ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 26.12.2018
 


Strømdal 1891
Kilde: Folketellingen 1891. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

Se også gårdene og husmannsplassene.

Vi ser nå en rekke innflyttere som et resultat av industrialiseringen i distriktet. Denne folketellingen ble foretatt 2 januar 1891.
 


Familie 1.
Strømdal 1891. Under bnr 8. ”Elstrøm”.

Arbeider på cellulosefabrikken på Vadrette
Gjermund Sigurdsen fra Teksle i Holla f. 15/9-1851 d. 18/8-1891, s.a. Sigurd Johnsen og Liv Olsdatter.
g. 16/5-1880 m. Aaste Endresdatter fra Bortistugu under Landsverk i Sauherad f. 19/11-1855 d. etter 1900, d.a. Endre Knutsson og Tone Tollefsdatter.
1. Severin Gjermundsen f. 13/4-1880 i Skien. Cellulosearbeider i 1900.
2. Edvard Gjermundsen f. 8/3-1882 på Tyskland. Cellulosearbeider i 1900.
Se Augonsplass 7 under Strømdal.
3. Anna Lovise f. 2/2-1884 på Myra d. 15/6-1885 på Myra under Strømdal.
4. Lovise Gjermundsdatter f. 19/10-1885 på Myra under Strømdal g.m. Mathias Nilsen Aas. Se Gulsetv. 15 under Strømdal.
5. Tora Gjermundsen f. 7/12-1887 på Tyskland.
6. Theodor Gjermundsen f. 24/10-1889 på Tyskland.
7. Gjermund Ingvald August Gjermundsen f. 17/8-1891 på Tyskland.
Br. ca. 1881.

F.f. Arbeider Giermund Sigurdsen og h. Aaste Endresdatters Severin: Bjørn Endresen, Hans Pedersen, Faderen, Ingeborg Sigurdsdatter, Aase Endresdatter.
F.f. Gmd. Gjermund Sigurdsen og Aaste Endresd. Strømdals Edvard: Ingeborg Sigurdsd. fra Skien, Aase Sigurdsd., Faret, Peder Halvorsen fra Skien, Ole Sigurdsen fra Skien, Faderen.
F.f. Arbeider Gjermund Sigurdsen og Aaste Endresdatters Anna Lovise: Marie Johnsdatter Myra, Aase Endresdatter Myra, Peder Halvorsen i Skien, Ole Sigurdsen i Skien, Hans Pedersen Vatner.
F.f. Cellulosefabrikarb. Jermund Sigurdsen og Aaste Endresdatters Tora: Arbeider Peder Halvorsen, Skien, Arbeider Ole Sigurdsen, Skien, Faderen, Hustru Ingeborg Sigurdsdatter, Skien, pige Anne Olsdatter, Skien.
F.f. Sliperiarb. Gjermund Sigurdsen og Aaste Endresdt. Theodor: Ingeborg Sigurdsd., Andrea Jensen, Ole Sigurdsen, Gunnar Pedersen, Hans Pedersen.
F.f. Arbeider ved Cellulosefab. Gjermund Sigurdsen og Aaste Endresdatter, Tysklands Gjermund Ingvald August: Ingeborg Andrea Halvorsen, Skien, Karen Andersen Rønningen, Ole Sigurdsen, Skien, Hans Halvorsen, Skien, Gunvald Halvorsen, Skien.

Da dette paret giftet seg i Gjerpen kirke bodde både Gjermund og Aaste på Falkum. I 1891 hadde de status som
”innerster”, d.v.s. leide hus/husrom. Gjermund omkom på Vadrette cellulosefabrikk i den store kjeleeksplosjonen
18/8-1891, som drepte 5 mann.
 

Kilde: "Varden" 19/8-1891. Gjermund Sigurdsen efterlader sig Enke og 7 børn. Hun nedkom et Døgn før Ulykken Skete, med det yngste Barn, og Budskabet om Mandens forferdelige Død tog saaledes paa hende, at hun nok ikke staar det over.
Merknad: Kona overlevde fødselen. Gard Strøm.

Enka og barna bodde på samme sted i 1900.
 


Familie 2.
Strømdal 1891. Under bnr 8. ”Myren”. 

