ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 


Oppdatert 15.11.2022.

 


 

Fossum 1801

Kilde: Folketellingen 1801. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.
 | Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Familie 1.

Fossum 1801. S. Fossum. Forvaltergården.

 

Her var oppført forvalter Lars Barnholdt. Se Forvaltergården.

 


 

Familie 2.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var oppført sadelmaker og g.br. Frederich Christophersen Storm med familie. Se Skavan.

 


 

Familie 3.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Stiger ved jernverket, leilending

Niels Bonsak Hübert f. ca. 1751 d. 27/1-1822.

g. 7/10-1783 m. Maren Christence Gundersdatter fra Gulset(A) dpt. 12/8-1750 d. 15/10-1818 på Fossum, d.a. Gunder Larsen Gulseth.

1. Gunder Godtfred Hübert dpt. 18/9-1785.

2. Anne Gurine Nilsdatter Hübert dpt. 17/10-1787.

3. Caroline Frederika Hübert dpt. 29/6-1792 d. 6/10-1833 g. 24/7-1823 m. dyrlege Abraham Quisling. Bodde i Ligata 20 på Osebakken.

 

F.f. Nils Hyberts db. Gunder Gotfred fra Hytten: Ole Nilsens kone, Karen Dorothea Clausdatter, Haral Jansen, Søren Condrop, Engebreth Halvorsen.

F.f. Nils Hybberts pb. Anne Gurine fra Hytten: Lars Barnholts kone, Anne Dorthea Olsdtr., Haral Jansen, Søren Christian Condrup, Aslak Gundersen.

F.f. Nils Hyberts pb. Caroline Friderica fra Fossum Værk: Madame Møldrup, Jomfrue Gogh, forvalter Barnholt og Møldrup, Rosenberg fra Schien.


Nils Hübert kom til Fossum i ca. 1776. Han hadde en bror, Christopher Hübert, som var garvermester og bodde på Osebakken.
Nils Hübert bodde selv på Osebakken før han kom til jernverket på Fossum. Han brukte jorda på S. Hyni fra 1783.

Tjenestefolk her i 1801: Nils Nirisen(28) og Maren Christophersdatter(19).
Losjerende: Smedsvenn Jacob Petersen (25).

 

”Inger Karine Jespersdatter Jerm., Plejedatter af Stiger Hübert ved Fossum, d. 18/9-1815, 17 aar. Var fød paa Arendal. Døde af brystsyge.”

 

Barnedåp i Gjerpen kirke den 2/3-1777:

”Anne Olsdtrs uægte pb. Else Maria fra Osebachen. Til barnefader udlagt Nils Hübert.

Test: Christen Madsens kone, Maren Olsdtr., Hans Olsen, Nils Hansen, Ole Olsen.” Barnet: Else Maria Nilsdatter Hübert.

 


 

Familie 4.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var oppført enkemann og skoleholder Arne Eriksen med familie. Se Familie 16 - Fossum 1782.

 


 

Familie 5.

Fossum 1801. S. Fossum. (Ødegården under Hyni – eid av Fossums eiere).

 

Gruve- og verksarbeider, husmann

Isak Sørensen fra N. Sem(8) dpt. 8/6-1772 d. 4/1-1826 på Skotland under Hyni, s.a. Søren Jørgensen Sem.

g. 5/12-1799 m. Gunhild Margrethe Arnesdatter fra Fossum dpt. 8/10-1775 d. 24/11-1827 under Hyni, d.a. lærer Arne Eriksen på Fossum. Se Familie 16 - Fossum 1782.

Se Hyni(7) "Ødegården".

 


 

Familie 6.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Former, husmann

Lorents Larsen fra Fossum f. 6/4-1781 på Sandbakken i Holla d. 10/7-1851 på Fossum, s.a. stiger Lars Lorentsen. Se nedenfor.

g. 27/1-1801 m. Kirsten Arnesdatter fra Fossum dpt. 11/1-1784 d. 10/9-1856 på Fossum, d.a. skoleholder Arne Eriksen. Hun døde av nervefeber i følge KB. Se Familie 16 - Fossum 1782.

1. Berthe Kirstine dpt. 25/5-1801.

2. Arne dpt. 26/12-1802.

3. Berthe Kirstine Lorentsdatter dpt. 22/4-1804 g.m. Halvor Jansen Kaasa. Bodde på N. Brekkejordet. Se Familie 32 - N. Brekke 1845.

4. Arne Lorentsen dpt. 23/2-1806. Se Lia(C) under Fossum. Kom senere til Ø. Borge.

5. Ingeborg Lorentsdatter dpt. 18/4-1808 g. 25/5-1830 m. Jacob Engebretsen Riis fra Osebakken. Se Kullhusbakken 13.
    Barn 1. Karen Jacobsdatter. Bodde hos sin onkel Lars Lorentsen på Lia i 1845.

