| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Høgset
Gård nr. 84 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 384.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 18.05.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Høgset 5 - Svinholt
Gammelt løpenr. 319. Siden Norges matrikkel 1889: 84/5 (384/5).

Svinholt ble trolig ryddet som egen gård i vikingtid (800-1000), i samme
tidsepoke som Høgset.

Første skriftlige kilde er biskop Eysteins røde bok 1398, som forteller oss at gården Svinholt tilhørte Ballestad kirke og
Oslo bispestol. De eide en halvpart hver.

Fra rundt 1600 ble Svinholt en del av Høgset, hvor Gjerpen kirke eide 4
huder og hvor 2 huder var gammelt klostergods.

Svinholt ble dermed også regnet som underbruk av Høgset i skattematrikkelen 1647.
Kvegskatten 1657: 1 hest, 3 kuer, 3 sauer.

Landskyld av Svinholt 1665: 1 hud.

Tidlige brukere.
Søren betalte leie av gården i 1611 og 1624. Mere vet vi ikke om han. Kanskje det er
den samme Søren som tidligere betalte skatt av Åltvedt i 1605.

Adresse 2022: Svinholtv. 114, 3914 Porsgrunn.

G.br., leilending
Kield Svinholt
  d. ca. 1664 .
g.m. Signe
1. Karen Kjeldsdatter f. ca. 1631 bg. 27/10-1694. ”Karen Kielsd. fra Svinholt 63 1/2 aar g. f.j.”  Ugift. ”f.j.” = ”fattig jord”.
2. Ole Kjeldsen f. ca. 1635 bg. 26/3-1690. ”Ole Svinholt 55 aar g.” Bodde her. Trolig ugift.
3. Nils Kjeldsen f. ca. 1641.
4. Jacob Kjeldsen f. ca. 1646.
Br. i 1641 og 1645.

Enka Signe drev gården med sine sønners hjelp i 1664. Alderen på barna er ifølge sogneprestens manntall av 1664.

G.br., leilending
Gunder Larsen Svinholt
fra Lid(A) f. juni 1669 bg. 15/11-1703. ”Gunder Svinholt 34 aar og 5 maaneder gammel.”, s.a. Lauritz Jacobsen Li d.y.
g. 28/10-1696 m. Anne Gundersdatter fra Bekkevold f. ca. 1671 bg. 29/4-1730. ”Hans Svinholts qde Anne 59 aar.”, d.a. Gunder Lauritzen Bekkevold.
1. Magnild dpt. 19/12-1697 bg. i samme kiste som faren 15/11-1703.
2. Hans Gundersen dpt 26/9-1700. Se Lid(5).
3. Halvor Gundersen dpt. 11/3-1703. Se Rønningen under Søli nedre.
Bruker 1697.

F.f. Gunder Svinholts datter Magnild: Hans Li, Halvor Bekkeval, Laers Lies sønn Ole (i Skien), Laers Lies quinde Maren (her må presten ha tatt feil, for på denne tiden er Lars Li gift med Tore)
      Gregorius Høisets quinde Ingebor, Lauritz Lies datter Gunhild.
F.f. Gunder Svinholts søn Hans: Hans Lie, Hans Lies sønn Gunder, Lauritz Lies quinde Tore, Lauriz Lies datter Gunhild.
F.f. Gunder Svinholts søn Halvor: Lars Li, Guttorm Meen, Lars Lies sønn Anders, Halvor Bechevalds quinde Ingebor, Ole Lies quinde Karen, Hans Lies datter Ingebor.

Gunder Larsens kone kalles Maren ved giftermålet, men Anne hver
gang hun nevnes som fadder senere.
Ingen person som kan være henne er funnet begravet i Gjerpen før i 1730.
Gunder har heller ikke inngått flere ekteskap i Gjerpen.

Anne Gundersdatter Nærum nevnes flere ganger som fadder. Hun nevnes
også som ”Helge Nærums stifdatter” (stedatter).

Enka Anne Gundersdatter ble g2g med Hans Larsen, eks-mannens stebror.

G.br., leilending
Hans Larsen Svinholt
fra Lid(A) f. ca. 1679 bg. 20/5-1753. ”Hans Svindholt 74 aar.”, s.a. Lars Hansen Klep og Tore Nilsdatter Follaug i Skien.
g. i Gjerpen 25/3-1706 m. enke Anne Gundersdatter fra Bekkevold f. 1671 bg. 29/4-1730. ”Hans Svinholts qde Anne 59 aar.”, d.a. Gunder Lauritzen Bekkevold.
1. Gunder dpt. 13/2 -1707 bg. 6/7-1707. ”Hans Svinholts søn Gunder 22 uger.”
2. Magnild Hansdatter dpt. 20/5-1708 g.m. Halvor Monsen. Se nedenfor.
Bruker ca. 1704.

