| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.04.2013.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løbergmyra C
Under nordre Løberg(6).

En plass som aldri ble skyldsatt.

Dette var ei lita stue beliggende litt nord for Løbergveien, like øst for brua over Leirkup.

Gunhild Larsdatter (70) leide stua i 1825.
Harald Andersen
fra N. Limi bodde her i 1845 som leilending. Se familien på N. Limi.

Skomaker, husleier
Torbjørn Gundersen
fra N. Løberg(C) f. 24/2-1811 d. 17/1-1859 på Tyskland u. Strømdal, s.a. Gunder Thomasen.
g. 27/2-1833 m. Anne Karine Andersdatter fra Osebakken f. ca. 1800, d.a. Anders Olsen.
Forlovere: Niels T. Løberg, Even N. Løberg.
1. Marie Torbjørnsdatter f. 20/3-1833 på Løberg.
2.
Regine Martine Torbjørnsdatter f. ca. 1835 i Solum.
3. Andrea Torbjørnsdatter f. ca. 1836 i Solum g. 6/12-1863 m. Knut Andersen fra Kviteseid f. ca. 1839, s.a. Anders Saamundsen.
4. ?Tomine Torbjørnsdatter f. i Bamble g.m. Anders Johansen fra Vennersborg i Sverige.
     Sønn født på Løberg: Martin Andersen f. 3/1-1895. Bodde på Damjordet under Fossum på 1950-tallet.

Denne familien reiste til Solum i mai 1834. De er igjen registrert innflyttet fra Solum til Tyskland under Strømdal,
våren 1846. I 1845 bodde de på Løbergmyra, så de må ha kommet fra Solum noe tidligere.
Senere flyttet familien igjen til Tyskland under Strømdal.

Møller, kjører, g.br., forpakter
Laurits Kristiansen
fra Fløter i Svinndal, Våler i Østfold f. 7/3-1840 d. 20/10-1917 på Løberg, s.a. Christian Hansen og Marthe Jonsdatter.
g. i Hole, Buskerud 4/8-1867 m. Kristine Hansdatter (tvilling) fra Vikseiet i Hole, Buskerud f. 14/7-1845 i Hole, d.a. Hans Christian Paulsen og Olea Andersdatter.
Forlovere: Hans Christian Paulsen og Hans Svindal.
1. Maren Oline Lauritsen f. 2/9-1866 i Hole i Buskerud, døpt i Vestre Bærum krk.
2. Hans Kristian Lauritsen f. 15/2-1868 i V. Bærum g. i Skien 25/4-1891 m. Ada Maria Johannesdatter fra Skien f. 1865 i Sverige.
    De var dissentere og bodde på Kleiva i Skien. Hans Kristian Lauritsen var arbeider.
    Barn 1. Annette Kristine Lauritsen f. 16/10-1896 på Bratsbergkleiva.
    Barn 2. Martha Helene Lauritsen f. 25/11-1900 på Br.kl.

