ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bestul
Gård nr. 42 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.05.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Bestul
Gammelt løpenr. 558. Fra Norges matrikkel 1889: 42/1.

Beedstuel er første gang nevnt i Gimsøy klosters jordebok av 1611.

I 1762 var plassen matrikkulert som husmannsplass under Gjernes i Sauherad. Da skrevet ”Beedstuel i Fjeldet”.

Overført til Gjerpen prestegjeld i kirkelig sammenheng i 1776. Allikevel fortsatt matrikkulert (i skattematrikler) under
Sauherad fram til 1847. Da ble Bestul, i likhet med de andre gårdene i øvre Luksefjell, overført til Gjerpen herred.

Seter: Bestulseter, ca. 3 km østover (over Øktern).

Eiere: Gimsøy Kloster i 1611, Niels Henrichsen Josten fra ca. 1700. Oberstløyntnant Ulrich Frederich Fien fra 1704.
Se M. Fossum. Peder Pederssøn Baar fra 1716. Herman Leopoldus fra 1734. Kjøpte seg adelt i 1739 og tok navnet
Løvenskiold. Bestul har altså siden 1734 vært eid av Leopoldus/ Løvenskiold-familien. 

I følge skiftet nedenfor, kan det se ut som at brukerne på 1700-tallet kjøpte husene, men leide eiendommen.
Noen hevder at det i tidligere tider var gjestegård på Bestul. Dette har jeg ikke funnet holdepunkter på i gamle
kilder.

G.br., leilending
Jon Torkildsen d.y.
fra Haukedalen i Hovin, Tinn prestegjeld f. ca. 1690 bg. ved Saude krk. 19/3-1743. ”Jon Bedstuel Torchildsen, 57 aar.”, s.a. Torkild Jonsen og Torbjørg Jonsdatter.
g.m. Tore Olsdatter fra Tuddal i Hjartdal pr.gj. f. ca. 1690 bg. i Gjerpen 10/12-1769. ”Jon Bestuuls enke 81 aar.”
1. Torkild Jonsen dpt. 8/1-1718 i Hovin kirke, Gransherad prestegjeld f. i Skjøsåsen d. på Bestul, bg. ved Saude krk. 13/6-1742. Han var ugift.
2. Ole Jonsen dpt. 19/5-1720 i Gransherad f. i Skjøsåsen. Se nedenfor.
3. Tore Jonsdatter dpt. 5/8-1725 i Gransherad f. i Skjøsåsen. Konfirmert i Næs kirke, Sauherad i 1746. Bodde da på ”Beetstuel” g.m. Bjørn Bjørnsen. Se Fjelldalen store.
4. Ellef Jonsen dpt. 18/5-1728 i Gransherad f. i Skjøsåsen d. 1811 g.m. Gro Nerisdatter fra Urdalen i Hovin f. ca. 1750 d. 1806. Han bodde her i 1762 og var "skoleholder" i øvre Luksefjell.
    Ellef kjøpte visstnok sin farsgård Haukedalen i Hovin i 1763.
5. Gro Jonsdatter dpt. 15/5-1731 i Gransherad f. i Haukedalen g.m. Halvor Halvorsen Lyngaasen. Konfirmert i Sauherad 13/4-1749 "
Groe Jonsdatter Bedstuel". Se S. Jønnevald.
Br. ca. 1737.

F.f. Jon Skersaasen fra Grannisherreds Torchil: Aaste Gørrisdal, Ingrid Lilleland, Gunnil Samuelsdatter, Knud Tufte og Jon Torstenssøn.     

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2606b. Digitalarkivet. (G.S.)
Skifte på Bestul ”under og i Schattelaug med Gaarden Jiernes i Søfde” 17. Julj 1743:
Avdøde JON TORCHILDSEN
Arvinger:
enka Tore Olsdatter og barna:
1. Ole Jonsen 20 aar.
2. Ellef Jonsen 13 år.
3. Tore Jonsdatter 17 år.
4. Groe Jonsdatter 12 år.
Creaturer:
1 graasiet Koe med Bielle og Klave Kaldes "Dramfaag".
1 Sort froms Koe Kaldes "Timrej".
1 Bleg rød Koe med hvidt hoved "Skovrej", med Bloche Klave.
1 Graa droblet Koe med Sket(?) Klave og Bielle, "Rigrej".
1 Sorthalet tiør.
8 Sover (sauer).
1 ung Giet.
1 gl. Stor Brun Hæst.
Stærvboehuusene som er en Stor Stue med 3de Smaa viduer (vinduer?), Een Nye Stald,
Een Laae med 2de Lader, et Fæehuus, Een nye Spelle, Kiølen(?), Et Jedhuus og andre udhuuser.
Da pladsen i sig self tilhører Hr. Cancelli Raad Løvenschiold, ansættes husene for 115 rdl.
Efter anviste Skiøde, er Boet Eiende end fierde part i Fawer eller Paalestul Skove, der ansættes for 24 rdl. - 3 ort.
Det var nevnt at Jon skyldte Løvenskiold 550 Rdl.

Det ser ut til at denne familien flyttet fra Gransherad like etter 1728. Familien bodde her i
april 1741 da sønnen ”Torchild Jonsen Betstuell” ble konfirmert i Sauherad kirke.

Gro Olsdatter døde her i november 1742 og gravlagt 12/11 i Saude (Sauherad).

