ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt 14 Oredalen - Sneltvedt 8 Oredalskåsa
Gammelt løpenr. 404 (Oredalen) og 401d (Oredalskåsa). Siden Norges matrikkel 1889: 115/14 og 8.

Oredalen var opprinnelig husmannsplass under N. Sneltvedt.

Sameie med 115/8 "Oredalskåsa".

Adresse i dag: Seterv. 62, 3719 Skien.
 

Fra kirkeboka:
Maren Olsdatter f. ca. 1618 bg. 21/12-1688. ”Maren Olsdatter Oredalen, 70 aar g. - i fattig Jord.”
Sti Oredalen f. ca. 1640 bg. 10/7-1691. ”Sti Urdalen 51 aar g.”

Arbeider, husmann
Halvor Nilsen
fra Sørbø(7) ”N. Stensåsen” f. ca. 1669 bg. 12/8-1735. ”Halvor Ordal ...”, s.a. Nils Torjusen Steensaas.
g1g 17/7-1692 m. Magnhild Haraldsdatter f.  ca. 1667 bg. 24/4-1727. ”Halvor Ordalens qde Magnild 60 aar.”
g2g 20/9-1727 m. Else Sørensdatter.
1. Maren Halvorsdatter dpt. 18/3-1694 g.m. Ole Reiersen fra Kvisladalen i Siljan. Se Kikut under Rising.
2. Lauritz dpt. 29/9-1697 bg. 23/1-1698. ”Halvor Langerøs Søn Lauritz, 16 ug. g.”
3. Anne Halvorsdatter dpt. 17/4-1701.
4. Berthe dpt. 27/4-1704 bg. 29/9-1705. ”Halvor Langerøds datter Birte 1 1/2 aar  - zedel.”
5. Berthe Halvorsdatter dpt. 14/11-1706.
Barn i 2. ekteskap:
6. Magnhild Halvorsdatter dpt. 18/4-1729.
-   d. april 1731. ”Halvor Ordals dødføde pigebarn.”
7. Nils Halvorsen dpt. 2/2-1732. Se Familie 4 - Gulset 1700.
8. Søren Halvorsen dpt. 25/3-1734.
Br. ca. 1721.

F.f. Halvor Stensaasens d. Maren: Aasmun Muurmester, Jacob Nilsen i Pustevig, Tore Haralssen paa Brekke eier, Dorthe Barnholt, Aslak Graflis qvinde, Maren Nilsd. Stensaasen.
F.f. Halvor Langerøs søn Lauritz: Ole Fløtterø, Rasmus Borgeejer, Marthe Follestad, Lauritz Fløtterøs qvinde Live, Nils Stensaasens datter Maren.
F.f. Halvor Stensaases Datter fra BradsbergKleven Ane: Erich Kruse, Elef Jonsen paa Klefven, Jørgen Holstes Kiereste Kirstine, Haagen Svenskers Datter Debora.
F.f. Halvor Langerøs datter Birte fra Bradsbergkleven: Tor Snidker, Børge Snedker, Elef Jenssøns qde. Maren fra Kleven, Østen Torstenssøns qvinde Ambor af Scheen, Gunhild Nilsdatter Stensaasen.
F.f. Halvor Langerøs datter Birte fra Kleven: Elef Jenssøn paa Kleven, Peder Knudssøn ibid., Nils Janssøn ibid., Ambor Steensaasen, Gunnild P.......
F.f. Halvor Ordals Magnild: Per og Hans Sneltved, Johannes, Lars Stensaas qde. Anne.
F.f. Halvor Ordalens Nils:
Knud Kiær, Hans Ostesli(?), Lars Stensaas' qde., Ole Ordal(?).
F.f. Halvor Ordals Søren: ----- Sneltved, Isak Kiær, Lars Stensaas`s qde. ----

Halvor og Magnhild bodde tidligere på Langerød og deretter noen år på Bratsbergkleiva. Else Sørensdatter
var trolig søster til Berthe Sørensdatter g.m. Lars Nilsen på Stensåsen.

