ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 25.03.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sem 7 - Smedjordet
Gammelt løpenr. 414c. Siden Norges matrikkel 1889: 121/7.

Utskilt fra Sem(6) øvre ved skyldsettingsforretning 1832. Før den tid, ansett som husmannsplass.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri Panteregister I 4, folie 624. Digitalarkivet.
"Commisionsforlig mellem Eierne af Øvre og Midtre Sem, angaaende Admomsten eller Weien til deres Gaarde, indgaaet 6th Juni 1798,
thinglæst 3die October 1827."

Adresse 2024: Holmsv. 29, 3721 Skien.

Snekker, huseier
Peder Isaksen Semb
fra Bjørkekollen under Doksrød dpt. 24/5-1790 d. 3/7-1879 på Sem, s.a. Isak Samuelsen.
g. i Skien 3/2-1820 m. Inger Dorthea Torsteinsdatter f. ca. 1797 d. 23/11-1852 på Sem.
Forlovere: "Peder Johnsen og Rasmus Pedersen."
1. Isak Pedersen f. 6/5-1820 på S. Brekkejordet g. i Skien 27/8-1854 m. Andrea Jensine Ram fra Osebakken.
2. Torstein Pedersen f. 21/2-1823.
3. Karen Pedersdatter f. 15/3-1826 på Smedjordet.
4. Simon Pedersen f. 29/8-1829. Se Kastdalen under Sem.
5. Christine Pedersdatter f. 12/10-1832.
6. Peder Pedersen f. 16/8-1836 g2g i Skien 12/6-1864 m. Karen Sophie Boyesdatter fra Skien. Peder var tømmermann.
Bruker 1821.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Isaksen under S. Brække og Inger Torsteinsdatters Isak: Pige Margrete Andersd. Semb, pige Kari Aslaksd. ib., John Kastdalen, Isak Pedersen Brækkejordet, Elias Wattenberg.
F.f. Peder Isaksen Semb og Inger Torsteinsdatters Torstein: Pige Margrete Andersd. Semb, pige Karen Aslaksd. ibid., John Kastdalen, Halvor Pedersen ib., Halvor Hobek.
F.f. Peder Isaksen Øvre Semb og Inger Torsteinsdatters Karen: Pige Anne Olsd. Ekornrød, pige Mari Larsd. Præstegaarden, Niels Wattenberg, Halvor Bugot, Peder Sørensen Grinie.
F.f. Peder Isaksen Øvre Semb og Inger Torsteinsdatters Simon: Pige Marie Larsd. Gierpen, pige Kirsten Andersd. Aarhuus, Gunder Halvorsen Gierpen, Peder S. Grinie, Niels Vattenberg. Hjemmedøbt af Maria Vasbrekka.
F.f.
Peder Isaksen Øvre Semb og Inger Torsteinsdatters Christine: Provstinde S. Munch, Christine Mathilde Munch, Clare Sewell, Edvard Storm Munch, Kirkesanger Lund. Hiemmedøbt af Marie Vasbrekka.
F.f.
Peder Isaksen und. Semb og Inger Torstensdatters Peder: Maren Halvorsd. und. Semb, Thurine Tovsd. ib., Ole Isaksen Brækkejord, Niels Abrahamsen Wattenberg, John Johnsen Gjerpen Præstegaard.

Peder bodde her fra 1821. På den tiden var ikke dette noe annet enn husmannsplass.
I 1865 bodde han som enkemann i eget hus under løpenr. 414c (her).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 1, folie 1064. Digitalarkivet.
"Kommissionsforlig mellem eieren af øvre og midt - Sem angaaende adkomsten eller veien til deres gaarde, indgaaet 6th Juni 1798,
thingl. 3. oktobr. 1827."

Han leide i 1865 ut en del av huset til et ekteparet fra Bø i Telemark:
Tømmermann (tømrer) Thor Gunnuldsen (66) og hans kone, Ingeborg Jørgensdatter (63). Se Lund(5).

Småbruker, selveier
Anders Christensen fra Bratsbergkleiva dpt. 28/6-1789 d. i USA, s.a. Christen Nilsen Bratsberg.
g. i Gjerpen 14/4-1819 m. Anne Kirstine Nilsdatter fra N. Venstøp(B) dpt. 21/8-1791  d. i USA, d.a. Nils Christophersen Wenstøb.
Forlovere: "
Jan Jansen und. Grinie, Niels Pedersen Riising."
1.
Kirsten Andrea Andersdatter f. 7/5-1826.
2. Christian Andersen f. 14/11-1829.
Eier 1832.

