ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 20.10.2017

Gromstulen C
Husmannsplass under Bø. Dette er den eneste av Gromstul-plassene som fremdeles var bosatt i 1900.

Gruvearbeider, husmann

Isak Abrahamsen fra Bjørndalen(A) under Bø dpt. 26/7-1744 bg. 10/10-1790. ”Isak Abrahamssøn fra Bøe Rønningen 46 aar.”, s.a. Abraham Tollefsen.

g. 22/11-1770 m. Johanne Olsdatter f. ca. 1739 bg. 16/10-1803. ”Enken Johanne Olesdtr. f. Grumstuulen, meldt at være 64 aar.”

1. Else Margrethe Isaksdatter dpt. 7/4-1771 g1g m. Zacharias Clausen på Bakken under Ås, g2g m. enkemann Christen Rasmussen på Ekornrød under Bratsberg.

2. Abraham Isaksen dpt. 5/6-1775 g.m. enke Maren Aslesdatter. Se Norge u. Oterholt.

3. Inger Isaksdatter dpt. 27/3-1780 g.m. John Olsen Berg. Se Familie 5 - N. Brekke 1810.
    De losjerte en tid på Lund, deretter på Vassbrekka under Grini. Siden er de borte fra Gjerpen. Flyttet trolig til Skien.

Br. i 1775, 1790.


F.f. Isak Abrahamsens pb. Else Margrethe fra BøeRønningen: Maren Abrahamsdtr., Kisten Jensdtr., Ole Jensen, Jacob Jonsen, Svend Sigfridsen.

F.f. Isak Abrahamsens db. Abraham fra Bøe Rønningen: Peder Engebretsens kone, Maren Abrahamsdtr., Jacob Jonsen, Nils og Ole Abrahamsønner.

F.f. Isak Abrahamsens pb. Inger fra Bøe Rønningen: Ole Abrahamsens kone, Maren Abrahamsdtr., Jacob Jonsen, Christen Thommesen, Isak Hansen.


Enka brukte plassen videre. Under folketellingen 1801 bodde enka her med sin sønn Abraham. Det var nevnt at de begge arbeidet i gruvene.

 

Gruvearbeider, husmann

Ole Nilsen fra Bjørndalen(B) under Bø dpt. 7/9-1806 d. 21/3-1885 på N. Bø, s.a. Nils Hansen.

g. 19/8-1830 m. Kirstine Johannesdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 20/4-1806 i Skien d. 18/8-1889, d.a. Johannes Jensen Huken. Se familie 4 - Kleiva 1801.

Forlovere: "Anders Johannesen Grønsten, Abraham Nielsen Bøe."

1. Maren Kirstine Olsdatter f. 7/11-1830.

2. Karen Olsdatter f. 10/12-1832 d. 10/9-1850 på Gromstulen.

3. Abraham f. 24/10-1834 d. 14/3-1839.

4. Else Olsdatter f. 1/2-1836 g. 27/12-1860 m. Helge Olsen fra Øvre Hagen under Røste, Sauherad f. 2/3-1831 i Sauherad, s.a. "føderaadsfolk" Ole Helgesen og Margith Ingebretsdatter.
    De var under folketellingen 1865 for Skien på Brekkejordet med de 3 eldste barna.
  
Barn 1. Ole Helgesen f. 21/5-1861. Se Familie 48 - Venstøp 1891.
    Barn 2. Johannes Helgesen f. 1863.
    Barn 3. Martin Helgesen f. ca. 1864.
    Barn 4. Kirsten Marie Helgesdatter f. 17/6-1867 i Skien.
    Barn 5. Karl Helgesen f. 14/1-1872 i Skien.
    Barn 6. Herman Helgesen f. 4/4-1874 i Skien.
    Barn 7. Nils Helgesen f. 22/10-1877 på Grini.

5. Nils Olsen f. 21/3-1838 g. 17/11-1867 m. Karen Marie Ellefsdatter fra Fossum, d.a. Ellef Olsen fra Drengen. Nils var gruvearbeider i 1865. Emigrerte til N. Amerika i 1869. Se presteattest av 13/4-1869.

