ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.03.2024

UNDER ARBEID


Hustomter
Hustomter utskilt fra gnr 58 Rising.

Kilde: Et hefte over Risings bebyggelse av John A. Johnsen (1962). Han bodde i Kvernbekkv. 4.
"Det var de siste årene, og årene etter den 1. verdenskrig (1914-1918), som gikk under navnet "jobbetiden", at den første større be-byggelse fant sted på Rising. Tidligere var det kun gårdene det bodde folk på."

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt av familier som ikke
har slektstilknytning til Gjerpen, mens andre igjen kan ha gått meg forbi.
HJELP! Det mangler garantert mange barn, som i dag er godt voksne! La meg føre dem opp der de vokste opp.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse, post@gamlegjerpen.no.


| Jernbanev. | Kvernbekkv. | Luksefjellv. | Parkv. | Petersborgv. | Rising Terrasse |


Se flere adresser.


Nordre Rising-området ca. 1958. Se den karakteristiske bygningen til kjøpmann Fjeld midt på bildet. Butikken ble åpnet i 1958.
Foto: Ukjent opphav, men trolig Widerøe.


Jernbaneveien
Hustomter utskilt fra gnr 58 Rising.


| Jernbanev. | Kvernbekkv. | Luksefjellv. | Parkv. | Petersborgv. | Rising Terrasse |


Jernbanev. 43.
58/24 "Kveldro" - Risinghagen.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Nils Nilsen Risinghagen til Hjalmar Risinghagen for kr. 1000.-, dat. 10., tinglyst 17. mars 1920."

Skyldmark 0 mark 20 øre i 1920.

Rolf Hartvik Hustvedt (Rolf Hustvedt) f. 8/8-1912 d. 27/3-1974.
g.m. Elsa Maria f. 22/1-1913 d. 31/8-1989.
1. Bo Egil Hustvedt f. 1940. Bosatt i Fetsund, Akershus.

Ekteparet bodde her i
1969. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Jernbanevegen 43 (Gnr 58, bnr 24) er solgt for kr 430.000 fra Bo Egil Hustvedt til Trond Edvard Hjort (17.12.1990)."


Jernbanev. 47.
58/5 "Risinghagen". Se også småbruket Risinghagen.

Henry Andreassen f. 21/11-1896 d. 27/8-1962.
g.m. Inga Marie f. 28/1-1897 d. 30/3-1992.
Eier 1930.

Henry Andreassen ble eier av det resterende "Risinghagen" da han kjøpte det av dødsboet etter Ingebret Ellefsen i 1930.
Enka bodde her også i 1969. De er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen.

Fra Grunnboka: "Andel av Jernbanevegen 47 (Gnr 58, bnr 5) er overdradd til Reidun Hamle og Per Gjæver Hamle (06.08.1976)."

Per Giæver Hamle f. 31/1-1928 d. 23/12-1991.
g.m. Reidun f. 1929.
Eier 1976.

Bodde her i 1969. Per G. Hamle er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Jernbanevegen 47 (Gnr 58, bnr 5) er overdradd fra Per Gjæver Hamle til Reidun Hamle (22.07.1992)."


Jernbanev. 50B.
58/58.

Kristian Fjeldstad Lunde f. 10/2-1890 d. 27/3-1965.
g.m. Minda Karola f. 29/11-1893 d. 8/1-1987.
1. Vera Lunde f. 30/9-1919 g.m. NN Borkenhagen. Overtok huset.

Enka bodde her i 1969. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Vera Borkenhagen herfra f. 30/9-1919 d. 16/3-1999, d.a. Kristian Fjeldstad Lunde.
g.m. NN Borkenhagen.
1. Bernt Arvid Borkenhagen f. 1939. Bosatt i 3936 Porsgrunn
Eier 1965.

Fra Grunnboka: "
Jernbanevegen 50 A (Gnr 58, bnr 58) er overdradd fra Vera Borkenhagen til Bernt Arvid Borkenhagen (16.07.1999).
Overdragelsen omfatter også Gnr 58, bnr 94."

Bernt Arvid Borkenhagen. f. 1939.
Eier 1999.

Fra Grunnboka: "Jernbanevegen 50 A (Gnr 58, bnr 58) er solgt for kr 720.000 fra Bernt Arvid Borkenhagen til Leif Larsen (16.07.1999). Salget omfatter også Gnr 58, bnr 94.
Salget omfatter også andel av Gnr 58, bnr 372. Salget omfatter også andel av Jernbanevegen 50 B (Gnr 58, bnr 374). Salget omfatter også andel av Gnr 58, bnr 384."

Leif Larsen.
Eier 1999.


Jernbanev. 52.
58/57 "Fagerli".

Utskilt fra Rising(5) "Risinghagen" i 1920.

Oskar Wilhelm Kristiansen f. 19/9-1893 d. 13/2-1969.
g.m. Petra f. 1/9-1891 d. 11/11-1973.
1. Elsa Kristiansen f. 21/2-1916 g.m. Arne Refsdal fra Drangedal. Se Hyniv. 290 under Fossum.
2. Solveig Kristiansen f. 8/6-1921 g.m. Ivar Hermansen f. 1/4-1911. Bosatt i Skien.
3. Knut f. 11/2-1923 d. 28/12-1928.
4. Hans Kristiansen f.
5. Ivar Kristiansen f.
6. Rolf Kristiansen f.
7. Kjell Kristiansen f. 20/3-1931. Bosatt i Skien.
8. Steinar Kristiansen f. 23/3-1934. Bosatt her.
9. Thor Kristiansen f.

Ikke gift i Skien eller Gjerpen.

Bodde her i 1969. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Jernbanevegen 52 (Gnr 58, bnr 57) er overdradd til Steinar Kristiansen (16.04.1974)."

Steinar Kristiansen f. 23/3-1934, s.a. Oskar W. Kristiansen.
g.m. Bjørg f. 17/5-1937.
Bodde her i 1969.

Fra Grunnboka: "Jernbanevegen 52 (Gnr 58, bnr 57) er solgt for kr 840.000 fra Steinar Kristiansen til Skien kommune (02.11.1994).
Salget omfatter også andel av Jernbanevegen 51 (Gnr 58, bnr 373)."


Jernbanev. 53.
58/56.

Olav Langerud fra Fredrik Stangsg. i Skien f. 6/6-1897 i Tinn, s.a. Ivar Langerud f. 4/4-1869 d. 15/6-1939. Se Folketellingen for Skien 1910.
g.m. Lina f. 4/12-1908.
1. Datter g.m. Langangen. Bosatt i Oslo.

Bodde her i 1969. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Jernbanev. 54.
58/28 "Fjelland".

Utskilt fra Rising(5) "Risinghagen" januar 1920.

Ludvik Andersen.
Eier 1920.

Erling Langerud fra Skien f. 18/4-1916 i Skien d. 8/8-1998, s.a. Ivar Langerud.
g.m. Tordis f. 20/2-1920 d. 15/7-1990.
1. John Ivar Langerud f. 1945.

Denne familien benyttet Nordre gravlund i Skien. Bodde her i 1969.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen.


Jernbanev. 55.
58/56 "Fjeldland".

Utskilt fra Rising(5) "Risinghagen" august 1922.

Birgitte Hjertholm f. 12/6-1888 d. 15/2-1975 i Lunde i Telemark.
Eier 1922 og i 1950.

Fra Grunnboka: "
Andel av Jernbanevegen 55 (Gnr 58, bnr 161) er overdradd til Andreassen Aage (27.04.1954)."

Lokomotivfører
Nils Aage Andreassen
(Åge Andreassen) fra Venstøp(76) f. 11/3-1914 i Oslo d. 17/12-1989, s.a. lokfører Olaus Martin Kaurin Andreassen.
g.m. Astrid Marie Seime fra Rosvall(1) f. 12/3-1917 d. 28/11-1998, d.a. lærer Lars Seime.
1. Tor Øivind Andreassen f. 14/11-1946.

Aage Andreassen ble konfirmert i Gjerpen kirke 14/10-1928. Hans familie bodde da på Venstøp.
Denne familien bodde her i 1969. De er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Jernbanevegen 55 (Gnr 58, bnr 161) er overdradd fra Astrid Marie Andreassen til Tor Øivind Andreassen (15.12.1998)."

Tor Øyvind Andreassen.
Eier 1998.

Fra Grunnboka: "Jernbanevegen 55 (Gnr 58, bnr 161) er solgt for kr 690.000 fra Tor Øivind Andreassen til Stian Fleiner og Mette Fleiner (26.03.1999)."


Jernbanev. 56.
58/168.

Fra Grunnboka: "Andel av Jernbanevegen 56 (Gnr 58, bnr 168) er overdradd til Vidar Sigfred Øksenholt (22.10.1954)."

Vidar Sigfred Øksenholt f. 5/6-1925 d. rundt 2010.
g.m. Astrid Johanne f. 1916.
1. Tor Erik Øksenholt f. 1951. Bosatt i 3825 Lunde, Telemark.
2. Svein Øksenholt f. 1953. Tannlege. Bosatt i 7059 Jakobsli, Trondheim.
Eier 1954.

Fra Grunnboka: "Jernbanevegen 56 (Gnr 58, bnr 168) er overdradd fra Vidar Sigfred Øksenholt til Astrid Johanne Øksenholt (09.02.2010)."
Fra Grunnboka: "Jernbanevegen 56 (Gnr 58, bnr 168) er solgt for kr 1.900.000 fra Astrid Johanne Øksenholt til Thomas Lundvang Kleven og
Siri Fredrikke Lundvang Kleven
(17.02.2010)."


Jernbanev. 58.
58/260. Risinghagen.

Elektromontør (1926)
Peder Johansen fra Bamble f. 18/10-1891 på Hartveit d. 15/4-1949, s.a. Johan Israel Pedersen og Inger Karine Torjusdatter.
g. i Gjerpen kirke 16/1-1926 m. syerske Inga Pauline Tjærnes (tvilling) fra Degernes i Rakkestad, Østfold f. 28/5-1901 på Tjærnes d. 20/9-1984, d.a. g.br. Hans Amundsen Tjærnes og Karoline Gulbrandsdatter.
Forlovere: "Hans Ødesneltvedt og Inga Ødesneltvedt."
1. Inge Johannes Tjærnes Johansen f. 1928. Bosatt i 7049 Trondheim.
2. Henny Katharina Johansen f. 8/9-1930 d. 2/12-1910.
3. Inger Karin Johansen f. 1932 g.m. Trygve Løtveit f. 17/5-1932 d. 21/11-1999. Bosatt i Ytre Enebakk.
4. Per Henning Johansen f. 1935. Se Luksefjellv. 66 under Rising.
5. Åse Marie Johansen f. 1938 g.m. Johan Naterstad f. 1934. Bosatt i 1389 Heggedal, Asker.

Takk for god hjelp av Åse Marie Naterstad.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Jernbanevegen 58 (Gnr 58, bnr 260) er overdradd for kr 280.000 til Jan Hansen (07.01.1986)."


Jernbanev. 65.
58/196.

Svein Løyland f. 6/9-1919 d. 31/10-1981.
g.m. Tove Norma f. 1930.

Bodde her i 1969. Tove Løyland bodde her også i 2007.

Svein Løyland ble gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Jernbanev. 67.
58/214.

Werner Halvardus Halvorsen (Werner Halvorsen) f. 2/2-1912 d. 2/6-1995.
g.m. Harriet f. 16/6-1912 d. 2/10-1990.

Bodde her i 1969. De er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Jernbanev. 69.
58/218. Risinglia i 1969.

Bernhard Jacob Mydland f. 21/6-1908 d. 8/4-1995.
g.m. Ann Vale fra Valebø i Holla f. 12/3-1919 d. 8/1-2008, d.a. g.br. Jonas Vale f. 1884 og Ingeborg  Torsteinsen f. 1894.
1. Berit Helen Mydland f. 14/8-1949 d. 29/5-1979 bodde her i 1969.
2. Valborg Irene Mydland f. 1954.
3. Beate Mydland.
4. Anne Helene Mydland.

Bodde her i 1969.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Jernbanev. 72.
58/174.

Fra Grunnboka: "Andel av Jernbanevegen 72 (Gnr 58, bnr 174) er overdradd til Jacob Engebrethsen (11.11.1955)."

Jakob Engebrethsen f. 16/6-1927 d. 24/3-2000.
g.m. Aud f. 1933.
1. Olve Engebrethsen g.m. May-Liss.
2. Espen Engebrethsen g.m. Anne Margrethe.
3. Anne Benedicte g.m. Tom Erik.
Eier 1955.

Bodde her i 1969. Jakob Engebrethsen er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen.


Jernbanev. 75.
58/8 “Fagerheim”. Et småbruk (gartneri).

Utskilt fra Rising(3) i 1898.

Landskyld 1898: 1 mark 55 øre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skøjde fra Boye Boyesen til gartner O. Andersen for kr. 4911,21, med Forpligtelse til at deltage i vedligeholdelsen af vei samt ret til
vand fra en kilde paa sælgerens eiendom og ret til vei, dat. 10. August 1898, tinglyst 17. Nov. 1899."

G.br., hustømmermann, selveier
Johan Reinertsen
fra Heskestad i Rogaland f. 1864.
g.m. Mathilde Olsdatter fra Siljan f. 1865.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Utpanting for Gaardsskatt 1899, kr. 12,08.-, tingl. 20. Des. 1900. Aflyst 14/11-1906."


Enslig losjerende i 1900: Ugift sydame Karen Kittilsdatter f. 1854 i Skien. “Syr Skræddersøm”.

Losjerende familie hos Reinertsen i 1900:

Sjømann
Hjalmar Johannessen
fra Tønsberg f. 1870.
g.m. Kristine Johnsdatter fra Lerdal i Sverige f. 1867.
1. Johanne Johannessen f. 1893 i Skien.
2. Arnt Johannessen f. 1894 i Skien.
3. Olav Johannessen f. 1896 i Skien.
4. datter Johannessen f. 8/6-1900 i Gj.

Hjalmar Johannessen var til sjøs under folketellingen 1900. Han var da på veg hjem fra West Hartlepool i England.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 1. mai, tinglyst 5. sep. 1917, hvorved er utskilt 58/21 Skistad av skyld 72 øre til Skiens kommune."

"Skjøte fra gartner O. Andersen til H. Haugerød for kr. 7000.- dat. 15., tinglyst 26. Jan. 1918."
"Skjøte fra H. Haugerød til Lars Siljan for kr. 16.000.-, dat. 14., tinglyst 15. des. 1920."


Lars Siljan
f.
Eier 1920.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Eksekution hos Lars Siljan til Skiens Handelsbank A/S v/ sakfører A.S. Christensen for kr. 11025,69 med utleff heri m.m., avholdt, tinglyst 6. juni 1923."
"Bekjentgjørelse om at Lars Siljans konkursbo
er tatt under skifterettens behandling, dat. 29. mai 1928, tinglyst 8. juni 1928."
"Skjøte fra bestyreren i Lars Siljans konkursbo til Olaf Siljan paa dette med flere bruk for kr. 50.000.-, dat. 11/6-1929, tingl. 17/6-1929."


Olaf Siljan
f. 11/2-1894 d. 10/12-1969.
g.m. Martha Marie f. 14/6-1899 d. 8/7-1986.
Eier 1929.

Isak K. V. Siljan f. 18/1-1913, bodde i huset i 1969 sammen med enkemannen Olaf. 

Olaf Siljan eide i 1950 en rekke eiendommer under Rising, bl.a. bnr 9 “Ollestad” og bnr 10 “Vestheim”,
som begge var eiendommer av noe størrelse. Disse eiendommene ble alle delt opp og solgt til hustomter.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Astrid Margareth Nordby f. 1926.
Eier 1970.

Hun bodde på Mæla i 1969 og er gift med Rolf Nordby.
Se Are Frodesv. 17 under Mæla.

Fra Grunnboka: "
Andel av Jernbanevegen 75 B (Gnr 58, bnr 8) er overdradd til Astrid Margareth Nordby (24.07.1970). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 58, bnr 323. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 58, bnr 339. Overdragelsen omfatter også andel av Jernbanevegen 66 (Gnr 58,
bnr 375). Overdragelsen omfatter også andel av Jernbanevegen 64 (Gnr 58, bnr 376). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 142, bnr 8. Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 142, bnr 15."

Fra Grunnboka: "Jernbanevegen 75 B (Gnr 58, bnr 8) er overdradd fra Astrid Margareth Nordby til Jens Arve Nordby og Ragnhild Nordby (07.01.2013).
Overdragelsen omfatter også Gnr 142, bnr 8."


Jernbanev. 81A.
58/180.

Stasjonsmester
Johannes Johannessen
f. 8/2-1904 d. 6/2-1973.
g.m. Borghild f. 27/12-1907 d. etter 2002.

Denne familien bodde her i 1969. De er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
 


Jernbanev. 81B.
58/180.

Erling Normann Aas f.  3/6-1917 d. 15/7-1990.
g.m. Elly Fredrikke f. 20/10-1918 d. 23/12-1991. 

Bodde her i 1969.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Jernbanev. 81C.
58/180.

Asbjørn Bolager f. 1944.
g.m. Ragnhild Kristine f. 1945.
1. Anders Bolager f. 1972.

Bodde her i 1969.

Denne familien bodde på Jensejordet syd, 3739 Skien i 1994.


Jernbanev. 82A.
58/179.

Arild Bredesen f. 12/12-1920 d. 2/2-2003.
g.m. Grethe Synnøve f. 1926.
1. Trond Bernhard Bredesen f. 1948.

Denne familien bodde her i 1969. Gravsted: Gjerpen kirkegård.
 


Jernbanev. 82B.
58/179.

Arne Lundberg f. 26/7-1925 d. 23/1-2006, s.a. Erling G. Lundberg.
g.m. Gudny Johanne f. 1925.