F.f. Anders Christensen, Grinie nordre og Anne Kirstine Nielsdatters Kirsten Andrea: Anders Grinies kone, pige Maria Olsd. under Fossum, Gregorius Isaksen Grinie, Christopher Nielsen Bratsbergklev, Ole Tronsen ib.
F.f.
Anders Christensen N. Grinie og Anne Kirstine Pedersdatters Christian: Pige Pernille Petersd. Grinie, Pige Ingeborg Isaksd. ib., Gregorius I. Grinie, Anders Olsen ib., Christopher N. Venstøb. Hiemmedøbt af Marie Vasbrekke.

Anders Christensen var i tjeneste på Gulset før de gifta seg, mens Anne Kirstine bodde hjemme på Venstøp.

Anders Christensen hadde nok et godt forhold til kvinnene i bygda, også etter at han var gift. Han ble den 6/7-1823 far til en sønn Hans Andersen. Mora var Pige Kristine Hansdatter under Kleven. Selv bodde han med familien på Gulset. Da barnet ble døpt i Gjerpen kirke 17/8-1823, var fadderne:
Anders Baugerøds kone, pige Ingeborg Knudsd. Semb, Anders Baugerød, Peder Isaksen Semb og Jens Lysa.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

414c

Sæm øvre

Anders Christensen

0 huder 1/2 skind

0 daler - 0 ort - 9 skilling

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 1, folie 1064. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Kristensen til Peder Olsen, dat. og tingl. 9. januar 1846." ("paa Sem Smedjordet av skyldmark 0 mark 49 øre").

Anders Christensen Grini, som han kalte seg, da han (55 år gml.) og familien emigrerte til N. Amerika 12/5-1846.

G.br., tømmermann, selveier
Peder Olsen Semb
fra Marker(A) f. 8/6-1817 d. 6/11-1894 på Sem, s.a. Ole Hansen Marker.
g. i Gjerpen 30/12-1845 m. Ingeborg Kirstine Jensdatter fra N. Brekkejordet f. 12/9-1823 i Stavern d. 11/5-1887 på Sem, d.a. Jens Johannesen Huken. Se Familie 26 - N. Brekke 1845.
Forlovere: "Gunder Johnsen Gjemsøe, Jens Johannesen Huken."
1. Ole Pedersen f. 6/1-1846 på S. Brekkejordet.
2. Jens Pedersen f. 27/5-1847 på Marker. Se Lund(5).
3. Ingeborg Marie Pedersdatter f. 11/7-1848 her.
4. Hans f. 4/12-1849 d. 28/9-1850 på Sem.
5. Marthe Karine f. 14/8-1851 d. 26/4-1853 på Sem.
6. Hans f. 12/12-1853. Død som spedbarn og kun hjemmedøpt.
7. Hans Pedersen f. 14/12-1854.
9. Johan f. 24/1-1856 d. 28/10-1865 på Sem.
10. Petrea Pedersdatter f. 17/5-1858 g.m. Hans Andreas Olsen. Se nedenfor.
11. Marthe Karine Pedersdatter f. 29/12-1859 g.m. Knut Knutsen Tveten. Se Tveitstua v/ Tveten under Rising. Han bygde siden Griniv. 2.
12. Anne Pedersdatter f. 30/7-1862.
13. Johan f. 12/2-1866 d. 19/2-1866 på Sem.
Eier 1846.

F.f. Peder Olsen Semb og Ingeborg Kirstine Jensdatters (barnet er født paa S. Brækkejord.) Ole: Hans Olsen Markers Kone Anne Kirstine Michelsd., pige Ingeborg Kirstine Jørgensd. Grinie, Ole Hansen Marker, Søren Jørgensen Grinie, Jens Isaksen Brækkejord.
F.f. Peder Olsen Marker und. Grinie og Ingeborg Kirstine Jensdatters 
Jens: Gunnuld Sembs Enke Marthe Ovaldsd., pige Berthe Gundersd. i Solum, Jens Isaksen und. Brække, Lars Sørensen Semb, Ole Gundersen fra Solum.
F.f. Peder Olsen und. Semb og Ingeborg Kirstine Jensdatters 
Ingeborg Marie: Gunder Johnsens Kone Karen Olsd. Gjemsøe, pige Andrea Elise Jensd., Brækkej., Jens Isaksen ib., Christian Oldrup Follestad, Jens Torkildsen Brækkej.
F.f. Peder Olsen Semb øvre og Ingeborg Kirstine Jensdatters 
Hans: Gunder Andersen LImie og Kone Kari Andersd., pige Andrea Jensd. BbKlev., Jens Isaksen ib., Gunder Johnsen und. Gjemsøe.
F.f. Peder Olsen und. Sem Ø. og Ingeborg Kirstine Jensdatters 
Marthe Karine: Jens Isaksen BbKlev., Gunder Johansen und. Gjemsøe, Thomas Eriksen paa Semb, pige Karine Gundersd. ib., pige Sophie Hansd. Grinie.
 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 1, folie 1064. Digitalarkivet.
"Delingsforretning, hvorved den til midtre og øvre Sem hørende sæterhavn er uddelt mellem eierne, afholdt 9. juni, tingl. 15. juli 1856."

   Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

414c

Semb øvre

Peder Olsen

0 daler - 0 ort - 23 skilling

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

121

7

414c

Sem

Smedjordet

Peder Olsen

0 - 0 - 9

0 mark 49 øre


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie (side) 201. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Olsen til svigersønnen Hans Olsen for 400 kroner og med Forbehold af brugsret for sælgeren, dat. 31. okt., tingl. 3. nov. 1894."

Høvleriarbeider., vognmann, renovasjonsarbeider, selveier
Hans Andreas Olsen Sem
fra Hummelgård i Melum sogn i Solum prestegjeld f. 12/12-1863 på Stavdal, s.a. innerst Ole Hansen og Aavit Karine Andersdatter.
g. i Melum 19/4-1885 m. Petrea Pedersdatter herfra f. 17/5-1858, d.a. Peder Olsen Semb.
Eier 1894.

Ved vielsen ble det i kirkeboka nevnt at Hans Andreas Olsen var konfirmert i Gjerpen.
I 1891 bodde denne familien her som ”inderster” (losjerende) hos Peder Olsen Sem.

Hans Andreas Olsen Sem bygde huset i Griniv. 30, like ved Gjerpen barneskole. Se Familie 10 - Grini 1910.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

121

7

Sem

Smedjordet

Hans Olsen

0 mark 49 øre


Kilde
: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie (side) 201. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Olsen Sem til Halvor H. Sem for kr. 3.500, dat. 20/6, tingl. 15/7-1908."

G.br., skomaker, arbeider, selveier
Halvor Halvorsen Sem (Halvor Sem) fra Sem(12) "Semsgaten" f. 5/3-1870 d. mai 1944, s.a. snekker Halvor Nilsen Sem.
g. 30/10-1892 m. Maren Johannesdatter fra Berg(5) f. 15/12-1869 d. 3/11-1959, d.a. Johannes Olsen Berg.
1. Johannes Sem f. 25/12-1894 i Skien.
2. Ingebjørg Sem f. 13/9-1896 i Skien g.m. John Røsaker fra S. Røsaker. Bodde på Heistad i Porsgrunn kommune.
3. Olava Sem f. 25/12-1898 i Skien g.m. Trygve Oredalen. Se Rising Terasse 25 under Rising.
Eier 1908.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie (side) 201. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor Halvorsen Sem til Halvor Henriksen Sem herpaa og bnr 18 og 19 for kr. 14.000.-, hvorav for løsøre kr. 6.000.-, dat. 19. oktober, tingl. 13. nov. 1918."

G.br., arbeider, selveier
Halvor Henriksen Sem fra N. Sem(8) f. 1/11-1870 d. 12/7-1959, s.a. Henrik Jansen Sem.
g1g 7/4-1898 m. Ida Agnethe Jansdatter fra Hjellen f. 3/9-1858, d.a. Jan Andreas Christiansen Limi.
g2g m. Marie Pedersen Gisholt fra Solum f. 
Eier 1918.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie (side) 201. Digitalarkivet.
"Skjønn i henhold til overenskomst av aug. 1926 angående oprensking og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd
til vedlikehold har Kanalstyret pant for kr. 171.-, dat. 21/8-1931, tingl. 29/4-1932."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie (side) 201. Digitalarkivet.
"Auksjonsskøte til Olav Borgeraas
f. 11/6-1903 på dette bruk med fler for kr. 8.000.-, dat. 2/11-1937, tingl. 11/11-1937."

Arbeider, selveier
Olav Borgeraas f. 11/6-1903 d. 15/5-1972.
g.m. Gunhild Moen fra Moen i Åmotsdal, Seljord f. 28/4-1906 d. 20/1-1987, d.a. Sveinung Moen. Se Kjær(13).
1. Arild Borgeraas f. 1946. Overtok eiendommen.
Eier 1937.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

121

7

Sem - Smedjordet

Olav Borgerås

0 mark 49 øre

121 18 Sem - Nordre Myren ditto 0 mark 10 øre
121 19 Sem - Søndre Myren ditto 0 mark 10 øre

Arbeider, selveier
Arild Borgeraas herfra f. 1946.
g.m. Gunn Johansen f. 1951.
Eier 1972.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no