| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 05.09.2014
 

Venstøp 42 - Grønset - Venstøp midtre
Bnr. 42 m.fl. Utskilt fra Venstøp(15) i 1896.


Skannet fra Gjerpen Bygds Historie III (Terje Christensen), Skien kommune 1984.

Adresse i dag: Fossumveien 2, 3721 Skien.

På folkemunne kalt "Borgersen-gården" og "ved Borgersen-krøsset".

Eiendommen hadde også bryggerhus som kunne brukes som bolig.
 

G.br., vognmann, selveier

Martin Thorvald Borgersen fra Høgtorp i Sandsvær f. 2/12-1868 d. 27/6-1945, s.a. Borger Knudsen Høgtorp f. 1839 i Sandsvær d. 1/2-1903 i Valebø og Marthe Marie Mathisdatter fra Prestejordet i Siljan.
De kom til Bø i Gjerpen i 1872, senere (i 1903) til Valebø. Marthe Marie d. 19/2-1900 på Venstøp.

g1g 5/5-1889 m. enke Gunhild Halvorsdatter fra Sauherad f. 18/12-1855 d. 7/3-1893 på Fossum, d.a. g.br. Halvor Nilsen Kaasene u. Hvannes og Gunhild Olsdatter.

g2g 8/3-1895 m. Marie Eriksdatter Rukan fra Nes i Sauherad f. 23/7-1873 d. 2/4-1947, d.a. Erik Larsson Rukan f. 22/5-1848 d. 24/10-1894
i Nes og Kari Nilsdatter fra Aarmote i Bø i Telem. f. 28/4-1850 d. på Venstøp 2/7-1906.

1. Bernhard Martinius Borgersen f. 15/12-1891 d. 26/5-1983. Emigrerte til N. Amerika i 1910. Flyttet senere til Calgary i Canada og ble der resten av livet.
    Som 80-åring bodde han i 1975 på et aldershjem i Calgary. Som nabo hadde han H. Sneltvedt og hans kone Hjørdis f. Mustvedt.

Barn i 2. ekteskap:

2. Einar Borgersen f. 23/1-1896 d. 22/6-1925 i V. Bærum. Han ble påkjørt av en bil og drept.

3. Trygve Borgersen f. 23/8-1897. Overtok eiendommen.

4. Rudolf Borgersen f. 1/4-1899 d. 6/9-1980. Bodde i hus på Venstøp (8/108).

5. Boje Osvald Borgersen f. 5/8-1901. Bodde på Vattenberghøgda 3 under Prestegården.

6. Mathias Borgersen f. 5/7-1904.
7. Erik K. Borgersen f. 15/9-1906. Til Rising.

8. Martha Marie Borgersen f. 14/8-1909 g. 6/2-1932 m. sjåfør i Skien, Olav Grøtvik fra Solum f. 24/2-1906.

9. Martin Torvald Borgersen f. 25/8-1911 d. 23/6-1985. Kjøpte jorda her av sin bror Trygve i 1960. Bodde på Frogner.

10. Ivar Ferdinand Borgersen (tvilling) f. 24/3-1914 d. 25/9-1942.

11. Esther Katrine (tvilling) f. 24/3-1914 d. 16/4-1916.

12. Nils Arne Berner Borgersen f. 2/10-1916 d. 24/12-1949 på Venstøp g. i Gj. 28/11-1943 m. Sigrid Pauline Paulsen fra Solum f. 25/7-1920.
13. Ester Kaspara Borgersen f. 21/6-1916 d. 11/11-2002 i Trondheim
g. 8/6-1948 m. Kjell Johannes Batzer fra Horten f. 18/5-1906 d. 4/2-1966 i Skien.
       Begge er gravlagt på Havstein kirkegård på Byåsen i Trondheim. Kjell deltok i motstandsbevegelsen som etteretningssjef i Milorgs D. 17.

Br. 1896.

En stor takk til
Kai Borgersen for god hjelp med denne familien!

 


Hjemme på Grønset - Venstøp i 1920-åra?                                                        Innsendt av Kai Borgersen.

Fra venstre: Far Martin Thorvald Borgersen, sønnene Boye, Einar og Mathias, mor Marie Borgersen,
to ukjente, og til høyre med sjåførlue, sønnen Erik Borgersen.


