ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP | 


Skyer
Gård nr. 110 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.04.2024


Skyer 1
Gammelt løpenr. (382a, 383d)a.

1/2 parten av det gamle hovedbølet.
Landskyld 1768: 4 1/2 skind.

Adresse 2020: Skyerv. 107, 3719 Skien.

G.br., selveier
Lars Svenkesen Skyer
fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" dpt. 25/4-1745 i Holla d. 5/2-1826 på Skyer, s.a. Svenke Jonsen Stensaasen.
g. 15/10-1768 m. Ragnhild Olsdatter fra Skyer(4) f. ca. 1747 bg. 1/3-1799. ”Lars Skyers Hustrue Ragnil Olesdtr. 49 aar.”, d.a. Ole Johannesen.
1. Berthe Larsdatter d.e. dpt. 27/8-1769 g.m. Jens Hansen Ballestad. Se N. Ballestad(D).
2. Anders Larsen dpt. 26/1-1772. Se nedenfor.
3. Anne Larsdatter dpt. 13/3-1774 g.m. enkem. Lars Jonsen. Se Bratsberg(17) ”Myren”.
4. Inger Larsdatter dpt. 27/4-1777 g.m. Anders Evensen Sneltvedt. Se N. Sneltvedt.
5. Isak Larsen dpt. 30/1-1780. Se Skyer(3).
6. Kirsten Larsdatter dpt. 9/6-1783 g.m. Halvor Thorsen. Se Familie 4a - Frogner 1835.
7. Maria Larsdatter dpt. 22/10-1786 g.m. Engebret Johannesen Bøhle. Se N. Bøle.
8. Berthe Larsdatter d.y. dpt. 21/2-1790 g.m. Erik Isaksen. Se S. Løberg(A).
Br. 1768, selveier fra 1782.

F.f. Lars Schwenchesens pb. Berthe fra Schyer: Gunder Schyers kone, Hans Larsens kone, Ole og Gunder Schyer, Anders Schwenchesen.
F.f. Lars Schyers db.
Anders: Hans Larsens kone, Ascher Svensdatter, Ole Schyer, Abraham Christensen, Halvor Borgersen.
F.f. Lars Schyers pb.
Anne: Hans Larsens kone, Anne Svenchesdatter, Nils Aasterøe, Anders Svenchesen, Jon Jonsen.
F.f. Lars Svenchesens pb.
Inger fra Schyer: Jon Jonsens kone, Live Nilsdtr., Engebret Engebretsen, Abraham Christensen, Jon Svenchesen.
F.f. Lars Schvenchesens db. Isak fra Schyer: Abraham Skouens kone, Berthe Abrahamsdtr., Ole Schyer, Anders Schvenchesen.
F.f. Lars Schwenchesens pb. Kisten fra Schyer: Søren Røsagers kone, Marthe Schwenchesdtr., Anders Schwenchesen, Jon Schwenchesen, Jon Jonsen.
F.f.
Lars Skyers pb. Maria: Ole Schyers kone, Marthe Schvenchesdatter, Abraham Skouen, Hans Larsen, Lars Schajesen.
F.f. Lars Skyers pb. Berthe: Ole Skyers enke, Thore Evensdatter, Søren Hansen, Anders Jonsen, Christen Abrahamsen.

Lars var født på Stuen ved Helgen i Holla (Nome). Alle barna levde i 1800.

Døpt 30/8-1767: Ragnil Olsdtrs uægte db. Johannes fra Schyer. Barnefader: Torsten Thorsen.
Test: Abraham Christensens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Schyer, Isak Johannisen, Even Larsen.
Bg. 13/12-1767:
Ragnil Olsdtrs. søn Johannes 1/2 aar.

