| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Doksrød
Gård nr. 128 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.08.2017.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Doksrød 7
Gammelt løpenr. 437a. Siden Norges matrikkel 1889: 128/7.

En liten skyldpart på 2 skind (kalveskinn) som ble utskilt fra Doksrød(1) ved salg i 1792.


Doksrød bnr 7 og 15. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).


Adresse i dag: Fjelldalsv. 138, 3721 Skien.

G.br., selveier

Mikkel Christensen Doxrød
fra N. Holm dpt. 25/1-1756 i Siljan d. 26/3-1831, s.a. Christen Mikkelsen Holm.
g. 24/9-1789 m. Maren Justsdatter fra Doksrød(1) dpt. 30/10-1757 d. 6/2-1845 på Doksrød, d.a. Just Henriksen Doxerøed.
1. Karen Maria dpt. 24/7-1791 bg. 7/8-1791. ”Michel Christenssøns pb. under Doxrøe: Karen Maria 2 uger”

2. Christen dpt. 24/11-1793 bg. 8/12-1793. ”Michel Christenssøns db.
Christen under Doxroe 2 uger.”
3. Anne Mikkelsdatter dpt. 7/6-1795 d. 29/5-1844. Ugift. Se skiftet nedenfor.
4. Christen Mikkelsen dpt. 23/9-1798. Overtok gården.
Br. 1792.

F.f. Michel Christenssøns pigebarn Karen Maria u/Doxrøe: Anders Amundssøns k., Engelbert Jostssøns k., Isaac Holm, Erik Gravelie, Anders Christenssøn.
F.f. Michel Christenssøns drengebarn
Christen u/Doxrøe: Erik Gravelies k., Berthe Andersdtr., Isak Holm, Engelbert og Henric Doxrøe.
F.f. Michel Christenssøns pb.
Anne u/Doxrøe: Engelbert Doxrøes k., Berthe Andersdatter, Isak Holm, Erik Gravelie, Anders Christenssøn.
F.f. Michel Christenssøns db.
Christen u/Doxrøe: Isak Holms k., Berthe Andersdtr., Erik Gravelie, Anders og Henric Doxrøe.

14/1-1832      MIKKEL CHRISTENSSEN DOXRØD     Bamble Skifteprot. nr. *)
Doxrød         Arvinger:                            
               Enka Mari Justsdatter og barna:
               1. Christen Mikkelssen               
               2. Anne Mikkelsdtr.                  
Enkas laugverge ble Halvor Paulssen Doxrød.
Broren Christen verger for barna.
Brt: 75 - 4 -  4
Net: 64 - 2 - 14
Jordegods: 4 skind i pl. Doxrød, verdi 70 spd.
*) A: BS 17 s.256-413.

31/7-1844      ANNE MIKKELSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. *)
Doxrød         - død 29.5.1844 -                    
               Arvinger: Mora og avdødes bror:
               1. Mora Marie Jostdatter
                  Laugverge: Halvor Paulssen Doxrød.
               2. Christen Mikkelssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                 a. Ole Christenssen     13 1/2 år.
                 b. Halvor Christenssen      10 ”  
                
c. Maren Christensdtr.       6 ”   
                 d. Sara Andrea Christensdtr.
3 ”
Formynder for alle: Christen Isakssen Holm.  
Brt:   22 spd. 19 sk.
Gjeld: 22 spd. 19 sk.  Opp i opp.
Jordegods: Hennes arvelodd, etter faren Mikkel Christenssen Doxrød,
21 - 2 - 14 innestod i pl. Doxrød av skyld 2 skind, matr.nr. 89, mot panterett.
*) A: BS 18 s.403b. B: BS 22 s.119. C: BS 24 s.110.

