| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.08.2013Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Tufte 6
Gammelt løpenr. 142a. Senere 54/6. Utskilt fra Tufte(8) i 1822.

Adresse i dag: Luksefjellv. 355, 3721 Skien.

G.br. , selveier
Nils Sørensen Tufte
fra Tufte(8) dpt. 1/1-1800 d. 3/6-1837 på Tufte, s.a. Søren Pedersen Tufte.
g. 7/6-1827 m. Inger Karine Andersdatter fra N. Limi dpt. 25/10-1807 d. 16/9-1857 på Tufte, d.a. Anders Nilsen Limi.
Forlovere: "Anders Limie, C. Lund."
1. Gurine Andrea Nilsdatter f. 28/4-1828 g. 26/6-1846 m. Mikkel Olsen fra Vassbund i Solum, s.a. Ole Jensen Wasbund.
2. Søren f. 8/12-1829 d. 24/2-1837 på Tufte.
3. Karen Kirstine Nilsdatter f. 27/12-1831 g.m. Nils Halvorsen Lyngaasen. Se Lyngåsen(1).
4. Maren Dorthea Nilsdatter f. 9/10-1833.
5. Ingeborg Maria f. 30/8-1835 d. 18/6-1837 på Tufte.
Br. 1822.

Nils Sørensen Tufte bygde trolig nye hus her på 1820-tallet etter at han fikk halvparten av farsgården i 1822.
Hans eldre bror Peder Sørensen Tufte overtok den andre halvparten av farsgården og de gamle husene. Se Tufte(8).

Tjenestepike i 1835: Maria Gundersdatter(17). 

Enka Inger Karine Andersdatter ble g2g med Halvor Hansen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Halvor Hansen Tufte
fra S. Ramsåsen dpt. 21/4-1805 d. 30/5-1871 på Tufte, s.a. Hans Halvorsen Ramsaasen.
g. 7/6-1838 m. enke Inger Karine Andersdatter fra N. Limi dpt. 25/10-1807 d. 16/9-1857 på Tufte, d.a. Anders Nilsen Limi.
1. Nils Halvorsen f. 15/11-1838 d. 4/10-1850 på Tufte.
2. Anders Halvorsen f. 25/7-1840. Se Venstøp(16).
3. Hans f. 16/3-1843 d. 10/10-1850 på Tufte.
4. Søren Halvorsen f. 8/4-1845. Se nedenfor.
5. Zacharias f. 2/1-1847 d. 14/10-1850 på Tufte.
6. Andrea Halvorsdatter f. 8/7-1849 g.m. Nils Johnsen. Se nedenfor.
Br. 1838.

Denne familien må ha blitt rammet av en smitsom sykdom, da mora døde i september og hele 3 av deres barn
døde i løpet av 14 dager i oktober 1850. Kirkeboka sier intet om dødsårsak.

Arbeider, husmann
Nils Johnsen
fra Tormodsrød i Siljan f. 19/5-1850 på Tormodsrød, s.a. John Olsen og Karen Olsdatter.
g. 15/6-1875 m. Andrea Halvorsdatter herfra f. 8/7-1849, d.a. Halvor Hansen Tufte.
1. Karen Nilsdatter f. 9/1-1880 på Tufte. Konfirmert 1894 i Gjerpen. Gift i Skien krk. 22/12-1904 med møbelsnekker Thor Gundersen Odberg.

Møbelsnekker Odberg og Karen Nilsdatter herfra, fikk datteren Anna Marie Odberg f. 12/12-1904, som senere ble gift med Olai Brønsten i Brevik. Han startet en rørleggervirksomhet, som i dag er godt  kjent i Grenlandsområdet. Som voksen var hun kjent som Anna Brønsten. Dette var mine naboer under min oppvekst på Setretangen i Brevik. Gard Strøm.

Foreldrene til Karen Nilsdatter bodde tidligere her hos hennes mors foreldre. Siden kom de til Bakkane
i Siljan.
Se Siljanboka side 327.
Det ser ut til at Karen bodde flere år som tjenestepike på Lyngåsen i Gjerpen. Hun skrev seg for
”Lyngaasen” både da hun ble konfirmert og da hun giftet seg.

G.br., selveier
Søren Halvorsen Tufte
herfra f. 8/4-1845 d. ca. 1910, s.a. Halvor Hansen Tufte.
g. 31/12-1894 m. Maren Anne Rasmusdatter fra N. Kise f. 25/3-1849, d.a. Rasmus Christensen Kise.
Br. 1872.

