hanssøn.

Marthe Gundersdatters bror var Thomas Gundersen. Se Bratsberg(63) "Langeland".
Hun var trolig hos ham før hun giftet seg med Ole Paulsen.

Fra trolovelsen: ”U.k. Ole Poulssøn og p. Marthe Gundersdtr. u/Bratsberg”.

Ole Paulsen hadde status som ”Jordløs Husmand” i 1801. Han leide altså et hus (ei stue).

Barnedåp i Gjerpen krk. 18/11-1798:
F.f. ”Marthe Gundersdatters uægte pb. u/Bradsberg Ingebor: Anne Poulsdtr., Berthe Jensdtr., Thomas Gunderssøn, Ole Poulssøn, Christen Larssøn.
Til barnefader udlagt Halvor Larssøn, commandered matros.”
Begravelse 12/2-1799: ”Marthe Gundersdtr.'s uægte pb. Ingebor u/Bratsberg ¼ aar.“

Ole Paulsen og Marthe er ikke funnet døde verken i Gjerpen eller Skien kirkebøker.
I 1806 kan vi se av en fadderliste at han hadde sin bror Ellef Paulsen i distriktet.


Familie 3.
Kleiva 1801. Samme hus som ovenfor.

Sagarb.
Jens Anundsen
fra Røsakerkåsa under Røsaker dpt. 28/8-1757 bg. 4/7-1809. ”Jens Anundssøn und. Bradtsberg, nedfaldt af en Saug i Vandet ved 52 aar.”, s.a. Anund Sivertsen.
g. 15/9-1787 m. Karen Nilsdatter fra Orekåsa(A) under Oterholt dpt. 12/3-1758 bg. 25/4-1810. ”Enken Karen Nilsdtr. Oredal f. Bratsbergkleiva 52 1/12 aar.”, d.a. Nils Eriksen.
1. Anders Jensen dpt. 25/1-1789.
2. Karen dpt. 26/12-1790 bg. 20/5-1798. ”Jens Amundssøns Oredalens pb. Karen 7 5/12 aar.”
3. Nils dpt. 10/2-1793 bg. 13/9-1793. ”Jens Amundssøns Oredalens db. Nils 8 mnd.”
4. Nils dpt. 17/8-1794 bg. 8/8-1809. ”afdøde Jens Anundssøns db. Nils f. Bradtsb.Kl. 15 aar.”
5. Jens dpt. 18/2-1798 bg. 3/3-1811. ”afdøde Jens Amundssøns db. Jens f. Bradtsb.Kl. ved 13 1/12 aar.”
6. Lars dpt. 31/5-1801 bg. 24/6-1801. ”Jens Amundssøns db. Lars u/Bratsberg 4 uger.”

F.f. Jens Anundsens db. Anders fra Oredalen: Guri Anundsdtr., Kistine Nilsdtr., Erik Nilsen, Lars Nilsen, Gunder Johannisen.
F.f. Jens Amundssøns pb. Karen fra Oredalen: Else Andersdtr., Guri Amundsdtr., Hans Halvorssøn, Erik Nilssøn, Laers Nilssøn.
F.f. Jens Amundssøns db. Nils fra Oredalen: Guri Amundsdtr., Christine Nilsdtr., Erik og Laers Nilssøn, Ole Torkildssøn.
F.f. Jens Amundssøns db. Nils fra Oredalen: Guri Anundsdtr., Inger Pedersdtr., Gunder Johannissøn, Isaach Anderssøn, Anders Evenssøn.
F.f. Jens Amundssøns Jens f. Eegaasen: Lars Follougs k., Askjer Tollevsdtr, Anders Nilssøn, Bent Jonssøn, Ole Torkildssøn.
F.f. Jens Anundssøns Lars u/Bratsberg: Tone Davidsdtr., Maria Nilsdtr., Abraham Nilssøn, Jon Svendssøn, Christen Erikssøn.

Jens var født på Mustvedt. De bodde noen år på Oredalen under Sneltvedt (Halvor Thorsen Oredalen
ble formynder for Jens da faren døde). Deretter var de en tid på Eikåsen (1797/98), før de flyttet til Kleiva.
Jens jobbet trolig på en av sagene i byen (jfr. begravelsesnotat). De hadde ikke eget hus på Kleiva, men
leide trolig rom hos Ole Paulsen. Folketellingen 1801 forteller oss at de var ”innerster”, d.v.s. leieboere.


Familie 4.
Kleiva 1801.

Arbeider
Johannes Jensen Huken f. ca. 1769 d. 1/6-1833 på N. Brekkej. ”Johannes Jensen Huken”.
g. 27/12-1796 m. Kirsten Halvorsdatter fra Trollsåsen under Grini dpt. 29/10-1769, d.a. Halvor Haraldsen.
1. Jens Johannesen Huken dpt. 8/1-1797. Se Familie 26 - N. Brekke 1845.
2. Maren Johannesdatter dpt. 9/9-1798.
3. Halvor Johannesen Huken dpt. 25/5-1800. Se Familie 13a - Mæla 1845.
4. Gunhild Johannesdatter dpt. 5/6-1803 g.m. Jon Hansen. Se Gromstul(B) under Bø.
5. Kirstine Johannesdatter dpt. 20/4-1806 i Skien g.m. Ole Nilsen. Se Gromstul(C) under Bø.

F.f. Johannes Jenssøns db. Jens u/S.Grinie: Inger Pedersdtr., Ingebor Halvorsdtr., Jon Løvaas, Gudmund Knudssøn, Ole Halvorssøn.
F.f. Johannes Jenssøns Maren f. Gunborsdal: Knud Klevens k., Johanne Halvorsdtr. Engelbert Bougerøe, Nils Halvorssøn, Torbjørn Kiise.
F.f. Johannes Jenssøns db. Halvor u/Bratsberg: Anders Olessøns k., Ingebor Halvorsdatter, Isak Jacobssøn, Christen Pederssøn, Søren Danielssøn.
F.f. Johannes Jenssøns pb. Gunnil u/S.Breche: Aslak Christenssøns k., Johanne Halvorsdtr., Christen Nilssøn, Sondre Nirissøn, Christopher Pederssøn.
F.f. Johannes Jensen og Chisten Halvorsdatters datter Chistie (i Skien): Margitt Torjersd., Maren Boyesd., Niels Halvorsen, Halvor Olsen og Amund Torjersen.

Det er ikke på det rene hvorfor han brukte navnet Huken. ”Huken” i Gjerpen lå under Mæla gård.
Denne familien flyttet en del rundt. Det første året bodde de på Trollsåsen. Etter ett par års tid i
Gunborgdalen kom de til Bratsbergkleiva. De er videre nevnt under S. Brekke i 1803.

Johannes Jensen Huken var i folketellingen nevnt som ”Jordløs husmand” (leieboer). Han
døde som ”fattiglem” på nordre Brekkejordet. Trolig
hos sin eldste sønn.


Familie 5.
Kleiva 1801.

Her var oppført Ingeborg Engebretsdatter, enka etter Daniel Jensen Ballestad. Se Familie 5 - Kleiva 1784.

Det var i folketellingen nevnt at hun hadde jordbruk. Hun bodde her sammen med sin sønn,
Søren Danielsen (33), hans kone Inger Ovensdatter (30) og deres barn Daniel (4) og Karen (1).


Familie 6.
Kleiva 1801.

Matros
Hans Aslaksen
f. ca. 1760 d. før juni 1804. Ble trolig borte på sjøen.
g. i Skien 9/1-1787 m. Karen Jansdatter fra Tyskland(1) under Strømdal dpt. 24/6-1754 d. 3/6-1804. ”Enken Karen Jansdtr. f. Bratsb.Kl. meldt at være ved 56 aar.”, d.a. Jan Clausen.
Forlovere: "Aslak Christensøn, Christen Nielsen (sign.)."
1. Aslak dpt. 23/7-1786 bg. 5/11-1788. ”Hans Aslaksens s. Aslak f. N.Grini 2 1/4 aar.”
2. Aslak Hansen dpt. 19/7-1789.
3. Ingeborg Hansdatter dpt. 2/10-1791 g.m. Rasmus Pedersen fra Blekebakken i Skien, s.a. Peder Olsen fra Falkum. Se Familie 9 - Falkum 1825. Bodde på Kleiva.
4. Karen Hedvig Hansdatter dpt. 15/9-1793.

F.f. Hans Aslaksens db. Aslak u/S.Breche: Maren Johannisdtr., Else Nilsdtr., Aslak Christensen, Christen Tyskland, Isak Larsen.
F.f. Hans Aslaksens db. Aslak fra Nordre Grinie: Ingebor Christiansdtr., Inger Clemetsdatter, Halvor Gundersen, Christen Tyskland, Ole Andersen.
F.f. Hans Aslakssøns pb. Ingebor u/Grinie: Maria Elisabeth Bernsteen, Karen Andersdtr., Søren Grinie, Axel Grinie, Ole Monssøn.
F.f. Hans Aslakssøns pb. Karen Hedevig fra N. Grinie: Søren Grinies k., Bergit Hansdtr., Peder Steenssøn, Aslak Mortenssøn, Melchior Haagenssøn.

Hans Aslaksen ble konfirmert i Gjerpen i 1777 med bosted Berberg, hvor han trolig var i tjeneste.
Han bodde u. søndre Brekke i 1786. Under N. Grini i 1788, 91 og 1793 og på Bratsbergkleiva i 1801.

Hans Aslaksen er ikke funnet døpt i Gjerpen, Skien, Solum, Holla, Tinn, Seljord, Kviteseid, Bamble,
Eidanger, Siljan, Sauherad.


Familie 7.
Kleiva 1801.

Sagarbeider
Ole Heljesen
fra Ballestad(34) dpt. 16/3-1766 d. 19/10-1823, s.a. Helge Thorsen Ballestad.
g. 22/4-1794 m. Anne Jensdatter
fra N. Ballestad(A) dpt. 24/9-1769 d. 11/9-1836 Ballestad, d.a. Jens Ovesen Ballestad.

Ole var soldat og bodde på Ballestad, da han giftet seg i 1794. I 1798 bodde de på Kleiva.
I ca. 1803 flyttet de tilbake til farsgården Ballestad(34).


Familie 8a.
Kleiva 1801.

Sagarbeider
Christen Heljesen
fra Ballestad(34) dpt. 4/11-1770 d. i tidsrommet 1806-1811, s.a. Helje Thorsen Ballestad.
g. 25/10-1798 m. Siri Rollefsdatter fra Svartangen under Meen dpt. 2/10-1768 d. etter 1845, d.a. Rollef Christophersen.
1. Ingeborg Christensdatter dpt. 21/4-1799 g.m. los Ingebreth Andersen. Se Familie 3a - Kleiva 1845.
2. Lars Christensen dpt. 24/10-1802. Se Familie 24 - Kleiva 1845.
3. Ole dpt. 26/1-1806 bg. 10/2-1811. ”afdøde Christen Heljessøns db. Ole f. Bratsbergkleiva lidt over 5 aar.”

F.f. Christen Heljessøns pb. Ingebor f. S.Ballestad: Even Hanssøns k., Christopher Rollevssøn, Gunnil Torkildsdtr., Ole Heljessøn, Kittil Sondressøn.
F.f. Christen Heljessøns db. Lars f. Bratsb.Kl.: Even Hanssøns k., Siri Knudsdatter, Tor Heljessøn, Christopher Rollevssøn, Kittil Sondressøn.
F.f. Christen Heljessøns db. Ole f. Bratsb.kl.: Thor Heljessøns k., Guri Torkildsdtr., Ole Heljessøn, Even Hanssøn, Christopher Rollevssøn.

Enka Maren Jonsdatter, Siris moster f. ca. 1731, bodde her i 1801. Hun fikk understøttelse fra
Gjerpen fattigkasse. Christen Helgesens dødsfall er ikke registrert i Gjerpen KB.

Enka Siri Rollefsdatter ble g2g m. Nils Jacobsen. Se nedenfor.


Familie 8b.
Kleiva 1801.

Arbeider
Nils Jacobsen
fra Roligheten under Sneltvedt dpt. 24/4-1785 d. 10/2-1829 på Bratsbergkleiva, s.a. Jacob Jansen.
g. 4/6-1811 m. enke Siri Rollefsdatter fra Svarttangen under Meen dpt. 2/10-1768 d. etter 1845, d.a. Rollef Christophersen.
Forlovere: "Ole Hejesen og Johannes Jacobsen."
1. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1813.

Anne Gurine Halvorsd., Uægte barn fød i Skien., d. 21/5-1815, 4 aar, ”Fosterbarn hos Niels Jacobsen paa Bradsbergklev.” 

26/6-1833      NIELS JACOBSSEN          Bamble Skifteprot. no. *)
Bratsberg-     Arvinger:                             
kleiva         Enka Siri Rollevsdatter.
               og dattera Kirsten Nielsdtr. 20 år.
              
Enkas laugverge: Jacob Christopherssen Myhren.
              
Verge for Kirsten: Ingebret Anderssen.
Brt: 78 - 3 - 14
Net: 25 - 1 - 14
A: BS 17 s.632.
C: BS 23 s.42.


Familie 9.
Kleiva 1801.

Sagarbeider
Ole Andersen Sneltvedt
fra S. Sneltvedt(B) dpt. 28/6-1772 bg. 10/6-1807. ”Ole Anderssøn Sneltved f. Bratsberg Kl. 35 aar.”, s.a. Anders Jonsen Sneltvedt.
g. i Skien 27/5-1796 m. Gunhild Dorthea Christiansdatter f. ca. 1769.
Forlovere:
"Daniel Pedersøn (sign), Lars Olssen (sign)."
1. Christian dpt. 26/2-1797 bg. 23/4-1797. ”Ole Anderssøns db. Christian f. BradsbergKlev 8 uger.”
2. Anders Christian dpt. 30/7-1799 bg. 7/3-1802. ”Ole Anderssøns db. Anders Christian f. Bratsbergklev 2  7/12 aar.”
-   bg. 18/7-1802. ”Ole Anderssøns dødf. db. f. BratsbergKlev.”    
3. Jøran bg. 13/3-1803. ”Ole Anderssøns hd. pb.
Jøran f. Bratsb.Kl. som levede omtrent 1 time.”
4. Jørgen Herman Olsen dpt. 19/4-1805.

F.f. Ole Anderssøns db. Christian f. Bradsb.kl.: Christian Olessøns enke, Karen Kirstine Andersdtr., Herman og Helle Christianssøn, Nils Anderssøn.
F.f. Ole Anderssøns db.
Anders Christian f. Bratsb.kl.: Maren Christiansdtr., Anne Margarete Tobiædtr., Nils Knudsøn, Nils Madssøn og Nils Anderssøn.
F.f. Ole Anderssøns db. Jørgen Herman f. Bratsb.Kl.: Helle Christianssøns k., Inger Sørensdtr., Christopher Olessøn, Ole Alfssøn, Jens Pederssøn.

Innerst i 1801: Enke Maren Hansdatter f. ca. 1731, ”en fremmed enke”, bodde her med sin ugifte datter Anne Olsdatter (26).


Familie 10.
Kleiva 1801.

Sagarbeider
Peder Drengsen
f. ca. 1759 d. 29/12-1849 på Bratsbergkleiva, s.a. Dreng NN.
g. 10/11-1791 m. Christine Abrahamsdatter fra Bratsberg(31) "Skauen" dpt. 29/9-1769 d. 17/7-1854 på Bratsbergkleiva, d.a. Abraham Christensen Skouen.
1. Berthe Pedersdatter (tvilling) dpt. 29/1-1792. Ugift. Bodde hjemme med sine foreldre 55 år gammel i 1845.
2. Marthe Pedersdatter (tvilling) dpt. 29/1-1792.
3. Anne Maria Pedersdatter dpt. 6/2-1803.

F.f. Peder Drengssøns tvilling-døtter u/Bradsberg. Marthe og Berthe: Sergeant Gudems k., Antonette Christensdtr., Laers Jonssøns k., Maria Abrahamsdtr., Laers Skyer,
      Anders Tordssøn, Abraham Skoven, Christen Abrahamssøn, Jon Tordssøn, Christen Anderssøn.
F.f. Peder Drengssøns pb. Anne Maria f. Bratsb.kl.: Clarine og Berthe Kirstine Andersdøtre, Ole Claussøn, Anders og Engelbert Anderssøn.

I folketellingen 1845 var det nevnt at Peder Drengsen var ”Bruger af Jordvei under Bratsberg, l.nr. 176.”


Familie 11.
Kleiva 1801.

Sagmester
Halvor Arnesen Huken
fra N. Limi dpt. 30/4-1730 bg. 2/11-1800. ”Halvor Arnessøn f. Bratsbergklev, anm. at være henved 70 aar.”, s.a. Arne Halvorsen Limie.
g. 3/6-1758 m. enke Aslaug Eriksdatter fra S. Gaupåsen under Frogner dpt. 29/9-1726 bg. 29/11-1801. ”enken Asloug Eriksdtr. f. BratsbergKlev 75 1/6 aar.”, d.a. Erik Knudsen.
1. Maren Halvorsdatter dpt. 30/7-1758.
2. Anne Halvorsdatter dpt. 15/11-1761 g.m. Rasmus Andersen. Bodde som enke på Kleiva i 1801 sammen med sin mor og bror. Se nedenfor.
3. Anders Halvorsen dpt. 19/5-1765 d. 6/3-1831 på Kleiva. Bodde hjemme i 1801 som ugift sagmester.
4. Inger Halvorsdatter dpt. 7/8-1768 g.m. gruvearbeider Hans Sørensen. Se Familie 63 - Kleiva 1801.

F.f. Halvor Arnesens pb. Maren: Engebret Løbergs kone, Karen Tønnisdatter, Gunder og Anders Halvorsønner, Jacob Haagensen.
F.f. Halvor Arnesens pb. Anne: Engebret Løbergs kone, Maren Hansdatter, Hans Gaupaasen, Isak Hansen.
F.f. Halvor Arnesens db. Anders fra Frougner: Engebret Mathisens enke, Maren Henrichsdtr., Isak Hansen, Jacob Haagensen.
F.f. Halvor Arnesens pb. Inger: Knud Bergs kone, Maria Gundersdtr., Jon Pedersen, Gunder Halvorsen, Knud Henrichsen.

Denne familien bodde på Kleiva fra før 1800, men ikke før 1784. I 1762 bodde de hos
Abraham Thomesen Løberg. I 1765 var de på Frogner. De har trolig leid husrom der
de har bodd.

Sønnen, Anders Halvorsen, var født på Frogner. Folketellingen 1801: Han bodde her
som 36 år og ungkar, sammen med sin mor, Aslaug Eriksdatter. Hun var enke etter sitt
2. ekteskap og 77 år gammel. Hans søster, enke Anne Halvorsdatter(40) bodde også
her med sin sønn Anders Rasmussen(15).


Familie 12.
Kleiva 1801. Trolig samme hus som ovenfor.

Arbeider
Rasmus Andersen Huken f. ca. 1761 bg. 18/8-1793. ”Rasmus Andersøn f. BradsbergKl. 32 aar.”
g. i Skien 19/4-1786 m. Anne Halvorsdatter herfra dpt. 15/11-1761 d. 22/5-1817 på Bratsbergkleiva, d.a. Halvor Arnesen. Se ovenfor.
Forlovere: "Halvor Gundersen, Halvor Arnesen."
1. Anders Rasmussen Huken dpt. 15/4-1786 i Skien. Se Familie 27 - Kleiva 1845.
2. Halvor dpt. 18/7-1790 bg. 20/7-1800. ”afdøde Rasmus Anderssøns db. Halvor f. Bratsbergkleven 10 aar.”
3. Rasmus dpt. 12/1-1794 bg. 28/4-1799. ”afdøde Rasmus Anderssøns db. Rasmus f. Bratsbergklev 5 1/3 aar.”

F.f. Rasmus Anderssøns Søn Anders: Mathias Engebretsens kone, Mari Thomasd., Anders Gundersen, Anders Halvorsen og Ole Andersen.
F.f. Rasmus Anderssøns db. Halvor fra BradsbergKleven: Maren Engelbertsdtr., Berthe Svendsdatter, Erik Engelbertssøn, Halvor Arnessøn, Hellich Amundssøn.
F.f. afdøde Rasmus Anderssøns db. Rasmus fra BradsbergKlev: Hans Sørenssøns k., Inger Ericsdtr., Erik og Matthias Engelbertssøn, Anders Halvorssøn.


Familie 13.
Kleiva 1801. Gjestgiveri.

Gjestgiver, snekker
Nils Christensen Kildal
fra Kleiva f. ca. 1771 d. 24/3-1834, s.a. Christen Kildal. Se Familie 37 - Kleiva 1784.
g. 28/7-1797 m. Ellen Johanne Halvorsdatter fra Osebakken dpt. 18/7-1779, d.a. Halvor Hansen.
1. Halvor Christian Nilsen Kildal f. 1798.
2. Jens dpt. 30/4-1800 bg. 1/5-1802. ”Nils Kildals db.
Jens, Bratsbergkleiva 1 2/3 aar.”
3. Christen Hellevard dpt. 17/11-1802 bg. 2/1-1812. ”Nils Kildals db.
Christen Hellevard f. Aasebn, født p. Bratsbergkleiva lidt over 9 1/12 aar.”
4. Nicolai Severin Nilsen Kildahl dpt. 9/2-1805.
5. Jens Johan Nilsen Kildahl f. 19/9-1807.
6. Lovise Christiane f. 1815 d. 21/6-1817 på Oseb.

F.f. Nils Kildals db. Jens f. Bratsberg: Halvor Søelies k., Anthonette Christensdatter, Halvor Søelie, Jon Sande, Anthon Kildal.
F.f. Nils Kildals db. Christen Hellevard: Michel Bratsbergs k., Ellen Johannisdtr., Halvor Søelie, Jørgen Mejer, Michel Halvorssøn.
F.f. Nils Kildals db. Nicolai Severin f. Bratsb.Kl.: Halvor Søelies k., Michel Bratsbergs kone, Georg Mejer, Aslak Bratsberg. Gullik Gvælle (Qvælle?), Nils Anderssøn.
F.f. Nils Kildals db.
Jens Johan f. Aasebakken: Christen Hanssøns k., Anthonette Kildal, Lave Knudssøn, Jon Sande, Christen Tofte.

Andre fastboende her i 1801: Brødrene Anthon Christensen Kildal og Anders Christensen Kildal.
Tjenestefolk 1801: Lars Jensen(20) og Sidsel Johannesdatter(19).

Denne familien flyttet til Osebakken i 1806/1807. I 1817 var faren nevnt som
snekker i Kragerø med bosted Osebakken.


Familie 14.
Kleiva 1801.

Her var oppført tinnstøperen Ole Svendsson Kopper fra Island med sin familie. Se Familie 43 - Kleiva 1784.

