| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 28.08.2018

Strømdal 1900
Kilde: Folketellingen 1900. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

Se også gårdene og husmannsplassene.

Familie 1.
Strømdal 1900. Under bnr 2.

Her var oppført Anders Sigurdsen med familie. Se Gulsetv. 33 under Strømdal.

I folketellingen 1900 er etternavnet skrevet for Syvertsen. Familien har forklart at det skal være Sigurdsen. 

Familie 2.
Strømdal 1900. Under bnr 2.

Hustømmermann, snekkermester, huseier
Ole Hansen Hella fra Sauherad f. 23/4-1859 d. 28/1-1905 utenfor gården Hella i Fjærekilen (i Solum), s.a. Hans Jacobsen fra Hagen i Heddal f. 10/12-1820 
d. 1877 og Margit Ellingsdatter Myren f. 20/7-1824. 
g. 28/2-1884 m. Turid Thorstensdatter fra Moen i Sauherad f. 11/8-1858 d. 5/1-1927, d.a. snekker Thorsten Olsen Moen og Margit Halvorsdatter Slettemo 
fra Sauherad.
1. Hans O. Hella f. 22/5-1884 i Sauherad d. 17/6-1960. Snekkerlærling i 1900. Ugift. Gravlagt ved Solum kirkegård.
2. Thora Marie f. 31/10-1886 på "Gulset" d. 27/11-1902.
3. Thorsten O. Hella f. 15/9-1889 på Strømdal d. 16/4-1981 g. 30/9-1913 m. Andrea Olava Aafoskaas f. 2/3-1892 d. 15/3-1963.
  Barn 1. Thyra Marie Hella f. 26/10-1913 d. 20/4-2002 g.m. Olav Haukvik f. 7/12-1910 d. 30/9-1946. Enka bodde i Elsetv. 75 i 1994.
  Barn 2. Anna Olufine Hella f. 2/4-1915 d. 11/4-2009 g.m. Arne William Hansen f. 21/8-1916 d. 1/12-2002. Bodde i Sveag. 11 (1994).
  Barn 3. Mary Nathalie Hella f. 13/6-1918 g.m. Harry Johan Reiersen f. 15/10-1913 d. 3/4-2002. Bodde i Tamburg. 16 (1994).
  Barn 4. Oddvar Andreas Hella f. 2/12-1920 d. 22/10-2004 g.m. Grethe Haukenæs f. 12/1-1924 d. 27/1-2012. Bodde i Elsetv. 78 (1994).
4. Oskar O. Hella f. 10/7-1892 på Strømdal g. i gamle Johannes kirke i Rådhusgt. i Kristiania (kirken er revet) den 27/9-1919 m. Margit Hildur Hansen 
  trolig fra Bygdøy i Oslo f. 4/6-1892. 
  Barn 1. Solveig Kristine Hella f. 1/12-1921. 
  Barn 2. Osvald Theodor Hella f. 29/1-1924. 
  Barn 3. Sverre Eivind Hella f. 10/1-1930 g. i Bekkelaget krk. 13/7-1957 med Anne Berit Bølstad f. 12/12-1932.
5. Magna Elisabeth Hella f. 11/4-1894 g.m. Olaf Heldal (fra Drangedal?). 
  Barn 1. Tekla Mari Heldal f. 1922 g.m. Ragnvald Gundersen.
6. Anna Gunhilde Hella f. 23/4-1899 på Strømdal d. 28/8-1979 g.m. Gunnar Klovholt f. 4/3-1897 d. 30/3-1971.
  Barn 1. Kåre Klovholt f. 1/9-1900 d. 27/3-2011.
7. Astrid Amalia Hella f. 26/10-1902 på Hella Solum d. 1/12-1968.

Ole Hansen hadde tidligere kjøpt gården Hella ved Fjærekilen i Solum pr.gj. Han ”døde under et forsøk 
paa aa redde et menneske som hadde gaatt gjennem isen.” 
Turid er gravlagt ved Solum krk. Ole Hansen ble skrevet for "Ole Hansen Lierne" i 1881. Gårds-navnet 
kommer av Lien under Hem i Sauherad. De kom til Strømdal i 1885/86.

Denne familien flyttet til Hella ved Fjærekilen i Solum før 1902.

Familie 3.
Strømdal 1900. Under bnr 2.

Her var i 1900 oppført enka etter Gjermund Sigurdsen, Aaste Sigurdsen (Aaste Endresdatter) med 5 barn. 
Se Familie 1 - Strømdal 1891.

Familie 4.
Strømdal 1900. Under bnr 2.

Her var oppført dagarbeider Thomas Nilsen fra Gulset f. 14/1-1867 og hans første kone. Se Augonsplass under Strømdal.

Familie 5.
Strømdal 1900. Under bnr 9.

Snekker, sliperiarbeider
Halvor Andersen Hanæs fra Holla f. 16/8-1866 på Bjerkholt under Stenstadvalen i Holla, s.a. Anders Olsen og Anne Andersdatter.
g. i Helgen kirke, Holla 13/7-1890 m. Anne Berthea Olsdatter ("Thea") fra Helgen i Holla f. 18/7-1862, d.a. Ole Olsen og Mari Andersdatter.
1. Mari Andersen f. 16/1-1891 på Hanes i Melum, Solum.
2. Aagot Andersen f. 9/2-1894 på Hanes i Melum.
3. Olga Andersen f. 27/9-1897 på Strømdal i Gjerpen.
Br. ca. 1896.
Under folketellingen 1910 for Holla, er familien bosatt på Huset og Halvor er g.br. og snekker.

Takk til Leif Hansen.

Losjerende her i 1900: 
1. Murer Kristen Trondsen fra Ulefoss f. ca. 1881 og 
2. Cellulosefabrikkarbeider Magnus Johannesen fra Ulefoss f. ca. 1881.

Familie 6.
Strømdal 1900. Under bnr 2. 

Her var oppført cellulosearbeider Fredrik Abrahamsen med familie. Se Skotfossv. 39 under Strømdal.

Familie 7.
Strømdal 1900. Under bnr 2. To familier i samme hus. 1/2.

Formann ved Cellulosefabrikken
Hans Pedersen fra jernverket på Ulefoss f. 26/2-1869, s.a. snekker Peder Trondsen og Margrethe Gundersdatter.
g.m. Thora Nilsdatter fra jernverket på Ulefoss f. 6/2-1871, d.a. Nils Johansen og Kari Nilsdatter.
1. Alf Nikolai Pedersen f. 29/12-1893 på Bakken i Skien.
2. Augenie Pedersen f. 28/10-1895 i Skien.
3. Trygve f. 1898 i Skien.
4. Egil Pedersen f. 31/7-1901 i Gjerpen.
5. Trygve Pedersen f. 17/5-1904.
6. Ragnar Pedersen f. 28/4-1906.
7. Henry Pedersen f. 21/7-1908.
Denne familien bodde tidligere på Bakken i Skien.

Familie 8.
Strømdal 1900. Under bnr 2. To familier i samme hus. 2/2.

Smedmester ved cellulosefabrikken
Anders Amundsen Enger (Anders Enger) fra Odalen i Hedmark f. 28/5-1858 d. 15/2-1926, s.a. Amund Ellingsen Enger (1827-1881).
g.m. Bertha Olsen fra Krabberødstrand i Bamble f. 30(28?)/3-1866 d. 6/8-1936.
1. Amund Karenius Enger f. 28/3-1890 i Gjerpen g. (maskinist) i Melum kirke 12/6-1907 m. Wilhelmine Fredrikke Fredriksen f. 2/6-1891, d.a. arbeider Wilhelm Fredriksen.
2. Olaf Enger f. ca. 1892
3. Anna Enger f. ca. 1893
4. Magna Enger f. ca. 1895
5. Trygve Enger f. 13/2-1900
6. Arne Enger f. 16/6-1910. Overtok eiendommen.
Br. ca. 1889.

Denne familien bodde tidligere som innerster på Rønningen under Strømdal (1891). Berthas bror som jobbet på cellulosefabrikken, 
Tor Olaus Martinius Olsen f. 1873 i Bamble, bodde hos dem i 1891. På besøk i 1891 var skipperhustru Inger Ellingsen fra Odalen 
f. ca. 1857 og Maren Enger f. 1870 i Melum, kokkepike hos sagbrugseier i Larvik.

Familie 9.
Strømdal 1900. Småbruk. Strømdal(5) ”Rønningen”.

Her var oppført g.br. og selveier Even Pedersen med familie. Se Strømdal(5) ”Rønningen”.

Familie 10.
Strømdal 1900. Bnr 15 ”Roheim”.

Her var oppført snekker og huseier Karl A. Bjerk med hustru. Se Augonsplassen 5.

Familie 11.
Strømdal 1900. Bnr 12 ”Rosenberg”. Et gartneri.

Gartnerieier
Jøns Johnson fra Kristianstad i Sverige f. ca. 1844
g.m. Tora fra Kristiania f. ca. 1846
1. Jenny Johnsen f. 1878. Arbeider på gartneriet med kontorarbeid.
2. Sigrid Johnsen f. 1881.

Dette bruksnr. er siden sammenføyd med 1/25 og tilhører Løvenskiold-Fossum. 
I 1950 var denne eiendommen også i Løvenskiold-Fossums eie.

Familie 12.
Strømdal 1900. Bnr 3 ”Myren”. To familier i samme hus. 1/2.

Cellulosefabrikkarbeider
Lars Olsen Brække fra Gråten i Solum f. 2/4-1870, s.a. skredder Ole Larsen og Inger Jørgine Marie Isaksdatter.
g. i Solum 8/5-1898 m. Hanna Karethe Haraldsen fra Solum f. 18/5-1870, d.a. skomaker Augustinius Haraldsen.
1. Olav Augustin Olsen f. 22/12-1898 på Vadrette.
2. Haakon Olsen f. 7/4-1907.
Br. ca. 1900.
Se også Familie 16 - Falkum 1910.
Takk til Leif Hansen.

Familie 13.
Strømdal 1900. Bnr 3 ”Myren”. To familier i samme hus. 2/2.

Maskinist ved Cellulosefabrikk
Karl Mathias Karlsen (Karl Karlsen) fra Bamble f. 5/11-1874, s.a. "svensk skreddersvenn Karl Karlsen af Lena Førsamling, Elfsgårds len og Aaste Olsdatter af Herre."
g. i Skien 15/5-1898 m. Karen Marie Andersdatter fra Glomstulen(C) under Bø f. 26/7-1876 under Tufte, d.a. Anders Thoresen.
1. Ester Karlsen f. 19/2-1900.

Selv om vielsen ble foretatt i Skien kirke, ble den også innført i Gjerpen kirkebok. Karen Marie ble 
konfirmert i Gjerpen i 1890 og Karl ble konfirmert i Bamble kirke i 1889.

Losjerende i 1900: Kjøregutt Halvor Thorstensen fra Seljord f. ca. 1870.

Se også Familie 40 - Strømdal 1910.

Bnr 3 ”Myren” er ikke lenger nevnt i matrikkelen 1905 eller senere. Det antas derfor at 
bruksnummeret er en del av Myren tresliperis tomteareal og i Løvenskiold-Fossums eie og 
på et tidspunkt mellom 1900 og 1905, ble sammenslått med andre bruksnummer.

Familie 14.
Strømdal 1900. Bnr 2 ”Kjempa”.

Her var oppført enke Ingeborg Kristensen fra Sauherad f. 8/8-1856 og hennes 
datter Anna Gurine Kristensen (Anne Gurine Gundersdatter) f. 11/10-1887 i Gjerpen. 
Enka Ingeborg livnærte seg ved å sy i 1900. Se Familie 16 - Strømdal 1891. Se også Familie 30 - Strømdal 1910.

Familie 15.
Strømdal 1900. Bnr 2. ”Kjempa”.

Montør ved Vadrette Cellulosefabr.
Halvor Kittilsen Nordskog fra Kviteseid f. ca. 1850
g.m. Anne Gurine Gundersdatter fra Gjerpen f. 11/2-1854.
1. Karl Nordskog f. ca. 1884 i Solum. Mekaniker ved cellulosefabr. i 1900. 2. Inga Nordskog f. ca. 1887 i Solum 3. Edel Andrea Nordskog f. 16/2-1885 i Gjerpen. 4. Gudrun Nordskog f. ca. 1891. 5. Astrid Amalie Nordskog f. 29/7-1893. 6. Signe Nordskog f. 5/11-1895 på Vadrette. 7. Bjarne Nordskog f. 8/7-1898 på Vadrette.
Denne familien skrev seg senere for Norschau.

Familie 16.
Strømdal 1900. Bnr 2 ”Vadrette”.
Her var oppført fabrikkarbeider Johan Johnsen med familie. Se Høyåsv. 1 under Strømdal.

Familie 17.
Strømdal 1900. Bnr 3 ”Vadrette”.

Murer
Otto Pederson fra Ed sogn i Sverige f. ca. 1851
g. Anna NN fra Ed sogn i Sverige f. ca. 1872
1. Andreas Pedersen f. 1885 i Tønsberg. Mekanikerelev i 1900.
2. Anna Pedersdatter f. ca. 1893.
3. Dagny Pedersdatter f. ca. 1896.
4. Gustav Pedersen f. ca. 1898.
5. NN Pedersdatter f. 7/4-1900.

Familie 18.
Strømdal 1900. Bnr 8 ”Myren”. 

Fabrikkbestyrer ved cellulosefabrikken på Vadrette
Gustav Adolf Leopold Schibbye fra Østre Aker f. 6/11-1855 i Ø. Aker.
g.m. Anna Ulrikke Krohn fra Larvik f. 2/5-1865 i Larvik.
1. Benedicte Henriette Schibbye f. 6/11-1891 på Vadrette.
2. Wilhelmine Schibbye f. 12/12-1892 i Gjerpen.
3. Gustav Schibbye f. 7/1-1895 i Gjerpen.
4. Agnes Schibbye f. 1/12-1900 i Gjerpen.
Br. ca. 1891.

F.f. (siat) Fabrikbestyrer Gustav Adolf Leopold Schibbye og Anna Elrikke f. Krohns datter Benedikte Henriette: Fru Krohn, Kristiania, Frøken Anne Arnold, 
Værkseier Schibbye, Verkseier Hjalmar Schibbye, cand jur. Krohn, fru A. Vatterstad, Kristiania, konduktør Einar Schibbye.

Alle barna er født i Gjerpen. Andre beboere her i 1900: ”Vaagekone”, enke Maren Hedvig Halvorsdatter fra Skien f. 1858.
Denne familien bodde her også i 1910.

Familie 19.
Strømdal 1900. Under bnr 8. To familier i samme hus. 1/2. Vadrette.

Formann ved Cellulosefabrikken på Vadrette
Anders Severin Bjørnsen (Anders S. Sæbjørnsen - Anders Bjørnsen) fra Einane under Kriken i Vanylven, Møre og Romsdal f. 1/3-1852 d. 12/9-1919, s.a. fisker og husmann Sæbjørn Pedersen og Martha Christensdatter.
g. ca. 1876 m. Margrete Pedersdatter fra Gåsemyr(4) ”Perplassen” i Gloppen (Byrkjelo), Sogn og fjordane f. 12/5-1853 d. 23/2-1940 i Skien.

Se Familie 33 - Strømdal 1910.

Enslig losjerende her i 1900: Enkemann Mathias Jacobsen fra Hedrum f. 1858.
Dette er Gard Strøms (f. Christensen) oldeforeldre på hans farmors side.

Familie 20.
Strømdal 1900 under bnr 8. To familier i samme hus. 2/2.

Cellulosefabrikkarbeider (1895/1910) og sagarbeider (1900)
Abraham Abrahamsen fra Nenset i Solum f. 13/1-1868, s.a. Abraham Abrahamsen og Inger Mathea Hansdatter.
g.m. Anne Evensdatter fra Ulefoss f. 4/11-1860 i Holla, d.a. Even Olsen på Ulefoss jernverk og Karine Asgjersdatter.
1. Einar Andreas Abrahamsen f. 29/4-1895 på Bakken i Skien.
2. Sverre Kristoffer Abrahamsen f. 25/10-1896 på Bakken.
3. Harald Antonius Abrahamsen f. 16/12-1898 på Bakken.
4. Abraham Vidar Abrahamsen f. 9/2-1901 på Strømdal i Gjerpen.
5. Randi Kristine Abrahamsen f. 11/6-1904 "på Vadrette i Solum".
Denne familien er oppført i et hus (16/7) under Stensrud i Solum i folketellingen 1910.
Han var da trolig i arbeide på Vadrette Cellulosefabrikk og hadde bosted Vadrette.

Igjen et tilfelle av grenseland mellom Solum og Gjerpen og kan godt ha vært blandet sammen 
enten av folketellingsføreren, presten eller Abraham Abrahamsen selv.

(C) Gard Strøm.