Maren Annes niese Ragna Sofie Ingebretsdatter fra N. Kiste f. 22/4-1892, vokste opp hos dette barnløse ekteparet.

Kilde: Folketellingene 1875, 1891 og 1900.
Søren bodde her i 1875 som ungkar og selveier av gården. Tjenestefolk: Hans Halvorsen fra Sauherad f. 1860 og Maren Anne Rasmusdatter f. 1850 i Gjerpen. Dyr: 1 hest, ett føll og 7 kuer.
I 1891 var Søren fremdeles ugift. Tjenestefolk var fremdeles Maren Anne Rasmusdatter. I tillegg hadde han Karen Andersdatter i tjeneste, f. 1875.
Maren Anne, var født på nedre Søli, oppvokst på Riis, Rosvald og N. Kise. De hadde ingen barn, men i 1900 hadde de to fosterbarn på gården: Ragna Sofie Ingebretsdatter f. 1892 i Gjerpen. og Olav Nilsen fra Siljan f. 1885. Tjenestejente i 1900: Julie Edvardsdatter (Ballestad?) f. 1884.


Søren H. Tufte bygde om det gamle innhuset, samt uthuset i ca. 1900. Han er nevnt i boken ”En kirketjeners
fortællinger” (Nykaas), Skavan miniforlag.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2a, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Søren Halvorsen Tufte til  Hans Edv. Johannessen Ballestad for kr. 28.800,- dat. 30/4, tingl. 11/2-1910."

Hans Edvard Johannessen Ballestad 1910-1913.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2a, side 46. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 9., tingl. 15 mars 1911, hvorved utskilt en til Karl Kristensen solgte parcel "Bergheim" bnr. 26 av skyld 0 mark 75 øre."
Se Venstøpbakken 84.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2a, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Edv. Johannesen Ballestad til Magnus Nærum paa dette brug for kr. 26.000,- og løsøre for kr. 2.000, dat. 21., tingl. 23. aug. 1913." 


Magnus Nærum
1913-1916, som solgte gården i 1916 til Jon Pedersen Tveit fra Sauherad.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2a, side 46. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 8., ringlyst 14. okt. 1914, hvorved til Abraham Eriksrød er utskilt, bnr 29 "Habakken" av skyld 90 øre og bnr 30 "Tuftelierne" av skyld 1 mark 10 øre.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2a, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Magnus Nærum til John P. Tveit for kr. 24.500, dat. 29. febr., tingl. 15. mars 1916."


G.br., selveier
Jon Pedersen Tveit
fra Holterønningen under Dale i Sauherad f. 22/9-1863 d. 24/12-1940, s.a. Peder Johnsson.
g.m. Ingeborg Kittilsdatter Elvestad fra Pellebakken i Sauherad f. 28/9-1874 d. 7/4-1964, d.a. Kittil Larsen og Kari Auersdatter.
1. Peder Tveit f. 1896 g. i Gjerpen 1923 m. Tora Andersen Fjeld.
2. Kittil Tveit f. 1898 i Sauherad.
3. Einar Tveit f. 1899 i Sauherad.
4. Augun Tveit f. 1901 i Sauherad g. 1930 m. Anne Elise Heimholt.
5. Anne Tveit f. 1903 i Sauherad g.m. Halvdan Groven. Se Tufte(1).
6. Jørgen Tveit f. 21/7-1905 i Sauherad. Se nedenfor.
Br. 1916.

Jon P. Tveit forpaktet N. Bø i 1910.

G.br., selveier
Jørgen Tveit
herfra f. 21/7-1905 i Sauherad d. 22/2-1981.
g. 1940 m. Rakel Stensrud fra Skien f. 7/10-1911 d. 22/5-1984.
1. Svein Olav Tveit f. 1944. Se nedenfor.
2. Kari Tveit f. 1944 g.m. Oddvar Rød. Se Venstøpbakken 81.
Br. 1940.

Gårdens besetning 1950: 2 hester, 2 kuer, 2 kalver, 3 griser og 70 høner.

Svein Olav Tveit herfra f. 1944.
g1g m. Hege Langbach f. 1952.
g2g m. May
1. Jostein Tveit f. 1978.
2. Marthe Tveit f. 1982.
Br. 1979.

Det første ekteskap er oppløst.

Brn 7 ble skilt ut i 1860, brn 26 (jord eller skog) i 1911 og brn 29 i 1914.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.

(C) Gard Strøm.