Søren Olsen Ballestad som flyttet til Bratsbergkleiva i ca. 1698 og døde som 31 åring, fikk to døtre hvor den
ene ble døpt Else. Den andre f. i 1697 levde opp. Spørsmålet er om Else her kan være hans datter? Det er
ingen annen Søren som får Else i Gjerpen i aktuelt tidsrom.  

15/8-1727      MAGNHILD HARALDSDATTER     Bamble skifteprot. nr. 3a, s. 109a.
N.Sneltvet     Arvinger:                           
               Enkem. Halvor Nielssen og barna:
               1. Maren Halvorsdtr. g.m. Ole Reierssen i Schlemdahl,
               2. Anne Halvorsdtr.,  umyndig,
               3. Berthe Halvorsdtr., --”--.
Brt: 62 - 0 -  0
Net: 23 - 3 - 12.

Arbeider, husmann
Rasmus Kittilsen
fra Tudal i Siljan f. ca. 1709, s.a. Kittil Olsen på Solverød i Siljan og Maren Jonsdatter.
g. i Gjerpen 15/4-1738 m. Kirsten Pedersdatter fra Torsholt i Siljan f. ca. 1710.
Forlovere: "
Knud Kiær, Johannes Sneltved."
1. Christense Rasmusdatter dpt. 6/9-1739. Konfirmert i Siljan boende på Tudal i 1757 (19 år gml.)
2. Karen Rasmusdatter dpt. 22/10-1741 i Siljan g.m. Halvor Rasmussen fra Ås. Se S. Riis(B).
3. Ole dpt. 10/11-1743 i Siljan.
4. Anne Rasmusdatter dpt. 23/5-1745 i Siljan.
5. Jacob dpt. 27/12-1747  i Siljan.
6. Ole Rasmussen dpt. 27/12-1747 i Siljan.
7. Dorthea Rasmusdatter f. ca. 1750 i Siljan.
8. Maren Rasmusdatter dpt. 7/2-1751. Født på Torsholt i Siljan.
9. Jacob Rasmussen dpt. 30/5-1756. Født på Tudal i Siljan.
Br. 1738.

F.f. Rasmus Ordals Crestense: Zacharias Mustved, Jon Kittelssøn, Christopher Venstøb og qde. Ascier, Anne i Præstegaarden.
F.f. Rasmus Tosholtes og Kirsten Pedersdatters Anna: Peder Tudals kone, Marthe Svendsdatter, Lisbeth Pedersdatter, Jon Tosholt, Daniel Kittilssøn Tormodsrød.
F.f. Rasmus Tosholtes tvillingbørn Jacob og Ole: Niels Isachsøn og Rolf Tufdals koner, Lisbeth Pedersdatter Tufdal og Anne Kittilsdatter, Niels Isachsøn, Joen Tosholt, Rolluf Tufdal og Jens Pedersen Tufdal.
F.f. Rasmus Tosholtes og Kirsten Pedersdatters ægte datter Maren: Joen Tosholtes Kone, Inger Nielsdatter, Rødnou Olsdatter Cløverød, Joen Tosholt og Jens Pedersen Tufdal.

Rasmus Sneltvedt bodde her ett par års tid til han flyttet til Tudal i Siljan i 1740. Fra 1741
bodde de på ”Sørstua” av Torsholt i Siljan. I 1756 bodde de på Tudal igjen.

I Siljan Bygdebok (Asbjørn Bakken) er det antydet at Rasmus Kittilsen skal "være fra Telemark".