Den første kona, Gunhild Halvorsdatter var først gift med Ole Larsen fra Grønsten u. Bø. Se der.
Martin Borgersen var forpakter for kontorsjef Amble hos Løvenskiold fra 1891-1894. Familien bodde da på
”sjefegården” på Fossum.

Han kjøpte i 1896 50 mål jord av Gunder Nilsen Venstøp (gnr/bnr 8/11 og 12.). Eiendommen ble kalt ”Høivold”.

Martin festet i tillegg en tomt av Tarald Taraldsen i krysset Hoppestadv./ Fossumv. Der bygde han huset sitt.
Her startet han opp landhandel og drev også som vognmann. I sin tid hadde han dessuten arbeide både på
Sørlandsbanen, hos Løvenskiold og hos Treschow. Hans far hadde en plass (eller bare jord) u. bnr 5 av Bø.
Andre beboere her i 1900: Enkemann Borger Knudsen f. 1839 i Sandsvær, Martins far, med føderåd.
Tjenestefolk: Anne Eriksdatter fra Nes i Sauherad (Maries søster) f. 1882, stallgutt Torsten Andreassen fra
Valebø f. 1884.
 

Martin Thv. Borgersen hadde en bror, Karl Kristian Borgersen, som hadde gården Vala i Valebø. Det var der
faren deres bodde da han døde.

14/6/1895      GUNHILD HALVORSDATTER VENSTØP      Gjerpen Skifteprot. nr. 4 s. 425.
Venstøp        Arvinger:                            
               Enkem. Martin Borgerssen og barna. (Ingen nevnt i skiftet!).
               Verge for barna: Mathias Mathiassen Aasen.
Boet hadde bl.a. en gjeld på 50 kr. til Anne Endressen som hadde tjent hos enkem.

Se folketellingen 1910.

 

Sjåfør på Fossum, selveier

Trygve Borgersen herfra f. 23/8-1897 d. 27/9-1974.

g. 20/10-1921 m. Terese Tangen fra Bestul f. 20/10-1902 i Dyrendal u. Fossum d. 10/3-1980, d.a. Torkild Torkildsen Tangen. Se Dyrendal u. Fossum.
Forlovere: Tengel Tygesen, bokh. i Skien og Ingeborg Tangen, Fossum.

1. Anne Marie Borgersen f. 5/12-1921 d. 5/6-1950 g.m. Håkon Johnsen. Anne Marie døde i barselseng med sitt 1. barn.

Br. 1939.

 

Trygve Borgersen solgte i 1952 husene til Hilmar Olsen. Jorda ble forpaktet bort til 1960,
da den ble solgt til hans bror Martin Torvald Borgersen.


Agronom, selveier fra 1952.

Hilmar Olsen fra Fossum f. 11/9-1897 d. 3/9-1982, s.a. Olaus Olsen. Se Familie 40 - Fossum 1900.

g. 21/7-1923 m. Ingeborg Vreim fra Bø i Telemark f. 31/7-1900 d. 17/1-1982, d.a. Hans Halvorsen Vreim og Ingeborg Prestholt.

1. Andrea Irene Olsen g.m. NN Skifjeld.

Br. 1947 og på 1950-tallet.

 

Hilmar Olsen hadde landbruksskole og handelsskole.


Br.nr. 42: Landskyld 1950: 0 mark 6 øre. Eier: Hilmar Olsen.

 

Martin Torvald Borgersen f. 25/8-1911 d. 23/6-1985.

g.m. Ruth Lysnes Larsen f. 25/6-1916.

Eier av jorda fra 1960. Denne familien bodde i Frognerv. 25b på Frogner.

Trond Tinnesand f. 1944.

g.m. Sissel Lillian f. 1952.

1. Anne Kristine f. 1976.


Familien Tinnesand bodde her i 1994/97. Sissel Lillian Tinnesand er i 2010 bosatt i Porsgrunn.

Trygve Daniel Wikstøl f. 1958.

g.m. Eva Augestad f. 1967.

1. Elen Wikstøl.

2. Marita Wikstøl.

 

Denne familien bodde i Limihøgda 8 i 1994. De var bosatt her i 2010.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm.