ved
Gard Strøm

| HJEM | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                            


Oppdatert 10.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Venstøp Søndre B
Landskyld 3 huder. Fradelt Venstøp søndre i 1719. Eier: De Adlerske arvinger.

Stiger, senere masmester ved Fossum jernverk, Petter Hansen Gasmann f. 1683 kjøpte 2 huder i
S. Venstøp av "de adlerske arvinger" i 1735.
Se Familie 28-Fossum 1720.

 

Eiendommen ble i 1738 solgt til Arne Jonsens enke. Hennes sønn Hans Arnesen i ca. 1755 (økt til 3 huder i hans eiertid).

Videre ble eiendommen solgt til Jacob Cudrio i 1789.

 

Prokurator, forvalter ved Fossum jernverk

Christian Gasmann fra Fossum f. ca. 1714 bg. 19/11-1790. ”Christian Gasmann 88 1/2 aar.”, s.a. stiger Peter Hansen Gasmann. Se Familie 28 - Fossum 1720.

g. 30/5-1736 m. Karen Aslaksdatter fra Bratsberg(1) dpt. 26/8-1714 bg. 13/4-1771. ”Christian Gasmans kone 56 1/2 aar.”, d.a. lensmann Aslak Nilsen Bratsberg.

1. Hans Gasmann f. aug. 1736.

2. Nils dpt. 23/2-1738 d. i mars 1738. ”Christian Gasmnds Nils, 10 dage.”

3. Peter Gasmann dpt. 8/3-1739 g. i Skien 29/12-1761 m. Karen Malene Hartvigsdatter. Bodde i Skien.
    Peters datter: Karen Malene Petersdatter Gasmann g.m. former Engebret Sørensen. Se Familie 26 - Fossum 1801.

4. Aslak Gasmann dpt. 6/8-1741.

5. Isak Gasmann dpt. 23/6-1743.

6. Margrete Christensdatter Gasmann dpt. 7/2-1745 g. i Skien 21/8-1783 m. Ole Andersen Usterud fra Usterud under Vale i Valebø. Bodde i Skien.

7. Nils Egedius Gasmann dpt. 17/5-1747. Se N. Foss(A).

8. Jacob dpt. 28/3-1753 bg. 11/9-1764. ”Christian Gasmans Søn Jacob 12 aar.”

Br. 1741.


F.f. Christian Gasmands Hans: Peder Gasmann, Peter Lensmd, Nils Aslakssøn, Aslak Bratsberg, Dorte Berreberg.

F.f. Christian Gasmands Nils: Elkiær, Erbo, Kal i Scheen, Mads Plesner, Karen Elkiær.

F.f. Christian Gasmans Peter: Christen og Jan Hamersmd, Aslak Bratsberg, Solve Olssøns qde., Joh: Gasman.

F.f. Christian Gasmans Aslak: Frideric Ravn, Erik salmager, Jens Christianssøn, Isak Gulsets qde., Sophia hos Laugmanden.

F.f. Christian Gasmans Isak: Jens Christianssøn, Per og Hans Bratsberg, Isak Gulsæts qde og Nils Gulsæts qde.

F.f. Gasmans Margrete: Mejer, Deichman, Canseliraad Scheel, Cammerraad Deichman, Fru Løvensciold, Jomfru Rasch.

F.f. Christian Gasmans db. Nils Egidius: Knud Smeds kone, Inger Aslaksdtr., Peder Bradsberg, Solve Gulset, Halvor Tofte.

F.f. Christian Gasmans db. Jacob: Nils Klyves kone, Solve Gulsets kone, Knud Smed, Peder Bradsberg, Solve Bradsberg.


 

Christian Gasmann var for kortere tid forvalter ved Fossum Jernverk.
Han arvet sin fars eiendom (landskyld 1 hud) i nordre Mæla i 1754.

 

Kaptein, selveier

Philip Johan Fleischer f. ca. 1699 bg. 1/7-1763. ”Capit: Fleischer 64 aar.”, s.a. marinekaptein Herman Reinhold Fleischer (1656-1712).

g1g m. Anne Olsdatter Schjerven trolig fra Larvik f. ca. 1700, d.a. Ole Nielsen Schjerven d. ca. 1724 og Anne Clausdatter d. 1729.

g2g nn f. ca. 1725 bg. 4/8-1763. ”Cap: Fleischers frue 38 aar.”

1. Ole Nicolay Fleischer f. ca. 1731 d. 1782. Løyntnant i Larvik i 1773.
2. Mechtele Anne Maria Fleischer dpt. 16/6-1735 i Tjølling bg. 13/2-1792.
Konf. i Gjerpen i 1753, g. i Vallekilde 29/9-1772 m. sogneprest
    og enkem. Jørgen Ottesen Gruntvig (1733-1787).

3. Ulrich Friderich Fleischer dpt. 18/2-1738 i Tjølling d. 1817 (trolig i København). Konf. i Gjerpen i 1754. Renteskriver i København i 1773. Kammerråd.