F.f. Hans Svinholts sønn Gunder: Lars Li, Ole Li, Hans Lis quinde Lisbeth, Ole Høisets quinde Barbara.
F.f. Hans Svinholts datter Magnild: Lars Lij, Anders Lij, Hans Lijs quinde Lisbeth, Jacob Meens quinde Kirsten.

Hans var soldat da han giftet seg med enken etter sin stebror Gunder Larsen.
Lauritz Jacobsen Li d.y. var altså stefar til Hans Larsen Svinholt.

Da Hans giftet seg stod det i kirkeboken: ”Hans Larssen Lj soldat og Anna Gundersdatter.”
Hans Larsen var trolig sønn av Lauritz/Lars Lie d.y.'s 2. kone Tore Nilsdatter Follaug, i hennes
første ekteskap med Lauritz Hansen Klep i Skien.
Dermed var Gunder Larsen (forrige bruker) og Hans Larsen stebrødre (sammenbrakte barn).

Kilde: Gjerpen Bygds Historie (Terje Christensen).
Hans Svinholt skal visstnok ha bygd de første husene på Jarseng.

I et skjøte av 27/10-1727, kan vi lese at Hans Larsen Svinholt, Anna Gundersdatter og Hans Gundersen solgte ”pladsen Jarsengen” til Halvor Gundersen på Sølirønningen. Se barn nr. 3 ovenfor.

G.br., leilending
Halvor Monsen Svinholt
f. ca. 1700 bg. 23/5-1763. ”Halvor Monsen 63 aar.”
g1g 26/8-1730 m. Magnild Hansdatter herfra dpt. 20/5-1708 d. ca. 1757, d.a. Hans Larsen Svinholt.
Forlover: Christopher Aaltvedt.
g2g i Eidanger krk. 26/6-1758 m. Dorthe Andersdatter (eller Nilsd.)
Forlovere: Lars Vallerkastet og Engebreth Engebretsen Rødningen.
1. Jacob Halvorsen dpt. 28/1-1731.
2. Anne dpt. 12/10-1732 bg. 20/11-1732. ”Halvor Svinholts Anne 6 uger.”
3. Anne Halvorsdatter dpt. 15/11-1733. Konf. 17 år g. i 1780 m. enkem. Ole Hansen Riis. Se Riis(8).
4. Gjertrud Halvorsdatter dpt. 28/10-1736.
5. Mons dpt. 12/1-1738 bg. 26/7-1744. ”Halvor Svinholts Mogns, 6 aar, -druchnet i vandet paa Osebachen.”
6. Dorthe dpt. 17/8-1741.
7. Dorthe
dpt. 28/4-1748 bg. 16/6-1748. ”Halvor Monsens pb. Dorthe f. Oseb. 7 uger.”
8. Dorthe Halvorsdatter dpt. 30/8-1750 g1g med Jacob Olsen Riis. Se Familie 23 - Ø. Borge 1782.
Barn i 2. ekteskap:
9.
Nils dpt. 11/3-1759 bg. 2/3-1760. ”Halvor Monsens s. Nils 1 aar.”
Bruker 1730.

F.f. Halvor Svinholts Jacob: Giert Sersjant, Halvor Svinholt, Hans Lies qde, Giertrud Svinholt.
F.f. Halvor Svinholts Anne: Giert Mogenssøn, Knud Aasse, Hans Liis qde. - Giertrud Mognsdatter.
F.f. Halvor Svinholts Anne: Hans Svinholt, Hans Li, Hans Meen, Jacob Borges qde, Giertrud Meen.
F.f. Halvor Svinholts Giertrud: Hans Svinholt, Halvor Egaasen, Hans Meen, Hans Lies qde, Anne Kolchin
F.f. Halvor Svinholts Mogens: Hans Sølieje, Hans Svinholt, Hans Lies qde, Johanne Christophersdatter.
F.f. Halvor Svinholts Dorte: Hans Svinholt, Hans Helgessøn, Knud Rønnings qde, Anne Persdatter.
F.f. Halvor Monsens pb. Dorthe fra Osebachen: Sven Engebretsens kone, Anne Gundersdtr., Engebret Engebretsen, Jacob Halvorsen, Peder Isaksen.
F.f. Halvor Monsens pb. Dorthe fra Osebachen: Christen Jacobsens kone, Anne Halvorsdatter, Sven Engebretsen, Jacob Halvorsen.
F.f. Halvor Monsens db. Nils: Knud Kiølnæses kone, Berthe Torjusdtr., Engebret Engebretsen, Søren Eriksen.