11/3-1800      RAGNHILD OLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 243a.
Skyer          Arvinger:
               Enkem. Lars Svenkessen og barna:
               1. Anders Larssen 28 år, tjener hos hr. grev Moltke.
               2. Isak Larssen   20 ” , heime hos faren.
               3. Berthe Larsdtr. g.m. Jens Hanssen Ballestad.
               4. Anne Larsdtr. g.m. Lars Jonssen u/Bratsberg.
               5. Inger Larsdtr.  23 år.
               6. Kirsti Larsdtr. 17 ”
               7. Marie Larsdtr.  14 ”  er heime.
               8. Berthe Larsdtr. 10 ”  ----”----
               Faren formynder for alle sine umyndige barn.
Brt: 547 - 0 - 20
Net: 526 - 1 -  4.

Jordegods: 4 1/2 skind med bygsel i gaarden Skyer med hus og herligheder, verd 500 rdl.

G.br., selveier
Anders Larsen Skyer
herfra dpt. 26/1-1772 d. 2/2-1848.
g. 20/4-1802 m. Hedvig Nilsdatter fra Namløs store i Holla dpt. 23/3-1777 d. 1/8-1845, d.a. Nils Olsen Namløs og Ingeborg Arvesdatter.
Forlovere: Erik Bøle og Lars Torg. Ballestad.
1. Nils dpt. 7/6-1802 bg. 21/12-1806. ”Anders Larssøns db. Nils f. Skyer 4 1/2 aar.”
2. Ragnild Andersdatter dpt. 11/11-1804 g1g m. Mikkel Olsen. Se Ballestad(33) "Skyerputten" g2g 27/12-1844 m. Christen Andreas Mathisen. Se Ballestad(51).
3. Nils dpt. 21/12-1806 bg. 14/1-1809. ”Anders Larssøns db. Nils f. Skyer 2 1/12 aar.”
4. Lars Andersen f. 7/2-1809.
5. Nils Andersen f. 9/5-1812. Se nedenfor.
6. Ingeborg Andersdatter f. 9/5-1812 g. 8/11-1838 m. Hans Olsen Smekkerød. Se Smekkerød under Eidanger prestegård.
7. Svenke Andersen f. 13/1-1815 d. 26/9-1837. Ugift.
8. Ole Andersen f. 7/5-1817. Se Ballestad(4) ”Myrplassen” i 1. ekteskap. Ole g2g m. Anne Sophie Amalie Kløcker. Se Hauen(1).
Br. 1810.

F.f. Anders Larssøns Nils f. Skyer: Jens Ballestads k., Kirsten Larsdtr. Søren Røsager, Lars Jonssøn, Johannes Olessøn.
F.f. Anders Larssøns Ragnil f. Skyer: Jens Hanssøns k., Kirsten Larsdtr., Jens Hanssøn, Johannes Olessøn, Lars Jonssøn.
F.f. Anders Larssøns Nils f. Skyer: Jens Johannissøns k., Birthe Larsdtr., Anders Evenssøn, Jon Jonssøn, Ole Anderssøn.
F.f. Anders Larssøns Lars f. Skyer: Lars Jonssøns k., Maria Larsdtr., Jens Hanssøn, Johannes og Nils Olessøn.
F.f. Anders Larssøns Tvillinger Nils og Ingebor f. Skyer. Lars Jonssøns k., og Birthe Larsdtr, Johannes Olessøns k. og Maria Larsdtr., Jens Hanssøn,
      Engelbert Johannissøn, Halvor Thorssøn, Anders Evenssøn, Isak og Ole Larssøn.
F.f. Gaardmand Anders Larsen og Hedevig Nielsdatter Skyers Svenke: Halvor Thorsens k., Birte Larsd., Isak Larsen, Jens Hansen, Ole Larsen.
F.f. Anders Larsen og Hedevig Nielsd. Skyers Ole: Isak Skyers kone, p. Birte Larsd. Skyer, Engebret Bøle, Hans Jensen Ballestad, Ole Bratsbergskoven.

