| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.08.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Brua - Broen
Husmannsplass under Meen.

Denne plassen ble aldri skyldsatt. Tilhørte Meen(17).

Plassen har neppe vært bebodd etter ca. 1880. Deretter slettet.

Første kjente husmann:
Hans Sørensen
f. ca. 1742 bg. 2/2-1794. ”Hans Sørenssøn Broen u/Meen 52 aar.”
Br. fra 1770-tallet.

I følge folketellingen 1782 bodde Hans Sørensen her med sin kone og to barn, samt en
gammel enke Marthe.
De er sannsynligvis innflyttere og har fått sine barn utenfor Gjerpen. Den eneste sikre
kirkehandling i Gjerpen er Hans Sørensens begravelse.
Jeg har syslet med tanken på at han kan være sønn av Søren Vernersen Riis.

Arbeider, husmann
Anders Jonsen Broen
fra Bratsbergkleiva dpt. 6/11-1774 d. 13/7-1837 på Brua, s.a. Jon Andersen. Se Familie 49b - Kleiva 1784.
g. 6/11-1800 m. Helvig Jacobsdatter fra Roligheten under Sneltvedt dpt. 21/8-1774 d. 20/10-1828 på Brua, d.a. Jacob Jansen Roligheten.
Forlovere: Peder Halvorsen og Isak Christensen.
1. Jon Andersen dpt. 14/6-1801. Se nedenfor.
2. Maren dpt. 27/2-1803 bg. 31/12-1803. ”Anders Jonssøns pb. Maren und Meen 5/6 aar.”
-  
bg. 12/5-1805. ”Anders Jonssøns dødf. db. und. Meen.”
3. Marthe Kirstine Andersdatter dpt. 27/4-1806 g. 23/1-1835 m. politibetjent og bødkermester Abraham Jensen i Porsgrunn f. ca. 1803 i Bamble, s.a. Jens Halvorsen.
    De bodde i Porsgrunn. Under folketellingen for Porsgrunn 1865, var hun enke med 2 barn.
  
Barn 1. Skipstømmermann Jens Andreas Jensen f. 1834 i Porsgrunn.
    Barn 2. Jungmann Christian Olavus Jensen f. 1836 i Porsgrunn.
4. Hans Peter Andersen dpt. 4/6-1809 g. 12/11-1835 m. Anne Margrethe Jacobsdatter. Se Familie 4b - Borgestad 1845.
5. Maren Andersdatter f. 23/1-1812 g.m. Nils Andersen Bommen. Se Familie 17 - S. Brekke 1845.
6. Jacob Andersen f. 22/2-1815 d. 23/7-1828 på Brua (14 år gml.).
Br. ca. 1800.

F.f. Anders Jonssøns db. Jon u/Meen: Anne Maria Jacobsdtr., Anne Jacobsdtr., Anders Larssøn, Svend Zachrias Tordssøn, Nils Jonssøn.
F.f. Anders Jonssøns pb. Maren u/Meen: Else Jacobsdtr., Maren Olesdtr., Peder Halvorssøn, Jacob Anderssøn, Jacob Olessøn.
F.f. Anders Jonssøns pb. Marthe Kirstine u/Meen: Isak Christenssøns k., Karen Pedersdtr., Jacob Engelbertssøn, Jacob Thomæsøn, Halvor Hanssøn.
F.f. Anders Jonssøns db. Hans Peter u/Meen: Ellen Evensdtr., Maria Andersdtr., Jermund Jermundssøn, Jørgen Olessøn, Peder Jacobssøn.
F.f. Anders Jonssøn Broens pb. Maren u/Meen: Gunder Espedalens k., Maren Andersdtr., Christopher Sivertssøn, Isak Gunderssøn, Peder Pederssøn.

Helvig ble født på Griniteigen u. Grini. Faren kom senere til Roligheten som den gang var husmannsplass
under Prestegården.
Før hun giftet seg var hun i tjeneste på Kiste i Siljan. Der ble hun mor til Else Abrahamsdatter, som ble døpt
i Siljan 12/6-1796. Faren var Abraham Isaksen Kiste.

Begravelse i Gjerpen kirke 28/11-1802:
Else Abrahamsdatter f. 1796 bg. 28/11-1802. ”Anders Jonssøns kone, Hedevig Jacobsdtr's uægte pb. Else Abrahamsdtr. u/Meen. 6 1/2 aar.”

Anders sin søster Inger bodde sammen med dem her. Hun døde 23 år gammel på Brua u. Meen.
Bg. 25/3-1804: ”Pigen Inger Jonsdtr. f. Broen und Meen. 23 2/3 aar.“

Anne Christensdatter, Lægdslem, f. ca. 1761 d. 2/11-1821 på Broen under Meen, 60 aar.

Skomaker, husmann med jord
Jon Andersen
herfra dpt. 14/6-1801 d. 21/5-1880 på Brua, s.a. Anders Jonsen Broen.
g. 26/11-1829 m. Karen Pernille Borgersdatter fra Follaug(8) ”Kolkinn” dpt. 25/9-1803 d. 2/4-1876 på Brua, d.a. Borger Halvorsen.
Forlovere: "Peder L. Meen og Jacob Ingebretsen Menstad."
1. Hedvig Johnsdatter f. 20/9-1830 g.m. John Jensen. Se Søli(11).
2. Jacob f. 19/12-1831 d. 13/11-1848 på Brua (17 år gml).
3. Halvor Johnsen f. 13/1-1834 g1g m. Elen Mathea Knudsdatter. Se Familie 1 - Bøle 1865.
4. Anne Serine Johnsdatter f. 21/11-1835.
5. Andreas Johnsen f. 30/5-1839. Se nedenfor.
6. Berthe Marie Johnsdatter f. 21/3-1843.
7. Lars f. 8/3-1847. ”Død førend Daabens Bekræftelse.”
Br. 1837.

Deres ”svigerdatter”, enka Anne Kirstine Jensdatter f. 1836 i Gjerpen og hennes
datter Andrea Kirstine Andreasdatter f. 3/8-1864, bodde her i 1865.

I 1875 var det nevnt at Jon og Karen bodde her og hadde ei ku, en kalv og en sau. Jon
var nå nevnt som skomaker, jordbruker og huseier.
De hadde følgende losjerende: Enke Kari Larsdatter fra Ulefoss, f. ca. 1805. Hun hadde
pensjon fra ”Ulefos Værk”. Hennes ugifte datter, Anne Tollefsdatter f. 1841 på Ulefoss og
dennes datter, Anne Karoline Andersdatter f. 1865 i Solum. Anne Tollefsdatter levde av å
stryke og strikke.

Innerst
Andreas Johnsen
herfra f. 30/5-1839 d. 30/6-1864 på Brua.
g. 6/6-1864 m. Anne Kirstine Jensdatter fra Søli f. 6/5-1837, d.a. Jens Jacobsen.
1. Andrea Kirstine Andreasdatter f. 3/8-1864.

Se Familie 8 - Ø. Borge 1900.

Andreas døde flere år før foreldrene sine. Etter at faren døde her i 1880, har det trolig ikke vært beboere på denne plassen.

(C) Gard Strøm.