I 1731 bodde tydligvis også Halvors 2 søsken her: ”Giert Sergiant”, dette var Gjert Monsen,
og ”Giertrud Svinholt” som var Gjertrud Monsdatter g.m. Nils Haraldsen.
Se Familie 50 - Kleiva 1762.

Halvor Monsen med familie, flyttet til Osebakken i ca. 1748. 

Vielse i Eidanger kirke 1733.
Trol. 2/10-1732 i Eid. Copul. 4/1-1733.
Corporal Giert Monssen med Ingeborg Sifvertsd.
Caut: Knudt Walther i Scheen og Søfvren Didrichssen.

G.br., leilending
Hans Olsen Svinholt
fra Høgset(A) dpt. 7/9-1721, s.a. Ole Haraldsen.
g. 15/8-1748 m. Live Mathiasdatter fra Langerød(A) dpt. 9/2-1727 bg. 11/3-1769. ”Hans Svindholts kone 42 aar.”, d.a. Mathias Langerød.
1. Karen dpt. 30/8-1750 bg. 13/9-1750. ”Hans Svindholts dtr. Karen 14 dage.”
2. Mathias Hansen dpt. 30/7-1752. Se nedenfor.
3. Ingebor dpt. 18/8-1754 bg. 1/12-1754. ”Hans Svindholts dtr. Ingebor 15 uger.
4. Haral dpt. 25/12-1755 bg. 25/9-1763. ”Hans Svinholts s. Haral 8 aar.” Gravlagt samtidig med sin lillebror Lars.
5. Anders Hansen dpt. 20/8-1758. Se Søli(20) ”Ødegården”.
6. Anne dpt. 9/11-1760 bg. 26/4-1761. ”Hans Svindholts d. Anne 1/2 aar.”
7. Lars dpt. 10/4-1762 bg. 25/9-1763. ”Hans Svinholts s. Lars 1 1/2 aar.”
8. Anne Hansdatter dpt. 8/6-1764.
9. Ingebor f. ca. 1765 bg. 17/1-1773. ”Hans Svindholts d. Ingebor 7 aar.”
10. Maren dpt. 27/12 -1767 bg. 10/4-1768. ”Hans Svindholts d. Maren 14 uger.”
11. Lars dpt. 11/3-1769 bg. 18/3-1769. ”Hans Svindholts s. Lars 14 dage.”
Bruker 1748.

F.f. Hans Svinholdts datter Karen: Søren Ochlungens qvd., Kirsten Amundsdatter, Ole Svinholdt, Ole Bøle, Hans Heljesen.
F.f. Hans Svinholdts søn Mathis: Christen Kleps qvd., Live Nilsdatter, Jacob Foss, Ole Bøle, Ellef Nilsen.
F.f. Hans Svinholdts datter Ingebor: Tollef Stulens qde., Inger Amunsdatter, Lars Fløtterø, Anders Langerø, Thor Andersen.
F.f. Hans Svinholdts søn Haral: Tollef Høgsets qvd., Gunhild Nilsdatter, Ole Svinholdt, Ole Bøle, Lars Hansen.
F.f. Hans Svinholdts søn Anders: Søren Ochlungens qvd., Inger Amunsdatter, Ole Svinholdt, Anders Langerø, Ole Sørensen.
F.f. Hans Svinholdts datter Anne: Søren Ochlungens qde., Inger Amundsdatter, Ole Svinholdt, Ole Bøle, Erik Andersen.
F.f. Hans Svinholdts sønn Lars: Tollef Høgsets qvd., Anne Nilsdatter, Ole Bøle, Anders Langerø, Halvor Jacobsen.
F.f. Hans Svinholdts datter Anne: Anders Langerøs qvd., Anne Larsdatter, Ole Bøle, Christian Høgset, Nils Andersen.
F.f. Hans Svinholdts datter Maren: Tollef Høgsets qvd., Anne Andersdatter, Halvor Ramsaasen, Mathis Andersen.
F.f. Hans Svinholdts søn Lars: Hans Kleps qvd., Anne Andersdatter, Anders Langerø, Jacob Andersen, Mathis Hansen.

Begravelse i Eidanger kirke 19/10-1755:
”Anders under Høsætheje i Gierpen sogn, hans lidet barn Marthe, ½ aar gl.”

1762: Hans Svinholts foreldre, Ole Haraldsen og Anne Jonsdatter
bodde her med sin datter Maren Olsdatter.