Arbeider, husmann
Ole Jonsen Bestul
herfra dpt. 19/5-1720. Født i Skjøsåsen i Gransherad bg. 10/12-1786. ”Ole Bestuul 67 aar.”
g. i Sauherad 28/6-1751 m. Anne Sigurdsdatter fra Kikja i Sauherad dpt. 19/11-1727 bg. 18/12-1808. ”Enken Anne Sigursdtr. Beestul, sagt at være 81 1/12 aar.”, d.a. Sigurd Persson Kikja og Svanaug Torgeirsdatter. Se Sauherad bygdebok, bind II, side 201.
1. Torbjørg Olsdatter dpt. 4/6-1752 i Sauherad kirke g1g i Sauherad 15/6-1775 m. Halvor Hansen fra Lis-Tveiten i Sauherad. De bodde der. Se Sauherad Bygdebok, bind II, side 106/107.
    Torbjørg ble g2g i 1811 m. Gunleik Gunleiksson på Øya under Sunde i Sauherad. Se Sauherad bind II, side 80/81.
2. Jon Olsen dpt. 2/2-1754 i Sauherad. Se nedenfor.
3. Sigurd Olsen dpt. 31/8-1755 i Sauherad. Se Solum.
4. Torkild Olsen dpt. 4/9-1757 i Sauherad. Levde i 1787.
5. Halvor Olsen dpt. 4/6-1759 i Sauherad. Levde i 1787.
6. Sønn bg. 4/3-1760 i Sauherad. "Begravet Huusmand Ole Bestuels Søn gl. 1 maaned."
7. Thore Olsdatter dpt. 10/5-1761 i Sauherad g1g 27/11-1791 m. enkemann Hans Knutsson på Øvre Holtan i Sauherad g2g 1792 m. enkemann Anund Olsson på Vreim i Bø i Telemark.
8. Svanaug Olsdatter dpt. 23/10-1763 i Sauherad d. 1851 på Lille Rogstad i Sandsvær g1g 1789 m. Halvor Sjulsen (Sigurdsen - se Solum). Bodde på Lauar(9) ”Sagvolden” i Sandsvær.
    Ingen barn. Svanaug g2g 1814 m. musketer Sjul Ingebretsen Braaten (1785-1858). Bodde på Lille Rogstad i Sandsvær. Ingen barn.
9. Ole Olsen dpt. 30/3-1766 i Sauherad. Se Haukeroa under Bø.
10. Ellef Olsen dpt. 18/12-1768 i Gjerpen. Se Ramsmyr under Fjelldalen.
Br. 1744.

F.f. Ole Jonsen Bestuels og Anne Sigurdsdatters Sigurd: Kari Kleverud, Margith Solum, Kari Sigurdsdatter Kiika, Halvor Kleverud og Sigurd Solum.
F.f. Ole Jonsen Bestuels og Anna Sigursds. søn Torchel: Graae Lien, Kirsti Halvorsdatter Voltvedt, Anne Sigurdsd. Bestuel, Erich Voldtvedt og Ole Hansen Lien.
F.f. Ole Jonsen Bestuls og Anna Sijulsd. Halvor: Kari Kleverud, Ingeborg Siulsd., Halvor Kleverud, Ole Hansen Lien.
F.f. Ole Jonsøn Bedstuels og Anne Sigursdatters Datter Thore: Jon Holtes Qvd. Guro, Thone Knudsd. Kiken, Jon Holte, Peder Sigursøn Kiken og Ellef Jonsøn Bedstuel.
F.f. Ole Jonsøn Bedstuels og Anne Sigursdatters Datter Svanou: Thone Kiken, Ingebor Sigursd. Lien, Peder Kiken, Torcild Lien i Fieldet (u. Godal) og Ellef Jonsøn Bedstuel. 
F.f.Ole Bestuuls db. Ellef: Jens Høymyrs kone, Gunnil Zachariasdatter, Halvor Lyngaasen, Ole Ersrøe,Ole Sondresen.


Ole Torbjørnsen f. ca. 1692 bg. 7/6-1752. ”Ole Torbiørnsen Bedstul, 60 aar.”
Gravlagt ved Saude kirke i Sauherad den 29/9-1755. ”Anne Sigursdatter Bestul.”

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, (Saude - Sauherad) Tingbok 1760-1763, side 59. Digitalarkivet.
Transkribert av G.S., Langesund 2024.
"Anno 1760 den 17de Septembris, Er Retten til en Skyldsettnings Forretning paa Pladserne Godall og Biestul udi Luxefield til Saufde
Præstegield henhørende, sat og betienet paa forbemeldte Pladsen Godall, med efterskrewne af Fogden udwalte eedsworne Laugrettes-
mænder: Ole Sunde, Joen Holte, Peder Woltved, Sigur Kichen, Tosten Woltved og Niels Øen, alt følgelig Hr. Amtmand  von Løvenhielms
ordre under 3. Septembris af afwigte aar, som her indtager hworaf (...) nuwærende Hr. Foged Rougtvedts Fuldmægtig, Monsieur Mads Sørensen
som anmældte (...) Se Godal.
Derefter bevegede Retten sig til gaardeparten Bestuel hwor Monsieur Mads Sørensen Atter anmeldte at wedkommende Eyer af dette gods (...)
om denne Forretnings Foretagelse nydt befindes Kommunication, og ..... tilstand Brugeren og Beboeren af Samme, Ole Jonsøn, der sagde at
Bestuel forhen (tidligere) war Skyldsat for 4 Settinger, som hand meente war aldt det denne Plads Kunde Sware, for saa er da han, at om Jordweyen
end i same brugs til Kunde wæret noget forbedret, hands møye og arbøyde ej skulde aarsage Skyldens Forhøyelse - mand hostagede sine drenger
ud paa Jordet, og wed at behkk Jordweyen, forholdet samme meget Steenig og Sandig, og Ollen der owenfra Bierget skier og rinder ned ower Jordet
kan wed Steder der om Foraaret giøre Jorden Kold og uftrugtbar, foruden at det og ower aldt war begrænd med Gouper, Skrubber og Rødrev af
Ohrfugne og harer ower anden ferdes, desmeer staar nu widere ...., Som er Bestuel grendser til Godalls Eyendom paa Nordre og Søndre Kant, paa
paa Østre Kant Stødes til Øcter Sætter og paa Søndre Side til Dahle, Beboeren før anmeldte Ole Jonsøn, forklarede, at han her aarligen kunde faa 2
tønder Byg, som den eneste
 

Tjenestefolk i 1772: Ellef Torgrimsen, Torkild Jonsen, Nils Nilsen, Ingeborg Sigurdsdatter og Helge Jonsdatter.
”Haver i Huuset sin Broder Ellef Jonssøn, Skoleholder i Fjeldet.”

Anne Sigurdsdatters søster Ingeborg, var gift med Torkild Jonsen på Gromstul.