Denne familien bodde her i 1969. De flyttet til Johan Christiesg. i Skien.

Gravsted: Nordre gravlund i Skien.
 


Jernbanev. 82C.
58/179.

Joachim Lindgren f. 18/11-1928.
g.m. Andrea Alvilde f. 12/12-1929 d. 15/1-2001.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 83A.
58/180.

Alf Korssjøen (fra Os i Østerdalen?) f. 1/10-1920.
g.m. Else f. 29/5-1926.
1. Jan Erik Korssjøen f. 6/4-1948. Bosatt på Kongsberg.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 83B.
58/180.

Alf Guren Glomlien f. 24/12-1929.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 84A.
58/179.

Skiftekonduktør, stasjonsbetjent NSB
Kåre Gerhard Gløsmyr
fra Hoppestadv. 400 under Hoppestad f. 26/7-1924 d. 9/12-1987, s.a. Gustav Gløsmyr og Nina Johanne f. Nilsen Aas.
g.m. Erna Marie Kise f. 8/7-1928
, d.a. Einar Kise og Gunhild Fjeldstad.
1. Svein Erik Gløsmyr f. 1949 g.m. Anne Marie Moen fra Porsgrunn f. 1952. Bosatt i Porsgrunn.
    Barn 1. Hans-Kristian Gløsmyr f. 1976.
2. Ragnhild Gløsmyr f. 1956 g.m. Knut-Erik Semb fra Skien f. 1943. Bosatt i Porsgrunn.
    Barn 1. Therese-Kristine Semb f. 1977.

Denne familien bodde på Åsheim under Ås i 1955 som var hans mors barndomshjem.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 84B.
58/179.
 


Jernbanev. 84C.
58/179.

Tellef Bråthen f. 4/2-1925.
g.m. Solveig f. 7/10-1926.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 84D.
58/179.

Thoralf Johnsen f. 1931.
g.m. Torgunn Reidun f. 1937.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 85A.
58/180.

Johan Arnold Andersen f. 2/4-1929.
g.m. Bodil f. 5/2-1931.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 85B.
58/180.

Arne Johan Eikenes f. 20/1-1927.
g.m. Marit f. 21/4-1929.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 86.
58/144.

Åge Halvorsen f. 18/7-1925.
g.m. Mary Helene f. 9/2-1926.
1. Jan Halvorsen f. 2/3-1945.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 87A.
58/143.

Olav Hellstrøm f. 7/2-1914.
g.m. Solveig f. 11/3-1921.
1. Karl Olaf Hellstrøm f. 1943.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 87B.
58/143.

John Magne Fjeldstad f. 1939.
g.m. Bjørg f. 1941.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 88A.
58/144.

Trond A. Johnsen f. 17/3-1911 d. 9/2-1987.
g.m. Aslaug f. 24/4-1912 d. etter 2002.
1. Øyvind Johnsen f. 1948.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 88B.
58/144.

Johan Berg f. 6/1-1938.
g.m. Grethe Marie f. 30/10-1939.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 89A.
58/154.

Karl Berner Hansen f. 7/12-1909.
g.m. Ruth f. 12/1-1911.
1. Knut Vigar Hansen f. 21/12-1944.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 89B.
58/154.

Edgar Nicolaisen f. 27/8-1927 d. mellom 2002 og 2007.
g.m. Martha f. 4/2-1921.

Bodde her i 1969.

Martha Nicolaisen bodde her alene i 2007.


Jernbanev. 89C.
58/154.

Per Bernts f. 30/5-1927.
g.m. Berit f. 5/7-1934.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 90A.
58/154.

Ivar Forsberg f. 22/4-1935 d. 31/7-2003 på Limi.
g.m. Astri f. 1938.
1. Gry Forsberg.
2. Morten Forsberg f. 1967. Bosatt i Limiløkka 52.

Denne familien bodde her i 1969. De flyttet siden til Limiløkka 52. Han døde på Limi.

Sjåfør
Herman Kise fra N. Kise f. 13/10-1910 d. 28/5-1990, s.a. Ingebret Rasmussen Kise.
g.m. Astrid Therese Fjellstad fra Holla f. 13/8-1917 d. 6/3-1996.
1. Helge Kise f. 1949.

Denne familien b
odde flere år på Ås. Siden på Jønnevald. I 1985 bodde de her.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Jernbanev. 90B.
58/154.

Lavrantz K. Fjalestad f. 1949.
g.m. Torbjørg f. 1948.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 91A.
58/154. ”Risinglia”.

Maskinsetter
Trygve Lie
fra Skien f. 3/8-1904 d. 24/1-1986, s.a. maskinist Martin Emanuel Olsen fra Porsgrunn f. 16/4-1855 d. 18/12-1947 i Stavern, gravlagt i Skien.
g.m. Ellen Johannessen fra Løvenskioldsg. i Skien f. 2/5-1908 d. 17/9-1972, d.a. bademester Peder Johannessen og Berthe Marie Hagen fra Hagen under Dyrkoll.

Trygve Lie eide ikke tomt på Rising i 1950.

Trygve Lies mor var Martin E. Olsens 2. kone,
enke Karoline Møller fra Skien f. 20/7-1861 d. 14/12-1920.
Hun var tidligere enke etter skipper Constancius Henrich Zachariassen i Skien.
Se Peder Johannessen på Familie 48 - Fossum 1891.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 91B.
58/154.

Enka Magnhild Tangen f. 6/7-1913 bodde her i 1994. Dette var enka etter Einar Tangen. Se Hoppestadv. 48 under Venstøp.


Jernbanev. 91C.
58/154.

Nils Reinhardt Nielsen f. 1939.
g.m. Gurly Bjørlin f. 1939. 

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 91D.
58/154.

Per Eriksen f. 1938.
g.m. Elsa Marie f. 1940.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 93A.
58/157.

Arthur Alfredsen f. 3/11-1922 d. 4/6-2005.
g.m. Karen f. 23/8-1919 d. 11/11-2004.
1. Jan Alex Alfredsen f. 1948.

Alfredsens er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 93B.
58/157.

Kjell Olav Gunnestad f. 19/6-1927.
g.m. Lilly Alfhild f. 15/4-1929.

Bodde her i 1969. Ikke i 1985.


Jernbanev. 94A.
58/?? Slettet, eller omregulert.

Hans Dalen f. 3/4-1907 d. 6/7-1991.
g.m. Hilma f. 29/6-1914.

Bodde her i 1969.

Hans Dalen er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen.


Jernbanev. 94B.
58/?? Slettet, eller omregulert.

Olav Ellingsen f. 1/11-1898 d. 8/3-1991.
g.m. Karin f. 12/5-1905 d. 16/1-1993.

Bodde her i 1969. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen.


Jernbanev. 94C.
58/?? Slettet, eller omregulert.

Birger Asbjørn Andersen f. 1937.
g.m. Kari Lise f. 1942.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 95.
58/157.

Ivar Andersen f. 6/4-1924 d. 17/3-1979.
g.m. Astrid f. 19/9-1925 d. 20/10-2007.
1. Tone Andersen.
2. Gro Andersen.

Bodde her i 1969.

Enka Astrid Andersen bodde på Slemdalstun i Skien i 1994.

Andersens er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Jernbanev. 96A.
58/148.

Ernst Lorentz f. 14/5-1915 d. 25/12-1986.
g.m. Erna Moen f. 26/9-1918.
1. Berit Lorentz f. 1940 g. 6/5-1961 m. Roald Dyrkold fra Venstøphøgda 13 under Venstøp. Bosatt i Skien.

Bodde her i 1969. Bodde tidligere på Herøya.


Jernbanev. 96B.
58/148.

Sverre Dulin f. 8/8-1925 d. 1/11-1990.
g.m. Ruth K. G. f. 1931.

Bodde her i 1969. Sverre Dulin er gravlagt ved Eidanger gamle kirkegård.


Jernbanev. 96C.
58/148.

Egil Glimsdal f. 1934.
g.m. Elvira f. 1935.

Denne familien er i 2013 bosatt i Siljan. Adresse: Nedre Hesterønningen 11, 3748 Siljan.

Hans gamle mor bodde her med dem i 1969. Det var Odella Glimstal f. 29/12-1904 d. 6/8-1971.
Hun er gravlagt ved Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Jernbanev. 96D.
58/148.

Åge Harald Antonsen f. 1938.
g.m. Hæge Merete f. 1943.

Bodde her i 1969.


Jernbanev. 98A.
58/148.

Sverre Aslaksen f. 16/7-1911 d. 17/9-1976.
g.m. Gerd Lillian f. 7/1-1922 d. 4/3-2014.
1. Sverre Olav Aslaksen f. 1950. Bosatt i Skien.
2. Gunnar Aslaksen f. 23/12-1955 d. 17/2-1979.

Familien bodde her i 1969.

Ekteparet Aslaksen er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.
 


Jernbanev. 98B.
58/148.

Rolf Hylland f. 1934.
g.m. May-Britt f. 1944.

Bodde her i 1969.


Kvernbekkveien
Hustomter utskilt fra gnr 58 Rising.


| Jernbanev. | Kvernbekkv. | Luksefjellv. | Parkv. | Petersborgv. | Rising Terrasse |


 

Kilde: Hefte over Risings bebyggelse av John A. Johnsen (1962). Han bodde selv i Kvernbekkv. 4.
Den gamle bekken "Kvernbekken" er nå lagt i rør, men den dannet naturlig grense mellom eiendommen Rising (gnr 58) og Gjerpen prestegård (gnr 59) fra eldgammel tid. Denne grensa gjelder fremdeles og kan lett sees på kart fra www.grenlandskart.no.
Navnet "Kvernbekken" er heller ikke tilfeldig. Denne bekken kunne gå stri visse deler av året og fosset ut mot Mortensbekk i vest.
Her ble det anlagt ei møllekvern i gamle dager. Dermed er navnet på Kvernbekkveien ganske så naturlig. Mortensbekk var den naturlige grense mellom gården Rising i øst og mot gårdene Mæla og Venstøp i vest.


Kvernbekkv. 3.
58/50 "Renni".

Utskilt fra V. Rising i 1920.


Kvernbekkv. 3. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Byggmester
Nils Thorsnes
.
Eier 1920.

Thorsnes kjøpte tomter og satte opp hus, som han deretter solgte.

Olaf Heldal
f. 27/4-1900 d. 10/7-1969.
g.m. Gudrun f. 30/3-1899 d. 4/6-1983.
Eier ca. 1921.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Kvernbekkvegen 3 (Gnr 58, bnr 50) er overdradd til Dagfinn Ole Ytterbø (19.10.1982)."

Ole Dagfinn Ytterbø fra Hoppestadv. 361 under Hoppestad f. 1950.
g.m. Wenche Lindgren f. 1952.
Eier 1982.


Kvernbekkv. 4.
58/42.


Kvernbekkv. 4. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Sekretær
John Andreas Johnsen
(John A. Johnsen) f. 14/9-1885 d. 6/4-1979.
g.m. Anna Valborg f. 5/5-1882 d. 7/2-1969.
1. Adeler Ove Johnsen f. 7/10-1920. Overtok huset.

Se gul ramme ovenfor.

Denne familien benytter Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Kvernbekkvegen 4 (Gnr 58, bnr 42) er overdradd til Adeler Ove Johnsen (22.05.1979)."

Adeler Ove Johnsen f. 7/10-1920 d. 17/2-2007.
g.m. Gudny Othilie Naley f. 1/12-1917.
Eier 1979.


Kvernbekkv. 5 B.
58/51 "Løkka".

Utskilt fra V. Rising i 1920.


Kvernbekkv. 5 B. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Huset ble opprinnelig oppført rundt 1920.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til Olaf Knudsen for kr. 4147,00, dat. 1., tinglyst 17. nov. 1920, med bestemmelse om at vann skal tas fra
Nordgaards vannverk."

Olav Knutsen d.y. ”Lilleola” fra Kasine under S. Gryte i Fyresdal f. 20/4-1885 d. 21/6-1972, s.a. Knut Olsen Holum fra Bykle og Sigrid Olsdatter fra Kasine.
g. i Skien 27/10-1822 m. Hjørdis Isaksen fra Ole Kallemsg. i Skien f. 4/7-1897 d. 7/4-1996, d.a. arbeider Olaus Isaksen og Andrea Knutsen. Begge født i Skien.
1. Else Knutsen f. 1924 g.m. Kåre Rolf Christensen. Overtok huset.
Eier 1920.

Jan Christensen forteller (2014):
"Min bestefar (Olav Knutsen) kjøpte tomta i 1920 og bygde huset som står der idag. I 1931 kjøpte han gården Ødegården under Strømdal (1/1) og han og min mormor og datteren Else flyttet dit. Huset på Rising leide han bort.
Mine foreldre Kåre Rolf Christensen og kona Else Knutsen flyttet inn i 2den etasje i huset på Strømdal i 1948. Jeg ble født der i 1950.

I 1954 solgte bestefar gården og vi flyttet til Kvernbekkveien på Rising på våren 1955."

Se Strømdal(1) "Ødegården".


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Kvernbekkvegen 5 B (Gnr 58, bnr 51) er overdradd til Kaare Rolf Christensen (08.07.1966)."

Kåre Rolf Christensen (Kåre Christensen) fra N. Falkum f. 13/7-1925 d. 2013, s.a. Asbjørn William Christensen.
g. 11/11-1948 m. Else Knutsen fra Strømdal(1) "Ødegården" f. 1924, d.a. Olav Knutsen.
1. Jan Christensen f. 1950 g. 14/9-1974 m. Inger Schriwer fra Skien f. 1949. Bygde hus på fars eiendom: Kvernbekkv. 5 A.
Eier 1966.

Hjørdis og Olav Knutsen (Else Christensens foreldre) bodde her igjen siden 1955.


Kvernbekkv. 6.
58/41 "Seljestad".


Kvernbekkv. 6. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til Godtfred Nilsen for kr. 2910.- , dat. 3. juni, tinglyst 30. okt. 1920."


Nils Godtfred Nilsen f. 26/5-1895 d. 12/11-1973.
g.m. Konstanse f. 10/2-1894 d. 2/11-1968.
Eier 1920.
Barn?

Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Ikke bilde.

Fra Grunnboka: "
Andel av Kvernbekkvegen 6 (Gnr 58, bnr 41) er overdradd til Helge Pedersen (25.03.1974)."

Helge Pedersen fra Rising Terrasse 3 A under Prestegården f. 1951, s.a. Per Pedersen..
g.m. Gro f. 1950.
Eier 1974.


Kvernbekkv. 8.
58/200.

Fra Grunnboka: "Andel av Kvernbekkvegen 8 (Gnr 58, bnr 200) er overdradd til Torleif Jensen (12.05.1962)."

Torleif Jensen f. 14/11-1931.
g.m. Astrid f. 21/9-1933.
Eier 1962.


Kvernbekkv. 9.
58/52 "Nordre Fredsli".


Kvernbekkv. 9. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra malermester Josef M. Landgraff til Otto Skog for kr. 2100, dat. 11., tinglyst 13. april 1921.

Kjøpmann
Otto Holm Skog f. ca. 1881.
g.m. Hilda Elise Amalie Larsen f. ca. 1886.
1. Gunnar Erling Skog f. 16/2-1923.
Eier 1921.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Eksekution avholdt hos Otto Skog til Næss chocladefabrik v/ overrettssakfører Axel Dahl for kr. 122,43 i dette bruk, avholdt 11.,
tinglyst 30. juni 1923."
"Makeskifteskjøte fra Otto Skog til K.A. Jensen for kr. 25.500.-, dat. 15. mai 1925, tinglyst 27. juni 1926."
"Makeskiftesjøte fra K.A. Jensen til Ole Aslaksen for kr. 23000.-, dat. 15/1-1926, tingl. 30/1-1926."

Ole Aslaksen.
Eier 1926.
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 58

52

Rising - Nordre Fredsti 

 Fru Signe Steinbø

0 mark 07 øre

Aage Reidar Realfsen f. 26/5-1930 d. 31/1-1999.
g.m. Bjørg Synøve f. 11/4-1926 d. 19/5-1976.
1. Svein Tore Realfsen f. 1948. Se Kjær(2).
Eier 1960-tallet?

Bodde her i 1969. De er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Kvernbekkvegen 9 (Gnr 58, bnr 52) er overdradd til May-Lisa Spjelkevik (16.03.1987)."
Fra Grunnboka: "Kvernbekkvegen 9 (Gnr 58, bnr 52) er solgt for kr 1.650.000 fra May-Lisa Spjelkevik til
Terje Fredriksen og Janne Holmer Fredriksen
(06.10.1999)."


Kvernbekkv. 10.
58/43 "Røste". Utskilt fra Rising(3).


Kvernbekkv. 10. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til Anders Røste herpå og på bnr 42 for kr. 6576.- , dat. 10/5, tinglyst 25/9-1920."

Anders K. Røste d. august 1939.
g.m. Guro f. 2/10-1874 d. 22/11-1965.
Eier 1920.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Gravstedet slettet i 1985.

Ivar Harald Roligheten
f. 14/12-1929.
g.m. Kjellvor fra Tolga i Østerdalen f. 28/9-1935 d. 8/6-1977.
1. Paul Henry Roligheten f. 1955.
2. Mari Anne Roligheten f. 1959 g.m. Gunnar Borgen fra Fen, Holla (Nome) f. 1954.
    Barn 1. Tommy Borgen f. 1979.
    Barn 2. Øyvind Borgen f. 1982. Se Luksefjellv. 218.
    Barn 3. Kjetil Johan Borgen f. 1985. Se Luksefjellv. 842.

Fra Grunnboka: "
Andel av Kvernbekkvegen 10 (Gnr 58, bnr 43) er overdradd til Lars Johan Myrtrøen (25.03.1977)."

