ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Lyngåsen
Gård nr. 131 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lyngåsen 1
Gammelt løpenr. 442. Siden Norges matrikkel 1889: 131/1.

Adresse i dag: Høgliv. 151, 3719 Skien.


Arbeider, husmann
Peder Fredriksen fra Puttekås under Rising og Kjøya under Fjelldal.
Br. 1800-1806.

G.br., leilending
Jens Hansen
1. Anne dpt. 1808 bg. 2/11-1808. ”Jens Hanssøns pb. Anne f. Lyngaasen 1/4 aar.”
2. ?Marthe Jensdatter f. 1810 g. 3/10-1850 m. Nils Svendsen fra Siljan. Bodde på Follestad i 1852.

G.br., selveier
Halvor Nilsen Lyngaas
fra M. Sem dpt. 19/8-1804 d. 28/12-1892 på Kleven, s.a. Nils Gregoriusen Semb.
g. 30/12-1827 m. Ingeborg Danielsdatter fra S. Jønnevald dpt. 7/5-1807 d. 7/3-1893 på Kleven, d.a. Daniel Gregoriusen Jønnevald.
Forlovere: "Christian Holm, Gregorius Tufte."
1. Adamine Halvorsdatter f. 5/1-1829 g.m. Daniel Nikolay Gregoriusen Lund. Se Lund(7).
2. Nils Halvorsen f. 19/2-1831. Overtok gården.
3. Daniel Halvorsen f. 24/12-1834. Se Kleven(1).
4. Marthe Gurine Halvorsdatter f. 3/10-1837 g.m. Henrik Jansen Sem. Se Sem(8).
5. Margrethe ”Greta” Halvorsdatter f. 1/9-1841 g.m. emmisær John Berg. Se Kjær(1).
6. Maren Halvorsdatter f. 1/9-1841 g.m. Ole Espedalen. Se Espedalen.
7. Gregorius Halvorsen Lyngaas f. 12/7-1845. Se Venstøp(5). Skrev seg for Gregorius Halvorsen Lyngaas.
8. Halvor Halvorsen Lyngaas f. 7/5-1850 d. 1939. Se nedenfor.
Br. 1823.

Halvor eide (i 1845) også 1 skind i søndre Lund. Se skifte etter Gregorius Danielsen Lund.
Halvor døde som føderådsmann hos sin sønn Daniel på Kleven.

Om Halvor Lyngaas ble det fortalt av hans sønnesønn, Kristian Danielsen Kleven, følgende:
”Min far Daniel (Halvorsen), fortalte at min farfar, Halvor Nilsen Lyngaas, var en kraftkar. Han reiste til skogen og hogg 3 favner ved om dagen. Han havde ikke sag, men brugte øks, både til at felde og skorre kubbene. Om vinteren så lå han i skogen om dagen og kom hjem om kvelden, fik sig mat, så var det på låven og treske med stav. Der stod han til langt på natt. Så til skogen igjen dagen derpå. Slik gikk det hele vinteren i mange år. Han hadde nemlig kjøbt ”Skrehellelien” til uthugst på 20 år. Han døde i en alder av 88 år.”

 
  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

442              

Lyngaasen

Halvor Nielsen

1 hud

1 daler - 1 ort - 21 skilling


Lærer, innerst

Halvor Halvorsen Lyngaas
herfra f. 7/5-1850 d. 1939, s.a. Halvor Nilsen Lyngaas.
g. ca. 1885 m. lærer Charlotte Fredrikke Riis (”Lotte”) fra Langesund f. 20/3-1848 d. 1935, d.a. kirkesanger og skolelærer O. Riis og hustru Maren Kirstine f. Aabye i Langesund.
1. Olaf Harvey Lyngaas f. 7/1-1886 i Kristiania d. 30/1-1973. Ble prest. Gravlagt på Gjerpen.
2. Ingeborg Halvarda Charlotte Lyngaas f. 18/12-1890 i Kristiania d. 22/1-1976. Ugift. Gravlagt på Gjerpen.

