| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 02.12.2014Kart fra Skog og Landskap 2013.

Venstøp 16 - Venstøp midtre
Gammelt løpenr. 65c. Siden Norges matrikkel 1889: 8/16 og 8/20.

Utskilt fra Venstøp(14) i 1869.

Tidligere eier: Løvenskiold-Fossum.


Adresse i dag: Jernverksv. 14, 3721 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen, Gjerpen Sorenskriveri.
"Skjøde fra kammerherre Herman Løvenskiold til Jens Jensen Venstøp. dat. 31. mai, tinglyst 5. juni 1869."

Jens Jensen Venstøp.
Br. 1869.

Fra Tinglysingsprotokollen, Gjerpen Sorenskriveri.
"Skjøde fra Skifteretten i Jens Jensens bo til Anders Halvorsen Tufte for 1.000 Spd., dat. 23., tinglyst 27. jan. 1873."

 

G.br., slakter, skomaker, selveier

Anders Halvorsen Tufte fra Tufte(6) f. 25/7-1840 d. 3/6-1922 på Venstøp. "Enkem. og g.br. Anders Halvorsen Venstøp, av hjerneslag.", s.a. Halvor Hansen Tufte.

g. i Siljan 20/12-1868 m. Ingeborg Johnsdatter fra Tormodsrød i Siljan f. 19/2-1844 d. 29/10-1909 på Venstøp. "Ingeborg Halvorsen.", d.a. John Olsen Tormodsrød og Karen Olsdatter.

Forlovere: "Ole Johnsen Thormodsrød og Lars Isaksen Præstegaarden."

1. Inger Karine Andersdatter f. 21/2-1869 på Tufte. Datter: Hilda (Gustavsdatter) f. 1/11-1899.

2. Hulda Marie f. 2/5-1873 på Venstøp.
3. Anne Andersdatter f. 23/6-1875 på Venstøp g.m. Johannes Brenne. Se Nordre Bø.

4. Halvor Andersen f. 31/10-1877. Overtok gården.

5. Karen Andersdatter f. 23/1-1880 på Venstøp.

6. Johanne Andersdatter f. 22/1-1883 på Venstøp.

7. Nils Andersen f. 22/12-1885 på Venstøp. "Hjemmedøbt af Halvor L. Foss."

Br. 1873.

 

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

65c

Midt - Venstøb

Anders Halvorsen Tufte

0 daler - 3 ort - 2 skilling

67b Venstøb vestre ditto 0 - 3 - 4

 

 

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 2 kuer og  2 sauer.

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

8

16

65c

Venstøp

Midt-Venstøp 

Anders Halvorsen Tufte

0 - 3 - 15

1 mark 59 øre

8 20 67b Venstøp Venstøp vestre ditto 0 - 1 - 20 1 mark 55 øre

 

 

Fra Tinglysingsprotokollen, Gjerpen Sorenskriveri.
"Skjønsforretning, hvorefter godseier L. Løvenskiold er kjendt berettiget til forhøielse af vandstanden i elven ovenfor Fossum dam
m.m., mod erstatning, hvorfor er kvitteret, tinglyst 9. jan. 1890."

"Skjøte fra Anders Halvorsen til Halvor Andersen for kr. 9.000, herpaa og bnr 20, hvorav for løsøre kr. 2.000, med forbehold av
livslangt føderaad for selgeren, dat. 5. juli, tinglyst 18. juli 1917." 
 

 

Se folketellingen 1900.

 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

8

16

Venstøp

Midt-Venstøp

Anders Halvorsen Tufte

1 mark 59 øre

8 20 ditto Venstøp vestre ditto 1 mark 55 øre

 


Se folketellingen 1910. I denne folketellingen er familien feilaktig plassert på bnr 20, som er en jordeiendom.


G.br., sliperiarbeider, selveier

Halvor Andersen herfra f. 31/10-1877 d. 23/11-1956.

g. i Skien 26/9-1909 m. enke Kirstine Margrethe Tormodsen Barfod fra Bamble f. 19/5-1878 d. 13/7-1956, d.a. Hans Tormodsen Barfod fra Langesund og Nikoline Johnsen fra Porsgrunn.

1. Ingolf Andersen f. 26/11-1909 i Skien. Overtok gården.

2. Lilly Nikoline Andersen f. 30/6-1911 g.m. Ole Martinsen Limi fra Limi(1) f. 4/7-1910. Se Berberg(14) "Sørheim".

3. Hjørdis Kirstine Andersen f. 28/5-1915 g.m. Georg Kittilsen. Se Venstøp(24).

Br. 1917.

 

Under folketellingen 1900 var Halvor ennå ikke gift, men bodde her med sine foreldre og noen søsken.
Han arbeidet som ”pakker ved tremassefabrikk.”


Kirstine Margrethe ble kalt Pedersen ved vielsen i Skien kirke i 1909. Hun var enke etter en Pedersen.
Hennes barn fra første ekteskap var:
Dagny Pedersen (se Petersborg under Mæla), Kristian Pedersen og
Øybjørg Pedersen g.m. Andreas Martinsen Limi fra Limi(1).

 

G.br., selveier
Ingolf Andersen herfra f. 26/11-1909 i Skien d. 29/6-1994, s.a. Halvor Andersen.

g.m. Signe Marianne Tuft fra Venstøp(61) "Tuft" f. 7/3-1913 d. 28/12-1994, d.a. Erik Nirisen Tuft.

1. Einar Andersen f. 1939. Overtok gårdene.

2. Halvor Erik Andersen Tuft f. 24/7-1945 d. 16/7-1961.
Br. 1947.

 

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Sameie med Venstøp(61,64) siden 1947.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

8

16

Midt - Venstøp

Ingolf Andersen

1 mark 59 øre

8 20 Venstøp vestre ditto 1 mark 55 øre
8 61 Venstøp - Tuft Fru Signe Andersen 1 mark 88 øre
8 64 Venstøp - Tuft ditto 0 mark 31 øre

 

 

Fra Grunnboka: "Andel av Jernverksvegen 14 (Gnr 8, bnr 16) er overdradd til Einar Andersen (04.10.1974). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 8, bnr 20. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 61. Overdragelsen omfatter også andel av Hoppestadvegen 97
(Gnr 8, bnr 64)."

G.br., selveier
Einar Andersen herfra f. 1939.
g. 1963 m. Anna Lisa Stemme f. 1938, d.a. Olaf Stemme og Agnes Øigarden fra Kviteseid.
1. Øyvind Andersen f. 1964. Overtok eiendommene.
2. Laila Andersen f. 1966.
Br. 1974.

Einar Andersen kjøpte Berberg(14) "Sørheim" av sin tante i 1986.

Fra Grunnboka: Jernverksvegen 14 (Gnr 8, bnr 16) er overdradd for kr 2.544.000 fra Einar Andersen til Øyvind Andersen (28.12.2007).
Overdragelsen omfatter også Gnr 8, bnr 20. Overdragelsen omfatter også Gnr 8, bnr 61. Overdragelsen omfatter også Hoppestadvegen 97
(Gnr 8, bnr 64). Overdragelsen omfatter også Holmsvegen 155 (Gnr 123, bnr 14)."


G.br., selveier
Øyvind Andersen herfra f. 1964.

Br. 2007.

(C) Gard Strøm.