3. Johan Anton Lauritsen f. 21/2-1871 i Moss d. 29/11-1942 i Fairbanks, Alaska.
Han var kjører i 1891.
    Gift 6/8-1898 m. Torborg Amanda Benedikte Torkildsdatter f. 24/12-1876 i Stavanger d. 9/2-1964 i Tacoma, Washington. Han emigrerte alene til Alaska for å grave etter gull i 1907.
    De har mye etterslekt i USA.
4. Thora Jonette Lauritsen f. 16/3-1873 i Moss g. i Gjerpen 11/4-1896 m. børsemager Alfred Gunerius Andersen fra Nesodden f. 1873. De flyttet til Christiania (Oslo) før 1902.
5. Laurits Konrad Lauritsen f. 4/3-1875 i Skien.
6. Anne Lovise Lauritsen f. 24/2-1877 i Skien g. i Gjerpen 25/1-1896 m. tømmermerker Gunnar Pettersen fra Skien f. 30/9-1872, s.a. brugsmerker Johan Petter Olsen f. 1834 og Hanna Karoline Pedersd. f. 1836.
7. Ole Petter Lauritsen f. 18/2-1879 på Løberg. Se nedenfor. Bodde senere på Bratsberg (63/77).
8. Aksel Teodor Lauritsen Løberg f. 12/3-1881 på Løberg. Se nedenfor.
9. Herman Kasper Lauritsen Løberg f. 28/4-1883 d. 8/4-1942 g. 16/7-1915 m. Ingeborg Hansdatter Kjølnes fra Siljan f. 18/6-1896 på Åsen i Gjerpen d. 18/10-1965.
    Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Han var anleggsarbeider og skogsarbeider i Siljan mens barna ble født.
    Barn 1. Laurits Kristian f. 27/11-1915 på Kjølnes i Siljan. Død som liten.
    Barn 2. Leonard Løberg f. 31/5-1917 i Sikane i Siljan d. 30/11-2007 i Sandefjord.
    Barn 3. Hans Laurits Løberg f. 7/9-1920 i Killemyr i Siljan.
    Barn 4. Aksel Theodor f. 25/3-1922 på Sikane i Siljan d. 1929, 7 år gammel.
    Barn 5. Kasper Herman Løberg f. 19/11-1924 på Bakkane i Siljan.
    Barn 6. Rolf Johan Løberg f. 19/11-1925 på Saga i Siljan.
    Barn 7. Anne Kristine Løberg f. ca. 1927. Kirkebok for Siljan ikke tilgjengelig.
10. Timan Løberg f. 12/6-1885. Se nedenfor.
11. Elevine f. 1889 d. 11/5-1896 på Løberg.
Br. ca. 1879.

Laurits Kristiansen ble konfirmert i Svinndal i oktober 1855. I 1865 bodde han på Engen i Asker, Akershus og
var møllerdreng. Kristine ble konfirmert i Hole i Buskerud i september 1860.
Det er tydelig at denne familien flyttet en del før de kom til Løbergmyra når vi ser hvor barna er født.

I 1875 bodde de på S. Brekkejordet i Skien.

I 1879 og 1881 arbeidet Laurits som møller. I 1891 ble han skrevet for gårdbruker og kjører.
I 1900 ble han nevnt som møllearbeider og forpakter. Det er mye som tyder på at de bodde på
dette stedet hele denne tiden.

Tittelen gårdbruker i folketellingen er nok litt overdrevet. De bodde i et hus i hjørnet av åkeren til en av de midtre Løberg-gårdene.
Han leide stua og litt jord. Stua kan han siden ha kjøpt.
Hver gang Leirkup gikk over sine bredder ble det flom her og vannet sto over kjøkkengulvet. Dette skjedde som regel ett par
ganger i året.


Husene på Løbergmyra for lenge, lenge siden. Innsendt av Signy Løberg Børgersen i 2013.

Se folketellingen 1910.


Fra Laurits Kristiansens begravelse i oktober 1917. Foran låven. Innsendt av Signy Løberg Børgesen 2013.

Arbeider, innerst
Ole Petter Lauritsen
(Ole Lauritsen Løberg) herfra f. 18/2-1879 d. 20/11-1940.
g. 17/4-1906 m. Josefine Klaudine Hagen fra Hagen under Gjerpen lille f. 8/1-1887 d. 20/10-1918 i Spanskesyken, d.a. Karoline Johannesdatter.
1. Lauritz Lauritsen Løberg f. 17/6-1906. Gikk i smedlære hos en onkel i Mandal. Han ble g. i nov. 1932 m. Emma Josefson fra Sandefjord. Bodde der en stund, men flytta til Skien og bosatte seg på Gimsøy.
2. Signe Johanne Lauritsen Løberg f. 28/11-1908. Hun vokste opp hos Johan Jensen Løberg. Se Løberg(7). Hun ble g.m. Anund Anker Stensåsen. Se S. Stensåsen under Sørbø.
3. Hanna Lauritsen Løberg f. 4/5-1910. Kom til g.br. Martin Stensød på Petersborg da moren døde. Hun ble g. 8/1-1930 m. Hilmar Hilmarsen Sti. Bodde mange år i Skien,
    deretter i Blystadlia i Strømmen. De flyttet siden til Austbygde i Tinn. Hun jobbet som kokke og serveringshjelp.
4. Johan Anton Løberg f. 21/9-1912. Kom som fosterbarn til Lars Stensrød på Stensrød under Løberg som 9-åring. Han flyttet senere til sin storebror Laurits i Sandefjord.
    Johan Løberg ble g. 16/4-1938 m. Helene Marie Andersen. De bodde i Sandefjord.
5. Thora Josefine Løberg f. 4/4-1914. Bodde hos sin bestemor til hun kom til Oslo og begynte å jobbe som hushjelp. Hun ble g.m. Morten Andreas Stang.
6. Hans Josef Lauritsen f. 29/8-1916. Hans vokste opp på guttehjemmet på Limi. Flyttet også til Sandefjord og ble g. 4/4-1942 m. Esther Christiansen fra Sandefjord.