Arbeider, husmann
Halvor Thorsen
trolig fra Valebø i Holla f. ca. 1709 bg. 5/1-1788. ”Halvor Oredalen 79 aar.”, s.a. Thor NN.
g1g i Holla 29/9-1738 m. Ingeborg Pedersdatter fra Holla f. ca. 1706 bg. 6/1-1775. ”Halvor Oredalens kone 69 aar.”
g2g i Gjerpen 6/9-1777 m. enke Karen Jensdatter f. ca. 1731 bg. 4/1-1801. ”lægdslem enken Karen Jensdtr. Oredal 69 5/6 aar.”
1. Thor Halvorsen dpt. 2/7-1739 i Holla. Se Hagen under Gjerpen Lille.
2. Marthe Halvorsdatter dpt. 12/2-1741 i Gjerpen g.m. Jacob Gundersen. Se Rød under Kise.
3. Gunhild Halvorsdatter dpt. 1/12-1743 g.m. Ole Knudsen. Se Kollabånn under Limi.
4. Peder Halvorsen dpt. 21/8-1746.
5. Jon dpt. 13/4-1749. Død ung.
6. Kirsten Halvorsdatter dpt. 25/3-1751 g.m. Envold Knudsen. Se Familie 32 - S. Brekke 1801.
Br. 1740.

F.f. Halvor Thorsens og Ingebor Pedersdatters Thor: Sivert og Ole Brenne, Karen nedre Lunde, Kirsten lille Hvale.
F.f. Halvor Ordals Martha: Nils Gunderssøn, Johannes Sneltved og qde. Maren Torsdatter.
F.f. Halvor Ordalens Gunnild: Ole Sverig, Halvor Perssøn, Torcil Amots qde. Birte N------. ---------
F.f. Halvor Oredalens barn Peder: Hans Rysagers kone, Karen Pedersdatter, Hans Rysager, Ole Sverrig, Knud Olsen.
F.f. Halvor Oredalens db. Joen: Henrich Thorsens kone, Aslav (Aslaug) Eriksdtr, Henrich Thorsen, Jon Pedersen.
F.f. Halvor Oredalens pb. Kisten: Henrich Roligheds kone, Aslov Eriksdatter, Ole Sverrig, Knud Olsen, Nils Berg.


Halvor giftet seg andre gang med enka etter Anund Sivertsen på Røsakerkåsa og ble verge for hennes barn.

Det var trolig Halvors far, Thor og søster Maren Thorsdatter f. ca. 1721 som også bodde her på
1740-tallet.

29/4-1777      INGEBORG PEDERSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 499a.
Oredahlen      Arvinger:                            
u/Sneltvet     Enkemand Halvor Thorssen og barna:
               1. Thor Halvorssen, myndig.
               2. Peder Halvorssen, --”--.
               3. Marthe Halvorsdtr. g.m. Jacob Røe.
               4. Gunhild Halvorsdtr. g.m. Ole Kullebunden.
               5. Kirsten Halvorsdtr. 24 år.
               Faren ble formynder for Kirsten.
Brt: 18 - 0 - 19
Net: 14 - 1 - 19.

G.br., leilending
Svend Olsen
fra Øverbø i Siljan dpt. 17/8-1771 i Siljan d. 19/4-1852 under Lund, s.a. Ole Jacobsen Øverbøe og Marthe Svendsdatter Austad.
g. i Siljan 19/9-1802 m. Ingeborg Nilsdatter fra Vanebu i Siljan dpt. 17/5-1778 i Siljan d. 13/9-1844 under  Tufte, d.a. Nils Sondresen og Inger Jensdatter.
Forlovere: "Børge Thorsen Øverbøe og Ole Johannesen Kløva (under Kløverød)."
1. Marthe Svendsdatter dpt. 8/5-1803 g. 11/11-1836 m. Henrik Gundersen fra Fislerud under Grini. Se Familie 4 - N. Brekke 1810.
4. Ole Svendsen f. 2/8-1809. ”Sindsvag”. Bodde sammen med sin far under Lund i 1845. Han har tydligvis blitt frisk nok til å gifte seg. Se Kreppa.
5. Inger Maria f. 10/3-1816 d. 13/11-1816 på Sneltvedt.
Br. ca. 1803.

F.f. Svend Olessøns Marthe f. Oredal: Anders Evenssøns k., Karen Oledtr., Jan og Peder Jacobssøn, Isak Østre Sneltved.
F.f. Svend Olessøns db. Ole fra S. Sneltved: Anders Evenssøns k., Hedevig Nilsdtr., Isak Hanssøn, Ole Abrahamssøn, Anders Evenssøn.


