| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 28.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Buslåtten
Gammelt løpenummer 63.

De senere bnr 9 (l.nr. 63a) og bnr 10 (l.nr. 63b).

Tidligere også skrevet Buxlotten, Bugslaatten, Bukslotten, Bugslaaten.

 

”Bugslaaten” ble første gang nevnt som egen gård i en skatteliste over tienden i 1633 der brukeren (hans navn var ikke nevnt)
av gården skulle betale 1 kvart tønne korn i tiende til staten. Fra Bratsberg lensregnskaper.

 

Fra skattematrikkelen 1647:

”Bugslotten som bo. (borger) Joen Tomesen bruger, it styche eng, och schylder 3 huder, som Gierpen proustj med bøxell følger,
och ingen derpaa bor. Fortsatt paa landschyld, er lagt for penge 6 mk. Gierpen proustj bygger.”

 

Fra skattematrikkelen 1670:

”Buxslotten. Iffuer bruger, schylder 3 huder som Gierpen Proustij med bøxel ehr ejende. Giffuer schat 3 Rd.”

 

Gården er ikke nevnt i 1703 eller 1711.

 

matrikkelen 1723:

”Buxlotten. Oppsiddere: Karen og Niels. Eier: Geheimraad Adeler med bøxel. En liden have til lidet ..... Muld og Sandjord,
Solli, lettvunden. Sæd: ¼ tønne bygg, 4 tønner havre. 10 lass høy. 3 fæ (kuer). Landskyld: 1 hud 6 skinn.”

 

De oppsitterne som er nevnt i denne matrikkelen er trolig brukere av andre Venstøp-gårder og
brukte jorda her.

 

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Canselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig
besiktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av Buslaatten den 25 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):

Derefter blef besigtet BURSLAATTEN 1 1/2 huud med bøxel, som brugis af Opsidderne paa Mid Wenstøb, Hans Falentinsen og Anna Halvorsdaatter(!) (Anna Arvesdatter - Gard Strøm). Proustie gods hvortil De Høye Adelaers Arvinger finder sig Oddelsbaaren, er soldt til Sr. Peder Christensen, som Self var tilstæde, da Forvalteren Sr. Schieldberg lod besigte dend eniste huus paa Gaarden, som bestod udj 1 gl. ladde tæcket med hoen i brøstfældig stand, Skiultækt paa S. Kandt. Kand saae 2 tn haure, og føddis 2 kiør og 2 Søfver derpaa. Jngen slags skoug, men een liden Løvskoug i et vaadt Myr, som brugis til Fæebeedde. Videre var der ved ey at beskrive.

 

Eiendommen var i bruk som avlsgård for borgere i byen på 1600-tallet og langt inn på 1700-tallet.


Arbeider, husmann 

Knud Olsen

1. Ingeborg dpt. 1/1-1760 bg. 17/1-1760. ”Knud Olsens d. Ingebor 14 dage.”


F.f. Knud Olsens pb. Ingebor fra Buugslotten: Anders Olsens kone, Thore Hansdtr., Anders Olsen, Hans Andersen, Tormoe Jonsen.

Ingeborg ble født og døde på Buslåtten.


Arbeider, husmann 

Jens Gundersen.

1. Anne Jensdatter dpt. 12/10-1766.

2. Gunder Jensen dpt. 21/10-1770.

Br. ca. 1760.

F.f. Jens Gundersens pb. Anne fra Bugslotten: Peder Venstøbs kone, Peder Halvorsens enke, Brynil Jonsen, Hans Andersen.
F.f. Jens Gundersens db. Gunder fra Bugslotten: Maria Pedersdtr., Karen Christophersdtr., Peder Gundersen, Thomas Thomasen.

 

Landskyld 1761: 1 1/2 hud. Eier: Christen Morland.


Ekstraskatten 1762: Gaardens nafn: Bugslotten. Eier: Christen Monrad.

Mand og kone: Jens Gundersen og Kone.

 

Abraham Monsen f. ca. 1762 bg. 25/2-1793. ”Abraham Monssøn, død paa Bugslotten 31 aar.”

 

Arbeider, leilending

Ole Torkildsen Buslaatten f. ca. 1769 d. 13/4-1833 på Buslåtten.

g1g 14/9-1797 m. Guri Anundsdatter fra Røsakerkåsa dpt. 1/2-1767 bg. 5/9-1812. “Ole Torkildssøns kone Guri Anundsdtr. f. Bugslotten 45 7/12 aar.”, d.a. Anund Sivertsen.

g2g 18/4-1816 m. Anne Thorsdatter fra Svarverplass under Tufte dpt. 10/12-1780 d. 17/10-1847 på Rising, d.a. Thor Jacobsen og Marthe Rollefsdatter.

Forlovere: Peder Nirisen Wattenberg, Lars Halvorsen Venstøb.

