ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 Oppdatert 04.09.2019Fra Grenlandskart.no.

Lia B
Gammel husmannsplass under Bø, senere arbeiderbolig.

Her bodde det til tider to familier. Se også Lia(A).


Et kjent syn for den som kommer fra Notodden eller Valebø og skal til Skien: "Lia under Bø". Foto: Gard Strøm 2014.
 

Adresse i dag: Valebøv. 160, 3721 Skien.

Arbeider, husmannn

Jens Nilsen fra S. Bø(B) dpt. 9/1-1757 d. 8/3-1826 på Lia, s.a. Nils Jensen fra Hoppestad og Maren Aslaksdatter fra Kise.

g. 24/8-1782 m. Anne Nilsdatter f. ca. 1757 d. 6/5-1823 på Lia.

1. Christopher Jensen dpt. 11/5-1783. Se Grønsten(C) under Bø.

2. Maren dpt. 22/1-1786 bg. 13/4-1788. ”Jens Nilsen Lias d. Maren 2 1/4 aar.”

3. Nils dpt. 13/1-1788 bg. 17/2-1788. ”Jens Nilsens s. Nils 6 uger.”

4. Maren Jensdatter dpt. 13/8-1789 g.m. Harald Halvorsen. Se Bjørndalen(A) under Bø.

5. Kirsten Jensdatter dpt. 4/3-1792 g.m. Christopher Olsen. Se Øvrum(10) "Ødegården".

6. Nils Jensen dpt. 17/5-1795. Se nedenfor.

Br. 1782.

 

F.f. Jens Nilsens db. Christopher under Bøe: Aslak Nilsens kone, Elen Olsdatter, Jan Bøe, Aslak Nilsen, Peder Gundersen.

F.f. Jens Nilsen Lias pb. Maren u/Fossum. Peder Gundersens kone, Kisten Nilsdatter, Aslak Nilsen, Lars Heljesen, Nils Nilsen.

F.f. Jens Nilsens db. Nils fra Bøe Rønningen: Nils Nilsens kone, Else Kistine Jacobsdtr., Isak Hansen Bøe, Aslak Nilsen, Mads Jansen.

F.f. Jens Nilsen Lias pb. Maren u/Bøe: Peder Gundersens kone, Else Isaksdatter, Aslak Nilsen, Isak Hansen, Mads Jansen.

F.f. Jens Nilssøns pb. Kirsten u/Bøe: Isak Hanssøns k., Maren Nilsdatter, Peder Gunderssøn, Aslak Nilssøn, Nils Nilssøn.
F.f. Jens Nilssøns db. Nils u/N, Bøe: Nils Nilssøns k., Maren Nilsdtr., Isak Hanssøn, Aslak Nilssøn, Søren Aslakssøn.

 

Gruvearbeider, husmann
Nils Jensen
herfra dpt. 17/5-1795 d. 27/5-1867 på Børønningen, s.a. Jens Nilsen. Se ovenfor.
g. 5/9-1816 m. Anne Maria Madsdatter fra N. Bø(C) dpt. 18/3-1798 d. 7/12-1867, d.a. Mads Christensen Bøe.

Forlovere: "Jens Nielsen Lien, Peder Larsen Børønningen."

1. Anne f. 22/1-1817 d. 19/5-1927.
2. Jens Nilsen f. 21/11-1819 d. 9/3-1845. Ugift.
3. Christen Nilsen f. 6/8-1821. Se nedenfor.
4. Maren Nilsdatter f. 6/5-1826 d. 10/11-1857. Ugift.
5. Anne Nilsdatter f. 19/2-1829 d. 21/11-1848. Ugift.
6. Karen Nilsdatter f. 12/7(6?)-1831 g.m. Ingebret Pedersen f. 9/11-1834. Se Langangen(A) under Fossum.
7. Kirsten Nilsdatter f. 18/7-1833* g.m. Gunder Aslaksen f. 18/10-1821. Se Lia(A) under Bø.
8. Anne (tvilling) f. 28/11-1836 d. 23/5-1837.
9. Mads Nilsen (tvilling) f. 28/11-1836 d. 11/1-1846.
10. Nils Nilsen f. 2/5-1839. Se Familie 56 - Fossum 1865.
Br. ca. 1825.


