ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Lund
Gård nr. 122 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2022


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Lund 4 - Østjordene - Lundshaven
Gammelt løpenr. 417d. Siden Norges matrikkel 1889: 122/4 m.fl.

Utskilt fra løpenr. 417c (bnr 3) i 1857. Utgjør i dag ca. 30 mål jord.

Adresse 2020: Holmsv. 44, 3721 Skien.

Dette var opprinnelig den gamle husmannsplassen "Hagen" under Lund(2).

Kjente beboere:

Arbeider, husmann

Nils Helgesen

g1g m. Ingeborg Olsdatter
Bruker  ca. 1700.

Arbeider, husmann
Even Gundersen

Bruker ca. 1750. Se Nøklegård(1).

Arbeider, husmann
Hans Jensen
f. ca. 1737 bg. 19/4-1789. ”Hans Jensen f. Lunds ejet 52 aar.”
g. i Gjerpen 19/7-1770 m. Aslaug Gundersdatter fra Lien under Uvås i Hjartdal dpt. 17/9-1747 d. 14/10-1831 på Kleven, d.a. Gunnar Olsen og Kirsten Isaksdatter.
1. Karen Kirstine Hansdatter dpt. 5/8-1770.
2. Anne dpt. 24/1-1773 bg. 17/4-1773. ”Hans Jensens d. Anne 1/4 aar.”
3. Gunder dpt. 31/3-1774 bg. 14/6-1775. ”Hans Jensens s. Gunder 1 1/4 aar.”

4. Gunhild dpt. 12/5-1776 bg. 11/5-1777. ”Hans Jensens d. Gunhild 1 aar.”

5. Jens dpt. 8/3-1778 bg. 21/6-1778. ”Hans Jensens søn Jens f. Lunds ejet, 14 uger.”
6. Jens Hansen dpt. 24/5-1779.
7. Isak Hansen dpt. 17/2-1782. Se Familie 37 - Fossum 1835.
8. Kirsten Hansdatter dpt. 31/7-1785 g.m. enkem. Ole Johnsen. Se Lakehullet under Kleven.
9. Gunder Hansen dpt. 4/5-1788.
Bruker ca. 1770.

F.f. Hans Jensens pb. Karen Kistine fra Lunds Ejet: Knud Kræppas kone, Anne Knudsdtr., Niri Vattenberg, Asle Rejersen.
F.f. Hans Jensens pb. Anne fra Lunds Ejet: Asle Rejersens kone, Karen Tostensdtr., Gunder Olsen, Peder Jensen.
F.f. Hans Jensens db. Gunder fra Lunds Ejet: Jon Hansens enke, Karen Knudsdatter, Jens Thomesen, Ole Gundersen.
F.f. Hans Jensens pb. Gunhild fra Lunds ejet: Anders Olsens kone, Giertrud Gundersdtr., Ole Gundersen, Svend Aslaksen.
F.f. Hans Jensens db. Jens fra Lunds Ejet: Friderich Pedersens kone, Anne Hansdtr., Peder Olsen, Isak Gundersen.
F.f. Hans Jensens db. Jens fra Sems Ejet: Anders Højmyrs kone, Aslov Nirisdatter, Gunder Olsen, Hasle Rejersen.
F.f. Hans Jensens db. Isak fra Sems Ejet: Peder Bouerøs kone, Ingebor Jørgensdatter, Lars Christophersen, Jon Asbiønsen.
F.f. Hans Jensens pb. Kisten under Bouerøe: Nils Olsens kone, Karen Andersdtr., Nils Olsen, Jens Thommesen.
F.f. Hans Jensens db. Gunder fra Bougerød Ejet: Engebret Bougerøds kone, Ragnil Tostensdtr., Gunder Olsen, Peder Nerisen.

Både Hans og Aslaug er trolig innflyttere til Gjerpen. Hans Jensen er ikke nevnt i ekstraskattmanntallet 1762.
De flyttet senere til Baugerød-eie. I 1801 bodde enka(50) og datteren Kirsten(16) på en plass under Doksrød.

Da Kirsten giftet seg i 1825 fulgte moder Aslaug med dem til Lakehullet under Kleven.

Aslaugs bror, Ole Gundersen med familie var innerster her noen år i Hans Jensens tid.
Hans første kone døde her i 1785.
Da han giftet seg på nytt, flyttet han til søndre Brekkejordet. Se Familie 18b - S. Brekke 1801.

Arbeider, husmann
Ole Pedersen Baugerod
(Ole Peterson Lund) fra Baugerød(1) dpt. 27/3-1790 d. i USA, s.a. Peder Nilsen Baugerød.
g. 2/6-1819 m. Anne Kirstine Pedersdatter fra Solum dpt. 14/11-1790 d. i USA, trolig d.a. Peder Andersen og Anne Maria Andersdatter (begge fra Kragerø).
Forlovere: "Bærulf Simensen af Skien, Daniel Madsen Rising."
Bruker ca. 1820.

