| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 11 - Søli nedre
Gammelt løpenr. 306d. Siden Norges matrikkel 1889: 82/11.
Etter kommunesammenslåingen 1967: 382/11.

Utskilt fra Søli(9) i 1875.


Gården med låven er dette bruket. Til høyre: Borge skole. Flyfoto (Widerø) 17/5-1961. Skien kommune/ Telemark museum.
Innsendt av Gunnar Heltne.

Adresse: Liane 56, 3914 Porsgrunn.

G.br., arbeider, leilending
John Jensen
fra Hegna u. Søli f. 4/3-1827 d. 16/3-1897, s.a. Jens Jacobsen.
g. 27/12-1860 m. Helvig Johnsdatter fra Brua u. Meen f. 20/9-1830 d. 18/10-1881, d.a. skomaker Jon Andersen Brua.
1. Caroline Marie Johnsdatter f. 11/7-1861. Se nedenfor.
2. Andreas Johnsen Sølie f. 27/12-1864 g. i Ø. Porsgrunn 1/6-1890 m. Hanna Bertine Halvorsen fra Brevik f. 1868, d.a. sjømann Martin Halvorsen.
    Andreas g2g ? med Marie Simonsen. Han var maler. Bodde i Nyorkgt.?
3. Johan Johnsen f. 12/12-1869. Overtok bruket.
Br. ca. 1861.

F.f. John Jensens datter Caroline Marie: Foreldrene, Karen Birgitte Arnesdatter Sanni, Isak Jensen u. Søli, Andreas Johnsen Meen.
F.f. John Jensens sønn Andreas på Søli: Anne Sørine Johnsdatter Meen, foreldrene, Isak Jensen Søli, Peder Eliasen Gjerpen.
F.f. John Jensens sønn Johan på Søli: Moderen, Birthe Johnsdatter Meen, Isak Jensen Søli, Halvor Johnsen Bøle, Halvor Thorkildsen Klosterskogen af Solum.

Arbeider, innerst
Gunnar Jørgensen
fra Fossum f. 6/2-1855 d. 15/2-1885, s.a. Jørgen Hansen. Se Familie 81b - Fossum 1835.
g. 28/4-1882 m. Caroline Marie Johnsdatter herfra f. 11/7-1861 d. 22/3-1885, d.a. John Jensen.
1. Hedvig Dortea f. 12/6-1882 d. 27/5-1883.
2. Hanna f. 18/10-1883  d. 27/12-1883.
3. Hedvig f. 10/3-1885 d. 11/3-1885.

Her ser vi en tragisk utradering av en ung familie. Ekteparet giftet seg i 1882 og 3 år senere
var hele familien utslettet.
De bodde trolig på dette småbruket i Liane sammen med Carolines foreldre.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

308a

Sølen øvre (Søli)

Lars Jacobsen

1 daler - 4 ort - 20 skilling

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

11

306d

Sølen

Sølen nedre

Louis Vauvert

0 - 0 - 14

0 mark 75 øre

Louis Vauvert fikk auksjonskjøte på dette bruket og bnr 9 i 1879.
Han solgte dette m.m. til maler Johan Johnsen for kr. 1600.- i 1893.

Malermester, g.br., selveier
Johan Johnsen
herfra f. 12/12-1869 d. 13/5-1942, s.a. John Jensen.
g. i Solum 8/5-1892 m. Elisabeth Andersen Munken f. 19/5-1869 i Solum d. 10/1-1955, d.a. tømmermann Andreas Andersen Munken og Thea.
Forlovere: G.br. Theodor Hansen Tingstad og g.br. Olavus Kristensen Tingstad.
1. Hjalmar Amandus Johnsen f. 23/6-1892 på Søli d. 13/3-1954 g.m. Laura Larsdatter Ballestad fra Ballestad(39) f. 1/11-1892 d. 21/1-1919. Bodde i Liane 55.
2. Astrid Eleonore Johnsen f. 13/10-1894 d. 13/10-1961 g.m. Karl Friberg jr. fra Ø. Borge f. 12/12-1889 d. 9/1-1968. Se Familie 30 - Ø. Borge 1910.
3. Johan Johnsen (Jonte Johnsen) f. 10/2-1897 d. 1952 g. 16/11-1918 m. Kirsten Gurine Kristensdatter Høgseth fra Høgset(5) "Svinholt" f. 10/6-1896 d. 31/7-1989. Johan var ”smed ved fabrikk” i 1918.
4. Thorvald Johnsen f. 7/9-1898 d. 11/5-1951 g.m. Ragnhild Hansdatter Søli fra Søli(4) f. 7/4-1903 d. 29/9-1990. Bodde i Liane 15.
5. Erling Johnsen f. 27/7-1901 d. 8/3-1986 g.m. Solveig Bianka Pedersen fra Porsgrunn f. 16/10-1900 d. 5/4-1993. Bodde i Liane 55.
6. Andreas Johnsen f. 6/7-1906. Overtok bruket.
Br. 1893.

Elisabeths søsken var Anna Munken g.m. Theodor Tingstad og Karen Munken g.m. Mathias Grunsholt.
Da Johan og Elisabeth giftet seg i Solum krk., ble det skrevet at hun var fra Tollnes. Hun var ikke konfirmert.

Gården fikk i 1918 diplom med 1. premie for ”fremragende gardsdrift”, skjenket av Margit Knudsen.

Johan bygde nye uthus her i 20-åra. Det nye våningshuset bygde han i 1934.
Det gamle våningshuset ble stående og er ganske gammelt (1957).
I dag (1998) er det bygget nytt stort hus her og det er ingen synlige tegn på at
det her engang var gårdsdrift.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

11

Sølen (Søli)

Sølen nedre

Johan Johnsen

0 mark 73 øre

   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

11

Sølen nedre

Elisabeth Johnsen

0 mark 66 øre

Selveier
Andreas Johnsen
(Andit Johnsen) herfra f. 6/7-1906 d. 21/1-1974.
g.m. Sigrid Haaland fra Bjørntvedt i Eidanger f. 16/7-1906 d. 9/12-1987, d.a. Teodor Haaland og Mathilde f. Kongelbek fra Lyngør.
1. Eli-Britt Johnsen f. 1939 m. Kåre William Thorsen f. 1935. Bosatt i Borgeåsen terrasse.
2. Bjørn Haaland Johnsen f. 1945 g.m. Sonja Holmberg f. 1954. Bosatt i Liane 56.
Br. 1953.

Fra Andreas Johnsens penn i ca. 1955:
”Gården grenser i nord til Borgeskogen, i øst til Gustav Hansen, i sør til Leirkup og
i vest mot Ørnulf Skauen og Ramberg.”

Dette bruket ble drevet sammen med bnr 22 fra 1923.

Utskilte hustomter:
Bnr 25 ”Kleppe” ble utskilt herfra i 1897. Se Liane 50.
Bnr 38 ”Solbakken” ble utskilt herfra i 1922. Se Liane 55.
Bnr 62 ”Fjellet” ble utskilt herfra i 1944. Se Liane 52.
Bnr 87 ble utskilt herfra i 1954.
Bnr 95 ble utskilt herfra i 1956.
Bnr 122 utgått i 1971.

Bnr 141 utgått i 1973. Se Liane 56.

Denne gården ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran gårdsnummeret.
Nytt gårds- og bruksnummer ble 382/11.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.