| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.08.2013.


Fra Grennlandskart.no 2013.


Sem 12 - Semsgaten
Hustomt gnr 121 bnr 12 "Semsgaten".

Utskilt fra Sem(9) i mars 1901. Tidligere festetomt av samme.


Holmsv. 65 på 1950-tallet. Foto: Privat. Eid av Torgunn Lund Myrvang i Siljan.Adresse: Holmsv. 65, 3721 Skien.


Denne hustomta ble utskilt samtidig med tomta til ungdomslokalet Fagerheim, som lå like ved. Det gamle huset lå
helt nede ved veien, hvor det i dag ligger en garasje (2013).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Deklaration fra Arve Nilsen om at der af Ole Kristensens hustomt skal svares aarlig afgift 8 skilling, dateret 5., tingl. 6. mai 1857."
"Skjøde fra Ole Kristensen til Gregorius Halvorsen paa udstederens fra nytt af opført vaaningshus med smedig (smie) og tomt,
dat. 2., tingl. 3. juni 1857."

Ole Christensen.
Huseier 1857.

Ole Christensen satte trolig opp det første huset her med ei smie i 1857.
Han solgte det til grunneieren senere samme år.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Gregorius Halvorsen til svogeren Halvor Nilsen Sem paa udstederens ham ved skjøde af 2. juni 1857 hjemled hus med
tomt
, dat. 29. juni 1876, tinglyst 16. sept. 1880."


Tømrer, snekker, huseier
Halvor Nilsen Sem (tvilling) fra Sauherad f. 20/7-1833 i Knollen under Låvell i Sauherad d. 1/1-1902 på Grini, s.a. Nils Rollefsen.
g. 11/6-1858 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Gravli(3) "Putten" f. 11/10-1830 d. etter 1910, d.a. Halvor Eriksen Putten.
1. Nils Halvorsen Sem f. 15/8-1858 på Sem g. i Skien kirke 19/11-1882 m. Hansine Thomasen f. 1856, d.a. kjører Thomas Hansen. Nils var da vognmann i Skien. Se folketellingen for Skien 1885.
2. Halvor f. 3/12-1861 på Sem.
3. Inger Turine Halvorsdatter Sem f. 1/5-1864 g.m. Severin Andreassen. Se Grini(14).
4. Halvor f. 3/12-1865 d. 4/12-1865 på Sem. Levde bare i 12 timer.
5. Ingeborg Marie Sem f. 18/10-1866 d. 12/12-1879 på Sem.
6. Halvor Halvorsen Sem (Halvor Sem) f. 5/3-1870. Se Sem(7) "Smedjordet".
7. Andreas f. 16/2-1874 på Sem d. 2/3-1874 på Sem. Han døde av lungebetennelse.

Halvor Nilsen Sem kjøpte i 1857 dette huset av sin svoger på Sem(9), som stod på ei festetomt.
Han kjøpte i 1896 den gamle husmannsplassen Vassbrekka under Grini og satte i stand husene
der sammen med sin svigersønn. Se Grini(14).


Halvor og Ingeborg Sem med barna stående bak.
Fra venstre: Halvor H. Sem, Nils H. Sem og Inger Turine H. Sem.
Foto: Privat. Eier: Solveig Oksum.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Halvor Nilsen Sem til Ole Olsen på udstederens hus med tomt for kr. 1.050.-, dat. 20. juni 1895, tingl. 6 mars 1901."

Jens Pedersen Lunds enke Maren Gurine Danielsdatter Lund flyttet hit rundt 1902.
Hun døde her i 1929. Se Lund(4).

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Olsen Sem til Jens Pedersen Lunds enke Maren for kr. 1400.-, dat. 13. mars 1901, tingl. 16. juli 1902."
"Skjøte fra Daniel Lund f. 29/7-1891 (der sammen med Jens Lund er eneste og myndige arving efter avdøde Jens Pedersen Lunds
enke Maren
iflg. attest) til nevnte bror Jens Lund f. 27/12-1896 på førstnevntes halvpart av dette bruk, for en verdi av kr. 500.-,
dat. 25/7-1937, tingl. 2/8-1937."

NSB - ansatt
Jens August Lund fra Lund(4) f. 27/12-1895 d. 6/11-1986, s.a. g.br. Jens Pedersen Lund og Maren Gurine Danielsdatter Lund.
g. 26/8-1915 m. Laura Marie Larsen fra Jønnevald f. 1/1-1893 i Styrvold i Lardal, Vestfold d. 27/12-1976, d.a. snekker Lars Arnesen Jønnevald. Se Luksefjellv. 590 under Jønnevald.
Forlovere: "Gunder Baugerød og Albert Kolby."
1. Arthur Lund f. 23/5-1915 d. 1996 g.m. Thordis Alvilde f. 10/1-1920. Bodde på Mæla. På sine eldre dager bodde Arthur Lund i Buerv. 11 på Borgeåsen.
2. Mary Lund f. 21/10-1916 g.m. Georg Johansen. Bodde først i Duestien, deretter på Mæla.
3. Esther Jensine Lund f. 22/7-1922 g.m. Anders Gløsmyr. Se Merdinv. 18 under Mæla.
Br. 1929.

Ifølge vielsesattesten, ble Laura Marie Larsen konfirmert i Gjerpen i 1907, mens Jens Lund ble konfirmert i Gjerpen i 1910.
På sine gamle dager bodde Jens Lund i Mælagata 73.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

121 

12

Semsgaten

Jens Lund

0 mark 02 øre


Vinterbilde ved huset med en utstoppet rev i forgrunn. Foto: Privat. Eid av Torgunn Lund Myrvang i Siljan.


Sittende: Jens og Laura Lund. Foto: Privat. Eid avTorgunn Lund Myrvang i Siljan.Gravstøtta på Gjerpen kirkegård. Foto: DIS-Telemark.


Det var ingen beboere registrert på denne adressen i 1985.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 65 (Gnr 121, bnr 12) er overdradd for kr 62.000 til Rune Andersen (29.05.1986)."

Rune Andersen.
Br. 1986.

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 65 (Gnr 121, bnr 12) er solgt for kr 215.000 fra Rune Andersen til Arnt Erik Mohrsen Brøndbo (12.06.1995)."

Arnt Erik Mohrsen Brøndbo f. 1974.
Br. 1995.

Brøndbo bodde i 1994 i Tomtegata 63 på Kleiva i Skien.

Det gamle huset her ble revet på 1990-tallet.

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 65 (Gnr 121, bnr 12) er solgt for kr 85.000 fra Arnt Erik Mohrsen Brøndbo til Geir Larsen (04.11.1997)."

Geir Larsen.
Br. 1997.

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 65 (Gnr 121, bnr 12) er overdradd for kr 80.000 fra Geir Larsen til Tøger Malmstrøm (29.05.2001)."

Forretningsmann
Tøger Malmstrøm f. 1969.
Br. 2001.

Frank Audun Hansen f. 1956.
Br. i 2013.

Beboer her i 2013.

(C) Gard Strøm.