G.br., leilending
Mathias Hansen
Svinholdt herfra dpt. 30/7-1752 d. 5/6-1827 på Svinholt.
g. 19/10-1771 m. Thore Gundersdatter fra Søli(7) dpt. 16/11-1749 d. 2/10-1819, 69 år gml., d.a. Gunder Olsen.
1. Live Mathiasdatter dpt. 25/3-1772 g.m. Christopher Knudsen. Se Søli(16).
2. Lars Mathiasen dpt. 12/1-1774. Se Høgset(B).
3. Ole dpt. 1/1-1776 bg. 18/7-1784. ”Mathis Svindholts s. Ole 9 aar.”
4. Harald Mathaisen dpt. 28/12-1777. Se Åltvedt(9).
5. Gunder Mathiasen dpt. 2/4-1780. Se N. Ramsåsen.
6. Engebret Mathiasen dpt. 20/1-1782. Matros, bodde på Bratsbergkleiva. Døde 40 år g. i 1825.

7. Margrethe dpt. 29/2-1784 bg. 21/3 -1784. ”Mathis Svindholts d. Margrethe 4 uger.”

8. Ingeborg Mathiasdatter dpt. 17/7-1785 g.m. Asbjørn Eliassen. Se Elias-Klepp.
9. Hans Mathiasen Svinholdt dpt. 11/11-1787 bg. 14/9-1811 i Skien. ”Hans Matthiesen Svinholdt med de 2 smaa Klokker, Gjerpen 30 aar.”
    Han ble g. i Skien 7/5-1811 m. pige Else Marie Christensdatter Reinholdt fra Skien.
    Hun ble g2g 1814 i Gjerpen m. Hans Andersen d.e. fra Skien. Se Familie 67 - Fossum 1835.
10. Ole Mathisen dpt. 20/12-1789. Se Saubrekka under Klepp.
11. Margarethe dpt. 4/3-1792 bg. 18/3-1792. ”Mathias Svinholts pb Margarete 2 uger.”
12. Anders Mathisen dpt. 9/11-1794. Se nedenfor.
Bruker 1771.

F.f. Mathis Svinholdts datter Live: Erik Bøles qvd. Marthe Gundersdatter, Christian Høgset, Simen Gundersen(Søli), Mathis Andersen.
F.f. Mathis Svinholdts søn Lars: Simen Sølis qvd, Karen Larsdatter, Simen Søli, Jacob Andersen, Halvor Hansen.
F.f. Mathis Svinholdts søn Ole f. 1776: Ingebret Høgsets qvd, Marthe Andersdatter, Ole Bøle, Simen Søli, Anders Hansen.
F.f. Mathis Svinholdts søn Haral: Tollef Høgsets qvd, Karen Hansdatter, Christian Høgset, Simon Søli, Anders Hansen.
F.f. Mathis Svinholdts søn Gunder: Simon Sølis qvd, Inger Halvorsdatter, Christian Høgset, Anders Hansen, Even Jacobsen.
F.f. Mathis Svinholdts søn Engebret: Anders Gundersens qvd, Gunhild Olsdatter, Hans Svinholdt, Tollef Berreberg, Simon Søli.

F.f. Mathis Svinholdts datter Margethe: Christian Høgsets qvd, Marthe Tollefsdatter, Simon Søli, Anders ”Ougaan”?, Even Høgset.

F.f. Mathis Svinholdts datter Ingeborg: Simon Sølis qvd, Guri Olsdatter, Hans Olsen, Clas Andersen, Søren Christiansen.
F.f. Mathis Svinholdts søn Hans: Anders ”Osgaarnert”?-Ødegaarden?-hans qvd, Marthe Tollefsdatter, Simen Søli, Even Høgset, Rasmus Halvorsen.
F.f. Mathis Svinholdts søn Ole f. 1789: Simon Sølis qvd, Margrethe Tolfsdatter, Anders Rønningen, Even Høgset, Søren Christiansen.
F.f. Mathis Svinholdts datter Margarethe: Søren Høgsets qvd, Live Mathisdatter, Anders Hansen, Even Tollefsen, Laers Simonsen.
F.f. Mathis Svinholdts søn Anders: Simon Sølis qvd, Anne Evensdatter, Hans Ødegaarden, Even og Søren Høgset.

Ved deres trolovelse og giftemål er Mathis skrevet for Olsen!

