ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.11.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Bø vestre 1 - Fjeldet østre (nordre)
Fra matrikkelen 1838: Løpenr. 112. Siden matrikkelen 1889: 22/1.


Bø vestre bnr 1. Bildet er tatt fra hjørnet på kirkegården. Foto: Gard Strøm 8. juni 2014.

I Løvenskiolds eie siden 1734.

Landskyld 1801: 9 skinn.

Adresse i dag: Luksefjell 229.

Denne eiendommen ligger nærmest kirkegården i Luksefjell.

Arbeider, husmann
Ole Olsen fra N. Limi dpt. 9/12-1703 bg. 1/7-1733. ”Ole Olssøn Luxefield, 30 aar, blef dræpt af Aslak Tangen fra Souer.”, s.a. Ole Laursen fra Hedmark.
g. 25/7-1722 m. Gunne Olsdatter f. ca. 1700 d. 1761.
1. Jon Olsen dpt. 16/8-1722.
2. Thomes Olsen dpt.13/1-1724.
3. Ellen Olsdatter dpt. 18/3-1725 g.m. Ole Mulvik. Bodde på Mulvik ved Holmestrand (Botne pr.gj.).
4. Jens Olsen dpt. 29/6-1727. Var i tjeneste i Våle i Vestfold i 1762.
5. Lars dpt. 27/8-1730 bg. 23/12-1731. ”Ole Fieldets Lars, 1/2 aar.”
6. Anna bg. 22/10-1731. ”Ole Fieldets Anna, 3 timer.”
7. Per f. og d. i mars 1733. ”Ole Limis hiemdøbte Per fra Luxefield, 5 dager gl.”
Bruker 1722.

F.f. Ole Olssøns søn Jon fra Limj: Ole Limj. Christen skomager i Scheen, Jon Sems enche ibid, Margrete Kieldsdatter Limj.
F.f. Ole Fieldets søn Thomes: Christian Simonssøn, Anders Anderssøn, Claus Tomessøn, Per Buschs qde. Zitsel Pedersdatter.
F.f. Ole Olssøns Ellen fra Luxefield: Ole Lucassøn, Gulbrand Lucassøn, Anders Fieldets qde., Maria Limi.
F.f. Ole Limis Jens fra Luxefield: Nils Luxefield, Rasmus Bang, Jens Aas, Andres Luxefields qde., Johane Danielsdatter.
F.f. Ole Fieldets himdøbte Lars: Gulbrand, Ingebret og Ole, Nils Luxefields qde, Else Fieldet.

Ole Olsen var s.a. Ole Laursen på nordre Limi som kom fra Hedmark. Ole Olsen ble myrdet i juni 1733 av Aslak Hansen Tangen.
Fra kirkebokens begravelsesprotokoll i 1733: ”Onsdag d. 9. dec: blef Aslak Hanssøn fra Seude halshugget, som med en øxe hafde
dræpt Ole Olssøn i Luxefield.”

Enka Gunne Olsdatter ble g2g i Gjerpen 31/7-1734 med Arne Tronsen fra nedre Dale. De bosatte seg i Skotbakken under Åse i Sauherad.