12/7/1787      OLE JOHNSEN              Fra Nedre Telemark Skifteprot. nr. 16, 1785-92, fol. 426?
Besstul            g.m. Anne Sigurdsdtr.                  
”Bestuel i        Barn:
Luxefjell          1. John myndig
i Seufde”         2. Sigurd myndig
                      3. Torkild myndig
                      4. Halvor myndig
                      5. Ole 21 aar
                      6. Ellef 18  aar
                      7. Torbiør g.m. Halvor Hansen kaldet Tveten
Brt:    97 - 0 - 10
Gjeld: 152 - 2 -  1

G.br., leilending
Jon Olsen Bestul
herfra dpt. 2/2-1754 i Sauherad (d. på Maueråsen under Tufte 9/2-1838, 85 år g.?), s.a. Ole Jonsen Bestul.
g. 26/2-1778 m. Jøran Gunnulfsdatter fra Fekjan under Dale dpt. 1757 bg. 21/3-1802. ”Jon Bestuuls kone Jøran Gunnuldsdtr., anm. at være 45 aar.”, d.a. Gunnulf Thorsen.
1. Ole Jonsen dpt. 27/12-1778. Bodde først på Listul, deretter en tid her, videre til Kleven. Se Sagplassen under Skifjell.
2. Kari Jonsdatter dpt. 15/7-1781 g1g 1804 m. enkemann Ellef Sigurdsen fra Solum. Bodde fra 1810 på N. Pytte i Sandsvær. Kari g2g 1838 m. enkemann Petter Nilsen Kolsrud (1774-1847).
    Bodde på Jarnes(19) ”Kolsrud” i Sandsvær. Se Sandsvær Historie, bind III, side 420 og 623.
    Barn 1. Ellef Ellefsen f. ca. 1823 i Sandsvær. Se innflytting nedenfor.
3. Ellef dpt. 29/2-1784.
4. Gunnul dpt. 10/7-1785 bg. 22/11-1785. ”Jon Beestuls s. Gunnul 4 mnd.”
5. Anne dpt. 20/4-1788 bg. 10/1-1791. ”Jon Bestuuls pb. Anne 2 1/2 aar.”
6. Turine dpt. 27/9-1790 bg. 14/11-1790. ”Jon Bestuuls pb. Torine 1/4 aar.”
7. Anne Jonsdatter dpt. 12/2-1792 g1g 30/3-1818 m. Gunder Bentsen. Se Lysa under Sem.
8. Ellef Jonsen dpt. 26/12-1794 d. 8/1-1854 g.m. Gro Reiersdatter. Bodde på Skrimsdalen under Hørtvedt i Sauherad.
    Da Ellef døde i 1854 var det vanskelig for hans to sønner Reier(17) og Jon(14) å frakte ham fra Skrimsdalen til kirken p.g.a. dyp snø. Det tok visstnok flere dager. (Fra Sandsværs historie. Olav Såtvedt).
    Barn 1. Torkel Ellefsen f. 1825 d. 1848.
    Barn 2. Ingeborg Maria Ellefsdatter f. 1827 g. 1857 m. enkemann Ole Gunnuldsen. Se Tufteputten under Tufte.
    Barn 3. Berthe Oline f. ca. 1830 d. 1831.
    Barn 4. Reier Ellefsen f. 1837.
    Barn 5. Jon Ellefsen f. 1841 g. 1863 m. Kristine Kristiane Julia Christophersdatter Lia fra Kongsberg f. 1841, d.a. uk. Christopher Olsen Lia. Da de giftet seg var Jon på Økter og Kristine på Brekke i Sandsvær.
    Barn 6. Ellef Ellefsen f. 1844.
    Barn 7. Maren Turine Ellefsdatter f. 1849.
9. Tore Jonsdatter dpt. 7/1-1798.
Br. 1786.

F.f. Jon Bestuuls db. Ole: Halvor Jønnevals kone,Torchil Grumstuuls kone, Torchil Grumstuulen, Torchil Olsen, Ole Olsen.
F.f. Jon Beestuuls pb.
Karen: Halvor Jønnevals kone, Marthe Halvorsdtr., Torchil Grumstuul, Sigur Beestuul, Tosten Andersen.
F.f. Jon Beestuuls db.
Ellef: Halvor Jønnevalds kone, Anne Halvorsdatter, Jon Rønnichsen, Halvor Olsen, Ole Olsen.
F.f. Jon Bestuuls pb. Turine: Halvor Fieldets k., Poul Webiornssøns kone, Anders Christenssøn, Claus Wasbreche, Mads Sannie.
F.f.Jon Bestuuls pb. Anne: Tore Listuuls k., Aaste Torkildsdtr., Ole Berreberg, Ole Olessøn, Tore Listuul.
F.f.Jon Bestuuls db. Ellev: Ole Dales k., Maren Tronsdtr., Ole Dale, Ole Bestuul, Ellev Simonssøn.
F.f.
Jon Olessøns pb. Tore f. Bestuul: Ellev Olessøns k., Karen Kirstine Aslaksdatter, Anders Limie, Ellev Olessøn, Jacob Alfssøn.

Innfl.: Høst 1851.
Anmeldt: 28/2-1853.
Navn, alder, fødested:
Ellef Ellefsen Rogstad, 28, Sandsvær.
Kari Johnsd., Kolsrud, Enke, 71, Bestul.
Hvorfra indflyttet: Sandsvær. Att. fra Sognepr. Wille, dat. 22/11-1852 (x2).

Til: Øgter.

Arbeider, leilending
Abraham Halvorsen
fra V. Bø(2) ”Fjellet” dpt. 6/7-1788, s.a. Halvor Olsen.
g. i Holla 14/6-1812 m. Anne Turine Torkildsdatter fra Foss lille dpt. 28/9-1788 d. 14/11-1859 på Hoppestad, d.a. Torkild Olsen Lillefoss.
Br. 1812.

Da de giftet seg i Holla kirke (Ulefoss) var Anne Turine i tjeneste på gården Vale i Valebø og Abraham ble
skrevet som "Abraham Halvorsen Bestul". Flere av barna ble født på Bestul.