I 1800 tjente Anders Larsen hos grev Molkte.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

382a

Skyr

Anders Larsen

0 huder 2 1/4 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling


G.br., selveier

Nils Andersen Skyer
herfra f. 9/5-1812 d. 16/6-1886.
g. i Eidanger 1/9-1837 m. Ragnhild Helgesdatter fra Buer(1) i Eid. f. 1816 d. 18/8-1908. Døde her av alderdom, f. på Buer i Eid., d.a. Helge Larsen Buer. Se Haukeråsen(1).
Forlovere: "Torsten Buer, Ellev Buer."
1. Helvig Nilsdatter f. 30/8-1838 g1g med Nils Olsen Skyer. Se Skyer(8).
2. Anders Nilsen f. 30/5-1841 d. 18/3-1870. Ugift.
3. Hans Nilsen f. 6/10-1843. Se Kristiansflid(2).
4. Lars Nilsen Skyer f. 15/3-1846. Se Kristiansflid(1).
5. Lina Marie f. 6/3-1849 d. 29/11-1853.
6. Svenke f. 24/3-1852 d. 26/11-1852. ”Svenke, søn af Niels Andersen Skyer, 8 mnd. ”
7. Marie Anne Nilsdatter f. 28/10-1853 g1g Ole Kolbjørnsen. Se Ballestad(41).
8. Lina Nilsdatter f. 19/8-1856.
9. Svenke Nilsen f. 1/3-1860 på Myrplassen under Ballestad. Overtok gården.
10. Johannes f. 24/2-1863 d. 19/8-1868 på Skyer.
Br. 1836.

Ragnhild Helgesdatter var søster av Ellef Helgesen i Haukeråsen. I 1857 eide Nils Skyer også Kristiansflid, samt
Myrplassen u. Ballestad.
I 1860 og 1865 var familien oppført på Myrplassen. I 1868 bodde de på Skyer (jfr. sønnen Johannes' begravelse).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(382a,382d)a

Skyer

Nils Andersen

1 daler - 3 ort - 13 skilling

(382a,382d)b Skyer Haukeraas Brug 0 daler - 0 ort - 4 skilling


G.br., selveier

Svenke Nilsen Skyer
herfra f. 1/3-1860 d. 27/11-1896.
Br. 1877.

Svenke var ugift. I 1891 bodde han på gården sammen med sin mor som var blitt enke og
ei tjenestejente fra Eidanger ved navn Anne Hedvig Hansdatter f. 1839.
Denne gården gikk ut av familien etter Svenkes bortgang.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

110

1

(382a,382d)a 

Skyer

Skyer

Svenke Nilsen

1 daler - 1 ort - 23 skilling

4 mark 41 øre


G.br., selveier

Nils Pedersen Skyer
(Nils P. Skyer) fra Fjelldalen(2) f. 21/9-1867 d. 2/10-1951, s.a. Peder Olsen Fjeldalen.
g. 25/6-1896 m. Andrea Ellingsdatter fra Ø. Sokka f. 8/7-1869 d. 2/1-1951, d.a. Elling Halvorsen Sukken.
1. Ingebjørg Marie Skyer f. 22/9-1897
d. 11/4-1941 g. 26/2-1921 m. Nils Johansen Berg fra Berg(2) f. 30/11-1890 d. 13/4-1977.
2. Erling Skyer f. 26/1-1899. Overtok gården.
3. Maren Skyer f. 24/4-1900 d. 28/9-1969 g.m. Harald Trondsen f. 12/2-1900 d. 21/6-1964. Bodde i Sollia 12 på Bøle.
4. Per N. Skyer f. 17/11-1901 d. 7/8-1970. Bodde i Sneltvedtv. 163. Han hadde egen slakterforretning på Frogner.
5. Andreas Skyer f. 15/12-1903 d. 10/8-1990. Bodde hos broren Per på Sneltvedt. Ugift.
6. Nora Amalie Skyer f. 7/8-1905 g.m. John Berg. Bodde i hus på Åmot.
7. Borghild Skyer f. 7/1-1907 g.m. Nils Kråketo. Se Kråketo(1).
8. Berna Marie Skyer f. 3/7-1909 g.m. Kristian Skilbred. Se Skilbred(4).
Br. 1898.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