1. Ole Olsen Buslaatten dpt. 29/12-1793. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 122 - Kleiva 1845.

2. Anund Olsen dpt. 8/1-1797.

3. Marthe Trine (Torine) dpt. 6/1-1799 bg. 11/5-1800. ”Ole Torkildssøns pb. Marthe Torine f. Bugslotten 1 - 5/12 aar.”

4. Gunborg Olsdatter dpt. 14/9-1800. Bodde i 1875 som ugift i fattiggården på Bratsbergkleiva i Skien.

5. Karen Maria dpt. 30/1-1803 bg. 30/3-1803. “Ole Torkildssøns pb. Karen Maria f. Bugslotten 8 uger.”

6. Anne Olsdatter dpt. 26/2-1804.

7. Karen Maria dpt. 21/6-1807 bg. 3/2-1808. “Ole Torkildssøns pb. Karen Maria f. Bugslotten 2/3 aar.”

Barn i 2. ekteskap:

8. Gurine f. 23/12-1816 d. 22/7-1825 på Buslåtten.

9. Marthe Olsdatter f. 7/4-1820 g.m. Johan Andersen Foss. Se Habakken under Foss.

10. Torkel f. 1/2-1824 d. 9/8-1825.

11. Gurine f. 3/9-1826 d. 3/6-1828.

Br. ca. 1798.


F.f. Guri Amundsdtrs uægte db. Ole fra BradsbergKlev. Til barnefader blev udlagt Ole Torkildssøn, gevorben soldat i Friderichsstad - Disse forældre ere siden ægteviede i
      Menigheden. Faddere: Jens Oredalens k., Svanou Pedersdtr., Isak Anderssøn, Erik Erikssøn, Christen Laerssøn.

F.f. Guri Anundsdtrs uægte db. u/N. Løberg Anund: Gunnil Prossen, Anne Poulsdtr., Anders og Hans Laerssøn, Christen Laerssøn, Til barne-fader udlagt Ole Torkildssøn,
       geworben Soldat i Nordenfjeldske Regimente. Disse forældre findes ægteviede d. 14de Sept. d.a. (dette anno = dette år).

F.f. Ole Torkildssøns pb. Marthe Trine f. Bugslotten: Anders Engelbertssøns k., Christine Nilsdtr., Claus Olessøn, Christen Larssøn, Anders Nilssøn.

F.f. Ole Torkildssøns pb. Gundbor f. Bugslotten: Anne Torkildsdtr., Ellen Tollevsdtr., Gullik og Jens Amundssøn, Knud Nilssøn.

F.f. Ole Torkildssøns pb. Karen Maria f. Bugslotten: Gunnil Rejersdtr., Ragnil Brynildsdtr., Ole Rui, Jens Anundssøn, Ole Halvorssøn.

F.f. Ole Torkildssøns pb. Anne f. Bugslotten: Jon Wenstøbs k., Anne Torkildsdtr., Anders Engelbertssøn, Halvor Thorssøn, Ole Gullikssøn.
F.f. Ole Torkildssøns pb. Karen Maria f. Bugslotten: Maren Engelbertsdtr., Marthe Olesdatter, Jens og Gullik Amundssøn, Ole Gullichssøn.


Ole Torkildsen var ”Gevorben Soldat i Fredrichstad” i 1793. Han var ”geworben Soldat i Nordenfjeldske Regimente”
da han giftet seg 1. gang. Gevorben betyr at han var vervet soldat.
Hans 2. kone, Anne Thorsdatter, tjente på Skyer før hun giftet seg. Denne slekta brukte ”Buslaatten” som slektsnavn.


Landskyld 1801: 1 1/2 hud. Eiere: Christopher Blom 9 skinn og Markus Barnholt 9 skinn.
 

Barnedåp i Gjerpen krk. 30/5-1813:
”NB. Maren Gulleksdtrs. uægte db. Mons fra Bugslotten f. 19/5-1813.  Udlagt til barnefader Mons Monsen Hoppestad.
Faddere: Anne Madtsdtr., Kirsten Gulleksdtr., Jens Amunssen, Simon og Ole Gulleksen.”

Fra utflyttingslistene i KB: Høst 1845, Pige Marthe Olsdatter Buslaatten, 27. Til Skien. Attest: 18/5-1847.
Innflytting: 21/4-1849: Marthe Olsdatter Venstøp, 29. Ægteviet til Johan Andersen Foss. Fra Skien til "under Foss".

G.br., selveier

Halvor Larsen fra N. Venstøp(A) dpt. 22/12-1805 d. 31/12-1858 på Venstøp, s.a. Lars Halvorsen Venstøb.

g. 30/1-1826 m. Anne Jacobsdatter fra Løvåsen under Skogsrød dpt. 26/12-1793 d. 16/11-1858 på Venstøp, d.a. Jacob Andersen.

Forlovere: Ole Tollefsen Blegebakken og Herman Hansen Osebakken.

-   f. 30/4-1826. ”Halvor Larsen Venstøb og Anne Jacobsd.s dødfødte Drengebarn.”

1. Marthe Karine Halvorsdatter f. 3/11-1827 g.m. Anders Isaksen. Se Brennseter under Mo.

3. Sophie Halvorsdatter f. 24/8-1830 g.m. Østen Simonsen. Se Ekornrød(B) under Mo.

4. Ole Halvorsen f. 16/6-1834 på Venstøp. Emigrerte til N. Amerika den 11/4-1862.

Br. 1826.
 

I 1835 bodde denne familien på Buslåtten sammen med hans foreldre.
Halvor og Anne bodde her også i 1845 med sine 3 barn. I tillegg bodde Halvors
far her, Lars Halvorsen f. ca.  1779.

 

L. nr. 63. Landskyld 1838: 1 hud 6 skinn (rev. til 3 skylddaler 1 ort 6 skilling). Eier Jomfru Else Blom.

 

Gården ble delt i 1858.

 

Se heretter Buslåtten 9 og Buslåtten 10.

 

(C) Gard Strøm.