Denne familien er registrert utflyttet fra Gjerpen til Eidanger i juni/juli 1824, hvor Abraham Halvorsen skal
ha kjøpt gården Valler. Det må ha gått dårlig med kjøpet, for i 1825 bor de på Foss og fra 1830 bor de på
Hoppestad. Se øvre Hoppestad(C).
Det er ikke skrevet et ord om ham i Eidangerboka under Valler, så det ble nok ikke noe av kjøpet.

Halvor Olsen med familie bodde i Bestul fra 1808-1824. Se Godal.

Arbeider, leilending
Ellef Jonsen Bestul
fra Gromstul dpt. 26/12-1801 d. 1/1-1870 i Wisconsin, s.a. Jon Torkildsen.
g. i Siljan 9/7-1826 m. Ingeborg Engebretsdatter fra Rød under Søland i Siljan dpt. 21/2-1802 i Siljan d. 25/12-1875 i WI., d.a. Engebret Olsen Rød fra  Ekornrød(B) under Mo.
1. Ingeborg Ellefsdatter f. 12/1-1827 i Bestul d. 8/5-1860 g. i N. Amerika m. Ole Olsen Sætret (Ole Olson Satret).
2. John Ellefsen Bestul f. 11/7-1828 d. 21/10-1879 g1g i Wisconsin 7/12-1848 m. Marte Andrea Gregoriusdatter Tufte f. 9/8-1824 d. 8/3-1854
    g2g i Wisconsin 1/6-1855 m. Ingeborg Olsdatter Brandt f. 27/10-1825 d. 21/5-1917. Ingen barn.
3. Engebret Ellefsen Bestul f. 15/1-1830 i Bestul g. i N. Amerika m. Anne Rød.
4. Ole Ellefsen Bestul f. 11/12-1831 i Bestul d. 5/6-1857 g. i N. Amerika 17/9-1855 m. Sara Andrea Halvorsdatter Doxrud. Ingen barn.
5. Gunhild Ellefsdatter f. 25/8-1833 i Bestul d. 10/3-1857 g. i N. Amerika 17/9-1855 m. Gregorius Haugerød. (Haugrod i Amerika).
6. Helvig f. 22/1-1836 i Bestul. Død som spedbarn.
7. Ellef Ellefsen f. 10/12-1837 i Bestul.
8. Helvig Ellefsdatter f. 13/6-1840 i Bestul d. 27/1-1860 i WI.
9. Anders Ellefsen (Andrew) f. 24/9-1842 i Bestul. Døde i den Amerikanske borgerkrigen.
10. Peder (Per) f. 1844 d. 1845.
Br. 1829.

Ellef Jonsen bodde på Gromstul i juli 1828. Fra 1829 og fram til de utvandret til Amerika i 1844, bodde de på Bestul.
De reiste til Amerika med seilskuta Salvator og vel fremme bosatte de seg i ”the Pine Lake settlement”, Waukesha county,
Wisconsin. De brukte familienavnet Bestul i USA. Ellef og Ingeborg er begge gravlagt ved Stone Bank cemetery, Waukesha Co.
Se Prestattest av 25/4-1844.

Slik stod de registrert i kirkeboka da de emigrerte til Amerika:
25. April 1844 til Amerika:
Ægtefolk Ellef Johnsen Bæstul, 42 ½ og
Ingeborg Engebretsdatter, 42.
Deres Børn:
Ingeborg, 17 ¼,
John, ved 16,
Engebret, 14 ¼ ,
Ole, 12 ½,
Gunhild, 10 ½,
Ellef, 6 ½,
Helvig, 4,
Anders, 1 ½.

Ellefs eldre bror, Rasmus overtok Bestul.

