ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.09.2021Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er delt mellom to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.


Foss 1 - Foss nordre
Fradelt N. Foss i 1690. Landskyld 3 huder.

Dette bruket bestod av de gamle løpenummerene 136a og 137a (53/1).

Adresse i dag: Luksefjellv. 507, 3721 Skien.

G.br., leilending
Claus Helgesen Foss
fra N. Foss f. ca. 1651 bg. 26/3-1692. ”Claus Fos 41 aar.”
g.m. Berthe Knudsdatter f. ca. 1657 bg. 17/9-1692. ”Sl. Claus Fosses Enke Berte Knudsdatter 35 aar g.”
1. Helge Clausen dpt. 24/5-1681 bg. 4/2-1699. ”Helje Claussen hos Nils Sande, 17 aar g.” Helge var i tjeneste hos Nils Sanni på Uthaugen da han døde.
2. Mogens bg. 29/4-1684.
3. Marthe Clausdatter dpt. 13/6-1686 g.m. Anund Evensen. Se Løbergmyra(A) under Løberg.
4. Karen Clausdatter dpt. 21/8-1692.
5 ?Maren Clausdatter g.m. Nils Toresen Sneltvedt fra S. Sneltvedt(A). Bodde i Skien.
Br. i 1681, 1692.

Claus Fosses d. Marthe.
F.f. Sl. Claus Fosses d. Karen: Nils Tofte, Sten Berrberg, Ole Dyrkol, Kirsten Gulset, sl. Stens Karen paa Fos, Sophie Zachariasd. fra Tofte.

Møller, leilending
Halvor Rasmussen
fra N. Hoppestad f. ca. 1657.
Br. 1697, 1705.

Dette er trolig bror til Steen Rasmussen på N. Foss. Etter at Steen Foss døde i 1691 kom hans sønn Mogens Steensen
hit som fosterbarn. Mogens døde hos Halvor Foss i 1699.
Denne familien flyttet senere til Foss-kverna, hvor Halvor Rasmussen var møller. Han ble deretter oftest skrevet for
”Halvor Møller” i kirkeboka.

Se Kverna under Foss og Kverna under Ås.

Nordre Foss ble samlet til et bruk igjen i 1706.

G.br., selveier
Jan Justsen Foss
fra S. Fossum f. ca. 1660 bg. 20/1-1733. ”Jan Jostssøn, 73 aar.”, s.a. former Just Danielsen.
g. 17/7-1698 m. Helge Christensdatter f. ca. 1675 bg. 25/-3-1742. ”Hellie Fos, 66 aar.”, d.a. Christen NN.
1. Just Jansen dpt. 16/4-1699. Se nedenfor.
2. Johannes Jansen dpt. 24/6-1701. Se N. Bø(A).
3. Dorthe Maria dpt. 16/11-1704 bg. 17/9-1705. ”Jan Jostssens datter Dorte Maria fra Fossum, 9 maaneder.”
4. Dorthe Maria Jansdatter dpt. 12/9-1706 g.m. Christen Gundersen Sem. Se N. Sem.
5. Daniel Jansen dpt. 12/3-1713. På Foss i 1733.
6. Birthe dpt. 24/11-1715 bg. 31/12-1720. ”Jan Jostssøns datter Birte 5 aar og 5 uger.”
Br. 1706.

F.f. Jahan Jostsens søn Jost: Haavel Olssen, Hans Former, Jon Pederss. Hammersmed, Jahanne Jostdatter, Christen Venstøbs q. Margrete, Jon Hammersmeds datter Karen.
F.f. Jan Justensens Søn Johannes: Powel Olssen hos Børtingen, Jan Danske formersvend, Jørgen Straale, Søfren Smids qvinde Johanna, Jørgen Straales qvinde Anna, Anders Bøes datter Anna.
F.f. Jan Jostssøns datter Dorte Maria fra nordre Fossum: Jan Claussen, Peder skriver, Jørgen Straale, Jørgen Masmesters qvinde Anna, en Pige ved Verchet Dorte.
F.f. Jan Jostsens datter Dorte Maria fra nordre Fossum: Proviantskriveren ved Hytten, Hovol Olssøn ibid., Jørgen Masmesters qvinde Anna, Jan Claussens datter Lisbeth.
F.f. Jan Jostssøns søn Daniel fra N. Fos: Mester Villum Barbier, Jens Høst, Ole Paaske, Præstens Hustru, Hermans datter.
F.f. Jan Jostens datter Birte: Peder lænsmand, Nils Otterholt, Jost Tofte, Isak Moos qde. Inger, Margrete Tofte.

Denne familien bodde tidligere på N. Fossum. Jan Foss kjøpte denne gården i 1706 av oberst Tuen for 300 riksdaler.
Helge Christensdatters bror er Lauritz eller Lars Christensen. Se Familie 8 - Fossum 1711.

6/3/1733       JAN JOSTSSEN NORDRE FOSS       Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 45a.
Nordre Foss    Arvinger:                            
               Enka Helge Christensdatter og barna:
               1. Just Janssen, død, g.m. Malene Jacobsdtr. Deres barn:
                 a. Giert Justssen,      15 år,
                
b. Jacob Justssen,      10 ”,
                 c. Christopher Justssen, 9 ”,
                 d. Christen Justssen,    8 ”,
                 e. Abraham Justssen,     6 ”,
                
f. Margrethe Justsdtr.   5 ”,
                 g. Hellene Justsdtr.   3/4 ”.
                Mora og farbroren Johannes Janssen verger for disse.
               2. Johannes Janssen, 32 år,
              
3. Daniel Janssen,   20 ”,
               4. Dorte Jansdtr.   
26 ” g.m. Christen Gunderssen nedre Sem.
Brt: 581 - 3 - 8
Net: 193 - 0 - 12
Jordegods: 6 huder m.b. og ”ald til og underliggende herlighed” i Nordre Foss etter skjøte 21.12.1706 fra oberst Tuen.
Verdi 300 rdlr. Dessuten ”halve Fossens qværnebrug”. Verdi 70 rdlr.

Arbeider, innerst
Just Jansen Foss
herfra dpt. 16/4-1699 bg. 7/8-1732. ”Jost Fos, 34 aar, 15 uger.”
g. 10/10-1717 m. Malene Jacobsdatter fra S. Jønnevald dpt. 12/8-1694, d.a. Jacob Pedersen Jønnevald.
1. Giert Justsen dpt. 29/9-1718.
2. Jacob Justsen dpt. 7/7-1720.
3. Christopher Justsen dpt. 31/5-1722.
4. Christen Justsen dpt. 1/10-1724.
5. Halvor dpt. 4/3-1725 bg.
6. Abraham Justsen dpt. 15/9-1726.
7. Margrethe Justsdatter dpt. 29/9-1728.
8. Helene Justsdatter dpt. 27/4-1732.
Br. 1717.

F.f. Jost Fosses søn Giert: Jacob Jønneval, Per Jønneval, Zacharias Havbachen, Daniel Toftes qde Anne, Leut. Becs datter.
F.f. Jost Toftes søn Jacob: Jacob Jønneval,
Ole Oxrør, Jan Falleje, Hellie Fos, Jost Stægens datter Margrete.
F.f. Jost Fosses søn Christopher fra Tofteje: Jacob Rising, Johannes Fos, Zacharias Haubachs qde., Elef Jønvalds datter Anne.
F.f. Jost Toftes søn Christen: Rasmus Qværnen, Lars Jønneval, Lars Rising, Erik Smeds qde., Dorte Jansdatter.
F.f. Jost Toftes søn Halvor: Jens Høst, Daniel Tofte, Nils Ganderup, Claus Toftes qde., Mads Bechs datter.
F.f. Jost Toftes Abraham: Christopher og Lars Jønneval, Joh: Fos, Hellie Fos, Anne Jønneval.
F.f. Jost Fosses Margrete: Jon hos Lars Jønneval, Zacharias Foseje, Jan Jostens qde., Anne Jønneval.
F.f. Jost Fosses Helene: Johannes og Daniel Fos, Erik Otterholt, Christen Sems qde., Johane Fos.

Denne familien bodde på gården i perioden 1717-1732. Ei Karen Malene Jacobsdatter ble g. i Skien den
29/6-1734 med skredder Nils Hansen Rue. Kan det være enka her? Det kan også forklare at vi ikke finner
igjen noen av barna i Gjerpen.

Kilde: Bamble tingbok 1723-24. 18 mars 1723 (avskrift: Jan Christensen).
Dom avsagt: Som der er ført 3de vidnesbyrd Peder Rasmussen Saugmester, Abraham Melum og Laurs Pedersen, at Jost Jansen med sin bajonet hafver huget Gudmun Moe i hoedet, jnde hoes ermelte Abraham Melum i Scheen, Gudmund Moe har og for Retten fremvist samme Schade i Hoedet. Efter lovens 6. bogst 7de Cap 2den Art, Trende Trij Lod sølv at bøde.


Fogd, proprietær, selveier
Joachim Jochumsen Schweder
f. ca. 1683 bg. 19/10-1745. ”Fogden Sveder, 62 aar.”
Br. 1734.

Joachim Schweder eide følgende gårder i Gjerpen: Nordre og Midtre Foss, Dypedal,
S. Brekke, M. Sem og Nordre Ballestad. Se S. Brekke.

G.br., leilending
Ole Andersen Foss fra Frønes i Solum f. ca. 1680, s.a. Anders Gjestsen Frønes.
g. i Solum 23/6-1726 m. Marthe Johannesdatter fra Bolvik i Solum dpt. 26/4-1705 bg. i juni 1737 i Gjerpen, d.a. Johannes Gulbrandsen.
1. Gunhild Olsdatter dpt. i Solum 14/4-1727. Født på Frønes i Kilebygda. Hun ble g. i Solum 21/11-1765 m. Daniel Eriksen Vold.
2. Maria f. ca. 1729 bg. 1/9-1737. "
Ole Fosses Maria, 8 aar."
3. Johannes Olsen f. ca. 1732. Konfirmert som 19-åring, boende hos sin onkel på Nærum.
4. Maren dpt. 14/2-1734 død før januar 1738.
Br. ca. 1736.

F.f.
Ole Fosses Maren: Johannes Dyrcol, Jan Holm, Abraham Risings qde. Dorte Berreberg.

Dåp i Skien: Ole Andersen Schomagers Søn Jacob. 29/9-1729

16/1/1738      MARTHE JOHANNESDATTER        Bamble Skifteprot. I 3b, s. 321b.
nordre Foss    Arvinger:                             
               Enkem. Ole Anderssen og barna:
               1. Johannes Olssen 5 1/2 år
               2. Gunhild Olsdtr.    11 "
               Faren verge for sine barn.
Brt: 101 - 1 - 8
Net:  40 - 3 - 8
Laugrettesmænd: Morten Bøe og Erich Otterholt.
Boet hadde gjeld til følgende debitorer:
Ingeborg Hustvedt, Stephen Ellevsen, Halvor Fieldahl, Torbiørn Torbiørnssen paa Moe-Eje.

Prokurator, selveier
Jens Severin Schweder
fra S. Brekke f. 1708 d. 1771, s.a. fogden Joachim Jochumsen Schweder.
g. 23/4-1756 m. Helene Hermansdatter Franck f. 1720 bg. i Skien 13/2-1806. ”Mdme Schweder i Hospitalet. Store Klokke 1 time, 86 aar.”
1. Kirstine Jensdatter Schweder dpt. 15/1-1757 g.m. Nils Egedius Gasmann. Overtok gården.
2. Joachima Hermana Jensdatter Schweder dpt. 3/12-1758 g. 22/3-1777 m. veimester/ løyntnant Anton Jacob Coucheron.
    Bodde i Porsgrunn. Han ble siden tollkontrollør og justisråd.
3. Joachim Jensen Schweder dpt. 20/12-1760 bg. i Skien 30/5-1806. “Hr. Jochum Schweder, Store Klokke ½ time. Druknet, 46 aar.“
Br. 1749.

F.f. Jens Schveders pb. Kistine: Provstinde Monrad, Kistine Adtzlef, Regiments.qv.Mester Holm, Mauritz og Simon Schweder.
F.f. Jens Schweders pb. Joachima Hermanna: Mad: Bang, Kistine Koppe (Poppe?), Jacob og Vilhelm Schweder, Joachim Adtzlef.
F.f. Jens Schweders db. Joachim: Regimentsqvarter-mester Holms frue, Barbara Monrad, hr. CancelieRaad Tyrholm, Rasmus Adtzlef, Christen Bindrup.

Tjenestefolk i 1762:
Jacob Tønnesen, Aslach Nilsen, Karen Jacobsdatter, Anne Andersd. (Anunsd?), Kisten Olsdatter og Maren Friderichsdatter.
”Andre hosboende: Een Snedkersvend, Alexander Gotfrid Christiania.”

Barnedåp i Gjerpen den 8/5-1782:
”Pernille Pettersdtr. Gasmans
(uægte) pb. Karen Pernille. Udlagt til barnefader Joachim Schweder.
Test: Halvor Jønnevals kone, Karen Pettersdtr., Hans Halvorsen, Peder Haralsen.”

15/4/1777      JENS SEVERIN SCHVEDER      Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 13b.
Nordre Foss    - prokurator -                       
(Skiftet utgjør 38 tettskrevne, dobbeltspaltede foliesider. Avsluttet først 24.6.1779.)
               Arvinger:
               Enka, madame Helena Franch og barna:
               1. Joachim J. Schveder 15 - 16 år.
               2. Kirstine Jensdtr., madame, g.m. prokurator Nils Egedius Gasmann.
               3. Joachimm Hermana Jensdtr., frue, g.m. løytnant og veimester Anton Coucheron i Porsgrunn.
Brt: 4525 - 2 -  8
Net: 2721 - 1 - 12

Procurator, selveier
Nils Egidius Gasmann
fra S. Venstøp(B) dpt. 17/5-1747 bg. 8/3-1811. ”Nils Egidius Gasmann 63 5/6 aar.”, s.a. Christian Gasmann.
g1g 5/4-1775 m. Kirstine Jensdatter Schweder herfra dpt. 15/1-1757 bg. 2/9-1785. ”Procurator Gasmans kone 28 ¾ aar.”
g2g i Skien 5/10-1786 m. Karen Helene Brangstrup fra Skien f. ca. 1759 bg. 10/7-1802. ”Procurator Gasmanns kone Karen  Ellene født Brangstrup 43 1/6 aar.”
g3g 16/9-1804 m. enke Mette Susanne Winter (Abrahamsen) fra Skien f. ca. 1770.
1. Jens Severin Gasmann dpt. 14/6-1776 d. 7/5-1850 i Porsgrunn. Skipper, Konsul, kjøbmand, stortingsrepresentant. Oppførte i 1825 Gasmanngården i Porsgrunn ("Hotel Victoria").
    Han var konsul og kjøpmann i Porsgrunn. Han var også stortingsmann for Skien og Porsgrunn i 1824. Se Eidanger, bind III, s. 111, Øvre Jønholt.
2. Petter Christian dpt. 1778 bg. 9/5-1778. ”Nils Egedii Gasmans s. Petter Christian 18 uger.”

3. Jacob dpt. 9/9-1780 bg. 28/12-1780. ”Procurator Gasmans s. Jacob ¼ aar.”
4. Karen Helene Gasmann dpt. 27/3-1782 g. 20/6-1805 m. Ole Christian Friis.
5. Jacob Egedius dpt. 20/12-1783 bg. 2/9-1785. ”hans søn Jacob Egidius 1 3/4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
6. Hans Jacob Gasmann dpt. 29/9-1787. Se nedenfor.
7. Maren Kirstine Gasmann f. 9/10-1788 g.m. Henrik Rasch.
8. Christiana Elisabeth Gasmann 25/3-1790.

9. Anne Regine f. 9/9-1794 bg. 8/2-1797. ”Procurator Gasmanns pigebarn
Anne Regine 2 5/12 aar.”
10. Johan Godtfred bg. 15/8-1792. ”Procurator Gasmanns hjemmedøbte drengebarn Johan Gotfred 4 uger.”
11. Johan Godtfred Gasmann f. 7/7-1796. Se hus under Follaug(1).
12. Carl Egedius Gasmann (Carl Gasmann) f. 30/5-1798.
13. Oluf Leth f. 28/3-1801 bg. 6/10-1801. ”Procurator Gasmanns db.
Oluf Leth ½ aar.”
Br. 1779.

F.f. Nils Egedii Gasmans db. Jens Severin: Frue Cammerherinde Adler, frøeken Prins, hr. Camerherre Adeler, hr. CancelieRaad Ramshart, Bent Bentsen.
F.f. Procurator Gasmans db.
Jacob: hr. Herman Løvenskiolds frue, frøeken Deichman, KammerSecretair Ramsbach, hr. Herman Løvenskiold, sorenskriver Norss.
F.f. Procurator Gasmans hiemdøbte pb.
Karen Helene: Madame Ørn, jomfrue Barnholt, procurator Lund, Gregers Forbæch, Friderich Jonsen, Marius Barnholt.
F.f. Procurator Gasmans db. Jacob Egedius: JusticeRaad Caucherons frue, Christence Sophia Sartz, justiceRaad Caucheron, Rædisch, rector Winther, Laurids Trap.
F.f. Procurator Gasmans db.
Hans Jacob: Marius Barnholts kone, Else Pettersdatter, procurator Brangstrup, Jacob Aalborg, Knudsen.
F.f. Procurator Gasmans pb.
Maren Kistine: Madame Adtzlefs, Jomfrue Plesner, sorenskriver Norss, procurator Rougtved, Jørgen Jørgensen.
F.f. Procurator Gasmans dtr. Christiana Elisabet: Mad. Leht, jomfru Anne Bagge, procurator Branstrup, John Ryg, Christen Knudsen.

F.f. Procurator Gasmanns pb. Anne Regine, som var født og hj.db. d. 9de Sept.:  Madame Marc. Barnholts, Anne Kirstine Falchum, Jacob Bøysøn, Realf Ording, Hans Henric Brangstrup.
F.f. Procurator Gasmanns db. Johan Gotfred født 7.Julii, hj.db.: Madame Gasmann, Anne Kirstine Falchum, proc. Gasmann, Ole Leth, Hans Henric Brangstrup.
F.f. Procurator Gasmanns db. Carl Egidius f. 30. maji, hj.db. 2.junii.: Mad.
Brangstrup, Jfr. Gasmann, auditeur Wessel, R. Realfssøn Ording, Schaaning.
F.f. Procurator Gasmanns db. Oluf Leth. f. 28.Martii- same dag hj.døbt: Madme Gasmann ældre og yngre, Ole Leth, Jens Gasmann, Realf R. Ording.

Nils Egedius Gasman fikk en sønn i Brevik i 1775, døpt 28/4-1775 i Brevik: "Grete Langelows uægte Drengebarn Idius Gasman (Egedius).
Til Barnefader angav Jordmoderen, Sto Henriksens Enke, Idius (Egedius) Gasman af Gierpen Sogn."
Faddere var: Anne Baar, Anne Stine Jensdatter, Ole Dahl, Anders Madsen.

Nils Egedius Gasmanns 3. kone var enke etter rektor Christen Winther som hun giftet seg med i Skien kirke 14/1-1794.
Hun var 33 år gammel da hun giftet seg med Gasmann i 1804.

2/10/1786      KIRSTINE JENSDATTER SCHWEDER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 325b.
Nordre Foss    Arvinger: Enkem. prokurator Gasmann og barna:
               1. Jens Severin Gasmann 10 år.
               2. Karen Hellene Gasmann 4 ”
Brt: 3313 - 3 - 2
Net:   18 - 3 - 0.
Jordegods: Nordre Foss, nr. 48, av skyld 6 huder m.b. og h., og videre Foss kvern, nr. 133, av skyld 1 hud. Vurdert for 3000 rdl.

6/9/1804       KAREN HELENE HANSDATTER GASMANN     Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 154b.
Nordre Foss    - Hun var født Brangstrup. -         
               Arvinger: Enkem. prokurator Niels Egedius Gasmann og barna:
               1. Hans Jacob Gasmann             i 17de år.
               2. Johan Godfred Gasmann          ”  9 ” ”
               3. Carl Egedius Gasmann           ”  7 ” ”
               4. Maren Kirstine Gasmann         ” 15 ” ”
               5. Christiane Elisabeth Gasmann, ca 14 ”
På barnas vegne møtte morbrørne prokurator Johan Godfred Brangstrup og borger i Skien Hans Henrik Brangstrup.
Brt: 6389 - 0 -  8
Net: 1075 - 2 - 10.
Jordegods: a. 5 huder 8 skind m.b. i nordre Foss og Foss kvernbruk av skyld 1 hud. Vurdert for 3250 rdl.
                        b. 2 huder m.b. i gd. Jønnevald. Verdsatt til 2500 rdl.

Kilde: Bamble tingbok nr 24. 7 desember 1791. Besiktigelse og taksasjon av Nr. Foss. (Avskrift: Jan Christensen).

Prokurator Gasmann
akter å oppta et lån hos Skien Hospitals kasse. Som pant for lånet setter han sin eiendom Foss.

Han eier nu 5 huuder 2 skind med bøgsel, tilliggende Foss kvernebruk, skyldende 1 hud især.

Hovedbygning: 9 værelser med 7 stk 2-etages Kaggelovne, foruden Skorsteen og Bagerovn, engelske vinduer, malt og med Teglsteens tag ........ 300 rdr.
Muret fæhuus til 24 kyr pluss innredning til småkreature, pluss muuret stald til hest, 2 ladehuuse med laave imellom og skygger rundt om, alt satt ovenpaa besagde muurede Fæhus og Stald og saaledes at Stædet til Giødselen er under Tag og tegltekked, vurdert til.................................... 200 rdr.
Bryggerhuus med innmured bryggepanne, drengestue med en stor kakkelovn i, rullebod, vognremisse og vedskur, alt under et tak og med teglsteen ......... 100 rdr.
Ny stolpeboed, 6 laft og 3 laft høide, med tegl ..... 200 rdr.
En badstue eller korntørchehuus med behørig ovn og innredning, ligesaa baade med Jord-tag og teglsteen ovenpaa...... 30 rdr.
Et nyt opsadt smidehuus til gaardens fornødenhed, med tegl ...... 10 rdr
Ialt ................................ 840 rdr

Jordveien, saa vidt besidderen haver den i brug og ikke særlig skyldsadt og sæparered:
Kan føde 24 voksne kyr, 20 faar og 4 hester.

Jord som til husmenn er bortfestet = 5 plasser.:
1. Jacob Halvorsens plads, 3 kuer, 8 får, avler 16 tønner korn, avgift 16 rdr
2. Isach Jensens plads, 2 kyr og 6 får, avler ca 12 tønner, avgift 10 rdr
3. Qværnepladsen, likesom den siste, 10 rdr avgift.
4. Peder Hansens plads, som forrige, 10 rdr avgift
5. Rejer Andersens plads, som forrige, 10 rdr avgift
På Pladserne er fornødne huuse.

Foss Qværnebrug: 2 sammalings- og 1 sikteqværn. Bortforpagtet på visse aar paa aarlig afgift, 50 rdr
Skov: Kun det som kreves til gjærde og brændefang for husmænderne.

Alt i passabel dyrkbar tilstand................. 3000 rdr.
Alt i alt  ............................................................  3840 rdr.

Prokurator (advokat), stortingsmann, selveier
Hans Jacob Gasmann
(Hans Gasmann) herfra dpt. 29/9-1787 d. 11/9-1857 i Ashippun, Dodge county, Wisconsin.
g1g 12/10-1810 m. Nicolæa Cathrine Winther f. ca. 1794 bg. 12/11-1810. ”Hans Jacob Gasmanns kone Nicolæa Catharine Winther f. N.Foss, 16 1/6 aar.”
Forlovere: "N. E. Gasmann og J. Gasmann."
g2g 24/1-1812 m. Anne Kirstine Pedersdatter Limie fra Limi(3) dpt. 16/9-1792 d. 14/2-1876 i Ashippun, Wisconsin, d.a. lensmann Peder Christensen Limie.
1. Christine Caroline Gasmann f. 13/10-1810 d. 1890 g.m. Anders Houen f. 1809 d. 1880. Bodde i Skien. Deres sønn Hans overtok Foss.
Barn i 2. ekteskap:
2. Karen Helen Gasmann f. 28/10-1812 d. 1898 g. i Amerika 4/7-1844 m. Henrik Christian Fleck f. 1817 d. 1891.
3. Egidia Gasmann dpt. 19/2-1814 g1g i Amerika m. Johannes Larsen Skotta f. 1817 d. 1847 g2g i Amerika 1848 m. Christian Hansen Høier f. 1821 d. 1897.
    Bodde i Fox River, Wisconsin. De hadde minst 5 barn.
4. Petronella Gasmann f. 30/3-1815 g1g i Wisconsin 1845 m. Ellev Bjørnsen Tungen fra Sauherad f. 1815 d. 1850 g2g i Am. 1855 m. Peder Russel. Hun fikk 3 barn.
5. Sara Regine Gasmann f. 28/8-1816 d. 1/2-1901 g. i Wisconsin 1848 m. Lars Larson Waahlen fra Sverige f. 1807 d. 1878. Bodde i Fox River, Wisconsin.
6. Niels Egidius Gasmann f. 3/3-1818 d. i Schuyler, Colfax, Nebraska g. i Norge m. Constance Gavmine f. 7/2-1807. Niels reiste til Norge og fant sin kone.
    I 1845 dro de til N. Amerika og bosatte seg i Amherst, Wisconsin. 6 barn.
7. Carl Severin Gasmann (Carl Gasmann) f. 18/9-1819 g. i Wisconsin 1855 m. Kirsten Marie Abrahamsdatter Stilnestangen f. 1833 d. 1892. Han emigrerte til N. Amerika våren 1843 sammen med sin bror Hans Andreas. Bodde nær Ashippun, Dodge Co., Wisconsin (Pine Lake, Waukesha County), som sin far. De hadde minst 5 barn. Se Presteattest av 4/5-1843.
8. Peder Gasmann f. 22/4-1821* g. 1845 m. Anna Helena Johansdatter Bellerud. Bodde i Martell, Wisconsin. De hadde minst 3 barn.
9. Hans Andreas Gasmann f. 23/12-1822 g. i Wisconsin 1852 m. Johanne Marie Sørensen. Emigrerte til N. Amerika våren 1843 sammen med sin bror Carl Severin Gasmann. Se Presteattest av 4/5-1843. Bosatte seg i Pine Lake, Waukesha county, Wisconsin. De hadde minst 4 barn.
10. Julie Gasmann f. 6/1-1825 g. 1845 m. Hans Benedictus Paus f. 1817, s.a. Peder Paus og Andrea Bendixen. Han bygde den første mølle (sagmølle?) i Scandinavia, Wisonsin.
      Han ble siden kontorist i Marinette county (i 1880), Wisconsin. De hadde minst 4 barn.
11. Christian Gottfried Gasmann f. 4/3-1827 d. 1876 g. 1851 m. sitt søskenbarn Maren Henrikke Gasmann. Bodde i Amherst, Wisconsin. Hadde minst 6 barn.
12. August Gasmann f. 7/8-1829 g.m. Johanna Helvig Gregoriusdatter fra Tufte(3). Bodde først i Clear Lake, Iowa Co., Wisconsin, senere i Mason City. De hadde minst 2 barn.
      August Gasmann var kaptein i den Amerikanske borgerkrigen og hørte til ”The 15th Wisconsin Regiment”.
13. Gabriella Eulalia Gasmann f. 26/3-1831 d. 23/1-1901 g. 1855 m. Martin Russel f. 28/9-1824 d. 8/4-1924.
Bodde i Cleare Lake, Iowa Co., Wisconsin og hadde minst 3 barn.
14. Finandus Mattæus Gasmann f. 17/2-1835 g.m. Maren Gurine Tufte fra Tufte(3) f. 15/6-1835. Finandus var løyntnant i den Amerikanske borgerkrigen og hørte til ”The 15th Wisconsin Regiment” sammen med sin bror August. Tradisjonen forteller at han døde ved Chickamauga, Wis. De bodde i Chattanooga, Tennessee og hadde minst 2 barn.
15. Joseph Oscar Gasmann f. 19/3-1837.
Br. 1812.

F.f. Hans Jacob Gasmanns pb. Christine Caroline: N. E. Gasmanns k., Kirstine Storch, N. E. Gasmann, H. G. Gasmann, Hans Abr. Abrahamssøn.
F.f. Hans Gassmans pb. Karen Helene: Lehnsmand Peder Limies kone, Karen Pedersdtr., H. Gasman, Peder, Anders og Nils Pederssønner Limie.
F.f. Hans Jacob Gasmann og Anne Kirstine Pedersdtr. Egidia: Anders Pedersen Limies k., Karen Pedersdtr. Limie, Christen og Nils Pedersønner Limie, Peder Sørensen Tufte, Hans Jacob Gasmann.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 20/9-1807:
”Birthe Andersdtrs. uægte db. u/Tofte, Hans. Til Barnefader udlagt Hans Jacob Gasmann. 
Peder Myrens k., Anne Kirst. Pedersdatter, Lars Christenssøn, Jan Olessøn, Ole Jonæsøn.”
Denne ”Hans Hansen” ble g1g 21/11-1832 med Ingeborg Kirstine Zachariasdatter fra Kleven. De bodde i Skien i 1875.
Hans Hansen ble g2g 19/9-1875 med enka Maren Dorthea Olsdatter fra Fossum f. 1812. Se Lakahølet under Kleven.

Tjenestefolk på gården i 1835: Peder Johnsen (22), Inger Pedersdatter (22), Marie Gundersdatter (19),
Gunhild Rasmusdatter (66) og Maren Sigurdsdatter (12).

Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1843. Hans Gasmann kjøpte land i Pine Lake, Waukesha County,
Wisconsin, like ved grensen til Ashippun, Dodge County.

*En barnedåp i Gjerpen:
"Anne Petrea (NB) f. 12/4-1841. Pigen Anne Johnsdatter fra Saude (Sauherad), nu paa Glende (Glenna), angiver som
Barnefader Ungkarl Peder Gasmann. Hjemmedøbt af Enke Anne Olsdatter Glænde (Glenna). Anmeldt af Moderen."


Hans Jacob Gasmann (1787-1857). Etter maleri.

Hans Jacob Gasmann (Hans Gasmann) var medlem av formannskapet i Gjerpen kommune. Han var også Bratsberg amts representant på stortinget i 2 perioder (1821-1822 og 1836-1837). Gasmann var lederen for den første bølgen av emigranter fra nedre Telemark da han emigrerte med hele sin familie, bortsett fra eldstejenta Christine Caroline i 1843. Hun ble boende i Skien med sin familie. Hans yngre bror Johan Godtfried Gasmann (Johan Gasmann) var kaptein på seilskuta ”Salvator”. Dette var den første skuta som kom til Amerika med emigranter fra nedre Telemark. Siden skulle ”Salvator” seile mange turer fram og tilbake over Atlanteren med emigranter.

I Pine Lake i Waukesha County, Wisconsin etablerte Hans Jacob Gasmann seg ved Ashippun elven som rant gjennom eiendommen han kjøpte. Han startet opp et sagbruk "The Gasmann saw mill", hvor han gjorde det veldig bra. Han ble også tidlig et naturlig medlem av kommunestyret i Ashippun. Et verv som hans sønn, Hans Andreas Gasmann senere overtok.