*Denne barnedåpen har ved en forglemmelse ikke blitt innført i kirkeboken. Først ved hennes konfirmasjon i 1849
ble det stadfestet ved en fotnote at foreldrene ga ”vidnesbyrd” om at hun ble født den 18/7-1833 under Bø og at
hun ble døpt i Gjerpen kirke den 18/8. Fadderne er også nevnt i samme fotnote.


Arbeider, husmann

Christen Nilsen herfra f. 6/8-1821 d. i N. Amerika, s.a. Nils Jensen. Se ovenfor.

g. 25/9-1851 m. Karen Olsdatter fra Siljan f. 4/3-1824 d. 2/5-1880 på Børønningen.

1. Ingeborg Maria Christensdatter f. 22/1-1852 g.m. Johannes Christensen. Bodde på N. Bø(D) i flere år. Se Hyni(13).

2. Mads Christensen f. 17/4-1853. Emigrerte til N. Amerika.

3. Anne Christensdatter f. 1/11-1856. Emigrerte til Amerika.

4. Ole Christensen f. 3/3-1859. Emigrerte til Amerika.

5. Nils Christensen f. 24/4-1861. Emigrerte til Amerika.

6. Ingebret Christensen f. 26/3-1863. Emigrerte til Amerika.

Br.  ca. 1850.

 

Enkemannen Christen Nielsen Bø emigrerte til N. Amerika sammen med sine barn, Anne, Ole, Nils og Ingebret den 8/4-1881.

 

Peder Aslaksen f. 24/8-1852.

Br. 1881. Se Slettene under Mo.

 

Jordbr., skogsarbeider, snekker, forpakter

Peder Pedersen fra Tuddal f. 29/6-1860 d. 7/7-1952, s.a. Peder Thorjussøn Dalen.

g. 8/3-1885 m. Karen Jensdatter fra S. Gåshølen under Ås f. 23/2-1863 d. 2/5-1932, d.a. Jens Halvorsen.

Br. 1888 - 1908.

Da de giftet seg bodde Peder Pedersen på Kise. Han arbeidet i skogen for Løvenskiold. Denne familien
bodde her fra 1888 til 1908. Da bygde han hus på Strømdal. Se Gulsetv. 30 under Strømdal.

Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr bodde på Lia(B) fra 1908-1914. Se Gløsmyr.

Br. 1908.

 

Halvor O. Aas

Br. 1914.
 

Lia under Bø, ved Bøelva. Se jordene nordover og tømmerfløting i elva. Dette var før Bratsbergbanen ble anlagt.
Foto: Skannet fra boka "Fossum gjennem 400 år".

 

Skogsarbeider, forpakter

Hellik Olsen fra Sandsvær f. 26/12-1859 d. 8/4-1954, s.a. Ole Lia fra Lardal.

g. i Siljan 21/7-1895 m. Karoline Elise Karlsdatter fra Skien f. 28/7-1875 d. etter 1955, før 1969, d.a. Hans Karl Olsen.

1. Magnhild Olava Helliksen f. 9/4-1896 på Brumyr i Oppdalen i Siljan d. 1920. Var mye plaget av leddgikt. Hun døde ugift bare 24 år gammel.

2. Olaf Martinius Helliksen f. 10/9-1897 i Duestien i Skien. Konfirmert i Gjerpen kirke 13/10-1912.

3. Henry Helliksen f. 13/10-1899 i Duestien. Konfirmert i Gjerpen kirke 19/4-1914.

4. Erling Johan Helliksen f. 16/8-1902 i en av Liabrakkene under Fossum. Se Mælag. 108 under Mæla.
5. Hans Helliksen f. 1/4-1907 i Bjørndalen under Bø. Se Venstøphøgda 142 under Venstøp.
6. Herman Helliksen f. 14/8-1909 i Bjørndalen under Bø. Se nedenfor.
7. Einar Helliksen f. 2/11-1914 i Bjørndalen under Bø. Se hustomt under Hyni(13).
8. Bjarne Johannes Helliksen f. 9/12-1916 i Lia. Se Sørbø(6).