Lars Johan Myrtrøen f. 1950.
g.m. Solveig f. 1952.
Eier 1977.

Fra Grunnboka: "
Kvernbekkvegen 10 (Gnr 58, bnr 43) er solgt for kr 680.000 fra Lars Johan Myrtrøen til Hege Fjeldavlie og Rune Gudmundsen (04.12.1991)."


Kvernbekkv. 11.
58/62 "Selstad". Tidligere forretning.


Kvernbekkv. 11. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Malakias Thorsen til Johan Chr. Amundsen for kr. 2325.-, dat. 27/4-1926, tingl. 12/5-1926."

Maskinist, kjøpmann
Johan Christian Amundsen (Christian Amundsen) fra Aremark, Østfold f. 22/12-1895 d. 3/3-1968, s.a. arbeider Ludvig Olaves Amundsen d. 1927.
g. i Gjerpen kirke 20/5-1923 m. Jenny Kleven fra Skien f. 31/7-1897 d. 14/2-1949, d.a. Kristen Isaksen Kleven.
Forlovere: "Thoralf Larsen, Rising og H. Haugerød, Rising."
1. Roar Bjørn Amundsen f. 19/10-1928. Overtok eiendommen. Se nedenfor.
2. Åge Amundsen.
Eier 1926.

Johan Chr. Amundsen ble konfirmert i Borge kirke i Østfold den 23/12-1895. Han var først maskinist på dampbåt da
han kom fra Østfold til vårt distrikt rundt 1898.
Han kjøpte denne tomta på Rising for kr. 2.325.- i 1926, og bygde huset. Senere startet han og kona butikk i første
etasje. Butikken og huset ble siden overtatt av hans eldste sønn Roar Amundsen.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Kjøpmann
Roar Bjørn Amundsen (Roar Amundsen) herfra f. 19/10-1928 d. 24/1-2000.
g.m. Reidun Bakken fra Skien f. 1936.
1. Rune Bjørn Amundsen f. 1964.
2. Roger Amundsen f. 1967.

Takk til Roger Amundsen for hjelp til denne familien!

Fra Grunnboka: "
Andel av Kvernbekkvegen 11 (Gnr 58, bnr 62) er overdradd til Svein Erik Thomassen (05.01.1983)."


Kvernbekkv. 12.
58/61 "Solstad".


Kvernbekkv. 12. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte til fru Berhea Marie Haugerød fra Malakias Thorsen for kr. 2500.-, dat. 3. juni, tinglyst 28. juni 1924."

Berthea Marie Haugerød.
Eier 1924. Se Rising(3).

Fra Matrikkelforslaget 1950. "58/61 Solstad. Skyldmark 0 mark 08 øre. Eiere Lilla K. Aasheim, Dagny Westlund, Ingrid M. Fjelddalen,
Henry M. Haugerud og Ivar B. Haugerud
."


Fra Grunnboka: "
Andel av Kvernbekkvegen 12 (Gnr 58, bnr 61) er overdradd til Wilhelm Kristian Sørensen (13.09.1954)."

Wilhelm Kristian Sørensen (Wilhelm K. Sørensen) f. 27/4-1914 d. 9/9-1992, s.a. slaktermester Kristian P. Sørensen.
g.m. Gerd f. 24/6-1919. 
1. ?Ole Christian Sørensen f. 1961.
Eier 1954.

Wilhelm Sørensen eide i 1950 Merdinv. 24 under Mæla. Han bodde i 1969 her.

Wilhelm Sørensen er gravlagt ved sine foreldres gravsted på Nordre gravlund i Skien.

Fra Grunnboka: "Kvernbekkvegen 12 (Gnr 58, bnr 61) er overdradd fra Wilhelm Kristian Sørensen til Gerd Sørensen (28.05.2002)."


Kvernbekkv. 13.
58/104.


Kvernbekkv. 13. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Kvernbekkvegen 13 (Gnr 58, bnr 104) er overdradd til Bernt Roald Holmberg (20.08.1947)."

Bernt Roald Holmberg f. 15/6-1919 d. 16/9-2003.
g.m. Hilda f. 18/4-1923.
1. Bernt Arild Holmberg f. 1948.
Eier 1947.

Bent Roald Holmberg er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka: "Kvernbekkvegen 13 (Gnr 58, bnr 104) er solgt for kr 2.600.000 fra Hilda Holmberg til Svein Roald Tangen og Hanne Lene Riis (30.11.2010)."


Kvernbekkv. 14.
58/71 "Solstad".


Kvernbekkv. 14. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Malakias Thorsen - med hustruen Maries paategnede samtykke - til Arne Eriksrød for kr. 1716,00, inneholdene bestem-
melser om vand- og kloakkledning, samt gjerdeplikt for kjøperen, dat. 15/4-1929, tinglyst 26/4-1929."

Møller ved Gjerpen mølle
Arne Eriksrød fra S. Eriksrød f. 28/3-1903 d. 27/11-1949, s.a. Ole Andreasen Eriksrød.
Eier 1929. Ugift.


Arne Eriksrød (1903-1949).

Kilde: "Bygdemøllene i Norge" (Johs. P. Skansen - 1958). Digitalbok på Nasjonalbiblioteket.
Arne Eriksrød ble møller ved A/S Gjerpen Mølle, Skien i 1925. Han døde plutselig i november 1949. Han var av den kjente møllerslekta Eriksrød i Gjerpen, som er kjent fra forskjellige møller i distriktet. Arne Eriksrød var meget benyttet i foreningsarbeide.
Han var formann i Telemarks Mølleeierforening da han døde. Han er gravlagt på Gjerpen kirkegård.Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Utleggsforretning hos Arne Eriksrød til Skiensfjordens nye Kredittbank A/S v/ adv. Skjellbred for kr. 616, 20, med utlegg her m.m., avholdt 25/8-1931, tinglyst 4/9-1931."
Auksjonsskøte til Ingvald Haarvei for kr. 10.500,00, dat. 27/5-1932, tingl. 3/6-1932.

Ingvald Karl Haarvei f. 30/1-1887 d. 29/12-1982.
g.m. Gunvor f. 16/8-1888 d. 15/6-1973.
Eier 1932.

Dette ekteparet er gravlagt ved Gjerpen kirkegård. Mangler bilde av graven.

Fra Grunnboka: "Andel av Kvernbekkvegen 14 (Gnr 58, bnr 71) er overdradd til Oddvar Holmer (17.08.1973)."


Kvernbekkv. 16.
58/89 "Vangen". Utskilt fra 58/68 i 1936.


Kvernbekkv. 16. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Malakias Thorsen f. 20/12-1890 til Bernhard Johannessen f. 16/4-1897 for kr. 1650.00, med gjerdeplikt og forpliktelse til å t
a vand fra Norgårds vannverk, dat 6/9-1936, tingl. 17/9-1936."

Bernhard Johannessen f. 16/4-1897 d. 22/3-1986.
Eier 1936.

Bernhard Johannessen er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien. Graven ble slettet i 1999 og har derfor ingen foto.

Fra Grunnboka: "Andel av Kvernbekkvegen 16 (Gnr 58, bnr 89) er overdradd til Finn Johannessen (18.11.1958)."

Rektor
Finn Johannessen
fra Luksefjellv. 25 under Rising f. 7/7-1926 d. 8/3-2004, s.a. Paul Johannessen.
g.m. Birgit Hulda (Bibbi Johannessen) f. 1932.
1. Elisabeth Johannessen.
2. Rolf Erik Johannessen f. 1957.
3. Finn Johannessen f. 1965.
Eier 1958.

Finn Johannessen er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Luksefjellveien
Hustomter utskilt fra gnr 58 Rising.


| Jernbanev. | Kvernbekkv. | Luksefjellv. | Parkv. | Petersborgv. | Rising Terrasse |


Det første husene i Luksefjellveien ligger under Gjerpen Prestegård (Gjerpen store).

Luksefjellv. 21A.
58/27 "Bekkevold". 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til Hans Gravklev for kr. 4750.-, dat.16. okt., tingl. 17. nov. 1920 herpå og bnr 40.


Hans Gravklev f. 6/9-1869 d. 1/12-1950.
g.m. Gunelie f. 18/9-1870 d. 18/4-1945.
1. Jenny Gravklev f. 16/12-1895 g.m. Josef Søntvedt.
Eier 1920.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 21 A (Gnr 58, bnr 27) er overdradd til Øyvind Tvedt Nykås og Liv Reidun Sølvi Melby (03.12.1980)."

Øyvind Tvedt Nykås f. 1959.
g.m. Liv Reidun Sølvi Melby f. 1953.
Eiere 1980.


Luksefjellv. 23.
58/60 "Solvang". 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Malakias Thorsen til Signe Steinbø for kr. 2100.-, dat. 18. febr., tinglyst 12. mars 1924."

Sigfred Steinbø fra Tørdal i Drangedal?
g.m. Signe f. 4/7-1888 d. 8/12-1963.

Kona sto som eier fra eiendommen ble kjøpt i 1924.

Thorleif Johan Kvålo f. 1930.
g.m. Anne Ida f. 1932.
1. Kai Tore Kvålo f. 1963.
2. Øystein Kvålo f. 1967.

Bodde her i 1969 og i 2013.


Luksefjellv. 25.
58/72 "Findstad".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Malakias Thorsen, med paategnet samtykke fra hustruen Marie, til Paul Johannessen for kr. 2475,00, inneholdene bestemmelser om
vand- og kloakledning, samt innhegningsplikt for kjøperen, dat. 31/1-1929, tinglyst 11/2-1929."

Paul Johannessen fra Løvenskioldsgate i Skien f. 17/11-1898 d. 13/11-1995, s.a. Peder Johannessen f. 4/8-1865 i Svindal, Østfold. Se Familie 48 - Fossum 1891.
g.m. Therese E. f. 18/2-1901 d. 7/7-1983.
1. Finn Johannessen f. 7/7-1926. Se Kvernbekkv. 16.
2. Bernt Johannessen f. 5/1-1930 d. 11/1-2002. Bodde i Siljan og ble ordfører der. Han startet opp og drev Herkules-senteret i Skien.
    Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Han bør få en egen biografi her!
Eier 1929.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 25 (Gnr 58, bnr 72) er overdradd til Finn Johannessen (16.12.1974). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 58, bnr 75. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 58, bnr 88
."

De gamle bodde her i 1985. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Luksefjellv. 29.
58/87 "Solheim".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Dette bruk er ved skylddeling 1936 utskilt fra bnr 68."
"Skjøte fra Malakias Thorsen f. 20/12-1890 til Lars Økter f. 4/10-1910 for kr. 1810.-, gjerdeplikt, plikt til å ta vand fra Norgaards vannverk, liksom
der kun må oppføres huser efterbyggerådets beskiftninger, likesom selgeren - for en tomt som er beliggende umiddelbart vestenfor den her solgte
tomt, har rett til å påkoble den til dette bruk anleggendes kloakkledning mot at der svares halvparten av omkostninger som har medgått til anleggets
utførelse, samt til fremtidig vedlikehold, dat. 31/8-1936, tinglyst 16/9-1936."

Lars Økter fra Økter store f. 4/10-1910 d. 1/1-1977, s.a. Sigvart Larsen Økter og Hella Hansdatter.
g.m. Theoline Mathilde Lauritsen fra Holmbakken under Foss f. 26/7-1914 d. 15/9-1936, d.a. Eilert Thomas Lauritsen.
1.
Lillian Økter f. 1935 g.m. Kåre Egeland f. 1932. Bosatt i Stavanger.
Eier 1936.

Lars Økter bodde her alene i 1969.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 29 (Gnr 58, bnr 87) er overdradd for kr 590.000 til Dag Roar Hegna og Marit Larsen (19.11.1986).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 58, bnr 316."


Luksefjellv. 30.
58/2.

Se Rising(2) "Rising søndre".


Luksefjellv. 41 (gammel adresse).
58/

Gunnar Otto Sem fra S. Rising f. 31/8-1930 d. 9/9-2020, s.a. Einar Sem.
g.m. Eldbjørg Helen f. 1932.
1. Anne Grethe Sem.
2. Morten Gunnar Sem.
3. Nina Marie Sem.
4. Gry Lene Sem.
 


Luksefjellv. 48 (gammel adresse).
58/92 ”Høgvold”.

Utskilt fra S. Rising (Einar Sem). Huset ble oppført 1939 av Nils Rød.

Nils M. Rød (Nils Martinsen Rød) fra Rød i Siljan f. 3/9-1898 d. 3/2-1940, s.a. Martin Andersen Rød fra øvre Grorud i Siljan.
g.m. Hilda Rønningen fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell f. 14/1-1897 d. 6/11-1970, d.a. Ole Torkildsen Rønningen.
1. Mary Rød f. 19/1-1922. Bosatt i den ene etasjen i barndomshjemmet. Ugift.
2. Edith Rød f. 11/12-1924 g.m. Thormod Didrik Wassvik Ulseth. Overtok huset.
Eier 1971.

Se også Nisterud under Bø, hvor Nils M. Rød sine foreldre bodde i noen år.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Thormod Didrik Wassvik Ulseth fra Gamvik i Finnmark f. 16/4-1922 d. 22/1-1990.
g.m. Edith Rød herfra f. 11/12-1924 d. 18/2-2004.

Familien Ulseth er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 48 (Gnr 58, bnr 92) er overdradd til Mary Rød og Edith Vassvik Ulseth (27.03.1971)."
Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 48 (Gnr 58, bnr 92) er overdradd fra Edith Vassvik Ulseth til Torill Bjelkemyr og Helene Ulseth Løwe (08.09.2004)."


Luksefjellv. 50.
58/181. Bedehus.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 50 (Gnr 58, bnr 181) er overdradd til Erik Gisholt (31.10.1973)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 50 (Gnr 58, bnr 181) er solgt for kr 330.000 fra Erik Gisholt til Endetidens Budskap (10.05.1991)."


Luksefjellv. 52.
58/159.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 52 (Gnr 58, bnr 159) er overdradd til Olaf Anker Bentsen (14.11.1953)."

Olaf Anker Bentsen f. 14/9-1917 d. 4/9-2001.
g.m. Magnhild f. 14/9-1911 d. 21/4-1984.
1. Leif Vidar Bentsen f. 1943.
2. Oddvar Bentsen f. 1/4-1949 d. 19/7-2004.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 52 (Gnr 58, bnr 159) er overdradd fra Olaf Anker Bentsen til Leif Vidar Bentsen og Oddvar Bentsen (10.12.2001)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 52 (Gnr 58, bnr 159) er overdradd for kr 490.000 fra Leif Vidar Bentsen og Oddvar Bentsen til Espen Bentsen (10.12.2001)."


Luksefjellv. 53.
58/175 ”Fjellbu”. Oppført 1958 av Anders A. Fjeld. Kolonialforretning (Meny-Rising).


Luksefjellv. 53. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Kjøpmann
Anders A. Fjeld
fra Venstøp(66) f. 16/6-1903 på S. Mo d. 9/1-1996, s.a. Anders Andersen Fjeld.
g. i Gjerpen kirke 14/9-1929 m. Elly Synnøve Lydhus f. 7/11-1909 i Oslo d. 25/4-2004, d.a. Kristian Andersen Lydhus f. 14/1-1866 d. 9/12-1919 og Nikoline Gregersen fra Stavern f. 29/11-1877 d. 20/6-1953.
1. Kristian A. Lydhus Fjeld f. 1929. Se Luksefjellv. 348 under Tufte.
2. Berit Fjeld f. 11/5-1934 d. 29/5-1972 g.m. NN Næss Johnsen. Bodde på Limi på 1950-tallet.
3. Aase Rigmor Fjeld f. 1936. Bosatt her.

Anders A. Fjeld ble født på S. Mo. Hans far kjøpte i 1923 gården Venstøp(66) ”Høibø” og hadde kolonialforretning der.

Lydhus stammer fra gården Lyhus i Berg sogn i Brunlanes. Lydhus er den gamle stavemåten.
I vielsesprotokollen, som er åpen for alle, står det at Elly Synnøves biologiske far var malersvend Knut Aasmund Svendsen.

Anders Fjeld startet sin første kolonialforretning i Luksefjellveien 135 under Grini.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 53 (Gnr 58, bnr 175) er overdradd til Aase Rigmor Fjeld (21.07.1975)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 53 (Gnr 58, bnr 175) er solgt for kr 849.280 fra Aase Rigmor Fjeld til Fjeld Eiendom as (14.01.1998)."


Luksefjellv. 57.
58/1.

Dette er Rising(1) "Rising nordre".


Luksefjellv. 64.
58/85 "Lydhus".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Einar Sem og hustru Ragnhild til Anders Fjeld for kr. 1600.- med gjerdeplikt og plikt til at holde fjærkre innhegnet, liksom
kjøperen er gjort opmerksom på at i tilfelle Risingbeboerne taper den prosess de fører mot Nordgaards vandverk, må ta vand fra dette
vandverk, dat. 15/8-1935, tinglyst 6/9-1935."

Anders Fjeld.
Eier 1935.

Arne W. Skjærum f. 30/10-1922 d. 6/6-1983.
g.m. Alfhild M. f. 29/7-1927 d. 3/11-1993.
1. Kjell Øivind Skjærum f. 1944. Se Luksefjellv. 849 under Eriksrød.
2. Elin Skjærum f. 1951.
3. Fred Inge Skjærum f. 1964.

Alfhild og Arne Skjærum er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 64 (Gnr 58, bnr 85) er overdradd for kr 300.000 til Øivind Løvlund Thorsen (15.12.1988)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 64 (Gnr 58, bnr 85) er solgt for kr 1.425.000 fra Øivind Løvlund Thorsen til Morten Fevang (12.11.2004).
Salget omfatter også Gnr 58, bnr 93."