G.br., selveier
Christen Mikkelsen Døxrød
herfra dpt. 23/9-1798 d. 7/5-1843 på Doksrød.
g. 21/7-1830 m. Berthe Maria Olsdatter fra Sneltvedt(1) dpt. 24/8-1800 i Skien kirke d. 19/1-1846 på Doksrød, d.a. Ole Einersen.
Forlovere: "Halvor P. Doxrød, Jan H. Doxrød."
1. Ole Christensen f. 24/10-1830. Overtok gården.
2. Halvor Christensen f. 14/6-1834 d. 15/3-1847 på Sneltvedt.
3. Maren Christensdatter f. 19/6-1838 g.m. Peder Madsen Sørbø. Se Sørbø(6).
4. Sara Andrea Christensdatter f. 8/8-1841 g1g m. Karl Gunnulvsen Sem. Se Sem øvre(6).
Br. 1832. 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

437

Doxrød

Christen Mikkelsen

0 huder 2 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling

Begge foreldrene døde mens barna var mindreårige. De kom alle til sin morbror på S. Sneltvedt. 

6/6-1843       CHRISTEN MIKKELSSEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Doxrudplassen  - selveier, død 7.5.1843 -     
               Arvinger:
               Enka Berthe Marie Olsdatter og barna:
               1. Ole Christenssen         12 1/2 år.
               2. Halvor Christenssen       8 1/2 ”
              
3. Maren Christensdtr.       4 1/2 ”
               4. Sara Andrea Christensdtr.
1 1/2 ”
               Enkas laugverge ble Halvor Poulssen Doxrød.
               Formynder ble Ole Isakssen Doxrød.
Brt: 68 - 2 - 4
Net: 23 - 0 - 1
Jordegods: 2 skind eller 2 ort av gd. Doxrød, matr.nr.89, nytt nr.138, løpenr. 437 med hus og herlighet, taksert for 60 spd.
*) A: BS 18 s.363. B: BS 22 s.73b. C: BS 24 s.60.

G.br., selveier
Ole Christensen
f. 24/10-1830.
Br. 1846.

Ole arvet gården som mindreårig i det begge hans foreldre døde. Han og hans søsken kom til deres morbror
Anders Olsen Sneltvedt på S. Sneltvedt(A).

Denne eiendommen ble delt i 1856, i det bnr 8 av skyldmark 0 mar 34 øre ble utskilt og solgt til Johannes Andersen.
Se Doksrød(8).

Ole Christensen emigrerte til N. Amerika i mars 1862 sammen med andre fra både Doksrød og Holm. Han var ugift i 1862.

G.br., selveier

Nils Davidsen
fra M. Holm dpt. 27/3-1808 d. 23/5-1877 på Sem, s.a. David Christiansen Holm.
Br. 1856. Se N. Sem(8).

Hans kone Inger Maria Andersdatter var enke etter Halvor Paulsen Doksrød. Se Doksrød(1).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

437a

Doxrød

Nils Davidsen

0 - 0 - 19 skilling

Denne eiendommen var ubebodd under folketellingen 1875 og brukt av Nils Davidsen på N. Sem.

G.br., arbeider, selveier
Rollef Kristiansen
fra Bø i Telemark f. ca. 1851 d. etter 1891.
g.m. Ingeborg Ellefsdatter fra Bø i Telemark f. ca. 1848 d. 28/9-1890 på Doksrød.
1. Ragna Elise Rollefsdatter  f. 18/6-1885 på Doksrød.
Br. etter 1875, før 1891.

Dette paret kan like gjerne komme fra Lunde i Telemark. Lunde lå i Bø prestegjeld i mange år.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

128

7

437a

Doksrød

Doksrød

Marthe Halvorsdatter

0 - 1 - 0

0 mark 41 øre

Kilde: Folketellingen 1891.
Rollef Kristiansen var maskinpasser ved cellulosefabrikk. Hans svoger, snekker Ivar Ellefsen fra
Bø i Telemark f. 1864 var snekker og hadde losji her.
Husholderske var Gunhild Evensdatter fra Sauherad f. ca. 1858.

Han kjøpte i 1901 naboeiendommen Doksrød(8), men må ha solgt den igjen før 1905.

G.br., selveier
Erik Andersen Kleven
fra Kleven(5)
f. 26/3-1860, s.a. Anders Eriksen Kleven.
Br. 1895.

Erik Andersen var ikke i Gjerpen i 1891.

