| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

                     

Oppdatert 12.01.2017 


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nordre Venstøp C

Skilt ut fra Nordre Venstøp(B) i ca. 1710.

 

Eiere: De Adlerske arvinger fram til Didrik Cappelen kjøpte N. Venstøp i 1823. Cappelens arvinger fra 1832,
Østen Andersen Mæla
fra 1836, fogd Borchsenius på Store Mæla fra 1843 som solgte denne gården til
Abraham Pedersen Venstøb
samme år.

 

G.br., leilending

Zacharias Halvorsen fra N. Tufte dpt. 9/7-1682 bg. 17/2-1764. ”Zacharias Venstøb 82 aar.”, s.a. Halvor Clausen Tofte.

g. 14/8-1707 m. Karen Ingebretsdatter fra M. Holm f. ca. 1683 bg. 28/6-1746. ”Zacharias Venstøbs kone, 63 aar.”, d.a. Ingebret Olsen Holm.

1. Abraham Zachariasen dpt. 18/9-1707. Se nedenfor.

Br. ca. 1710.


F.f.  Zacharias Holms søn Abraham: Gunner Berreberg. Nils Holm. Lars Tofte. Peder Doxrøs qvinde Maren. Ingebret Holms datter Maren.

Det ser ikke ut til at Zacharias og Karen hadde flere barn enn Abraham.

 

G.br., leilending

Abraham Zachariasen Venstøb herfra dpt. 18/9-1707 bg. 30/10-1784. ”Abraham Venstøb 81 aar.”

g. 23/9-1731 m. Marthe Danielsdatter fra N. Ballestad(1) dpt. 18/12-1707 bg. 17/2-1774. ”Abraham Venstøbs kone 66 1/4 aar.” d.a. Daniel Gundersen Ballestad.

1. Karen dpt. 28/6-1733 bg. 23/7-1738. ”Abraham Venstøbs datter Karen, 5 aar.”

2. Daniel Abrahamsen dpt. 1/1-1736. Se nedenfor.

3. Just dpt. 21/9-1738 bg. 30/3-1740. ”Abraham Venstøbs Jost, 2 aar. Barnek.”

4. Karen Abrahamsdatter dpt. 12/2-1741 g1g m. Jacob Larsen Foss. Se Foss lille, g2g m. Hans Larsen Ballestad. Se N. Ballestad(1).

5. Pernille f. 1743 bg. 27/7-1747. ”Abraham Venstøbs Pernille 3 aar.”

6. Just dpt. 30/10-1745 bg. 15/12-1748. ”Abraham Venstøbs s. Just 2 1/4 aar.”

7. Claus dpt. 7/9-1749 bg. 8/3-1750. ”Abraham Venstøbs s. Claus 1/2 aar.”

8. Ingeborg Abrahamsdatter dpt. 8/4-1751 g1g m. 10/11-1774 m. Engebret Jacobsen Bommen. Se Familie 2 - Kleiva 1784.

Br. ca. 1760.

F.f. Abraham Venstøbs Karen: Jost Tofte, Anders Bachen, Zacharias Ballestad, Nils Holms qde, Anne Danielsdatter.

F.f. Abraham Venstøbs Daniel: Gunder Borge, Christen Strand, Christian Holm, Anders Baches qde. Anne Danielsdatter.

F.f. Abraham Venstøbs Jost: Anders, Lars og Ole Ballestad, Anders Bachens qde. Pernille Tofte.

F.f. Abraham Venstøbs Karen: Nils Holm, Zacharis Venstøb.Anders Danielssøn, Anders Baches qde. Pernille Tofte.

F.f. Abraham Wenstøbs barn Just: Nils Bakkens kone, Martha Nilsdatter, Gunder Borge, Jacob Tofte, Halvor Justsen fra Tofte.

F.f. Abraham Venstøbs db. Claus: Anders Danielsens kone, Kisten Andersdtr., Peder Bradsberg, Gunder Borge, Halvor Tofte.
F.f. Abraham Venstøbs pb. Ingebor: Abraham Riisings kone, Kisten Andersdtr., Christian Venstøb.Anders Danielsen, Abraham Andersen.


Datteren Pernille er ikke funnet døpt i Gjerpen kirkebok.

Andre i huset i 1762: Tjenestepike: Maren Pedersdatter og ”gamlefar” Zacharias. Han døde her et par år senere.

 

7/5-1774       MARTHE DANIELSDATTER    Bamble Skifteprotokoll nr. 8, side 103b.