Luksefjellv. 66.
58/81 "Fagertun".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Einar Sem til Erling Eriksen for kr. 1600.- med gjerdeplikt og plikt til at holde eventuelt fjærkre innestengt, liksom
kjøperen er gjort opmerksom på at i tilfelle Risingbeboerne taper saken mot Nordgaards vandverk, må han ta vand fra dette
vandverk, dat. 4/5-1935, tinglyst 6/9-1935."

Erling Ivar Eriksen f. 16/5-1909 d. 20/2-1989.
g.m. Marie Elisabeth f. 2/5-1910 d. 24/5-1981.
Eier 1935.

Denne familien bodde på Sommerfryd i 1969. De er begge gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 66 (Gnr 58, bnr 81) er overdradd fra til Per Henning Johansen (18.03.1972).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, Bnr 120."

Per Henning Johansen fra Jernbanev. 58 under Rising f. 1935, s.a. Peder Johansen.
g.m. Laila Grethe M. f. 1939.
1. Jo-Ela Erling Johansen f. 1968.
2. Sarah Linn Johansen f. 1972.
Eier 1972.


Parkveien
Hustomter utskilt fra gnr 58 Rising.


| Jernbanev. | Kvernbekkv. | Luksefjellv. | Parkv. | Petersborgv. | Rising Terrasse |


Parkv. 11.
58/141.


Parkv. 11. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Parkvegen 11 (Gnr 58, bnr 141) er overdradd til Arne Skarung (03.11.1951)."

Arne Skarung f. 8/11-1916 d. 10/8-1993.
g.m. Gerd W. Solveig Nilsen f. 1/2-1919 d. 2/10-1989.
1. Grethe S. Skarung f. 1944 g.m. Atle Nilsen.
Eier 1951.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Parkvegen 11 (Gnr 58, bnr 141) er overdradd fra Arne Skarung til Grethe Solveig Skarung Nilsen og Elsie Kristin Skarung (24.08.1993)."
Fra Grunnboka: "Andel av Parkvegen 11 (Gnr 58, bnr 141) er solgt for kr 260.000 fra Elsie Kristin Skarung til Atle Nilsen (30.12.1994)."
Fra Grunnboka: "Andel av Parkvegen 11 (Gnr 58, bnr 141) er solgt for kr 220.000 fra Grethe Solveig Skarung Nilsen til Atle Nilsen (18.11.1996)."


Parkv. 12.
58/162.


Parkv. 12. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Lærer
Aanond Aanondsen
fra Rauland(?) f. 28/4-1894 d. 26/6-1957.
g.m. Astrid Lilly f. 10/4-1904 d. 9/8-1979.
1. Svein Aanondsen f. 1940.

Folketellingen 1910: Aanond Aanondsen var da militær skoleelev og bodde i "Gardekassernen" i Aker herred.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Parkvegen 12 (Gnr 58, bnr 162) er overdradd til Svein Aanondsen og Kari Haldis Aanondsen (09.05.1979)."

Svein Aanondsen herfra f. 1940.
g.m. Kari Haldis f. 1937.
Eiere 1979.


."Parkv. 13.
58/138.


Parkv. 13. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Skogsarbeider
Sigurd Aadalen
fra Sandsvær f. 2/8-1914 d. 27/12-1967, s.a. skogsarbeider Martin Aadalen og hustru Berthe Marie f. Stensrud.
g. sept. 1937 m. Rakel Alvilde Godal fra Lia under Godal i Luksefjell f. 30/6-1915 d. 16/11-2006, d.a. skogsarbeider Ole Abrahamsen Godal.
1. Odd Magnar Aadalen f. 1939.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Parkvegen 13 (Gnr 58, bnr 138) er overdradd fra Rakel Alvilde Aadalen til Odd Magnar Aadalen og Unni Von Hafenbrädl (20.02.2007)."
Fra Grunnboka: "Parkvegen 13 (Gnr 58, bnr 138) er solgt for kr 1.570.000 fra Odd Magnar Aadalen og Unni Von Hafenbrädl til Irene Kittilsen og Svein-Erik Olsen (20.02.2007)."


Parkv. 15.
58/139.


Parkv. 15. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Jernbanearbeider
August Simen Melleby f. 23/12-1883 d. 18/2-1972.
g.m. Marianne Julie f. 27/3-1882 d. 6/4-1963.
1. Johan August Melleby f. 13/9-1919 i Sauherad. Se nedenfor.
2. Willy Siggen Mellebye f. 31/3-1922 d. 15/3-1975. Se Ersø under Hauen. Flyttet siden til Åfoss.
Eier i 1934.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Deres gravsted ble slettet i 2005.

Fra Grunnboka: "Andel av Parkvegen 15 (Gnr 58, bnr 139) er overdradd til Johan Melleby (20.04.1951)."

Johan Melleby (Johan August Melleby) f. 13/9-1919 i Sauherad d. 2/4-2000, s.a. jernbanearbeider August Simen Melleby.
g.m. Solveig f. 23/11-1920 d. 6/4-1995.
1. Laila Melleby f. 1944.
2. Ole Johan Melleby f. 15/7-1945 d. 20/11-2013.
Eier 1951.

Johan Mellby ble konfirmert i Gjerpen kirke den 14. oktober 1934. Familiens adresse ble da skrevet for Nordre Rising.

Gravlagt på Gjerpen kirkekård.

Fra Grunnboka: "Parkvegen 15 (Gnr 58, bnr 139) er solgt for kr 630.000 fra Johan Melleby til Kjersti Wold og Roman Birmanis (30.11.1998)."


Parkv. 17.
58/137.


Parkv. 17. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Karl Haraldsen fra Skien f. 9/11-1888 d. 15/7-1963, s.a. skipskaptein Jens Haraldsen og Karen Olsen.
g1g i Skien 13/12-1909 m. sypike Anna Olsen fra Bakken i Skien f. 25/2-1885 på Spirdalen i Valebø (i Holla), d.a. hugger på sagbruk Ole Olsen Spirdalen og Tone Johannesdatter..
g2g m. Kirsten  f. 4/10-1898 d. 29/11-1988.
Eier siden før 1960.

Han ble konfirmert i Skien 19. april 1903 med adresse Eilert Sundsgate 9. Anna Olsen ble konfirmert i Skien
med adresse Bakken den 9/4-1899.

Ifølge folketellingen 1910, bodde da Karl Haraldsen i Landstadsgate i Skien med sin første hustru.
Det var der nevnt at han var invalid. Se folketellingen for Skien 1910.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen. 

Fra Grunnboka: "Andel av Parkvegen 17 (Gnr 58, bnr 137) er overdradd for kr 420.000 til Anfred Eggesvik (17.10.1986)."


Parkv. 19.
58/119 "Parkveien 1".


Parkv. 19. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Thorleif Aas fra S. Ås(B) f. 20/9-1918, s.a. Johannes Madsen Aas.
g.m. Elna Berg f. 15/2-1918.
Eier i 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 58

119

Rising - Parkv. 1

Thorleif Aas

0 mark 06 øre


Torleiv Flåthaug f. 6/10-1911.
g.m. Aase f. 28/2-1914.

Fra Grunnboka: "
Andel av Parkvegen 19 (Gnr 58, bnr 119) er overdradd til Astrid Aass (11.08.1947)."

Astrid Aass f. 15/6-1906.
1. Marit Didrikke Aass f. 1942 gift Tveit.
Eier 1947.

Fra Grunnboka: "
Parkvegen 19 (Gnr 58, bnr 119) er overdradd fra Astrid Aass til Marit Diderikke Tveit (01.07.1993)."


Parkv. 21.
58/120.

1.
Thomas Thomassen f. 26/5-1908 d. 16/11-1986.
g.m. Gerd f. 19/2-1916 d. 1/1-1986.

Han eier før 1950 huset sammen med sin bror Sverre Thomassen.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "58/120 'Parkv. 3', Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Thomas og Sverre Thomassen."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

2.
Sverre Thomassen f. 3/4-1906 d. 8/9-1973.
g.m. Ella f. 9/7-1917 d. 14/7-1989.

Han eier før 1950 huset sammen med sin bror Thomas Thomassen.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "58/120 'Parkv. 3', Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Thomas og Sverre Thomassen."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Parkvegen 21 (Gnr 58, bnr 120) er overdradd for kr 360.000 til Torgunn Thomassen (06.03.1990)."

Fra Grunnboka: "Parkvegen 21 (Gnr 58, bnr 120) er solgt for kr 790.000 fra Torgunn Thomassen til Mette Fjulsrud og
Inge Fjulsrud
(12.05.1997)."


Parkv. 23.
58/86 "Raneng".


Parkv. 23. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Utskilt som hustomt 1935.

KIlde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Einar Sem med hustru Ragnhild
til Karl Tveten for kr. 1100.-, med plikt for kjøper til å fullføre anlegget av en nermere betegnet vei,
og til vedlikehold av samme, plikt til å ta vann fra Norgårds Vannverk, hvis dette ved dom blir tilkjent vannleveringsrett til hovedbølet, samt
gjerdeplikt og plikt til å holde fjærkre innhegnet, dat. 1/2., tinglyst 12/2-1936."

Kasserer i Gjerpen og Solum Sparebank
Karl Tveten fra Tveten under Rising f. 28/10-1904 d. 10/5-1989, s.a. Jørgen Thygesen Tveten.
g. 12/10-1929 m. Ingeborg Lunden fra Ulefoss f. 8/5-1906 d. 2/11-1968, d.a. sliperiarbeider Gunnar Johansen Lunden og Johanne Karine Olsen (Olsdatter).
1. Maren Johanne Tveten (Mosse Tveten) f. 9/8-1930 g.m. Ragnar Larsen. Se Rising Terrasse 62.
2. Jan Tyke Tveten f. 4/6-1935 g. i mormonertempelet i Salt Lake City, USA 6/12-1961 m. Ruth Lorraine Dale.
Eier 1936.

Enkemannen Karl Tveten flyttet til Gamlegrensa 10 i 1974.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Rune Larsen fra Rising Terrasse 62 f. 1953.
g. 22/3-1975 m. Inger Lise Karlsen fra Herøya i Eidanger (nå Porsgrunn) f. 1954.
1. Stein Larsen f. 1975 i Skien.
2. Morten Larsen f. 1979 i Tvedestrand (født på Porsgrunn sykehus).
Eier 1975.

Rune Larsen kjøpte huset av sin bestefar (morfar) i 1975. Huset ble solgt i 1979 da denne familien flyttet
til Tvedestrand, Aust Agder.

Fra Grunnboka: "
Andel av Parkvegen 23 (Gnr 58, bnr 86) er overdradd til Odin Langslet (08.01.1979)."


Parkv. 25.
58/80 "Erikshaug".


Parkv. 25. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Einar Sem til Jonas Eriksrød for kr. 1600.-, inneholdene nermere bestemmelser om kloakledning, likesom kjøperen er
gjort bekjent med at hvis Risingbeboerne taper saken mot Nordgaards vandverk, må han ta vand fra dette, gjerdeplikt samt plikt til
at holde fjærkre innestengt, dat. 10/8-1934, tingl. 17/8-1934."

Busseier, sjåfør, Luksefjellruta
Jonas M. Eriksrød
(Jonas Martinius Eriksrød) fra Mauråsen under Tufte ved Jønnevald f. 29/2-1908 d. 15/1-1993, s.a. steinhugger Peder Johnsen Eriksrød.
g.m. Karen Haugen fra V. Haugen under Berberg f. 10/2-1912 d. 28/9-1970, d.a. Knut G. Haugen.
1. Anne Marie Eriksrød (Mia).
2. Kjell Ivar Eriksrød f. 8/6-1933.
3. Karin Eriksrød.
4. Ragnhild f. 9/11-1942 d. 11/11-1942.
5. Jan Arne Eriksrød f. 1943. Overtok huset.
Eier 1934.

Fra Grunnboka: "
Andel av Parkvegen 25 (Gnr 58, bnr 80) er overdradd til Jan Arne Eriksrød (02.09.1975)."

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Jan Arne Eriksrød herfra f. 1943.
g.m. Bente Marit f. 1950.
Eier 1975.

Fra Grunnboka: "
Parkvegen 25 (Gnr 58, bnr 80) er solgt for kr 910.000 fra Jan Arne Eriksrød til Brynjolfur Gudmundsson (13.06.1995)."


Parkv. 27 C.
58/70 "Bjørkhaug".


Parkv. 27 C. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Einar Sem med hustruen Ragnhild Sems paategede samtykke til Olaf Myhra for kr. 1600.- inneholdene bestemmelser om kloakk,
forsyning og gjerdehold, dat. 13/12-1928, tinglyst 17/12-1928."

Sjåfør (1922)
Olaf Myhra
(Olaf Kastet) fra Myra under Nøklegård f. 18/4-1899 på Kastet under Foss d. 27/5-1959, s.a. Ole Pedersen Myhra.
g. 11/11-1922 m. Kristiane Marie Svendsen fra Limi f. 29/6-1897 d. 18/2-1984, d.a. lærer Fredrik Svendsen.
Eier 1928.
Barn?

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

1.
Såmund Såmundsen
f. 5/4-1909 d. 20/3-1993.
Bodde her i 1969. Ugift.

Han flyttet siden til Are Frodesv. 3 under Mæla.

2.
John Erik Alfons Hegg f. 25/12-1909.
g.m. Gunhild Marie f. 8/5-1915.
1.
Inger Lise Hegg fra Rising f. 1942 g.m. Olav Vasbø. Se Venstøpbakken 22 under Venstøp.
2. May Britt Hegg f. 1947.
Flere barn?

Bodde her i 1969.

Søstrene
Johanne Tufte f. 31/12-1913, d.a. Olaf H. Tufte. Ugift.
og
Lilly Tufte f. 7/7-1917, d.a. Olaf H. Tufte. Ugift.
Begge fra Tufte(3). De bodde her etter 1969.

Fra Grunnboka: "Andel av Parkvegen 27 (Gnr 58, bnr 70) er overdradd for kr 400.000 til Oddgeir Johan Knutsen og Anne Øverbø (23.06.1989)."


Parkv. 29.
58/228.


Parkv. 29. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Arvid Smith f. 28/11-1925.
g.m. Gudrun Synnøve f. 20/4-1925.
1. Inger Wenche Smith gift Pedersen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Parkvegen 29 (Gnr 58, bnr 228) er overdradd til Gudrun Synnøve Smith (31.12.1979)."
Fra Grunnboka: "Parkvegen 29 (Gnr 58, bnr 228) er overdradd fra Gudrun Synnøve Smith til Inger Wenche Smith Pedersen (05.12.2005)."


Petersborgveien
Hustomter utskilt fra gnr 58 Rising.


| Jernbanev. | Kvernbekkv. | Luksefjellv. | Parkv. | Petersborgv. | Rising Terrasse |


Petersborgv. 2.
58/7.


Petersborgv. 2. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grundbrev fra Jørgen Halvorsen Rising til skomager Olaus Kristensen med Panteret forbeholdt for den aarlige afgift 12 kr.,
for indtil 36 kr. samt forkjøbsret, dat. 24. april, tingl. 1. aug. 1893."

Skomakermester, huseier
Olaus Kristensen fra Mofjelleie i Botne, Vestfold f. 1856 d. før 1906, s.a. Kristen Nilsen.
g. i Siljan 2/11-1879 m. Anne Margrethe Christiansdatter fra Ås(1) f. 25/9-1857 i Siljan, d.a. Christian Evensen.
1. Anna Dorthea Kristensen f. 1880 Sandsvær.
2. Olava Karoline Kristensen f. 17/9-1881 på Grini d. 1/8-1897 på Fossum.
3. Kristian Kristiansen f. 25/7-1883 på Grini g. i Skien 2/7-1906 m. syerske Olga Elise Halvorsen f. 1882 i Eidanger.
4. Olaf f. 12/4-1886 på Rising d. 8/7-1887 på Venstøp (Fossum?).
5. Margrethe Kristiansen f. 2/9-1891 på Rising.
6. Oskar Kristensen f. 2/12-1893.
7. Einar f. 11/7-1896 på Fossum d. 19/7-1897 på Fossum.
Eier 1893.

Mange takk til Anne Marit Knudsen (2015).

Olaus Kristensen bodde i Solberg i Sandsvær (Kongsberg) før han giftet seg. Anne Margrethe var i tjeneste i Siljan.
Familien bodde her fra ca. 1886-1893. De er oppført på Fossum, hvor han er vekter, under folketellingen 1900.
Se Familie 17 - Fossum 1900.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Olaus Kristensen til Isak Johannessen Nykaas paa udstederens, af ham selv opførte hus med tomt, for kr. 1150.-,
dat. 18. april, tinglyst 1. aug. 1893."

Skomaker, tømrer, sliperiarbeider
Isak Johansen Nykaas fra Nykås under Mo f. 21/6-1863 d. okt. 1948, s.a. Johan Nykaas.
g. 6/2-1891 m. Maren Markusdatter fra Doksrød(2) f. 25/2-1865 d. juni 1939, d.a. Markus Olsen Doksrød.
1. Johan Nykås f. 19/1-1892 på Fossum. Johan Nykås drev bakerforretning i Skien.
2. Halvor Nykås f. 10/12-1893 på Fossum. Død før 1937. Ugift.
3. Karen Marie Nykås f. 21/10-1896 på Fossum d. 19/4-1984 g.m. NN Kabbe død før 1937. Hun bodde hos sine foreldre etter hun ble enke.
Eier 1893.

Isak var en tur i N. Amerika og besøkte familien fra mai 1885, men kom tilbake til Gjerpen. Se Presteattest av 8/5-1885.
Ved vielsen i 1891 har presten skrevet en notis: "Begges mødre er Søskendebørn."

Denne familien bodde på Fossum i januar 1892, i desember 1893 og i februar 1897. Isak hadde da arbeide
ved tresliperiet.
Han skal ha bygd dette huset rundt 1893. Han delte siden opp eiendommen og solgte flere hustomter her.