Arbeider, husmann
Lars Olsen fra V. Bø dpt. 6/1-1742 d. 11/6-1819, s.a. Ole Anulfsen Vammen fra Nore sogn, Rollag pr.gj. i Numedal.
g. 9/7-1767 m. Marie Guldbrandsdatter fra N. Setret i Luksefjell dpt. 6/7-1749 d. 3/11-1826 her, d.a. Gulbrand Lucassen.
1. Ole dpt. 4/4-1768 bg. 29/4-1768. ”Lars Fieldets s. Ole 4 uger.”
2. Ole dpt. 11/6-1769 bg. 19/7-1770. ”Lars Fieldets s. Ole 1 aar.”
3. Karen dpt. 28/4-1771 bg. 29/3-1772. ”Lars Fieldets d. Karen 3/4 aar.”
4. Isak dpt. 26/12-1772 bg. 7/5-1773. ”Lars Fieldets s. Isak 19 uger.”
5. Ole dpt. 18/9-1774 bg. 2/2-1780. ”Lars Fiellets s. Ole 5 aar.”
6. Gulbrand Larsen dpt. 26/1-1777. Se nedenfor.
7. Isak dpt. 19/9-1779 bg. 26/9-1779. ”Lars Fiellets søn Isak 10 dage.”
8. Karen Larsdatter dpt. 27/5-1781 g.m. Ole Christophersen. Se S. Sætret.
9. Ole Larsen dpt. 25/5-1783. Se N. Oterholt.
10. Isak Larsen dpt. 26/12-1785. Se Svarverplassen under Mo. Kom siden til Hoppestul i Sandsvær.
11. Guttorm Larsen dpt. 12/10-1788 g. i Siljan 26/10-1828 m. Marthe Halvorsdatter Søntvedt. Bodde på Søntvedt i Siljan. Se Siljan Bygdebok.
      Barn 1. Marie Guttormsdatter f. 21/6-1829 g.m. Ole Gundersen. Se S. Ås(B) og Holt Øde.
      Barn 2. Ole Guttormsen f. 13/3-1831. Bodde på Søntvedt i Siljan. Se Siljan Bygdebok. Datter: Elise Olsdatter. Se Familie 11 - Fossum 1900.
      Barn 3. Anne Guttormsdatter f. 30/5-1834 g.m. Christian Evensen. Se S. Ås(A).
      Barn 4. Karen Guttormsdatter f. 9/7-1837 i Siljan.
      Barn 5. Maren Guttormsdatter f. 21/9-1840 g.m. Aslak Gregoriusen Stulen. Se V. Stulen
      Barn 6. Ingeborg Guttormsdatter f. 19/4-1844 g.m. Halvor Gregoriusen. Se Stulen1(B).
      Barn 7. Gunhild Guttormsdatter f. 16/3-1847 g.m. Peder Nilsen på Skilbred i Siljan. Deres datter Pernille ble siden gift til Hagen under Gjerpen lille.
12. Anders Larsen dpt. 25/9-1791.
Bruker 1766.

F.f. Lars Olsens db. Ole fra Luxefjeld: Anders Rønnichsens kone, Kisten Pedersdtr., Anders Rønnichsen, Ole Olsen.
F.f. Lars Olsens db. Ole fra Luxefjeld: Anders Rønnichsens kone, Kisten Pedersdtr., Anders Rønnichsen, Halvor og Torchil Olssønner.
F.f. Lars Olsen pb. Karen fra Luxefjeld: Ole Johannisens enke, Anne Christensdatter, Povel Fieldet, Halvor Olsen, Ole Olsen.
F.f. Lars Fieldets db. Isak: Abraham Falchums enke, Halvor Fieldets kone, Povel og Halvor Fieldet, Nils Abrahamsen.
F.f. Lars Fieldets. ---- (Navnet uteglemt. Skal være Ole): Abraham Falchums enke, Anne Nilsdatter, Povel Fieldet, Nils Falchum, Torchil Olsen.
F.f. Lars Olsen Fieldets db. Gulbrand: Povel Fieldets kone, Marthe Olsdtr., Povel Fieldet, Halvor Fieldet, Torchil Olsen.
F.f. Lars Olsen Fieldets db. Isak: Anders Rønnichsens kone, Anne Isaksdtr., Povel Fieldet, Anders Rønnichsen, Vier Andersen.
F.f. Lars Olsen Fieldets pb. Karen: Povel Fieldets kone, Anne Isaksdtr., Povel Fieldet, Torchil Foss, Jens Hansen.
F.f. Lars Olsens db. Ole fra Luxefjeld: Torchil Fosses kone, Jens Hansens kone, Torchil Foss, Jens Hansen.
F.f. Lars Fieldets db. Isak: Aslak Moes kone, Isane Isaksdtr., Povel Webiønsen, Christopher Sæteren.
F.f. Lars Olsen Fieldets db. Guttorm: Ole Poulsen Fieldets kone, Anne Abrahamsdtr., Torchel Limie, Ole Halvorsen, Ole Poulsen.

Arbeider, leilending
Gulbrand Larsen herfra dpt. 26/1-1777 d. 9/11-1860 her.
g. 7/9-1804 m. Berthe Andersdatter fra N. Sætret dpt. 1/1-1779 d. 3/7-1834, d.a. Anders Rønniksen.
1. Anders dpt. 29/9-1805.
2. Lars dpt. 24/1-1808 bg. 12/9-1811. ”Gulbrand Larssøns db. Lars f. V. Bøe i Luxefjeld 3 ¾ aar.”
3. Karen Gulbrandsdatter f. 23/4-1814 g.m. enkemann og svoger, Lars Olsen. Se S. Sætret.
4. Anne Gulbrandsdatter f. 1/11-1816 g.m. Lars Olsen Sætret. Se S. Sætret.
5. Lars Gulbrandsen f. 9/6-1819. Se N. Mo.
6. Anders f. 27/2-1822 d. 20/12-1822.
7. Anders Gulbrandsen f. 28/11-1824. Se nedenfor.
Bruker 1818.