Fra Anne Kirstines barnedåp i Solum kirke 14/11-1790:
"
Et Pigebarn kaldet Ane Kistine., hvis forældre Peder Andersen og Ane Maria Andersdatter med atest fra Kragerød af 3die Julj, ...
kommen til herberge for 8 dage siden hos Halvor Corneliussen ved Klostergrinden, hvor konen for 5 dage siden kom i barselseng.
Faddere: Kisten Maria Hendrichsdatter, Ane Hendrichsdatter, Anders Thoresen, Hans Jacob Lærche, Peder Drengsen.
"

Ole og Anne Kirstine hadde ingen barn. De emigrerte til N. Amerika i mai 1843 sammen med
Oles niese Marthe Pedersdatter f. 20/1-1825, d.a. Peder Pedersen Baugerød.
Båten som gikk fra Porsgrunn eller Skien til Le Havre i Frankrike, vet vi ikke navnet på, men det
var ”Argo” som brakte dem trygt videre til New York, hvor de ankom den 26/7-1943.
Se Presteattest av 3/5-1843.

På samme tid ble plassen nedlagt som husmannsplass.

Eiendommen bestod heretter kun av jord helt fram til 1924 og har hatt flere forskjellige eiere.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Mathias Sørensen til Kristian Olsen, med veiret for sælgeren, dat. 27. mai, tingl. 3. juni 1857."
"Auktionsskjøde til Kristian Jahnsen, dat. 9., tinglyst 20. mars 1871."


Christian Jansen Doksrød
fra Doksrød(6).
Eier 1871. Se Kreppa.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Kristian Jahnsen til Jens Pedersen for 600 Spd., dateret 2., tinglyst 30. januar 1875."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

417d

Lund

Christian J. Doksrød

0 daler - 1 ort - 9 skilling

G.br., smed (senere mekanikus), selveier
Jens Pedersen Lund
fra Sem(7) ”Smedjordet” f. 27/5-1847 d. 9/5-1900 på Lund, s.a. Peder Olsen Sem.
g1g 4/7-1875 m. Inger Marie Halvorsdatter fra N. Jønnevald f. 9/9-1846 d. 1/5-1886 på Lund, d.a. Halvor Rasmussen i portnerboligen på Jønnevald.
g2g 6/11-1887 m. Maren Gurine Danielsdatter fra Lund(7) f. 21/9-1851 d. 1929 på Sem(12), d.a. Daniel Nicolai Gregoriussen Lund.
1. Inger Andrea Jensdatter f. 29/11-1877 på Lund.
2. Hanna Petrea Jensdatter f. 8/3-1880 g.m. Ingebret Danielsen Doksrød. Se Doksrød(2).
3. Jensine Jensdatter f. 30/11-1882.
Barn i 2. ekteskap:
4. Peder Daniel Jensen Lund f. 29/7-1891 på Lund.
5. Jens August Jensen Lund f. 27/12-1895 på Lund. Se Sem(12) "Semsgaten".
Eier 1875.

Han ble kalt for ”Jens i Berget”. Han eide fra 1874 jordene som i dag utgjør gårdene
Lund(4), ”Lundshagen/Østjordet” og Lund(5) ”Østre Lund”.

1875: Jens og Inger Marie bodde her med sitt fosterbarn, Ingebret Halvorsen f. 1863.
Ingen tjenestefolk. Besetning: 2 kuer og 2 sauer.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Inger Marie Halvorsdatter, hvorved dette brug for 2.300 kr. er
udlagt stervboenkemanden Jens Pedersen med paahefte af Panteudlæg til:
Inger Andrea Jensdatter for    kr. 287, 38
Hanna Petrea Jensdatter for  kr.
287, 38
Jensine Jensdatter for           kr. 287, 38,
dateret 15. nov., tinglyst 1. des. 1887."   

Maren Gurine hadde en sønn fra før, August Haraldsen f. 1881. Han bodde her hos sin morfar
på Lund. Han døde for øvrig der i 1891. Hun hadde også ei datter, Marie f. 28/8-1882, som bare
ble i underkant av 1 år gammel.

Enka Maren Gurine Danielsdatter Lund flyttet til Sem(12) "Semsgaten" i ca. 1901.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Eier navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

122

4

417d

Lund

Østjorderne

Jens Pedersen

0 - 1 - 8

0 mark 71 øre

Ingen beboere her under folketellingen 1900.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Skifteretten i Jens P. Lunds dødsbo til Johannes J. Høiseth paa denne eiendom og bnr 5 for kr. 9.450.-,
dateret 3., tingl. 9. sept. 1901."

G.br., selveier
Johannes Johannesen
fra Høiset i Siljan f. 4/8-1869 i Siljan.
og hans mor, enka Gunhild Ingebretsdatter fra Siljan f. 28/12-1837.
Eier 1901.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

122

4

Lund

Østjordene

Johannes J. Høisæt

0 mark 71 øre

122 5 ditto Lund ditto 1 mark 07 øre

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Johannes J. Høiseth til Hans J. Skilbred paa dette brugsnr. og bnr 5, samt for løsøre med videre for kr. 15.000,
hvorav kr. 13.000 for de fæste eiendomme, dateret 16., tingl. 25. april 1914."