Arbeider, leilending
Rasmus Jonsen Bestul
fra Gromstul f. 1/10-1799 d. i USA, s.a. Jon Torkildsen.
g. i Siljan 26/9-1824 m. Dorthea Nilsdatter fra Hogstad i Siljan f. 24/4-1802 d. i USA.
1. John Rasmussen f. 16/8-1825 d. 19/9-1901. Emigrerte 1/5-1849 sammen med søsteren Ingeborg. De var først et par år i Waukesha county før de i 1851 dro til Scandinavia.
    John ble g.m. Sigrid Kaalrud fra Gausdal f. 29/6-1835 d. 25/11-1918. De hadde en av de største gårdene i Scandinavia.
    Barn 1. Rasmus ”Robert” Bestul. Var veterinær i Grants Pass, Oregano.
    Barn 2. Jonas L. Bestul g.m. Laura Høyjord (”Hoyord” i USA) (1868-1901). Han var minister i Ferndale, Washington.
    Barn 3. Jorgine Bestul f. 23/1-1870 d. 19/3-1895.
    Barn 4. Otto L. Bestul f. 16/2-1872 d. 20/4-1938 g. 30/5-1895 m. Amelia Trinrud (1874-1966).
    Barn 5. Gunhild. Døde som spebarn.
    Barn 6. Gunhild ”Sarah” Bestul (1874-1951) g. 18/11-1896 m. Teman Peterson (1874-1952).
    Barn 7. Teman Edwin Bestul (1876-1933) g.m. Laura Johnson (1877-1940).
    Barn 8. Ella Bestul g.m. Alfred Høyjord. (”Hoyord” i USA).
2. Ingeborg Rasmusdatter f. 27/2-1827 d. 1901 g.m. Amund Amundsen fra Brekke i Sandsvær (1822-1908). Hun var gift da hun emigrert med broren John den 1/2-1849.
    Barn 1. Andrew Brekke f. 3/6-1850 d. 1910. g. 21/6-1877 m. Susan Anderson f. 27/8-1855. Deres sønn Alfred Brekke g. 29/3-1910 m. Emma Loberg.
    Barn 2. Rasmus Brekke (1853-1926) g. 1878 m. Ingeborg Kjendalen (1860-1937).
    Barn 3. Karina Brekke f. 1855 g.m. Nels Nace.
    Barn 4. Marene Brekke (1859-1947).
    Barn 5. Ida Brekke (1862-1939).
    Barn 6. Lewis Brekke (1867-1939).
3. Nils Rasmussen Bestul f. 12/12-1828 d. 1921 g.m. Anne Gurine Amundsdatter fra Brekke i Sandsvær (1834-1913). Emigrerte til N. Amerika. Ikke funnet utreist.
    Barn 1. Anders ”Andrew” Nelson f. 11/3-1857 d. 23/11-1949 g1g 1883 m. Ella Wilmot g2g 1917 m. Iva Olson. Ingen barn. 
    Barn 2. Martin Bestul g.m. Anne O. Grenli.
    Barn 3. Carl Gustav Bestul (1862-1884).
    Barn 4. Maren Dorothea Bestul f. 26/3-1865 d. 10/10-1943 g1g m. Rolf Rolefson g2g 1902 m. William Nordal d. 1920 g3g 1934 m. John Listul d. 1939.
    Barn 5. Rosine (”Resina”) Bestul f. 18/4-1869 d. 19/4-1949 g.m. Adolph Høyjord (1866-1954) (”Hoyord” i USA).
    Barn 6. Julie Bestul f. 19/3-1871 d. 8/2-1959 g. 6/7-1892 m. Johan Johnson. Deres datter Carrie Johnson g.m. Martinius Sether.
    En annen datter Selma Johnson er g.m. Arnt Søli.
    Barn 7. Caroline ”Kolla” Bestul f. 5/8-1873 d. 18/8-1967 g. 2/7-1893 m. Henry Quien (f. 11/2-1867 d. 23/11-1921.
4. Maren f. 3/4-1831. Trolig død ung.
5. Gunhild f. 3/11-1834. Trolig død ung.
6. Jacob Rasmussen Bestul f. 22/11-1835 d. 1923 g. 19/4-1869 m. Inger Marie Pedersdatter Lystjenn fra Siljan (1849-1935). Hun emigrerte til N. Amerika i 1867.
    Barn 1. Redvin Daniel Bestul f. 1874 i Scandinavia d. 1953 i Mt. Horeb g.m. Martha Thompson fra Brandbu (1875-1960). Han var bankmann.
    Barn 2. Martin Bestul f. des. 1876 d. 13/1-1954 g.m. 5/3-1913 Hilda Wenaas (1884-1952).
    Barn 3. Peter Bestul f. 2/5-1878 d. 7/10-1941 g. 7/12-1905 m. Emma Borgersen f. 10/1-1882 d. 24/2-1963.
7. Gunhild Rasmusdatter f. 19/6-1838 d. 3/1-1927 g. 9/6-1856 m. Ole Christiansen Gurholt f. 2/10-1823 d. 3/3-1905.

    Barn 1. Christian Gurholt f. 2/7-1857 d. 1885.
    Barn 2. Maren Gurholt (1860-1948) g.m. Andrew S. Anderson (Anders Andersen) (1857-1945).
    Barn 3. Mina Gurholt(1862-1931). Ugift.
    Barn 4. Resina Gurholt (1867-1933) g.m. Alfred Chillrud(1866-1917).
    Barn 5. Anna Gurholt (1869-1905) g.m. pastor Jacob Lindland f. 1861.
    Barn 6. Otto R. Gurholt f. 9/3-1873 d. 15/11-1965 g. 20/5-1899 m. Ella Zwicky (1878-1941).
    Barn 7. Jonas Gurholt f. 23/7-1875 d. 7/12-1937 g.m. Anna Dahlen f. 30/3-1883 d. 24/3-1946.
    Barn 8. Olga Gurholt f. 23/8-1883 d. 1/9-1963 g. 9/4-1908 m. Emil Holz f. 26/10-1875 d. 15/4-1961.
8. Ole Rasmussen Bestul f. 22/6-1841 d. 6/6-1930 g. 26/4-1868 m. Maren Nelson Kvien fra Vang i Valdres f.  6/1-1851 d. 16/10-1921. Ole R. Bestul startet ”Bestul Sawmill”, sagbruk i Helvetia,
    som sønnen Olaf overtok i 1913. De hadde gård vest for Scandinavia. Ole var med i den Amerikanske borgerkrigen og overlevde.
    Barn 1.  Olaf Redvin Bestul f. 30/3-1894 d. 11/7-1963 g. 22/4-1931 m. Sadie Myrtle Christenson fra St. Lawrence f. 16/6-1907. Ingen barn. De bodde i Helvetia og Clintonville.
    Barn 2. Norman Gilbert Bestul f. 16/6-1895 g. 26/5-1917 m. Frieda C. V. Reierson fra Iola f. 3/3-1899. Hadde gård ved Helvetia. Flyttet senere til Ogdensburg.
    Barn 3. Ella Amalia Bestul f. 26/3-1897 d. 17/4-1978 i Manawa g. i Iola 23/5-1917 m. Oscar L. Johnson fra Waupaca f. 17/4-1896 d. 23/12-1964 i Waupaca. Hadde gård ved Harrison.
    Flyttet senere til Milwaukee. Kom senere til Waupaca. Ingen barn.
    Barn 4. Alfred J. Bestul f. 22/12-1898 d. 15/2-1980 g.m. Agnes Johnson fra Scandinavia f. 12/5-1902.
    Barn 5. Herman Rudolf f. 18/3-1901 d. 25/9-1901.
    Barn 6. Carl Herman Bestul f. 20/8-1902 g. i Iola  10/10-1923 m. Lydia Inez Austereng fra New Hope f. 11/8-1904.
    Barn 7. Alvin Joseph Bestul f. 28/12-1904 g. 19/4-1928 m. Laura Moen f. 11/4-1910. Bodde i Rapids Wisconsin til de ble pensjonister. Flyttet da til Symco.
    Barn 8. Elmer Theodore Bestul f. 7/1-1907 g. 19/4-1933 m. Agnes Caroline Thulien fra St. Lawrence f. 14/11-1914. Bodde i Helvetia.
    Barn 9. Clara Mathilda Bestul f. 14/6-1909 d. 5/12-1968 g. 22/11-1927 m. Norman Budsberg f. 30/10-1903. Bodde først i Rhinelander, siden i Amherst.
    Barn 10. Harold Rudolf Bestul f. 7/9-1911 d. 11/1-1984 g. 22/4-1933 m. Anita Charlotte Winters f. 9/12-1915. Bodde på farsgården ved Helvetia.
    Barn 11. Jonas Melvin Bestul f. 28/2-1913 g. 5/4-1939 m. Carol Alberta Thulien f. 9/2-1921. Bodde i Iola.
    Barn 12. Lawrence Ralph Bestul f. 24/5-1920 g. 25/10-1941 m. Dagne Leone Hendrickson f. 1/9-1917 d. 23/8-1963 i bilulykke. Bodde i Iola.
9. Anne Rasmusdatter f. 22/5-1844 d. 1885 g.m. Peter Knudson Hiller fra Lardal f. 16/8-1831 d. 12/5-1912.
Br. 1844.