6. Lars Lorentsen f. 18/12-1809. Se Familie 9 - Fossum 1845.

7. Andrea Lorentsdatter f. 7/3-1812 d. 8/7-1872 i Skien. Ugift. Se nedenfor.

8. Kirsten Laurence Lorentsdatter f. 25/12-1813.

9. Johannes Lorentsen f. 17/4-1816.

10. Erik Lorentsen f. 6/4-1818. Emigrerte til Amerika med skuta Salvator fra Porsgrunn våren 1843. Skrev seg Erich Lorensen i USA.

11. Ole Lorentsen f. 26/10-1821. Var former i 1845.

12. Christopher Lorentsen f. 9/12-1825.

13. Lorents Lorentsen f. 21/5-1829. Var former i 1845.

 

F.f. Lorents Larssøns pb. Berthe Kirstine f. Fossum Verk: Lars Lorentsens k., Karen Arnesdtr., Lars Lorentssøn, Johannes Larssøn, Ole Arnessøn.

F.f. Lorents Larssøns db. Arne - hj, døbt, :Gunnil Arnesdtr., Karen Bendixdtr., Christen Jenssøn, Erik og Ole Arnessøn.

F.f. Lorents Larssøns pb. Birthe Kirstene f. Fossum Verk: Sondre Kittilsøns k., Christen Jenssøns k., Isak Sørenssøn, Ole Arnessøn, Johannes Larssøn.

F.f. Lorents Larssøns db. Arne f. Fossum Verk: Sondre Kittilssøns k., Birthe Pedersdtr., Erik og Ole Arnessøn, Christopher Larssøn.

F.f. Lorents Larssøns pb. Ingebor f. Fossum Verk: Sondre Kittilssøns k., Ingebor Larsdtr., Christen Jenssøn, Ole Arnessøn, Christopher Larssøn.

F.f. Lorents Larssøns db. Lars f. Fossum Verk: Erik Arnessøns k., Gurine Carlsen, Sondre Kittilssøn, Christen Jenssøn, Ole Arnessøn.

F.f. Lorents Larssøns pb. Andrea under Fossum Verk: Christen Hynies k., Ingebor Larsdatter, Lars Jonssøn, Solve Danielssøn, Christopher Larssøn.

F.f. Lorentz Larsen og Kirsten Arnesdtr. (hj. dbt.) Kirsten Laurence f. Fossum: Marthe Tollevsdtr., Ingeborg Larsdtr., Isak Sørensen, Johannes Pedersen, Christopher Larsen.

 

Fra Gjerpen KB:
Inger Kirstine (NB). f. 18/12-1836 (moder): Pigen Andrea Lorentzd. Fossum. Opgiver som Barnefader:
Uk. Niels Hansen paa Folloug. Opgivet af pigens fader Lorentz Larsen og Solve Sørensen Hynie.
Barnet: Inger Kirstine Nilsdatter.

 


 

Familie 7.

Fossum 1801. S. Fossum. ("Skotland").

 

Masovnmester, stiger

Lars Lorentsen fra Hammeren i Lier, Buskerud f. ca. 1742 d. 4/1-1817, trolig s.a. Lorents Christophersen i Lier.

g.m. Anna Johannesdatter fra Holla Jernverk dpt. 18/2-1759  d. 4/12-1816 på Fossum, d.a. masmester Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762 i Holla.

1. Lorents Larsen f. 6/4-1781 på Sandbakken i Holla g.m. Kirsten Arnesdatter. Se ovenfor.

2. Johannes Larsen f. 17/12-1784 på Sandbakken i Holla d. 5/2-1816 på Vold g. i Solum 27/12-1811 m. Marthe Dorthea Tollefsdatter fra Vold i Solum. Bodde på Vold i Solum.

3. Christopher Larsen f. 27/7-1788 i Holla. Ugift. Se Familie 6 - Fossum 1835.

4. Ingeborg Larsdatter f. 16/11-1791 i Holla. Trolig ugift.

 

”Lars Lorentsen” var i august 1783 forlover i Holla kirke for sin svigerinne Maren Johannesdatter fra Jernverket.
Familien Lorentsen bodde på Sandbakken i Holla. Se Familie 39 - Verket 1782 i Holla.

 

Folketelling for Holla Jernverk 1782:

”Lars Lorentsøn Sandbakken.

Anne Johannesdtr.

Lorens Larsen.

Ingeborg Eriksdtr., encke og innerst.”