G.br., leilending
Anders Mathiasen Svinholt
herfra f. 9/11-1794 d. 25/11-1843 på Svinholt. 48 år gammel.
g. 30/7-1816 m. Gunhild Nilsdatter fra Haukeråsen dpt. 27/1-1799 d. 2/6-1853 på Augestad, d.a. Nils Tovsen.
Forlovere: "Jacob Nilsen Klep og Asbjørn Eliasen Klep."
1. Mathias Andersen f. 9/11-1817 på Svinholt. Se nedenfor.
2. Thore Andersdatter f. 28/3-1821. Flyttet til Larvik høsten 1843.
3. Live Andersdatter f. 30/6-1823 på Svinholt.
4. Nils Andersen Svinholt f. 29/3-1826. Se Familie 8 - Ø. Borge 1875 og Øvrum(7) "Myren".
5. Gunder Andersen f. 28/2-1829.
6. Ingeborg Marie Andersdatter f. 23/7-1832 på Svinholt. Flyttet til Larvik i mars 1849. Gift der 26/12-1854 m. Mathis Knudsen f. 28/2-1828.
7. Anne Gurine Andersdatter f. 15/4-1835 trolig g.m. skipstømmermann Peder Christensen fra Andebu. Barn ifølge folketellingen 1865 for Larvik.
    Barn 1. Anna Marie Christensen f. 1859 i Larvik.
    Barn 2.
Hans Christian Christensen f. 1861 i Larvik.
8. Maren f. 20/6-1838 på Svinholt d. 25/5-1841 på Svinholt.
9. Gunhild Maria Andersdatter f. 5/8-1842 u. Søli.
Bruker 1827.

F.f. Anders Mathiasens sønn Mathias: Thor Høisets kone, pige Ingeborg Andersdatter, Lars Mathiasen Høiset, Harald Mathiasen Høiset, Ole Olsen.
F.f. Anders Svinholts sønn Thore: Thor Høisets kone, p. Kristine Hansdatter Høiset, Nils Høiset, Asbjørn Eilertsen Klep, Ole Svinholt.
F.f. Anders Svinholts datter Live: Ingeborg Mathiasdatter Klepp, p. Anne Larsdatter Høiset, Thor Nilsen Høiset, Jacob Larsen Høiset, Knud Christophersen Høiset.
F.f. Anders Svinholts sønn Gunder: Pige Laurine Larsdatter Høiset, pige Maren Christiphersdatter Søli, Thord Nilsen Høiset, Jacob Larsen Høiset, Asbjørn Eilertsen Klep.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

319

Høysæt - Svinholt

Anders Mathiassen

1 hud

1 daler - 3 ort - 9 skilling

G.br., leilending
Mathias Andersen Svinholt
herfra f. 9/11-1817 d. 6/4-1850 under Augestad. 32 år gammel.
g. i Eidanger 4/6-1841 m. Kirsten Eriksdatter fra Rønningen under Prestegården i Eidanger dpt. 3/5-1807 d. 16/4-1890 på Borgestad, d.a. Erik Thomassen og Else Jacobsdatter.
Forlovere: "Christopher Kapteinrødningen og Jacob Høyset."
1. Elen Andrea f. 11/6-1841 på Svinholt d. 1/4-1842 på Svinholt.
2. Erik Mathisen f. 31/5-1843 på Svinholt g. 30/1-1873 m. Kirstine Isaksdatter fra Sanni, d.a. Isak Nilsen. Erik var i 1873 i tjeneste på Slettene i Eidanger.
3. Elise Andrea f. 12/2-1846 på Svinholt d. 21/1-1850.
Bruker 1841.

Denne familien bodde på Svinholt fra 1841. Under Augestad i 1849/50.

G.br., selveier
Ole Olsen
fra Flogstad(1) i Eidanger f. 24/6-1812 på Flogstad d. 12/6-1889 på Flogstad, s.a. Ole Amundsen Flochstad og Marie Olsdatter.
g1g i Eidanger kirke 7/10-1842 m. Maren Karine Jacobsdatter fra Grønsholt i Eidanger f. 21/4-1819 d. 26/11-1861 på Flogstad, d.a. Jacob Nilsen Grønsholt.
Forlovere: "Lars Langerød og Nils Lillegaarden."
g2g i Eidanger kirke 6/12-1864 m. enke Maren Børgersdatter Flogstad f. 10/10-1810 på Kolkinn under Follaug d. 5/11-1900 på Flogstad, d.a. Børger Halvorsen.
Forlovere: "Søren Hansen Qvestad og Nils Jacobsen Grønsholt."
1. Bodil Marie Olsdatter f. 30/3-1843 på Flogstad g.m. Jacob Rasmussen Riis. Se Riis(15).
2. Amund f. 15/6-1845 d. 26/2-1854 på Svinholt.
3. Anders f. 21/3-1847 d. 2/3-1854 på Svinholt.
4. Inger Olea f. 10/8-1849 d. 1/11-1854 på Svinholt.
5. Grethe Elise Olsdatter f. 13/10-1851 g. i Eidanger kirke 5/9-1873 m. Anders Nicolai Andersen Nordal. Se N. Nordal(1) i Eidanger.
6. Jacob f. 27/11-1853 d. 1/8-1854 på Svinholt.
7. Jacob Olsen f. 12/6-1855 d. 1936. Se Flogstad(1) i Eidanger.
8. Amund f. 20/9-1857 d. 1871 på Flogstad.
9. Olea Olsdatter f. ca. 1860 på Flogstad g. 1881 m. jernbanearbeider Johan Wilhelm Jansson fra Sverige. Bodde i Skien.
Br. 1844.

F.f. Ole Olsens sønn Amund: Jacob Larsen Høgseth, Nils Jacobsen Grønsholt af Eidanger, Anders Olsen Flogstad af Eidanger, Rasmus Sandens kone, Berthe Jacobsdatter, pige Anne Jacobsdatter Grønsholt.
F.f. Ole Olsens sønn Anders: Ole Amundsens kone, Maria Olsdatter Flogstad i Eidanger, pige Boel Marie Jacobsdatter Grønsholt i Eid., Rasmus Nilsen Sunnejord, Nils Jacobsen Grønsholt, Jacob Olsen Flogstad.
F.f.
Ole Olsen Svinholt og Maren Karine Jacobsdatters Inger Olia: Berthe Jacobsd. Sundjorde fra Eidanger, Anne Jacobsd. Grønsholt, Ole Amundsen Flogstad, Abraham Olsen do., Niels Jacobsen Grønsholt.

Ole Olsen med familie flyttet ca. 1862 til Flogstad i Eidanger og overtok farsgården der.
Han giftet seg annen gang med enka på nabogården, Maren Børgersdatter fra Kolkinn
Se Flogstad(3) i Eidanger.

G.br., selveier
Anders Jacobsen Svinholt
fra Oklungen(2) i Eidanger f. 14/9-1838 d. 2/11-1875 på Svinholt, s.a. Jacob Nilsen og Aase Caspersdatter.
g. i Siljan kirke 13/6-1866 m. Maren Olsdatter fra Austad i Siljan f. 4/11-1831 d. 10/12-1898 i Eidanger, d.a. Ole Olsen og enka Hedvig Larsdatter.
1. Helle Andrea Andersdatter f. 14/11-1868.
Bruker ca. 1862. Eier 1866.

F.f. Anders Jacobsen Svinholdts datter Helle Andrea: Karen A.(?) Arnesdatter Ballestad, Inger Isaksdatter Ballestad, Jacob Christensen Søli, Hans Ellefsen Høiset, Ole Torgrimsen Ballestad.

Anders Jacobsen bodde her fra ca. 1862.

Tjenestefolk her i des. 1875:
Edvard Hansen f. 1856 og Maren Andrea Olsdatter f. 1852 i Siljan.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

319

Høisæth (Svinholt)

Anders Jacobsen

1 daler - 4 ort - 18 skilling

Enka Maren Svinholt solgte gården i 1888 til neste bruker. Svinholtdammen, som var Porsgrunns gamle drikke-
vannskilde, solgte hun til kommunen. Hun døde på Nordalseteret i Eidanger. Begravet i Gjerpen, etter tilatelse av
presten i Eidanger. Hun ble da skrevet for enke Maren Olsen Svinholt.

Arbeider, innerst (losjerende), selveier
Nils Thorsen
fra Høgset(A) f. 12/2-1825 d. 27/7-1901 i Oklungen, s.a. Thor Nilsen Høiseth.
g. i Eidanger 30/10-1857 m. enke Edel Larsdatter fra Bakke(3) i Kvelde (59/3), Hedrum f. 23/2-1820 d. 21/8-1898 på Haukeråsen, d.a. Lars Hansen og Anne Helvig Olsdatter. Se Hedrum III, side 870.
Forlovere: "Ingebret Ingebretsen Ødegaarden og Gunder Nilsen Tveten."
1. Theodor Nilsen f. 17/10-1857. Gråsteinsmurer. Gift før 1879 med enke Karen Brynjulfddatter fra Vestsiden i Porsgrunn. Bodde noen år i Porsgrunn.
    Bygde siden hus på Follestad i Skien. Flyttet med sin familie til Rjukan i 1892. Drev som byggmester der. Han skrev seg for "Theodor Nilsen Folstad".
2. Karen Petrea Nilsdatter f. 11/1-1860 g.m. Ole Evensen f. 1864. Se Askildsåsen under Meen.
3. Martin Nilsen f. 17/1-1863 på Svinholt. Se Haukeråsen.
Bruker 1863, eier 1888.

F.f. Leilending Nils Thorsen Høgset og Edel Larsdatters Theodor: Moderen, Inger Thorsd. Høgset, Christian Thorsen og Lars Jacobsen Høgset, Ingebret Ingebretsen Ødegaarden.
F.f. Gaardmand Nils Thorsen Høgset og Edel Larsdatters Karen Petrea: Inger Jensdatter og Sara Thorsdatter Høgset, Anders Nilsen Meen, Lars Zachariasen Skifjell, Ingebret Ingebretsen Ødegaarden.
F.f. Inderst Nils Thorsen Svinholt og Edel Larsdatters Martin: Inger Thorsdatter Rønningen, pige Maria Olsd. Flogstad i Eid., Christen Torgersen Høgset, Anders Nilsen Meen, Ole Amundsen Buer.