N.Venstøp      Arvinger: Enkem. Abraham Zakariassen og barna:

               1. Daniel Abrahamssen 36 år.

               2. Karen Abrahamsdtr. g.m. Hans Larssen Ballestad. Nordre Ballestad. Se sk. 733.

               3. Ingeborg Abrahamsdtr. 22 år. g1g 10/11-1774 Engebret Jacobsen Bommen på Kleiva g2g Anders Olsen Bjørntvedt.

               Faren var selv verge for Ingeborg.

Brt: 243 - 2 - 22

Net: 228 - 3 - 14. 

 

G.br., leilending

Daniel Abrahamsen Venstøb herfra dpt. 1/1-1736 bg. 11/8-1804. ”Daniel Abrahamssøn f. N.Wenstøb. 68 7/12 aar.”

g. 18/9-1766 m. Anne Pedersdatter fra S. Tufte dpt. 6/10-1748 d. 21/12-1816, d.a. Peder Tollefsen Tufte.

1. Pernille Danielsdatter dpt. 27/9-1767 g.m. Christopher Christiansen Hoppestad. Se øvre Hoppestad(C).

2. Karen dpt. 26/12-1768 bg. 5/11-1769. ”Daniel Venstøbs d. Karen 3/4 aar.”

3. Karen dpt. 2/9-1770 bg. 13/4-1771. ”Daniel Venstøbs d. Karen 3/4 aar.”

4. Ingeborg Danielsdatter dpt. 20/4-1772 g.m. Ole Aslaksen fra S. Mo. Se S. Mo.

5. Nils Danielsen dpt. 15/1-1775. Se M. Foss.

6. Marthe dpt. 9/11-1777 bg. 21/12-1777. ”Daniel Venstøbs d. Marthe 6 uger.”

7. Zacharias Danielsen dpt. 3/1-1779 bg. 4/3-1809. "Zacharias Danielssøn f. N. Wenstøb 30 1/6 aar." "Er fiantet og ikke ved sin fulle fornuft". Ugift.

8. Peder dpt. 17/2-1782 bg. 10/3-1782. ”Daniel Venstøbs Søn Peder 3 uger.”

9. Peder Andreas Danielsen dpt. 12/9-1784. Se nedenfor.

10. Marthe Kirstine Danielsdatter dpt. 24/2-1788 d. 6/2-1846 på Venstøp.

11. Abraham Danielsen dpt. 29/8-1790 g. i Skien 29/10-1818 m. Live Margrethe Tollefsdatter dpt. 8/5-1791 i Solum, d.a. Tollef Halvorsen. Se Familie 10 - Ulefos Jernværk 1762.

Br. ca. 1778.

F.f. Daniel Venstøbs pb. Pernille: Hans Larsens kone, Marthe Gundersdtr., Halvor Tofte, Ole Bøle, Anders Pedersen.

F.f. Daniel Venstøbs pb. Karen: Peder Toftes kone, Ingebor Abrahamsdatter, Erik Bøle, Hans Larsen Ballestad, Anders Pedersen.

F.f. Daniel Venstøbs pb. Karen: Peder Toftes kone, Ingebor Abrahamsdatter, Halvor Tofte, Hans Ballestad, Anders Pedersen.

F.f. Daniel Venstobs pb. Ingebor: Hans Ballestads kone, Karen Pedersdtr., Peder Tofte, Anders Jensen, Aslak Halvorsen.

F.f. Daniel Venstøbs db. Nils: Engebret Bommens kone, Karen Pedersdtr., Christen Lund, Halvor Tofte, Anders Pedersen.

F.f. Daniel Venstøbs pb. Marthe: Hans Larsen Ballestads kone, Karen Pedersdtr., Engebret Bommen, Aslak Halvorsen, Søren Pedersen.

F.f. Daniel Venstøbs db. Zacharias: Engebret Venstøbs kone, Karen Pedersdatter, Nils Venstøb.Anders Pedersen, Søren Pedersen.

F.f. Daniel Venstøbs db. Peder: Engebret Bommens kone, Karen Engebretsdtr., Hans Larsen Ballestad, Nils Christophersen Venstøb.Anders Engebretsen.

F.f. Daniel Venstøbs db. Peter Andreas: Peder Limies kone, Inger Pedersdtr., Hans L: Ballestad, Halvor Venstøb.Anders Engebretsen.

F.f. Daniel Venstøbs pb. Marthe Kistine: Hans Larsen Ballestads kone, Pernille Danielsdtr., Peder Limie, Søren Tofte, Anders Engebretsen.
F.f. Daniel Wenstøbs db.
Abraham: Anders Olessøn Nænsets k., Ingebor Maria Hansdtr., Søren Tofte, Halvor Laerssøn, Christopher Hoppestad. 