F.f. Gulbrand Larssøns db. Anders f. V.Bøe i Luxefjeld: Isak Anderssøns k., Ole Christopherssøns k., Ole Christopherssøn, Isak Anderssøn, Ole Larssøn.
F.f. Gulbrand Larssøns db. Lars f. V.Bøe i Luxefjeld: Ole Christopherssøns k., Karen Pedersdatter, Ole Christopherssøn, Ole og Anders Larssøn.
F.f. Gulbrand Larsen og Birte Andersdtr. Karen f. Luxefjeld: Karen Nilsdtr., Karen Isaksdtr, Ole Christophersen, Karen Nilsdtr., Ole Larsen, Guttorm og Anders Larsønner.

I 1845 bodde den ugifte ”skoleholderen” Anders Larsen(54) her (bror). Tjenestepike i 1845: Ragnild K. Andersdatter (18).
Guldbrand Larsen bodde her i 1856. Husstanden bestod da av 9 mennesker.

Småbruker, leilending
Anders Guldbrandsen Fjeld herfra f. 28/11-1824 d. 19/11-1898 i Luksefjell, s.a. Gulbrand Larsen.
g. 27/12-1849 m. Anne Pedersdatter fra Tveiten i Siljan f. 1826 d. 18/6-1891 i Luksefjell, d.a. Peder Findsen Tveten.
1. Peder f. 2/1-1851 på Teigen d. 31/5-1855 på Teigen.
2. Gunder Andersen Fjeld f. 9/1-1853. Han skrev seg for Gunnar Fjeld. Se Venstøp(72) ”Vestly”.
3. Berthe Marie Andersdatter f. 24/1-1855 på Teigen g.m. Torstein Tollefsen. Se Gromstul i Luksefjell.
4. Anne f. 19/10-1856 d. 21/10-1856 på Teigen.
5. Anne Andersdatter Fjeld f. 21/3-1858 d. 1956, 98 år gammel. Ugift.
6. Peder Andersen f. 26/3-1861 g.m. Karen Olsdatter. Kjøpte S. Kise i 1906.
7. Maren Elise Andersdatter f. 6/11-1863 g.m. Halvor Halvorsen Sætret. Se N. Sætret.
8. Anders Andersen Fjeld f. 28/5-1866. Se nedenfor.
9. Karen Andersdatter f. 22/6-1868 g.m. Ole Halvorsen. Se V. Bø(2).
10. Lars Andersen Fjeld (Lars Fjeld) f. 30/6-1872 d. 1965 g.m. Ingeborg Marie Ellingsdatter fra Ø. Sokka f. 9/4-1867 d. 1962. Bodde i Skien.
Bruker 1857.

Denne unge familien bodde på N. Teigen under Mo fra 1851 til 1857. De flytta tilbake hit i 1857.
(Takk til Ingunn Hereng f. Fjeld).


Kilde: Avisa TA 16/11-1961. Se barn nr. 10 ovenfor.
Lars og Marie Fjell feirer diamantbryllup


Marie og Lars Fjeld kan feire diamantbryllup på Skien gamleheim nå lørdag. Han er 90 år og hun 94 og begge er fra Gjerpen. Han vokste opp ved Luksefjell og hun ved Kikut, før de giftet seg for 60 år siden.
Siden har Lars Fjeld drevet med anleggsarbeid forskjellige steder, bl. a. ved Dalen Portland i Brevik, og i Larvik. Før de flyttet på Skien Gamleheim for to år siden, bodde de på Gravli.

Vi spør Lars Fjeld om det er noe han husker godt fra ungdommen sin – det ligger jo svært mange år mellom nå, og mangt har forandret seg. Og Fjeld forteller om den gangen han gikk og leste for presten, det var endatil i 1886 det året den store brannen herjet i Skien.

"Hele den sommeren ble det å reise heime fra Luksefjell og ned til Gjerpen der presten holdt til", sier han. "For å komme tidsnok fram måtte jeg være oppe i halv fem tida om morran. Så var det å ro en halv mil over Fjellvannet og traske halvannen mil videre til bygda."
 "Det var en lang tur, men en ble snart vant til det, sier Fjeld, men det var jo ikke som nå da en kan sette seg i en bil og feie av gårde så lettvint som ingenting.    
Det var vel ikke noen som hadde tatt på seg å gå så langt for å lese for presten i dag, legger en slektning til som er kom­met på besøk.