Link til et Amerikansk nettsted med mye opplysninger og brev: http://www.naha.stolaf.edu/pubs/nas/volume23/vol23_4.html
Bildet: Salvator til kai ved Franklin-tomta i Porsgrunn i ca. 1880.Hans Jacob Gasmanns gravstøtte på St. Paul's Episcopal Cemetery, Ashippun, Wisc.
Foto Gard Strøm i USA 2013.


Det gamle innhuset på Foss. Foto skannet fra "Gjerpen Herred Gjennem 100 år" (Inger Aarhus - 1937).

Det første formanskapsmøtet i Gjerpen herred (Gjerpen kommune) ble holdt i dette huset på Foss den 10. nov. 1837.

Kjøpmann Hans Houen i Skien kjøpte eiendommen (l.nr. 136) i 1842.

Bnr 4 ble utskilt i 1842. Se Foss(4).

Simon Danielsen Jønnevald forpaktet Foss og bodde her i 1845. Se S. Jønnevald.

Tjenestefolk hos Simon Danielsen på Foss i 1845:
Lars Halvorsen(19), Ingeborg Larsdatter(28) og Anne Christensdatter(24).

Foss nordre og mellom ble sammenslått og fikk gnr 53 bnr 1 rundt 1865.

Gamle løpenr. 136a ”Foss nordre” og 137a ”Foss mellom” eller ”Foss annen”.

Bruksfullmektig, proprietær
Nils Laurits Houen
fra Skien f. 27/1-1840 i Skien, s.a. kjøpmann Hans Houen og Anne Cathrine Ludvigsen.
g. i Stavern 21/6-1864 m. Marine Christine Eberhardt fra Fredriksværn (Stavern) f. 7/6-1840, d.a. kjøpmann Christopher N. Eberhardt og Gunhild Olsen.
1. Hans Thomas Laurits Houen f. 16/3-1865 på Foss.
2. Gunhilda Christopha Marie f. 28/5-1866 på Foss d. 14/8-1866 i Stavern.
3. Gunhilda Christopha Marie Houen f. 21/6-1868 på Foss.
4. Christopher Eberhardt Houen f. 5/11-1869.
5. Anne Kathrine Houen f. 1/7-1871 på Foss.
6. Peder Severin f. 6/2-1874 på Foss.
7. Theodor Kristian f. 10/2-1877 på Foss.

8. Haakon Houen f. 2/3-1879 på Foss.
Br. 1864.

Da de giftet seg i Stavern i 1864 bodde allerede Nils Laurits Houen på Foss.

Tjenestefolk her i 1865: Ole Johannesen fra Sverige (36), Ole Olsen fra Sauherad (18), Anne Gulliksdatter fra Hjartdal (40),
Margit Bjørnsdatter fra Sauherad (26), Isakine Isaksen fra Skien (21), Karen S. Pedersen fra Skien (20) og Petrea Pedersen
fra Gjerpen (18).

Gårdens besetning 1875: 5 hester, 1 føll, 1 okse, 30 kuer, 5 ungdyr og 2 griser.

Løvenskiold - Fossum eide gården fra 1886 - 1890.
H. C. Kittilsen fra Skien eide og bodde her i tiden 1890 - 1895.

Fra matrikkelen 1891: Gnr 53 bnr 1, 2, 3.

G.br., disponent, selveier
Hans Carl Kittilsen fra Telemarksg. i Skien f. 14/4-1863, s.a. trelasthandler Nils Kittilsen og Karen Bertea Hansen.
g. 29/11-1890 m. Karen Andrea Krogh fra Skien f. 8/6-1862 i Solum, d.a. kontorist Carl Anton Marius Krogh og Elise Marie Kirstine Amundsen.
1. Sverre Kittilsen f. 14/3-1891 på Foss.
2. Bertea Nikoline Elianor Charlotte Kittilsen f. 30/12-1892 på Foss.
3. Solveig Kittilsen f. 21/12-1894 på Foss.
4. Gudrun Dagny Margrete Kittilsen f. 22/7-1896 på Roligheten i Skien.
Br. 1890.

Tjenestefolk her i 1891: Thora Hansdatter, kokkepike og fepike f. 1853 i Sauherad, Kirsti Halvorsdatter, fepike f. 1865 i Sauherad,
Ole Petter Kristoffersen gårdskarl fra Solum f. 1853 og Susanna Hansdatter, fepike f. 1868 i Skåtøy pr. gj.
Denne familien flyttet til Skien i 1895. Under folketellingen 1900 for Skien bodde de i Haveveien (trolig på Roligheten).
H.C. Kittilsen var i 1900 nevnt som "kontorchef".

