| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Augonsplass - Auensplads - Augundsplass
Husmansplass, trolig ryddet eller gjenryddet av ”Ouven/Oven” (Augon) Rasmussen i ca. 1755.

Matrikulert i 1838 som løpenr. 3.

Arbeider, husmann
Augon Rasmussen (Ove/Ouen) fra Strømdal Hovedgård dpt. 8/3-1733 bg. 5/9-1811. ”Ove Rasmussøn und. Strømdal. 78 1/2 aar.”, s.a. Rasmus Augonsen Strømdal.
g. 16/10-1755 m. Inger Isaksdatter fra Strømdal Hovedgård dpt. 15/2-1728 bg. 8/9-1803. ”Ove Rasmussøns kone Inger Isaksdtr. und. Strømdal 75 7/12 aar.”, d.a. Isak Andersen.
1. Maren Augonsdatter dpt. 26/12-1755.
2. Gjertrud Augonsdatter dpt. 10/7-1757 bg. 7/9-1810. ”Pigen Gjertrud Ovesdtr., død paa Br.Kl. 53 1/6 aar.” Ugift. I 1801 var Gjertrud i tjeneste hos enka etter
    kjøpmann Stockmann i Skien og bodde i deres hus i ”Telemarksgaden”.
3. Karen dpt. 10/2-1760 bg. 1/6-1786. ”Karen Ougensdtr. f. Strømdal 26 aar.”
4. Ingeborg Augonsdatter dpt. 2/2-1762 g.m. enkemann Even Halvorsen. Se Familie 24 - Ø. Borge 1801.
    Se hennes sønn Christian Christiansen som hun fikk i Solum i 1806 i Familie 144 - Kleiva 1845.
5. Rasmus Augonsen dpt. 9/5-1765. Se nedenfor.
6. Isak dpt. 8/11-1767 bg. 31/1-1778. ”Ougen Rasmusens s. Isak 11 aar.”
7. Inger Augonsdatter dpt. 5/6-1770 g.m. Søren Danielsen. Se Familie 76 - Kleiva 1845.
8. Dorthe Augonsdatter dpt. 12/7-1772 g. 6/11-1806 m. Jens Halvorsen. Se Lysa under Sem.
Br. ca. 1755.

F.f. Ouen Rasmusens pb. Maren fra Strømdal Ejet: Lars Isaksens kone, Karen Hansdtr., Lars Isaksen, Isak Sørensen, Isak Hansen.
F.f. Ouen Rasmusens pb. Giertrud fra Strømdal Ejet: Mons Jensens kone, Anne Olsdatter, Søren Hansen, Lars Isaksen, Ole Andersen.
F.f. Ouen Rasmusens pb. Karen fra Strømdal Ejet: Lars Isaksens kone, Gunnil Iversdatter, Ole Jansen, Ole Pedersen, Anders Hansen.
F.f. Ouen Rasmusens pb. Ingebor fra Strømdal Ejet: Abraham Falchums enke, Ingebor Hansdatter, Ole Andersen, Ole Pedersen, Claus Hansen.

F.f. Ouen Rasmusens db.
Rasmus fra Strømdal Ejet: Ingebor Hansdtr., Helvig Olsdtr., Realf Johannisen, Ole Jansen, Arne Johannisen.
F.f. Ouen Rasmusens db.
Isak: Ingebor Hansdtr., Marthe Olsdatter, Ole Andersen, Søren Hansen, Hans Hansen.
F.f. Ouen Rasmusens pb. Inger fra Strømdal Ejet: Realf Johannisens kone, Marthe Olsdtr., Ole Pedersen, Anders Danielsen, Claus Hansen.
F.f. Ouen Rasmusens pb. Dorthe fra Strømdal Ejet: Ole Jansens kone, Karen Olsdtr., Lars Isaksen, Hans Hansen, Peder Olsen.


Ingen beboere nevnt her under FT 1782, men det er trolig feil. I 1801 bodde deres datterdatter Anne Jensdatter her hos dem. Hun var da 9 år gammel.