Br. 1916.

 


Hellik Olsen(1859-1954).                                                                                       Karoline Elise Karlsdatter (f. 1875).
Begge foto innsendt av Thore Helliksen 2015.

 

Da de giftet seg i Siljan i 1895 bodde de på "Brumyr" i Oppdalen i Siljan. Hellik ble da skrevet for "Hellik Olsen
Dalen".
Hellik Olsen må ha vært en allsidig mann, som forsøkte litt av hvert i yrkeslivet. Se bare på de forskjellige yrkene
han hadde i sine yngre år. Familien flyttet til Duestien i Skien i 1897. Han var oppført som "kjører" (vognmann)
ved Olaf Martinius sin barnedåp i Skien kirke. Da Henry ble døpt i  april 1900 var Hellik "murerarbeider". De
bodde fortsatt i Duestien i Skien under folketellinga 1900 (desember). Der var Hellik Olsen oppført som
tømmerhogger. De flytta til en av Liabrakkene på Fossum rundt 1902. Da de døpte sønnen Erling Johan den
16/9-1903 i Gjerpen kirke, var Hellik oppført som skogsarbeider. Og det var han også siden.
Da de døpte sønnen Hans 8/3-1908 i Gjerpen kirke, bodde de på en av Bjørndalen-plassene under Bø. Uvisst
hvilken, for de er ikke oppført der i Løvenskiolds leilendingsbok. Der bodde de til de kom hit til nabo-plassen, Lia
(her) i 1916.

Se også folketellingen 1910. OBS! Folketellinger inneholder ofte en del faktafeil.
 

Fra Luksefjellminner 8, side 48. Skavan Miniforlag (til høyre på siden), kan vi finne Jon Grinilias
intervju med Hellik Olsen i 1951:

Hellik Olsen Lia
92 år forteller (i 1951):
- Du har vel hogd mye tømmer du? - Å, ja - det har nå blitt noen stokker. Jeg begyndte å hogge for Treschow da jeg var 15 år.
Kom hit til Løvenskiold i 1898 og har hogd for ham i 52 år. Jeg gifta meg og vi bodde først noen år i Liabrakka - og flytta så hit.
Kona heter Karoline Karlsen og er fra Skien.
- Har du mange barn? - Ja, vi har syv: Olaf, Magnhild, Henry, Hans, Herman, Erling og Bjarne. Det ble mange munner å mette
og småguttane måtte være med i skauen etter som de vokste til. - Vi lå borte i køitene (koiene) og hadde vekesniste.
Guttungane hadde ikke greie på hvilken vekedag det var, men de telte på brøa. - Når der ikke var flere igjen, visste de det var
snart hælja og da gle'a de seg å komme heim.
- Har du bare hogd tømmer heile dit liv? - Nei, jeg var med i brøtningen og elvepønten om sommeren.
Vi rekna ut: Hogd tømmer i 75 år à 300 tylfter pr. år = 22500 tylfter eller 270.000 stokker!
Ja, det er slike folk som bygger landet, men innsatsen blir sjelden nevnt.Arbeider, forpakter
Herman Helliksen herfra f. 14/8-1909 i Bjørndalen d. 19/5-1983.
Herman bodde her med sin mor i 1955. Han var ugift. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Einar Johnsen fra Valebøv. 126, s.a. John Johnsen.
Eier 1983.
 

Fra Grunnboka: "Andel av Valebøvegen 160 (Gnr 11, bnr 12) er overdradd til Bjørn Einar Johnsen (09.12.1987)."

Bjørn Einar Johnsen f. 1969.
Eier 1987.


Lia under Bø. Foto: Gard Strøm 2014.


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no