ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Sørbø med Stensåsen
Gård nr. 113 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sørbø - Sørbø 6
Gammelt løpenr. (396, 397, 398)h.  Siden Norges matrikkel 1889 113/6.


Sørbø bnr 6. Foto: Gard Strøm 25. april 2013.

Utskilt fra Sørbø(2) i 1871.

Adresse i dag: Sørbøv. 66, 3719 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Mads Pedersen til sønnen Peder Madsen for 200 Spd., dateret og tinglyst 29. sept. 1871."

G.br., dagarbeider, selveier
Peder Madsen Sørbø
fra Sørbø(2) f. 4/9-1834 d. 24/7-1880 på Sørbø, s.a. Mads Pedersen Sørbø.
g. 13/7-1862 m. Maren Christensdatter fra Doksrød(7) f. 19/6-1838, d.a. Christen Mikkelsen Doxrød.
1. Kristian Pedersen Sørbø f. 11/10-1863. Se nedenfor.
2. Carl f. 20/12-1865 d. 1/11-1870 på Sørbø.
3. Mads Pedersen Sørbø f. 13/10-1868.
4. Karen Berthea Pedersdatter Sørbø f. 27/6-1871 g.m. Hans Olsen. Se Sem(21) "Fredbo".
5. Margrethe Pedersdatter Sørbø f. 26/8-1874 d. 15/10-1909 på Sørbø. Var sypike og ugift da hun døde av tæring.
6. Olava Pedersdatter Sørbø f. 9/1-1879.
Br. 1871.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(396,397, 398)f Sørbø m. Stensaasen Peder Madsen 0 daler - 0 ort - 2 skilling

(396,397,398)h

dito

dito

0 daler - 1 ort - 5 skilling

Maren Christensdatter var en av 4 søsken som mistet sine foreldre mens de var små.
De kom da til sin morbror på N. Sneltvedt ”Gården”.

Peder Madsen Sørbø utvidet bruket sitt med 2 skinn i 1873, da han kjøpte eiendommen
Sørbø(4) ”Sollien” etter Petter Olaus Andersen for 40 speciedaler.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

113

6

(396,397,398)h

Sørbø

Sørbø

Peder Madsen

0 daler - 1 ort - 0 sk.

0 mark 62 øre

113 4 (396,397,398)f Sørbø Sollien dito 0 daler - 0 ort - 2 sk. 0 mark 4 øre

Se folketellingen 1900.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Peder Madsens Enke og Arvinger til sønnen Kristian Pedersen for kr. 1.000.- og Brugsret for
Maren Kristensdatter
for livstid, dateret 23/9, tinglyst 10/10-1903."

G.br., selveier
Kristian Pedersen Sørbø
herfra f. 11/10-1863.
Br. 1903. Ugift i 1910.

Dette bruket ble sammenføyd med Sørbø(4) i 1903.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

113

6

Sørbø m. Steinsaasen

Sørbø

Kristian Pedersen

0 mark 66 øre

113 7 dito Steinsaasen dito 2 mark 34 øre

Se folketellingen 1910.


Det gamle våningshuset med Solveig Helliksen. Kopi av originalfoto, eid av Thore Helliksen.

Våningshuset ble utskilt som bnr 19 og solgt til Bjarne Johannes Helliksen i 1965.

Fra Grunnboka: "Andel av Sørbøvegen 66 (Gnr 113, bnr 19) er overdradd til Bjarne Johannes Helliksen (02.07.1965)."

Skogsarbeider, huseier
Bjarne Johannes Helliksen fra Lia(B) under Bø f. 9/12-1916 i Lia d. 10/3-1999, s.a. Hellik Olsen fra Sandsvær.
g. 10/8-1946 m. Solveig Elevine Løberg fra Løbergmyra(C) f. 19/9-1916 d. 27/6-2005, d.a. Timan Løberg.
1. Odd Morgan Helliksen f. 1947 g.m. Wenche. 3 barn. Bosatt på Gulset.
2. Thore Helliksen f. 1951. Overtok denne eiendommen.
Br. 1965.

For at Bjarne Helliksen skulle få bygge nytt hus her (generasjonsbolig), måtte de rive det gamle innhuset.
Dette og låven ble revet i 1985.


Fra Grunnboka: "Sørbøvegen 66 (Gnr 113, bnr 19) er overdradd fra Bjarne Johannes Helliksen til Elevine Solveig Helliksen (14.04.1999)."

Huseier
Thore Helliksen herfra f. 1951.
g.m. Sissel f. 1953.

1. Ann-Kristin Helliksen f. 1975.
2. Mari-Ann Helliksen f. 1976.
Br. 2005.

Fra Grunnboka: "Sørbøvegen 66 (Gnr 113, bnr 19) er overdradd fra Elevine Solveig Helliksen til Thore Helliksen og Odd Morgan Helliksen (10.10.2005)."
Fra Grunnboka: "Andel av Sørbøvegen 66 (Gnr 113, bnr 19) er overdradd for kr 50.000 fra Odd Morgan Helliksen til Thore Helliksen (02.11.2005)."

-------
Eiere av resten av bnr 6 (skauen):

Selveier
Harald H. Sem

Br. 1950. Se Sem(21) ”Fredbo”.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

113

6

Sørbø med Stensåsen - Sørbø

Harald H. Sem

0 mark 66 øre

Selveier
Aslaug Sem
fra Sem(21) ”Fredbo” f. 1933
g.m. Finn Hogseth.
Br. 1974. Se Sem(21).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. I den sydlige grensa for denne eiendommen ligger den utskilte hustomta Sørbøv. 66.

(C) Gard Strøm.