ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 19.04.2021
 


Østre Borge 13 - Bratsberghagen - Ødegaarden
Gammelt løpenr. 257b. Gnr 76 bnr 13 (etter 1964: 376/13).

Utskilt fra Ø. Borge(12) i 1839.

Adresse i dag: Slottsbrogt. 62, 3913 Porsgrunn.


Ødegården under Østre Borge ved den nye Augestadveien som ble anlagt mot slutten av 1990-tallet. Foto: Gard Strøm høsten 2012.
 

Anders Hansen fra Svinholt under Høgset og hans 3. kone Anne Rasmussdatter fra Fløtterød(2) hadde denne
gården fra ca. 1799.

Se Søli(20) "Ødegården".

10/12-1831     ANDERS HANSSEN BRATSBERGHAGEN      Bamble Skifteprot. nr. 17 s. 203-401.
Bratsberg-     Arvinger:   
hagen under    Enka Anne Rasmusdatter og barna:
Østre Borge       1. Jacob Anderssen
                        2. Ole Anderssen
                        3. Rasmus Anderssen
                        4. Hans Anderssen
                        5. Anne Andersdtr.   Verge broren Jacob.
                        6. Live Andersdtr.
                        7. Ingeborg Andersdtr.
                        8. Anne Kirstine Andersdtr.
               Enkas laugverge Gunder Christenssen.
Brt: 314 - 48
Net: 284 - 81.

Fra tinglysningsprotokollen.
"Skjøde fra Anders Hansen til sønnen Rasmus Andersen paa dette bruksnummer, dat. 2. tingl. 3. november 1830."
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved dette bnr er udskilt fra bnr 12, afholdt 10 juli, tingl. 2. september 1839."

Arbeider, g.br., selveier
Hans Andersen Ødegaarden
fra Søli(20) "Ødegården" dpt. 15/3-1807 d. 12/6-1838. ”Død som følge af et Fald ned af en høi Stilads.”, s.a. Anders Hansen Ødegaarden.
g. 25/10-1832 m. Amborg Kirstine Larsdatter fra Meen(11) f. 22/7-1810 d. 3/12-1889, d.a. Lars Knudsen Meen.
Forlovere: "Halvor L. Engrav, Rasmus Andersen Bratsberghaven."
1. Anne Turine Hansdatter f. 7/8-1833. Konfirmert i V. Porsgrunn kirke 7/10-1849. Ugift.
2. Marthe Margrethe Hansdatter f. 15/9-1835.
3. Hans Andreas Hansen Ødegaard f. 6/2-1838. Overtok eiendommen.

I 1835 ble gården kalt "Bratsberghaugen". Da bodde følgende andre personer her:
Hans Ødegaardens mor, enke Anne Rasmusdatter(62), hans ugifte bror, sjømann
Rasmus Andersen(31) og tjenestejenta Karen Kristensdatter(14).
       

11/7/1838              HANS ANDERSSEN         Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-                 - død 12.6.1838 -                    
haugen                   Arvinger:
u/Østre Borge      Enka Amborg Larsdatter og barna:
                               1. Hans Andreas Hanssen    1/2 år.
                               2. Anne Turine Hansdtr.     
5 "
                               3. Marthe Margrethe Hansdtr.
3 "
                               Formynder: Avdødes halvbror Jacob Anderssen Sølen.
                               Enkas laugverge: Peder Larssen Meen.
Brt: 478 - 4 -  3
Net: 296 - 0 - 16.
Jordegods:  a. 2 skind i Sanden Myhre kalt, matr.nr. 22, ny skyld 2 ort 12 sk. og nytt matr.nr. 91. Taksert for 280 spd.
                     b. Bratsberghaugen u/Østre Borge, gl. matr.nr. 5, nytt ? ny skyld 4 ort 11 sk. Taksert for 500 spd.
                     Boet eide 1/2 parten av disse 2 gd., for avdødes far, Anders Hanssen hadde bestemt at avdøde og broren
                     Rasmus Anderssen skulle ha hver sin halvdel. Verd 190 og 250 spd.

*) A: BS 18 s.111-121-151.
B: BS 21 s.320b. C: BS 23 s.369b.