Ole Petter Lauritsen var telefonarbeider i 1900. Han ble senere ”flaademand” (tømmerfløter). Han bodde på Løberg da
han giftet seg i 1906. I 1910 var han kalkarbeider. Denne familien er registrert på Bratsberg(63/77) i 1910.
Josefine døde mens barna var små. Barna ble derfor satt bort, noe som var helt vanlig den gangen i en slik situasjon.

En stor takk til Signy Løberg Børgesen, Sandefjord for god hjelp!

Arbeider, leieboer
Timan Løberg
herfra f. 12/6-1885 d. 9/2-1965, s.a. Laurits Kristiansen Løberg.
g. 16/9-1912 m. Thomine Annette Thorsen fra Follestad i Skien f. 3/12-1883 d. 20/5-1942, d.a. kontorist ved Union, Tommas Thorsen.
Forlovere: "Hans Lauritsen Løberg, Skien og Anton Kristoffersen, Skien."
1. Johan Werner Løberg (tvilling) f. 16/12-1912 på Bratsbergkleiva.
2. Arthur Anker Løberg (tvilling) f. 16/12-1912 på Bratsbergkleiva g. i Gjerpen i nov. 1936 m. Martha Kristine Ingebretsen f. 8/2-1914 i Gjerpen, d.a. arbeider Martin Ingebretsen.
3. Eugen Angel Løberg f. 24/3-1914 i Skien d. 30/1-1972 g. 13/9-1941 m. Gunhild Veungen fra Notodden f. 7/8-1918 i Bø d. 21/8-1998, d.a. Andreas Halvorsen Landsverk.
    De bodde på Notodden.
4. Willy Morgan Løberg f. 24/8-1918 i Skien d. 4/10-2010 g.m. Agnes Marie f. 3/6-1921. Bygde hus i Hyniv. 111 under Århus.
    Barn 1. Harald Jan Løberg f. 1952. Se Hyni(16) "Skotland".
    Barn 2. Ragnhild Løberg.
5. Erna Marie Løberg f. 17/12-1915 i Skien g. 1940 m. skogsarbeider Peder Pedersen fra Heddal f. 30/9-1906. Bodde i Lakåsene 124 i Skien (Solum).
6. Solveig Elevine Løberg f. 19/9-1916 g.m. Bjarne Johannes Helliksen. Se Sørbø(6).

Timan Løberg bodde her til han døde som enkemann i 1965.

Grøftegraver, leieboer
Aksel Teodor Lauritsen Løberg herfra f. 12/3-1881 på Løberg d. 16/8-1970.
Br. i 1946. Ugift.

Aksel Lauritsen Løberg leide et rom her av sin bror i mange år
. Han var ugift. Aksel Løberg ble
gravlagt på Gjerpen kirkegård den 21. august 1970.
Stua ble revet på begynnelsen av 1970-tallet.


Aksel Lauritsen Løberg (1881-1970).
 