Rasmus og Dorthea bodde på Gromstul i Luksefjell fra de giftet seg og til de kom hit i 1844.
Anne er den eneste av barna som ble født på Bestul. Resten var født på Gromstul.

Marie Olsdatter f. 1826 var tjenestepike her i 1845. Rasmus' foreldre bodde her fra 1829 - 1844. Hans mor
Gunhild Rasmusdatter døde her i 1851.
Denne familien emigrerte til Amerika med avreise den 6/5-1853. De slo seg ned i Scandinavia township,
Wisconsin.
De som reiste da var: ”Rasmus Johnsen Bæstul (54), og Dorthe  Nielsdatter (57), Jon Torkildsen,
hans fader (85). Deres barn: Jacob (17 ½), Gunild (15), Ole(12) og Anne(9).

Norsk-amerikanske etterkommer av denne familien,  Leah Strand, skrev en slektsbok ”A History of the Bestul Family” (utgitt i 1981).
Der er det bl.a. opplyst at gamle Jon (Torkildsen) Gromstul falt og brakk hofta under båtturen så han måtte ligge i en hengekøye resten av reisen over havet. Fra Milwaukee til Scandinavia ble han fraktet på en ”kubberulle”. Vel framme ved bestemmelsesstedet ble han boende hos Amund og Ingeborg Brekke til han døde noe senere. Jon Torkildsen Gromstul var den første voksne person som ble gravlagt på kirkegården i Scandinavia.

Rasmus Johnsen skrev mens han bodde på Gromstul følgende i sin bibel:
”Denne bog tilhører mig Rasmus Johnson Gromstul i Luxefield i Gjerpen Sogn.
Jeg Rasmus Johnson er fødtt til Werden paa Gromstul den 1ste October 1799
Og min Drag.....? Kone Dorte Nielsdatter Gromstul er fødtt til Werden den 14de
April 1802. Wore barn ere som følger: ....... ”


Dorthea Nilsdatter Bestul født på Hogstad i Siljan.                               Rasmus Johnsen Bestul født på Gromstul.

Arbeider, leilending
Rasmus Olsen
fra Haukeroa under Bø i Luksefjell f. 28/3-1810 d. 1881 i USA, s.a. Ole Olsen.
g1g 24/3-1832 m. enke Mari Andersdatter fra Afsøla i Siljan dpt. 4/8-1799 d. 1866 i Minnesota, d.a. Anders Paulsen Afsøla og Dorthe Knudsdatter.
Forlovere: "Jacob Larsen Omod (Åmot) og Halvor O. Holm."
g2g i USA m. Elisabeth Ingvaldsdatter f. 1839 d. 1905 i USA.
Br. ca. 1853.

Denne familien bodde tidligere i S. Rønningen under Bø i Luksefjell. I 1856 bestod husstanden av 9 mennesker.
Etter 8 år på Bestul, emigrerte familien til Amerika  med utreise den 20/4-1861.
De bosatte seg like syd for Minneapolis i staten Minnesota.

Det er en mengde amerikanske familier i USA som heter Bestul og hvor etternavnet stammer fra denne lille
leilendingsgården i øvre Luksefjell.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9." Utgitt på Skavan miniforlag. Jon Grinilia:
Før jernbanen kom og det ellers var dårlig veiforbindelse mellom Skien og Kongsberg, var det adskillig reisetrafikk igjennom Langerud-dalen. Særlig under markedstidene. Veien igjennom dalen ble holdt nogenlunde farbar også om vinteren. På Bestul, som ligger midtveis mellom Skien og Kongsberg, var det gjestgiveri og servering av øl til de reisende. Det hendte iblant at uvær satte inn og stoppet trafikken. Da holdt naboene fest på de innkjøpte mat- og drikkevarer.


Skogsarbeider, leilending
Anders Gundersen
fra Afsøla i Siljan f. 3/12-1821 i Siljan, s.a. Gunder Aslaksen Afsøla og Ingeborg Andersdatter.
g. i Siljan 4/9-1853 m. Inger Marie Eriksdatter fra Venstøp(34) f. 22/1-1834 på Venstøp, d.a. Erik Engebretsen.
1. Ingeborg Andersdatter f. 7/5-1854 på Afsøla i Siljan g.m. Anders Halvorsen. Se N. Sætre i Luksefjell.
2. Aslak Andersen Bestul f. 27/2-1856 på Afsøla i Siljan d. 23/12-1933 g.m. Christiane Josefa Gulliksen fra N. Rønningen under Sætret i Luksefjell f. 28/9-1859 på Stablom i Eiker d. 2/10-1914 i Sørkedalen.
    Bodde i Sørkedalen på V. Aker i mange år, hvor Aslak var skogbestyrer for Løvenskiold i Aker/ Bærum-skogene.
    Barn 1. Petra Annette Bestul  f. 10/10-1884 g.m. Peder T. Dahl f. 20/5-1887. Bodde på Bratsberg (63/392).
    Barn 2. Einar Adolf Bestul f. 27/7-1900. Se Århusv. 217 under Århus.
3. Karen Kistine Andersdatter f. 20/4-1858 på Afsøla i Siljan.
4. Gunhild M. Andersdatter f. 14/3-1860 på Afsøla i Siljan.
5. Gunder Andersen f. 13/4-1862 her.
6. Anne Andersdatter f. 29/10-1864 her g.m. Nils Jakobsen Sølland. Se N. Frogner(16).
7. Elise Andersdatter f. 4/11-1866 her.
8. Inger Dorthea Andersdatter f. 24/4-1869 her.
9. Christian Andersen f. 3/10-1870 her.
10. Anders Andersen f. 26/1-1873 her. Kjøpte Søntvedt av Treschow i 1892.
11. Marie Andersdatter f. 3/4-1875 her.
12. Olaf Andersen f. 17/3-1877 her.
Br. 1861.