Edel Larsdatter er i Eidanger kirkebok registrert utflyttet i 1857. (Ingen dato nevnt).
Det står: ”Kone Edel Larsdatter Tveten 35 til Gjerpen med sønner Nils  9 og Lars 7.”
Hun har da allerede giftet seg med sin tidligere svoger Nils Thorsen fra Høgset.
Se Høgset(A).

Denne familien bodde fra 1857 - ca. 1861 på Høgset og fra 1862 bodde de på Svinholt under Høgset. Under folke-
tellingen for Gjerpen 1865, bor hennes datter fra 1. ekteskap, Inger Andrea Pedersdatter(12) her. Nils arbeidet som
sjauer og de leide trolig bare huset på Svinholt.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

84

5

319a

Høgset

Svinholt

Anders Jacobsens enke

1 - 2 - 12

4 mark 51 øre

I 1891bodde de hos sin sønn Martin i Haukeråsen. Deres eldste sønn Theodor Nilsen var på besøk under folke-
tellingen (metodist og gråstensmurer for egen regning), med sin datter Elise Kaspara Nilsen f. 1879 i Porsgrunn.


Svinholt. Innsendt av Terje Rehn Holm-Johnsen.

G. br., selveier
Kristen Hansen Høgseth
fra Høgset(3) f. 13/9-1863 d. 9/1-1961, s.a. Hans Christensen Høgseth.
g. i Siljan 30/11-1888 m. Sina Julie Jacobsdatter fra N. Austad i Siljan f. 28/12-1863 d. 1955, d.a. Jacob Nilsen Austad og Amborg Maria Jacobsdatter.
1. Jacob Kristensen Høgseth f. 29/9-1889. Overtok gården.
2. Hans Kristensen Høgseth f. 10/5-1892 d. ca. 1932 g.m. Olga Haug fra Porsgrunn f. 22/4-1899 d. 6/5-1984 på Stathelle. Hun var d.a. baker Anders Haug fra Porsgrunn.
    Bodde i Porsgrunn. Siden Notodden. Hans var fabrikkarbeider. Olga Høgseth arbeidet i sin tid som servitør på Parkrestauranten i Porsgrunn.
    Barn 1. Karl Kristen Høgset f. 1/8-1926 på Notodden.
3. Anders Martinius Høgseth f. 12/9-1894. Døde relativt ung og ugift. Han arb. som smed hos Funnemark i Porsgrunn. Bodde på Svinholt.
4. Kirsten Gurine Høgseth f. 10/6-1896 d. 1989 g1g 16/11 m. Johan Johnsen Sørli f. 1897. Bodde i Liane 50 i Hovenga.
5. Amborg Marie Høgseth f. 19/2-1899 d. 19/3-1998 g. 28/12-1920 m. Olav Adolf Bøhle fra Sør Aurdal f. 3/8-1896 d. 11/7-1956, s.a. g.br. Amund Bøhle.
    Bodde lenge i Våler i Østfold, men flyttet siden til Solbergelva i Nedre Eiker. Deretter til Oslo. Begge er gravlagt på Nordre gravlund i Oslo.
    Barn 1. Solveig A. Bøhle f. 9/6-1922 d. 10/4-1997 g.m. Nils Fredrik Haldor Halle f. 9/10-1911 d. 10/8-1971. Bodde i Drammen. Gravlagt på Konnerud gamle.
    Barn 2. Amund Bøhle f. 30/6-1928 d. 13/11-1981 g.m. Margot Arnesen. Bodde i Oslo. Han er gravlagt på Nordre Gravlund i Oslo.
    Barn 3. Kristen Bøhle g.m. Gitte NN fra Danmark. Bosatt i Oslo.
6. Sofie Karoline Høgseth f. 14/12-1902 d. 26/1-1992 g. ca.1933 m. Sigurd Holm Johnsen f. 4/9-1907 d. 25/7-1972. Bodde på Moldhaugen i V. Porsgrunn. Gravlagt på Porsgrunn vestre.
    Barn 1. Tore Holm Johnsen  f. 18/6-1933 d. 13/6-2016 g.m. Reidun Synnøve Tveten f. 1936. Bosatt i V. Porsgrunn. Gravlagt på Porsgrunn vestre.
    Barn 2. Turid Holm Johnsen f. 8/11-1938 g.m. Odd Einar Svendsen f. 7/4-1933. Bosatt på Kirkerud ved Strømmen i Akershus.
    Barn 3. Arne Holm-Johnsen f. 1941 g.m. Kari Rehn f. 1944. Bosatt i V. Porsgrunn.
7. Anne Simonine Høgseth f. 4/10-1905 g. 5/2-1927 m. Reidar Olsen Lia f. 26/3-1907. Bodde noen år i Liane 50.
Eier 1888.