 

17/9/1804      DANIEL ABRAHAMSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 158b.

N.Venstøp      Arvinger: Enka Anne Pedersdatter og barna:

               1. Niels Danielssen, myndig.

               2. Zacharias Danielssen 27 år, ”han er fiantet og ikke ved sin fulle fornuft.”

               3. Peder Danielssen 21 år.

               4. Abraham Danielssen ?

               5. Pernille Danielsdtr. g.m. Christopher Christianssen Hoppestad.

               6. Ingeborg Danielsdtr. g.m. Ole Aslakssen Aasqvern.

               7. Marthe Karoline Danielsdtr. 17 år.

Eldste sønn, Niels, ble formynder for sin ”tokiga” bror.

Peder Limi verger for Peder.

Morbroren Søren Tufte verger for Abraham og Marthe.

Brt: 1717 - 1 - 14

Net: 1622 - 0 - 10

Jordegods: 1 1/2 hud i gd. mellom Foss. Taksert for 600 rdl. Gd. nordre Venstøp tilhørte Gimsøy kloster.

22/6/1809      ZACHARIAS DANIELSSEN VENSTØP         Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 204a.
Venstøp        Arvinger:                             
               Mora Anne Pedersdatter på gd. Venstøp
               og avdødes søsken:
               1. Niels Danielssen på Foss. 31 år.
               2. Peder Danielssen 25 år. -           Nils Foss verge for sine søsken. -
              
3. Abraham Danielssen 18 år.
               4. Pernille Danielsdtr. (Verge Christopher Christopherssen Hoppestad.)
               
5. Marthe Kirstine Danielsdtr. 21 år.
Brt: 178 - 1 - 16

Net: 134 - 2 - 14             Faren het Daniel Abrahamssen.

Landskyld 1801: 2 huder 6 skinn (2 ½ hud).

 

G.br., leilending

Peder Andreas Danielsen Wenstøb herfra dpt. 12/9-1784 d. 12/12-1847 på Venstøp.

g. 3/10-1805 m. Maren Aslaksdatter fra S. Mo dpt. 12/3-1786 d. 5/8-1853. ”Druknet sig selv i Sindsforvirring.”, d.a. Aslak Hansen Moe.

Forlovere: "Aslak Moe og Nils Foss."

1. Daniel Pedersen dpt. 26/10-1806. Bodde på Bratsbergkleiva til han emigrerte til N. Amerika. Se Familie 59 - Bratsbergkleiva 1845.

2. Anne Kirstine Pedersdatter dpt. 1/1-1809 g.m. tømmermann Simon Engebretsen. Se Familie 147 - Bratsbergkleiva 1845.

3. Peder Pedersen f. 13/12-1811. Se Venstøp(24).

4. Aslak Pedersen Venstøb f. 19/7-1814. Se Familie 147 - Bratsbergkleiva 1845.

5. Nils f. 8/2-1817 bg. 12/8-1817.

6. Nils Pedersen f. 20/8-1818 g. 1/12-1836 m. enke Anne Halvorsdatter fra Valebø i Holla. Se Familie 24 - Venstøp 1845.

7. Abraham Pedersen f. 26/10-1821. Kjøpte dette bruket. Se nedenfor.

8. Ingeborg Pedersdatter f. 14/2-1825 g.m. Ingebret Jansen fra M. Bø. Se Familie 12 - Venstøp 1865.

Br. 1806.


F.f. Peder Danielssøns db. Daniel f. N. Wenstøb: Karen Kirstine Aslachsdtr., Marthe Kirstine Danielsdtr., Christopher Hoppestad, Hans og Ole Aslachssøn, Peder Sørenssøn.

F.f. Peder Danielssøns pb. Anne Kirstine  f. N. Wenstøb: Nils Danielssøns k., Ingebor Aslachsdtr., Ole Halvorssøn, Nils og Abraham Danielssøn.

F.f. Peder Danielssøns db. Peder f. N. Wenstøb: Peder Christopherssøns k., Karen Sørensdtr., Ole Holm, Nils Foss, Peder Sørenssøn.
F.f. Peder Danielsen og Maren Aslaksdtr. Mid-Venstøbs db. Aslak: Pernille Aslaksdtr., Madame Marte Danielsdtr., Ole Aslaksen, Ole Aslaksen Holm, Halvor Nilsen Moe.


Sønnen Daniel og hustru emigrerte til N. Amerika med sin sønn Peder, hans kone og deres datter.
De bosatte seg i Manitowoc, Wisconsin og brukte familienavnet Danielson. De har mange etterkommere der.