4. Anne Dorothea Fleischer dpt. 2/2-1741 i Tjølling d. etter 1787. Konf. i Gjerpen i 1758, g. i Tønsberg 22/1-1771 m. prokurator Gothfred Waager(1713-1787).
    Bodde i Ramnes ved Tønsberg i 1787.
5. Anders Jacob Fleischer dpt. 14/6-1743 i Tjølling d. 1810 g.m. Anna Christina Lemvig (ca. 1757 - d. etter 1801). Bodde på Revetal i Våle i Vestfold i 1801.
    han var løyntnant "
wed Ejdanger Compagniet under Hr. General Major Brygmans Regemente".
6. Johan Secmand Fleischer dpt. 31/6-1746 i Tjølling.

Barn i 2. ekteskap:

7. Anne Maria Fleisher dpt. 13/9-1754.

6. Mette Elisabeth Fleischer dpt. 27/9-1755.

7. Philip Johan Fleischer dpt. 30/9-1756.

8. Christian Fleischer dpt. 2/11-1757.

9. Lars Johan dpt. 23/2-1762 bg. 21/3-1762. ”Capit. Fleischers s. Lars Johan 4 uger.”

Br. ca. 1754.


F.f. Hr. Cap: Fleischers pb. Anne Maria: Hr. Capitain Fermans frue, jomfru Fleischer, hr. Obriste L. Koss, Christen Morland, Realf Wrigt.

F.f. Hr. Capit. Fleischers pb. Mette Elisabeth: Madme Frisenberg, Maren Schierven, hr. Capitain Ferman, Hans Arnesen, Andreas Frisenberg.

F.f. Hr. Capit. Fleischers db. Philip Johan: Maren Schierven, jomfrue Ferman, hr. Capit. Schilling, hr. Lieutenant Achton, Petter Frisenberg.

F.f. Hr. Cap. Fleischers db. Christian: Hr. Capitain Ryes frue, Inger Jørgensdtr., hr. Major Deichman, hr. Capit. Achton, Nils Zachariasen.
F.f. Capitain Fleischers db.
Lars Johan: Anne Clarine Jørgensdtr., Ambor Jørgensdtr., Cap: Rye, fendrik Hansen, Jens Sartz.


Kilder: Kirkebøker, Store Norske Leksikon, samt mottatt mail 19/1-2012 med en mengde slekts-opplysninger fra Tormod Skau.
Da denne familien holdt til i Tjølling i Jarlsberg (Vestfold), bodde de på gården Varild.

Tjenestefolk i 1762: Hans Andersen, Live Jensdatter og Gunnil Henrichsdatter. Dette var det eneste bebodde bruket på S. Venstøp i 1762.

Fleisher var kompanisjef for ”Det Gjerpenske kompani” i 1750-årene og til begynnelsen av 1760-årene.

1 hud ble solgt til Hans Arnesen i ca. 1770 som samme år solgte til Jørgen Møller. Søren Falchum 1776,
Halvor Nielsen
ca. 1778, Harald Jansen 1787, Peter Flood 1778.

 

2 huder ble solgt til prokurator Weyer (på N. Brekke) i 1770. Disse 2 hudene ble igjen solgt til Jochum Adtzlew i 1776,
til Simon Zachariassen i 1779, Henrik Pedersen ca. 1790, Peder Haraldsen ca. 1796, Jens Møller Haraldsen ca. 1797 og
doktor Høffding ca. 1800.

 

Kilde: Bamble tingbok nr. 25. Dato: 9 sep 1799, Sø. Ventøp – Skyldsetning.

Rekv: Jens Møller Haraldsen med curator Peder Limie.

Adk. skjøte 2 huder i gården av 18/11-1797.

”På nordre kant Buslåtten, øst Grini, syd nabogården Venstøp, vest alfarvegen fra Skien til Fossum.

Dog anviste rekv. på vestre side av denne vei, en inngjerdet slåtte omtrent av 23 måls størrelse, og
som avgrenses av Ole Cudrios, Søren Condrups eller nordre Hynie’s og Peder Flods modstøtende
slåtte på søndre, vestre og nordre Kant. Med dette skal intet av gårdens øvrige tilliggende følge
------- 4 skind.”


 

Matrikkelen 1801 Søndre Venstøp:

Landskyld:

Eier:

Bruker:

3 huder

Jacob Cudrio

Jacob Cudrio

1 hud 8 skinn

Doktor Høffding

Doktor Høffding

1 hud

Peter Flood

Peter Flood

 

FT 1825 forteller oss at selveier Peter Flood (69) bodde på S. Venstøp med sin kone Inger Jørgine Jørgensdatter
(56) og tjenestepike Maren Dorthea Hansdatter(20).
Dette er nok feilført og skal være Petersborg. Se Petersborg under Mæla.

 

Se heretter Venstøp 2.

 

 

(C) Gard Strøm.