Eier i 1950: Karen Marie Kabbe. Datter herfra.

Fra Grunnboka: "Andel av Petersborgvegen 2 (Gnr 58, bnr 7) er overdradd til Leif Ekornrød (03.03.1965)."

Audioingeniør
Leif Ekornrød
fra Luksefjellv. 719 under Jønnevald f. 1938, s.a. Lars Marinius Ekornrød og Esther Nykaas.
g.m. Britt Ellen Andersen fra Skottfoss f. 11/2-1941 d. 5/8-2017.
1. Marianne Ekornrød f. 1960.
2. Heidi Ekornrød f. 1963.
3. Line Beate Ekornrød f. 1966.
4. Anya Merete Ekornrød f. 1973.
Eier 1965.

Leif Ekornrød har i mange år vært en meget interessert radioamatør. Han er audioingeniør av utdannelse.
Han har også tidligere vært fengselsbetjent.


Petersborgv. 4.
58/18 ”Norheim”. Utskilt fra N. Rising. Oppført i 1916 av John Eriksen.

Bygningsarbeider
John Eriksen
fra Sauherad f. 17/8-1882 d. 29/1-1966, s.a. Erik Asjerson fra Heddal og Margit Olsdatter fra Sauherad.
g.m. Berthe Karine Rønningen fra S. Rønningen i Luksefjell f. 22/2-1886 d. 6/4-1950, d.a. Ole Torkildsen Rønningen.
1. Erling Ivar Eriksen f. 16/5-1909 d. 20/2-1989 g.m. Marie Elisabeth Fredriksen fra Skien f. 2/5-1910 d. 24/5-1981. Bodde i Skien.
2. Oskar Eugen Eriksen f. 15/4-1915. Se nedenfor.
3. Frank William Eriksen f. 1939 g.m. Anna Jacubcyk-Firlej fra Polen f. 1952.
4. Edle Viola Eriksen.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Oskar Eugen Eriksen herfra f. 15/4-1915 d. 12/3-2007.
g.m. Borghild Marie Aasland fra Putland under Setre i Luksefjell f. 27/3-1916 d. 21/10-2007, d.a. Halvor Aasland.
1. Frank William Eriksen f. 1939. Bosatt i Petersborgv. 6 under Rising.

Dette ekteparet flyttet til Slemdalstun 4 i Skien før 1994.


Petersborgv. 7.
58/73 "Soly".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grunnbrev fra Randi Rising Enggrav med mann Jørgen Enggrav til Helene Høiset med årlig grundleie kr. 90.-, panterett for kr. 1800 + 3 års avgift
og gjerdeplikt med påtegnet prioritetsavvikelse fra grundherren for alle rettigheter til fordel for boligbanklån kr. 4000.-, dat. 18/9-1930, tingl. 5/12-1930.

"Skjøte fra Halvor Høiset og hustru Marie til Nils Green for kr. 6000.-, dat. april 1932, tingl. 23/5-1932."

Nils Green f. 29/3-1892 d. 18/1-1982.
g.m. Johanne f. 25/7-1895 d. 14/11-1978.
1. Ole Reidar Green f. 24/12-1920. Se Petersborgv. 9.

Dette ekteparet er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka:
"
Andel av Petersborgvegen 7 (Gnr 58, bnr 73) er overdradd til Inger Sofie Bøe Finseth og Jan Alfred Finseth (29.06.1982)."


Petersborgv. 8.
58/217.

Fra Grunnboka: "Andel av Petersborgvegen 8 (Gnr 58, bnr 217) er overdradd til Rolf Andersen (08.06.1964)."

Rolf Andersen f. 22/10-1926 d. 30/8-2016.
g.m. Ruth f. 18/12-1925.
1. Olav Andersen f. 8/3-1951 d. 20/4-2007 g.m. Solfrid.
2. Stephen Andersen g.m. Marit.
Eier 1964.


Petersborgv. 9.
58/74.

Fra Grunnboka: "Andel av Petersborgvegen 9 (Gnr 58, bnr 74) er overdradd til Ole Reidar Green (21.05.1962)."

Ole Reidar Green fra Petersborgv. 7 f. 24/12-1920 d. 22/9-1999, s.a. Nils Green.
g.m. Elsa f. 22/8-1920.
Eier 1962.

Han skrev seg for Reidar Green. Han er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka: "Petersborgvegen 9 (Gnr 58, bnr 74) er solgt for kr 1.560.000 fra Elsa Green til Elin Katrine Gundersen og Anders Nilssen (21.08.2006)."


Petersborgv. 10.
58/55 "Maihaugen".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til Henrik A. Ruud for kr. 210, dat. 15. sept., tingl. 30. sept. 1922."

Se Rising Terrasse 13.

Fra Grunnboka: "Andel av Petersborgvegen 10 (Gnr 58, bnr 59) er overdradd til Stephen Andersen og Marit Stensrød Andersen (11.08.1982)."


Rising Terrasse 13 - 83
Hustomter utskilt fra gnr 58 Rising.

Lavere husnummer i Rising Terrasse ligger under Gjerpen Prestegård.


| Jernbanev. | Kvernbekkv. | Luksefjellv. | Parkv. | Petersborgv. | Rising Terrasse |


Rising Terrasse 13.
58/12 "Maihaugen". Utskilt fra V. Rising(3) i 1916.


Rising Terrasse 13. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra H. Haugerød til Henrik August Ruud for kr. 1.540,00 med forskrifter angående vandledning til dette bruk m.m., dat. 25. febr., tinglyst 15. mars 1916."

Lokomotivfører
Henrik August Ruud
(Henrik A. Ruud) fra Drammen f. 25/12-1879 i Kristiania, s.a. lokomotivfører Johan Ruud.
g. i Gjerpen 1/7-1900 m. Minda Kristine Andersen fra Falkum(11) "Haven" f. 13/6-1880 d. 7/6-1964, d.a. Anton Andersen og Aavet Hansine Petrea Christensdatter (Nærum).
1. Astrid Emelie Ruud f. 17/9-1900 i Skien.
2. Johan Breda Ruud f. 29/1-1904 i Skien d. 18/2-1988 g.m. Ragnhild f. 7/6-1904 d. 18/6-1987. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
3. Ragnhild Petrea Ruud f. 27/7-1905 i Skien.
4. Aslaug Henriette Ruud f. 18/8-1909 i Skien.
Eier 1916.

Dette er den første hustomta som ble solgt og bebygd på Rising. Huset ble oppført rundt 1916.

Fra vielsen i Gjerpen kirke den 1. juli 1900:
"
1/7-1900
Henrik August Ruud, Lokomotivpudser Skien, f. Kristiania 1879, konf. Strømsø 1895. F: Lokomotivfører Johan Ruud.
Minda Kristine Andersen, f. Gj. 1880. F: Gmd. Anton Andersen Haven."


Denne familien bodde under folketellingen 1910 i Kongensgate i Skien. Se 1910.


Faksimile av Telemark Arbeiderblad (TA), Torsdag 30. juni 1960.

Magne Thygesen kjøpte huset av Ruud i 1971. Han solgte huset i 1988 til Lars Peter Laukvik.
Da kjøpte Thygesen Limiløkka 68 og flytta inn der. I 2011 kjøpte de nytt hus i Sommerfrydv. 25.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 13 (Gnr 58, bnr 12) er overdradd for kr 820.000 til Lars Peter Laukvik og Sidsel Laukvik (12.08.1988)."


Rising Terrasse 14.
58/38 "Fjellstad".


Rising Terrasse 14. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Matrikkelforslaget 1950. 58/38 Fjellstad. Skyldmark 0 mark 8 øre. Eier Ole Gulliksen.

Gunleik A. Gulliksen f. 5/5-1917 d. 27/12-1985.
g.m. Bergliot f. 30/3-1917 d. 2/11-1996.
Eier i 1969.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 14 (Gnr 58, bnr 38) er overdradd for kr 680.000 til Tom Jensen og Inger Andersen (13.04.1987)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 14 (Gnr 58, bnr 38) er solgt for kr 2.300.000 fra Tom Jensen og Inger Andersen til Marit Thrana og
Espen Hugo Isaksen
(06.08.2008)."


Rising Terrasse 17A.
58/16 "Solheim". Utskilt fra Rising(3) i 1917.


Rising Terrasse 17A. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra H. Haugerød til byggmester Karl Hansen for kr. 2794,00 paa dette bruk og bnr 15 og 17 med ret til at tage vand av den over Rising
løpende vandledning, dat. 15., tingl. 24. nov. 1917."
"Skjøte fra Karl Hansen til Oluf Andersen for kr. 2000.-, med ret til vei i fellesskap med eieren av bnr 17, dat. 30. des. 1919, tingl. 14. jan. 1920."

"Skylddelingsforretning avholdt 23. okt., tingl. 17. nov. 1920, hvorved er utskilt bnr 49 "Fjeldheim" av skyldmark 0,03 øre til Walter Andersen." Se Rising Terrasse 19B

Oluf Andersen.
Eier 1920.

"Skjøte fra Oluf Andersen til Tengell Thygesen for kr. 15.000.- dat. 15. mars, tingl. 29. mars 1924."

Bankdirektør
Tengell Kjær
(Tengell Thygesen Kjær) f. 28/10-1894 i Frognerv. i Skien d. 4/3-1974, s.a. kjøpmann Kristian Thygesen fra Kjær(8).
g. i Gjerpen 16/5-1924 m. Ingeborg Amanda Tangen fra Dyrendal under Fossum f. 25/8-1899 d. 3/11-1990, d.a. landmåler Torkild Torkildsen Tangen.
1. Kristian Kjær f. 1925 g. 1950 m. Ester Kristine Hemmingsen Lieng f. 6/6-1928 i Balsfjord d. i Skien 24/2-2016, d.a. Petter Amandus Hemmingsen Lieng. Bosatt på Stigeråsen, Gulset.
    Barn 1. Helge Kjær f. 1951.
    Barn 2. Ellinor Kjær f. 1956.
    Barn 3. Anne Grete Kjær f. 1959.
    Barn 4. Inger Merete Kjær f. 1966.
2. Anne Synnøv Kjær f. 30/5-1927 g.m. Rolv Ivar Iversen f. 8/2-1921. Bosatt i Porsgrunn.
    Barn 1. Marit Iversen f. 1953.
    Barn 2. Jan Georg Iversen f. 1956.
3. Torstein Kjær f. 12/12-1930, ingenør, g.m. Ingrid Jemteland f. 4/4-1937. Bosatt på Nesøya i Bærum.
    Barn 1. Chatarina Ingeborg Kjær f. 1966.
    Barn 2. Thyge Johan Kjær f. 1968. Bosatt i Asker.
    Barn 3. Vidar Christian Kjær f. 1969.
4. Tengell Kjær f. 1940 g.m. Berit Andreassen f. 1944. Bosatt i Tønsberg.
    Barn 1. Stein Morten Kjær f. 1964. Bosatt i Oslo 6.
    Barn 2. Hege Kristine Kjær f. 1966.
Eier 1924.


Tengel Kjær og frue Ingeborg med 1. barnebarn Helge.
Foto: Privat.
Innsendt av oldebarn Anita Kjær Hansen 2013.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Rising Terrasse 18.


Rising Terrasse 18. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Info kommer.


Rising Terrasse 19A.
58/17 ”Solhaug”. Utskilt fra Rising(3). Det første huset her ble oppført i 1925.


Dagens Rising Terrasse 19A. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra H. Haugerød til byggmester Karl Hansen for kr. 2794,00 paa dette bruk og bnr 15 og 16 med ret til at tage vand av den over Rising
løpende vandledning, dat. 15., tingl. 24. nov. 1917."
"Skjøte fra Karl Hansen til Karl Gudmundsen for kr. 2650.-. Kjøperen skal av tomtens søndre grænse avstaa grunn til en 3 meter bred og 25,5 meter
lang vei til fælles bruk, dat. 21. juli, tingl. 13. aug. 1919."
"Skjøte fra K. A. Gudmundsen til Oskar Skilbred for kr. 3000.-, dat. 25. april 1925, tingl. 13. mai 1925."

Sjåfør
Oskar Skilbred
fra Skilbred(4) f. 7/2-1899 d. 18/1-1980, s.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
g. i Gjerpen 8/5-1926 m. Agnes Sanni fra Løvenskioldsg. i Skien f. 11/6-1900 i Skien d. 21/3-1986, d.a. snekker Laurits Sanni fra Sanni(4).
Forlovere: "Sverre Skilbred, Gjerpen og Laurits Sanni, Skien."
1. Liv Rigmor Skilbred f. 1934 g.m. Arne Andreas Rugstad. Overtok huset.
Eier 1925.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 19 A (Gnr 58, bnr 17) er overdradd til Liv Rigmor Rugstad og Arne Andreas Rugstad (06.02.1973)."

Arne Andreas Rugstad f. 1930.
g.m. Liv Rigmor Skilbred herfra f. 1934, d.a. Oskar Skilbred.
1. Nina Rugstad f. 1960.
2. Hilde Rugstad f. 1964.
Eiere 1973.


Rising Terrasse 19B.
58/49 ”Fjeldheim”. Utskilt fra 58/16 i november 1920. Huset ble oppført rundt 1928.


Rising Terrasse 19B. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen:
(Se Rising Terrasse 17B): "Skylddelingsforretning avholdt 23. okt., tingl. 17. nov. 1920, hvorved er utskilt bnr 49 "Fjeldheim" av skyldmark 0,03 øre til Walter Andersen."
"Skjøte fra Oluf Andersen til Walter Andersen for kr. 1000,00, dat. 9., tinglyst 15. des. 1920."

Byggmester, murmester
Karl Walter Andersen
(Walter Andersen) f. 4/12-1895 d. 13/4-1962, s.a. murmester Andersen.
g. ca. 1924 m. Sara Eleonore f. 14/8-1889 d. 22/12-1965.
1. Ruth Andersen.
2. Lillemor Andersen.
3. Vesla Andersen.
Eier 1920.

Denne familien bodde i Grinibakkene under Grini på 1960-tallet. Enka flytta til ett av barna på
Grøtsund ved Skotfoss, men ble gravlagt i Gjerpen.


Kilde: Norig den 25/2-1924. Nasjonalbiblioteket.


Skofabrikkarbeider
Walther Andersen
f. 17/4-1929 d. 2/10-2000.
g. 1952 m. Aase Edith Gunnestad fra Skien f. 30/6-1929 d. 9/5-2006.
1. Geir Walther Andersen f. 27/1-1953 d. 153-1995.

Walther Andersen er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen. 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Ifølge skjøte paa bnr 16, tinglyst 29/3-1924, har nevnte bruk rett til 2 1/2 meter bred vei over dette bruk."
"Avsetningsforretning (utleggsfor.) hos Walter Andersen til O. Stensrud A/S v/ overrettssakfører Christensen for kr. 134,56 med utlegg heri m.m., avholdt 8/11-1927, tingl. 9/11-1927."
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 27/12-1928, tingl. 4/1-1929."

Slakter, pølsemaker
John Johansen Grini fra Grini(11) f. 13/2-1884 d. 12/1-1966, s.a. slakter Johan Jansen Grini.
g.m. Jenny Petrine Sørum fra Norderhov i Buskerud f. 3/5-1887 i "Ringen" d. 24/1-1964, d.a. Johan Kristiansen og Pauline Pedersdatter.
1. Johan Grini f. 2/2-1909. Se nedenfor.                  
2. Hans Haukelid Grini f. 29/12-1910 i Arentzg. i Skien.
3. Alf Grini f. 26/10-1912 i Arentzg. i Skien g.m. Benny NN. Bosatt i Halden.
4. Alfhild Grini gift og bosatt i Drøbak.
5. Per Grini f. 27/1-1921 d. 14/8-1986 g.m. Anne Katrine ”Tutte” f. 26/2-1921 d. 17/6-2006. Gravlagt på Gimsøy kirkegård.
Eier 1929.

Denne familien bodde flere år i slakteriet på Li i Skien der han jobbet, før han kjøpte dette huset på tvangsauksjon.
Under folketellingen 1910 for Skien, bodde de i Arentzgate.

Gravstedet ble slettet i 2006. Derfor eksisterer det ikke foto av gravstøtta.

Pølsemaker
Johan Grini
herfra f. 2/2-1909 d. 29/8-1975, s.a. John Johansen Grini.
g.m. Gudrun Hansen fra Gråtenmoen i Solum f. 14/4-1912 d. 16/1-1965, d.a. Kristian og Marie Hansen.
1. Jan Erik Grini f. 1936. Overtok huset.
Flere barn?

Gravstedet ble slettet i 2006. Derfor eksisterer det ikke foto av gravstøtta.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 19 B (Gnr 58, bnr 49) er overdradd til Jan Erik Grini (14.12.1965)." 

Jan Erik Grini herfra (Jan Grini) f. 1936, s.a. Johan og Gudrun Grini.
g.m. Inger Marie Grini fra Grini(21) "Grinihaven" f. 1943, d.a. Halvor A. Grini.
1. Kristin Grini f. 1974.
2. Trond Grini f. 1976.
Eier 1965.
 


Rising Terrasse 20.
58/45 "Solheim". Utskilt fra 58/39 "Sydvang" i 1920. Se Rising(3).


Rising Terrasse 20. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til Josef Landgraff for kr. 1000, dat. 1. nov. 1920, tingl. 17. nov. 1920, herpå og bnr. 45, med bert. om at vand
skal tas fra Nordgaards vannverk."
"Skjøte fra Josef Landgraff til Karl Glenna paa dette bruk og bnr 44 for kr. 4000.-, dat. 6. okt., tingl. 24. nov. 1923."

Karl Glenna f. 3/1-1894 d. 22/1-1982.
g.m. Helga f. 17/1-1896 d. 28/9-1967.
Eier 1923.