 

3/1/1848       PEDER DANIELSSEN                 Bamble skifteprot. nr. *)
Venstøp        Arvinger:                            
               Enka Maren Aslaksdatter og barna:
                    Laugverge: Lars Iverssen Fossum.
               1. Daniel Pederssen  41 år.
               2. Peder Pederssen   36 " , syk.
               3. Aslak Pederssen   32 "
               4. Nils Pederssen    29 "
               5. Abraham Pederssen 26 "
               6. Anne Kirstine Pedersdtr. g.m. Simon Ingebretssen u/Moe
               7. Ingeborg Pedersdtr. 21 1/2 år.    Form.: Broren Aslak.
Brt: 152 - 4 - 20
Net:  51 - 4 -  1
*) A: BS 31 s.5. B: BS 20 s.138-150b. C: BS 25 s.204b. 

Løpenr. 68. Landskyld 1838: 2 ½ hud (rev. til 3 skylddaler 3 ort 6 skilling).

 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

68

Venstøb nordre

Peder Danielsen

2 huder 6 skind

3 daler - 3 ort - 6 skilling

 

 

G.br., sparebankdirektør, takstmann, selveier

Abraham Pedersen Venstøb herfra f. 26/10-1821 d. 5/1-1905 på Venstøp, s.a. Peder Danielsen Wenstøb.

g1g 28/1-1848 m. Anne Gurine Christiansdatter fra Hjellen f. 3/2-1823 d. 22/10-1865 på Venstøp, d.a. Christian Nilsen Limi.

Forlovere: "Ole Olsen Oterholt og Simon Engebretsen u. Moe."

g2g 14/1-1872 m. enke Karen Andrea Nilsdatter fra Holla f. 11/2-1839 d. 2/2-1880, d.a. Nils Isaksen Romnes og Anne Maria Halvorsdatter.

g3g 30/5-1884 m. enke Gunhild Lovise Olsdatter fra Skien f. 4/10-1848 d. 16/4-1919, d.a. Ole Olsen Myra og Ingeborg Gundersdatter.

1. Margrethe Petronelle Abrahamsdatter f. 8/11-1848 på Hjellen g.m. enkemann Nils Nilsen Høiseth. Se Venstøp(30).

2. Nicoline Christine Abrahamsdatter f. 20/11-1850 på Venstøp d. 1/4-1871 på Venstøp. Ugift.

3. Maren Martine Abrahamsdatter f. 29/3-1853 d. 8/4-1873. Hun døde ugift av tæring i følge KB.

4. Caroline f. 16/2-1855 d. 1/3-1858 på Venstøp.

5. Peder Abrahamsen f. 1/11-1857. Se Venstøp(22).

6. Kristian Abrahamsen f. 17/11-1858. Emigrerte til N. Amerika den 27/6-1881.

7. Caroline Abrahamsdatter f. 3/5-1861 g.m. John Pedersen Eriksrød. Se Eriksrød(5) "Erikstad".

8. Laura f. 27/3-1863 d. 26/4-1863 på Venstøp.

Barn i 3. ekteskap:

9. Abraham Abrahamsen f. 23/4-1885. Se Venstøp(57).

10. Otto Abrahamsen f. 23/10-1891.
Br. 1843.

 

Abraham P. Venstøb var tidligere hjulmaker og smed (1865 og 1875). Hans andre kone, Karen Andrea, hadde med
seg en sønn inn i ekteskapet. Dette var Jens Jensen f. 1867 i Holla. Hun var altså enke etter en Jens.


Tjenestepike her i 1875: Maren Jørgensdatter fra Holla f. 1856. Besetning i 1875: 1 hest, 5 kuer, 6 sauer, 1 gris.

Fra folketellingen 1891:
Tjenestepike Anne Kirstine Olsdatter f. 1873.
 

Abraham P. Venstøb var tydligvis en flink mann. Han var medlem av Gjerpen herredsstyre i hele 45 år. I disse årene var han medlem av formannskapet i flere perioder. Han var både direktør i Gjerpen Sparebank og takstmann. Han var også med og stifte ”Gjerpen Bonde-vennforening”. Dessuten var han en ivrig religiøst interessert ”Jacobianer”.
Kilde: Gjerpen Herred 100 år (Inger Aarhus 1937).

 

 

I følge rettsforlik med Løvenskiold-Fossum i 1853, har alle de nordre Venstøp gårdene felles
setereiendom, samt fiskerett i flere vann i området rundt Venstøptjenn.

 

De fleste nordre - Venstøpgårdene er utskilt fra denne eiendommen.


Se de utskilte eiendommene Venstøp 22Venstøp 24 og Venstøp 57.

 

(C) Gard Strøm.