Tjenestefolk her i 1865: Abraham Knudsen(21), Nils Halvorsen fra Sauherad (20), Berthe G. Olsdatter (18),
Signe Johannesdatter fra Sauland (Rauland?) (20).

Etter mer enn 20 år på Bestul, flyttet denne familien i 1882 som leilendinger til Søntvedt i Siljan.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9." Utgitt på Skavan miniforlag. Jon Grinilia:
Anders Gundersen og sønnen Gunder var begge ivrige jegere. I 1880 hadde de laget i stand en bjønnestille på et høydedrag noe vest for Finnvolden i Langeruddalen. Den heter Steinslistilla. Som åte la de som regel ut en hest. Det gjorde de også denne gangen. En kveld utpå våren dro de av sted for å se til åta. Da de kom fram til skyttergarden, fikk de se en bjørn på åta. Anders retter da ut og skyter. Bjørnen siger sammen. Da de trodde den hadde fått nok og lå død, gikk de ned til bjørnen. Gunder dro den litt i ene bakbenet. Da fikk de se at den blunket litt på ene øye. ”Skyt, gutt!” ropte Anders. Gunder rettet ut dobbeltløpet, skyter bjørnen midt i skallen. Da våknet den for godt, ryker opp og går til angrep. Den vendte seg mot Anders. Anders står der med geværet og rygger unna til han snubler i en stubbe og faller over ende. Bjørnen oppå. Den biter seg fast i ene benet på Anders og begynner å tygge. Gunder, som den gangen bare var unggutten, ble livende redd og ser seg om etter et tre han kunne komme opp i. Men da han fikk se hvordan det gikk med faren, snudde han, rettet børsa mot bjørnen og gir han det siste og drepende skudd.
Gunder hadde for anledningen et dobbeltløpet munnladningsgevær, som han hadde lånt av Kristian Dale. Ved en feiltagelse var det lagt 2 kuler i det ene løpet og ingen i det andre. Siden viste det seg at det ikke var så ilde som det så ut med det første skuddet. Bjørnen var skutt i svime og underkjeven så skadd at den ikke kunne bite ellers hadde nok benet til Anders blitt mast sund. Han slapp med en sunnreven bukse.
Denne bjørnen var ikke stor, men lenger ut på forsommeren kom det en stor slagbjørn som de også skjøt. Den falt for første skuddet. Men den gang ventet de med å nærme seg til de var helt sikre på at den var død. Da bjørnefellen var spikret opp på låvedøra til biksing, målte den fire alen mellom framlabbene.

 

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9." Utgitt på Skavan miniforlag. Jon Grinilia:
Det fortelles om Anders Bestul at han hadde stor familie. Kokepannene var derfor i tilsvarende størrelse. Kaffekjelen var så stor at barna en gang hadde puttet en støvel i den. Det ble dermed kokt kaffe i kjelen i lang tid. Støvelen ble ikke oppdaget før gruten skulle tømmes ut. Hvorledes smaken var, forteller historien ingenting om, men kuløren antas å ha vært tilfredstillende. Støvelen kunne visstnok ikke lenger brukes.


Skogsarbeider, leilending
Torkel Torkelsen Bestul
fra Kolbjørnsrud i Heddal f. 26/9-1830 i Kåsa... under Holtan d. 1909 i Wisconsin, s.a. Torkel Torkelsen og Ingeborg Olsdatter.
g1g i Sandsvær 21/10-1854 m. Berthe Karine Olsdatter fra Solum i Luksefjell f. 24/11-1836 d. 19/2-1876 på Kåsa ved N. Grinilia, d.a. Ole Olsen Solum.
g2g i Gjerpen 28/7-1883 m. Karen Olsdatter fra Drengen under Bø i Luksefjell f. 9/1-1830 d. i USA, d.a. Ole Olsen Drengen.
Forlovere: "Halvor O. Hellesdalen og Kristian E. Dale."
Br. 1882.

Torkel Torkelsen kom hit med sine barn i 1882. Han giftet seg igjen mens han bodde her. 
Se familien med den første kona og alle barna på Kåsa under Bø i Luksefjell.

Familien utvandret til Amerika med attest av 14/4-1887 som familien Bestul. De bosatte seg i Wisconsin.

For kortere tid (i tidsrommet 1887-1890) bodde følgende skogbetjenter med deres familier her:

Skogbetjent
Petter Pedersen Kortvedt
(Petter Ruud) fra Store Hassel i Sandsvær f. 1857 d. ca. 1899 på Ruud i Sandsvær, s.a. Peder
g. 1886 m. Karoline Pedersdatter "fra Bestul" f. 1861 d. 1934 på Ruud i Sandsvær.
1. Peder P. Ruud f. 25/2-1887 på Bestul. Overtok Ruud i Sandsvær.
2. Borghild Mathilde Ruud f. 21/11-1889 på Bestul g. i Sandsvær 1912 m. Martin Wærp. Bodde på Verp(4) i Sandsvær.
3. Maren Sofie f. 1891 d. 1892.
4. Maren Sofie Ruud f. 1894 g. i Sandsvær m. Nils Wærp. Bodde på Hotvedt(22) i Sandsvær. Et gjestgiveri.
Br. 1887.

Dette ekteparet kan ikke sees å ha blitt viet i Gjerpen, Skien eller Siljan. Se Sandsværs Historie (Såtvedt) bind VIII, side 524.

Skogbetjent
Ole Aas
.
Br. 1890.