G.br., selveier
Hans J. Lund
fra Skilbred i Siljan.
Eier 1914. Se Lund(5).

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Hans J. Lund til Lars Sem herpaa og bnr 5 for kr. 15.500,-, dateret og tinglyst 8. oktober 1917." 

Lars Gunnarsen Sem.
Eier 1917. Se M. Sem.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning, avholdt 15., tinglyst 16. mai 1923, hvorved til Skiens Goodtemplars ungdomslag er utskilt
 bnr 12 "Solli" av skyld 0 mark 07 øre."
"Skjøte fra Lars Sem til O. Smaadalen for kr. 6000,-, dateret 19. mai, tinglyst 28. juni 1924.

G.br., selveier
Olav O. Smaadalen

Eier 1924.

Smaadalen oppførte nye hus her i 1924 og lånte kr. 9000 av "Boligbanken".

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfæstet, dat. 20/8-1929, tinglyst 23/8-1929."
"Ausjonsskjøte til Peder Skifjeld for kr. 9000.-, dat. 3/4-1930, tingl. 4/4-1930."

G.br., snekker
Peder Skifjeld
fra Skifjell(9) ”Kåsa” f. 9/5-1896 i Skien d. 23/6-1990, s.a. Hans Kristian Pedersen Skifjeld f. 7/1-1870.
g. 7/6-1930 m. Magna Karoline Svartangen fra Styrvold i Lardal f. 27/7-1904 d. 23/2-1980, d.a. skogsarb. Karl Svartangen.
Forlovere: "Helga Skifjeld, Porsgrunn og Kristian Skifjeld, Skien."
1. Karl Juliussen Skifjeld f. 10/1-1925. Bosatt i Skien. Magnas sønn. Oppvokst her.
2. Mary Skifjeld f. 30/3-1931 g.m. Olaf Eikland fra Flatdal i Seljord. Bosatt i Geiteryggv. i Skien.
3. Per Skifjeld f. 29/11-1933. Overtok eiendommen.
Eier 1930.

Peder Skifjeld var født i brannkaserna i Skien. Hans far var på den tiden brannformann og
snekker ved Skien brannstasjon. Flere av hans søsken er født der. I ca. 1904 flyttet familien
til Skifjell. Derav slektsnavnet, som ble skrevet for Skifjeld på den tiden.

Peders gamle foreldre, samt hans ugifte søster, Kristine Skifjeld, flyttet også hit og bodde i
husets annen etasje.

Gårdens besetning i 1950: 1 hest, 2 kyr, 2 griser og 40 høner.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

122

4

Lund - Østjordene

Peder Skifjeld

0 mark 64 øre

122 9 Lund - Lundhagen ditto 0 mark 39 øre
65 124 Ballestad - Ilebo ditto 0 mark 01 øre


Det gamle innhuset på Lund bnr 4. Veien på husets høyre side fører til Lund bnr 5 (Haukeli). Foto: Privat.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 44 (Gnr 122, bnr 4) er overdradd til Per Skifjeld (23.02.1976).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 122, bnr 9. Overdragelsen omfatter også Gnr 122, bnr 20."

G.br., faglærer
Per Skifjeld
herfra f. 29/11-1933 d. 29/8-2006.
g.m. Signy Tveit fra Drangedal f. 30/10-1934 d. 24/11-1988.
1. Venche Skifjeld f. 2/8-1961. Bosatt i Skien.
2. Bjørn Skifjeld f. 23/7-1968. Bosatt i Skien.
Eier 1976.

Per Skifjeld var utdannet verktøymaker og lærer ved Skien Yrkesskole hele sitt yrkesaktive liv.
Han drev samtidig gården. Det gamle innhuset (oppført i 1924), ble revet i ca. 1981, etter at det
nye innhuset ble satt opp sør-vest for dette.

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 44 (Gnr 122, bnr 4) er overdradd fra Per Skifjeld til Venche Skifjeld og
Bjørn Skifjeld (08.05.2007). Overdragelsen omfatter også Gnr 122, bnr 9. Overdragelsen omfatter også
Gnr 122, bnr 20."

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 44 (Gnr 122, bnr 4) er solgt for kr 3.300.000 fra Venche Skifjeld og Bjørn Skifjeld
til Rune Norborg og Silje Cathrine Gonsholt (09.07.2007). Salget omfatter også Gnr 122, bnr 9. Salget omfatter
også Gnr 122, bnr 20."

Selveier
Rune Norborg
fra Stulenv. 67, f. 1972, s.a. Peder Norborg. Se Hustomter under Rosvald.
g.m. Silje Cathrine Gonsholt f. 1978.
Eier 2007.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no