Under folketellingen: Ole Svendsen (66) var enkemann og bodde her med sin datter
Marthe Gurine (16) og tjenestepike Berthe Olsdatter (26).


Familie 15.
Kleiva 1801. Rett ovenfor Kleivbrua.

Sagmester
Isak Jacobsen Bommen
fra Kleiva dpt. 25/5-1775 bg. 26/3-1840 på Kleiva, s.a. Jacob Eriksen Bommen. Se Familie 3 - Kleiva 1784.
g. 2/11-1797 m. Else Knudsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 29/3-1775 d. 11/6-1843 på Bratsbergkleiva, d.a. smed Knud Aslaksen. Se Familie 3 - S. Brekke 1762.
1. Jacob Isaksen dpt. 29/7-1798. Se Familie 102 - Kleiva 1845.
2. Sophie Isaksdatter dpt. 4/4-1802 g.m. sagmester Nils Børresen fra Gulset. Se Familie 49 - Kleiva 1845.
3. Knud Isaksen dpt. 18/8-1805. Se Familie 63 - Kleiva 1845.
4. Karen f. 20/2-1812 d. 3/1-1826 på Kleiva.

F.f. Isak Jacobssøns Bommen db. Jacob f. Bradsb.kl.: Halvor Anderssøns k., Alet Jacobsdatter, Anders Olessøn, Nils Knudssøn, Simon Simonssøn.
F.f. Isak Jacobssøns Bomen  pb.
Sophie f. Bratdb.Kl.: Birthe og Anne Karine Jacobsdtr., Nils Knudssøn, Simon Simonssøn, Christopher Pederssøn.
F.f. Isak Jacobssøns db. Knud f. Bratsb.kl.: Nils Knudssøns k., Johanne Maria Knudsdtr., Christopher Pederssøn, Anders Jacobssøn, Simon Simonssøn.
F.f. Isak Jacobssøns pb. Karen f. Bratsbergkl.: Christopher Pederssøns k., Anne Karine Jacobsdtr., Nils Knudssøn, Gunder Thomæsøn, Iver Christenssøn.

16/9-1843      ISAK JACOBSSEN BOMMEN       Bamble Skifterotokoll *)
Bratsberg-     og kone ELSE KNUTSDATTER
kleiva           Han d. 26.3.1840, hun 11.6.1843
                   Arvinger: Barna:
               1. Jacob Isakssen, myndig, bor på Bratsbergkleiva.
               2. Knut Isakssen Bommen, myndig, bor her sammen med moderen.
              
3. Sophie Isaksdtr. g.m. Nils Børressen, Bratsbergkl.
Brt: 37 - 0 - 20
Gjeld: ca. 61 spd. 
(Insolvent).
*) A: BS 18 s.364b. B: BS 22 s.81b. C: BS 24 s.?


Familie 16.
Kleiva 1801.

Her var oppført enka etter Anders Olsen Bommen, Marthe Eriksdatter. Se Familie 1 - Kleiva 1784.

1801: Marthe Eriksdatter(49) bodde her med sine 3 barn Anders Andersen(19), Jacob Andersen(8) og Kirsten Andersdatter(3).


Familie 17.
Kleiva 1801.

Her var oppført klokkeren i Gjerpen, Gjert Monrad fra Eidanger. Se Familie 4 - Kleiva 1784.


Familie 18.
Kleiva 1801. I Monrads hus, se ovenfor.

Arbeider, innerst
Anders Jonsen
fra Sanni(A) dpt. 21/9-1738 bg. 9/7-1789. ”Anders Jonsen 52 aar.”, s.a. selveier Jon Halvorsen Sanden.
g. 25/7-1765 m. Anne Halvorsdatter fra Kleiva dpt. 21/9-1738 bg. 22/2-1801, ”enken Anne Halvorsdtr. f. Bratsbergklev 63 aar.”, d.a. Halvor Gundersen Follaug. Se Familie 46 - Kleiva 1762.
1. Kirsten Andersdatter dpt. 29/6-1766.
2. Maria dpt. 22/1-1769 bg. 16/7-1780. ”Anders Jonsens dtr. Maria - druknede i vandet v/ Schien 9 aar.”
3. Karen Andersdatter dpt. 24/3-1771.
4. John Andersen dpt. 12/1-1774.
5. Inger dpt. 4/4-1776 bg. 15/6-1777. ”Anders Jonsens d. Inger fra Bradsb.Kl. 1 1/4 aar.”
6. Anne Andersdatter dpt. 13/4-1777.
7. Gunhild Margrete Andersdatter dpt. 26/12-1778.

F.f. Anders Jonsens pb. Kisten fra BradsbergKleven: Gunder Halvorsens kone, Maren Halvorsdatter, Lars Sanni, Anders Ballestad, Halvor Jonsen.
F.f. Anders Jonsens pb. Maria fra BradsbergKleven: Isak Borgersens kone, Anne Vetlesdatter, Isak Jacobsen, Gunder Halvorsen, Halvor Jonsen.
F.f. Anders Jonsens pb. Maria fra BradsbergKleven: Isak Borgersens kone, Anne Vetlesdatter, Isak Jacobsen, Gunder Halvorsen, Halvor Jonsen.
F.f. Anders Jonsens db. Jon fra BradsbergKleven: Isak Follougs kone, Karen Eriksdtr., Jens Halvorsen, Halvor Jonsen, Vetle Larsen.
F.f. Anders Jonsens pb. Inger fra BradsbergKleven: Berthe Amundsdtr., Marthe Eriksdtr., Jacob Eriksen, Anders Tejen, Jens Halvorsen.
F.f. Anders Jonsens pb. Anne fra BradsbergKleven: Anne Margrethe Sørensdtr., Gunhild Halvorsdtr., Erik Jonsen, Ole Borgersen.
F.f. Anders Jonsens pb. Gunhild Margrethe fra BradsbergKleven: Anders Jensens kone, Marthe Eriksdtr., Isak Børgersen, Thomes Thomesen, Anders Olsen.


Også i familien Gjert Monrads hus i 1801:
Innerst, ”gaar i dagleje”, enke Anne Halvorsdatter f. ca. 1738. Barn: Karen Andersdatter f. ca. 1771.
Datterdatter: Maria Johannesdatter f. ca. 1797.


Familie 19.
Kleiva 1801.

Her var oppført Knud Johannesen. Se Familie 47 - Kleiva 1784.

1801: Knud Johannesen (70), ”Fattig og har understøtning.”, hans kone Anne Maria Sørensdatter (61),
deres ugifte datter Marthe Knudsdatter (26) og hennes sønn Gunder Aslaksen (9).


Familie 20.
Kleiva 1801.

Sagarb.
Nils Gundersen
fra Kleiva dpt. 13/9-1767 bg. 13/11-1808. ”Nils Gunderssøn f. Bradtsberg Klev 41 1/4 aar.“, s.a. uk. Gunder Isaksen og pike Berthe Larsdatter.
g. 11/9-1796 m. Karen Tollefsdatter fra Kleiva dpt. 26/12-1764, d.a. Tollef Nilsen. Se Familie 11 - Kleiva 1784.
1. Jørgine Nilsdatter dpt. 10/4-1797.
2. Tollef Nilsen dpt. 8/7-1798 bg. 8/2-1809. ”afdøde Nils Gunderssøns db. Tollev f. Bradtsb.Kl. 10 7/12 aar.”
3. Gunder dpt. 15/5-1803 bg. 13/11-1803. ”Nils Gunderssøn db. Gunder f. Bratsb.Kl. 1/2 aar.“

F.f. Nils Gunderssøns pb. Jørgine f. Bradsb.kl.: Maren Tollevsdtr., Bergit Kittilsdtr., Anund Tollevssøn, Torsten Sondressøn, Erik Nilssøn.
F.f. Nils Gunderssøns db. Tollev f. Bradsb.kl.: Bergit Kittilsdtr., Karen Clausdtr., Anund Tollevssøn, Lars Anundssøn, Ole Olessøn.
F.f. Nils Gunderssøns db. Gunder f. Bratsb.kl.: Maren Tolvsdtr., Berthe Anunsdtr., Erik Engelbertssøn, Isak Jacobssøn, Simon Simonssøn.

Karen Tollefsdatter var født på Stensrød under Løberg. Andre beboere i huset i 1801:
Enke Berthe Larsdatter f. ca. 1743, hans mor og enke etter Jens Helliksen, hans stefar.
Se Kleiva 1784. Hans halvsøstre: Berthe Jensdatter f. ca. 1775 og Anne Jensdatter f. ca. 1782,
samt et fosterbarn, Hans Johnsen f. ca. 1787.


Familie 21.
Kleiva 1801.

Sagarbeider, huseier
Anders Pedersen "Slemdøling"
fra Tudal/Dåpan i Siljan dpt. 8/10-1752 i Siljan d. 5/2-1831 på Bratsbergkleiva, s.a. Peder Olsen Tudal og Kirsten Andersdatter.
g1g i Siljan 27/9-1778 m. Anne Nilsdatter (tvilling) "fra Hagen under Serkland i Siljan" dpt. 31/3-1755, d.a. Nils Alexandersen Berg. Se N. Berg.
Forlovere: "Ole Bernsøn (Nabhoug) og Peder Kiste."
g2g 23/10-1807 m. enke Anne Larsdatter f. ca. 1757 bg. 28/12-1808. ”Anders Pederssøns kone Anne Larsdtr. f. Bradtsb.Kl. 51 5/6 aar.”
Forlovere: "Rasmus Riis og Christopher Pederssøn."
g3g 24/6-1811 m. Inger Andersdatter fra S. Sneltvedt(B) dpt. 24/2-1771, d.a. Anders Jonsen Sneltvedt
Forlovere: "Niels Olssen, Johannes Kittilssen."
1. Pernille Andersdatter dpt. 2/5-1779 i Siljan.
2. Margrete Andersdatter dpt. 10/12-1780 i Siljan.

3. Nils dpt. 13/10-1782 i Siljan.
4. Nils Andersen dpt. 8/5-1785 i Siljan.
5. Peder Andersen dpt. 13/1-1788 i Siljan.
6. Ole dpt. 7/8-1791 i Gjerpen bg. 17/4-1797. ”Anders Pederssøns db. Ole fra BradsbergKlev. 5 ¾ aar.”
7. Anna Kirstine dpt. 20/9-1795 bg. 13/12-1795. ”Anders Pederssøns pb. Anne Kirstine ¼ aar.”
Barn i 3. ekteskap:
8. Berthe Kirstine Andersdatter f. 10/9-1811 g.m. Jan Pedersen. Se Familie 48 - Kleiva 1845.
9. Anders Andersen f. 1/12-1817 på Kleiva. Se Familie 119 - Kleiva 1845.

F.f. Anders Pedersen Serkland og k. Anne Nilsdtr., Pernille: Anne Svensdtr. ibid., Ingebor Nilsdtr. Øvrebøe, Ole Olsen Røe, Eric Hendrichsen Serkland, Nils Povelsen ibid.
F.f.
Anders Pedersen Serkland og k. Anne Nilsdtr., Margrete: Anne Sørensdtr. ibid., Ingeborre Nilsdtr. Sillien, Gullic Ellewsen Serkland, Eric Hendricsen ibid., Jacob Nilsen Røe.
F.f. Anders Pedersen Serkland og k. Anne Nilsdtr., Niels: Anne Svensdtr. ibid., Karen Nilsdtr. Øvrebøe, Nils Larsen Gonsholt, Lars Gulbrandsen Kiste, Peder Pedersen Qvislen.
F.f. Anders Pedersen Serkland og k. Anne Nilsdtr., Niels: Anne Svensdtr. ibid., Kirsten Nilsdtr. Øvrebøe, Ole Olsen Røe, Nils Larsen Gonsholt, Peder Pedersen Røe.
F.f. Anders Pedersen Serkland og k. Anne Nilsdtr., Peder: Pernille Pedersdtr. Gurholt, Ingebor Nilsdtr. Præstejordet, Eric Hansen Gurholt, Michel Solvesen Engelstad, Peder Pedersen ibid.
F.f. Anders Pederssøns pb. Anne Kirstine fra BradsbergKlev: Anne Lisbeth Arnesdtr., Else Knudsdatter, Laers Nilssøn, Sivert Pederssøn, Jørgen Hanssøn.
F.f. Anders Pederssøns pb. Birthe Kirstine f. Bratsb.kl.: Peder Anderssøns k., Anne Andersdtr., Nils Olessøn, Lars Nilssøn, Christen Pederssøn.

Anders Pedersen bodde på Dåpan i Siljan i sitt første ekteskap. De er nevnt på Kleiva fra 1795.
Anne Nilsdatter er ikke funnet død i Gjerpen.
Anne Larsdatter var enke etter Isak Hansen på Kleiva. Se Familie 52 - Kleiva 1762.


Familie 22.
Kleiva 1801.

Sagmester
Søren Engebretsen
fra Kleiva dpt. 11/2-1770 d. 26/10-1815 på Bratsbergkleiva, s.a. Engebret Larsen. Se Familie 44 - Kleiva 1762.
g1g 14/11-1793 m. Kirsten Abrahamsdatter f. ca. 1766 bg. 6/6-1808. ”Søren Engelbertssøns kone Kirsten Abrahamsdtr. f. Bradtbergskl. 45 1/4 aar.”
g2g 28/12-1809 m. enke Anne Maria Pedersdatter f. ca. 1771
. I slekt med skomaker Peder Corneliussen. Se Familie 16 - S. Brekke 1801.
1. Ingeborg (tvilling) dpt. 26/10-1794 bg. 23/11-1794. ”Søren Engelbertssøns pb. Ingebor f. Bradsb.Kl. 2 uger.”
2. Engebret (tvilling) dpt. 26/10-1794 bg. 9/8-1810. ”Søren Engelbertssøns db. Engelbert f. Bratsbergkleiva 15 3/4 aar.”
3. Ingeborg Dorthea Sørensdatter dpt. 15/1-1797.
4. Anne Kirstine dpt. 4/11-1798 bg. 19/5-1799. ”Søren Engelbertssøns pb. Anne Kirstine  ibid 1/2 aar.”
5. Lars dpt. 17/8-1800 bg. 13/12-1807. ”Søren Engelbertssøns db. Lars f. Bradtsb.Kl. 7 1/3 aar.”
6. Abraham dpt. 22/9-1805 bg. 11/1-1807. ”Søren Engelbertssøns db. Abraham f. Bratsb.Kl. 1 1/3 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
7. Kirsten Sørensdatter f. 3/10-1810.
8. Knud f. 24/2-1813 bg. 24/4-1813. ”Søren Engebrethsens db. Knud 7 uger.”

F.f. Søren Engelbertssøns tvillingbørn Engelbert og Ingebor fra BradsbergKlev: Jan Nilssøns og Halvor Laerssøns koner, Laurence Engelbertsdtr, og Inger Olesdtr., Nils Knudssøn,
      Halvor Anderssøn, Tord Erikssøn, Ellev Abrahamssøn, Even Olessøn, Nils Wattenberg.
F.f. Søren Engelbertssøns pb. Ingebor Dorothea u/S.Breche: Else og Laurentse Engelbertsd.tre, Knud og Halvor Laerssøn, Nils Jacobssøn.
F.f. Søren Engelbertssøns pb. Anne Kirstine f. Bradsb.kl.: Inger Engelbertstr., Lisbeth Kirstine Andersdtr., Halvor Larssøn, Nils Jacobssøn, Lars Christenssøn.
F.f. Søren Engelbertssøns db. Lars f. Bratsb.Kl.: Anne Svendsdtr., Ingebor Fransdatter, Knud Johannissøn, Anders Christenssøn, Ole Anderssøn.
F.f. Søren Engelbertssøns db. Abraham f. Bratsb.kl.: Inger Olesdtr., Laurentse Engelbertsdatter, Rasmus Hanssøn, Engelbert Knudssøn, Halvor Jenssøn.
F.f. Søren Engelbertssøns pb. Kirsten f. Bratsbergkl.: Laurence Engelbertsdtr., Maren Pedersdatter, Halvor Christenssøn, Isak og Nils Jacobssøn.
F.f. Søren Engebretsens db. Knud f. Bratsbergkl.: Nils Jacobsens k., Anne Jacobsdtr., Halvor og Anders Christenssønner, Nils Jacobsen.

Anne Maria Pedersdatter var enke etter Knud Rasmussen på Kleiva. Se Familie 34 - Kleiva 1801.


Familie 23.
Kleiva 1801.

Dagarb.
Peder Larsen
fra Kleiva f. febr./mars 1735 på N. Ballestad(A) d. etter 1808, s.a. Lars Danielsen Ballestad. Se Familie 11 - Kleiva 1740.
g. 4/10-1788 m. Karen Johanne Larsdatter f. ca. 1748 bg. 15/5-1808. ”Peder Larssøns kone Karen Larsdtr., f. Bradtsb.Kl., sagt at være ved 60 aar.”

Karen Johanne var på Lagmannsgården, eventuellt i tjeneste der, før de ble gift.
Peder var i tjeneste på Meen da han ble konf. i 1753, 18 år gammel.

Dåp i Gjerpen 29/8-1773   Marthe Halvorsdtrs. uægte db. Tormoe fra Fieldal Ejet. Barnefader udlagt: Siur Omuth.
Test: Vilhelm Doxerøes enke, Karen Johanne Larsdtr., Tosten Doxerøe, Søren Grinie.


Familie 24a.
Kleiva 1801.

Arbeider
Anders Nilsen
f. ca. 1751 bg. 18/6-1775. “Anders Nilsen f. Bradsb.Kl. 24 aar.”
g. 28/2-1775 m. Ragnhild Andersdatter f. ca. 1753 bg. 10/10-1790. ”Ole Johannissøns kone f. BradsbergKleven, Ragnil Andersdtr., 37 Aar.“
1. Anders Andersen dpt. 18/6-1775.

F.f. Anders Nilsens db. Anders fra BradsbergKleven: Marthe Nilsdtr., Marthe Johannisdtr., Hans Nilsen, Jon Andersen, Nils Nilsen.

Enka Ragnhild Andersdatter ble g2g med Ole Johannesen. Se nedenfor.


Familie 24b.
Kleiva 1801.

Dagarbeider
Ole Johannesen
fra Fossum jernverk
dpt. 16/5-1758, s.a. Johannes Bjørnsen. Se Familie 14 - Venstøp 1762.
g1g 3/5-1783 m. enke Ragnhild Andersdatter f. ca. 1753 bg. 10/10-1790. ”Ole Johannissøns kone f. BradsbergKleven, Ragnil Andersdtr., 37 Aar.“
g2g 4/9-1793 m. Maren Thorsdatter f. ca. 1757 bg. 20/10-1808. “Ole Johannissøns kone, Maren Thorsdtr. fra Bradtsb.Kl., sagt at være ved, 51 Aar.”
Forlovere: "Jacob og Isak Ballestad."
1. Anne Mathea dpt. 24/8-1783 bg. 27/9-1783. ”Ole Johannesens d. Anne Mathea 4 uger.”
2. Johannes dpt. 1/2-1789 bg. 7/11-1790. ”Ole Johannessøns db. fra Bradsbergkleven Johannes 1 3/4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
3. Thor dpt. 1/3-1795 bg. 24/7-1803. ”Ole Johannissøns db. Tord f. Bratsb.Kl. 8 5/12 aar.”
4. Kirsten dpt. 28/5-1798 bg. 9/5-1802. ”Ole Johannissøns pb. Kirsten f. BratsbergKl., næsten fulde 4 aar.”
5. Ragnhild Kirstine dpt. 28/8-1803 bg. 17/8-1808. “Ole Johannissøns pb. Ragnil Kirstine f. BradtsbergKl.
5 aar.”
6. Maren Olsdatter dpt. 14/12-1806.

F.f. Ole Johannisens pb. Anne Mathea fra BradsbergKleven: Peder Engebretsens kone, Marthe Danieldsdtr., Hieronomus Johannisen, Børre Gundersen, Anders Christensen.
F.f. Ole Johannesens db. Johannes fra BradsbergKleven: Hieromus Johannisens kone, Maren Nilsdtr., Tollef Gundersen, Anders Christensen, Lars Olsen.
F.f. Ole Johannissøns db. Tord fra BradsbergKlev: Marthe Johannisdtr., Oline Olesdtr., Hieronimus Johannissøn, Jørgen Hanssøn, Elas Danielssøn.
F.f. Ole Johannissøns pb. Kirsten f. Bradsb.Kl.: Rasmus Hanssøns k., Karen Clausdtr., Ole Bentssøn, Ellev Pederssøn, Christen Larssøn.
F.f. Ole Johannissøns pb. Ragnil Kirstine f. Bratsb.Kl.: Ingebor Ovesdtr., Anne Christensdtr, Anders Halvorssøn, Christen Larssøn, Christen Abrahamssøn.
F.f. Ole Johannissøns pb. Maren f. Bratsb.kl.: Anders Jacobssøns k., Abigael Svendsdtr., Erik Christenssøn, Knud Pederssøn, Hans Pederssøn.

Hans første kone, Ragnhild Andersdatter, var enke etter Anders Nilsen (se ovenfor). 

12/8/1793      RAGNHILD ANDERSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 91a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Ole Johannessen
                  og avdødes eneste barn:
                    Anders Andersen (fra 1. ektesk.).
Boets midler: ”Afdøde har ikke efterlatt sig det aller ringeste.”


Familie 25.
Kleiva 1801. Fattighuset.

Et hus med 3 enker som alle hadde søkt næring og hadde delvis hjelp av fattigkassen.
Enka Kirsten Larsdatter f. ca. 1727.
Enka Anne Kirstine Johannesdatter f. ca. 1720.
Enka Karen Kirstine Eriksdatter dpt. 1/6-1760. Enke etter Torsten Paulsen, samt sistnevntes datter Marthe Karine Torstensdatter. Se Familie 20 - Kleiva 1784.


Familie 26.
Kleiva 1801.

Sagarb.
Ole Pedersen
f. ca. 1767.
g. i Skien 22/1-1795 m. Anne Maria Andersdatter f. ca. 1767.
1. Ingeborg Olsdatter dpt. 6/4-1795.

F.f. Ole Pederssøns pb. Ingebor fra BradsbergKlev: Christence og Karen Andersdtr., Hans og Nils Knudssøn, Even Hanssøn.

Andre beboere i huset i 1801: Innerst, dagarbeider, enke Ingeborg Larsdatter f. ca. 1743
Hun var enke etter Christen Larsen på Brånan u. Ballestad.
Hennes ugifte datter Johanne Christensdatter f. ca. 1776.
Hennes søstre: Christense Andersdatter og Karen Andersdatter.


Familie 27.
Kleiva 1801.