Sønnedatter her i 1923: Charlotte Agnethe Lyngaas f. 21/12-1914 i Lindås i Nordhordaland.

Under folketelling for Kristiania 1885, bodde de to nygifte i Søndre Gade 8, første etasje. Se Kristiania 1885.
I folketellingen 1900 finner vi denne familien i Kristiania. De bodde da i Thorshauggaten 3b som var en leiegård på
4 etasjer (Sagene kirkesogn). Halvor Lyngaas var da lærer ved Lilleborg folkeskole.

I Kristiania kommunale folketelling, holdt i desember 1922, bodde familien i Holbergsg. 21 i Trefoldighet menighet.
Begge barna var født i Kristiania. Familien brukte slektsnavnet Lyngaas. De er begge gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Se etterkommere i "Lund boka" side 71.

G.br., selveier
Nils Halvorsen Lyngaasen
herfra f. 19/2-1831, s.a. Halvor Nilsen Lyngaas.
g1g 24/12-1871 m. Karen Kirstine Nilsdatter fra Tufte(6) f. 27/12-1831 d. 3/1-1895 på Lyngåsen, d.a. Nils Sørensen Tufte.
g2g 3/2-1898 m. Hanna Nicoline Halvorsdatter fra Kleven(6) f. i Skien 1867 d. 1930 i Skien, d.a. Halvor Olsen Kleven.
1. Halvor Nilsen Lyngaasen f. 21/11-1898. Ugift. Bodde her.
2. Nils Karl Nilsen Lyngaasen f. 20/5-1904. Ugift. Bodde her.
3. Ingeborg Lyngaasen. Ugift.
Br. 1866.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

442              

Lyngaasen

Nils Halvorsen

1 daler - 2 ort - 2 skilling


Det var ved vielsen i 1898 nevnt at det var ingen barn i 1. ekteskap. Hanna var i tjeneste på Kleven før hun giftet seg.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

131

1

442

Lyngaasen

Lyngaasen

Nils Halvorsen

2 daler - 0 ort - 20 sk.

3 mark 65 øre


Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

131

1

Lyngaasen

Lyngaasen

Nils Halvorsen

3 mark 65 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveiere
Halvor Nilsen Lyngaas f. 21/11-1898 d. 5/5-1995.
og broren
Nils Karl Nilsen Lyngaas f. 20/5-1904 d. 29/1-1993.
Br. 1932. Begge ugifte.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

131 

1

Lyngåsen

Karl Nilsen Lyngåsen

3 mark 65 øre


Halvor Lyngaas fra Venstøp(5) f. 25/11-1885 d. 21/5-1960, s.a. Gregorius Halvorsen Lyngaas.
g.m. Sara Skilbred fra Frogner(22) "Vonheim" f. 25/11-1891 d. 4/2-1988, d.a. Nils Gregoriusen Skilbred.
1. Nils Skilbred Lyngaas f. 1/10-1917 d. 3/10-1997. Se Søli(2).
Br. 1942.

Denne familien bodde i Venstøphøgda 1 (8/82).

Halvors sønn, Nils Skilbred Lyngaas og dennes datter, May Lyngaas Hage eide gården fra 1979.
May overtok senere.

Bjørn Hage f. 1953 i Columbia. Vokste opp i Porsgrunn.
g. ca. 1978 m. May Lyngaas fra nedre Søli(2) f. 1955, d.a. Nils Skilbred Lyngaas.
1. Magne Hage f. 1978.
2. Sara Kristine Lyngaas Hage f. 1981.
Br. 1979.

May eide gården sammen med sin far. Ekteskapet er oppløst, men May har bodd her siden ca. 2000 sammen med
sin samboer Svein-Ole Nilsson.
Svein-Ole er primus motor for musikkfestivalen ”Hesjerocken” som første gang gikk av stabelen her sommeren 2001.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.