6. Johannes Olsen f. 16/1-1841. Se N. Bø(C).

7. Anne Kirstine Olsdatter f. 23/12-1842.

Br. før 1832.

 

Kirstine Johannesdatters søster Gunhild var gift med John Hansen på Gromstul(B).
Denne familien flyttet i 1872 til N. Bø(C).

 

Arbeider, leilending

Ole Abrahamsen fra øvre Hoppestad(C) f. 21/10-1822 på Bestul d. 20/11-1861 på Hoppestad, s.a. Abraham Halvorsen Hoppestad,

g. 18/10-1850 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Bø(2) i Luksefjell f. 22/5-1826 d. 15/11-1861 på Hoppestad, d.a. Halvor Halvorsen Fjeld.

Br. 1852.

 

Ole Abrahamsen flyttet i 1856 til farens gård, øvre Hoppestad(C). Se der.

 

Nils Danielsen

g.m. Inger Olsdatter

Br. 1857.

 

Denne familien kom hit fra Siljan i ca. 1856. De bodde på Gromstul til ca. 1873. Siden forpaktet de N. Bø(A).
Tjenestepike her i 1865: Anne Pedersdatter fra Sauherad(18).

 

Arbeider, husmann med jord

Anders Thoresen fra Romsdalen i Siljan f. 3/4-1841, s.a. Thore Knudsen (født i Sandsvær) og Kirsten Olsdatter fra Romsdalen.

g. i Gjerpen 6/6-1870 m. Thora Henriksdatter fra Sauherad f. 21/4-1845 i Sauherad, d.a. Henrik Andersen.

1. Theodor Andersen f. 28/5-1871 på Romsdalen i Siljan.

2. Amalie Kristine Andersdatter f. 5/5-1873 på Rønningen i Siljan.

3. Mathilde Andersdatter f. 18/8-1874 på Gromstulen under Bø.

4. Karen Maria Andersdatter f. 26/7-1876 på Gromstulen g.m. Karl Mathias Karlsen. Se Familie 13 - Strømdal 1900.

5. Kirstine Andersen f. 16/5-1878 på Gromstulen.

6. Henrik Andersen f. 15/5-1881 på Gromstulen.

7. Anne Marie Andersen f. 7/7-1883 på Gromstulen.

8. Andreas Andersen f. 14/2-1886 på Fossum.

9. Hans Andersen f. 5/9-1889 på Fossum.

Br. 1874.

 

Under folketellingen for Gjerpen 1875, hadde de 1 hest, 4 kuer, 2 kalver og 3 sauer på plassen.
”Barnepige” Ingeborg Pedersdatter Fossum f. 1864 bodde med dem samme år.
 
I 1886 hadde familien flyttet til en av Liabrakkene under Fossum. Se Familie 34 - Fossum 1891.
Flere av hans søsken fra Siljan utvandret til Amerika.

 

Skogsarbeider, leilending

Kristen Olsen (Kristen Olsen Gonsholt) fra f. 12/10-1830 på Kjølnes i Siljan d. 13/3-1913, s.a. Ole Andersen og Pernille Sigurdsdatter.

g. i Siljan 4/11-1864 m. Maren Dorthea Jensdatter fra Larønningen under Grorud i Siljan f. 6/9-1839 i Plassen under Grorud d. 29/9-1897 på Gromstul, d.a. Jens Hansen og Grethe Olsdatter.
Forlovere: "Daniel Olsen og Sigurd Larsen Myra."

1. Ole Petter Kristensen f. 24/7-1865 på Ødegården i Siljan.
2. Jacob Kristensen f. 28/5-1867 på Ødegården i Siljan. Se nedenfor.

3. Sigvart Kristensen f. 30/4-1870 på Ødegården i Siljan d. 25/4-1930. Se Århusv. 109.

3. Ole Petter Kristensen f. 5/11-1879 på Sortedal i Siljan. Bodde her i 1900. Arbeidet da ved tresliperiet på Myra.

Br. 1888.