Kona Marie er ellers også vant med å ferdes i fjellet i sine unge år. Hun gikk og gjette sauer i 12 somrer oppe ved Semsetra ved Heivannet, og det var et friskt liv den gangen.
Så litt av hvert har de nok å fortelle fra gamle dager kanskje, når noen av slektningene kommer på besøk til dem på lørdag. Vi ønsker det kjekke diamantbrudeparet til lykke med dagen.
 

Skogsarbeider, leilending
Anders Andersen Fjeld herfra f. 28/6-1866 d. 20/2-1946, s.a. Anders Gulbrandsen Fjeld.
g. i Gjerpen 14/6-1896 m. Olava Torsteinsdatter fra øvre Stendalen i Siljan f. 11/2-1874 d. 23/8-1914 på Mo, d.a. Torstein Torsteinsen. Se Siljan bygdebok (Bakken) s. 623.
1. Anne Fjeld f. 26/9-1896 g. 30/12-1920 m. Einar O. Aas. Se Gunnar Knudsensv. 18 under Bøle.
2. Maren Fjeld f. 14/4-1898 d. 14/11-1989 g.m. Karl J. Eriksrød. Se Tufte(15) "Grønli".
3. Anette Fjeld f. 4/2-1900. Ugift. Se Venstøp(66).
4. Thora Fjeld f. 14/6-1901 d. 20/11-1947 g. 10/5-1923 m. Per Tveit (Peder Johnsen Tveit) f. 4/11-1896 i Sauherad d. 16/2-1981, s.a. John Pedersen Tveit.
5. Anders A. Fjeld f. 16/6-1903. Bodde på Rising. Etablerte Fjeld kolonial. Se Luksefjellv. 53 på Rising.
6. Gudrun Fjeld f. 3/5-1905 d. juli 1952. Ugift. Se Venstøp(66).
7. Elisabeth Fjeld f. 25/5-1912 g.m. Fritjof Bolstad. Se Venstøp(66).
8. Olava Fjeld f. 23/8-1914 g.m. Simon E. Simonsen. Se Venstøphøgda 88 under Venstøp.
Bruker 1895.

Tjenestepike i 1900: Stina Ludvigsdatter fra Lardal f. 1884.

Anders A. Fjeld ble konfirmert i Vinger i Flesberg prestegjeld. Han må ha vært i tjeneste der.

Denne familien bodde på S. Mo fra 1903-1918. Siden bodde de en tid på Jønnevald, før han kjøpte gården Venstøp(66) ”Høibø” i 1926.

Skogsarbeider, leilending
Ole Halvorsen Fjeldet fra V. Bø(2) f. 25/3-1860 d. 2/8-1925, s.a. Halvor Abrahamsen.
g.m. i Gjerpen Karen Andersdatter herfra f. 22/6-1868 d. 24/12-1892 på Fjellet, d.a. Anders Gulbrandsen.
1. Halvor O. Fjeldet f. 31/5-1890. Se nedenfor.
Bruker 1903.

Arbeider, leilending
Halvor Olsen Fjeldet herfra f. 31/5-1890.
g. i Luksefjell 28/5-1920 m. Nina Berthea Olsdatter Lifjeld fra Ø. Bø(4) f. 18/9-1895, d.a. Ole Olsen Lifjeld.
Forlovere: "Nils Olsen Flittig og Martin Olsen Lifjeld. "
1.
Haldis Karoline Fjeldet f. 19/7-1925 g.m. Håkon Skifjeld fra Skifjell(5) f. 22/5-1925. Bodde i Eikornrødv. 17 på Bøle.
Bruker 1925.

Denne familien flyttet til Eikornrødv. 117 på Bøle i 1942. Halvor Fjellet begynte da i arbeide ved Bøle sagbruk.