Barnedåp i Gjerpen 4/4-1802.
”NB! Dorthe Ovesdtrs. uægte pb. u/Strømdal Anne Maria. - Til barnefader udlagt Anders Anderssøn Tvet i Holden Sogn:
(Faddere:) Christopher Nirissøns k., Ingebor Ovesdatter, Ove Rasmussøn, Søren Danielssøn, Erik Svendssøn.”


Arbeider, husmann
Rasmus Augonsen
herfra dpt. 9/5-1765 d. 12/10-1829 på Auens plass, s.a. Augon Rasmussen. Se ovenfor.
g. 30/12-1794 m. Maren Engebretsdatter fra N. Venstøp(D) dpt. 21/9-1766 d. 17/10-1840 på Auens plass, d.a. Engebret Nilsen Venstøp.
1. Jørgine dpt. 12/4-1795 bg. 12/5-1795. ”Rasmus Ovessøns pb. Jørgine 3 uger.”
2. Engelbert dpt. 8/5-1796 bg. 3/6-1796. ”Rasmus Ovessøns db. Engelbert u/Strømdal 3 uger.”
3. Isak Rasmussen dpt. 17/4-1797. Se Familie 12 - Strømdal 1865.
4. Engebret Rasmussen dpt. 9/2-1800.
5. Inger Maria Rasmusdatter dpt. 19/9-1802 g.m. Anders Olsen Nøklegaard. Se Familie 7 - Falkum 1835, Familie 26 - Venstøp 1845 og Familie 3 - Mæla 1865. Ingen barn.
6. Jørgine Rasmusdatter dpt. 13/10-1805 g.m. Nils Jensen. Se Familie 51 - Fossum 1865.
7. Marthe Rasmusdatter f. 26/8-1809. Bodde sammen med sin bror Isak. Ugift.
Br. 1802.

F.f. Rasmus Ovessøns pb. Jørgine u/Strømdal: Søren Danielssøns k., Ingebor Ovesdtr., Jan Olessøn, Anders Engelbertssøn, Knud Nilssøn.
F.f. Rasmus Ovessøns Engelbert u/Strømdal: Anders Wenstøbs k., Lisbeth Nilsdtr., Søren Danielssøn, Jan Olessøn, Nils Svenossøn.
F.f. Rasmus Ovessøns Isak u/Strømdal: Ingebor og Dorthe Ovesdtr., Jan Olessøn, Anders Evenssøn, Søren Danielssøn.
F.f. Rasmus Ovessøns Engelbert u/Strømdal: Anders Wenstøbs k., Elisabeth Nilsdtr., Jan Olessøn, Søren Danielssøn, Anders Nilssøn.
F.f. Rasmus Ovessøns Inger Maria u/Strømdal: Anders Wenstøbs k., Ingebor Ovesdtr., Jan Olessøn, Nils Svenossøn, Knud Nilssøn.
F.f. Rasmus Ovessøns Jørgine u/Strømdal: Christopher Nirissøns k., Ingebor Ovesdatter, Søren Danielssøn, Jens Halvorssøn, Ole Janssøn.

F.f. Rasmus Ovessøns Marthe u/Strømdal: Ingebor Ovesdtr., Anne Torkildsdtr., Søren Danielssøn, Erik Madssøn, Nils Strømdal.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

3

Strømdal - Auens Plads

Rasmus Auensens Enke

-

0 daler - 2 ort - 12 skilling

I 1845 var Auens Plass nevnt som ubebodd, men det er grunn til å tro at det gamle huset fremdeles var i
familien, nå bebodd av Isak Rasmussen og søsteren Marthe.

Arbeider, innerst
Knud Christensen fra Lysnes i Holla dpt. 25/12-1792 i Holla, s.a. Christen Christensen og Karen Knudsdatter.
g. 10/7-1821 m. Anne Jensdatter dpt. 11/4-1792 i Skien, d.a. Jens Halvorsen og Dorthe Auensdatter herfra.
Forlovere: "Haavald Alfsen Brekkejordet og Ole Nielsen Blegebakken."
1. Maria Knudsdatter f. 27/9-1821 under Strømdal
2. Christian Knudsen f. 9/12-1823
g. i Skien 12/2-1854 m. Jacobine Nilsdatter f. 1825 i Porsgrunn (d.a. Nils Jacobsen).
    Han hadde eget hus på Klosterhaugene i Solum og var sjømann i 1865.
  