 

Kristen Olsen døde på sykehuset under en operasjon. Han hadde da bopel "Foss gamlehjem".

 

G. br. skogsarb., snekker, elektrisk montør, forpakter

Jacob Kristensen herfra f. 28/5-1867 på Ødegården i Siljan, s.a. Kristen Olsen. Se ovenfor.

g.m. Maren Karine Jacobsdatter fra V. Island i Siljan f. 3/5-1871, d.a. Jacob Nilsen og Anne Kirstine Isaksdatter fra Svarverplass u. Mo.

Br. 1904. Se Gulsetv. 10 under Strømdal.

 

I følge folketellingen 1900 hadde Jacob allerede overtatt plassen. Tjenestegutt: Ole Olsen f. 1888.
Losjerende: Kremmer Kristian (etternavn utelatt) fra Mandal f. 1862.
Jacob bygde i ca. 1909 hus på Strømdal og flyttet dit.
 

Melkekjører Ole Ellefsen bodde her fra 1909 d. 1910 på Gromstul. Se Fossum 1900.

 

Skogsarbeider

Johannes Halvorsen Holt.

Br. 1910.


Johannes Holt m/ familie bodde her fra 1910 -1914. To av deres barn ble født her.
Se denne familien på Nisterud under Bø og på Slettene under Mo.
 

Skogsarb., forpakter

John Olsen Hegna fra Hegna u. Låvell i Sauherad f. 1873, s.a. husmann Ole Halvorsen og Kari Hegna.

Br. 1914.

 

John Olsen Hegna bodde tidligere på plassen Hegna under gården Låvell i Sauherad. Han var også i Amerika en tid.
Han kom tilbake og bodde en stund på Landkjønnstulen i Sauherad før han tok med seg familien og flyttet til Gjerpen
i ca. 1912. Se Skriva u. Bø.


Skogsarb., forpakter

Tarje Jørgensen Underdal fra Fyresdal f. 2/1-1866 d. 26/10-1938, s.a. Jørgen Olavsen Underdal og Aashild Kittelsdatter. Begge fra Fyresdal.

g.m. Joraand Gundersdatter fra Brattelid i Vrådal i Kviteseid f. 6/6-1870 d. 1955, d.a. Gunnar Olavsen Brattelid og Liv Olavsdatter fra Morgedal i Kviteseid.

1. Jørgen Olaus Underdahl f. 1/11-1892 i Fyresdal. Emigrerte til USA.

2. Gunnar Underdahl f. 15/3-1895 i Fyresdal d. 9/8-1973 g.m. Severine Larsen f. 25/1-1893 d. 7/1-1986.

3. Andreas Underdahl f. 18/8-1897 i Fyresdal g.m. Ingeborg Jensine Kittilsen fra Venstøp(24) f. 23/11-1905. Bosatt i Porsgrunn.

4. Tea Oline Underdahl f. 20/1-1900 i Fyresdal g.m. Karl Olav Kristoffersen. Bosatt på Arøya i Eidangerfjorden.

5. Johanne Andrea Underdahl f. 10/9-1902 i Fyresdal. Ugift.
6. Olav Underdal f. 18/3-1905 i Fyresdal. Se Hoppestadv. 347.

7. Alma Underdahl f. 3/6-1907 i Fyresdal d. 1943.

7. Tora Underdahl f. 8/1-1910 i Fyresdal d. 16/1-1981 g. Lars Brodahl f. 1/9-1892 d. 10/11-1975. Bodde i Skien.

8. Haakon Underdahl f. 27/2-1912 i Fyresdal. Se nedenfor.

9. Johan Andreas Underdahl f. 21/9-1916 i Fyresdal d. 12/3-1948.

Br. 1919.

 

Skogsarb., forpakter 

Haakon Underdahl f. 27/2-1912 d. 5/4-1980.

g.m. Gudrun Solbakken f. 15/3-1920 d. 13/4-1971.

Br. ca. 1940.

 

Plassen er for lengst nedlagt og tilplanta med skog.

(C) Gard Strøm.