| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.06.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sem 7 - Smedjordet
Gammelt løpenr. 414c. Siden Norges matrikkel 1889: 121/7.

Utskilt fra Sem(6) øvre i 1832.

Adresse i dag: Holmsv. 29, 3721 Skien.

Snekker, huseier
Peder Isaksen Semb
fra Bjørkekollen under Doksrød dpt. 24/5-1790 d. 3/7-1879 på Sem, s.a. Isak Samuelsen.
g. i Skien 3/2-1820 m. Inger Dorthea Thorsteinsdatter f. ca. 1797 d. 23/11-1852 på Sem.
Forlovere: "Peder Johnsen og Rasmus Pedersen."
1. Isak Pedersen f. 6/3-1820 på N. Brekkejordet g. i Skien 27/8-1854 m. Andrea Jensine Ram fra Osebakken.
2. Torstein Pedersen f. 21/2-1823.
3. Karen Pedersdatter f. 15/3-1826 på Smedjordet.
4. Simon Pedersen f. 29/8-1829. Se Kastdalen under Sem.
5. Christine Pedersdatter f. 12/10-1832 .
6. Peder Pedersen f. 16/8-1836 g2g i Skien 12/6-1864 m. Karen Sophie Boyesdatter fra Skien. Peder var tømmermann.
Br. ca. 1825.

Peder bodde her fra ca. 1825. På den tiden var ikke dette noen gård, kun ei stue.
I 1865 bodde han som enkemann i eget hus under løpenr. 414c (her).

Han leide i 1865 ut en del av huset til et ekteparet fra Bø i Tel.:
Tømmermann Thor Gunnuldsen (66) og hans kone, Ingeborg Jørgensdatter (63). Se Lund(5).

G.br., selveier
Anders Christensen.
g.m. Anne Kirstine Nilsdatter.
Br. 1832.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

414c

Sæm øvre

Anders Christensen

0 huder 1/2 skind

0 daler - 0 ort - 9 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Anders Kristensen til Peder Olsen, dat. og tingl. 9. januar 1846." (på Sem Smedjordet av skyldmark 0 mark 49 øre).

G.br., tømmermann, selveier
Peder Olsen
fra Marker(A) f. 8/6-1817 d. 6/11-1894 på Sem, s.a. Ole Hansen Marker.
g. 30/12-1845 m. Ingeborg Kirstine Jensdatter fra N. Brekkejordet f. 12/9-1823 i Stavern d. 11/5-1887 på Sem, d.a. Jens Johannesen Huken. Se Familie 26 - N. Brekke 1845.
Forlovere: Gunder Johnsen Gjemsøe, Jens Johannesen Huken.
1. Ole Pedersen f. 6/1-1846 på S. Brekkejordet.
2. Jens Pedersen f. 27/5-1847 på Marker. Se Lund(5).
3. Ingeborg Pedersdatter f. 11/7-1848 her.
4. Hans f. 4/12-1849 d. 28/9-1850 på Sem.
5. Marthe Karine f. 14/8-1851 d. 26/4-1853 på Sem.
6. Hans f. 12/12-1853. Død som spedbarn.
7. Hans Pedersen f. 14/12-1854.
9. Johan f. 24/1-1856 d. 28/10-1865 på Sem.
10. Petrea Pedersdatter f. 17/5-1858 g.m. Hans Andreas Olsen. Se nedenfor.
11. Marthe Karine Pedersdatter f. 29/12-1859 g.m. Knut Knutsen Tveten. Se Tveitstua v/ Tveten under Rising. Han bygde siden Griniv. 2.
12. Anne Pedersdatter f. 30/7-1862.
13. Johan f. 12/2-1866 d. 19/2-1866 på Sem.
Br. 1846.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delingsforretning, hvorved den til midtre og øvre Sem hørende sæterhavn er uddelt mellem eierne, afholdt 9. juni, tingl. 15. juli 1856."

   Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

414c

Semb øvre

Peder Olsen

0 daler - 0 ort - 23 skilling

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

121

7

414c

Sem

Smedjordet

Peder Olsen

0 - 0 - 9

0 mark 49 øre

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Peder Olsen til svigersønnen Hans Olsen for 400 kroner og med Forbehold af brugsret for sælgeren, dat. 31. okt., tingl. 3. nov. 1894."

Høvleriarbeider., vognmann, renovasjonsarbeider, selveier
Hans Andreas Olsen Sem
fra Hummelgård i Melum sogn i Solum prestegjeld f. 12/12-1863 på Stavdal, s.a. innerst Ole Hansen og Aavit Karine Andersdatter.
g. i Melum 19/4-1885 m. Petrea Pedersdatter herfra f. 17/5-1858, d.a. Peder Olsen.
Br. 1894.

Ved vielsen ble det i kirkeboka nevnt at Hans Andreas Olsen var konfirmert i Gjerpen.
I 1891 bodde denne familien her som ”inderster” (losjerende) hos Peder Olsen Sem.

Hans Andreas Olsen Sem bygde huset i Griniv. 30, like ved Gjerpen barneskole. Se Familie 10 - Grini 1910.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

121

7

Sem

Smedjordet

Hans Olsen

0 mark 49 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Hans Olsen Sem til Halvor H. Sem for kr. 3.500, dat. 20/6, tingl. 15/7-1908."

G.br., skomaker, arbeider, selveier
Halvor Halvorsen Sem (Halvor Sem) fra Sem(12) "Semsgaten" f. 5/3-1870 d. mai 1944, s.a. snekker Halvor Nilsen Sem.
g. 30/10-1892 m. Maren Johannesdatter fra Berg(5) f. 15/12-1869 d. 3/11-1959, d.a. Johannes Olsen Berg.
1. Johannes Sem f. 25/12-1894 i Skien.
2. Ingebjørg Sem f. 13/9-1896 i Skien g.m. John Røsaker fra S. Røsaker. Bodde på Heistad i Porsgrunn kommune.
3. Olava Sem f. 25/12-1898 i Skien g.m. Trygve Oredalen. Se Rising Terasse 25 under Rising.
Br. 1908.

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Skjøte fra Halvor Halvorsen Sem til Halvor Henriksen Sem herpaa og bnr 18 og 19 for kr. 14.000.-, hvorav for løsøre kr. 6.000.-, dat. 19. oktober, tingl. 13. nov. 1918."

G.br., arbeider, selveier
Halvor Henriksen Sem fra N. Sem(8) f. 1/11-1870 d. 12/7-1959, s.a. Henrik Jansen Sem.
g1g 7/4-1898 m. Ida Agnethe Jansdatter fra Hjellen f. 3/9-1858, d.a. Jan Andreas Christiansen Limi.
g2g m. Marie Pedersen Gisholt fra Solum f. 
Br. 1918.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjønn i henhold til overenskomst av aug. 1926 angående oprensking og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd
til vedlikehold har Kanalstyret pant for kr. 171.-, dat. 21/8-1931, tingl. 29/4-1932."
"Auksjonsskøte til Olav Borgeraas
f. 11/6-1903 på dette bruk med fler for kr. 8000.-, dat. 2/11-1937, tingl. 11/11-1937."

Arbeider, selveier
Olav Borgeraas f. 11/6-1903 d. 15/5-1972.
g.m. Gunhild Moen fra Moen i Åmotsdal, Seljord f. 28/4-1906 d. 20/1-1987, d.a. Sveinung Moen. Se Kjær(13).
1. Arild Borgeraas f. 1946. Overtok eiendommen.
Br. 1937.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

121

7

Sem - Smedjordet

Olav Borgerås

0 mark 49 øre

121 18 Sem - Nordre Myren ditto 0 mark 10 øre
121 19 Sem - Søndre Myren ditto 0 mark 10 øre

Arbeider, selveier
Arild Borgeraas herfra f. 1946.
g.m. Gunn Johansen f. 1951.
Br. 1972.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.