ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Augestad
Gård nr. 81 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 381.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.06.2020


Augestad 6
Gammelt løpenr. 301. Siden Norges matrikkel 1886: Gnr 81 - bnr 6.

Landskyld 1801: ½ hud (6 skind). 1838: 0 dl. - 2 ort - 23 sk. (skylddaler). 1886: 1 mark 18 øre (skyldmark).

Adresse i 1950: Augestad pr. Porsgrunn.
Adresse i 1994: Liane ca. 125.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 1, folie 357. Digitalarkivet.
"Skiøde fra Hans Hansen til Isak Borgersen og Hans Torjusen paa 1 Hud af gaarden Auestad for 299 rdl. 3 ort, dateret og thinglyst 27. Januar 1785."


Los
Isak Borgersen
Eier (1/2) 1785. Se Follaug(4).

Hans Torjusen.
Eier (1/2) 1785.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 1, folie 357. Digitalarkivet.
"Auktionsskiøde til Skipper Jacob Bentsen paa Isak Borgersens eiende 6 Skind af Auestad for 200 spd., dat. 30 juni, thingl. 27. Aug. 1818 og 13. januar 1832."

Skipper, selveier
Jacob Bentzen
f. ca. 1778 d. etter 1832.
g. i Ø. Porsgrunn 27/10-1814 m. Karen Maria Isaksdatter fra Storg. 170 i Porsgrunn, f. 1782, d.a. los Isak Borgersen Follaug. Se Follaug(4).
Forlovere: "Hans Hougholdt, Anders Thorsen."
1. Anne Bendicte f. 1815 d. 10/4-1816 på Augestad.
2. Isak Jacobsen Bentzen f. 10/10-1819.
3. Anne Benedicte Bentzen f. 6/5-1817 d. 4/5-1911 i Porsgrunn g.m. Jonas Askelund f. ca. 1815 i Fredrikstad.
Eier 1818.

Karen Marias gamle far, tidligere los, Isak Borgersen Follaug, døde her i 1817. Se Follaug(4).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 1, folie 357. Digitalarkivet.
"Skiftebrev efter Styrmand Jacob Bentsen Auestad sluttet 2. Februar 1825, thingl. 24. August 1825."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 1, folie 357. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jacob Bentsens enke Karen Maria Bentsen til John Gundersen Lie paa 6 skind af gaarden Auestad for 400 Spd., dat. 18. april, thingl. 4. mai 1836."

Bonde, snekker, selveier
John Gundersen
fra Lid(6) f. 18/6-1810 d. 8/3-1888, s.a. Gunder Larsen Lie.
g. 10/1-1839 m. Jacobine Eulalia Jacobsdatter fra "Sætret under Brevig" f. 26/2-1816 d. 28/7-1885, d.a. styrmann Jacob Olsen og Ellen Jacobsdatter i Brevik .
1. Gurine Elise Johnsdatter f. 25/8-1839 d. 17/6-1856 på Augestad. 17 år gammel.
2. Jacob Johnsen f. 6/6-1843. Overtok bruket.
Eier 1836.

Foreldrene bodde alene her i 1875.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

301

Augestad

John Gundersen

6 skind (1/2 hud)

0 daler - 2 ort - 23 skilling

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

301

Augestad

John Gundersen

0 daler - 2 ort - 7 skilling

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 3, folie 250. Digitalarkivet.
"Attest
om at Jakob Johnsen er eneste barn og arving efter avdøde enkemand John Gundersen. Tinglyst 16. april 1888."

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

81

6

301

Austad

Austad (Augestad)

John Gundersen

0 - 2 - 23

1 mark 18 øre

Maler, selveier
Jacob Johnsen Augestad
herfra f. 6/6-1843 d. 27/3-1921 på Augestad, som enkemann.
g. i Holla 3/12-1874 m. Anne Pedersdatter fra Sagene i Holla f. 2/7-1844 på Saga i Lunde d. 3/1-1919 på Augestad, d.a. Peder Jensen fra Bratsberg(31) og Ingeborg Tronsdatter. Se Familie 35 - Sagene 1865.
Forlovere: "
Christen Johannesen Strømodden og Bent Johannesen Sagbruget."
1.
Thora Knudsdatter f. 22/7-1869 på Sagene i Hollla. (En annen far): Knud Pedersen Furustul). Thora var i tjeneste på Masteflet i Solum (13/2) i januar 1891.
2. John f. 14/12-1875 på Sagene i Holla d. 20/1-1876 på Sagene, 5 uger.
3. John Jacobsen f. 31/1-1877 på Sagene i Holla.
4. Ingeborg Elise Jacobsdatter f. 4/12-1878 d. 4/5-1889 på Augestad.
Eier 1888.