110

1

Skyer

Skyer

Nils Pedersen

4 mark 41 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Erling Skyer
herfra f. 26/1-1899 på Ø. Sokka d. 24/10-1987 i Kreppa.
g. 13/11-1920 m. Petra Marie Kise fra Fossumv. 4 under Venstøp  f. 8/8-1899 d. 22/1-1977, d.a. Nils Olsen Kise.
1. Nils E. Skyer f. 5/10-1920 d. 19/8-2010 i Hauane 15, Skien g.m. Anna Marie f. 1924.
    Barn 1. Jan Skyer f. 1946.
    Barn 2. Åge Skyer f. 1947.
2. Roald Skyer f. 6/11-1922 d. 21/4-1994 g. på Høyseth bedehus i Melum 19/5-1945 m. Ingeborg Thomine Marum f. 22/5-1924 i Melum d. 25/10-2013 på Nenset. Bodde i Hauane 17, Skien.
    Barn 1. Ronald Skyer (Paul Ronald Skyer) f. 1945.
    Barn 2. Karin Skyer f. 1948 g.m. g.br. Gregorius Skilbred. Se Frogner(22) "Vonheim"
    Barn 3. Helge Skyer f. 1949. 
    Barn 4. Liv Skyer.
    Barn 5. Laila Skyer f. 1966.
3. Astrid Skyer f. 1924 d. 1943.
4. Helge Skyer f. 17/7-1927 d. 10/6-2005 g. 13/2-1954 m. Bodil Synnøve Pedersen fra Tollnes i Solum f. 1936. Bodde på Nenset i Skien.
    Barn 1. Dag Skyer f. 1954.
    Barn 2. Bente Skyer f. 1957.
    Barn 3. Kari Skyer f. 1965.
5. Eva Skyer f. 1930 d. 1936.
6. Randi Skyer f. 11/2-1932 g.m. Dagfinn Danielsen. Bosatt i Kreppa.
Br. 1938.

Erling Skyer solgte gården og bygde hus i Kreppa i ca. 1942. Se Børsesjøv. 56.

Sverre Larsen kjøpte gården i 1942 og solgte den igjen til Peder Søvde i 1945.
Sistnevnte solgte gården til John Hørtha året etter.

G.br., selveier
John Ingolf Hørtha
(John Hørtha) fra Hørta under Meen f. 21/6-1923 d. 11/5-1991, s.a. Gerda Marie Olsen Hørta.
g. 1950 m. Borghild Elise Nybu fra Skyer(8) f. 20/5-1927 d. 15/2-2018, d.a. Severin T. Nybu.
1. Jane-Berit Hørtha f. 1950 g2g m. Arnold Lofstad fra Løvås under Rising. Bosatt i Åmotveien.
2. Jan Ingvar Hørta (Jan Hørta) f. 1952. Bosatt i Haugerødv. 69.
3. Helge Ivar Hørta f. 1959. Overtok gården.
4. Tore Hørta f. 1961 g.m. Unni Vaa f. 1960. Se Lundsåsen 46.
Br. 1946.


Skyerv. 107. Foto: Stian Hørta, mars 2012.


Skyerv. 107. Foto: Stian Hørta, mars 2012.


Skyerv. 107. Foto: Stian Hørta 2012.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

110

1

Skyer

John Hørta

2 mark 60 øre


John Hørta kjøpte eiendommen Haukeplassen (Ersø) under Hauen, av sin svigerfar Severin Nybu i 1965.

G.br., selveier
Helge Ivar Hørtha (Helge Hørta) herfra f. 1959, s.a. John Ingolf Hørta.
g. 1981 m. Gro Sivertsen fra Sneltvedt f. 1960, d.a. Bjørn og Brita Sivertsen.
1. Stian Hørta f. 1982. Har overtatt det gamle innhuset.
2. Lene Hørta f. 1985.
Br. 1985.

Gro Sivertsen ble født mens foreldrene bodde på Bøle. De kom til Sneltvedt på midten av 1960-tallet.

Helge Hørta bygde ny kårbolig på eiendommen, som han flyttet inn i, i mai 1983.
Adresse: Skyerv. 95, 3719 Skien.

Skyer(3) ble utskilt herfra i 1810.
Skyer(13) ble utskillt herfra i 1925.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no