Denne familien bodde her fra 1803 og i 1825. I 1835/36/37 bodde han og kona på plassen N. Berg under
Gjerpen lille. I 1845 bodde han som Svend Olsen Oredalen hos Helge Fjelddalen ”i Lund”,
sammen med sin ”sindsvage søn”, Ole Svendsen. Han døde som fattiglem under Lund.

I ”Fattigkomisjonens Fortegnelse over sognets fattige” (1845), er det nevnt følgende om Svend: ”Svend Olsen Oredahl, 80 aar, fødested Øverbøe, Hos Helge Fjelddahl i Lund, Enkemand, Skjødesløs og noget drikfældig, Affældig, Eier intet, En Søn som er Sindsvag og en Datter gift med Henrik Fislerud som er Fattig.”

G.br., selveier
Ole Olsen Oredalen
fra S. Kjølnes i Siljan dpt. 26/10-1806 i Siljan, s.a. Ole Olsen Gurholt og Karen Pedersdatter Surdalen (Sortedal).
g. i Siljan 24/3-1839 m. Helvig Pedersdatter fra Gurholt i Siljan dpt. 27/12-1807 i Siljan, d.a. Peder Knudsen og Pernille Olsdatter.
1. Ole f. 16/1-1840 på Oredalen d. 23/3-1841 på Oredalen. ”Ole, søn af Ole Olsen Oredal under N. Sneltvedt, druknet i et vandhudl., 1 ½ aar gml.”
2. Pauline Olsdatter f. 1/3-1842 på Oredalen.
3. Ole Olsen f. 24/6-1844 på Oredalen.
Br. 1839.

Ole Olsen og kona er registrert innflyttet fra Kjølnes i Siljan til Oredalen i Gjerpen i april 1839.
Hensikten med flyttingen var at de hadde kjøpt jord her.

Tjenestepike i 1845: Maria Olsdatter(20).

Ole Olsen Oredalen solgte gården til Ole Jansen Kaasa før han emigrerte med sin familie til N. Amerika våren 1847.
Se Emigranter 1847. Familien bosatte seg i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Se kart over Ashippun.

Huset i Oredalen ble trolig bortleid noen år:
Ole Pedersen og Kirsten Olsdatter bodde i Oredalen da de fikk sønnen Ole Peter Olsen f. 22/1-1857.

G.br., selveier
Ole Jansen Kaasa.
Br. 1847. Se gården Kåsa.

G.br., selveier

Ole Olsen Oredalen
fra Kåsa f. 27/12-1834 d. 26/3-1874, s.a. Ole Jansen Kaasa.
g. 30/12-1861 m. Maren Madsdatter fra Sørbø(2) f. 16/3-1838, d.a. Mads Pedersen Sørbø.
1. Olava Mathilde Olsdatter f. 14/9-1866 g.m. Karl Andersen. Se Bugodt under Sneltvedt.
Br. ca. 1865.

I 1865 bodde Oles bror, lærer Anders Oredalen her, foreløpig ugift og et fosterbarn, Anette Pedersdatter(6) fra Skien.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

404

Sneltvedt nordre - Oredalen

Ole Olsen

0 daler - 2 ort - 18 skilling

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

401d

Sneltvedt - Oredalskaasa

Mads Pedersen

0 daler - 0 ort - 12 skilling

Enka Maren Madsdatter ble g2g med Ole Nilsen fra Siljan. Se Ødesneltvedt.

Lærer, g.br., selveier
Andreas Olsen Oredalen
fra Kåsa f. 21/9-1838 d. 8/7-1919, s.a. Ole Jansen Kaasa.
g. 25/7-1867 m. Maren Einarsdatter fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 1/8-1839 d. 12/5-1875 på Oredalen, d.a. Einer Olsen Gaarden.
1. Ole Andreasen Oredalen f. 21/3-1868. Var laborant på Skien Apotek i 1891. Se nedenfor.
2. Edvard A. Oredalen f. 27/10-1869. Se Frogner(2).
3. Gurine Marie Oredalen f. 14/4-1871. Emigrerte til USA i 1892.
4. Maren Oredalen f. 1873. Emigrerte til USA i 1892.
5. Johan Martinius f. 17/2-1875 d. 28/7-1875.
Br. ca. 1875.