Barn 1. Karl Christiansen f. 1854 i Solum.
    Barn 2. Nicolai Christiansen f. 7/10-1856 på Gråten i Solum.
    Barn 3. Martin Andreas Christiansen f. 29/10-1859 på Gråten i Solum.
    Barn 4. Bernhard Christiansen f. 7/6-1863 på Gråten i Solum.

3. Hans Johan Knudsen f. 24/12-1825 u. Strømdal
g. i Skien 4/2-1855 m. Hanna Wilhelmine Olsdatter fra Skien f. 1827 (d.a. Ole Reinholdt).
4. Karen Knudsdatter f. 3/12-1827 u. Strømdal
5. Jens Knudsen f. 1/11-1830 på Br.kl. Jens var ugift styrmann og bodde hos sin bror Christian på Klosterhagene i Solum i 1865.

Da de giftet seg tjente hun under Brekke og han bodde i Holla. De bodde på Strømdal fra 1821 til
ca. 1828 (Augons plass). De var på Kleiva i 1830. I tiden 1854 - 1863 var de på Gråten, mens de
bodde på Klosterhaugene i Solum (Gimsøy) i 1865. 

Arbeider
Halvor Halvorsen fra Gulset f. 16/3-1840 d. 24/10-1895 i Hedrum, som sagmester, s.a. Halvor Halvorsen. Se Familie 1 - Gulset 1845.
g1g i Gjerpen 4/7-1862 m. Karen Jacobsdatter fra Modalen i Siljan f. 8/4-1833 i Siljan d. 20/1-1889 i Hedrum, d.a. arbeider Jacob Pedersen og Bergithe Hansdatter.
g2g i Hedrum 17/8-1890 m. enke Anne Marie Simonsdatter fra Yttersø i Hedrum f. 1854 d. 20/11-1894 i Hedrum, d.a. Simon Jensen Yttersø.
1. Birgith Halvorsdatter (tvilling) f. 7/8-1862 på Gulset.
2. Halvor (tvilling) f. 7/8-1862 d. 30/9-1863 på Gulset.
3. Halvor Halvorsen f. 17/11-1864 på Myren under Strømdal d. ved ulykke i Marseille 27/5-1919. Sjømann. Bodde i Storg. 17 i Larvik.
4. Marthe Serine Halvorsen f. 6/8-1869 i Hedrum.
5. Karen Halvorsen f. 1/5-1872 i Hedrum.
6. Hanna Oline Halvorsen f. 4/1-1876 på Undersbo i Hedrum g. på 1890-tallet m. en Carlsen. Emigrerte til USA og bosatte seg ved Ellsworth, Wisconsin.
Barn i 2. ekteskap (i Hedrum):
7. Josef Halvorsen f. 17/10-1890 i Hedrum. Bodde på Nanset i Hedrum.
8. Karl Halvorsen f. 6/3-1892 i Hedrum. Bodde på Værningen i Hedrum.
Br. i 1865.

Da Halvor og Karen giftet seg var han på Rønningen og hun på Gulset. De var trolig i tjeneste hos hver sin familie.
Tvillingene Bergith og Halvor ble født på Gulset, trolig i hans foreldres hus. Halvor nr. 2 ble født på plassen Myren
under Strømdal. I 1865 bodde familien her.

Ifølge familietradisjonen, måtte Halvor og Karen forlate Auensplassen grunnet spillegjeld. De har derfor trolig, mellom
1865 og 1869, gått landeveien til Hedrum. I Hedrum arbeidet Halvor på forskjellige gårdsbruk, før han ble sagmester.