Enka Amborg Kirstine Larsdatter ble g2g med Ole Gundersen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Rasmus Andersen
fra Søli(20) "Ødegården" dpt. 11/3-1804 d. 13/5-1845, s.a. Anders Hansen Ødegaarden.
g. 8/11-1840 m. Anne Gulline Tollefsdatter "fra Menstad" f. ca. 1805 i Sauherad d. 25/11-1881, d.a. Tollef Haagensen.
Br. ca. 1830.

Anne Gulline var i tjeneste på Borgestad før hun giftet seg med Rasmus. Etter 4 ½ års
ekteskap ble hun enke. Rasmus og Anne Gulline hadde ingen barn. Hun bodde alene
i huset under folketellingen 1845.

22/3/1849      RASMUS ANDERSSEN          Bamble Skifteprot nr. *)
Plass          Arvinger:                            
u/Borge        Enka Anne Guline Tollefsdatter (barnløse)
                    (Laugverge: Hennes nye mann Trond Gunderssen.)
               og avdødes søsken:
               1. Hans Anderssen, død, etterlatt 3 barn:
                 a. Hans Andreas Hanssen  11 år.     Formynder:
                 b. Anne Thurine Hansdtr. 16 ”       Anders E. Ødesanne.
                 c. Marthe Hansdtr.       13 ”
               2. Anne Kirstine Andersdtr. g.m. Anders Erikssen Ødesanne.
               3. Halvbror Jacob Anderssen Sølie, død, etterlatt 2 barn:
                 a. Simon Jacobssen Sølen.
                 b. Anne Jacobsdtr. g.m. umyndiggjorte Rasmus J. Riis.
               4. Halvbror Ole Anderssen, død, etterlatt seg 6 barn:
                 a. Abraham Olssen    26 år.
                 b. Anders Olssen ca. 22 ”
                 c. Hans Olssen       18 ”
                 d. Berthe Kirstine Olsdtr. g.m. Ole Tollefssen Valler.
                 e. Ingeborg Olsdtr. g.m. smed Rasmus Hanssen Barth i Porsgrunn.
                 f. Karoline Olsdtr. ca. 16 år.
               5. Halvsøster Live Andersdtr. Sanne,      61 år.
               6. Halvsøster Anne Andersdtr. Stulen, ca. 59 ”
               7. Halvsøster Ingeborg Andersdtr. død, vært g.m. Christen Olssen u/Sølie, etterlatt 3 barn:
                 a. Ole Christenssen    23 år.
                 b. Anders Christenssen 20 ”
                 c. Iver Christenssen   18 ”
               Tilsynsverge for de fraværende: Simon Jacobssen Ødgaarden
Brt:   82 - 65
Gjeld: 96 - 89 (Insolvent).
Jordegods: 1 ort 3 sk. skyld av østre Borge, matr.nr.5, nytt nr. 80, løpenr. 257. Taksert for 72 spd 60 sk.
*) A: BS 31 s.24. B: BS 20 s.182. C: BS 25 s.247.

Enka Anne Gulline Tollefsdatter ble g2g med enkemann Trond Gundersen. Se Familie 40 - Ø. Borge 1865.

Sjauarbeider, g.br.
Ole Gundersen Borge
fra N. Ramsåsen f. 6/9-1815 d. 31/7-1886 på Ø. Borge, s.a. Gunder Mathiasen Ramsaasen.
g. 29/10-1840 m. enke Amborg Kirstine Larsdatter fra Meen(11) f. 22/7-1810 d. 3/12-1889 på Ø. Borge, d.a. Lars Knudsen Meen.
1. Karen Olsdatter f. 3/6-1841 g.m. sjømann Christian Pedersen. Se Familie 32 - Ø. Borge 1875.
2. Gurine Olsdatter f. 30/12-1843.
3. Hansine Olsdatter f. 12/7-1846.
4. Anne Oline f. 19/2-1849 d. 17/4-1865. Hun døde av tæring. ”Borge”.
5. Lars f. 8/12-1851 d. 19/2-1852. "
Døde før Daabens Bekræftelse."
6. Lars Olsen f. 25/4-1853. Ugift uteseilende Matros i des. 1875.
7. Maren Olsdatter f. 4/12-1855.

I 1875 hadde de kun en sau på gården, så akkurat da kan det ikke ha vært mye av et
gårdsbruk her. Mannfolka hadde arbeide andre steder.

