| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 20.01.2015.
 

Venstøp 5 - Venstøp søndre
Gammelt løpenr. (60, 61a)e. Utskilt fra Venstøp(1) i 1866.


Venstøp bnr 5 fra Hoppestadveien. Foto: Gard Strøm 11. mars 2014.
 

Adresse i dag: Venstøphøgda 3, 3721 Skien.

 

Johan Hansen

Br. 1866.

 

   Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(60, 61a)e  

Vinstøb - Vinstøb søndre

Jacob Larsen

0 dl. - 1 ort - 4 skilling

 

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Kjøbekontrakt fra Jacob Larsen til bager Johan Hansen paa udstederens anpart af søndre Venstøb Gamlestuehaugen, dat.
12. april, tinglyst 20. juni 1882."

"Skjøde fra Johan Hansen

 

G.br., selveier, postkjører (1900)

Gregorius Halvorsen Lyngaas fra Lyngåsen(1) f. 12/7-1845 d. 3/2-1928, s.a. Halvor Nilsen Lyngaas.

g. 18/7-1884 m. Kirsten Marie Gundersdatter fra Kåsa under Dyrkoll f. 17/3-1859 d. 3/1-1938, d.a. Gunder Olsen Kaasa.

1. Halvor Lyngaas f. 25/11-1885. Bodde i nabohuset, Venstøphøgda 1. Eide Lyngåsen(1).

2. Ingeborg f. 10/12-1886 d. 7/1-1887.

3. Gustav f. 22/1-1888 d. 27/1-1888.

4. Ingeborg Lyngaas f. 27/8-1889 d. 20/2-1987 g1g m. Mathias Aas f. 3/8-1881 d. 11/9-1940 g2g m. Olaf Kise f. 11/1-1891 d. 13/4-1966. Ingen barn.
    Hun bodde på Mæla i 1969 og skrev seg da Ingeborg Lyngaas Kise. På gravstøtten står det Ingeborg Aas Kise.

5. Gustav Lyngaas f. 29/1-1891 d. 14/1-1970 g.m. Annie Louise Hansen f. 7/10-1899 d. 27/6-1980.
   
Barn 1. Margareth Lyngaas f. 20/12-1921 g.m. John Bergersen. Bodde i Skien. Gustav og Annie er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.

6. Karl Lyngaas f. 28/12-1893. Overtok bruket.

7. Gunda Lyngaas f. 27/6-1896 d. 18/2-1978. Gunda var jordmor. Ugift.

8. Otto Lyngaas f. 27/11-1898. Se Mælag. 149.

9. Charlotte Lyngaas f. 26/1-1902 g.m. Bjarne Haugerød. Se Ø. Haugerød(1).

Br. 1886.
 

Kirsten Marie er født i Valebø (tidligere Holla kommune). Valebø har siden 1964 ligget i Skien kommune.

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 8

5

 (60, 61a)e

Venstøp

Venstøp søndre

Gregorius Halvorsen

0 dl. - 1 ort - 5 sk

0 mark 60 øre

 

 

 


Venstøp bnr 5 på 1950-tallet. Innsendt av Bodil Øveraas 2012.

 

Postkjører

Karl Lyngaas herfra f. 28/12-1893 d. 5/12-1967.

Br. 1928. Ugift.

 

Venstøp søndre, bnr 5. Landskyld 1950: 0 mark 43 øre. Eier: Gregorius Halvorsen Lyngaas.
Dette gjelder Gregorius Lyngaas nedenfor.

 

Politibetjent

Gregorius Lyngaas ”Greggen” fra Venstøphøgda 1, f. 5/3-1916 d. 2006, s.a. lensmann Halvor Lyngaas.

g. 28/5-1949 m. Eva Gudbjørg Christoffersen fra Skien f. 21/11-1923, d.a. kjøpmann Martinius Christoffersen.
1. Gro Lyngaas f. 1954.

Br. 1969.

 

Denne familien bodde noen år i Eidanger, men flyttet siden tilbake til Venstøp.
Se minneord om Gregorius Lyngaas i avisen TA 7/12-2006, side 31.
 

 

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 3 (Gnr 8, bnr 5) er overdradd for kr 63.000 til Gro Lyngaas (17.10.1986)."

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 3 (Gnr 8, bnr 5) er solgt for kr 1.100.000 fra Gro Lyngaas til Helge Nærum (08.12.2004)."


Våningen her har i flere år vært bortleid til forskjellige familier (2003).


Venstøp bnr 5 fra Petersborgveien. Foto: Gard Strøm 11.august 2013.

 Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 

(C) Gard Strøm.