Sagmester
Isak Jacobsen
fra Kleiva dpt. 13/9-1767 d. 26/3-1840 på Kleiva, s.a. Jacob Isaksen. Se Familie 62 - nedenfor.
g. 17/2-1790 m. enke Karen Engebretsdatter fra M. Løberg(A) dpt. 13/5-1760 d. 19/11-1826 på Kleiva, d.a. Engebret Mathisen Løberg.
1. Anne dpt. 24/10-1790 bg. 15/7-1798. ”Isak Jacobssøns pb. Anne f. Bratsb.Kl. 7 3/4 aar.”
2. Knud dpt. 28/9-1794 bg. 22/4-1798. ”Isak Jacobssøns db. Knud f. Bratsbergkl. 3 7/12 aar.”
3. Jon dpt. 7/7-1799 bg. 20/9-1801. ”Isak Jacobssøns db. Jon f. Bratsberg-Klev 2 1/6 aar.”
4. Anne Karine Isaksdatter dpt. 23/5-1802.
Br. ca. 1790.

F.f. Isak Jacobssøns pb. Anne fra BradsbergKleven: Matthias Engelbertsens k., Ingebor Halvorsdtr., Eric Engelbertssøn, Laers Jacobssøn, Laers Knudssøn.
F.f. Isak Jacobssøns db. Knud fra BradsbergKlev: Tore Noord, Anne Matthæa Olesdtr., Laers Jacobssøn, Laers Knudssøn, Erik Engelbertssøn.
F.f. Isak Jacobssøns Jon f. Bratsb.kl. Erik Engelbertssøns k., Marthe Matthisdatter, Jacob Isakssøn, Matthias Engelbertssøn, Jon Jonssøn.
F.f. Isak Jacobssøns pb. Anne Karine f. Bratsb.Kl.: Inger Eriksdtr., Maren Eriksdtr., Erik Engelbertssøn, Nils Jacobssøn, Anders Halvorssøn.

Andre i huset i 1801: Hennes barn fra 1. ekteskap med Knud Eriksen, Erik Knudsen f. ca. 1788 samt
et fosterbarn, Maren Andersdatter f. ca. 1787.
Isak Jacobsen brukte Bratsberg(4), part av Bratsberg(15) fra ca. 1790. Enka brukte gården i 1819.


Familie 28.
Kleiva 1801.

Matros
Christen Jørgensen Schrøder
fra Skien f. ca. 1767 d. 23/11-1833 på Kleiva, s.a. Jørgen Otto Schrøder g. i Skien 25/11-1762 m. Inger Christensdatter Ortlein.
g1g 25/9-1788 m. Kirsti Knudsdatter (fra Meen?) f. ca. 1758 d. 19/9-1817 på Kleiva.
g2g 15/4-1818 m. Karen Uriansdatter fra Ås sogn ved Christiania f. ca. 1772.
Forlovere: "Skibscaptain Ole Paus, Klokker Christen Lund."
1. Jørgen Christensen f. 1788.
2. Ambor dpt. 13/2-1791 bg. 13/5-1792. ”Christen Schrøders pb. Ambor f. Bradsb.Kl. 1 1/4 aar.”
3. Knud dpt. 9/6-1793 bg. 24/11-1793. ”Christen Jørgenssøns Schrøders db. Knud f. Bradsb.Kl. 1/2 aar.”
4. Knud dpt. 19/10-1794 bg. 22/7-1795. ”Christen Schrøders db. Knud f. Bradsb.kl. 3/4 aar.”
5. Christen Christensen dpt. 29/9-1796.
6. Knud dpt. 13/2-1799 bg. 23/6-1799. ”Christen Schrøders db. Knud f. Bratsb.kl. 1/3 aar.”
7. Knud dpt. 24/1-1801 bg. 28/3-1802. ”Christen Schrøders db. Knud f. Bratsb.kl. 1 1/6 aar.”

F.f. Christen Schrøders pb. Ambor fra BradsbergKleven: Laers Knudssøns k., Karen Andersdtr., Hans Knudssøn, Johan Peter Berg, Hans Berg.
F.f. Christen Schrøders db. Knud fra BradsbergKlev: Hans Knudssøns k., Christence Andersdtr., Laers Knudssøn, Ole Pederssøn, Anders Nilssøn.
F.f. Christen Schrøders db.
Knud fra BradsbergKlev: Laers Knudssøns k., Christence Andersdtr., Hans Knudssøn, Peter Berg, Ole Pederssøn.
F.f. Christen Schrøders db.
Christen f. Bradsb.Kl.: Hans Knudssøns k., Karen Andersdtr., Laers Knudssøn, Peter Berg, Ole Pederssøn.
F.f. Christen Schrøders db.
Knud f. Bradsb.kl.: Hans og Lars Knudssøns koner, Ole Pederssøn, Johan Peter Berg, Anders Knudssøn.
F.f. Christen Schrøders db.
Knud f. Bratsb.kl.: Hans Olessøns k. Karen Andersdatter, Hans og Lars Knudssøn, Isak Jacobssøn.

Følgende var nevnt ved Christens 2. ekteskap: ”Bruden fød i Aas sogn ved Christiania.”.
Hun var i tjeneste ved Gjerpen Prestegård før hun giftet seg.
Christen Schrøder var såkalt ”almisselem” da han døde.


Familie 29a.
Kleiva 1801.

Arbeider
Nils Hansen
fra Tufte(5) "Sandbakken" dpt. 16/12-1759 d. ca. 1797, s.a. Hans Pedersen.
g. i Skien 7/9-1787 m. Ellen Jonsdatter fra Skien dpt. 29/2-1760
d. 21/3-1820 på Bøle(?), d.a. gullsmed Jon Aasmundsen og Anne Pedersdatter.
Forlovere: "Knud Aslaksøn (sign.), Niels Hanssøn (sign.)."
Ingen barn.

6/5/1797       NIELS HANSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 295b.
Bratberg-      Arvinger:                             
kleiva         Enka Elen Jonsdatter og Niels Hanssens søsken:
               1. Rasmus Hanssen
               2. Peder Hanssen
               3. Lars Hanssen
               4. Marthe Hansdtr. g.m. Torstein Sondressen.
               Lensm. Bratsberg ble verge for enka.
Brt:   20 - 3 - 16
Gjeld: 46 - 0 -  0 (insolvent).

Enka Ellen Jonsdatter ble g2g med enkemann Nils Jacobsen. Se nedenfor.


Familie 29b.
Kleiva 1801.

Gruvearbeider, innerst
Nils Jacobsen
fra Kleiva dpt. 4/8-1771, s.a. Jacob Isaksen. Se Familie 62 - nedenfor.
g1g 22/11-1792 m. Maren Engebretsdatter fra M. Løberg(A) dpt. 16/2-1749 bg. 26/3-1801. ”Nils Jacobssøns kone Maren Engelbertsdtr. f. Bratsbergklev 52 aar.“, d.a. Engebret Mathisen.
Forlovere: "Jacob Isaksen og Erik Engebretsen."
g2g 12/11-1801 m. enke Ellen Jonsdatter fra Skien dpt. 29/2-1760
d. 21/3-1820 på Bøle(?), d.a. gullsmed Jon Aasmundsen og Anne Pedersdatter.

Ellen Jensdatter var enke etter Nils Hansen. Se ovenfor.
Denne familien bodde her fra 1792. De var barnløse.


Familie 30.
Kleiva 1801.

Sagmester, huseier
Knud Larsen
fra Kleiva dpt. 1/1-1749 bg. 6/8-1807. ”Knud Larssøn f. Bratsb.Kl. 58 1/2 aar.”, s.a. Lars Engebretsen. Se Familie 43 - Kleiva 1762.
g. 7/1-1772 m. Maren Sørensdatter fra Brevik dpt. 7/5-1739 i Brevik bg. 11/3-1804. ”Knud Larssøns kone Maren Sørensdtr., f. Bratsb.Kl., sagt at være 67 aar.”, d.a. sjømann Søren Jansen og Laurentze Larsdatter.
1. Laurense Knudsdatter dpt. 15/11-1772 g. 3/2-1803 m. Lars Petter Rosenvold fra Skien dpt. 2/8-1776 d. 1812 i Skien. Bodde på Blekebakken i Skien.
    Barn 1. Dorte Maria dpt. i Skien 30/5-1803 bg. i Skien 18/1-1810.
    Barn 2. Hans Larsen Rosenvold dpt. 15/9-1805 i Skien. Bodde i Skien.
    Barn 3. Knud Larsen Rosenvold f. 7/4-1810 i Skien.
2. Elen dpt. 21/5-1775 bg. 13/10-1782. ”Knud Larsens dtr. Elen fra Bradsb.kl. 7 1/2 aar.”
3. Lars dpt. 10/1-1779 bg. 24/5-1779. ”Knud Larsens s. Lars f. Bradsb.kl. 4 mnd.”
4. Anne Margrethe dpt. 3/2-1782 bg. 4/2-1784. ”Knud Larsens d. Anne Margrethe ibid 2 aar.”
5. Engebret Knudsen dpt. 15/1-1786 bg. 27/7-1806. ”Engelbert Knudssøn Forpagter f. Bratsb.Kl. 20 ½ aar.”

F.f. Knud Larsens pb. Laurense fra BradsbergKleven: Engebret Larsens kone, Karen Andersdtr., Arne Hansen, Engebret Jacobsen, Jens Halvorsen.
F.f. Knud Larsens pb. Elen fra BradsbergKleven: Ole Svendsens kone, Kisten Tollefsdtr., Jens Halvorsen, Nils Jacobsen.
F.f. Knud Larsens db. Lars fra BradsbergKleven: Engebret Larsens kone, Inger Olsdtr., Anders Nilsen, Nils Jacobsen, Aslak Gundersen.
F.f. Knud Larsens pb. Anne Margrethe fra BradsbergKleven: Jacob Eriksens kone, Anne Lisbeth Arnesdtr., Peder Haucheraasen, Torsten Povelsen, Lars Nilsen.
F.f. Knud Larsens db. Engebret fra BradsbergKleven: Christen Larsens Enke, Else Engebretsdatter, Nils Jacobsen, Ole Christensen, Rasmus Hansen.

Knud Larsen og hans bror Ingebret Larsen på Kleiva var gift med hver sin søster fra Brevik.
I manntallet 1784 for Kleiva, er det nevnt at 4 av hans avdøde brors barn bodde her:
Søren Ingebretsen (15), Lars Ingebretsen (12), Laurentze Ingebretsdatter (10) og
Inger Ingebretsdatter (6).


Familie 31.
Kleiva 1801.

Sagmester
Halvor Andersen Giedeboen
fra Kleiva dpt. 11/11-1767 i Holla d. 5/6-1831 på Kleiva, s.a. Anders Jensen Giedeboen. Se Familie 17 - Kleiva 1784.
g. 26/5-1797 m. Inger Knudsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 9/6-1771 bg. 21/2-1813. ”Halvor Giedeboens kone, Inger Knudsdtr. f. Brads.Klev 42 aar.”, d.a. Knud Aslaksen. Se Familie 3 - S. Brekke 1762.
1. Anne Karine Halvorsdatter dpt. 5/4-1798.
2. Knud bg. 3/8-1800. ”Halvor Anderssøns hiemmedøbte drengebarn Knud f. Bratsbergkleven 2 dage.”
3. Knud Halvorsen dpt. 30/8-1801. Se Familie 108 - Kleiva 1845.
4. Jens bg. 13/5-1804. ”Halvor Anderssøns hd. db. Jens f. Bratsb.Kl. 1 dag.”
5. Jens bg. 12/5-1805. ”Halvor Anderssøns hd. db. Jens f. Bratsb.Kl. 3 dage.”
6. Anders Halvorsen dpt. 23/8-1807.

F.f. Halvor Anderssøns pb. Anne Karine f. Bradsb.Kl.: Isak Jacobssøns k., Berthe Olesdtr., Nils Knudssøn, Simon Simonssøn, Erik Engelbertssøn.
F.f. Halvor Anderssøns db. Knud f. Bratsb.kl.: Nils Knudssøns k., Maren Eriksdtr., Simon Simonssøn, Ole Hanssøn, Isak Jacobssøn.
F.f. Halvor Anderssøns db. Anders f. Bratsb.kl.: Simon Simonssøns k., Johanne Maria Knudsdtr., Nils Knudssøn, Isak Jacobssøn, Søren Danielssøn.

Halvor Andersen Giedeboen var født på Geitebua i Holla.

Losjerende her i 1801: ”Flaademand” Ole Christensen, ugift, f. ca. 1755 (trolig g. 1804 med
enke Aase Knudsdatter under S. Brekke.) og skomaker Ole Hansen, ugift, f. ca. 1776.
 

18/6/1831      HALVOR ANDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-     - sagmester, død 4.6.1831. -          
kleiva         (Kona Inger Knutsdtr. død for flere år siden.)
               Arvinger: Barna:
               1. Knut Halvorssen         29 år, heime.
               2. Anders Halvorssen       24 ” , do
               3. Anne Karine Halvorsdtr. 34 ” , do
               Kurator for de 2 siste: Skomaker Erik Simonssen.

Brt: 119 spd 44 sk
Net: 101 -”- 48 ”

*) A: BS 17 s.75-126-324.
 


Familie 32a.
Kleiva 1801.

Her var oppført Anders Olsen med familie. Se Familie 19 - Kleiva 1784.


Familie 32b.
Kleiva 1801.

Arbeider, losjerende
Hellik Amundsen
fra Listul i Luksefjell dpt. 22/2-1756 d. 29/10-1827 på Grini. ”Nydlig fattig, døde paa Grinie.”, s.a. Amund Haagensen.
g. i Solum 11/6-1795 m. Ingeborg Akselsdatter fra Hogstad i Hidra, Vest-Agder.
Forlovere: "Hans Jacob Hyhl og Jacob Andersen Mæla."
1. Amund Helliksen dpt. 29/5-1796.
2. Berthe Gurine Helliksdatter dpt. 13/5-1799.

F.f. Hellik Amundssøns db. Amund u/S.Breche: Aagot Olesdtr., Berthe Axelsdtr., Christopher Torstenssøn, Gullik og Jens Amundssøn.
F.f. Hellich Amundssøns Berthe Gurine f. S. Wenstøb: Berthe Axelsdtr., Ragnil Olesdtr., Gullik og Jens Amundssøn, Anders
Anderssøn.

Under folketellingen for Gjerpen 1801, var det nevnt at Hellik var gift, men at konen hadde reist.


Familie 33.
Kleiva 1801.

Dagarbeider
Isak Paulsen
fra Kleiva dpt. 21/8-1768 bg. 20/11-1808. ”Isak Poulssøn f. Bradtsb.Kl. 40 1/4 aar.”, s.a. Paul Andersen. Se Familie 23 - Kleiva 1784.
g. (ikke i Gj. eller Skien) m. enke Anne Lorentsdatter  f. ca. 1761 bg. 30/11-1806. ”Isak Poulssøns kone Anne Lorentsdtr. f. Bratsb.Kl., meldt at være 44 aar.”
1. Anders Isaksen dpt. 5/9-1790. Se Familie 87 - Kleiva 1845.
2. Ole dpt. 18/3-1792 bg. 17/5-1792. ”Isak Poulssøns db. Ole f. Bradsb.Kl. 1/6 aar.”
3. Ingeborg Margarete Isaksdatter dpt. 14/4-1793.
4. Margarete dpt. 4/9-1796 bg. 12/10-1796. ”Isak Poulssøns pb. Margarete f. BradsbergKlev. 5 uger.”

F.f. Isak Poulssøns db. Anders fra BradsbergKleven: Margarete Nilsdtr., Marthe Abrahamsdtr., Poul Anderssøn, Ole Andersson, Axel Støchel.
F.f. Isak Poulssøns db. Ole fra BradsbergKleven: Johan Christn Horns k., Anne Kirstine Andersdtr., Axel Støkel(t?), Tollev Rasmussøn, Even Nilssøn.
F.f. Isak Poulssøns pb. Ingebor Margarete fra BradsbergKlev: Tollev Rasmussøns k., Margit Hansdatter, Nils Hanssøn, Anders Olessøn, Poul Anderssøn.
F.f. Isak Poulssøns pb. Margarete f. Bradsb.kl.: Margarete Nilsdtr., Anne Kirstine Andersdtr., Christen Anderssøn, Abraham Poulssøn, Jens Nilssøn.


Familie 34.
Kleiva 1801.

Arbeider
Knud Rasmussen
f. ca. 1771 bg. 20/3-1803. ”Knud Rasmussøn fra Bratsbergkleven 38 1/2 aar.”
g. i Stavern 10/3-1797 m. Anne Maria Pedersdatter f. ca. 1771. I slekt med
Peder Corneliussen. Se Familie 16 - S. Brekke 1801.
1. Peder Knudsen f. 16/7-1797 i Stavern. Se Familie 93 - Kleiva 1845.
2. Inger Margrethe Knudsdatter dpt. 19/11-1799 i Stavern.

Da Knud Rasmussen giftet seg i Stavern var han grenader i Marinen.

Takk til Bjarte Bjørkum for at han fant vielsen
.

Denne familien kom til Kleiva i 1801. Folketellingen 1801: ”Nylig ankommet Arm Familie.”
Losjerende i huset: Dagarb., enkem. Christen Andersen f. ca. 1727 og dagarbeider og
enkemann Lars Eriksen f. ca. 1777.

24/11-1809     KNUT RASMUSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 15, side 273a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Anne Marie Pedersdatter og barna:
               1. Peder Knutssen  12 år.    Verge for barna: Sivert Pederssen.
               2. Inger Knutsdtr. 10 "              
Enkas laugverge Christopher Pederssen.
Brt:   2 - 3 - 0
Gjeld: 0 - 0 - 0  Bare omkostn.

Enka Anne Maria Pedersdatter ble g2g med enkemann Søren Engebretsen. Se Familie 22 - Kleiva 1801.


Familie 35.
Kleiva 1801.

Snekker
Jacob Nilsen Bergman
fra ”ved Ulefos” i Holla dpt. 15/8-1756 d. 27/6-1826 på Kleiva, s.a. bergmester Niels Engebretsen og Ingeborg Rasmusdatter.
g1g 3/2-1781 m. Johanne Maria Christensdatter fra Kleiva dpt. 25/1-1761 bg. 17/2-1809. ”Jacob Bergmans kone Johanne Maria Christensdtr. f. Aasebn 48 aar.”, d.a. Christen Jensen.
g2g 10/1-1810 m. Karen Kirstine Hansdatter fra N. Ballestad(1) dpt. 27/2-1780 d. 8/1-1848 i Fattigkassens hus på Kleiva, d.a. Hans Larsen Ballestad.
Forlovere: "Ole Isakssøn og Halvor Christenssøn."
1. Anne Kirstine Jacobsdatter dpt. 14/4-1782 d. før 1827 g.m. Ole Torkildsen. Bodde i Brevik.
2. Dorthe f. 1785 bg. 24/6-1792. ”Jacob Nilssøns Bergmans pb. Dorthe f. Bradsb.klev 7 1/2 aar.”
3. Kirsten dpt. 8/2-1789 bg. 13/6-1789. ”Jacob Bergmands d. Kisten 1/4 aar.”
4. Nils Jacobsen Bergman dpt. 19/12-1790.
Se Familie 100 - Kleiva 1845.
5. Kirsten Dorothea dpt. 2/4-1793 bg. 9/6-1793. ”Jacob Nilssøns Bergmans pb. Kirsten Dorothea f. Bradsb.Kl. 10 uger.”
6. Ingeborg Kirstine dpt. 9/6-1794 19/5-1799. ”Jacob Nilssøns Bergmans pb. Ingebor Kirstine f. Bratsbergkl., næsten 5 aar.”
7. Ingeborg Maria Jacobsdatter dpt. 19/5-1799.
8. Christen dpt. 22/8-1802 bg. 12/12-1802. ”Jacob Nilssøns Bergmans db. Christen f. Bratsb.Kl. 1/3 aar.”
9. Karen Maria Jacobsdatter f. 18/4-1811.
Barn i 2. ekteskap:
9. Pernille f. 12/9-1814 d. 5/10-1815.
10. Hans f. 8/9-1816 d. 21/5-1817.
11. Hans f. 28/4-1818 d. 12/7-1818.
12. Hans Jacobsen Bergman f. 13/8-1819 d. 31/6-1831. ”For fattig-husets regning opfostret hos Elias J. Aarhuus.”

F.f. Jacob Nilsens pb. Anne Kistine fra BradsbergKleven: Anne Gundersdtr., Agnethe Jonsdatter, Christen Jonsen, Jon Christensen.
F.f. Jacob Nilsen Bergmands pb. Kisten: Karen Clausdatter, Ingebor Christiansdatter, Jon Christensen, Salve Madsen.
F.f. Jacob Nilssøn Bergmans db. Nils fra BradsbergKleven: Kirsten Rasmusdtr., Ingebor Hansdtr., Tollev Rasmussøn, Gunder Gunderssøn, Svend Nilssøn.
F.f. Jacob Nilssøn Bergmans pb. Kirsten Dorothea fra BradsbergKlev: Axel Støchels k., Alet Abrahamsdatter, Hans Berg, Anders Nilssøn, Isaac Gunderssøn.
F.f. Jaob Nilssøn Bergmans pb. Ingebor Kirstine fra BradsbergKlev: Jon Christenssøns k., Marthe Johansdatter, Christen Jonssøn, Frans Carlheim, Jørgen Hanssøn.
F.f. Jacob Nilssøn Bergmans pb. Ingebor Maria f. Bradsb.kl.: Axel Støchels k., Amborg Nilsdtr., Lars Christenssøn, Jon Sørenssøn, Isak Gunderssøn.
F.f. Jacob Nilssøn Bergmans db. Christen f. Bratsb.Kl.: Ingebor Hansdtr., Anne Kirstine Jacobsdtr., Simon Jonssøn, Anders Halvorssøn, Ole Halvorssøn.
F.f. Jacob Nilssøn Bergmans pb. Karen Maria f. Bratsbergkl.: Gunnil Pedersdtr., Marthe Andersdatter, Halvor Levorssøn, Anders Hanssøn, Thomas Anderssøn.
F.f. Jacob Nilsen Bergmann og Karen Kirstine Hansdtr. Bratsbergklev. pb. Pernille: Jens Pedersens k., Marte Maria Jacobsdtr., Abraham Jacobsen, Hans Isaksen.

Enka bodde i 1845 i Fattigkassens hus på Bratsbergkleiva. Se Familie 23 - Kleiva 1845.

10/12/1809     MARIA CHRISTENSDTR. BERGMAN      Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 280b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Jacob Nielssen Bergmand og barna:
               1. Niels Jacobssen Bermand 21 år.
              
2. Anne Kirstine Jacobsdtr. g.m. Ole Torkildssen i Brevik.
               3. Ingeborg Marie Jacobsdtr. 11 år.
               Faren er verge.
Boets midler: 0
Passiva: 0

13/2/1827      JACOB NIELSSEN BERGMAND      Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 214b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Karen Hansdatter og barna:
               1. Hans Jacobssen          7 år.
               2. Karen Marie Jacobsdtr. 13 ”
Formynder: Jacob Engebretssen, beslektet, bor på Bratsb.kl. Enkas laugverge ble Rasmus Riis.
Boets midler: Boet eiet intet lausøre. ”Boet hadde et lite elendig hus som bestod av 4 sammenlappede vegge med en gl. og enkel
brøstfældig jernkakkelovn, med 2 fag vinduer, tekt med hon. Assurert v/Gjerpen fattigkasse for 9 spd.”
 