Fra tinglysningsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Gunnarsen og Hustru Amborg Larsdatter til Hans Andreas Hansen paa denne Eiendom for kr. 1592, 27.
Dat. 16. juni, tingl. 19. juni 1893. Med paategning...."

G.br., bjelkehugger, skipstømmermann ved verft
Hans Andreas Hansen Ødegaarden
herfra f. 6/2-1838 d. 16/3-1902 på Ø. Borge, s.a. Hans Andersen.
g. 3/11-1865 m. Elise Knudsdatter fra Søli(16) "Kapteinrønningen" f. 3/2-1839 d. 4/3-1905 på Stulen i Eidanger, d.a. Knud Christophersen.
1. Hans Hansen Ødegaard f. 28/8-1866.
2. Karl Hansen Ødegaard f. 22/9-1868. Se Familie 51 - Ø. Borge 1910.
3. Anna Matilde Hansdatter f. 16/6-1872 g.m. Thorvald Andersen. Se Familie 101 - Borgestad 1910.
4. Maren Kirstine Hansdatter f. 29/1-1879 g.m. Henrik Olsen. Se Familie 8 - Hauen 1900.
Br. 1893.

Denne familien brukte familie navnet Ødegaard som stammer fra Ødegården under Søli.
1891: Hans og Karl bodde hjemme og arbeidet på gården.

I 1900 levde fremdelses Hans Andreas og Elise her. Anne Turine Hansdatter f. ca. 1833,
som bodde på Foss gamlehjem, var på besøk her. Dette var Hans Andreas sin ugifte søster.

Fra tinglysningsprotokollen.
"Skjøde fra Hans A, Hansens enke og myndige arvinger, ifølge attest, til Edvard Knudsen Riis for kr. 6000.-,
Dat. 21., tingl. 24. sept. 1904."

G.br., selveier
Edvard Knudsen Riis
.
Br. 1904. Se Riis(6).

Fra tinglysningsprotokollen.
"Uskiftebevilling for Edvard Knudsen Riis's enke, Gurine Elise, Dat. 22 juni, tingl. 16. aug. 1905."


G.br., selveier
Knut Edvardsen Riis
fra Riis(6) f. 23/6-1885 d. 9/1-1973, s.a. Edvard Knudsen Riis.
g. 1912 m. Kirsten Marie Kjørholt (Johnsen) fra Eidanger f. 8/4-1888 d. 10/7-1978, d.a. Amund Johnsen og Gunhilde Marie Kjørholt.
1. Maria Elise Riis f. 5/5-1914 g.m. Arne Johansen f. 15/11-1913. Bodde i Langerødv. 44. Han skrev seg for Arne Riis-Johansen.
2. Elna Riis f. 8/2-1916.
3. Edvard Riis f. 28/9-1917. Bodde i Liane 19 i Hovenga.
4. Solveig Riis f. 26/5-1919 g.m. Kaare Lia. Bodde i hus under V. Borge.
5. Amund Riis f. 4/3-1921 på "Hovengen".
6. Helge Riis f. 5/10-1922. Overtok gården.
7. Randi Synnøve Riis f. 1924.
8. Gudrun Riis f. 1926. Bosatt i Las Vegas, Nevada.
9. Kåre Oddvar Riis f. 1929.
10. Einar Riis f. 1930.
Br. 1922.

Knut Riis eide også jordområder både på Riis og Søli. De skrev seg Knut og Kirsten Riis og
har mange etterkommere.

Fra tinglysningsprotokollen.
"Skjøte fra Elise Knudsen Riis til sønnen Knut Edvardsen Riis herpå m.m. for kr. 8400.- Dat. 20., tingl. 24. juni 1922."

Helge Riis f. 5/10-1922 d. 14/3-2012.
Br. 1962.


Ødegården under Ø. Borge. Innrammet av den nye Augestadveien på den ene siden, og Slottsbrogata på den andre siden.
Foto: Gard Strøm høsten 2012.

Bruket ble drevet sammen med Søli(30) fra 1904. Området ble overført fra Gjerpen til Porsgrunn kommune i 1964.
Gårdsnummeret ble da endret fra 76 til 376.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Gårdstunet ligger i dag helt inneklemt mellom nybygg av hus og veier, innerst inne i Slottsbrugata. Gårdsbygningene
står der standhaftig, som et monument over vår gamle primærnæring kontra ei ny tid.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no