Pottemaker
Lars Haakensen Hedmark fra Ringsaker f. ca. 1850.
g.m. Karen Pauline Hansen fra Storenes på Romerike f. ca. 1846.
1. Inga Larsen Hedmark f. 1874 på Ø. Aker.
2. Janna Larsen Hedmark  f. 1886 på Toten.

Beboer i 1891. Det er nevnt i folketellingen at Lars arbeider for ukeslønn for en handelsmann.
Denne familien er ikke å finne i Gjerpen under folketellingen 1900.
 


Familie 3.
Strømdal 1891. Under bnr 2. ”Elstrøm”.

Her var oppført ei enke; Bergit Johnsdatter fra Kviteseid f. 1824. Forsørget av fattigvesenet.
 


Familie 4.
Strømdal 1891. Under bnr 8 "Elstrøm."

Arbeider ved ølbryggeri, innerst
Daniel Emil Kristoffersen (Daniel Christophersen) fra Tyskland under Strømdal f. 23/11-1862, s.a. Andreas Christophersen. Se Familie 11 - Strømdal 1865.

Tilhørte trolig metodistkirken.

Daniel bodde her i 1891 sammen med sin mor, enka Karen Hansdatter f. ca. 1829 i Gj. og sin søster
Anne Eline Kristoffa Kristoffersdatter f. ca. 1857, metodist og ”syr litt hatte”.

Andre som bodde her i 1891 var losjerende tømmermannssvenn Jacob Larsen fra Bamble f. ca. 1864 i Bamble.
På besøk: Enke Inger Marie Hansdatter fra Bamble f. ca. 1825. Bosted Skien, forsørges av fattigvesenet.
 


Familie 5.
Strømdal 1891. Under bnr 2

Her var oppført snekkermester Ole Hansen fra Sauherad med familie. Se Familie 2 - Strømdal 1900.
 


Familie 6.
Strømdal 1891. Bnr 5. ”Rydningen”.

Her var oppført g.br. og selveier Even Pedersen med familie. Se Familie 9 - Strømdal 1900.
 


Familie 7.
Strømdal 1891. Under bnr 2

Her var nevnt 5 menn som alle ser ut til å ha vært i et kortvarig arbeidsforhold ved Vadrette Cellulosefabrikk:
Alle var kjelemestere og de 4 første var gift: Amund Hansen f. 1857 i Aker, Marius Hansen f. 1864 i Nes på 
Romerike, Svend Hansen f. 1843 på Ski, Olav Hansen f. 1863 i Kristiania og den ugifte Oskar Karlsen f. 1873 i Kristiania.
 


Familie 8.
Strømdal 1891.

Formann ved cellulosefabrikk, tømmermann, innerst
Ole Thorsen fra N. Ytterbø(1) i Holla f. 14/1-1836 d. 28/9-1899 på Vadrette, s.a. g.br. Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christensdatter.
g1g i Holla 27/10-1865 m. Guro Gundersdatter fra Sannes i Holla f. 25/9-1839 d. 7/5-1889 på Vadrette, d.a. Gunder Gulliksen Sannæs og Asberg Olsdatter.
Forlovere: "
Peder Nilsen Romnæs og Anders Jensen Steenstadvolden."
g2g 10/4-1890 m. enke Kristiane Marie Vaaler f. Anderssen fra Kristiansand f. ca. 1847 Kristiansand, d.a. bødker Sasser Anderssen.
1. Asberg Olsdatter f. 1866 i Holla
2. Tor Olsen (Thorsen) f. 1867 i Skien. Var i 1891 korporal ved militæret, saniteten.
3. Gunnar Torsen f. 1870 i Skien. Jobbet i 1891 på Myren mek. verksted.
4. Bernhard f. 1872 i Skien.
5. Bertha f. 1875 i Skien.
6. Anna Torsen f. ca. 1877 i Skien.
7. Kristen Andreas Torsen f. 1879 i Holla.
Barn i 2. ekteskap:
8. Borghild f. 7/10-1891 d. 6/12-1892 på Vadrette.
9. Solveig f. 9/7-1895 d. 30/7-1895 på Vadrette.

Ole Thorsen var fabrikkformann ved Vadrette cellulosefabrikk. Hans andre kone var tidligere gift i Skien.
Hun var konfirmert i Kristiansand i 1862. Ole selv ble konf. i Holla i 1850. Hennes datter, Johanne Vaaler
f. 1874, bodde her i 1891. I 1875 bodde denne familien i Nordre Brekkegate på Kleiva i Skien.
 