Denne familien bodde tidligere på Kjær. I 1891 bodde det ei jente her som ble forsørget af Gjerpen fattigvesen.
Det var Anna Pedersdatter f. 1882.
Maren Einarsdatter døde av lungebetennelse.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

14

404

Sneltvedt

Oredalen 

Ole(!) Olsen

0 daler - 2 ort - 0 sk.

1 mark 42 øre

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

8

401d

Sneltvedt

Oredalen 

Mads Pedersen

0 daler - 0 ort - 13 sk.

0 mark 26 øre

Disse to bruka ble siden sammenføyd.

Se folketellingen 1900.

G.br., laborant ved Skien apotek
Ole Andreasen Oredalen
herfra f. 21/3-1868 på Kjær d. 23/6-1950.
g. 12/9-1890 m. Hanna Nilsdatter fra Ø. Haugerød(2) "Nedre" f. 28/12-1865 d. 11/9-1960, d.a. Nils Nilsen Haugerød.
1. Andreas O. Oredalen jr. f. 25/3-1891. Se Frogner(53) ”Frogner lille”.
2. Nils Oredalen f. 7/11-1893 d. 12/11-1946. Ugift. Se nedenfor.
3. Johan O. Oredalen f. 20/7-1897 i Skien. Overtok eiendommen.
4. Astrid Marie Oredalen f. 7/3-1903 d. 27/7-1997 g.m. slakter Per N. Skyer fra Skyer(1) f. 17/11-1901 d. 7/8-1970. Bodde i Sneltvedtv. 163 på Sneltvedt.
    Per N. Skyer hadde egen slakterforretning på Frogner.
    Barn 1. Bjørg Synnøve Skyer f. 1930 g.m. Halvor Kaasa. Bosatt i Tinn.
Br. 1903.

Ole A. Oredalen var, i sin tid, kommunestyremedlem i Gjerpen kommune og formannskap.
Han var dessuten ordfører i perioden 1920-1925. Han var i flere år forsorgsforstander.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

8

Sneltvet

Oredalskaasa

Ole A. Oredalen

0 mark 26 øre

115 14 dito Oredalen dito 1 mark 42 øre

Se folketellingen 1910.

Angående sønnen her, Nils Oredalen:


 Kilde: Varden 12/11-1946. Innsendt av Hans Aas.

Ole A. Oredalen var ordfører i Gjerpen i tidsrommet 1920-1925. Han var herredstyremedlem og medlem av formannskapet. I mange år var han også forsorgsforstander. Han hadde også flere andre offentlige verv.

Ifølge Ole A. Oredalens opptegnelser fra 1949 hadde hans farfar Ole Jansen Kaasa kjøpt Oredalen den 17/3-1847 av Ole Kjølnes fra Siljan før de emigrerte til N. Amerika.
Oredalen var delvis brutt opp og delvis utvidet ved innkjøp av et par-tre jordstykker. Disse er for det meste oppdyrket.

Ole A. Oredalen beskrev gårdens grenser på 1950-tallet: ”Mot øst grenser eiendommen til 3 skogteiger til-
hørende Sneltvedtgårdene, mot syd til 3 skogstykker tilhørende Sneltvedtgårdene. Mot vest til skog tilhørende
eiendommen ”Gården” (Sneltvedt nordre), og mot nord til eiendommen  Ødesneltvedt og Roligheten.”

G.br., selveier

Johan O. Oredalen
herfra f. 20/7-1897 d. 12/11-1978, s.a. Ole A. Oredalen.
Br. 1950. Ugift.

Det har vært omreguleringer her siden forrige matrikkel (1905).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

8

Oredalskåsa

Johan O. Oredalen

2 mark 30 øre

115 22 Oredalen Ole A. Oredalen 0 mark 03 øre


Eier fra 1973: Astrid Skyer, hans søster.

Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 62 (Gnr 115, bnr 8) er overdradd til Liv Molteberg (28.01.1981)."


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.