Skogsarbeider, kirketjener, leilending
Arne Johan Aasland fra Putland under Sætre f. 25/4-1909 på Evja i Nissedal d. 6/10-1997, s.a. Halvor Andreasen Aasland.
g. i Luksefjell 12/7-1930 m. Jenny Alvilde Grinilia fra N. Rønningen under Sætre f. 30/6-1909 d. 27/10-1967, d.a. Jon Grinilia.
1. Lilly Alvilde Aasland f. 22/10-1930 d. 20/2-1992 g.m. Arne Johannes Friestad fra Sandnes, Rogaland f. 29/7-1932 d. 21/6-1997. Gravlagt på Gjerpen.
2. Arthur Johannes Aasland f. 22/4-1934 d. 17/2-2016. Gravlagt på Gomsrud i Kongsberg.
3. Jan Aasland f. 1935 g.m. Gerda Heggem fra Halsa på Nordmøre. Bosatt på N. Møre.
4. Esther Aasland f. 1942 g.m. Dag Horrigmo fra Skien.
5. Thor Halvard Aasland f. 1945. Se nedenfor.
6. Signe Aasland f. 15/12-1946 d. 2011 g.m. Tore Jensen fra Gråten i Solum. Bosatt i Skippergata på Gråten i Skien.
7. Solveig Aasland f. 1949 g.m. Arne Rønningen fra Herøya. Bosatt i Brevik.
8. Arne Birger Aasland f. 18/10-1951 d. 5/7-2013 på Kongsberg g.m. enke Kari fra Tufte i Gjerpen f. 6/9-1942 d. 2/10-2004.
    Bodde på Kongsberg siden 1974. Gravlagt på Kongsberg gravlund. Se minneord nedenfor.
Bruker 1943.


Arne Aasland (1909-1997).

Arne Aasland var meget aktiv i det kristene arbeidet i Luksefjell. Han var medlem av Gjerpen herredstyre og
hadde flere offentlige tillitsverv.

Arne Johan Aasland ble født på gården Evja i Nissedal av tjenestepiken Anne Eriksdatter
fra Evja f. 1889. Faren var Jørgen Torsen fra Hagen i Tørdal (Drangedal) f. 1888.

I denne familien var det mye sang, musikk og glede, forteller døtrene Esther og Solveig i minneord etter sin
søster Signe (TA lørdag 7. mai 2011, side 39).


  Minneord for Birger Aasland. Telemarksavisa onsdag 11, september 2013.


Thor Halvard Aasland
herfra f. 5/5-1945 d. 30/10-2014.
g1g 25/6-1966 m. Klara Ingrid Johanne Haraldsøy fra Steinkjær f. 1940 i Steinkjær, d.a. fyrmester Brede Haraldsøy og Marie Magdalene f. Bertheussen.
Forlovere: "Kjell Nielsen, Skien og Aud Kristin Halvorsen, Skien."
g2g
g3g m. Brit Wenche Mogstad f. 1/9-1943 d. 10/3-2012 i Luksefjeld. Gravlagt i Luksefjell.
1. Bente.
2. Rune.
3. Thorolf.
Bruker ca. 1998.
 


Tirsdag den 5. november dro Finn Olsen og undertegnede til Luksefjell med kamera, nister og termos. Det var et nydelig vær og praten gikk ustoppelig! Finn er jo et levende leksikon når det kommer til boplassene, gamle beboere og historier fra disse stedene! Vi stoppet og tok bilder av mange av de gamle plassene på vår vei oppover. Både Flittig, Henningsdalen, Trommeren og Grinilia ble behørig fotografert på vår vei nordover mot Fjellet. Det var en nydelig høstsol, med rim på bakken i skyggen, og et Fjellvann, som lå speilblankt foran oss da vi kom til første stopp, som var "fiskeplassen" ved svingen inn mot S. Rønningen.

Vi fartet rundt og tok bilder av Bø-gårdene, Setre-gårdene, Putland, N. Rønningen og Lifjell som alle ligger så idyllisk til. Beliggenheten er helt sikkert ikke tilfeldig valgt den gangen de ble rydda for 291 år siden (!).

Etter at vi hadde avfotografert gravsteinene, foreslo Finn at vi skulle se om Thor Aasland var hjemme, så kunne vi kanskje spise nista vår der. Thor Aasland er bosatt i sitt barndomshjem på Ø. Bø, som ble rydda første gang i 1722!. Løvenskiold-Fossum har eid plassen siden 1734.
Finn banka på, gikk inn og spurte om vi kunne spise nista der? Vi var hjertelig velkommen inn og en smilende Thor tok i mot oss!
Der gikk praten livlig igjen og vi spiste og vi "preika" så det skvalpa i kaffekoppene. Thor hadde sett meg før og jeg hadde sett han før. Snodig hvor liten verden er. Men sånn er det ofte med en spellemann, som har sett så mange mennesker på sin vei. Det var meget hyggelig å hilse orn'tlig på Thor.
Gard "Dutte" Strøm 6.11.2013.
 

(C) Gard Strøm.