Familie 9.
Strømdal 1891.

Pappmaskinfører ved cellulosefabrikk
John Cornelius Andreas Olsen fra Febakke under S. Namløs i Holla  f. 30/12-1864, s.a. Ole Andersen Febakke f. ca. 1821 og Andrea Asgjærsdatter f. ca. 1820.
g. 14/2-1886 m. Anne Tomine Fredriksdatter ”Hanna” fra Vadrette under Gulset f. 1865 i Solum, d.a. arb. Fredrik Jørgensen Schlambusch. Se Familie 11 - Gulset 1875.
1. Selma Annette Andreasdatter f. 1886 Skien.
2. Olaf Andreasen f. 1888 Gj.
3. Finn Arthur Andreasen f. feb. 1890 Gj.

Han ble konf. i Holla 3/10-1880. Konas bror bodde her i 1891: Dagarb. på cellulosefabr., Abraham Fredriksen fra Solum f. ca. 1871.
 


Familie 10.
Strømdal 1891.

Her var oppført dagarbeider ved Vadrette Cellulosefabrikk, Johan Johnsen med familie. Se Familie 16 - Strømdal 1900.
 


Familie 11.
Strømdal 1891.

Her var nevnt 4 tilreisende arbeidere som var på Cellulosefabrikken for kortere tid. Trolig for å bygge en ny kjele.

Harald Otto Selmer Sørensen ugift, platearbeider ved mekanisk verksted f. 1870 i Kristiania.
Jens Petter Andreasen ugift, platearbeider ved mekanisk verksted f. 1868 i Askim.
Nils Petter Olsen gift, kjele- og dagarbeider ved Nyland verksted i Drammen f. 1862 i Drammen.
Jonas Henriksen gift, kjelarbeider ved Nyland verksted i Drammen f. 1865 i Kristiania.
 


Familie 12.
Strømdal 1891.

Her var oppført smedmester ved Cellulosefabrikken, Anders Amundsen Enger med familie. Se Familie 8 - Strømdal 1900.
 


Familie 13.
Strømdal 1891. Under bnr 2. ”Elstrøm”.

Fyrbøter på cellulosefabrikken, dagarbeider, huseier
Ole Gulbukt Pedersen fra Nittedal f. 1853.
g.m. Kristine Olsdatter fra Seljord f. 1841.
1. Peder Kornelius Olsen f. 1877 i Botne.
2. Anna Olava Olsen f. 1880 i Botne.
 


Familie 14.
Strømdal 1891. Under bnr 2. ”Elstrøm”.

Omstreifer
Knut Andreas Hansen fra Tørdal i Drangedal f. 1858.
g.m. Bjarta Johannesen fra Färgeland i Sverige f. 1850.
1. Ernst Teodor Knudsen f. 1884 i Horten.
2. Sofie Knutsen f. 1885 på Slagen.
3. Johan Olav Knutsen f. mai 1889 i Porsgrunn.
4. Marie Kristine Knutsen f. mai 1889 i Porsgrunn.
 


Familie 15.
Strømdal 1891. Under bnr 2. ”Augons plass”.

Her var oppført Ole Gundersen fra Sauherad f. 1850 med familie. Se Augons Plass under Strømdal.
 


Familie 16.
Strømdal 1891.

Jordbruksarbeider, innerst (leieboer)
Gunder Kristensen fra Solum f. ca. 1846 d. 6/10-1897. "gift Fabrikarbeider, omkom ved drukning ved Vadrette.", s.a. arbeider Christen Hansen.
g. i Gjerpen 11/1-1887 m. Ingeborg Arvesdatter fra Sauherad f. 8/8-1856 på Holmen under S. Smedsvalen i Sauherad, d.a. husmann Arve Eilefsen og Anne Nilsdatter.
1. Anna Gurine Kristensen f. 11/10-1887 på Strømdal. Se folketellingen 1900.

De var alle tre i arbeide på gården Strømdal(2) i 1891. Ingeborgs mor, Anne Nilsdatter, bodde
på "Venstøp Fattighus" (gamlehjem) i 1891. Se Jernverksv. 1 under Venstøp.

Takk til Leif Hansen.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]