| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                            


Oppdatert 12.10.2022

Venstøp 72 - Vestly
8/72 ”Vestly”.

Opprinnelig utskilt fra Fossum 1 i 1908, sammenføyet med Venstøp 19 samme år.
og deretter samtidig utskilt som bnr 72 "Vestly" under Venstøp.


Venstøp bnr 72 "Vestly". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004.).

Adresse i dag: Jernverksvn. 63, 3721 Skien.

 

Tidligere eier: Løvenskiold-Fossum.

 

Skogbestyrer for Løvenskiold-Fossum, forretningsfører for Riksforsikringen (1920)

Gunnar Fjeld (Gunnar Andersen Fjeld) fra Bø(1) i Luksefjell f. 9/1-1853 d. 22/1-1941, s.a. Anders Gulbrandsen Fjeld.

g. 17/7-1881 m. Hanna Marie Pedersdatter fra N. Rønningen under Setre i Luksefjell f. 20/12-1854 i Sandsvær d. 19/1-1941, d.a. skogbetjent Peder Gulliksen.

1. Anna Borgine f. 11/4-1882 på Fossum d. 23/5-1882.

2. Anders Bernhard Fjeld f. 24/6-1883 på Fossum d. 2/7-1961 g. i Gjerpen 14/6-1913 m. Andrea Gundersen fra Fossum f. 25/6-1883 d. 24/4-1971. Se Familie 12 - Fossum 1891. Flytta til Notodden før 1915. Begge er gravlagt der.
    Forlovere: "Gunder Fjeld og Hans Grini."
   
Barn 1. Gunnar Fjeld f. 23/4-1915 på Tinnesmo på Notodden d. 10/3-1998 g.m. Reidun Margot Momrak f. 17/11-1923 d. 22/3-1996. Gravlagt på Kronborg gamle på Ulefoss. Han var lærer på Søve landbruksskole, Ulefoss.
    Barn 2. Nils Anon Fjeld f. 4/9-1918 i Tinnesmo 39. Overtok denne eiendommen etter sin onkel Hans Fjeld. Se nedenfor.
    Barn 3. Hans Gulbrand Fjeld f. 20/2-1921 d. 9/12-1999. Ugift. Sakfører i Bø. Gravlagt i Notodden.
    Barn 4. Sigurd Børre Fjeld f. 14/10-1923 d. 8/11-2010. Ugift. Bodde på Notodden og gravlagt der.
    Barn 5. Aasmund Fjeld f. ca. 1925 g.m. Toril Tolo f. 1/1/1928 d. 4/7-2018. Gravlagt på Åssiden i Drammen. Han ble rektor ved Åssiden skole i Drammen.
    Barn 6. Anne Lise Fjeld f. 14/7-1927 d. 12/1-2009 g.m. Bjarne Haukvik f. 30/8-1919 d. 29/9-2007. Gravlagt på Notodden.

3. Peder Gustav Fjeld (Gustav Fjeld) f. 16/7-1885 på Fossum. Se Mælag. 79 under Mæla.

4. Hans Gabriel Fjeld (Hans Fjeld) f. 21/3-1887 på Fossum. Se nedenfor.

5. Alfhild Berta Fjeld f. 19/12-1888 på Fossum g.m. enkemann Lars Gunnarsen Mo. Se N. Jønnevald.

6. Aagot Borghild Fjeld f. 19/12-1888 på Fossum.

7. Gudbrand Fredrik f. 4/8-1894 på Fossum d. 26/2-1903.

8. Thorolf Fjeld f. 19/7-1897 d. 4/10-1961. Ingeniør. Ugift.

Eier 1908.

 

Hanna Marie var født i Sandsvær. Etter at Gunnar Fjeld kom til søndre Fossum i 1882, skrev han seg for Gunnar Fjeld Fossum.
Under FT 1900 forpaktet ”skogbetjent Gunnar Andersen Fjeld” søndre Fossum (del av bnr 1). Sønnen ”Anders G. Fjeld”
var assistent ved skogbruket. Peder Gustav Fjeld gikk på latinskolen i Skien.

 

Hans Fjeld (Hans Gabriel Fjeld) herfra f. 21/3-1887 d. 4/1-1943.

g.m. Sofie Auberg f. 30/7-1893 d. 10/7-1976.

Eier 1939.

 

Hans Fjeld eide bruket fra 1939-1943. Enka Sofie Fjeld bodde her fram til Nils Fjeld overtok i 1953.
Hans Fjeld var en meget habil hesteoppdretter.

 

Hans ble som ungkar skrevet for Hans Andersen Vestly da han ble far til Marie Tangens datter, født i Oslo i 1913.
Denne datteren ble bortadoptert til Ullensaker. Se Dyrendal under Fossum.

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Norge.

 

Anders Bernhard Fjeld sin sønn (på Notodden), landbruksskolelærer Gunnar Fjell overtok
denne eiendommen i 1943.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950: "Skyldmark 1 mark 54 øre. Eier: Gunnar Fjeld."

 

Gunnars bror Nils Fjeld kjøpte den i 1953.

 

G.br., selveier

Nils Anon Fjeld (Nils Fjeld) f. 4/9-1918 på Notodden d. 5/6-1997, s.a. Anders Bernhard Fjeld, herfra.

g.m. Ingeborg Vale fra S. Vale(2) i Valebø, Holla f. 18/7-1915 d. 26/1-1992, d.a. Jonas Tronsen Vale. (Valebø lå inntil 1963 i Holla prestegjeld. Deretter i Skien kommune.)

1. Eva Ingeborg Andrea Fjeld f. 1950 g.m. Torbjørn Ingar Hegelstad f. 1951. Se S. Vale(2) i Valebø.

2. Gunnar Audun Fjeld f. 28/3-1952 d. 8/5-1991.

3. Bjørn Jon Fjeld f. 1955. Overtok bruket.

Eier 1953.

 

Eiendommens grenser oppgitt av Nils Fjeld på 1950-tallet:

”Elven mot nord og vest. Syd: Eivind Vale. Øst: Løvenskiold.”

 


Venstøp bnr 72 "Vestly". Foto: Widerøe 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien. Repro: G.S.

 

Bjørn Jon Fjeld herfra f. 1955.

Br. 1997.

 

Eiendommen har blitt drevet sammen med 9/4 ”Åsen” under Fossum siden 1948. Se Åsen under Fossum.


(C) Gard Strøm.