| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hegna
Gammelt løpenr. 306.

Opprinnelig husmannsplassen "Hegna" under Søli nedre. Ryddet noe før 1801.
Denne eiendommen ble før 1865 delt opp i flere tomter kalt
"Søliplassene", som var de tidligste husene i Liane under Søli.

Arbeider, husmann

Jacob Jonsen
fra S. Løberg(B) dpt. 20/11-1774 d. 17/9-1835, s.a. Jon Isaksen Løberg.
g. 11/10-1798 m. Ingeborg Mortensdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 26/8-1770, d.a. Morten Jensen Ballestad fra Gjerstad.
1. Isak Jacobsen dpt. 19/1-1800. Se Kolkinnmyr 1 under Follaug.
2. Jens Jacobsen dpt. 28/2-1802. Se nedenfor.
3. Abraham Jacobsen dpt. 21/5-1804. Se Familie 1 - Ø. Borge 1835.
4. Siri Jacobsdatter dpt. 7/12-1806.
5. Ingeborg Maria Jacobsdatter dpt. 11/9-1808 d. 23/11-1827. Ugift.
Br. ca. 1798.

F.f. Jacob Jonsens db. Isak und. Nedre Sølie: Isak Ballestads kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hansen, Jens Mortensen, Gunder Mathiasen.
F.f. Jacob Jonsens db. Jens und.
N. Sølie: Jacob Hansens kone, Siri Mortensdatter, Jens Mortensen, Halvor Knudsen, Jacob Andersen.
F.f. Jacob Jonsens db. Abraham und.
N. Sølie: Borge Kolchinds kone, Kirsten Simonsdatter, Halvor Knudsen, Jacob Hansen, Jens Mortensen.
F.f. Jacob Jonsens pb. Siri und. N. Sølie: Nils Jonsens kone, Inger Jonsdatter, Jacob Hansen, Jens Mortensen, Borge Halvorsen.
F.f. Jacob Jonsens pb. Ingeborg Maria und. N. Søli: Margith Jonsdatter, Gunhild Solvesdatter, Solve Sanni, Christian Østensen, Saamund Gundersen.

I 1801 registrert som ”Huusfolk med liden Jord.”

Tjenestepike i 1801: Ingeborg Mathiasdatter(16).

Arbeider, husmann (leilending)

Jens Jacobsen
herfra dpt. 28/2-1802 d. 22/6-1874.
g. 28/12-1826 m. Marthe Larsdatter fra Fløtterød(1) dpt. 13/2-1803 d. 5/5-1873, d.a. Lars Mathiasen.
1. John Jensen f. 4/3-1827 på Hegna. Se Søli(11).
2. Lars Jensen f. 1/5-1829. Se Familie 12 - Ø. Borge 1875.
3. Jacob Jensen f. 19/8-1831.
4. Ingeborg Marie f. 30/3-1834.
5. Anne f. 7/6-1836 d. 11/6-1836. ”Hjemmedøbt af Isak Olsen døde 4 dage gl.”
6. Anne Kirstine Jensdatter f. 6/5-1837 på Hegna g.m. Andreas Johnsen. Se Brua under Meen.
7. Isak Jensen f. 10/3-1840. Se Søli(2).
8.
Ingeborg Marie Jensdatter f. 13/4-1843 g. 19/11-1868 m. skomaker Isak Jacobsen fra Eidanger f. ca. 1835, s.a. Jacob Isaksen.
9. Thorine Jensdatter f. 25/5-1846 på Hegna.

Br. 1835.

F.f. Jens Jacobsen og Marte Larsdatters John på Hegna (Sølie): Hans Egaasens k., Gurine Larsdatter Oseb.,Abraham Jacobsen Sølie, Rasmus Andersen Ødegaarden, Jens Jensen Ballestad.
F.f. Jens Jacobsen og Berte Larsdatters Lars på Hegna under Sølie: Pige Kari Larsdatter og Inger Pedersdatter Oseb., Isak Jacobsen Sølie, Abraham Jacobsen Sølie, Ingebret Olsen Sølie.
F.f. Jens Jacobsen og Marthe Larsdatter Søli-ejes Jacob: Pige Anne Larsdatter Fløtterød, pige Kirsti Larsdatter Fløtterød, Rasmus Andersen Ødegaard, Isak Jacobsen Follaug, Ingebret Olsen Sølie.
F.f. Jens Jacobsen og Marthe Larsdatter under Sølies Ingeborg Marie: Pige Thurine Larsdatter  og pige Kirsten Larsdatter Oseb., Knud Larsen Oseb, Isak Christensen Borge og Jacob Johnsen under Sølie.
F.f. Jens Jacobsens datter Anne Kirstine på Hegna u. Søli: Inger Pedersdatter u. Borge (Gunder Skougens kone), Thurine Larsdatter Osebakken, Anders Olsen Søli, Knud Larsen Søli, Iver Isaksen Osebakken.
F.f. Jens Jacobsens sønn Isak u. Søli: Abraham Jacobsen u. Borge, Iver Jacobsen u. Borge, Knud Larsen u. Borge, pige Karen Christensdatter u. Borge, moderen selv.

Jens Jacobsens ”svigermoder” Ingeborg Knudsdatter opprinnelig fra Gulset bodde hos dem her i 1835.

Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

306

Sølen-Pladsene

Jacob Johnsens Enke

-

0 daler - 2 ort - 12 skilling

Se heretter beboere på Søli-plassene i folketellingene:  

1865 1875 1891 1900 1910

(C) Gard Strøm.