| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 2 - Søli nedre - Rydningen
Gammelt løpenr. 302b. Siden Norges matrikkel 1889: 82/2.

Siden sammenslåingen av Gjerpen - Porsgrunn i 1967: 382/2.

Utskilt fra Søli(1) i 1871.

Adresse i dag: Bl.a. Nedre Søliv. 66, 3914 Porsgrunn.

G.br., tømrer, selveier
Isak Jensen Sørlie
fra Hegna u. Søli f. 10/3-1840 d. 29/7-1905, s.a. Jens Jacobsen.
g. i Porsgrunn 9/6-1872 m. Henriette Abrahamsdatter
”Jette” fra Porsgrunn f. 1840 d. 9/2-1878, d.a. Abraham Jonsen.
Forlovere: "Gunerius Helgesen, Jens Jensen."
1. Abraham Jensen
f. 11/12-1874. Overtok gården. Se Søli(16) ”Kapteinrønningen”.
2. Mathilde I. Jensen
f. 20/1-1878.
3. August Jensen
. Emigrerte til Amerika.
4. Hans Jensen
. Emigrerte til Amerika.
Br. 1873.

Isak Jensen var i tjeneste på Åkre i 1865.
Han ble selveier i 1884. Denne familien bodde her trolig fra 1873.
I 1891 var bruket tilsynelatende ubebodd. Dette kan være feil.

Henriette Jensen f. Abrahamsdatter hadde 3 søsken: Kristian, Jens og Martine.

Andre i huset i 1875: Barnepige Karine Hansdatterf. 1863 i Gjerpen.
Andre i huset i 1900: Hushjelp og ”kreaturstell” Amalia Andersen f. 1881 i Holla.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

302b

Sølen nedre (Søli)

Isak Jensen

0 daler - 3 ort - 4 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

2

302b

Sølen (Søli)

Rydningen

Isak Jensen

0 - 3 - 14

1 mark 63 øre

G.br., selveier
Abraham Jensen Sørlie herfra f. 11/12-1874.
g.m. Emma Wass f. 24/5-1888.
Br. 1905.

Se denne familien på Søli(16) ”Kapteinrønningen”.

Mathilde I. Jensen og Abraham Jensen var eneste arvinger etter Isak Jensen.
Mathilde solgte sin 1/2 part til Abraham for kr. 2000.- i 1921.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

2

Sølen (Søli)

Rydningen

Isak Jensen

1 mark 16 øre

Se folketellingen 1910.

Selveier
John J. Lia

Br. 1926.

Bnr 53 ”Granheim” ble utskilt til hustomt i 1936.
Bnr 57 ”Elvestad” ble utskilt til hustomt i 1939.

Selveier
Sverre Larsen
Br. 1939.

Selveier
Olav Gromstul
fra Augestad(6) f. 18/1-1916, s.a. skogsarb. Hans Gulliksen Gromstul.
g. i Borgestad krk. 1942 m. Anne Marie Larsen f. 17/8-1919, d.a. stuer Sigvart Larsen.
Forlovere: "Ole Jøntvedt, Borgestad og Signe Jøntvedt, Borgestad."
Br. 1941.

Olav Gromstul arbeidet som sykkelreparatør da de giftet seg i 1942.
Senere startet han sitt eget sykkelutsalg i Storgata på Osebakken.
De hadde i 1969 adresse: Lokesv. 3 på Hovenga.

Selveier
Søren Stokke
.
g.m. Laura.
Br. 1946.

Det var Laura Stokke som stod som eier. Hun solgte videre til Tidemandsen året etter.
Det vites ikke om disse har bodd her.

G.br., selveier
Jacob Tidemandsen
fra Svarstad i Lardal f. 13/9-1890, s.a. Tidemand Paalsenfra Nummerholet i Lardal og Lovise Gaupegrua(?) fra Lardal.
g. i Skien 14/11-1917 m. Tone Flaata
fra Flåta under Arud i Nes, Sauherad f. 18/6-1888, d.a. Kittil Torstensen og Tone Olsdatter.
Br. 1947. Ingen barn.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

2

Sølen - Rydningen

Jakob Tidemandsen

0 mark 36 øre

82 63 Sølen - Bakketun Jakob Tidemansen Sørli 0 mark 04 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Nedre Søliveg 66 (Gnr 382, bnr 2) er overdradd til Nils Skilbred Lyngaas (14.11.1962)."

Hydroarb., huseier
Nils Skilbred Lyngaas
fra Venstøphøgda 1, f. 1/10-1917 d. 3/10-1997, s.a. Halvor Lyngaas og Sara Skilbred.
g. i Eidanger 23/10-1954 m. Martha Kathinka Bredholt fra Vestfold
f. 8/9-1919 d. 23/12-2005.
1. May Lyngaas f. 1955 g.m. Bjørn Hage f. 1953. Se Lyngåsen(1).
2. Liv Lyngaas f. 1957 g1g m. Mathias Krug fra Tyskland.
Br. 1962.

Nils og Martha ble begge gravlagt ved Eidanger kirke. Gården ble sterkt oppdelt på 1940 og 1950-tallet.
Mange hustomter frasolgt.

Fra Grunnboka: "Nedre Søliveg 66 (Gnr 382, bnr 2) er solgt for kr 1.200.000 fra Martha Kathinka Lyngaas til Arve Øvretveit og
Beate Oksum
(10.07.1998)."

Opphørt som gårdsbruk da det etter utskillingene ikke var mer enn 4 mål igjen av eiendommen.

Eiendommen ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran gårdsnummeret.
Nytt gårds- og bruksnummer ble derfor 382/2.

(C) Gard Strøm.