Skogbetjent, landmåler, forpakter
Torkild Torkildsen Tangen
fra Tuftedalen under Haugedal i Luksefjell f. 2/10-1862 i Sauherad d. 29/3-1937, s.a. leilending Torkild Tangen.
g. 1/8-1886 m. Anne Olsdatter fra S. Sætret f. 29/9-1861 d. 19/7-1945, d.a. leilending Ole Larsen Sætre.
Forlovere: "Hans Rasmussen Rosvald og Halvor S. Foss."
Br. 1890.

Torkild T. Tangen ble født i Sauherad, men vokste opp på Tuftedalen i Luksefjell. Fra 1886-1890 var Torkild
skogbetjent boende på Ekstul i Valebø, ei seter eid av Løvenskiold. Ekstul lå før 1964 i Holla prestegjeld.

Tjenestepike her i 1891: Marie Halvorsdatter fra Holla f. 1860.

Denne familien familien flyttet i 1896 til Dyrendal under Fossum.

Skogbetjent, landhandler, g.br., selveier
Lars Madsen Furuvald
fra Furuvald f. 29/6-1873 d. 25/10-1944, s.a. Mads Jacobsen Furuvald.
g. 30/5-1898 m. Helga Olava Jacobsdatter fra Hogstad i Siljan f. 25/2-1876 d. 14/7-1964, d.a. g.br. Jacob Olsen Hogstad.
1. Ingeborg Furuvald f. 20/1-1900.
2. Mads Furuvald f. 12/8-1901 d. 1/9-1912.
Br. 1895.

Det ble oppført ny våning i 2 etasjer på Bestul i 1895. Grunnflata var på 150 kvm. Første etasje
var bolig for skogbestyreren, men andre etasje ble benyttet av Løvenskiold-familien til ferieophold
og lignende.

Lars Furuvald jobbet i 1891 på Aas cellulosefabrikk. Han var skogbetjent hos Løvenskiold i 8 år.
Lars startet i 1903 den første landhandel i Luksefjell. Senere flyttet han til Bøle og var kasserer
ved sagbruket der.
Lars Furuvald endte opp som hovedkasserer ved Myren tresliperi på Myra under Strømdal.

Tjenestepike på Bestul i 1900: Hilda Jacobsdatter fra Siljan f. 1884.

Skogbestyrer
Jon Grinilia
fra S. Grinilia under Bø f. 1/10-1880 d. 12/12-1968, s.a. Anders Abrahamsen og Børte Johnsdatter.
g. i Siljan 30/12-1901 m. Anna Mathilde Larsdatter fra Rønningen under Grorud i Siljan f. 13/7-1879 d. 2/2-1963, d.a. Lars Henriksen Rønningen og Anne Helvig Jansdatter Rønningene.
Br. 1903.

Jon Grinilia bodde her fra 1903-1911. Deres 4 første barn ble født her. Se N. Rønningen under Sætret i Luksefjell.

Skogsarbeider og leilending Gustav B. Gavelstad bodde her 28/1-1911 da sønnen Hans Gavelstad ble født, og
i 17/4-1914, da Hedvig Gavelstad ble født. Se Dale nedre.

Skogbestyrer, vaktmester
Einar Mathias Aas
(Einar Halvorsen Aas) fra Justeplass under Fossum f. 23/10-1889 d. 1979, s.a. jeger Halvor E. Aas.
g. i Luksefjell kirke 28/5-1917 m. Ragna Elisabeth Olsen fra Nystua under Godal f. 29/5-1899 i Skien d. 21/6-1996, d.a. Wilhelm Olsson.
1. Hedvig Aas f. 27/7-1918
i Bestul g.m. Thor Grinilia. Se V. Bø(2) i Luksefjell.
2. Harald Werner Aas f. 15/4-1920 i Bestul. Se N. Mo (Skogbestyrerboligen).
3. Rolf Aas f. 23/11-1921 i Bestul g.m. Kari Deilhaug. Bodde i Høydalen i Kilebygda. Flyttet siden til Kvitseid.
4. Halvor Wilhelm Aas f. 2/2-1924 i Bestul. Se Hoppestadv. 324. Se også Hoppestad(1).
5. Randi Aas g.m. Bjørn Large.
Bosatt i Oslo.
Br. 1911.


Maleri av Bestul, ovenfra. Malt av S. Rommefjell i 1945. Avfotografert av G. Strøm 2014. Original utlånt av Bjørg Aas.

Det oppstod brann i våningen på Bestul natt til 21/2-1957, da noe treverk rundt pipa, i både første og
andre etasje tok til å brenne. Se TA 21/2-1957 (og Luksefjellminner nr. 18, side 6).


Einar M. Aas (1889-1979) og Ragna f. Olsson (1899-1996). Foto utlånt av Bjørg Aas 2014.


Ragna og Einar Aas med sine barn. Fra venstre: Hedevig, Harald, Rolf, Halvor og Randi. Utlånt av Bjørg Aas 2014.

Einar Aas var skogbestyrer og vaktmester for Løvenskiold og bodde på Bestul i 47 år. Han kjøpte tomt av Løvenskiold
og bygde hus på Mo i 1957, da han gikk av med pensjon.

Se Luksefjellv. 999 under Mo.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9." Utgitt på Skavan miniforlag.
Jon Grinilia:
Etter Lars Furuvald, overtok Jon Grinilia Bestul gård med øvre distrikt og hadde den i 8 år. I 1911 overtok så Einar Halvorsen Aas, gift med Ragna Olsen. I 1954 har han fremdeles stillingen og er således den mann som har innehatt stillingen lengst på Bestul.
Gården er delvis tilgrodd og tilplanta med skog (1954). En del av jorda er blitt tillagt andre gårder omkring Bestul.
Einar Aas har slutta med dyr og den lille slått som er igjen, bortleies til andre.

Skogbestyrer Ragnar Dybsjord bodde her noen år. Kom siden til Stulen.
Helge Sørensen bodde her etter Dybsjord. Han kom også siden til Stulen.

Bestul ble nedlagt som gårdsbruk og jorda ble tilplanta med skog. Husene er siden i bruk som utleie-bolig/ fritidshus.


Bestul. Innsendt av Magne Thommesen 2012.


Bestul 1996. Foto: Gard Strøm.


Bestul. Foto: Gard Strøm, 8. juni 2014.


(C) Gard Strøm.