Familie 36.
Kleiva 1801.

Sagarbeider
Jens Halvorsen Follaug
fra Kleiva dpt. 11/4-1748 bg. 30/8-1801. ”Jens Halvorssøn f. Bratsbergklev 53 5/12 aar.”, s.a. Halvor Gundersen Follaug. Se Familie 46 - Kleiva 1762.
g. i Skien 21/8-1777 m. Berthe Andersdatter f. ca. 1753.
Forlovere: "Anders Thygesøn, Hans Persøn."
1. Gunhild dpt. 20/4-1778 bg. 14/6-1778. ”Jens Halvorsens d. Gunhild 8 uger.”
2. Halvor Jensen Follaug dpt. 24/5-1779.
3. Inger dpt. 12/10-1783 bg. 23/12-1783. ”Jens Follougs d. Inger 8 uger.”
4. Inger dpt. 9/10-1785 bg. 14/7-1799. ”Jens Halvorssøns pb. Inger f. Bratsbergkleven. 13 3/4 aar.”
5. Anders dpt. 10/6-1792 bg. 8/12-1793. ”Jens Halvorssøns db. Anders f. Bradsb.Kl. 1 1/2 aar.”

F.f. Jens Halvorsens pb. Gunhild fra BradsbergKleven: Abraham Andersens kone, Karen Eriksdatter, Anders Jonsen, Anders Olsen, Ole Andersen.
F.f. Jens Halvorsen Follougs db. Halvor fra BradsbergKleven: Ole Eriksens kone, Anders Jenssens kone, Cornelius Rindkiøbing, Anders Jonsen, Anders Olsen.
F.f. Jens Halvorsen Follougs pb. Inger fra BradsbergKleven: Anders Jensens kone, Kisten Andersdtr., Anders Jonsen, Truels Thorsen, Tyche Jensen.
F.f. Jens Halvorsens pb. Inger fra BradsbergKleven: Isak Borgersens kone, Anne Maria Gundersdtr., Anders Jensen, Anders Jonsen, Tyche Jørgensen.
F.f. Jens Halvorssøns db. Anders fra BradsbergKlev: Elisabeth Isaksdtr., Anne Maria Nilsdtr., Jacob Nilssøn, Erik Nilssøn, Jens Anderssøn.

Andre beboere i huset i 1784: Christen Rasmussens enke, Live fra Solum, f. ca. 1736 med
sin sønn Ole Christensen f. ca. 1772. Live levde ”Af hvad der kand forefaldes.”
Det var nevnt at hun hadde bodd på Kleiva siden 1771 og var født i Solum pr.gj.


Familie 37.
Kleiva 1801.

Sagmester
Jens Jensen
fra Skien f. ca. 1745 d. 21/7-1827 på Kleiva.
g1g i Skien 14/11-1776 m. enke Johanne Carlsdatter fra Gråten i Solum f. ca. 1742 bg. 19/1-1808. ”Jens Jenssøns kone Johanne Carlsdtr. f. Bratsb.Kl., sagt at være 66 aar.”
Forlovere: "Niels Laersen  og Isach Andersen."
g2g 27/2-1812 m. Inger Kirstine Olsdatter f. ca. 1777.
Forlovere: "Erik Christensen, Christen Abrahamsen."
1. Anne Margrethe Jensdatter dpt. 22/2- 1778 i Skien g.m. Kjøstolf Jacobsen(?). Bodde på Nanset i Larvik.
2. Maren Cathrine dpt. 21/3-1779 i Skien.
3. Carl Jensen dpt. 21/7-1780 i Skien. Bodde i Skien i 1827.
4. Johanne Jensdatter dpt. 12/9-1784.
5. Dorthea Jensdatter dpt. 4/1-1786.
6. Johanne Dorthea dpt. 21/6-1789.

F.f. Jens Jensøns datter Magrethe: Ingeborg Andersd., Eva Karlsd., Tellef Andersøn, Anders Karth, Christopher Arveschou.
F.f. Jens Jensøns datter Maren Cathrine: Knud Larsøns kone, Johanne Jensd., Even Larssøn, Hans Nielsøn, Kiel Andersøn.
F.f. Jens Jensens Søn Carl: Gunder Toresens kone, Karen Abrahamsd., Jens Trondsen, Anders Karth, Friderich Andersen.
F.f. Jens Jensens pb. Johanne fra BradsbergKleven: Peder Svendsens kone, Johanne Jensdatter, Ole Rose, Anders Rusch, Hans Petter Jonasen.
F.f. Jens Jensens pb. Dorothea fra BradsbergKleven: Anders Rusches kone, Berthe Jørgensdatter, Even Larsen, Halvor Jensen.
F.f. Jens Jensens pb. Johanne Dorothea fra BradsbergKleven: Jacob Nilsens kone, Birthe Svendsdtr., Halvor Pedersen, Halvor Knudsen, Anders Abrahamsen.

Familien kom til Kleiva allerede i ca. 1781 i følge ”Mandtall over Bratsbergklevens beboere” i 1784.
Losjerende i huset i 1784: Ragnhild Larsdatter fra Nes i Sauherad (70). Hun hadde bodd på Kleiva
siden ca. 1768.

Enka, Inger Kirstine Olsdatter, bodde her alene som fattiglem i 1845. 

24/9/1827      JENS JENSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 215a.
Bratsberg-     Arvinger:                             
kleiva         Enka Inger Olsdatter og avdødes barn av 1.ekteskap:
               1. Carl Jenssen, myndig, bor i Skien.
               2. Anne Margrethe, g.m. Kystolf Jacob, bor på Nalseth i Laurvigs grevskap.
               Enkas laugverge ble Rasmus Trulssen.
Brt: 16 - 4 - 16.
 


Familie 38.
Kleiva 1801.

Arbeider
Nils Nilsen
fra Kleiva dpt. 23/4-1752 bg. 27/3-1799. ”Nils Nilssøn f. Bratsbergklev 47 aar.”, s.a. Nils Nilsen. Se Familie 54 - Kleiva 1762.
g. 1/2-1777 m. enke Karen Pedersdatter f. ca. 1734.
1. Amborg Nilsdatter dpt. 31/10-1779 g. 1801 m. Christen Haraldsen. Se Familie 1 - Kleiva 1820.

F.f. Nils Nilsens pb. Ambor fra BradsbergKleven: Jens Follougs kone, Maren Hansdtr., Hans Olsen, Jon Nilsen.

Denne familien var ikke nevnt på Bratsbergkleiva i 1784. I 1801 var enka Karen Pedersdatter her med
sin datter Amborg.
De hadde også et losjerende ektepar i huset: Hans Andersen f. ca. 1761 g.m. enke Maren Madsdatter -
f. ca. 1741. Begge dagarbeidende.


Familie 39.
Kleiva 1801.

Skredder
Anders Christensen
f. ca. 1744 bg. 12/3-1809. “Anders Christenssøn Skrædder, henved 64 aar.”
g1g 26/7-1774 m. Karen Larsdatter f. ca. 1734 bg. 30/8-1801. ”Anders Christenssøns kone Karen Larsdtr. f. Bratsberg-Klev 67 aar.”
g2g 29/12-1802 m. enke Berthe Trondsdatter fra S. Gåshølen under Ås dpt. 10/3-1751, d.a. Trond Olsen.
1. Christen Andersen dpt. 20/8-1775 bg. 24/6-1781. ”Anders Christensens s. Christen f. Bradsb.kl. 6 aar.”

F.f. Anders Christensens db. Christen fra Aarhuus Ejet: Karen Christensdtr., Johanne Larsdtr, Lars Løve, Even Larsen, Hans Halvorsen.

Anders Christensen bodde på Gulset-eie, deretter på Århus-eie, før han kom til Bratsbergkleiva i ca. 1780.
Losjerende her i 1801: Dagarbeider Enke Else Maria Søberg f. ca. 1744.
Anders Christensen flyttet i des. 1802 til sin 2. kones hjem. Se Skottet under Lid.

Anders Christensen er ikke døpt i Gjerpen, Solum, Holla, Eidanger, Porsgrunn eller Siljan.
Berthe Trondsdatter var enke etter Torkild Vebrandsen. Se Skottet under Lid.


Familie 40.
Kleiva 1801.

Arbeider
Jacob Nilsen Baugerød
fra S. Baugerød(1) dpt. 10/2-1760 bg. 7/10-1798. ”Jacob Nilssøn Bougerøe, f. Bratsb.Kl. 38 2/3 aar.”, s.a. Nils Henriksen Baugerød.
g. 2/10-1783 m. Anne Dorthea Johannesdatter fra Kleiva f. ca. 1755 bg.
1. Karen Jørgine dpt. 26/9-1784. Død før september 1790.
2. Nils Christian dpt. 25/3-1787 bg. 30/12-1787. ”Jacob Nilsens s. Nils f. Bradsbergkl.
10 uger.”
3. Søren Jacobsen dpt. 15/2-1789.
4. Karen Jørgine Jacobsdatter dpt. 19/9-1790.
5. Johannes Jacobsen dpt. 10/11-1793.

F.f. Jacob Nilsens pb. Karen Jørgine fra BradsbergKleven: Ole Andersens enke, Elen Christensdatter, Lars Christensen, Anders Rusch, Knud Eriksen.
F.f. Jacob Nilsens db. Nils Christian fra BradsbergKleven: Nils Jensens kone, Maren Jensdtr., Engebret Bouerøe, Peder Bouerøe, Nils Jacobsen, Gunder Jensen.
F.f. Jacob Nilsens db. Søren fra BradsbergKleven: Anne Hansdtr., Clarine Andersdatter, Nils Larsen, Axel Støchel, Jørgen Sørensen.
F.f. Jacob Nilssøns pb. Karen Jørgine fra BradsbergKleven: Dorthe Nilsdtr., Dorthe Catharine Olesdtr., Engelbert Bougerud, Peder Bougerud, Gunder Gunderssøn.
F.f. Jacob Nilssøns db. Johannes fra Bradsberg-Kleven: Dorthe Nilsdtr., Berthe Knudsdtr., Tolv Nilssøn, Michel og Jan Engelbertssøn.


Anne Dorthea er ikke funnet konfirmert i Gjerpen. Hun er heller ikke døpt i Gjerpen, Solum eller Holla.

21/3-1806      ANNE DORTHEA JONSDATTER        Bamble Skifteprotokoll nr. 14, side 342b.      
Bratsberg-     - Enke etter Jacob Baugerød. -       
kleiva         Arvinger: Barna:
              
1. Niels Christian Jacobssen 16 år.
              
2. Karen Jørgine Jacobsdtr.  15 "
               Verge ble Michal Ingebretssen Bratsberg.

Brt: 41 - 3 -  2
Net: 13 - 3 - 20.


Familie 41.
Kleiva 1801. Losjerende i samme hus som ovenfor.

Smed
Rasmus Hansen
fra Herre? f. ca. 1761 bg. 30/12-1810. ”Rasmus Hanssøn Smed fra Br.Kl., sagt at være ved 49 aar.”
g. 21/6-1798 m. Inger Margrethe Engebretsdatter fra Kleiva dpt. 9/5-1779 d. 1/2-1831 på Kleiva, d.a. Engebret Larsen. Se Familie 44 - Kleiva 1762.
1. Dorthe Rasmusdatter f. ca. 1798 g.m. Nils Jacobsen Bergman. Se Familie 100 - Kleiva 1845.
2. Anne dpt. 9/3-1800 bg. 15/5-1800. ”Rasmus Hanssøns Smeds pb. Anne f. BratsbergKleven 10 uger.”
3. Hans dpt. 23/5-1802 bg. 28/2-1808. ”Rasmus Hanssøn Smeds db. Hans f. Bradtsb.Kl. født und. S.Breche 5 3/4 aar.”
4. Pike bg. 10/4-1808. ”Rasmus Hanssøn Smeds udøbte, af slag hastig døde pb. fra Bradtsb.Kl. 3 dage.”
5. Turine Rasmusdatter f. 30/4-1811 g. i Holla 28/12-1832 m. Ole Torkildsen. Se Slettekås under Romnes i Holla.

F.f. Rasmus Hanssøn Bratsbergklevens Anne: Laurence Engelbertsdtr., Karen Olesdtr., Nils Olessøn, Lars Christenssøn, Søren Engelbertssøn.
F.f. Rasmus Hanssøn under S. Breches Hans: Laurentse Knudsdtr., Margarete Halvorsdtr., Søren Engelbertssøn, Lars Christenssøn, Peder Sørenssøn.
F.f.
Afdøde Rasmus Hanssøn Smed fra Bratsbergklevens Torine: Laurentse Engelbertsdatter, Inger Hansdatter, Jan Haagenssøn, Ole Olessøn, Anders Christenssøn.

Losjerende i 1801: Enka, Aase Jonsdatter (fattig) f. ca. 1727.

Kilde: Erik Rosenvold fra Skien. Bosatt på Sotra i Bergen kommune.

Om Inger Margrethes oppvekst kan vi lese i brev fra presten Blom samt et ”Pro Memorie” fra Aslak Bratsberg:
Inger Margrethe Ingebretsdatter fikk ikke noen god oppvekst. Det er funnet et brev fra presten Blom og et ”Pro Memoria” fra Aslak Bradsberg
som beskriver hennes skjebne. Årsaken til at brevene ble skrevet var at hun og mannen hennes, Rasmus Hansen, ble beskyldt for å lide av
radesyken (syfilis). Dermed kunne de ikke lenger bo på Kleiva, og de måtte ut av sognets menighet.
Aslak Bradsberg skriver at hennes foreldre døde da hun var ganske ung, (faren døde like etter at hun ble født og moren døde før hun var 5. G.S.)
og hun gikk omkring og tigde. Aslak (Bratsberg) og kona hadde tatt seg av henne og gitt henne mat og klær til hun ble så gammel at hun kunne tjene.
Aslak hadde da skaffet henne tjeneste hos Knud Halvorsen under Bratsberg, så lenge han hadde plassen. Deretter kom hun i tjeneste hos Hans Nærum.
Der hadde hun det ikke godt. Hun måtte gå barbent i den kalde høstvinden og ligge kaldt. Det resulterte i utslett som gikk over til sår da hun kom i
tjeneste hos Michel Bratsberg i 1796. Derfor søkte hun til amtssykehuset (radesykehuset på Osebakken). Der ble hun helt frisk og doktoren kunne
konstantere at hun ikke hadde radesyken.
Årsaken til at mannen hennes hadde søkt sykehuset var et sår som ikke ville gro. Da han arbeidet som smedsvenn ved Herre Verket, falt et stykke
glovarmt jern på beina hans. Han var uforsiktig og såret ville ikke gro. Det ble et åpent sår og han måtte derfor søke sykehuset. Mens han var der
hadde (smed) mesteren tatt inn en annen svenn. Han måtte derfor ta seg annet arbeid. Han måtte gå i kaldt vann og dra opp bord. Dette førte til at
sårene på beina åpnet seg og han måtte igjen søke sykehuset. Der var han i 17 uker fra februar (1797?).
Videre skriver Aslak Bradsberg at de er av flittige folk på begge sider og de trekker ikke ”Nogen byrde paa Sognets Almue”.
 

 


Familie 42.
Kleiva 1801.

Sagmester
Sivert Pedersen
fra Kikut under Rising dpt. 8/2-1756 d. 13/7-1815 på Kleiva, s.a. Peder Sivertsen.
g. 28/12-1780 m. Boel Gundersdatter fra Sem nedre(B) dpt.
2/2-1749 bg. 13/5-1810. ”Sivert Pederssøns kone Bodil Gundersdtr. f. Bratsb.kl. 61 ¼ aar.”, d.a. Gunder Nilsen Sem/ Grini.
1. Peder Sivertsen dpt. 3/2-1782. Se Familie 11 - Kleiva 1845.
2. ?Anne Sivertsdatter f. ca. 1784.
3. Gunder Sivertsen dpt. 13/7-1788 g. i Solum 13/10-1818 m. enke Aslaug Svennungsdatter. Bodde i Knardalstrand i Solum.

F.f. Sivert Pedersens db. Peder fra Nordre Grinie: Mathis Engebretsens kone, Kisten Pedersdtr., Nils Berreberg, Mathis Engebretsen, Nils Gundersen.
F.f. Sivert Pedersens db. Gunder fra BradsbergKleven: Kisten Pedersdtr., Ingebor Pedersdtr., Mathis Engebretsen, Nils Gundersen, Rasmus Halvorsen.

Denne familien kom fra en plass under Grini og bosatte seg på Kleiva i ca. 1783.
Tjenestepike i 1784: Johanne (15). I 1801 bodde Sivert (48) her med sin kone
Boel (54) og sønnene Peder (20) og Gunder (13).


Familie 43.
Kleiva 1801.

Sagmester
Mathias Engebretsen
fra M. Løberg(A) dpt. 21/8-1757 bg. 18/3-1801. ”Matthias Engelbertssøn f. Bratsberg-Klev 43 7/12 aar.”, s.a. Engebret Mathisen.
g. 18/11-1780 m. Gunhild Gundersdatter fra Sem nedre(B) dpt. 1/11-1752 d. 2/2-1817, d.a. Gunder Nilsen Sem/ Grini.
1. Marthe Mathiasdatter dpt. 25/11-1781.
2. Gunder dpt. 16/10-1785 bg. 23/10-1785. ”Mathis Engebretsens s. Gunder 14 dage.”
3. Engebret Mathiasen dpt. 26/11-1786. Se Familie 34 - Kleiva 1845.
4. Gunder Mathiasen dpt. 25/7-1790.

F.f. Mathis Engebretsens pb. Marthe fra BradsbergKleven: Sivert Pedersens kone, Karen Engebretsdtr., Sivert Pedersen, Nils Gundersen, Knud Eriksen.
F.f. Mathis Engebretsens db. Gunder fra BradsbergKleven: Erik Engebretsens kone, Maren Engbretsdtr., Sivert Pedersen, Nils Gundersen, Knud Eriksen.
F.f. Mathis Engebretsens db. Engebreth fra BradsbergKleven: Rasmus Andersens kone, Karen Engebretsdtr., Erik Engebretsen, Sivert Pedersen, Knud Eriksen.

F.f. Matthias Engelbertssøns db.
Gunder fra BradsbergKleven: Erik Engelbertssøns k., Inger Halvorsdtr., Sivert Pederssøn, IsakJacobssøn, Nils Gunderssøn.

Denne familien bodde på Kleiva fra 1780. Mathias hadde bodd her siden 1764.
Mathias sin mor Anne Eriksdatter Løberg flyttet trolig hit da hun ble enke i 1764.
Hun døde her i 1793.
I 1801 kan vi av folketellingen se at de hadde losjerende her. Det var enke for
tredje gang, dagarbeidende Marthe Olsdatter (73) og hennes brordatter Inger Olsdatter (19).

Av Mathias Engebretsens egne barn var det Engebreth (15) og Gunder (11) som bodde her.


Familie 44.
Kleiva 1801.

Familien Christen Bæruldsen var oppført her i 1801. Se Follestad.


Familie 45.
Kleiva 1801.

Sadelmaker
Anders Simonsen Singdal
fra Skien eller Hedrum? f. ca. 1763.
g. 10/6-1794 m. Kirsten Olsdatter f. ca. 1770.
1. Simon dpt. 24/8-1794 bg. 16/11-1794. ”Anders Simonssøns db. Simon f. Bradsb.Kl. ¼ aar.”
2. Simon dpt. 8/11-1795 bg. 17/1-1796. ”Anders Simonssøns db. Simon f. Bradsb.Klev ¼ aar.”
3. Simon Andersen dpt. 12/2-1797.
4. Marthe dpt. 18/8-1799 bg. 13/8-1809. ”Anders Simonssøns pb. Marthe f. Bradtsb.Kl. 10 aar.”
5. Hedevig dpt. 16/5-1802 bg. 24/6-1802. ”Anders Simonssøns pb. Hedevig f. BratsbergKl. 6 uger.”
6. Ingeborg Kirstine dpt. 27/11-1803 bg. 22/12-1803. ”Anders Simonssøns pb. Ingebor Kirstine f. Bratsb.Kl. 3 ½ uge.”
7. Ole dpt. 31/3-1805 bg. 19/4-1810. ”Anders Simonssøns db. Ole f. Bratsbergkleiva 5 1/12 aar.”
8. Hedevig Andersdatter dpt. 21/2-1808.
9. Marthe Kirstine f. 1/10-1811 bg. 14/6-1812. ”Anders Simonssøns pb. Marthe Kirstine f. Bratsbergkleiva ved 2/3 aar.”

F.f. Anders Simonssøns db. Simon fra BradsbergKlev: Gunnil Jonsdtr., Karen Kirstine Johannisdtr., Christopher Nirissøn, Ole Olessøn, Ole Laerssøn.
F.f. Anders Simonssøns db. Simon fra BradsbergKlev: Maren Tordsdtr., Maren Jonsdtr., Singdal Simonssøn, Ole Olessøn, Ole Sørenssøn.
F.f. Anders Simonssøns db. Simon f. Bradsb.Kl.: Maren Arnesdtr., Elisabeth Eliædtr., Singdal Simonssøn, Laers og Ole Olessøn.
F.f. Anders Simonssøns pb. Marthe f. Bratsb.Kl.: Maren Tordsdtr., Maren Jonsdtr., Singdal Simonssøn, Lars Olessøn, Jan Haagenssøn.
F.f. Anders Simonssøns pb.
Hedevig f. BratsbergKl.: Karen Sigurdsdtr., Pernelle Andersdtr., Hans Singdalssøn, Lars Olessøn, Rasmus Halvorssøn.
F.f. Anders Simonssøns pb. Ingebor Kirstine f. Bratsb.kl.: Gunnil Jonsdtr., Pernelle Andersdtr., Peder Sivertssøn, Nils Olessøn, Anders Olessøn.
F.f. Anders Simonssøns db. Ole f. BratsbergKl.: Maren Thorsdtr., Ingebor Sigursdatter, Ole Larssøn, Anders Pederssøn, Peder Sivertssøn.
F.f. Anders Simonssøns pb. Hedevig f. Bratsb.Kl.: Ole Thorssøns k., Ingebor Sigursdtr., Singdal Simonssøn, Ole Halvorssøn, Peder Sivertssøn.
F.f. Anders Simonssøns hj.døbte pb. Marthe Kirstine f. Bratsb.kl.: Peder Anderssøns k., Hedevig Olesdatter, Peder Sivertssøn, Anders Olessøn, Isak Christenssøn.

Anders hadde en bror, sadelmaker Singdal Simonsen som bodde i Kverndalen i Skien.
Denne familien ser ut til å ha flyttet ut av Gjerpen sogn etter ca. 1812.
 
Fornavnet Singdal er ikke ukjent i Kjølling. Ellers vet vi ikke hvor denne familien kom fra.


Familie 46.
Kleiva 1801. Samme hus som ovenfor.

Dagarbeider, losjerende
Nils Torjersen
fra Skilbred(3) dpt. 25/8-1765, s.a. Torjer Olsen Skilbred.
g. 14/6-1790 m. Marthe Larsdatter fra Sørbø(2) dpt. 17/3-1762, d.a. Lars Olsen Sørbø/ Mustvedt.
1. Anne Lisbeth Nilsdatter dpt. 21/11-1790.
2. Karen Kirstine Nilsdatter dpt. 30/3-1794.

F.f. Nils Aasterøes pb. Anne Lisbeth: Nils Follougs k., Tore Evensdtr., Ole Sørbøe, Ole Torjussøn, Anders Torjussøn.
F.f. Nils Torjerssøn Aasterøes pb. Karen Kirstine: Ole Meens k., Karen Maria Nilsdtrs, Anders og Ole Torjerssøn, Abraham Nilssøn.

Denne familien bodde på Åsterød fra ca. 1790-1800. Han ble ved vielsen kalt Nils Torjersen Aasterød.
Marthe Larsdatter ble født på Mustvedt(1).


Familie 47.
Kleiva 1801.

Dagarbeider
Isak Reiersen
dpt. 15/3-1750 i Solum bg. 2/2-1809. ”Isak Rejerssøn f. Bradtsberg.Kl., meent at være over 56 aar.”, s.a. Reier Andersen og Gunhild Torsdatter Dahl.
g. 2/11-1773 m. Kirstine Christiansdatter “Stine” fra Bratsberg f. ca. 1732 bg. 29/12-1802. ”Isak Rejerssøns kone Stine Christiansdtr. under S.Frogner, over 70 aar.”

Isak Reiersen er nevnt første gang i Gjerpen KB som fadder for Bratsbergfolk i  desember 1776.
Det ser ikke ut til at de fikk barn i Gjerpen.

Før 1802 hadde de flyttet til en plass eller et hus under S. Frogner. Isak døde på Kleiva i 1809.


Familie 48.
Kleiva 1801.

Flåtemann
Solve Madsen
fra N. Bø(C) dpt. 9/9-1759 d. 9/10-1734, s.a. Mads Eriksen Bøe.
g. i Skien 18/4-1793 Kirsti Hansdatter f. ca. 1769 d. 22/7-1832.
Forlovere:
"Peder Steensen (sign), Aslach Mathiasen (sign)."
1. Anne Cathrine Solvesdatter dpt. 12/5-1793.
2. Hans Solvesen dpt. 12/12-1794. Se Familie 37 - Kleiva 1845.
3. Karen Solvesdatter dpt. 8/2-1801.
4. Kirsten Solvesdatter dpt. 8/4-1808.

F.f. Solve Madssøns pb. Anne Catharine fra BradsbergKlev: Kirsten Tollevsdtr., Ingebor Hansdtr., Aslak Mortenssøn, Laers Madssøn, Kittil Pederssøn.
F.f. Solve Madssøns db. Hans fra BradsbergKlev: Ingebor Hansdtr., Ingebor Christiansdtr., Laers og Erik Madssøn, Nils Jenssøn.
F.f. Solve Madssøns pb. Karen f. Bratsb.kl.: Jan Jacobssøns k., Anne Maria Hansdatter, Lars Madssøn, Hans Tordssøn, Ole Christenssøn.
F.f. Solve Madssøns pb. Kirsten f. Bratsb.Kl.: Karen Halvorsdtr., Lisbeth Hansdtr., Ole Christenssøn, Lars og Erik Madssøn.
 

7/9/1832       KIRSTEN HANSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. strandsitter Solve Matssen og barna:
               1. Hans Solvessen, heime,   37 år.
              
2. Anne Chatrine Solvesdtr. 38 ”
               3. Karen Solvesdtr.  
28 år, tjener i Skien.
               4. Kirsten Solvesdtr. 22 ” , tjener hos H. v. Cappelen.
               Farbroren Erik Matssen Falkum er verge.
Brt:    83 - 1 - 18
Gjeld: 152 - 3 - 16 (Insolvent)
Enkem. kunne ikke møte p.g.a. alder og svakhet.

*) A: BS 17 s.563-589.
B: BS 21 s.52b.


Familie 49.
Kleiva 1801.

Sagmester
Isak Olsen Follestad
fra Kleiva dpt. 14/7-1776 bg. 1811 i Solum, s.a. Ole Isaksen Follestad. Se Familie 54 - Kleiva 1784.
g1g i Skien 28/12-1798 m. Kirsti Gurine Justdatter fra Tufte(3) dpt. 23/6-1776 bg. 29/3-1799. ”Isak Olessøns kone Kirsten Gurine Jostsdtr. f. Bratsbergklev 22 ¾ aar.”, d.a. Just Halvorsen Tofte.
g2g i Skien 2/1-1800 m. Anne Hansdatter fra Nyhus i Solum dpt. 12/9-1779 i Solum, d.a. Hans Christensen Nyhus.
1. Henrik Jørgen Isaksen dpt. 16/3-1799.
Barn i 2. ekteskap:
2. Hans (tvilling) dpt. 7/9-1800 bg. 11/1-1801. ”Isak Olessøns tvill. db. Hans f. Bratsbergkl. 1/3 aar.”
3. Ole (tvilling) dpt. 7/9-1800 bg. 12/10-1800. ”Isak Olessøn tvill. db. Ole fra Bratsbergklev 5 uger.”
4. Ole Isaksen dpt. 12/12-1802 i Solum.
5. Anne Kristine Isaksdatter dpt. 29/5-1808 i Solum.

F.f. Isak Olessøns db. Henric Jørgen f. Bradsb.kleven: Ole Isakssøns k., Anne Matthæa Olesdtr., Anders Henricssøn, Jan Tofte, Henric Jørgen Noord.
F.f. Isak Olessøns Tvillinger f. Bratsb.kl. Hans og Ole: Christen Mælums k., Dorthe Matthiædatter, Berthe Jacobsdtr., Mette Jacobsdtr., Alet Jacobsdtr.,
      Hans Nyehuus, Matthias Turvildssøn, Claus Kaasen, Ole Isakssøn, Anders Halvorssøn, Abraham Nilssøn.
F.f. Isach Ols. Follestad og Anne Hansd.s db. Ole: Anne Mathea Olsd., Anne Marine Nielsd., Hans Nyhuus, Ole Isachsen, Peder Larsen Fermand, Niels Halvors. paa Giemsøe.
F.f. Isak Olsen og Anne Hansd. Nyehuuses pb. Anne Kristine: Dorthe Mathiasd. Grimholt, Helvig Hansd. Nyhuus, Christen Andersen Nyhuus, Peder Hansen Nyhuus, Hans Mathisen Grimholt.
 

27/12/1799     KIRSTI GURINE JUSTDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 413b.
Bratsberg-     Arvinger:                             
kleiva         Enkem. Isak Olssen hadde fått løyve til å sitte en tid i uskiftet bo.
                   Barn: Henrich Jørgen Isachssen 18 år. Faren formynder.
Brt:   116 - 3 -  6
Gjeld: 127 - 2 - 21 (insolvent). Enkem. påtok seg å betale differenssen.

I sitt andre ekteskap flyttet Isak Olsen til Solum-siden av Follestad.

Solum skifteprot. no. 28 s. 429. 13. november 1811.
Sted: Follestad u/Gjemsø kloster, Solum.
ISAK OLSEN
død for 1 måned siden,
enke Anne Hansdatter.
A. Barn i 1. ekteskap med avdøde Kirsten Gurine Justsdatter:
    1. Hendrik Jørgen Isaksen, 12½ år. Verge svoger Rasmus Aslaksen Holtene.
B. Barn i 2. ekteskap med enken her i boet:
    1. Ole Isaksen 9 år, oppholder seg hos Hans Nyhus;
    2. Anne Kirstine Isaksdatter, 3½ år, hjemme.
Verge for disse barna var bestefaren Hans Kristensen Nyhus.
Brt: 161 rdl 38 sk.

Gjeld: 116 rdl 33 sk.
Huset de bodde i tilhørte eieren av Gimsøy Kloster.


Familie 50.
Kleiva 1801.

Dagarbeider
Jørgen Hansen
fra S. Rising(2) dpt. 19/4-1761 d. 23/11-1831 på Kleiva, s.a. Hans Jørgensen Riising.
g. 19/9-1800 m. Karen Christophersdatter (Kari Christophersdatter) f. ca. 1767 d. 12/11-1825 på Kleiva.
Forlovere: "Erik Engelbertssøn og Rasmus Hanssøn."
1. Christopher Jørgensen Fink dpt. 16/8-1801. Se Familie 70 - Kleiva 1845.
2. Hans Andreas dpt. 21/10-1804 bg. 24/9-1809. ”Jørgen Hanssøns db. Hans Andreas f. Bradtsb.Kl. 4 11/12 aar.”

F.f. Jørgen Hanssøns db. Christopher f. Bratsb.kl.:Anne Svendsdtr., Clarine Andersdtr., Christen og Rasmus Hanssøn, Christopher Torstenssøn.
F.f. Jørgen Hanssøns db. Hans Andreas f. Bratsb.kl.:Rasmus Hanssøns k., Helene Christophersdtr., Erik Engelbertssøn, Christen Hanssøn, Peder Halvorssøn.

Jørgens mor, enka Johanne Christensdatter (62), bodde her i 1801. Se S. Rising(2).


Familie 51.
Kleiva 1801.

Dagarbeider, enke Karen Aslaksdatter f. ca. 1744 (trolig ikke døpt i Gjerpen).

I 1801 var Karen Aslaksdatter enke. Hun var dagarbeider og hadde 2 losjerende:
Enka Magdalene Eriksdatter som var dagarbeider, f. ca. 1736 og den ugifte sagarbeideren Abraham Nilsen f. ca. 1774.


Familie 52.
Kleiva 1801.

Tollbetjent
Petter Christian Larsen Berg Fermann
f. ca. 1746 d. 4/6-1832 i Gråten.
g. 28/12-1784 m. Marthe Noord fra Kleiva dpt. 27/12-1755, d.a. Henrik Jørgen Noord. Se Familie 9 - Kleiva 1740.
1. Henrik Jørgen Fermann dpt. 22/1-1786.
2. Lars Fermann dpt. 14/10-1787.
3. Inger Sophie Fermann dpt. 14/1-1790.
3. Anna Catharine dpt. 7/7-1792 bg. 12/8-1792. “Peter Christian Fermans pb. Anne Catharine f. Bradsb.kl. 5 uger.”
4. Anna Catharine Fermann dpt. 15/12-1793.

F.f. Petter Larsen Bergs db. Henrich Jørgen fra Folloug: Ole Isaksens kone, Thore Nord, Sergiant Engebreth Nord, Søren Berg, Nils Christian Nord.
F.f. Petter Christian Larsen Bergs db. Lars fra Folloug: Anne Carine Nord, Thore Nord, Erik Folloug, Ole Isaksen, Nils Christian Nord.

F.f.
Petter Berg Fermans pb. Inger Sophie: Thore Noer, Engel Mathea Olsdatter, Ole Isaksen, Nils Christian Noer, Engelbret Olsen.
F.f. Peter Christian Fermans pb. Anne Catharine fra BradsbergKlev: Engelbert Solvessøns k., Anne Matthæa Olesdtr., Henric Jørgen, Engelbert og Nils Christian Noordt.
F.f. Peter Christian Fermans pb. Anne Catharine fra BradsbergKlev: Eric Follougs k., Alet Abrahamsdatter, Erik Folloug, Ole Isakssøn, Engelbert Solvessøn.

Petter Christian ble skrevet for Petter Larsen Berg ved vielsen og ved dåpen til det første barnet.
Han ble også skrevet for Petter Berg Fermann. Siden ble han stort sett skrevet for Petter Christian Fermann.
Denne familien flyttet senere til Gråten i Solum, hvor Fermann døde mer enn 90 år gammel.


Familie 53.
Kleiva 1801.

Dagarb.
Torsten Sondresen
fra Svarverplass under Mo dpt. 1/1-1756 bg. 26/10-1808. ”Torsten Sondressøn f. Bradtsb.Kl., henved 53 aar.”, s.a. Sondre Halvorsen.
g. 20/10-1781 m. Marthe Hansdatter f. ca. 1757 bg. 18/10-1808. ”Torsten Sondressøns kone Marthe Hansdtr. f. Bradsb.Kl. 51 1/2 aar.”
1. Sondre Torstensen dpt. 6/5-1792.

F.f. Torsten Sondressøns db. Sondre fra BradsbergKlev: Rasmus Hanssøns k., Inger Hansdtr., Ole Sondressøn, Peder Hanssøn, Johannes Jacobssøn.

Fosterbarn her i 1801: Walborg Hansdatter (23) og Elisabeth Sophie Larsdatter (4). ”Begge krøblinger.”


Familie 54.
Kleiva 1801.

Vekter, tidligere sagarbeider
Jon Jonsen
fra Holla f. ca. 1749 bg. 11/6-1801. ”Jon Jonssøn f. Bratsberg Klev, anm. at være 52 aar.”
g. 1/2-1777 m. Maria Jensdatter fra S. Sneltvedt(A) dpt. 25/10-1750 bg. 27/3-1805. ”Enken Maria Jensdtr. f. Bratsb.Kl. 54 1/2 aar.”, d.a. Jens Gundersen. Se Familie 16 - Kleiva 1784.
1. Jon Johnsen dpt. 27/4-1777 bg. 19/6-1803. ”Husar Jon Jonssøn f. Bratsb.Kl. 26 5/6 aar.” Ugift.
2. Ingeborg Johnsdatter dpt. 16/5-1779 bg. 12/2-1809. ”Jan Christenssøns kone Ingebor Jonsdtr. f. Bradtsb.Kl. 29 3/4 aar.” g. 2/2-1808 m. Jan Christensen.
    De fikk en sønn Jon som ble gravlagt 26/1-1809, 6 uker gammel.
3. Inger Karine Johnsdatter dpt. 11/1-1784.
4. Anne Johnsdatter dpt. 1/7-1787.
5. Jens Johnsen dpt. 28/3-1792. Se Familie 16a - N. Brekke 1845.
Br. ca. 1777.

F.f. Jon Jonsens db. Jon fra Breche Ejet: Anne Lisbeth Nilsdtr., Maren Halvorsdtr., Jens Gundersen, Jon Pedersen, Nils Jensen.
F.f. Jon Jonsens pb. Ingebor fra BradsbergKleven: Herlof Pedersens kone, Kisten Torjersdtr., Jon Pedersen, Peder Jensen.
F.f. Jon Jonsens pb. Inger Karine fra BradsbergKleven: Maren Larsdtr., Karen Pedersdtr., Jens Gundersen, Jon Pedersen, Nils Jensen.
F.f. Jon Jonsens pb. Anne fra BradsbergKleven: Maren Tormosdtr., Inger Halvorsdtr., Nils Larsen, Hellich Amundsen, Nils Jensen.
F.f. Jon Jonssøns db. Jens fra BradsbergKlev: Margit Jensdtr., Kirsten Hansdtr., Axel Støckel, Simon Simonssøn, Halvor Anderssøn.

Sagarbeider, enkemann, Jens Gundersen(58), Marias far, bodde i huset i 1784. I manntallet av 1784 er det
nevnt at han hadde bodd på Kleiva i 11 år og at Jon og Maria hadde bodd her i 9 år.


Familie 55.
Kleiva 1801.

Kornmåler
Halvor Christensen Brændsæter
fra Brennseter under Mo dpt. 25/3-1767 d. 23/10-1829 på Kleiva, s.a. Christen Andersen Brændseter.
g. 2/5-1793 m. Anne Marie Hansdatter f. ca. 1770 d. 3/11-1837 på Kleiva. Ikke fra Gjerpen.
1. Inger Kirstine dpt. 9/6-1793 bg. 1/8-1793. ”Halvor Christenssøns pb. Inger Kirstine f. Bradsb.Kl. 7 uger.”
2. Inger Kirstine Halvorsdatter dpt. 21/9-1794 g. i Brunlanes 19/5-1820 m. Hans Jacobsen fra Helgeroa. Bodde på plassen, Dolvenbakken under V. Dolven i Brunlanes.
    Inger Kirstine er reg. utflyttet fra Gjerpen til Larvik i 1820. Se Brunlanes, bind III (Astri Jahnsen), side 1043.
3. Hans dpt. 17/4-1797 bg. 4/1-1799. ”Halvor Christenssøns db. Hans f. Bratsbergklev 1 7/12 aar.”
4. Hans bg.  28/8-1799. ”Halvor Christenssøns hd. db. Hans f. Bratsbergklev 6 dage.”
5. Anne Dorthe dpt. 28/8-1800 bg. 30/4-1802. ”Halvor Christenssøns pb. Anne Dorthe f. BratsbergKl. 2 aar.”
6. Hans Halvorsen dpt. 12/12-1802.
7. Christen Halvorsen dpt. 3/10-1805.
8. Dorothea Halvorsdatter dpt. 20/2-1808 g.m. Paul Nilsen Løberg. Se Familie 82 - Kleiva 1845.
9. Andrea Halvorsdatter f. 30/7-1810.
Br. i 1801/37.

F.f. Halvor Christenssøns pb. Inger Kirstine fra BradsbergKlev: Rasmus Hanssøns k., Inger Hansdtr., Erik Folloug, Christian Zachariæsøn, Erik Christenssøn.
F.f. Halvor Christenssøns pb. Inger Kirstine fra BradsbergKlev: Anne Sophie Christensdtr., Karen Berentsdtr., Andreas Richard, Anders Levorssøn, Nils Henric Bøchvald.
F.f. Halvor Christenssøns Hans f. Bradsb.kl.: Anne Isaksdtr., Anne Poulsdtr., Hans Sørenssøn, Erik Christenssøn, Peder Corniliisøn.
F.f. Halvor Christenssøns Anne Dorthe f. Bratsb.Kl.: Inger Hansdtr., Ingebor Pedersdtr., Rasmus Hanssøn, Ole Olessøn, Christen Anderssøn.
F.f. Halvor Christenssøns Hans f. Bratsb.kl.: Ole Olessøns k., Anne Rasmusdtr., Erik Christenssøn, Jens Michaelssøn, Engelbert Sørenssøn.
F.f. Halvor Christenssøns Christen f. Bratsb.Kl.: Anders Jacobssøns k., Anne Margrete Rasmusdtr., Erik og Ole Christenssøn, Engelbert Sørenssøn.
F.f. Halvor Christenssøns Dorothea f. Bratsberg kl.: Anders Christenssøns k., Ingebor Pedersdatter, Jens Michaelssøn, Chris- topher Pederssøn, Erik Christenssøn.
F.f. Halvor Christenssøns Andrea f. Bratsbergkl.: Anders Christenssøns k., Marthe Olesdtr., Jan Haagenssøn, Erik og Ole Christenssøn.

Datteren Inger Kirstine flyttet til Larvik for å tjene i mars, 1820. Hun ble da skrevet for ”Inger Halvorsdatter Brænsæter af
Bradsbergkleven”. To måneder senere ble hun gift i Brunlanes.


Familie 56.
Kleiva 1801.

Arbeider
Ole Bentsen
fra Skien f. ca. 1749 bg. 27/9-1808. ”Ole Bentssøn f. Bratsb.Kl. ligesaa sagt at være 58 aar.”
g1g 9/11-1776 m. enke Gunhild Halvorsdatter fra Hommelskår i Solum dpt. 1731 d. etter 1801, d.a. Halvor Gundersen Hommelskaar.
g2g etter 1801 (ikke i Gj.) m. Gunhild Olsdatter f. ca. 1726 bg. 27/9-1808. ”Hans kone Gunnil Olesdtr. Bratsb.kl. 82 aar.”

Gunhild Halvorsdatter var enke etter Erik Hansen på Follaug. Se Familie 15 - Kleiva 1784.

Ole Bentsen hadde ved manntallet 1784 bodd på Kleiva i 10 år. Det var nevnt at han var
født i ”Scheen” og at han arbeidet ved mudderprammen. Kona Gunhild Halvorsdatter
hadde bodd på Kleiva i 20 år og var født i Gjerpen i følge manntallet. Dette ser derimot ikke ut
til å stemme.

27/9/1808           OLE BENDSSEN                Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 137a.
Bratsberg-     og GUNHILD OLSDATTER                   
kleiva         Ekteparet var barnløse. Arvinger:
               1. Ole søster Sara Bendsdtr. enke etter Abraham Skomaker i Skien.
               2. Gunhild skal ha etterlatt seg en bror eller søsterdatter, men ingen visste hverken
                   hva hun het eller hvor hun bodde.
Brt:   21 - 0 - 1
Gjeld: 21 - 0 - 1.

Se også skifte etter Gunhild Halvorsdatters bror, den ugifte Jacob Halvorsen.

5/1/1786       JACOB HALVORSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 108a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         1. Broren Gunder Halvorssen, død, etterlatt seg 6 barn:
                      a. Halvor Gunderssen 25 år.
                      b. Tellef Gunderssen 18 "
                      c. Gunder Gunderssen 14 "
                      d. Anne Gundersdtr. g.m. Jon Jonssen Marum i Mælum sogn.
                      e. Christine Gundersdtr. g.m. Poul Nielssen i Solum sogn.
                      f. Kari Gundersdtr. gift i Solum sogn.
               2. Søstera Gunhild Halvorsdtr. g.m. Ole Bentssen på Bratsbergkleiva.
               3. ---"--- Marie Halvorsdtr. g.m. Ole Anderssen. Hun død og etterlatt seg 3 barn:
                      a. Anders Olssen    24 år.
                      b. Kirsti Olsdtr.   22 "
                      c. Ingeborg Olsdtr. 20 "
               Formynder for de umyndige ble Ole Bentssen.
Brt: 76 - 3 - 11
Net: 37 - 2 - 23.


Familie 57.
Kleiva 1801.

Sagarbeider
Jon Christensen
fra Kleiva dpt. 27/6-1756 bg. 21/1-1800. ”Jon Christenssøn f. Bratsbergkl. 43 7/12 aar.”, s.a. Christen Jonsen. Se Familie 32a - Kleiva 1784.
g. ca. 1778 m. Else Hansdatter fra Gunneklev i Eidanger dpt. 1/7-1753, d.a. Hans Gunneklev.
1. Hans dpt. 17/1-1779 bg. 22/1-1792. ”Jon Christenssøns db. Hans fra BradsbergKlev. 13 aar.”
2. Else Dorthea Jonsdatter dpt. 30/7-1780.
3. Jacob dpt. 6/10-1782 bg. 1/12-1782. “Jon Christensens s. Jacob f. Bratsberg-eje 7 uger.”
4. Christen dpt. 30/11-1783 bg. 4/2-1784.
“Jon Christensens s. Christen fra Bradsb.kl. 9 uger.”
5. Jacob Jonsen dpt. 6/11-1785.
6. Kirsten dpt. 1/6-1788 bg. 20/7-1788. “Jon Christensens d. Kisten f. Bradsbergkleven 6 uger.“
7. Christen dpt. 27/9-1789 bg. 1/8-1790. “Jon Christenssøns s. Christen f. Bradsb.kl. 3/4 aar.”
8. Christence dpt. 27/5-1792 bg. 12/4-1807. ”afdøde Jon Christenssøns pb.
Christence f. Bratsberg.Kl. 14 11/12 aar.”
9. Jon Jonsen dpt. 16/3-1794.

Else kom til Kleiva i ca. 1778. Hun var enke i 1801 og bodde her med sine barn -
Christense (8) og Jon (7). Hun levde av dagarbeide.

F.f. Jon Christensens db. Hans fra BradsbergKleven: Jens Halvorsens kone, Maria Christensdtr., Christen Jonsen, Knud Eriksen, Mathis Engebretsen.
F.f. Jon Christensens pb. Elen Dorothea fra BradsbergKleven: Christopher Christophersens kone, Else Larsdtr., Jacob Nilsen, Christen Jonsen, Hans Abrahamsen.
F.f. Jon Christensens db. Jacob fra BradsbergKleven: Agnethe Jonsdtr., Marthe Eriksdtr., Jacob Nilsen, Jacob Jonsen, Jacob Nilsen.
F.f. Jon Christensens db. Christen fra BradsbergKleven: Sophia Schinnert, Anne Larsdatter, Christen Jonsen, Knud Pedersen.
F.f. Jon Christensens db. Jacob fra BradsbergKleven: Sophia Jansdtr., Anne Svendsdatter, Jacob Nilsen, Lars Christensen, Halvor Christensen.
F.f. Jon Christensens pb. Kisten fra BradsbergKleven: Lars Christensens kone, Gunhild Sørensdatter, Christen Jonsen, Søren Olsen, Torjer Evensen.
F.f. Jon Christensens db. Christen fra BradsbergKleven: Karen Clausdtr., Kisten Nilsdtr., Christen Jonsen, Jacob Nilsen, Halvor Christiansen.
F.f. Jon Christenssøns pb. Christence fra BradsbergKlev: Maren Svendsdtr., Berthe Maria Amundsdtr., Christen Jonssøn, Tollef Rasmussøn, Simon Simonssøn.
F.f. Jon Christenssøns db. Jon fra BradsbergKlev: Truels Tordssøns k., Maren Rasmusdatter, Christen Jonssøn, Jacob Nilssøn, Halvor Anderssøn.
 

17/12/1801     JON CHRISTENSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 546b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Else Hansdatter og barna:
               1. Jacob Jonssen           15 år.
               2. Jon Jonssen              6 ”
              
3. Ellen Dorothea Jonsdtr. 20 ”
               4. Christence Jonsdtr.
8 år.
Enka tok Rasmus Halvorssen Riis på Kleven til laugverge.
Formynder for alle barna farbror Jacob Bergman på Bratsbergkleiva.
Brt:    38 - 0 -  8
Gjeld: 118 - 0 - 14 (insolvent).


Familie 58.
Kleiva 1801.

Sagarb.
Hans Abrahamsen
fra Kleiva dpt. 28/8-1757 bg. 24/7-1808. ”Hans Abrahamssøn f. Bradsb.Kl. 50 1/6 aar.”, s.a. Abraham Isaksen. Se Familie 33 - Kleiva 1762.
g. 24/10-1782 m. Else Larsdatter fra Tveten u. Rising dpt. 9/11-1749 bg. 12/6-1808. ”Hans Abrahamssøns kone Else Larsdtr. f. Bradtsberg Kl. 58 1/2 aar.”, d.a. Lars Olsen.
1. Abraham dpt. 8/12-1782 bg. 15/6-1794. ”Hans Abrahamssøns db. Abraham f. Bradsb.kl. 11 1/2 aar.”
2. Lars dpt. 7/8-1785 bg. 23/3-1800. ”Hans Abrahamssøns db. Lars f. Bratsb.kleven. 14 7/12 aar.”
3. Dorthe Hansdatter dpt. 21/9-1788.
4. Nils Hansen dpt. 6/5-1792.

F.f. Hans Abrahamsens db. Abraham fra BradsbergKleven: Isak Hansens kone, Kirsten Tollefsdtr., Nils Jensen, Knud Pedersen.
F.f. Hans Abrahamsens db. Lars fra BradsbergKleven: Marthe Gundersdtr., Anne Sørensdtr., Jon Jacobsen, Knud Pedersen, Nils Jonsen.
F.f. Hans Abrahamsens pb. Dorthe fra Bradsberg: Dorthe Jonsdtr., Inger Jacobsdatter, Nils Jensen, Jens Aslaksen, Knud Knudsen.
F.f. Hans Abrahamssøns db. Nils fra BradsbergKlev: Christopher Olessøns k., Anne Elisabeth Arnesdtr., Nils Jenssøn, Peder Steenssøn, Hans Halvorssøn.

Hans mor, enka Ingeborg Hansdatter bodde her i 1784.


Familie 59.
Kleiva 1801.

Her var oppført Nils Jensens enke Kirsten Tollefsdatter (41). Se Familie 13 - Kleiva 1784.

1801: Enka Kirsten Tollefsdatter (41) - feilaktig kalt Ellefsdatter i folketellingen, bodde her med
sin stedatter Inger Nilsdatter (15) og sin egen datter Anne Lisbeth Nilsdatter, samt losjerende,
dagarbeidende enke; Anne Larsdatter f. ca. 1755 og hennes barn Ingeborg Isaksdatter f. ca. 1793.


Familie 60.
Kleiva 1801.

Sagmester
Erik Engebretsen
fra M. Løberg(A) dpt. 15/9-1754 d. 30/3-1829, s.a. Engebret Mathisen Løberg.
g. 28/12-1781 m. (usikkert rundt kona) Kirsten Rasmusdatter "fra Kleiva" dpt. 22/11-1750 i Holla bg. 14/1-1809. ”Erik Engelbertssøns kone Kirsten Rasmusdtr. f. Bradtsb.Kl., meldt at være 61 aar.”, d.a. Rasmus Jensen Giedeboen.
1. Engebret dpt. 27/10-1782 bg. 17/11-1782. ”Erik Engebretsens s. Engebret 3 uger.”
2. Maren Kistine Eriksdatter (Maria) dpt. 5/6-1785. Se nedenfor.
3. Anne dpt. 20/4-1788 bg. 13/4-1789. ”Erik Engebretsens d. Anne 1 aar.”

F.f. Erik Engebretsens db. Engebret fra BradsbergKleven: Mathis Engebretsens kone, Karen Engebretsdtr., Halvor Andersen, Knud Eriksen, Rasmus Andersen.
F.f. Erik Engebretsens pb. Maren Kistine fra BradsbergKleven: Karen Engelbretsdtr., Anne Halvorsdtr., Mathis Engebretsen, Rasmus Andersen, Anders Halvorsen, Knud Eriksen.
F.f. Erik Engebretsens pb. Anne fra BradsbergKleven: Knud Eriksens kone, Berthe Svendsdatter, Mathis Engebretsen, Isak Jacobsen.

Bodde på Kleiva fra ca. 1781. Erik hadde bodd her siden 1764.
Se broren Mathias Engebretsen i Familie 44 - ovenfor.

Erik og Kirsten bodde i huset med sin datter Maren Kirstine(16) i 1801.


Familie 61.
Kleiva 1801.

Arbeider, innerst
Hans Axelsen Hyni
fra S. Hyni(A) dpt. 25/2-1787 d. 12/4-1829 på Kleiva, s.a. Axel Nilsen Hyni.
g. 14/2-1822 m. Maren Kistine Eriksdatter (Maria) herfra dpt. 5/6-1785 d. 28/1-1828 på Kleiva, d.a. Erik Engebretsen. Se ovenfor.
Forlovere: "Solve Kleva, Peder Sørensen Grinie."
1. Axel Hansen Hyni f. 15/8-1822 d. 11/12-1845. ”Druknet ved Skien.”

Denne familien bodde i dette huset. Foreldrene døde tidlig og sønnen Axel vokste opp
hos sin tante Marthe Axelsdatter Kjær. 

1/5/1829       ERIK ENGEBRETSSEN og                  Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 341b.
Bratsberg-     svigersønnen HANS AXELSSEN HYNI      
kleiva            Erik død 6.4. og Hans død 12.4.
                  Arvinger:
               1. En dattersønn av Erik, Axel Hanssen 6 1/2 år, (hos sin faster Marthe Axelsdtr. Kiær.)
                   Formynder: Gunder Axelssen Hynie.
               2. En datterdatter av Erik, Anne Abrahamsdtr. (et uekte barn.) Interimsverge hennes husbond Thore Anderssen Schougen.
Brt: 231 - 2 - 15

Net: 123 - 2 - 18.
 


Familie 62.
Kleiva 1801.

Dagarb.
Jacob Isaksen
fra Kleiva dpt. 24/6-1739 bg. 20/5-1802. ”Jacob Isakssøn f. BratsbergKl. 62 11/12 aar.”, s.a. Isak Jacobsen. Se Familie 2 - Kleiva 1762.
g1g 28/8-1762 m. Anne Jonsdatter fra Løberg (konfirmert mens han bodde der) dpt. 2/7-1740 bg. 27/9-1790. ”Jacob Isachssøns kone Anne Jonsdtr. 50 aar.”, d.a. Jon Johansen.
g2g i Skien 10/6-1791 m. Karen Clausdatter f. 1756 d. 14/6-1827 ved Åshammeren u. Ås.
Forlovere: "
Eric Engebrethsøn (sign.), Mathias Engebretsøn. (sign.)."
1. Jon Jacobsen dpt. 5/6-1763.
2. Lars Jacobsen dpt. 8/4-1765.
3. Isak Jacobsen dpt. 13/9-1767. Se Familie 27 - Kleiva 1801.
4. Nils Jacobsen dpt. 4/8-1771. Se Familie 29b - Kleiva 1801.
5. Anders Jacobsen dpt. 19/5-1777.
6. Ole Jacobsen dpt. 26/12-1779.
Barn i 2. ekteskap:
7. Anne Jacobsdatter dpt. 6/5-1792 g1g med Ole Olsen. Se Åshammeren u. Ås.
Br. i 1762.

F.f. Jacob Isaksens db. Jon fra Breche Ejet: Gunder Halvorsens kone, Karen Jonsdatter, Nils Løberg, Anders Follestad, Ole Isaksen.
F.f. Jacob Isaksens db. Lars fra Breche Ejet: Nils Løbergs kone, Kisten Engebretsdatter, Anders Jacobsen, Gunder Halvorsen, Anders Jonsen.
F.f. Jacob Isaksens db. Isak fra Breche Ejet: Anders Jonsens kone, Berthe Jonsdtr., Rasmus Dyrchol, Ole Isaksøn den ældre, Ole Isaksen den yngre.
F.f. Jacob Isaksens db. Nils fra Breche Ejet: Gunder Halvorsens kone, Sophia Isaksdatter, Ole Isaksen, Jacob Eriksen, Jon Jonsen.
F.f. Jacob Isaksens db. Anders fra Folloug: Nils Løbergs Enke, Jacob Eriksens kone, Ole Schyer, Svend Løberg, Ole Isaksen.
F.f. Jacob Isaksen Follougs db. Ole: Jacob Eriksen Bommens kone, Marthe Gundersdtr., Ole Isaksen, Sven Løberg, Ole Isaksen.
F.f. Jacob Isaacssøns pb. Anne fra BradsbergKlev: Steen Follougs k., Berthe Andersdatter, Laers Jacobssøn, Thomas Gunderssøn, IsakJacobssøn.

Det er vanskelig å finne opphavet til denne Anne Jonsdatter. De er kun gift i Gjerpen, ikke trolovet her.
De er heller ikke trolovet i Skien, Solum, Porsgrunn, Eidanger eller Siljan.

Dåp i Gjerpen 2/7-1740     Jon Johanssøns Anne
Test: --- Ballestad, Stephen Gulbrandssøn, Anders Danielsen, Ingebret Esped(als) qde., Anne Lisbet.

Denne familien bodde en tid på ”Brekkeejet”. Fra 1776-1782 hadde Jacob gården Follaug(6).
Jacob Isaksen flyttet til Bratsbergkleiva, da han giftet seg for andre gang.
Ole Isaksen på Bratsbergkleiva var formynder for Ole Jacobsen da hans mor døde.
I 1801 bodde Jacob og Karen her med deres datter Anne(9). Karen flyttet siden til sin datter på
Åshammeren og døde der. 

14/3/1791      ANNE JONSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 551a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Jacob Isakssen og barna:
               1. Jon Jacobssen, myndig.
               2. Lars Jacobssen, myndig.
               3. Isak Jacobssen, myndig.
               4. Nils Jacobssen   20 år. Formynder: Faren
               5. Anders Jacobssen 14 ”   ----”----:      --”--
               6. Ole Jacobssen    10 ”     ----”----:      Ole Isakssen d.y. på Bratsbergkleiva.
Brt:   129 - 2 -  2
Gjeld: 143 - 3 - 23 (insolvent).


Familie 63.
Kleiva 1801.

Gruvearbeider
Hans Sørensen
fra N. Sem dpt. 18/1-1767 bg. 10/10-1802. ”Hans Sørenssøn f. Bratsbergkleven 35 7/12 aar.”, s.a. Søren Jørgensen Sem.
g. i Skien 17/1-1793 m. Inger Halvorsdatter Huken fra Kleiva dpt. 7/8-1768 bg. 8/3-1809. ”Enken Inger Halvorsdtr. Huken f. Bradtsb.Kl. 40 7/12 aar.”, d.a. Halvor Arnesen Huken. Se Familie 11 - Kleiva 1801.
1. Karen Kirstine dpt. 14/10-1792 bg. 6/1-1793. ”Hans Sørenssøns pb. Karen Kirstine f. Bradsb.Klev 1/4 aar”
2. Søren dpt. 1/12-1793 bg. 18/12-1796. ”Hans Sørenssøns db. Søren f. Bradsb.Kl. 3 aar.”
3. Karen Maria Hansdatter dpt. 11/6-1797.

F.f. Hans Sørenssøns pb. Karen Kirstine fra BradsbergKlev: Jon Jacobssøns k., Inger Eriksdtr., Jørgen Sørenssøn, Anders Halvorssøn, Rasmus Anderssøn.
F.f. Hans Sørenssøns db. Søren fra BradsbergKlev: Anne Sørensdtr., Walborg Christensdatter, Ole Isaacssøn, Jørgen Halvorssøn, Isak Sørenssøn.
F.f. Hans Sørenssøns pb. Karen Maria f. Bradsb.Kl.: Halvor Christenssøns k., Gunnil Margarete Arnesdtr., Isak Gunderssøn, Ole Isakssøn, Isak Sørenssøn.
 

13/3-1809      HANS SØRENSSEN          Bamble Skifteprot. 15, s. 207a.
Bratsberg-     Arvinger:                            

kleiva         Enka Inger Halvorsdatter og datter Karen Marie Hansdtr. 12 år.
                   Formynder ble morbroren Anders Halvorssen.
Brt:   14 - 2 -  6
Gjeld: 17 - 1 - 12 (Insolvent).
 

Takk til Tormod Skau for at han opplyste meg om Hans Sørensens opphav!


Familie 64.
Kleiva 1801. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, losjerende
Halvor Pedersen
fra? f. ca. 1759 bg. 27/5-1804. ”Halvor Pederssøn Tambur f. Bratsb.Kl. 45 1/4 aar.”
g. i Gjerpen 28/8-1784 m. Karen Pedersdatter fra Bratsberg-Skauen? f. ca. 1755.
1. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 6/2-1785.
2. Maren Kirstine dpt. 25/2-1787.
3. Hans Jacob Halvorsen dpt. 6/6-1790. Se Familie 13a - Kleiva 1845.
4. Christian Halvorsen f. ca. 1794.
5. Gunder Halvorsen dpt. 10/7-1796. Se Familie 3 - Kleiva 1835.
6. Maren Elisabeth dpt. 25/4-1802 bg. 5/6-1802. ”Halvor Pederssøns pb. Maren Elisabeth f. BratsbergKl. 6 uger.”

F.f. Halvor Pedersens pb. Ingebor under Bradsberg: Karen Schestman?, Marthe Maria Abrahamsdtr., Daniel Pedersen, Anders Olsen, Lars Jacobsen, Anders Christiansen.
F.f. Halvor Pedersens pb. Maren Kistine fra BradsbergKleven: Nils Jensens kone, Ingebor Pedersdtr., Lars Jacobsen, Anders Olsen, Anders Christiansen.
F.f. Halvor Pederssøns søn Hans Jacob fra BradsbergKleven: Daniel Pederssøns k., Sara Henrichsdatter, Nils Knudssøn, Halvor Knudssøn, Anders Olessøn.
F.f. Halvor Pederssøns db. Gunder f. Bradsb.kl.: Hans Anderssøns k., Maren Olesdtr., Thomas Anderssøn, Nils Jacobssøn, Ole Pederssøn.
F.f. Halvor Pederssøns pb. Maren Elisabeth  f. Bratsb.Kl.: Gunnil Tordsdtr., Sara Halvorsdtr., Ole Olessøn, Jens Nilssøn, Peder Anderssøn.

Halvor Pedersen arbeidet på tobakkspinneri i 1801. Han var også trommeslager eller ”tambur” som det het.
Deres opphav er foreløpig usikkert.


Familie 65.
Kleiva 1801.

Sjømann
Simon Schrøder
f. ca. 1731.
g. NN
1. Joachime Schrøder f. ca. 1766.

1801: Joachime var ugift og eide huset og ”Lever af fruentimmerarbeide”. Hennes far (70) var
sengeliggende sjømann og hadde skade i foten.
Losjerende: Anders Hansen(19). Tjenestepike: Anne Kirstine Jacobsdatter(19).


Familie 66.
Kleiva 1801.

Kusk på Bratsberg gård, sagmester
Rasmus Hansen
fra S. Rising(A) dpt. 7/10-1770 d. 13/3-1833 under S. Frogner, s.a. Hans Jørgensen Rising.
g. i Skien 7/8-1796 m. Oline Olsdatter fra Skien dpt. 26/3-1772 d. 5/4-1841 under S. Frogner, d.a. Sissel Maria Nilsdatter og Ole Isaksen.
1. Karen Johanne Rasmusdatter dpt. 20/11-1796.
2. Ole dpt. 25/11-1798.
3. Karen Johanne Rasmusdatter dpt. 22/12-1802.
4. Ole Rasmussen dpt. 11/4-1805 d. 20/12-1822. ”Slog sig til døde ved at falde paa en .........”
5. Ole (tvilling) dpt. 29/6-1806.
6. Karen Rasmusdatter (tvilling) dpt. 29/6-1806.
7. Anne Karine dpt. 18/12-1808.
8. Hans Rasmussen Frogner f. 28/4-1811. Se Familie 3 - Frogner 1835.

F.f. Rasmus Hanssøns pb. Karen Johanne u/Bradsberg: Anne Aasille Simonsdtr., Anne Margarete Olesdtr., Christen og Jørgen Hanssøn, Peder Engelbertssøn.
F.f. Rasmus Hanssøn Kudskes db. Ole f. Bradsb.kl.: Walborg Jonsdtr., Anne Olesdtr., Jørgen Hanssøn, Rasmus Larssøn, Christen Larssøn.
F.f. Rasmus Hanssøn Kudsks pb. Karen Johanne f. Bratsb.kl.: Clarine Andersdtr. Margarete Collin, Jørgen Hanssøn, Michel Gullikssøn, Peder Halvorssøn.
F.f. Rasmus Hanssøn Kudsks db. Ole f. BratsbergKl.: Jørgen Hanssøns k., Anne Margarete Rasmusdtr., Ole Nilssøn, Ole Olessøn, Nils Anderssøn.
F.f. Kudsk f. Bratsb.Kl. Rasmus Hanssøns Tvillinger Ole og Karen: Inger Poulsdtr., Anne Maria Conradsdtr., Aagot Olesdtr., Abigael Hansdtr., Halvor Christenssøn, Nils Anderssøn, Erik Folloug, Jon Larssøn, Jens Pederssøn, Kittil Olessøn.
F.f. Kudsk f. Bratsb.Kl. Rasmus Hanssøns pb. Anne Karine: Jørgen Hanssøns k., Ragnil Halvorsdtr., Jørgen Hanssøn, Halvor og Knud Hanssøn.
F.f. Kudsk f. Bratsbergkl. Rasmus Hanssøns db. Hans: Hellene Christophersdtr., Ragnil Halvorsdtr., Jacob Gunderssøn, Jørgen Hanssøn, Rasmus Hanssøn.

Denne familien bodde ved gården Bratsberg. Rasmus var kusk på gården. 1801: Losjerende
enke Inger Olsdatter - ”Trengende og har hjelp” - f. ca. 1756 og hennes datter Inger Olsdatter -
f. ca. 1790. Senere bodde de på en plass u. S. Frogner. Se Frogner 1835.

Rasmus Hansen var i sin ungdom i tjeneste på S. Grini, ca. 4 år før han gifta seg. Der var også tjenestepiken
Susanne Anne Forbech. De ble foreldre til Johan Rasmussen. Se Familie 115 - Kleiva 1845.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 2/10-1792:    
”Susanne Anne Forbechs uægte og hj.db. barn kaldet Johan u/S.Grinie.
Til barnefader udlagdes: Rasmus Hanssøn, tieneste-Dreng paa formeldte gaard.
Test: Engelbert Grinies k., Birgit Kittilsdtr., Tollev Rasmussøn, Engelbert Solvessøn.”

Rasmus' søster? 

11/8-1829      MARI HANSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 16, folie 318a.
Bratsberg-     - arrestantinne -                     
kleiva               Arvinger:
Lensm. skriver at han og lagrettemennene innfant seg i den hushytte Mari Hansdtr. bodde i før hun ble
arrestert, for å undersøke, registrere og vurdere stervboet, da hun nå var død i sin arrest den 8.aug.1829.
Mennene opplyste at sagmester Rasmus Hanssen hadde tatt hånd om Lausøreeffektene, og han kom
nå tilstede.
Brt:   20 - 1 - 17
Gjeld: 32 - 0 - 11 (Insolvent)
 

Johan Rasmussen dpt. 2/10-1792 bodde her med sin far og hans kone i 1801. Se nedenfor.