Arbeider
Ole Gundersen fra Sauherad f. 23/12-1850 i Sauherad hoved-kirke, s.a. husmann Gunder Thorjusen og Kari Haagensdatter - Hyttekaasa under Bolager.
g. i Skien krk. 1/2-1885 m. Karen Marie Olsdatter f. 10/3-1859 i Melum sogn, Solum prestegjeld d. før des. 1910, d.a.
Ole Jacobsen og Berthe Elisabeth Andersdatter Pladsen.
Forlovere: "Ole O. Teigen og Anders Pettersen."
1. Gunnar Gundersen (Gunnar Olsen i 1899) f. 15/4-1885 i Duestien, Skien. Konfirmert i Skien kirke 1/10-1899. Bosted da: Follestad.
2. Marta Karine Gundersen f. 6/12-1886 i  Duestien, Skien. Konfirmert i Skien kirke i 1901. Bosted da: Også Follestad.
3. Johan Verner Gundersen f. 13/9-1898 på øvre Follestad i Skien. Konfirmert i Sauherad 5/10-1913. Karakter: God. Han bodde da på Bekhus under N. Hem i Sauherad med sin far, "enkemann Ole G. Bækhus".
Beboere her i 1891.

Denne familien bodde i Duestien i Skien før de flyttet hit. Ved folketellingen 1891 for Gjerpen bodde de her. I denne folketellingen var det nevnt at Ole Gundersen "ansatte dagarbeidere til forskjellige gravearbeider i Skien by".

De hadde flyttet til øvre Follestad innen 23/7-1899 for de bodde der mens Johan Verner ble døpt. De bodde på øvre Follestad også da Marta Karine ble konfirmert i 1901, men Follestad-området har falt ut av folketellingen for Skien 1900.

Familien må ha flytta til Bekkhus i Sauherad en gang mellom 1901 og desember 1910. Ikke nevnt i innflyttingslistene i Sauherad kirkebok i tidsrommet 1900-1912. Men de er nevnt som beboere på Bekkhus under N. Hem (42/2) i folketellingen for Sauherad 1910.
Da ble Ole Gundersen skrevet for "Ole G. Bækhus". Han var blitt enkemann og bodde der med sin sønn Johan Verner Gundersen, som siden kjøpte tomt og bygde der.
Se Sauherad Bygdebøker (Kirkeby), bind 2, N. Hem, helt bakerst i boka.


Tips! Som vanlig er det mye feil i folketellinger, så man bør ta en hver oppført dato og fødested "med en klype salt."
Kontroller alt med kirkebøkene, som jeg har gjort her, men jeg heller ikke feilfri, så se gjerne etter selv.

Arbeider ved fabrikkanlegg
Thomas Nilsen fra Gulset f. 14/1-1867,
s.a. jordarbeider Nils Johannessen. Se Familie 6 - Gulset 1865.
g1g 25/6-1899 m. Ingeborg Olava Olsdatter fra Melum i Solum prestegjeld f. 1867 d. 8/12-1906 på Strømdal av "sukkersyke", d.a. husmann Ole Olsen.
g2g 26/1-1908 m. Torbjør Heljesdatter (Torbjørg Helgesdatter) fra Gotholt i Seljord f. 4/5-1879, d.a. Hølje Olavsen Gotholt f. 1821 og Aase Ketilsdatter f. 1841.
Forlovere: "Johannes Johannessen og Martinius Andersen."
1. Albert Nilsen f. 28/4-1902.
Barn i 2. ekteskap:
2. Inga Nilsen f. 4/3-1909.
3. Anna Marie Elisabet Nilsen f. 21/6-1915 på Strømdal.
Br. i 1900 og i 1910.

Ingeborg Olava Olsdatter, ble konfirmert i Solum kirke i 1882.
Thomas var jordarbeider på Strømdal i 1900. I 1910 var han arbeider på et fabrikkanlegg (Myra?).
Torbjør Heljesdatter ble konfirmert i Seljord kirke i oktober 1895. Hun var da i tjeneste på Klomset.

Aasmund Nilsen f. 1/6-1906 var Torbjørgs sønn med ungkar Georg Martin Moen fra Strømdal.

Denne gamle husmannsplassen ble etter 1910 delt opp til mange hustomter.

(C) Gard Strøm.