Gårdskarl, forpakter (1891), siden laborant ved apotek i Skien
Nils Isaksen Bøe fra M.Bø(B) f. 3/12-1863 i Siljan d. 6/12-1930, s.a. Isak Nilsen Bøe.
g. 1/5-1890 m. Anne Tarine Nilsdatter fra Høgli nedre under Grini f. 17/4-1869 d. 9/2-1950, d.a. Nils Aslaksen Høglie.
1. Isak N. Bøe f. 21/4-1891 på Foss d. 25/11-1956 g. i USA m. Wilhelmine f. 1888 d. 1929 i USA. Isak kom tilbake til Norge.
    Hans datter Ester Bøe f. 1919 vokste opp i USA og ble der gift med Verner Blakstad. Hun døde der i 1977.
2. Nils Isaksen Bøe f. 26/1-1894 g.m. Karoline Wierød f. 18/1-1897 d. 4/6-1988.
3. Mathias Isaksen Bøe f. 9/5-1896 i Duestien, Skien.
4. Marie Bøe f. 20/1-1899 i Duestien d. 28/10-1970. Bodde hele livet i Duestien 16.
5. Paula Bøe f. 17/7-1902 i Duestien d. 16/12-1973. Bodde hele livet i Duestien 16.
6. Hjørdis Bøe f. 26/3-1905 i Duestien g.m. Arne Høimyr. Se Gravli Skole.
7. Helga Bøe f. 4/11-1907 i Duestien d. 17/10-1993. Bodde hele livet i Duestien 16.
8. Arne Bøe (tvilling) f. 5/6-1911 i Duestien d. ca. 1993.
9. Sigurd Bøe (tvilling) f. 5/6-1911 i Duestien d. 8/5-1958 g.m. Agnes Vik fra Fyresdal f. 28/8-1915 d. 20/3-1991. Sigurd Bøe drev elektrisk firma i Skien. De er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Som nygifte bodde denne familien her, hvor Nils var ”gårdskarl”. De flyttet siden til Duestien 16 i Skien.
Han ble der laborant ved Skien apotek.

Denne familien er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Fjøsmann, melkekjører, innerst
Kristian Olsen Vassend fra Vassend under Mo f. 2/5-1862, s.a. Ole Knudsen Vassend.
g. i Skien krk. 14/4-1889 m. Bergit Olsdatter fra ”Roetvedt” i Seljord f. 1/1-1865, d.a. Ole Hansen og Saave Larsdatter.
1. Lina Marie Kristiansdatter f. 27/1-1890 på Falkum.

Grete Marie Olsdatter Vassend, hans mor, separert, f. 1829 i Sansvær, bodde her i 1891.
Kristian Vassend bodde her under folketellingen 1891. Senere på 90-tallet bygde han hus
under Eriksrød. Se Luksefjellv. 873 under Eriksrød.

Kilde: Grunnboka.
"Andel av Luksefjellvegen 507 (Gnr 53, bnr 1) er overdradd til Skien kommune (01.05.1895)."

Gjerpen kommune ervervet denne gården i 1895 og oppførte en større mursteinsbygning på eiendommen.
Denne bygningen ble benyttet som gamlehjem helt frem til 1955. Den ble senere revet. Se Foss Gamlehjem.

Innhuset på Foss brant ned i 1899, ifølge Gjerpen Bygds Historie.

G.br., fattighjemsbestyrer og kommunal fattigforstander
Ole Kristian Nilsen Bøe
fra N. Bø(A) f. 18/9-1855 på Kiste i Siljan d. 29/5-1929, s.a. Nils Danielsen Bøe.
g. 20/6-1882 m. Anne Helvig Engebretsdatter fra Rød i Siljan f. 21/1-1854 på Rød d. 31/1-1930, d.a. Engebret Eriksen Rød, s.a. Erik Engebretsen på Gromstul i Luksefjell og Karen Isaksdatter.
1. Nils Olsen Bø f. 4/10-1890.
Br. 1895.

Ole Kr. N. Bøe og hans kone var de første bestyrerne på Foss fattiggård (senere kalt gamlehjem).
Det står stor respekt av deres arbeide for eldreomsorgen i Gjerpen. Se Foss Gamlehjem.

G.br., fattighjemsbestyrer
Anders Berberg
.
Br. ca. 1921- høsten 1923.

G.br., fattighjemsbestyrer
Einar Rising.
Br. fra høsten 1924.

G.br., fattighjemsbestyrer
Simon Simonsen.
Br. fra høsten 1924 - 1/5-1928.

G.br., fattighjemsbestyrer
Erik Brunvatne.
Fra mai 1928 til høsten 1935.

På 1930-tallet brant uthuset ned. Det ble bygd opp igjen mye større. Se bildet nedenfor.

G.br., fattighjemsbestyrer
Kittil Skogen.
Br. høsten 1935 - ut året 1936. 

G.br., fattighjemsbestyrer
Asbjørn Hovland fra Løberg(37) "Hovland S.", s.a. Lars A. Hovland.
Br. 1937 - 1942.

G.br., fattighjemsbestyrer
Bjarne Haugerød.
Br. 1942 - 1945.

G.br., fattighjemsbestyrer
Asbjørn Hovland.
Overtok igjen i 1946 og var her til 1948.

G.br., fattighjemsbestyrer
Inge Gravem.
Br. 1950 til ut 1960-tallet.


Flyfoto av N. Foss med "Gamlehjemmet". Foto: Widerøe 1950-tallet. Innsendt av Erik John Helland 2013.

G.br., forpakter
Håkon Lundsett f. 1946.
1971 - 1990. Se Mæla(1) "Petersborg".

Under Lundsetts forpaktningsperiode, mot slutten av 1990, brant innhuset delvis ned. Bygningen ble straks reparert
og ser i dag ut som den gjorde før brannen.

Kilde: Grunnboka.
"Luksefjellvegen 507 (Gnr 53, bnr 1) er solgt for kr 2.800.000 fra Skien kommune til Knut Gustav Vasdal (16.11.1990)
."

G.br., selveier
Knut Gustav Vasdal f. 1962, s.a. Øistein Vassdal.
g. 1989 m. Berit Rauø fra Vikna f. 1964.
1. Nora Pauline Vasdal f. 1988.
2. Gustav Vasdal f. 1991.
3. Edvard Vasdal f. 1993.
Br. 1990.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no