Barn?

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 20 B (Gnr 58, bnr 45) er overdradd til Øivind Haugen (15.07.1974)."


Rising Terrasse 21.
58/14 "Solhøi". (Senere omregulert til 58/186). Utskilt fra bnr 3. Huset ble oppført rundt 1916.


Rising Terrasse 21. Foto: Jan Christensen nov. 2013.

Skiftekonduktør (sporskifter)
Karl August Gudmundsen
(Karl Gudmundsen) fra Frogner f. 17/10-1877 d. 26/7-1949, d.a. smed, hovslager, agronom Hans Gudmundsen og Mathilde Fredrike Busch.
g1g m. Elida
fra Nøtterø, Vestfold f. 2/10-1880 d. 4/10-1911.
g2g m.
Anna f. 27/1-1884 d. 19/5-1945.
1. Sverre Gudmundsen f. 27/7-1911. Overtok eiendommen.
Eier 1917.

Under folketellinga 1900 kan vi se at Karl ikke var gift ennå. Han bodde med sine foreldre i Slemdalsgata i Skien.
Faren var da smed og hovslager. Karl selv var "skifferhugger" det året.
Karls søsken var da: Valborg Gudmundsen f. ca. 1881, Hilda Gudmundsen f. ca. 1884 og Agnes Gudmundsen f. ca. 1887.
De hadde to losjerende ungkarer: Jernbanebetjent Nils Nilsen f. 1870,  og telegrafbud Gunvald Himle f. 1883.

Under folketellinga 1910 bodde han med sin første kone i Blomsgate i Skien. Han var da jernbanebetjent. Boende
hos dem var enka Mathilde Gudmundsen f. 14/7-1850 i Holmestrand. Dette var hans mor.

Flere barn?


Varden 1947. Innsendt av Hans Aas 2014.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen. 

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 21 (Gnr 58, bnr 186) er overdradd til Sverre Gudmundsen (14.10.1949)."

Sverre Gudmundsen herfra f. 27/7-1911 d. 28/10-1994.
g.m. Borgny Ellen Marker f. 22/7-1911 d. 1/11-1987.
Eier 1949.

Denne familien benytter Nordre gravlund i Skien. De hadde ingen barn.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen. 

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 21 (Gnr 58, bnr 186) er overdradd fra Sverre Gudmundsen til Øivind Karl Gudmundsen,
Viveca Gudmundsen, Marianne Marker Haraldsen, Birgitte Hansen og Knut Runar Haraldsen (20.12.1994)."


Rising Terrasse 22.
58/53 "Solhaug".


Rising Terrasse 22. Foto: Jan Christensen nov. 2013.


Jens Pedersen
f. 29/12-1886 d. 20/9-1961.
g.m. Aagot Gulseth fra Gulset(10) "Nygård" f. 11/11-1894 d. 2/10-1964, d.a. Abraham Ingebretsen Gulseth.
Eier før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 58/53 Solhaug. Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier Jens Pedersen.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 22 (Gnr 58, bnr 53) er overdradd til Gunnar Theodor Strømner og Kirsten Laurentze Strømner
(02.11.1964). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 58, bnr 76
."

Gunnar Theodor Strømner (Gunnar T. Strømner) f. 3/9-1915 d. 17/4-1992.
g.m. Kirsten Laurentze f. 15/4-1923.
Eier 1964.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 22 (Gnr 58, bnr 53) er solgt for kr 835.000 fra Kirsten Laurentze Strømner til Marianne Skoglund
Chylewski
(01.11.1995). Salget omfatter også Gnr 58, bnr 76."

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 22 (Gnr 58, bnr 53) er solgt for kr 1.400.000 fra Marianne Skoglund Chylewski til Knut Oddvar Seland
og Siri Eftedal Seland
(16.03.2000)."


Rising Terrasse 23.
58/14 "Solhøi". Se ovenfor.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 23 (Gnr 58, bnr 14) er overdradd til John Opsal (09.07.1962)." 

John Opsal fra Hjartdal f. 9/1-1909 d. 13/8-1993. Gravlagt i Hjartdal.
g.m. Anne f. 16/6-1915.
1. Ingebjørg Opsal f. 1947.
Eier 1962.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 23 (Gnr 58, bnr 14) er overdradd fra John Opsal til Anne Opsal (19.07.1996)."

Gravlagt på Hjartdal kirkegård.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 23 (Gnr 58, bnr 14) er overdradd fra Anne Opsal til Ingebjørg Opsal (13.06.2001)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 23 (Gnr 58, bnr 14) er solgt for kr 1.550.000 fra Ingebjørg Opsal til Odd Høiås og Liv Skonseng (19.01.2004)."


Rising Terrasse 24.
58/103 "Roheim".

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 24 (Gnr 58, bnr 103) er overdradd til Johannes Sneltvedt (24.06.1946)."

Møllemester ved Gjerpen Mølle
Johannes Olaus Sneltvedt
fra Sneltvedt(2) f. 2/11-1912 d. 20/9-1988, s.a. John G. Sneltvedt.
g. i Gjerpen 20/7-1946 m. Ingrid Berthea Isaksen fra Sneltvedt(1) f. 21/12-1919 d. 2/11-2016, d.a. Isak Bertheus Isaksen.
Forlovere: "Sjåfør Georg Sneltvedt, Frogner Gjerpen og ugifte Ingrid Sortedal, Bamble."
1. Marit Sneltvedt f. 1948. Gift Thorsen.
Eier 1946.


Brudebilde av Ingrid og Johannes Sneltvedt.
 

Kilde: "Bygdemøllene i Norge" (Johs. P. Skansen - 1958). Digitalbok på Nasjonalbiblioteket. Hvor også bildet er tatt fra.
Johannes Sneltvedt ble ansatt ved Gjerpen Mølle, som frørenser og møller i 1938. Han ble siden møllemester og hadde sitt arbeide på mølla resten av sitt arbeidsliv.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 24 (Gnr 58, bnr 103) er overdradd fra Johannes Sneltvedt til Ingrid Berthea Sneltvedt (28.05.2002)."

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 24 (Gnr 58, bnr 103) er solgt for kr 1.500.000 fra Ingrid Berthea Sneltvedt til Gunnar Gulseth og Karin Gulseth (11.03.2009)."


Rising Terrasse 25.
58/13 "Furuhøi". Utskilt fra V. Rising(3).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til sporskifter Nils M. Nilsen for kr. 1757, 25, med forpliktelser for sælgeren til at gøre hovedeiendommens vandledning med til
den projekteret gate ved tomten og med ret for kjøperen til at påkoble(?) ledningen og lægge vandledning ned til tomten mot 50 kr. en gang for alle m.m.,
dat. 25. febr., tingl. 12. april 1916."

"Skjøte fra Nils M. Nilsen til Kristian Andersen for kr. 2400, dat. 24. juli, tingl. 13. aug. 1924."
"Skjøte fra Kristian Andersen til Thomas Andersen for kr. 1000.-, dat 28/3-1930, tingl. 28/3-1930."
"Skjøte fra Thomas og Lilly Andersen til Trygve Oredalen for kr. 1600, dat. 30/1-1931, tingl. 6/2-1931."

Trygve Oredalen fra Frogner(2) f. 17/10-1897 på Berg d. 10/6-1955, s.a. Edvard Oredalen.
g. 16/10-1920 m. Olava Sem fra Sem(7) f. 15/12-1898 d. 11/4-1975, d.a. Halvor Halvorsen Sem.
1. Ellen Marie f. 30/4-1928 d. 23/2-1929.
Eier 1931.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 25 (Gnr 58, bnr 13) er overdradd til Tore Roligheten (01.06.1972)."


Rising Terrasse 27.
58/20 "Fjellhaug".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til fru Marie Fjelddalen for kr. 1787,85, dat. 13/3, tinglyst 17/4-1918. Vand og kloakkledningen legges i gaten frem til huset."
"Skjøte fra fru Marie Fjelddalen til fru Johanne Johannesen for kr. 21.500,- , dat. 13., tinglyst 25. sept. 1920."

Simon Lund fra S. Lund f. 3/3-1894 d. 10/9-1958, s.a. Gregorius Eriksen Lund.
g. i Gjerpen 22/12-1928 m. Maud Karny Thygesen (Maud Lund f. Thygesen) fra Skien f. 16/10-1903 i Frognerv. i Skien d. 27/10-1981, d.a. kjøpmann Kristian Thygesen fra Kjær(8).
Forlovere: "
Tengel Thygesen, Rising og Kristian Thygesen, Rising(!?)"
1. Aase Lund f. 1929 g.m. Arnt Borgar Bratsberg. Bosatt i Sandefjord.
2. Torgeir Magne Lund f. 25/8-1934 d. 30/7-2015 g1g m. Grete Aas. T.M. Lunde g2g m. Liv Turid. Bosatt i J. Schaanningsg. på Bratsberg.
3. Grethe Lund f. 1936.
Eier 1962/69.

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 27 (Gnr 58, bnr 20) er overdradd for kr 600.000 til Inger Helene Ellingsen og Trond Ellingsen (18.06.1990)."


Rising Terrasse 32.
58/84 "Kjellvang".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Malikas Thorsen til Kristian Plassen for kr. 875,00, med plikt for kjøperen til å holde tomten forsvarlig innhegnet, dat. 8/7, tinglyst 15/7-1935."

Kristian Pladsen fra Plassen under Ås f. 15/11-1898 d. 5/9-1978, s.a. Kristian Olsen Pladsen.
g.m. Kari Øye f. 29/10-1905 d. 25/6-1993.
1. Aud Irene Pladsen f. 9/5-1929 g.m. Jan Henrik Høyer. Overtok huset.
2. Kjell Pladsen f. 1931 g.m. Reidun Johnsen f. 1931. Bosatt i Bakkane 71, 3728 Skien.
    Barn 1. Rune Pladsen f. 1958. Bosatt i Skauenvn. 29 i Skien.
    Barn 2. Vetle Pladsen f. 1963.
3. Odd Pladsen f. 1935 g.m. Bjørg Wærstad f. 1/3-1940. Bodde i Friskåsen ved Gulset i 1969. Barn: Marit Pladsen f. 1970.

Kristian Plassen bygde hus her rundt 1935.

De gamle ble gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 32 (Gnr 58, bnr 84) er overdradd til Jan Henrik Høyer og Aud Irene Høyer (31.12.1973)."

Pølsemakermester
Jan Henrik Høyer
f. 1928.
g.m. Aud Irene Pladsen fra Plassen under Ås f. 9/5-1929 d. ca. 2009, d.a. Kristian Plassen.
1. Svein Høyer f. 1956 g.m. Tove Iversen f. 1960.
    Barn 1. Helen Høyer f. 1979.
    Barn 2. Cathrine Høyer f. 1981.
2. Frode Høyer f. 1958 g.m. Heidi Torsby f. 1958. Bosatt på Gulset.
    Barn: Cecilie Høyer f. 1982.
3. Hans Christian Høyer f. 1961.

Aud Irene er kunstner. Ekteparet Høyer kjøpte et av husene ved Heivannet i Siljan og flyttet dit i 2004.

Fra Grunnboka: "
Rising Terrasse 32 (Gnr 58, bnr 84) er overdradd for kr 700.000 fra Jan Henrik Høyer og Aud Irene Høyer
til Hans Christian Høyer (19.03.2004)."


Rising Terrasse 33.
58/29 "Berge".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til bygmester T. Thorsnes for kr. 1500.-, dat. 12., tinglyst 29. mai 1920."
"Skjøte fra Th. Thorsnes til Aksel Vestli for kr. 18.400.-, dat. 19., tingl. 29. mai 1920."

Ansatt i NSB ved Skien G (Skien gamle stasjon)
Aksel Westli f. 3/7-1892 i Eidanger d. 16/12-1968 i Skien.
g. 17/9-1924 m. Nelly Amanda Nilsen fra Skien f. 28/6-1893 d. 4/12-1974 i Skien.
1. Willy Westli f. 11/10-1915. Se Rising Terrasse 61A.
2. Sverre Cato Westli f. 21/7-1917 d. 30/12-2005 på Hamar g.m. Margot Jenny Pedersen fra Alvdal f. 1/5-1923 d. 28/12-2012 på Hamar.
    Barn 1. Berit Irene Westli f. 1949 på Hamar.
    Barn 2. Anne-Mai Westli f. 1/11-1950 på Hamar.
3. Finn Westli f. 8/2-1920 d. 1993 i Moss g.m. Berit Holme fra Moss f. 1944. Finn Westli flyttet til Moss i 1958.
    Barn 1. Finn Aksel Westli (Finn Westli) f. 1967 i Moss.
Eier 1920.

"Makeskifte, hvorved Aksel Westli til H.O. Westli overdrar et stykke tomt av denne eiendom og hvorved sistnevnte til førstnevnte
overdrar et tomtestykke av sin eiendom gnr 58 bnr 25, dat. 13., tingl. 30. sept. 1922."

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 33 (Gnr 58, bnr 29) er overdradd til John Johnsen (04.06.1975)."

Politibetjent
John Johnsen
fra Bøleveien 30 f. 7/9-1917 (dpt. i Skien krk.) d. 4/9-2000, s.a. lekterfører Nils Johnsen f. 1878 og Nikola  Irgense Grøn f. 1883.
g.m. Eva Marie fra Rjukan? f. 30/9-1918 d. 6/8-2001.
1. Berit Johnsen g.m. Bjarne Simonsen.
Eier 1975.

John Johnsen vokste opp i Bøleveien 30. Denne familien bodde mesteparten av sitt liv på Rjukan, hvor
Johnsen var i politietaten. De flyttet til Rising da Johnsen ble pensjonist.

Gjerpen kirkegård:

Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Rising Terrasse 33 (Gnr 58, bnr 29) er solgt for kr 700.000 fra Eva Marie Johnsen og Berit Simonsen til Jan Erik Simonsen (10.05.2001)."


Rising Terrasse 35.
58/30. "Tune".

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 58/30.
"Utskilt fra bnr 3 ved skylddelingsforretning avholdt 17/2, tingl. 18/2-1920."
"Skjøte fra (byggmester) T. Thorsnes til Oscar Pedersen for kr. 19.000,00, dat. 9/8, tingl. 25/9-1920, overført til dette bruk ved påtegning dat. 11/10, tingl. 26/10-1927."
(Tidligere anmerkning på bnr 31.)

Oscar Pedersen f. 13/3-1879 d. 7/12-1950.
g.m. Kristiane f. 9/12-1872 d. 16/5-1969.
1. Borghild Gunvor Pedersen f. 15/9-1902 g.m. Werner Boyesen. Se nedenfor.
Eier 1927.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 58/30.
Dagbokført 14/2-1951. Skjøte fra Kristiane Pedersen f. 9/12-1872 (uskiftebevilling av 29/12-1950) til svigersønn Werner Ryen Boyesen (over 21 år) for kr. 11.125,00,
dat. 13/2-1951, tingl. 15/2-1951." "Selgeren forbeholder seg fortsatt rett til å bo i sin leilighet i 1. etasje med omforenet leiepris."

Werner Ryen Boyesen fra Frogner f. 16/8-1900 d. 17/12-1983, s.a. papirfabrikkarbeider Boye Boyesen.
g.m. Borghild Gunvor Pedersen herfra f. 15/9-1902 d. 15/8-1985.
1. Odd Boyesen f. 16/5-1925 g.m. Gudrun f. 3/10-1925. Bodde Bjørn Farmannsg. 16 i Skien.
2. Mary Boyesen f. 21/9-1927 g.m. Einar Sommerfryd. Se Luksefjellv. 117.
3. Rolf Werner Ryen Boyesen (Rolf Werner Boyesen) f. 1942. Se nedenfor.
Eier 1951.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 58/30.
"Hjemmelsovergang til Odd Boyesen f. 1925, Mary Sommerfryd f. 1927 og Rolf Werner Boyesen f. 1942, som arvinger etter Werner og Borghild som begge er døde."
"Skjøte til Rolf Werner Boyesen på 2/3 av denne eiendom for kr. 103.000. Dagbokført 4/9-1985."

Rolf Werner Ryen Boyesen (Rolf Werner Boyesen) herfra f. 1942, s.a. Werner Ryen Boyesen.
Eier 1985.


Grenlandskart 2019.


Rising Terrasse 36A.
58/36/1 "Bro".

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 36 A (Gnr 58, bnr 36, seksjon 1) er overdradd fra Karin Bugodt til Alfhild Øverland og
Yngvar Arnfinn Øverland
(08.05.2009). Overdragelsen omfatter også Rising Terrasse 36 B (Gnr 58, bnr 36, seksjon 2)
."

Skogbestyrer for Løvenskiold - Fossum.
Yngvar Arnfinn Øverland fra Skien f. 26/11-1928 d. 26/4-2015, s.a. Kristian Øverland. Se Gulset(60) "Øverland".
g. 3/5-1958 m. Alfhild Rønningen f. 1931 i Siljan, d.a. skogbestyrer Abraham Rønningen og Olga Haugerød fra S. Stulen(C).
Forlovere: "Snekker Roar Holt og hustru Aslaug, Eilert Sundtsg. 35, Skien."
Eier 2009.

Da de giftet seg var Alfhild røntgenassistent ved sykehuset. Hun bodde da i Kverndalsg. 11 i Skien.

Han arbeidet i mange år for Løvenskiold. Han bodde en tid på Bestul, men flytta siden til N. Mo, før han
kom hit som godt voksen.


Rising Terrasse 36B.
58/36/2 ”Bro”.

I dag en to-mannsbolig oppført i 1940 + et eldre anneks.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til bygmester T. Thorsnes herpaa m.m. for kr. 7000.-, dat. 14., tingl. 15. des. 1920."

"Skjøte fra Th. Thorsnes til Halvor Høiseth for kr. 19.000.-. dat. 9., tinglyst 14. des. 1921."

Her var det igjen en konkurs, som var veldig vanlig i "jobbeti'a" på 1920- og 1930-tallet.

"Auktionsskjøte til Trygve Grini for kr. 10.000.-, dat. 28/7-1928, tinglyst 7/8-1932."

Trygve Økter Grini fra Grini(2) f. 21/5-1902 d. 14/4-1933, s.a. g.br. og tømmermann Jacob Kristiansen Grini.
g. 12/10-1929 m. Klara Agnethe Økter fra Økter store i Luksefjell (Klara Økter/ Klara Grini/ Klara Johnsen) f. 2/1-1909 i Siljan d. 14/4-2004, d.a. Sigvart Larsen Økter.
1. Trygve Økter Grini f. 10/8-1933. Se nedenfor.

Da de giftet seg bodde Klara på Økter og Trygve var gårdsgutt på Grini.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Enka Klara Agnethe Økter ble g2g med Niels Johnsen fra Kausanrød under Grini. Se nedenfor. 

Nils Johnsen fra Kausanrød under Grini f. 5/9-1908 d. 15/6-1983, s.a. John Nielsen Kausanrød.
g. 1947 m. enke Klara Agnethe Økter fra Økter store i Luksefjell f. 2/1-1909 i Siljan, d.a. Sigvart Larsen Økter.
1. John Øystein Johnsen Kausanrød (John Øystein Kausanrød) f. 19/2-1950. Se Kausanrød.
Eier 1948.

De ble boende i Klaras hus her. Klara var enke etter Trygve Økter Grini. Se ovenfor.

Huset ble påbygd i 1974.

Ekteparet Johnsen er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 36 A (Gnr 58, bnr 36) er overdradd til Trygve Økter Grini og Anne Karina Grini (12.12.1977)."

Trygve Økter Grini (Trygve Grini) f. 10/8-1933 d. 2/3-2004, s.a. Trygve Økter Grini senior. Se ovenfor.
g.m. Anne Karina Hulløen (Anne Grini) fra Sannidal f. 1938, d.a. Sverre Olsen Hulløen og Olga Jensine Westgård.
1. Helge Grini f. 1966.
2. Berit Grini f. 1971.
3. Toril Grini f. 1979.
Eier 1977.

Trygve Grini er også gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Enka Anne Grini solgte huset og flyttet til en leilighet i Jernbanev. 77 A.


Rising Terrasse 37.
58/31 ”Midthun ”.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til byggmester T. Thorsnes herpå og på bnr 32 for kr. 3000.-, dat. 9/8, tingl. 25/9-1920."

"Skjøte fra byggmester T. Thorsnes til lokomotivfører Oskar Pedersen for kr. 19.000.-, dat. 9. aug., tinglyst 25. sept. 1920."
"Skjøte fra T. Thorsnes til Nils Doksrød for kr. 20.000.-, dat. 17/8-1920, tingl. 26/10-1927. Tinglyst på bnr 33 den 25/9-1920,
på bnr 31 den 16/2-1921 og endelig overført hertil ved påtegnelse, dat. 11/10-1927."


Fabrikkarbeider
Nils Doksrød (Nils Nilsen Doksrød) f. 18/8-1877 i Gjerpen d. 23/8-1956, s.a. g.br. Nils Nilsen Tufte.
g. i Gjerpen 10/6-1902 m. Helga Olsen fra f. 25/1-1880 i Sauherad d. 13/2-1969, d.a. tømmermann Ole Olsen Aas.
1. Arne Nikolai Doksrød (Arne N. Doksrød) f. 3/3-1905 i Sverresg., Skien.
2. Hilmar Doksrød f. 23/2-1909 i Skien.
Eier 1927.

Denne familien hadde flere barn. Tips? Send epost til post@gamlegjerpen.no.

Nils Doksrød eide dette gård og bruksnummeret (58/31) i 1950. Skyldmark: 0 mark 05 øre.

Under folketellingen 1910 for Skien, bodde denne familien i Sverresgate i Skien.
Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Underoffiser
Andreas Ellingsen Sokka
(Andreas Sokka) fra Ø. Sokka f. 19/9-1873 d. 9/2-1958, s.a. Elling Halvorsen Sokka.
g. i Skien 23/2-1914 m. Inga Marie Thygesen fra Mæla (Inga Sokka) f. 6/8-1885 d. 13/4-1968, d.a. Kristian Thygesen fra Kjær(8).

Andreas og Inga Sokka hadde ingen barn.

De er gravlagt på Gjerpen kirkegård. Graven ble slettet i 2001. Gravstøtta er derfor ikke avfotografert.


Rising Terrasse 38.
58/35 "Brede". Byggeår 1923.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra H. Haugerød til byggmester T. Thorsnes herpå m.m. for kr. 7000.-, dat. 14., tinglyst 15. des. 1920."
"Skjøte fra Th. Thorsnes til Andreas Doksrød for kr. 15.000.-, dat. 2., tingl. 17. januar 1923."

Andreas Markusen Doksrød.
Eier 1923. Se Familie 13 - Fossum 1900.

Martin Doksrød fra Fossum f. 30/12-1898 i Skien d. 13/9-1971, s.a. Andreas Markusen Doksrød. Se Familie 13 - Fossum 1900.
Han ble konfirmert i Gjerpen krk. den 12/10-1913. Han hadde da adresse Venstøp.

Han bodde alene ved denne adressen i 1969. Hans gravsted på Gjerpen kirkegård ble slettet i 2006.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 38 (Gnr 58, bnr 35) er overdradd til Paulus Larsen Gravklev (29.08.1988)." 

Skraphandler
Paulus A. Larsen Gravklev
(Paulus Gravklev) f. 19/1-1904 d. 24/8-1990.
g.m. Astrid Terese Doksrød f. 10/1-1907 d. 2/9-1982, d.a. Andreas Markussen Doksrød. Se Familie 13 - Fossum 1900.
1. Øivind Andreas Gravklev f. 23/8-1926.
2. Arvid Olaf Gravklev herfra f. 15/5-1929. Overtok eiendommen.
3. Torbjørn Gravklev f. 1938.
Eier 1988.

Denne familien bodde tidligere på Frogner i Gjerpen. Paulus ble kalt både kjører og oppkjøper fra innpå 1930-tallet.

Dette ekteparet er gravlagt på Gjerpen kirkegård. 2 av guttene ble kjente fotballspillere.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 38 (Gnr 58, bnr 35) er overdradd for kr 480.000 fra Paulus Larsen Gravklev til Arvid Olaf Gravklev (07.04.1992)."

Arvid Olaf Gravklev herfra f. 15/5-1929 d. 27/2-2004.
Eier 1992. Se Luksefjellv. 740 under Foss.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 38 (Gnr 58, bnr 35) er solgt for kr 700.000 fra Arvid Olaf Gravklev til Hege Johnsen og Øystein Eek (20.09.1996)."


Rising Terrasse 39.
58/32 "Nordstad".

Kjell Doksrød fra Gulsetv. 15 under Strømdal f. 21/7-1922 d. 23/7-2012, s.a. Hans Jacob Doksrød.

 


Rising Terrasse 43.
58/19 "Furulund".

Opprinnelig landskyld (1917): 0 mark 32 øre.

Satt opp av byggmester Karl M. Johansen i ca. 1920.

Her var det mye juridiske "dikkedarier" fram til kjøpmann Dahl kjøpte eiendommen og huset på tvangsauksjon i 1926.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Auksjonsskjøte til kjøpmann Halvor Dahl for kr. 33.000.-, dat. 17/6-1926, tingl. 26/6-1926."

Kjøpmann
Halvor Dahl
fra Hjellen i Skien f. 11/9-1897 d. 30/10-1987, s.a. former Theodor Dahl og Elisabeth Larsen.
g.m. Lily f. 11/4-1900 d. 20/4-1996.
1. Thorild Dahl.
2. Reidun Dahl (tvilling).
3. Unni Dahl (tvilling).
Eier 1926.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Rising Terrasse 43 (Gnr 58, bnr 19) er solgt for kr 1.500.000 fra Lilly Dahl til Spirdal as (08.10.1990)."


Rising Terrasse 46.
58/212.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 46 (Gnr 58, bnr 212) er overdradd til Margareth Sneltvedt og Otto Sneltvedt (13.11.1962)."

Otto Sneltvedt fra Sneltvedt(2) f. 16/5-1924 d. 19/11-1995, s.a. John G. Sneltvedt.
g.m. Margareth f. 19/2-1926 d. 10/4-2012.
1. Inger Sneltvedt g.m. Henrik.
2. Magne Sneltvedt g.m. Ulla.
Eiere 1962.

Otto Sneltvedt jobbet i NSB i mange år. Han ble senere vaktmester på Brekkeby videregående.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 46 (Gnr 58, bnr 212) er solgt for kr 1.630.000 fra Margareth Sneltvedt til Yngvild Bjørbæk Nilsen og
Richard Edward Thomas Sell
(04.12.2009)."


Rising Terrasse 50.
58/169.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 50 (Gnr 58, bnr 169) er overdradd til Heggelia Borettslag (07.09.1956)."

Peder Oddmar Severinsen fra Stulenv. 211 under Dyrkoll f. 29/7-1925 d. 26/2-2009, s.a. Herman Severinsen.
g.m. Tordis Åbøe f. 2/8-1926 d. 4/11-2001.
1. Stein Severinsen f. 1954.

Denne familien bodde her i 1969.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Per Larsen f. 20/7-1914 d. 16/2-1974.
g.m. Annie Lovise Thorbjørnsen fra Håvundv. 165 under Bratsberg f. 15/9-1919 d. 30/11-2007, d.a. Einar Martinius Thorbjørnsen.

Denne familien bodde også her i 1969.


Rising Terrasse 51B.
58/127.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 51 B (Gnr 58, bnr 127) er overdradd til Arne Hylland (19.02.1948)."

Arne Hylland f. 25/3-1910 d. 26/5-1981.
g.m. Ellen f. 19/7-1911 d. 10/10-2002. 
1. Rolf Hylland f. 1934. Se Jernbanev. 98B under Rising.
Eier 1948.

Arne og Ellen Hylland er gravlagt ved Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Rising Terrasse 51 B (Gnr 58, bnr 127) er solgt for kr 1.800.000 fra Ellen Hylland til Kjell Arthur Rugkåsa og Kari Rugkåsa (16.05.2002)."

Prost
Kjell Arthur Rugkåsa
(Kjell Rugkåsa) f. 24/2-1938 d. 17/3-2014.
g.m. Kari f. 1943.
Eiere 2002.

Kjell Rugkåsa var tidligere flyplassprest på Sola, kappelan på Meløy, res. kappelan i Nedre Eiker og sogneprest i Gjerpen.
Fra 1989 til 2003 var han prost i Skien prosti. Jubilanten har som pensjonist tjenestegjort  i Skien fengsel og som norsk prest på
Kypros. Dagen feires i Avia Napa, Kypros. (Fra hans 70-årsjubileum, ”Hurra for deg”, Telemarksavisa [TA], lørdag 23/2-2008, s. 32.).

Denne familien bodde tidligere i Lundegata 13 i Skien.


Rising Terrasse 53A.
58/131.

Kilde: Grunnbok for Skien (tidl. Gjerpen) gnr. 58 - bnr. 131. Digitalarkivet.no.
"Skylddelingsforretning avholdt 28/5-1947, hvorved dette bruk er utskilt fra bnr 2. Forretningen inneholder også målebrev, hvorefter eiendommens areal er 782 kvm.
"Einar Sem har grunnbokhjemmel til dette bruk, ifølge skjøte på bnr 2, dat. 8/6, tinglyst 9/8-1920."

Kilde: Grunnbok for Skien (tidl. Gjerpen) gnr. 58 - bnr. 131. Digitalarkivet.no.
"Dagbokført (tinglyst) 3/4-1948, Skjøte fra Einar Sem til øienlege Kristen Elstad for kr. 3.594,80 på dette bruk og bnr. 126, dat. 2/4-1948."
Ifølge dette skjøtet, følger det en heftelse av gjerdeplikt på eiendommen (G.S.).

Øyenlege
Kristen Elstad f. 15/12-1899.
Eier av tomta 1948.

Kilde: Grunnbok for Skien (tidl. Gjerpen) gnr. 58 - bnr. 131. Digitalarkivet.no.
"Dagbokført (tinglyst) 11/10-1965. Skjøte fra Kristen Elstad til Kåre Skau Pedersen på dette bruk for kr. 5.000,- dat. 8/10."

Bussjåfør
Kåre Skau Pedersen fra f. 20/7-1913 på Snipetorp i Skien d. 5/7-1997, s.a. vognmann Nils Peder Pedersen f. ca. 1878 og Oline f. Halvorsen f. ca. 1881.
g. 22/5-1943 m. Marie Kristiansen fra Fåberg, Oppland f. 4/7-1918 d. 18/5-1994, d.a. tjenestekar (i 1918) Sigurd Kristiansen f. ca. 1894 og hustru Karen Lauritsen f. ca. 1896.
1. Arne f. 6/10-1946 d. 8/10-1946.
2. Thor Pedersen f. 1945.
3. Jan Pedersen f. 1947.
4. Trond Pedersen.
Eier 1965.

Av grunnboka kommer det fram at Kåre Skau Pedersen lånte penger i Gjerpen og Solum Sparebank i 1966, med pant i eiendommen.
Han må derfor ha vært den som bygde huset her.

Han kjøpte i 1965 Lundegata 31 i Skien av følgende medeiere (arvinger?):
Hjørdis Brane, Sverre Østby Pedersen, Kåre Skau Pedersen og Alfhild Dorthea Pedersen for kr. 58.987,50.

Foreldrene er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.


Rising Terrasse 53B.
58/

 


Rising Terrasse 55B.
58/124.

Skogassistent
Thor Grinilia fra N. Rønningen under Sætret i Luksefjell f. 24/8-1912 d. 10/7-1998, s.a. skogbetjent Jon A. Grinilia.
g.m. Hedvig Aas fra Bestul f. 27/7-1918, d.a. skogbetjent Einar Mathias Aas.
1. Kjell Einar Grinilia f. 1950 g.m. Ellinor Wang. Bosatt i Langesund.
2. Randi Elisabeth Grinilia f. 1957. Bosatt på Åsen.
3. Svein Tore Rønnik Grinilia f. 1957. Bosatt i Skien.
Eier ????

Denne familien bodde fra 1955 i Bø(2) ”Fjeldet” i Luksefjell.

Fra Gjerpen kirkegård:

Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 55 B (Gnr 58, bnr 124, seksjon 2) er solgt for kr 2.000.000 fra Kathrine Wilhelmsen Sundstøl
og Kenneth Sundstøl
til Silje Larssen og Finn Robert Lund (07.04.2009)."


Rising Terrasse 55C.
58/123. Tidligere adresse Risinglia 5.

Jan Jansen f. 7/5-1912 d. 16/9-1989.
g.m. Esther Marie (f. Torgersen?) f. 4/1-1912 d. 16/9-1991.

De gamle ble gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 55 C (Gnr 58, bnr 123) er overdradd til Nils Jansen (29.09.1969)."

Nils Jansen f. 7/4-1923.
g.m. Bergljot f. 4/9-1923.
Eier 1969.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 55 C (Gnr 58, bnr 123) er solgt for kr 1.800.000 fra Bergljot Jansen til Bjørg Marie Lunde og Per Lunde (01.12.2011)."


Rising Terrasse 57 A.
58/125.

Erik Karsten Borgersen (Erik Borgersen) fra Fossumv. 2 under Venstøp f. 15/9-1906 d. 31/8-1973, s.a. Martin Th. Borgersen.
g. 1/8-1938 m. Hanna Marie Mustvedt fra Mustvedt(2) f. 22/5-1912 d. 21/2-1992, d.a. Hans Olsen Mustvedt.
1. Hans Erik Borgersen f. 1941 g. 12/1-1963 m. Anne Marie Bø fra Rising Terrasse 63 A f. 7/5-1943 d. 26/2-2012.
Eier før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

58 

125

Rising - Hustomt

Erik Borgersen

0 mark 04 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 57 A (Gnr 58, bnr 125) er overdradd til Hanna Marie Borgersen (10.10.1973)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 57 A (Gnr 58, bnr 125) er overdradd fra Hanna Marie Borgersen til Hans Erik Borgersen (07.08.2002)."


Rising Terrasse 57 B.
58/122.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 57 B (Gnr 58, bnr 122) er overdradd til John Sørbø (13.01.1948)."

John Sørbø fra Kreppa f. 1/2-1914 d. 30/4-1983, s.a. Gullik G. Sørbø.
g1g m. Helga Sem d. før 1951.
g2g m. Solveig Selander f. 29/5-1925 d. 29/4-2009.
1. Helge Sørbø f. 1935.
Barn i 2. ekteskap:
2. Johanne Kristin Sørbø f. 1951.

Enka Solveig Sørbø flyttet siden til Blekebakken 12C i Skien.

Fra Grunnboka: "
Rising Terrasse 57 B (Gnr 58, bnr 122) er solgt for kr 1.175.000 fra Solveig Sørbø til Torkjel Mo og Karine Mo (11.09.2000)."


Rising Terrasse 59 B.
58/109.

Olav Ellefsen f. 15/5-1908 d. 26/5-1976.
g.m. Randi f. 4/7-1910 d. 27/2-1996.
1. Jens Ellefsen f. 12/4-1940 d. 22/8-1961.

Denne familien er gravlagt ved Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen. 

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 59 B (Gnr 58, bnr 109) er overdradd fra Randi Ellefsen til Cerebral Parese Foreningen Av Telem. (30.07.1997)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 59 B (Gnr 58, bnr 109) er solgt for kr 910.000 fra Cerebral Parese Foreningen Av Telem til Per Nenseth (30.07.1997)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 59 B (Gnr 58, bnr 109) er solgt for kr 1.350.000 fra Per Nenseth til Per Kenneth Aune Heisholt og Christine Aune Heisholt (20.12.2002)."


Rising Terrasse 60.
58/118.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 60 (Gnr 58, bnr 118) er overdradd til Kaare Mustvedt (01.08.1947)."

Kaare Mustvedt fra Mustvedt(2) f. 3/10-1919 d. 6/6-2010, s.a. telegrafarbeider Fredrik Hansen Mustved.
g.m. Gunvor Helene f. 5/3-1921.
Eier 1947. Ingen barn.

Kaares far, Fredrik Hansen Mustvedt f. 15/10-1895, vokste trolig opp på Mustvedt. Fredriks mor Gurine Hansdatter
Doksrød f. 1873, fikk Fredrik med hotelltjener Herman Skjold i Kristiania f. 1877.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 60 (Gnr 58, bnr 118) er solgt for kr 850.000 fra Kaare Mustvedt til Steinar Bang og Sylvia Kivle (30.10.2000)."


Rising Terrasse 61A.
58/

Huset ble oppført i 1953.

Stasjonsmester (NSB)
Willy Westli fra Rising Terrasse 33 f. 11/10-1915 d. 7/12-1970, s.a. Aksel Westli.
g. 13/5-1939 m. Magnhild Alvilde Arnesen fra Hoppestad stasjon f. 6/5-1915 d. 23/5-1967, d.a. Olaf Trygve Arnesen. Se Hoppestadv. 188 under Hoppestad.
1. Unn Westli f. 1939 g1g m. Per E. Jønnevald g2g m. Per Kristensen fra Skotfoss f. 13/7-1940 d. 6/1-1991. Bosatt i Skien.
    Barn 1. Bent Morten Kristensen f. 1959.
2. Øyvind Westli f. 1944 g.m. Anne Lise Gallefos fra Bratsberg(30) f. 1944. Bosatt i Bratsbergjordet 17 på Bratsberg i Skien.
    Barn 1. Magne Westli f. 1965.
    Barn 2. Bent Westli f. 1966.
    Barn 3. Tor Westli f. 1971.
3. Bjørn
Westli f. 1947 g.m. Berit Friberg fra Porsgrunn f. 1951. Bosatt på Åfoss i Skien.
    Barn 1. Jørn Westli f. 1971.
    Barn 2. Stine Westli f. 1973.
    Barn 3. Linda Westli f. 1977.
 
Eier 1953.

Mange takk til Anne Lise Westli.


Rising Terrasse 62.
58/117.

Maskinsjef
Einar H. Haukeli
f. 19/1-1893 d. 31/10-1971.
g.m. Marie Sofie f. 3/6-1900 d. 23/3-1978.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 62 (Gnr 58, bnr 117) er overdradd til Maren Johanne Larsen og Ragnar Larsen (20.06.1972)."

Ragnar Larsen f. 13/8-1931 d. 19/10-1997.
g.m. Maren Johanne Tveten (Mosse Larsen) fra Parkv. 23 på Rising f. 9/8-1930 d. 30/12-2007.
1. Rune Larsen f. 1953. Se Parkv. 23 under Rising.
Eiere 1972.

Ragnar og Mosse Larsen bodde her i 1994. "Mosse Larsen" var tidligere gift med svensken Karl Arne Johanson.
De fikk sønnen Rune. Mosse og svensken ble skilt og hennes nye mann, Ragnar Larsen adopterte Rune. Derfor
heter han Rune Larsen (kilde: Familien).
Rune Larsen er enebarn.

Ragnar og Mosse Larsen solgte dette huset i 1997 for å flytte inn i en leilighet i Mælagata 11 i Skien.
Ragnar rakk aldri å flytte dit, da han døde like før.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 62 (Gnr 58, bnr 117) er solgt for kr 750.000 fra Maren Johanne Larsen og Ragnar Larsen til
Magne Helstad og Kari Helstad
(05.11.1997)."


Rising Terrasse 63A.
58/112.

Elektriker
Sigurd Bøe
fra Duestien i Skien f. 5/6-1911 d. 8/5-1958, s.a. laborant Nils Isaksen Bøe og Anna Torine Nilsen.
g.m. Agnes f. 26/8-1915 d. 20/3-1991.
1. Anne Marie f. 7/5-1943 g.m. Hans Erik Borgersen fra Rising Terrasse 57 A.

Sigurd var tvillingbroren til Arne Bøe. De ble konfirmert samtidig i Skien kirke den 9/5-1926.

Eier 1950: Sigurd Bøe. Landskyld: 0 mark 06 øre.

Adresselista over Skien 1955 kan fortelle oss at Sigurd Bøe hadde autorisert innstallatørforretning i
Duestien og bolig på N. Rising.

Sigurd og Agnes Bøe ligger på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 63 A (Gnr 58, bnr 112) er overdradd for kr 600.000 til Terje Anthonisen og
Randi Anthonisen
(06.01.1989)."


Rising Terrasse 65.
58/113.

Einar Rasmussen f. 21/9-1916 d. 11/11-1975.
g.m. Eva f. 1922.

Einar Rasmussen er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Rising Terrasse 66.
58/115.

Kilde: Grunnbok for Skien (tidl. Gjerpen) gnr. 58 - bnr. 115. Digitalarkivet.no.
"Dagbokført (tinglyst) 13/1-1947. Skylddelingsforretning avholdt 23/12-1946, hvorved dette bruk er utskilt fra bnr 2. Forretningen inneholder også målebrev,
hvorefter eiendommens areal er 773 kvm."
"Einar Sem har grunnbokhjemmel til dette bruk, ifølge skjøte på bnr 2, dat. 8/6, tinglyst 9/8-1920."

Kilde: Grunnbok for Skien (tidl. Gjerpen) gnr. 58 - bnr. 115. Digitalarkivet.no.
"Dagbokført (tinglyst) 12/8-1947. Skjøte fra Einar Sem til Walter Hem for kr. 1.700,60 dat. 8/8-1947."
Ifølge dette skjøtet, følger det en heftelse av gjerdeplikt på eiendommen (G.S.).

Walter Hem f. 28/8-1913.
Eier av tomta 1947.

Kilde: Grunnbok for Skien (tidl. Gjerpen) gnr. 58 - bnr. 115. Digitalarkivet.no.
"Dagbokført (tinglyst) 23/10-1948. Skjøte fra Walter Hem til Herman F. Rundlow for kr. 1700,60 dat. 12/10-1948."

Ingeniør, planleggingssjef ved NEBB i Skien (i 1949)
Herman Fredrik Rundløw fra Ø. Porsgrunn f. 8/3-1920 d. 14/1-2002, s.a. Carl Oscar Rundløw og Lucie Francis Pauline f. Schluns.
g. i Porsgrunn 10/12-1949 m. kontordame ved Buer planteskole (i 1949), Ragnhild Johanne Løvland Gunnarsen fra Porsgrunn f. 9/5-1920 i Eidanger d. 8/6-2021, d.a. bruvakt Karl Marius Gunnarsen.
1. Bente Rundløw.
2. Helge Rundløw.
Eier 1948.

Hans foreldre ifølge folketellinga for Porsgrunn 1920:
Tilskjærer Carl Oscar Rundløw fra Hudiksvall i Sverige f. 23/11-1887 og fru Lucie Francis Pauline Schluns f. i Boston, USA den 22/8-1892.
De bodde da i "Bjørntvedtgate" i Porsgrunn med 2 barn: Solveig Schluns Rundløw f. 27/5-1918 og Herman Fredrik Rundløw.
Hennes foreldre, ifølge folketellinga for Porsgrunn 1920:
Trelastlagerarbeider Karl Marius Gunnarsen f. 15/8-1893 i Porsgrunn (senere bruvakt) og fru Helga Løvland f. 12/10-1893 i Rauland, Telemark.
De bodde da på Kirkehaugen i Porsgrunn med sin lille datter Ragnhild Johanne Løvland Gunnarsen, bare noen måneder gammel.
Ragnhild Johanne Løvland ble født på Øvald i Eidanger på datoen nevnt ovenfor. Hun ble dermed døpt i Eidanger kirke den 20/6-1920, før de
flytta tilbake til Porsgrunn samme år.

Rundløw kjøpte i 1979 tomt, eller hytte på Gulset (2/552) av Paul Gerhard Ruud for kr. 5.664,-

De er begge gravlagt på Gimsøy gravplass i Skien.

Kilde: Grunnbok for Skien (tidl. Gjerpen) gnr. 58 - bnr. 115. Digitalarkivet.no.
"Dagbokført (tinglyst) 5/11-1979. Skjøte til Arnfinn Solli for kr. 350.000,- "

Arnfinn Solli f. 1942.
Eier 1979.

Kilde: Grunnbok for Skien (tidl. Gjerpen) gnr. 58 - bnr. 115. Digitalarkivet.no.
"Dagbokført (tinglyst) 2/10-1980. Skjøte til Kaare Andersen f. 30/4-1927 for kr. 350.000,- "

Sosialøkonom
Kåre Johnny Andersen
f. 30/4-1927 d. 2020 (gravlagt på Nordre gravlund i Skien 10/3). Ingen gravstøtte.
g. i Oslo 21/7-1956 m. Randi Marthinsen fra Oslo.
Eier 1980.

Kåre Johnny Andersen fikk etter eksamen utlevert sitt vitnemål ved "Skiens høgre almenskole" (Latinskolen) ved avslutningen torsdag 23/6-1949.
Det ble inngått forlovelse i 1950 mellom frk. Gerd Landfall i Solum og Kåre Johnny Andersen fra Øvre Falkum.
Han tok Sosialøkonomisk embedseksamen med karakteren Laud i 1955.

Kilde: Eiendomsoverdragelser i TA 26/8-2020, side 79.
Denne eiendommen ble i 2020 overdratt fra Kåre Johnny Andersen til:
Anne Cecilie Breien, Elisabeth Bøe og Pål Andersen Lindland.
Tinglyst 28/5-2020.


Rising Terrasse 67B.
58/105.

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 67 B (Gnr 58, bnr 105) er overdradd til Aslak Green (20.08.1947)."

Kommisjonær for ukepresse
Aslak Green
f. 21/2-1913 d. 30/1-1996.
g.m. Ester Elfrida Olsen f. 16/11-1913 d. 16/2-2000.
1. Karin Green f. 19/3-1943 g.m. Thorbjørn Holmbakken. Se nedenfor.
Eier 1947.

Aslak Green eide ifølge landmatrikkelen 1950  denne tomten. Matrikkelskyld: 0 mark 02 øre, noe som
var en normal tomtestørrelse på den tiden.

Dette ekteparet er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: Rising Terrasse 67 B (Gnr 58, bnr 105) er overdradd fra Esther Elfrida Green til Karin Holmbakken og
Thorbjørn Holmbakken
(16.06.1998)."

Overbrannmester
Thorbjørn Holmbakken
fra Luksefjellv. 703 under Oterholt f. 1944, s.a. Torbjørn Holmbakken.
g. 13/8-1966 m. Karin Green herfra f. 1943.
Forlovere: Snekker Anund Jørgen Oterholt, Oterholt og husmor Ruth Dahl, Venstøp.
1. Kirsten Holmbakken f. 1969.
2. Bjørg Holmbakken f. 1973.
Eiere 1998.

Da de giftet seg var Thorbjørn bilmekaniker. De bodde de første årene av ekteskapet i Porsgrunnsv. i Porsgrunn.
Siden flyttet de til Skien og bodde i Moseveien 11 i 1994, før de kom hit i 1998.


Rising Terrasse 68.
58/152.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 68 (Gnr 58, bnr 152) er overdradd til Aksel Østensen (16.04.1953)."

Blikkenslagermester
Aksel Østensen
f. 8/12-1915 d. 18/1-2000, s.a. Paul Østensen. Se Kulten under Ås.
g.m. Åse Gjerding fra Bergsland i Skien f. 10/12-1916 d. 27/1-2006.
1. Pål Gjerding Østensen f. 1946 g.m. Britt Nerli fra Siljan f. 1947. Bosatt på Holtesletta i Siljan.
    Barn 1. Børre Østensen f. 1972.
    Barn 2.  Marthe Østensen f. 1975.
2. Jon Harald Østensen f. 30/8-1948 d. 2/4-2004 g.m. Nina Bøe fra Siljan (ektesk. oppløst).
    Barn 1. Tone Østensen f. 1975.
    Jon ble samboer med Unni Berås. De bodde i Børsesjøv. 184 under Mustvedt.
    Barn 2. Trond Østensen f. 1980.
Eier 1953.

Aksel Østensen var en kjent leder av de lokale motstandsstyrker under den 2. verdenskrig.
Se avisen ”Varden” den 5/2-2000, side 12.

Aksel og Åse Østensen er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/Eva Erntsen.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 68 (Gnr 58, bnr 152) er solgt for kr 1.200.000 fra Åse Østensen til Ragnar Haugen og Marit Schei (06.08.2003)."


Rising Terrasse 69.
58/69 ”Heimborg”.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Skjøte fra Einar Sem og hustru Ragnhild til banemester A. Lund for kr. 2000.-, med forbehold for selgeren til nedlegging av kloakk over tomten og
med bestemmelse om ikke at bebygge tomten nermere prosjekteret gate enn 3 meter, dat. 13/11-1928, tingl. 30/11-1928."

Banemester
Anders Johansen Lind
f. 4/3-1883 d. 22/2-1936.
g.m. Magnhild Aa. f. 29/2-1892 d. 2/4-1991.
Eier 1928.

Dette ekteparet er gravlagt på Sandar kirkegård i Sandefjord.

Disponent
Knut H. Kåsa (Knut Hansson Kaasa) f. 22/5-1894 d. 10/2-1980.
g.m. Margit Skogen f. 19/5-1896 d. 6/2-1979.

Knut H. Kåsa etablerte Trio mineralvannfabrik i Skien.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 69 (Gnr 58, bnr 69) er overdradd til Hans Eirik Kåsa (02.11.1981)."


Rising Terrasse 73.
58/48 "Solhaugen".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Randi og mand Jørgen f. Engrav Rising
til Sigurd Holtskog for 4000.-, dat. 1. nov., tingl. 15. des. 1920."

Sigurd Holtskog
f. 1877 d. 22/1-1941.
Eier 1920.

Holtskog er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 73 (Gnr 58, bnr 48) er overdradd til Marit Storø (06.11.1964)."

Jacob Storø f. 14/1-1915 d. 17/12-1993.
g.m. Marit Holtskog f. 23/1-1918 i Skien d. 26/5-1997, d.a. Sigurd Holtskog.
1. Torgeir Størø f. 1950. Bosatt i Ski i Akershus.
2. Ingunn Helene Storø gift Haug.
Eier 1964.

Ekteparet Storø er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 73 (Gnr 58, bnr 48) er solgt for kr 1.131.000 fra Torgeir Storø og Ingun Helene Storø Haug til
Hilde Stensholt Corneliussen og Carl Harald Corneliussen (26.09.1997)."


Rising Terrasse 79B.
58/176.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 79 B (Gnr 58, bnr 176) er overdradd til Evelyn Broby og Thorstein Broby (21.06.1972)." 

Torstein Broby f. 20/11-1925.
g. ca. 1952 m. Evelyn f. 23/2-1927 d. 18/2-2008.
1. Bente Broby f. 1953.
2. Mette Broby.
3. Pål Broby f. 1956.
4. Jens Petter Broby.
Eier 1972.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 79 B (Gnr 58, bnr 176) er overdradd for kr 2.725.000 fra Thorstein Broby til Pål Broby og Thorild Haugland (17.10.2012)."


Rising Terrasse 81.
58/64 "Fredly". Opprinnelig festetomt.

Kilde: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Grundbrev fra Randi og Jørgen Enggrav Rising til Kristoffer Olsen mot aarlig grundleie kr. 70,00, hvorfor panterett for inntil kr. 200,00,
med gjærdeplikt for fæsteren, dat. 14. juni, tinglyst 26. juli 1924, samt med paategnelse av 15. juli s.a., hvori
grunneierne for sine rettigheter
viker prioritet for laan til Boligbanken."

Kristoffer Olsen fra Bratsbergkleiva f. 3/6-1891 d. 11/4-1979.
g.m. Oleane Nilsen fra Kragerø f. 28/7-1888 d. 24/12-1972.
1. Eva Dolores Olsen f. 20/9-1918 g.m. Kåre Oskar Thygesen. Se nedenfor.
Eier 1924.

Oleana og Kristoffer Olsen er gravlagt på Gjerpen.

Kåre Oskar Thygesen (Kåre Thygesen) fra Bratsbergkleiva f. 29/2-1916 d. 26/6-1998.
g.m. Eva Dolores Olsen herfra f. 20/9-1918 d. 29/12-2001.
1. Sten Thygesen f. 1942. Se nedenfor.
2. Ove Thygesen Doksrød f. 1943. Se Fjelldalsv. 122.
3. Magne Thygesen f. 1948. Se Limiløkka 68 under Limi.


Denne familien bodde en tid på Foss(2) "Heimholt".

Eva og Kåre Thygesen flyttet til en rekkehusleilighet på Falkum i 1983.
De er gravlagt på Nordre gravlund.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 81 (Gnr 58, bnr 64) er overdradd til Sten Thygesen (26.04.1983).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 58, bnr 102
."

Sten Thygesen herfra f. 1942, s.a. Kåre Oskar Thygesen.
g.m. Bjørg Fjelldalen fra Luksefjellv. 453 f. 1942, d.a. Olav Fjelldalen.
1. Runar Fjelldalen Thygesen f. 1967. Se Godal seter i Luksefjell.
Eier 1983.


Rising Terrasse 83.
58/66.

Ennå ikke utfyllt.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no