F.f. Christen Hansens sønn Jacob: Moderen, Anne Jacobsen Søli, Jacob Simensen Bjerketvedt, Martin Olsen Bakkeskogen, Sina Hansen.

Han skrev seg for Kristen Høgseth. Sina Julie var tjenestepike på Sanni før de giftet seg.
Kristen rev de gamle husene her og bygde nye.

Fru Sina Høgseth var med og stiftet ”Høgseth og omegn kvindeforening” på slutten av 1920 tallet.
Hun var siden et ivrig medlem.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

84

5

Høgset

Svinholt

Kristen Hansen

4 mark 51 øre


Svinholt. Innsendt av Terje Rehn Holm-Johnsen.

G.br., selveier

Jacob Kristensen Høgset
herfra f. 29/9-1889 d. 7/12-1982.
g. 1920 på Notodden? m. Anna Marie Olsdatter fra Thoen i Nesbyen i Hallingdal f. 4/9-1889 d. 26/8-1979.
1. Liv Solveig Høgseth f. 21/7-1924 på Notodden g.m. Einar Deila. Se nedenfor.
2. Sigrid Høgseth f. 1928 g.m. blikkenslager Bjørn Winfeldt Hansen fra Skien. Bosatt på Kjørbekk i Skien. Bygde hytte ved øvre Svinholtdam.
Eier 1942.

Jacob ble i 1915 far til en gutt, Ivar Andersen. Moren var ei tjenestejente på Bjerketvedt i Eidanger,
(nabogård til Svinholt) - Helga Knudsdatter fra Drangedal f. 18/6-1888. Helga hadde ei halvsøster,
Anne Knudsdatter som var i tjeneste på Høgset(3) hos Hans Kristensen Høgseth.

Helga ble senere gift med Oscar Anderson fra Sverige. Ivar Andersen ble snekker hos Arne Ballestad A/S.
Han endte sitt liv i en familietragedie da han ble skutt av sin stefar i ca. 1965. Stefaren skjøt deretter seg selv.
Ivar var ugift og hadde ingen etterkommere.

Jacob og broren hadde en tid en gård i Ramnes i Vestfold. Der drev de en mølle som brant ned.
De oppga gården og Jacob flyttet til Tveiten på Notodden og arb. på jernverket fra ca. 1923.
Barna er født på Notodden. Jacob og Anna kom hit til distriktet i 1942 og overtok Svinholt. Etter en
tid flyttet de til Rising. De er begge gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

84

5

Høgset - Svinholt

Jacob K. Høgset

4 mark 51 øre

Arbeider Hydro
Einar Deila
fra Deila i Heddal f. 23/11-1919 d. 27/12-2009, s.a. hydroarbeider på Notodden, Gerhard Deila.
g. 16/3-1946 m. Liv Solveig Høgseth herfra f. 21/7-1924 d. 7/3-2009.

1. Anne-Grethe Deila f. 1946 g.m. John Nowbuth.
Bodde i Liane 114 på Hovenga. Flyttet senere til Skien.
2. Arne Deila f. 1951. Overtok gården.
3. Jan Helge Deila f. 1961. Bosatt i kårboligen her.
Eier 1965.

Einar Deila og kona flyttet senere til Bjørntvedtvn. 19 i Porsgrunn. Foreldrene er gravlagt på Eidanger nye.

Sjåfør, selveier
Arne Deila herfra f. 1951.
g. 18/2-1974 m. omsorgsarbeider Tove Mørk fra Skien f. 1955.
1. Ronny Deila f. 1975.
2. Mariann Deila f. 1979.
Eier 1979.

Arne Deila har i mange år arbeidet innen lastebilnæringa. Tidligere drev han en Esso stasjon i Larvik.
Siden har han hatt egen tankbil og levert fyringsolje. Tove arbeider i hjemmehjelptjenesten i Skien. (Opplyst i 1998.)

Kårbolig.
Bygget i 1987. Adresse: Svinholtv. 96, 3914 Porsgrunn.

Huseier
Jan Helge Deila
herfra f. 1961.
g. 31/12-1981 m. Anne-Grethe Pettersen fra Rugtvedt i Bamble f. 1961 i Ballstad på Vestvågøy i Lofoten.
1. Solveig Deila f. 1982.
2. Aud Kristine Deila f. 1985.
3. Vegard Deila f. 1986.
Eier 1987.


Høgset bnr 5 "Svinholt". Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.