Barnedåp i Gjerpen 2/10-1792:
Susanne Anne Forbechs uægte og hj. db. barn kaldet Johan under S. Grinie.
Til barnefader udlagdes: Rasmus Hanssøn, tieneste-Dreng paa formeldte gaard.

Faddere: Engelbert Grinies k., Birgit Kittilsdtr., Tollev Rasmussøn, Engelbert Solvessøn.


Familie 67.
Kleiva 1801.

Her var oppført sagmester Ole Isaksen Follestad med familie. Se Familie 54 - Kleiva 1784.


Familie 68.
Kleiva 1801.

Skomaker, dagarb.
Rasmus Halvorsen Riis
fra Riis(15) dpt. 11/6-1769 d. 20/12-1833 på Bratsbergkleiva, s.a. Halvor Rasmussen Riis.
g1g 1/8-1789 m. Ingeborg Pedersdatter fra Kikut under Rising dpt. 20/4-1760 bg. 13/2-1811. ”Rasmus Riises kone Ingebor Pedersdtr. f. Bratsbergkleiva 52 2/3 aar.”, d.a. Peder Sivertsen.
g2g i Skien 7/8-1812 m. enke Aase Maria Nordvik f. ca. 1766 d. 26/1-1848 på Kleiva.
1. Marthe Karine dpt. 1/11-1789 bg. 17/11-1789. ”Rasmus Halvorsens dtr. Marte Karine 14 dage.”
2. Karen Maria Rasmusdatter dpt. 5/6-1791.
3. Peder Rasmussen dpt. 13/10-1793.
4. Halvor Rasmussen dpt. 2/8-1795. Bodde på Kleiva.
5. Søren dpt. 26/12-1797 bg. 4/8-1799. ”Rasmus Halvorssøns db. Søren f. S.Riis 1 1/2 aar.”
6. Marthe Kirstine Rasmusdatter dpt. 30/3-1800.

F.f. Rasmus Halvorsens pb. Marthe Karine fra BradsbergKleven: Kisten Pedersdtr., Anne Serine Clausdatter, Sivert Pedersen, Abraham Jacobsen, Ole Halvorsen.
F.f. Rasmus Halvorssøns pb. Karen Maria fra BradsbergKleven: Halvor Riises k., Gunnil Catharine Laersdtr., Sivert Pederssøn, Abraham Jacobssøn, Nils Gunderssøn.
F.f. Rasmus Halvorssøns db. Peder fra BradsbergKlev: Ole Sandes k., Gunnil Halvorsdtr., Halvor Riis, Sivert Pederssøn, Ole Halvorssøn.
F.f. Rasmus Halvorssøns db. Halvor fra BradsbergKlev: Gunnil Halvorsdtr., Bergit Kittilsdatter, Halvor Riis, Sivert Pederssøn, Ole Claussøn.
F.f. Rasmus Halvorssøns db. Søren f. S.Riis: Halvor Riises k., Karen Clausdtr., Kittil Riis, Erik Knudssøn, Peder Sivertssøn.
F.f. Rasmus Halvorssøns pb. Marthe Kirstine  f. Bratsb.Kl.: Nils Tollevssøns k. Tore Olesdatter Nils Jenssøn, Christopher Olessøn, Peder Sivertssøn.

Tjenestegutt her i 1801: Christen Haraldsen(22). Rasmus’s andre kone, Aase Maria Nordvik
var enke etter Torsten Jacobsen Berg.


Familie 69.
Kleiva 1801.

Sagmester
Rasmus Hansen
fra Sandbakken under Tufte f. ca. 1748 d. 23/2-1829 på Bratsbergkleiva, s.a. Hans Pedersen.
g1g 28/12-1776 m. Sissel Andersdatter f. ca. 1747 bg. 19/6-1783. ”Rasmus Hansens k. f. Bradsb.kl. 36 aar.”
g2g 5/5-1791 m. enke Sophia Isaksdatter fra Kleiva dpt. 9/8-1750 bg. 14/8-1801. ”Rasmus Hanssøns kone Sophie Isaksdtr af Bratsberg-Klev 51 aar.”, d.a. Isak Jacobsen. Se Familie 2 - Kleiva 1762.
1. Hans bg. 13/4-1777. ”Rasmus Hansens hj.db. Hans fra Bradsb.Kl. 1 dag.”
2. Anne Rasmusdatter dpt. 27/9-1778.
3. Hans bg. 26/11-1780. ”Rasmus Hansens s. Hans f. Bradsbergkleven 1 dag.”
4. Anne Margrethe Rasmusdatter dpt. 24/3-1782 g.m. Ole Olsen Skinnert. Se Familie 12 - Follestad 1835.
Barn i 2. ekteskap:
5. Jacob Rasmussen dpt. 12/8-1792.
Se Familie 55 - Kleiva 1845.
6. Sissel Rasmusdatter dpt. 14/5-1795.

F.f. Rasmus Hansens pb. Anne fra BradsbergKleven: Jacob Eriksens kone, Tosten Povelsens kone, Lars Hansen, Mathis Engebretsen, Peder Hansen.
F.f. Rasmus Hansens pb. Anne Margrethe fra BradsbergKleven: Jacob Bommens kone, Maria Larsdtr., Harald Halvorsen, Lars Hansen, Peder Hansen.
F.f. Rasmus Hanssøns db. Jacob fra BradsbergKlev: Christen Bradsbergs k., Anne Maria Hansdtr., Steen Folloug, Peder Hanssøn, Laers Hanssøn.
F.f. Rasmus Hanssøns pb. Sidsel fra BradsbergKlev: Steen Follougs k., Inger Knudsdtr., Ole Isakssøn, Isak Jacobssøn, Anders Bomen.

Fra kirkeboka da Rasmus døde: ”Rasmus Hansen, Svigerfar, Bradsbergklev, d. 23/2-1829, 86 aar,
Døde paa Bradsbergklev hos svigersønnen Gunder Folloug.”

I 1801: Hans stedbarn, Anne Karine Jacobsdatter dpt. 5/12-1784. Sophia Isaksdatter var enke etter
Jacob Eriksen Bommen. Se Familie 3 - Kleiva 1784

30/8/1783      SIDSILLE  ANDERSDATTER  Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 562b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Rasmus Hanssen og barna:
               1. Anne Rasmusdtr. 5 år.
               2. Anne Margrethe Rasmusdtr. 1 1/2 år.
               Faren er selv verge.
Brt: 49 - 2 - 10
Net: 44 - 0 - 18.

9/9/1801       SOPHIE ISAKSDATTER  Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 645b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Rasmus Hanssen og Sophies barn etter to ekteskap:
             I. Av 1.ekteskap med Jacob Erikssen:
               1. Isak Jacobssen, myndig, bor på Bratsbergkleiva.
               2. Berthe Jacobsdtr. 23 år, tjener hos kjøpm. Ole Kudrio i Skien.
               3. Alet Kirstine Jacobsdtr. 19 år, heime.
               4. Anne Carine Jacobsdtr.    17 ” , --”--.
                 Formynder for døtrene morbror Stein Gunderssen Follaug.
            II. Av 2.ekteskap med Rasmus Hanssen:
               5. Jacob Rasmussen   9 år.
               6. Sidsel Rasmusdtr. 5 ”
                 Formynder for de to ble Nils Knutssen Smed.
Brt:   310 - 0 - 12
Gjeld: 388 - 2 - 18 (insolvent).


Familie 70.
Kleiva 1801.

Sagmester
Christopher Olsen Skougen
fra Bratsbergkleiva dpt. 21/9-1766 bg. 11/4-1814. ”Christopher Olsen Skougen 50 aar.”, s.a. Ole Isaksen d.y. Se Familie 25c - Kleiva 1762.
g1g 21/10-1790 m. Ingeborg Pedersdatter fra Langeland under Bratsberg dpt. 28/6-1767 bg. 6/5-1804. ”Christopher Olessøns kone, Ingebor Pedersdtr. f. Bratsb.Kl. 36 5/6 aar.”, d.a. Peder Pedersen Langeland.
g2g 28/12-1804 m. Johanne Arnesdatter fra Kleiva dpt. 9/10-1763 bg. 20/4-1809. ”Christopher Olessøns kone Johanne Arnesdtr. f. Bradtsb.Kl. 45 1/2 aar.”, d.a. Arne Hansen. Se Familie 21 - Kleiva 1762.
g3g 27/12-1811 m. enke Anne Maria Nilsdatter fra Kleiva dpt. 24/6-1765 bg. 11/4-1814. ”Sammes kone Ane Maria Nilsdtr., begge fra B.klev 51 aar.”
1. Anne Sophie Christophersdatter dpt. 8/5-1791.
2. Isak dpt. 28/7-1793 bg. 9/8-1795. ”Christopher Olessøns db. Isak f. Bradsb.kl. 2 aar.”
3. Marthe Christophersdatter dpt. 10/4-1796.
-  
bg. 9/6-1799. ”Christopher Olessøns dødf. pb. fra Bratsbergklev.”
4. Maren Maria Christophersdatter dpt. 14/9-1800.

F.f. Christopher Olessøns pb. Anne Sophie fra BradsbergKleven: Peder Laerssøns k., Dorthe Hedevig Andersdtr., Ole Isakssøn, Peder Pederssøn, Anders Olessøn.
F.f. Christopher Olessøns db.
Isak fra BradsbergKlev: Ole Isakssøns k., Maren Pedersdtr., Ole Isakssøn, Anders Olessøn,-  Erik Nilssøn.
F.f. Christopher Olessøns pb. Marthe f. Bradsb.kl.: Anne Maria Nilsdtr., Maren Pedersdtr., Anders Olessøn, Erik Nilssøn, Peder Pederssøn.
F.f. Christopher Olessøns pb. Maren Maria f. Bratsb.Kl.: Erik Nilssøns k., Kirsten Isaksdtr., Rasmus Halvorssøn, Christopher Christopherssøn, Lars Olessøn.

Denne familien bodde i 1800 i huset til Peder Pedersen Langeland, Christophers 1. svigerfar, ifølge skiftet etter hans enke Aase Olsdatter.
Christopher Olsens tredie kone, Anne Maria Nilsdatter var enke etter Anders Nirisen. Se Familie 12 - S. Brekke 1801

14/11/1804     INGEBORG PEDERSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 163b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Christopher Olssen og barna:
              
1. Anne Sophie Christophersdtr. 14 år.
               2. Marthe Christophersdtr.      
8 ”
               3. Maren Marie Christophersdtr.  4 ”
               Faren er verge.

Brt:   1 - 3 - 8
Gjeld: 9 - 2 - 0 (Insolvent).


Familie 71.
Kleiva 1801.

Sagarb.
Erik Christensen
fra Brennseter under Mo dpt. 18/3-1770 bg. 16/8-1812. ”Erik Christenssøn f. Bratsbergkleiva 42 1/2 aar.”, s.a. Christen Andersen Brennseter.
g. i Solum 13/11-1794 m. Anne Isaksdatter f. ca. 1770 bg. 30/1-1811. ”Erik Christenssøns kone Anne Isaksdtr. f. Bratsb.kl. 41 5/12 aar.”, d.a. Isak NN.
Forlovere: "Peder Corneliusen og Hans Christensen."
1. Gjertrud dpt. 15/2-1795 bg. 1/3-1795. ”Erik Christenssøns pb. Gjertrud f. Bradsb.Kl. 2 uger.”
2. Gjertrud Eriksdatter dpt. 3/4-1796.
3. Dorthe Eriksdatter dpt. 8/7-1798.
4. Hans Andreas dpt. 26/12-1802 bg. 30/12-1803. ”Erik Christenssøns db. Hans Andreas f. Bratsb.Kl. 1 aar.”
5. Hans Andreas Eriksen dpt. 13/1-1805. Bodde på en plass under Århus.
6. Christen Eriksen dpt. 26/10-1808. Var skoleholder (lærer) i 1834 da han var forlover for sin søster.

F.f. Erik Christenssøns pb. Gjertrud fra BradsbergKlev: Karen Berntsdtr., Groe Nirisdtr., Hans Andreas Isakssøn, Isak Gunderssøn, Peder Corneliissøn.
F.f. Erik Christenssøns pb. Gjertrud f. Bradsb.kl.: Sophie Isaksdtr., Berthe Maria Christensdtr., Laers Nilssøn, Halvor og Anders Christenssøn.
F.f. Erik Christenssøns pb.
Dorothea f. Bradsb.kl.: Ingebor Larsdtr., Asloug Pedersdtr., Anders Nilssøn, Anders Christenssøn, Christopher Pederssøn.
F.f. Erik Christenssøns db. Hans Andreas f. Bratsb.kl.: Margit Jonsdtr., Anne Kirstine Nilsdtr., Halvor, Anders og Gunder Christenssøn.
F.f. Erik Christenssøns db. Hans Andreas f. Bratsberg-kl.: Anders Christenssøns k., Marthe Gundersdtr., Halvor Christenssøn, Peder Corneliisøn, Jens Michaelssøn.
F.f. Erik Christenssøns db. Christen f. Bratsb.kl.: Alet Jacobsdtr., Kirsten Hansdtr., Halvor og Anders Christenssøn, Jens Michaelssøn.

Jeg har ikke funnet Anne Isaksdatter født i Solum. Heller ikke i Holla.
Men hun hadde trolig noen søsken som var faddere til sine barn her:
Hans Andreas Isaksen og Sophie Isaksdatter. Faren kan være: Isak Gundersen.


Familie 72.
Bratsbergkleven 1801.

Enka etter Harald Halvorsen Braanan, Berthe Andersdatter f. ca. 1745 bodde i 1801 her med
sine dødtre Karen Haraldsdatter(16) og Maren Haraldsdatter(13).
Berthe var ”dagarbeiderinde”. Se familien på Brånan under Ballestad.


Familie 73.
Kleiva 1801.

Matros
Truls Thorsen
fra Skien dpt. 27/5-1756 i Skien d. før 1801, s.a. smed Thor Olsen g. 3/1-1754 m. enke Maria Detlefsdatter.
g. i Skien 24/1-1782 m. Kirsten Rasmusdatter fra Fjære i Solum f. ca. 1753 i Gj. bg. 23/5-1802. ”Truls Tordssøns enke, Kirsten Rasmusdtr. f. Follestad, anm. at være 50 aar.”, d.a. Rasmus Nilsen og Inger Clemetsdatter.
Forlovere: "Thor Pederssøn og Clemet Rasmussøn."
1. Peder dpt. 25/8-1782 bg. 22/5-1783. ”Truls Thorsens s. Peder f. Bradsbergkl. 9 mnd.”
2. Thor dpt. i Skien? ca. 1783.
3. Rasmus Trulsen dpt. 25/8-1784.
4. Inger dpt. 30/9-1787 bg. 12/4-1788. ”Truls Thorsens d. Inger 1/2 aar.”
5. Inger Kirstine Trulsdatter dpt. 3/8-1790.
6. Thor Trulsen dpt. 20/10-1793.

F.f. Truls Thorsens db. Peder fra BradsbergKleven: Clemet Rasmusens kone, Maren Rasmusdtr., Christen Isaksen, Clemet Rasmusen.
F.f. Truels Thorsens db.
Rasmus fra BradsbergKleven: Maren Rasmusdtr., Inger Clemetsdatter, Gullich Amundsen, Erik Madsen, Ole Clausen.
F.f. Truels Thorsens pb.
Inger fra BradsbergKleven: Maren Rasmusdtr., Karen Clemetsdtr., Erik Povelsen, Ole Clasen, Rasmus Clemetsen.
F.f. Truels Tordssøns pb. Inger Kirstine fra BradsbergKleven: Mad.
Lieungh., Dorothea Simonsen, Emanuel Bredal, Simon Jochumssøn, Realf Peterssen.
F.f. Truels Thorssøns db. Thor fra BradsbergKlev: Guri Biørguvsdtr., Kirsten Clemetsdatter, Clemet Rasmussøn, Erik Madssøn, Rasmus Clemetssøn.


Familie 74.
Kleiva 1801.

Her var oppført sagmester Ole Gundersen med familie. Se Familie 54 - Kleiva 1784.
En gang etter 1801 flyttet denne familien til Osebakken.


Familie 75.
Kleiva 1801.

Flåtemann
Christian Andersen
fra Skien? f. ca. 1749.
g. 3/5-1783 m. Aase Pedersdatter fra Kittilskås under Gulset f. ca. 1750 bg. 13/7-1809. ”Christian Anderssøns kone Aase Pedersdtr. f.  Follestad, sagt at være ved 59 aar.”, d.a. Peder Herlofsen.
1. Lars dpt. 4/7-1784 bg. 29/8-1784. ”Christian Andersens s. Lars 2 mnd.”
2. Anders dpt. 9/10-1785 bg. 10/9-1786. ”Christian Andersens s. Anders f. Follestad 1 aar.”
3. Karen Christiansdatter dpt. 22/7-1787.

4. Anne bg. 16/8-1789. ”Christian Andersens dtr.
Anne f. Follestad 8 dage.”
5. Aaste Johanne bg. 19/8-1792. ”Christian Anderssøns pb.
Aaste Johanne f. Follestad 4 uger.”

F.f. Christian Andersens db. Lars fra S.Falchum Ejet: Herlof Pedersens kone, Maren Andersdtr., Ole Pedersen, Christen Pedersen.
F.f. Christian Andersens db.
Anders under S.Falchum: Herlof Pedersens kone, Maren Andersdtr., Erik Pedersen, Ole Pedersen, Christen Pedersen.
F.f. Christian Andersens pb.
Karen fra Follestad: Lyder Gunvaldsens kone, Maren Andersdtr., Jon Jacobsen, Lars Jacobsen, Christen Pedersen.

Aase Pedersdatter ble konf. som 18-åring med bosted Gulset i 1768. Ingen av ektefellene er
født i Gjerpen. Denne familien bodde tidligere på ”Falkum-eie” og deretter på Follestad før de
kom til Bratsbergkleiva en gang mellom august 1792 og februar 1801.


Familie 76.
Kleiva 1801.

Sagarb.
Anders Nilsen (Berg)
fra Kleiva dpt. 16/5-1751 bg. 7/10-1804. ”Anders Nilssøn f. Bratsb.Kl. 53 5/12 aar.”, s.a. Nils Larsen Berg. Se Familie 7 - Kleiva 1762.
g. i Skien 17/11-1774 m. Maria Pedersdatter fra Skien? f. ca. 1749 bg. 1/1-1812. ”Enken Maria Pedersdtr. f. Bratsb.kl. 61 1/6 aar.”
Forlovere: ”Jacob Isacsen, Niels Ingebrictsen.”

1. Nils bg. 21/9-1777. ”Anders Nilsens s. Nils fra Breche ejet ½ aar.”
-   bg. 20/9-1778. ”Anders Nilsens dødf. pb. f. Breche ejet.”
2. Karen Andersdatter dpt. 12/3-1780.
3. Peder Andersen dpt. 21/4-1782.
4. Anne Andersdatter dpt. 22/8-1784 g.m. Hans Guttormsen. Se Familie 1 - Kleiva 1845.
5. Nils dpt. 10/12-1786 bg. 15/2-1789. ”Anders Nilsens s. Nils u/S.Breche 2 aar.” 

F.f. Anders Nilsens pb. Karen fra Breche Ejet: Jon Jonsens kone, Gunbiør Knudsdatter, Peder Gundersen, Lars Nilsen, Peder Johannisen.
F.f. Anders Nilsens db. Peder fra S.Breche Ejet: Jacob Løbergs kone, Karen Pedersdtr., Peder Gundersen, Lars Nilsen, Ole Olsen.
F.f. Anders Nilsen pb. Anne under S.Breche: Aslak Christensens kone, Karen Pedersdatter, Peder Gundersen, Lars Nilsen, Halvor Pedersen.
F.f. Anders Nilsens db. Nils fra S.Breche Ejet: Kisten Jonsdtr., Kisten Nilsdtr., Lars Nilsen, Thor Eriksen, Anders Jensen.

Denne familien bodde under S. Brekke til etter 1786. Barna, Karen og Peder, arbeidet
på tobaksspinneriet i Skien i 1801.


Familie 77.
Kleiva 1801.

Dagarbeider
Hans Nilsen Glænde
fra Glenna(A) dpt. 18/12-1757 bg. 9/12-1808. ”Hans Nilsen Glende f. Bradtsb.Kl. 51 aar.”, s.a. Nils Larsen Glenna.
g. i Skien 22/2-1788 m. Anne Olsdatter fra Skien? f. ca. 1759.
Forlovere: "Ole Gundersøn (sign.), Mads Halvorsøn (sign.)."
1. Guri Hansdatter dpt. 1/5-1788.
2. Nils Hansen Glænde dpt. 27/2-1791. Se Familie 128 - Kleiva 1845.
3. Maren Hansdatter dpt. 2/2-1794.
4. Ole Hansen dpt. 19/3-1797.

F.f. Hans Nilsens pb. Guri fra S.Breche Ejet: Thor Eriksens kone, Ingebor Olsdtr, Ole Gundersen, Lars Hansen, Anders Olsen.
F.f. Hans Nilssøns db. Nils fra BradsbergKleven: Mads Halvorssøns k., Kirsten Abrahamsdtr., Mads Halvorssøn, Nils Christenssøn, Abraham Hanssøn.
F.f. Hans Nilssøns pb. Maren u/S.Breche: Rasmus Hanssøns k., Else Knudsdtr., Hans Aslakssøn, Mads Halvorssøn, Isak Jacobssøn.
F.f. Hans Nilssøns Ole f. Bradsb.kl.:  Mads Halvorsens k., Karen Jacobsdtr. Erik Engelbertssøn, Torsten Sondressøn, Ole Olessøn.

Denne familien bodde tidligere under S. Brekke.


Familie 78.
Kleiva 1801. Skauen.

Her var oppført Knud Halvorsen fra Rollag i Nummedal med familie. Se Bratsberg(13) "Skauen".


Familie 79.
Kleiva 1801.

Her var oppført Anders Jensen Giedeboen fra Holla med familie. Se Familie 17 - Kleiva 1784.


Familie 80.
Kleiva 1801.

Dagarbeider
Rasmus Halvorsen
f. ca. 1725.
g.m. Ingeborg Jørgensdatter f. ca. 1737.

Dette gamle paret er hverken døpt, konfirmert, gift eller gravlagt i Gjerpen. De bodde alene i et hus på
Kleiva i 1801. De var heller ikke nevnt som beboere på Kleiva hverken i 1762 eller 1784.
De er ikke gift i Skien, Siljan, Eidanger, Solum, V. eller Ø. Porsgrunn, Holla eller Drangedal


Familie 81.
Kleiva 1801.

Her var oppført enka etter Nils Abrahamsen. Se Familie 18 - Kleiva 1784.


Familie 82.
Kleiva 1801.

Her var oppført Børre Gundersen med familie. Se Familie 36 - Kleiva 1784.