F.f. Thora. Uægte. Pige Anne Pedersdatter Sagb. og opgiven Barnefader Ungkarl Knud Pedersen Furustul: Sigri Nilsd. Sagb., Margith Nilsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Knud Pedersen Øgaarden af Lunde, Ingebreth Nilsen Vrk. Hjemmedøbt af Peder Jensen Sagbruget.
F.f.
Jacob Johnsen Sagb. og Anne Pedersdatters John: Sigri Nilsd. Sagb., Sofie Simonsd. ditto, Peder Jensen ditto, Anders Tronsen Vrk., Anders Tronsen Namløs.
F.f. Arb. Jacob Jonsen Sagb. og Anne Pedersdatters
John: Barnets Moder, Johanne Christensd. Strømodden, Peder Jensen Sagb., Bent Guttormsen Strømodden, Anders Tronsen Namløs. Hjemmedøbt af Peder Jensen Sagb.
F.f. Maler Jacob Johnsen Augestad og Anne Pedersdatters
Ingeborg Elise: Moderen, Gurine Elise Gundersd. Lid, Hans Gundersen Lid, Edvard Knudsen Søli, Ole Gundersen Kraaketo.

Under folketellinga 1875 for Holla, finner vi denne familien på Sagene under Ulefoss. De bodde sammen med
hennes foreldre. Se Familie 36 - Sagene 1875 i www.gamleholla.no.

 Se folketellingen 1900.

Ekteparet bodde her alene i 1900. De skrev seg for Jacob og Anna Augstad. Tragisk: Det står skrevet i kirkeboka,
at Jacob J. Augestad begikk selvmord og at han hang seg på loftet. Han hadde da vært enkemann i 2 år.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 3, folie 250. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jakob Johnsen til Hans Andresen paa dette bruk for 2.750 kr., dat. 20. april, thingl. 15 juli 1895."

Hans Andresen.
Eier 1895. Bodde ikke her.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

81

6

Austad

Augestad

Hans Andresen

1 mark 18 øre

Se folketellingen 1910.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 3, folie 250. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Andresen til bokhandler H. Wergeland for kr. 16.500, hvorav løsøre kr. 1.200, og med rett til at bebo huset og benytte
et mindre jordstykke for levetid, dat. 30. september, tinglyst 15. oktober 1919,"

Bokhandler H. Wergeland i Porsgrunn, kjøpte gården i 1919. Husene her ble leid ut i mange år. Familien Gromstul er
vel de som bodde her lengst i denne tiden.

Bonde, leieboer
Hans Gromstul
fra Gromstul i Luksefjell f. 7/4-1891 på Bekkevar i Hem, Lardal d. 21/12-1973, s.a. tjenestegutt Gullik Halvorsen og pike Berte Marie Johansdatter fra Ramnes.
g. 17/2-1913 m. Anne Kirstine Pedersen fra Putten under Tufte f. 28/1-1889 31/5-1965, d.a. veivokter Peder Andersen Haave.
1. Martha Gromstul f. 25/2-1913
i Gromstul d. 23/4-1999 g.m. Olav Sandaker Belland fra Bygland i Aust-Agder f. 20/5-1907 d. 12/6-1987, s.a. Tolleiv Sandaker (Sandækra). Martha er gravlagt på Borgestad sammen med foreldrene.
2. Gudrun Gromstul f. 25/4-1914 i Gromstul.
3. Olav Gromstul f. 18/1-1916 i Gromstul. Se nedenfor.
4. Peder Gromstul (Per Gromstul) f. 24/7-1917 i Gromstul d. 19/1-1973 g.m. Astrid Adriansen f. 30/4-1928 d. 23/8-1982. Bodde på Herøya.
5.
Anders Gromstul f. 9/2-1919 i Fekjan under Dale i Luksefjell.
Bruker 1925.

Hans var født utenfor ekteskap i Lardal. Før han ble konfirmert i 1905 kom han til Lia under Godal i Luksefjell, sammen med sin mor,
som hadde giftet seg med Ole Kittilsen fra Sandsvær og som var husmann på Lia fra 1900.

Hans Gromstul var skogsarbeider for Løvenskiold og bodde på Gromstul i Luksefjell i 1913. I 1916, da Olav ble født, var han
forpakter der. Det var han fremdeles i 1918. Året etter bodde de på Fekjen under Dale.
Familien beholdt Gromstul som sitt slektsnavn. 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 3, folie 250. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 4/6-1931, tingl. 5/6-1931, hvorved til Helena Pahlman Pettersen er utskilt (bnr 11) "Bjerkelund" av skyld 0,05." Se Bjerkelund.
"Veirett for bnr. 11, ifølge grunnbrev på nevnte bruk, tinglyst 28/8-1931."Augestad bnr 6. i Liane rundt 1950-tallet.

Sykkelreparatør, leieboer
Olav Gromstul
herfra f. 18/1-1916 d. 6/1-2009.
g.m. Anne Marie f. 17/8-1919 d. 6/1-2007.
1. Inger-Åse Gromstul f. 1943 g. mars 1963 m. stuert Kai Olaf Wickmann f. 1940 fra Tollnes i Solum.
2. Odd Gromstul.
Bruker 1950-tallet.

Denne familien hadde adresse Olav Lokesv. 3, Porsgrunn (Hovenga) i 1963. Olav bodde i 1996 i Storgt. 181 i
Porsgrunn og drev fremdeles i sitt 79. år aktivt som sykkelrepratør i egen sykkelforretning i samme hus.

Denne gården ble revet i 1998. Kun jord her i dag (2012).

Br. nr. 16 ”Bjerkelund 2” ble utskilt herfra i mai 1941 til Halfdan Amundsen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

81

6

Austad (Augestad)

H. Wergeland

1 mark 09 øre


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no