Grøftekongen i Gjerpen har klart 84 meters grøfting på en dag.
Aksel Lauritsen Løberg har vært grøftegraver i 45 år, og har bare en hånd.
Kilde: Varden 23/7-1946

 En arbeidskar av de sjeldne er Gjerpens-mannen Aksel Lauritsen Løberg som i år kan feire 45 års jubileum som grøftegraver. Gjennom i trofast slit med spaden gjennom disse årene har han til fulle gjort seg fortjent til betegnelsen Grøftekongen i Gjerpen. Trass i at han bare har en hånd viser han et helt imponerende håndlag med spaden og kan oppvise dagsverk som ingen annen har utført på disse kanter.

Lauritsen er nå en mann på 65 år, men daglig i full virksomhet med det tunge arbeidet sitt. Han er født i Gjerpen og har bodd her all sin dag, forteller han. Grøftegraving har vært yrket hans helt siden han ble voksen, og det rare er at han først tok dette arbeidet etterat han mistet hånden sin ved en ulykke i attenårsalderen. I 1921 ble han tildelt Landbruksselskapets diplom for 20 års iherdig slit som grøftegraver.

– Hvordan kan De arbeide så godt en hand? spør vi.
– Å, det går så greit så, forsikrer han. Jeg bruker den friske armen til å løfte med og legger den andre oppå. Nå i det siste blir jeg hindret litt av en skade jeg fikk i tommelfingeren, men arbeidet går unna greit nok likevel.
 – Hvor store er de grøftene De lager?
– Det kan være så forskjellig, men i regelen er de på en meters dybde og har en bredde såvidt at jeg kommer nedi.
– Hvor mye har De gravd i Deres tid?
– Nei, se det kan jeg såmen ikke svare på, smiler Lauritsen. Jeg har ikke ført noen bok over alt arbeidet mitt, men bare det som er gjort enkelte somre.
– Hva er den beste prestasjonen De har utført?
– En sommer for omlag ti-tolv år siden gravde jeg 7000 meter grøfter i Gjerpen, for det meste hos Gunnar Follaug. På en dag har jeg greid opptil 84 meters grøfting i myrjord. Det var en gang mens jeg arbeidet hos Isak B. Isaksen i Gjerpen. I leirjord er det tyngere å arbeide, og jeg har der greid 60 meter på en dag.
– Har De vært med på noen større fellesarbeider?
For noen år siden var jeg med på grøfting for vannledningen fra Gjerpen til Gulset. Da var vi flere mann om jobben, men jeg klarte sannelig gjennomsnittlig 25 meter mer i uka enn hver av de andre karene. Men på den tiden arbeidet jeg også på mitt beste.
– Den gang De tok til med gravingen var vel ikke betalingen så rar?
– Nei, det var  andre tider den gang. Jeg fikk ti øre meteren og klarte gjerne en lønn på 4 kroner dagen.
– Har De gjort mange funn i jorda i disse årene?
– Nei, det må jeg si er forholdsvis lite. Enkelte sølvskjeer og andre små ting har jeg kommet over, og en gang fant jeg en gullklokke. Jeg holdt på med rensking av en delegrøft mellom Morten Follaug og Kjestveit og kom over denne klokka, som senere viste seg å ha ligget i jorda i 42 år. Da jeg pusset den av litt og åpnet lokket, var den ennå så fin at jeg kunne speile meg i den. Det var Hans Øvrum på Follaug som hadde mistet klokka. Han var død den gang, og sønnen Roald kom og hentet den hos meg.

Ellers hører vi at det er mye grøfting som trengs i Gjerpen, og overalt er det etterspørsel etter Grøftekongen. Han er ikke bare kjent for å arbeide fort, men han gjør allting grundig og slurver aldri. Nå i det siste har idretts-foreningene vært ute etter ham til grøfting på de nye sportsplassene.

Lauritsen bor nå på Løberg i husene han har etter foreldrene og er interessert i alt som hører med til jordbruket. Selv har han likevel bare en liten hageflekk å stelle med hjemme hos seg. Før om vinteren drev han mest med tømmer- og vedkjøring, men nå er han gjerne opptatt med snømåking vinterstid. Lauritsen er en arbeider som det står respekt av og hvis innsats folk forstår å sette den rette pris på.

Dette er også utgitt  i Luksefjellminner nr. 10. Utgitt på Skavan miniforlag.


(C) Gard Strøm.