1801: Enka Anne bodde her med sin ugifte datter Agathe Børgesdatter(35). Losjerende: enke Maren Jonsdatter(69).
Ved disse tre er det ved folketellingen 1801 skrevet følgende om hva de levde av: ”Ved deres Hænders gjerning søgende Næring.”
Hennes fostersønn: Henrik Hansen(15). Henrik Hansen var hennes sønnesønn fra Kleiva. Maren Jonsdatter var enke
etter Jonas Pedersen. Se Familie 62a - Kleiva 1784.

Tjenestefolk: ugifte Johanne Arnesdatter(40) og ugifte Else Engebretsdatter(36) fra Bratsbergkleiva, samt enda en losjerende,
hennes bror, matros Lars Engebretsen(26).


Familie 83.
Kleiva 1801.

Sersjant, senere skoleholder, konsulant
Engebret Noord
fra Kleiva dpt. 28/10-1753 bg. 23/9-1814. ”Engebret Nord f. Bradsberg-Klev 61 aar.”, s.a. sersjant Henrik Jørgen Noord. Se Familie 9 - Kleiva 1740.
g. 16/6-1779 m. Idde Kirstine Dorothea Usgaard f. ca. 1741 d. 12/2-1826.
1. Henrik Jørgen Nord dpt. 12/8-1779 d. 4/5-1813. ”Henrik Jørgen Noord B.Klev. 33 aar.” Sjømann i 1801. Ugift.
2. Anne Elisabeth Nord dpt. 7/3-1781.
3. Andreas Nord dpt. 5/12-1782. Sjømann i 1801.
4. Gjert Nord dpt. 2/3-1785. 1801: ”Gaar Faderen til haande ved Skolen.” Se Familie 35 -  Kleiva 1845

F.f. Sergiant Engebret Nords db. Henrich Jørgen: hr. Major Ryes frue, frøken Margrethe Løvenskiold, Knud Plesner, Jens Fischer, Jacob Aal.
F.f. Sergiant Engebret Nords pb. Anne Elisabeth: Mad. Rougtvet, jomfrue Magdalene Hofgaard, procurator Rougtvet, lieutnant Lyng, Peder Lund.
F.f. Sergiant Engebret Nords db. Andreas: Hans Bloms kone,  jomfrue Elisabeth Rugtvet, Henrich Holst, Dorph, Christian Barnholt.
F.f. Sergiant Engebret Nords db.
Giert: Madame Ferman, Anne Rougtvet, Peder Flod, Clausen, Nils Pettersen.


Familie 84.
Kleiva 1801.

Arbeider
Torjus Aslaksen
f. ca. 1736 bg. 18/1-1789. ”Torjus Aslaksen f. Bradsb.kl. 53 aar.”
g.m. Karen Amundsdatter f. ca. 1729 bg. 16/3-1814. ”Fattiglem Torjus Aslaksens enke 85 aar.”
1. Christen Torjusen f. ca. 1776. Konf. i Gj. 1794 med adresse S. Sneltvedt. Se Gaupåsen øvre under Frogner.
2. Amund Torjusen f. ca. 1780. Konf. i Gj. i 1800 med bosted Bratsbergkleiva. Se Familie 38 - S. Brekke 1845.
3. Torjer Torjusen dpt. 21/12-1788 i Gjerpen.

F.f. Torjus Aslaksens db. Torjer: Lars Christensens kone, Karen Christensdtr., Lars Christensen, Sigur Jermundsen.

Denne familien kom til Bratsbergkleiva etter 1782-manntallet, men før desember 1788 da Torjer blir døpt.
Enka Karen Amundsdatter (74) bodde i 1801 hos sin sønn Christen Torjusen på Gaupåsen øvre under Frogner.

Torjus og Karen er ikke gift i flg. prestegjeld:
Gjerpen, Solum, Seljord, Kviteseid, Hjartdal, Gransherad, Heddal, Lårdal, Mo, Vinje, Rollag og Sandsvær,
Lardal, Hedrum, Tinn, Hovin, Holla, Drangedal, Sauherad, Brevik, Bamble, Eidanger, Sannidal, Nissedal,
Gjerstad, Vegårshei, Siljan, Porsgrunn, Skien.
 


Familie 85.
Bratsberg 1801. Husmannsplass.

Arbeider, husmann med jord
Lars Hansen
f. ca. 1752 død før 1833, s.a. Hans NN.
g. 29/1-1789 m. Sidsel Andersdatter f. ca. 1756 d. 15/12-1833 på Bratsberg.
1. Anne Kirstine Larsdatter f. 26/6-1796 (ikke i Gjerpen) g.m. Hans Andersen Stubberød. Se Stubberød.
2. Hans Larsen dpt. 18/5-1800 g1g m. Kirsten Gulliksdatter. Se Familie 80 - Kleiva 1845.
3. Ingeborg Sophie Larsdatter dpt. 5/6-1803 g1g m. Ole Fredriksen f. ca. 1803 d. 10/3-1839 g2g Halvor Nilsen Follaug. Se Ballestad(51).

F.f. Lars Hanssøns db. Hans u/Bratsberg: Anne Rasmusdtr., Kirsten Larsdtr., Rasmus Hanssøn, Lars Larssøn, Lars Løberg.
F.f. Lars Hanssøns pb. Ingebor Sophie u/Bratsberg: Alet Jacobsdtr., Anne Margarete Rasmusdtr., Anders Halvorssøn, Ole Larssøn, Jens Pederssøn.

Denne familien har tydligvis slekt på Løberg. De bodde her under folketellingen 1801.

Datteren Anne Kirstine kan ikke sees døpt i Gjerpen, Siljan, Eidanger eller Skien. Hun ble konfirmert
med bopel Kleiva i 1815, 19 år gammel. Der var fødselsdatoen nevnt, men ikke fødested.
Beviset på at Anne Kirstine Larsdatter herfra ble g.m. Hans Andersen Stubberød, finnes blant faderne
til hennes bror Hans Larsens barn. Se Familie 80 - Kleiva 1845.


Familie 86.
Bratsberg 1801. Husmannsplass (Skauen).

Arbeider, husmann med jord
Tollef Andersen
  f. 1765 bg. 12/1-1803. ”Tollev Anderssøn u/Bratsberg, ligesaa (anmeldt) at være 41 aar.”, s.a. Anders Tollevsen (fra Gjerstad eller Kristiansand?). Se skiftet etter hans halvsøster nedenfor.
g. 11/7-1793 m. Gjertrud Ovensdatter fra Kolkinn dpt. 19/5-1765 bg. 4/11-1810. ”lægdslem Gjertrud Ovesdtr. Kolkinn 45 1/2 aar.”, d.a. Oven Olsen Kolkiøn.
1. Anne Tollefsdatter dpt. 17/11-1793.
2. Oven Tollefsen dpt. 19/7-1795. Se
Ballestad(4).
3. Karen Johanne Tollefsdatter dpt. 23/4-1797.
4. Anders Tollefsen dpt. 3/2-1799. Bodde på Nygård og Hegna under Meen til 1833. Se Follaug(8) - Kolkinn.
5. Ole Tollefsen dpt. 8/3-1801. Se Familie 53 - Kleiva 1845.

F.f. Tollev Anderssøns pb. Anne u/Bradsberg: Anne Maria Christensdtr., Lisbeth Halvorsdtr., Laers Jonssøn, Laers Ovessøn, Nils Knudssøn.
F.f. Tollev Anderssøns db. Ove u/Bradsberg: Laers Jonssøns k., Aganete Torstensdtr., Laers Ovesøn, Michel Engelbertssøn, Borge Halvorssøn.
F.f. Tollev Anderssøns Karen Johanne f. Bradsberg-Skov:Laers Ovessøns k., Tone Davidsdtr., Laers Ovessøn, Borge Halvorssøn, Anders Olessøn.
F.f. Tollev Anderssøns Anders u/Bradsberg: Antonette Christensdtr., Ingebor Halvorsdtr., Michel Engelbertssøn, Lars Olessøn, Lars Borgessøn.
F.f. Tollev Anderssøns Ole u/Bratsberg: Lisbeth Halvorsdtr., Tone Davidsdtr. Michel Bratsberg, Lars Jonssøn, Lars Ovessøn.

Se skiftet etter farfarens søster, Anne Amundsdatter, nedenfor.

24/9/1807      ANNE AMUNDSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 74a.
Bratsberg      Arvinger: Enkem. Aslak Gundvaldssen (barnløse)
               og avdødes søsken:
               1. Halvbror Anders Tollefssen, død, 1 sønn:
                 a. Tollef Anderssen, død og etterlatt 5 barn:
                    i. Even (Ove) Tollefssen    13 år.
                   ii. Anders Tollefssen   8 ”
                  iii. Ole Tollefsen       5 ”
                   iv. Anne Tollefsdtr.   14 ”
                    v. Kirsten Tollefsdtr. (Karen) 7 ”
               2. Halvbror Guthorm Tollefssen, død, 2 barn:
                 a. Tønnes Guthormssen, myndig. Soldat i Flekkefjord.
                 b. Ragnhild Guthormsdtr. g.m. en skipper i Kristiansand
               3. Fullsøster Gunhild Amundsdtr. enke i Kristiansand.
               4. ----”----  Maren Amundsdtr. død, etterlatt seg 7 barn:
                 a. Anders Davidssen, myndig.
                 b. David Davidssen, 16 år.
                 c. Ingeborg Kirstine Davidsdtr., skal etter sigende være gift.
                 d. Tone Davidsdtr. 30 år.
                 e. Anne Davidsdtr. g.m. Thomas Christenssen.
                 f. Tarann Davidsdtr. gift i Arendal.
                 g. Ellen Sirene Davidsdtr. 17 år, er i Kristiansand.
               5. Fullsøster Tarann Amundsdtr. død, etterlatt 4 barn:
                 a. Niels Chr. Kjeldal, myndig.
                 b. Anton Christenssen Kjeldal, myndig.
                
c. Anne Marie Christensdtr. g.m. Mikkel C. Bratsberg.
                
d. Antonette Christensdtr. 29 år.
               Formynder for Tollef Anderssens 5 barn og Antonette ble Mikkel Bratsberg.
Brt: 100 - 1 - 3
Net:   0 - 2 - 9


Familie 87.
Bratsberg 1801. Husmannsplass.

Arbeider, husmann med jord
Anders Olsen (Nøklegaard)
"fra Skilbred" f. ca. 1740
bg. 24/9-1809. ”Anders Olessøn Nøklegaard, sagt at være 69 aar.”, s.a. Ole NN.
g1g 26/7-1762 m. Gunhild Mikkelsdatter fra S. Setre i Luksefjell f. juni 1739 bg. 6/5-1798. ”Anders Nøklegaards kone Gunnild Michelsdtr., 59 aar.”, d.a. Mikkel Lucassen.
g2g 29/4-1800 m. enke Guri Andersdatter f. ca. 1746 d. 30/8-1830 på Bratsberg.
1. Ingeborg Andersdatter dpt. 31/10-1762 g.m. Peder Olsen. Se Myra under Nøklegård.
2. Karen dpt. 26/8-1764 bg. 17/3-1782. ”Anders Nøglegaards d. Karen 17 ½ aar.”
3. Ole Andersen dpt. 17/4-1767 i Hedenstad kirke, Sandsvær. Se Nøklegård(1).

4. Berthe dpt. 3/3-1771
i Hedenstad kirke, Sandsvær bg. 18/7-1784. ”Anders Nøglegaards d. Berthe 14 1/2 aar.”
5. Giøran bg. 5/9-1773. ”Anders Nøglegaards d. Giøran 3 dage.”
6. Michel dpt. 21/5-1775 bg. 23/7-1775. ”Anders Nøglegaards s. Michel 9 uger.”
Br. ca. 1800.

F.f. Anders Olsens pb. Ingebor fra Luxefjeld: Simen Erlandsens kone, Berthe Michelsdtr., Torjer Olsen, Even Larsen.
F.f. Anders Olsens pb. Karen fra Luxefjeld: Michel Lucasens kone, Marthe Olsdtr., Vebiøn Halvorsen, Ole Michelsen.
F.f. Anders Olsen Rajes Søn Ole: Even Torgersens qvinde Reje (Raje), Ingebret Torkildsens qvnde. ibid., Guri Biørnsen ibid., Anders Olsen Musgeberg-eje(?).
F.f. Anders Olsen Rajes datter Birte: Ewen Torgersens qvde. Ibid, Ingeborg Halvorsdatter ibid, Ole Christensen ibid., Niri Bæruldsen, Rasmus Eriksen ibid.
F.f. Anders Nøglegaards db.
Michel: Tov Kastes kone, Karen Nilsdtr., Amun Thorsen, Niri Biørnsen, Ole Nilsen.

Anders eide plassen Raje under S. Bø i Efteløt, Sandsvær fra 1766-1775. Familien bodde tidligere i Luksefjell.
Han var leilending på Nøklegård(1) i tiden 1770-1800.

I 1801 bodde Anders og hans andre kone, Guri på en husmannsplass under Bratsberg.

Guri Andersdatter var enke etter enkemannen Christen Nilsen Kildahl. Se Familie 37 - Kleiva 1784.

1801: Konas sønn, Anders Christensen (12). Fosterbarn: Gunhild Olsdatter (17).
Tjenestefolk: Knud Olsen (17) og Karen Pedersdatter (20).


Familie 88.
Bratsberg 1801.

Arbeider, husmann
Daniel Pedersen
fra Brekka under Fjære i Solum dpt. 17/1-1762 bg. 9/5-1798. ”Daniel Pederssøn f. Bradsb.Kl. 36 1/3 aar.”, s.a. Peder Andersen og Anne Lisbeth Vetlesdatter fra Sem.
g. 7/7-1785 m. Ellen Christensdatter f. ca. 1758 d. 7/1-1843.
1. Anne Karine (tvilling) dpt. 17/5-1787 bg. 23/12-1787. ”Daniel Pedersens tvillingdtr. Anne Carine 7 mnd ...”
2. Anne Elisabeth (tvilling) dpt. 17/5-1787 bg. 23/12-1787. ”... og Anne Elisabeth 7 mnd.”
3. Daniel Danielsen dpt. 4/11-1788.
4. Anne Elisabeth Danielsdatter dpt. 17/2-1791 g.m. skredder Nils Kjøstolsen Holt. Se Familie 41 - Kleiva 1845.
5. Karen Danielsdatter dpt. 7/4-1793.
6. Ellen Kirstine Danielsdatter dpt. 17/7-1796.

F.f. Daniel Pedersens tvillingdøtter Anne Karine og Anne Elisabeth fra BradsbergKleven: Gudmund Hansens kone, Peder Andersens kone, Maren Jansdtr., Anne Margrethe Pedersdtr., Erik Folloug,
       Ole Isaksen, Anders Pedersen, Ole Sørbøe, Halvor Knudsen, Halvor Christensen.

F.f. Daniel Pedersens db. Daniel fra BradsbergKleven: Peder Brekkas kone, Christine Gudmundsdtr., Peder Brekka, Knud Halvorsen, Christian Zachariasen.
F.f. Daniel Pederssøns pb.
Anne Elisabeth fra BradsbergKleven: Anders Pederssøns k., Anne Margarete Pedersdtr., Thomas Anderssøn, Halvor Knudssøn, Tollev Anderssøn.
F.f. Daniel Pederssøns pb.
Karen fra BradsbergKlev: Halvor Knudssøns k., Anne Margarete Pedersdtr., Peder Anderssøn, Anders Pederssøn, Isak Jonssøn.
F.f. Daniel Pederssøns pb.
Ellen Kirstine f. Bradsb.Kl.: Anne Margarete Pedersdtr., Ingebor Pedersdtr., Ole Nilssøn, Halvor Knudssøn, Christen Hanssøn.

Denne familien bosatte seg på Kleiva etter manntallet av 1784. De kom trolig fra Solum i ca. 1786.  

15/9/1798      DANIEL PEDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 381b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Elen Christensdatter og barna:
              
1. Daniel Danielssen     9 … 10 år.
               2. Anne Elisabeth Danielsdtr. 7 ”
               3. Kari Danielsdtr.           5 ”
               4. Elen Danielsdtr.          
3 ”
Formynder for alle barna ble bestefaren Peder Anderssen Brekke i Solum.
Enkas laugverge ble hr. rådmann Bentssen.
Enka bad for sine barns skyld å få sitte i boet, men det ble nektet!
Brt: 363 - 3 -  3
Net:  92 - 2 - 14.

Enka Ellen Christensdatter ble g2g med Halvor Aslaksen. Se nedenfor.


Familie 89.
Bratsberg 1801.

Husmann med jord
Halvor Aslaksen
fra Børønningen(E) under Bø f. ca. 1769 d. ca. 1810, s.a. Aslak Isaksen.
g1g i Solum 4/2-1796 m. Anne Margrethe Pedersdatter fra Brekka under Fjære i Solum dpt. 31/7-1768, d.a. Peder Andersen (samme som ovenfor).
g2g 14/5-1799 enke Ellen Christensdatter fra Holla? f. ca. 1758 d. 7/1-1843 på Bratsbergkleiva.
Forlovere: "Ole Heljessøn og Lars Christianssøn."
1. Isak Halvorsen dpt. 4/2-1796 i Solum d. før 1810. Bodde hos sine besteforeldre i Børønningen(E) i 1801.
2. Else Margrethe dpt. 26/11-1797 i Solum bg. 10/12-1797 i Solum.
Barn i 2. ekteskap:
3. Aslak Halvorsen dpt. 23/2-1800. Se Familie 21 - Kleiva 1845.
4. Christen Halvorsen dpt. 12/11-1802. Se Familie 67 - Kleiva 1845.

F.f. Halvor Aslakssøns db. Aslak f. Bratsb.kl.: Christen Christenssøns k., Ingebor Pedersdtr, Aslak Isakssøn, Johannes Tollevsøn, Søren Aslakssøn.
F.f. Halvor Aslakssøns db. Christen f. Bratsb.kl.: Karen Baltsersdtr., Anne Aslaksdtr., Ole Anderssøn, Søren og Rasmus Aslakssøn.

Halvor Aslaksen var i tjeneste på Holtan i Solum da han giftet seg første gang. Han er trolig s.a. Aslak Isaksen
på Børønningen(E) under Bø. Han er ikke funnet døpt i Solum, Gjerpen, Eidanger m/ Siljan eller Skien, men han ble
konfirmert som 18-åring med bosted Hoppestad i 1787.

Ellen Christensdatter var enke etter Daniel Pedersen. Se familien ovenfor. 

13/8/1810      HALVOR ASLAKSSEN         Bamble Skifteprot. 15, s. 383a.
Bratsberg-     Arvinger:                           

kleiva         Enka Ellen Christensdatter og barna:
               1. Aslak Halvorssen   11 år.
               2. Christen Halvorssen 8 ”
               Form.: Farbror Rasmus Aslakssen Holten i Solum sogn.
               Laugverge for enka: Kjøpm. Frederik Plesner i Skien.
Brt:   167 - 1 - 12
Gjeld: 270 - 2 - 18 (Insolvent).
Dessuten var det krav på innestående arv på 27 rdl. fra enkas 3 døtre etter 1.ekteskap med
Daniel Pederssen: Anne Lispet, Karen og Ellen Kirstine.


Familie 90.
Bratsbergkleiva 1801. Konstruert.

Foreldrene nedenfor døde før 1801 og derfor ikke med i folketellingen.

Jernverksarbeider
Søren Christopher Halvorsen Skjold fra Langangen(B) under Fossum dpt. 20/11-1785 d. etter 1835, s.a. Halvor Larsen Skjold.
g. i Holla kirke 7/6-1812 m. Anne Elisabeth Rasmusdatter "fra Ulefos jernverk" f. ca. 1787 (ikke i Holla) d. 19/2-1829 på Kleiva.
1. Halvor Christophersen Skjold f. 9/9-1812 på Follestad. Se Åsen under Tufte.
2. Rasmus Christophersen f. 25/7-1821 på Kleiva g. i Siljan 20/7-1845 m. ”Else Marie”? Olsdatter (22), d.a. Ole Olsen Dammyra.

F.f. Christopher Halvorsson Skjold f. Follestads db. Halvor: Asloug Hansdtr., Pernelle Halvorsdatter, Hans Isakssøn, Kiøstol Clemetssøn, Anders Olessøn.
F.f. Christopher Halvorsen og Anne Elisabeth Rasmusdatter Br.kl. Rasmus: Christopher Pedersens Enke Br.kl., pige Karine Pedersd.
Br.kl., Peter Nielsen ibid., Christen Olsen ibid., Daniel Madsen Rising.

Christopher Halvorsen Skjold bodde som fattiglem på Furuvald hos Rasmus Jensen i 1835.


Familie 91. Konstruert.
Bratsbergkleiva 1801.

Jan Nilsen Berreberg fra S. Berberg dpt. 23/1-1763, s.a. Nils Jansen Berreberg.
g. 7/8-1793 m. enke Anne Lisbeth Arnesdatter fra Kleiva
dpt. 26/1-1766
, d.a. Arne Hansen. Se Familie 21 - Kleiva 1762.

Jan Nilsen døde før 1801 og er derfor ikke med i folketellingen 1801.

Anne Lisbeth Arnesdatter var tidligere gift i Skien med Anders Frantzen Busch.
Enka er stadig fadder i forskjellige familier på Bratsbergkleiva.


Familie 92. Konstruert etter folketelling for Skien 1801, samt kirkebøker.
Bratsbergkleiva 1801.

Gjest Halvorsen fra Rollag i Buskerud dpt. 28/2-1744, s.a. Halvor Knudsen og Ingeborg NNdatter.
g1g i Gjerpen 30/10-1769 m. Gunvor Jansdatter fra Grini(7) dpt. 5/5-1748 bg. 23/2-1778. "Jest Halvorsens kone 40 aar.", d.a. Jan Sørensen Grinie.
g2g i Gjerpen 20/10-1788 m. Else Marie Reiersdatter fra "Lille Herre" under Findal i Bamble dpt. 7/3-1756, d.a. Reier Andersen og Berthe Andersdatter.
Kun barn i andre ekteskap:
1. Halvor Gjestsen dpt. 20/12-1789.
2. Lars Gjestsen dpt. 16/2-1794. Trolig bg. 20/6-1796. "Jest Halvorsen Rønningens Søn, klocken 12." (Uten alder.)

F.f. Jest Halvorsens drengebarn Halvor fra Bradsbergkleven: Inger Rejersdatter, Sara Rejersdatter, Knud Halvorsen, Anders og Lars Rejersen.
F.f. Jes Halvorssøns drengebarn Laers fra Bradsbergkleven: Anders Findals kone, Karen Rejersdatter, Knud Halvorssøn, Halvor Knudssøn, Anders Nielssøn.

"Jest Halvorsen" ble konfirmert med bosted Grini 18 år gml. i 1763.

Kilder:
Folketellingen 1801 for Skien. Denne familien bodde da i "Snibetorp Gade".
Kirkebok for Rollag i Nummedal.
Kirkebok for Gjerpen.
Kirkebok for Bamble.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no