Det er tydelig at dette bruket var på handel en tid. Erik Andersen solgte bruket i 1899 til Nils Nilsen Tufte.
Lars Amundsen kjøpte det allerede året etter. Han bodde her i desember 1900 med sin familie.

G.br., gråstensmurer, selveier
Lars Anundsen
fra Fjelldalen(4) f. 5/10-1860 i Siljan, s.a. Anund Dyresen.
g. 22/4-1888 m. Inger Bertea Johannesdatter fra Tangen under Skilbred f. 25/2-1854, d.a. Johannes Torkildsen.
1. Asta Kathrine Anundsen f. 14/2-1889 på Bakken i Skien (Blegebakken).
2. Laura Bertea Anundsen f. 26/9-1891 på Ordings løkke i Skien.
3. Alma Johanne Anundsen f. 19/2-1895 på Doksrød.
Br. 1895.

Se folketellingen 1900.

Neste eier av gården var enkefru Maren Danielsdatter Lund, e.e. Jens Pedersen Lund. Hun kjøpte den i 1902.
Hun solgte den samme år til Even Kristiansen Kløverød.

G.br., selveier
Even Kristiansen Kløverød fra Kløverød i Siljan f. 5/12-1859.
g.m. Ingeborg Pedersdatter fra Follaug(9) f. 5/12-1861 i Siljan, d.a. Peder Gundersen Follaug fra Afsøla i Siljan.
Br. 1902.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

128 

7

Doksrød

Doksrød

Even Kristiansen Kløverød

0 mark 41 øre

Se folketellingen 1910.

Even Kløverød solgte gården til Ole O. Gauslaa i 1911.
Christian E. Borge
kjøpte den i 1926 og solgte til Wilhelm Grindem i 1938.

Småbruker, selveier
Wilhelm Grindem
f. 16/4-1904 d. 28/11-1975, s.a. Andeas Grindem og Karen f. Kittilsen.
g. 1933 m. Margith Varås fra Lisleherad f. 27/12-1907 d. 18/9-1998.
1. Torbjørg Kristine Grindem f. 27/9-1935 g.m. Ivar Norheim. Overtok bruket.
2. Karen Marie Grindem f. 1937.
3. Solveig Synnøve Grindem f. 1941 g.m. Ivar Stulen. Se Luksefjellv. 224 under Limi.
4. Svanaug Irene Grindem f. 1944.
Br. 1938.

I 1938 ble eiendommen gnr 128 bnr 15 "Borgheim" kjøpt til.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 7, Gjerpen sorenskriveri, side 60a.
"Skjøte fra Christian E. Borge f. 15/5-1880 til Wilhelm Grindem f. 14/4-1909 på gnr 128 bnr 15 "Borgheim" og bnr 7 for kr. 14.000,
dat. 16/11-1938, tinglyst 28/11-1938."

Fra bnr. 15 ble det utskilt ei hyttetomt i 1946:
"Skylldelingsforretning avholdt 12/8-1946, hvorved er utskilt bnr. 18 "Furuly" til Martin Thelin, av skyllmark 0 mark 01 øre."


Doksrød bnr 7. Foto: Skannet fra "Norske gardsbruk, Telemark" 1954.

 
  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

128

7

Doksrød

Wilhelm Grindem

0 mark 04 øre

128 15 Doksrød - Borgheim ditto 0 mark 36 øre
127 29 Holm - Fossli ditto 0 mark 29 øre

Ifølge Wilhelm Grindems opplysninger til ”Norske Gårdsbruk” i 1954, er det nåværende våningshuset gammelt,
men det ble påbygd i 1910. Uthus oppført rundt 1904. eldhuset i 1925. Stor frukthage (1 ½ dekar).
Besetning 1954: 1 hest, 2 kyr, 1 kalv, 2 griser, 2 sauer og 15 høner.

Selveier
Torbjørg Kristine Grindem herfra f. 27/9-1935 d. 29/9-2016.
g. 23/12-1961 m. radiatormekaniker Ivar Norheim f. 1936.

1. Terje Norheim f. 1962.
2. Mette Norheim f. 1966.

3. Gro Norheim f. 1969.
Br. 1974.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.