 

Denne plassen var i 1801 eid av Fossum jernverks eiere. Ingen av barna var født i Gjerpen.
 


 

Familie 8.

Fossum 1801. S. Fossum. (Dyrendal).

 

Her var oppført hammersmedmester Petter Hansen med familie. Se Damjordet under Fossum.

 


 

Familie 9.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var oppført ”hammer-smed-svend Anders Hanssen” med familie. Se Familie 25 - Fossum 1782.

 


 

Familie 10.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Hammersmed

Isak Christensen Westermoe fra Vestermo under Mo dpt. 21/2-1768 d. 18/2-1835 på Fossum, s.a. Christen Engebretsen og Margrethe Nilsdatter.

g1g 12/2-1795 m. Anne Tollefsdatter fra N. Stulen dpt. 28/2-1768 bg. 30/11-1811. ”Isak Christenssøns kone Anne Tolvsdtr. f. Fossm. Verk 43 3/4 aar.”, d.a. Tollef Jansen.

g2g 22/4-1812 m. enke Anne Thomesdatter fra Sjelland i Danmark f. 1762 d. 7/10-1819 på ”Væplassene” under Fossum. 

g3g 23/6-1820 m. Berthe Nilsdatter f. ca. 1778 d. 18/2-1848 på Åshammer.

Forlovere: "Ole Olsen Aas, Isak Hansen Fossum."

1. Hans bg. 22/11-1795. ”Isak Christenssøns hj, db. db. Hans f. Fossum Verk 8 dage.”

2. Christen Isaksen dpt. 8/10-1797.

3. Hans dpt. 27/7-1800 bg. 7/8-1808. ”Isak Christenssøns db. Hans f. Fossum Verk 8 aar.”

4. Karen Margrethe Isaksdatter dpt. 26/12-1803. Folketellingen 1835: ”Vanvittig”. Ugift.

5. Johanne dpt. 30/8-1807 bg. 31/7-1808. ”Isak Christenssøns pb. Johanne f. Fossum Verk 11/12 aar.”

Barn i 2. ekteskap:

-   bg. 6/12-1812. ”Isak Christensens barn dødfødt.”

Barn i 3. ekteskap:

6. Anne Thurine f. 24/6-1824 d. 7/7-1824. "Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation."

 

F.f. Isak Christenssøns db. Christen f. Fossum-Verk: Guri Olesdtr., Dorthe Pedersdtr., Engelbert og Peder Sørenssøn, Sondre Kittilssøn.

F.f. Isak Christenssøns db. Hans f. Fossum Verk: Lars Lienes k., Karen Olesdtr., Jan Stulen, Lars Madssøn, Henric Doxrøe.

F.f. Isak Christenssøns pb. Karen Margarete f. Fossum Verk: Maren Andersdtr., Maren Andersdtr., Henric Danielssøn, Svend Aslakssøn, Christen Olessøn.

F.f. Isak Christenssøns pb. Johanne f. Fossum Verk: Inger Tolvsdtr., Kirsten Larsdtr., Ole Simonssøn, Henric Doxrøe, Lars Liene.

 

Isaks bror, Nils Christensen, var former og bodde noen år på Ødegården under Fossum.
Han flyttet siden, med sin familie, til Bolvik Jernverk i Solum.
 
Tjenestedreng her i 1801: Hans Engebretsen(15). I 1801 var Isak hammersmed-svend.
Enka bodde, trolig på samme sted under folketellingen 1835 alene med sin stedatter
Karen Margrethe (”Vanvittig”).

Under folketellingen 1845 var enka nevnt under Venstøp. Se Familie 17 - Venstøp 1845.

 


 

Familie 11.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Verksarbeider

Jacob Jacobsen fra Fossum dpt. 16/5-1773 d. 25/9-1833 på Fossum, s.a. Jacob Tønnesen. Se Familie 14a - Fossum 1782.

g1g 19/6-1801 m. Ingeborg Christensdatter f. ca. 1768 bg. 12/10-1806. "Jacob Jacobssøns kone Ingebor Christensdtr. f. Fossum Verk, sagt at være 38 ½ aar."

Forlovere: "Halvor Torbjørnsen, Niels Aslessøn."
g2g 2/1-1817 m. Maren Madsdatter (Maria) fra Fossum dpt. 8/6-1777 d. 31/5-1830 på Fossum, d.a. Mads Justsen. Se Familie 55 - Fossum 1782.

Forlovere: "Christen Knudsen, Niels Aslesen Smed. Begge ved Fossum."
g3g 27/12-1831 m. Karen Halvorsdatter fra N. Venstøp(A) dpt. 12/3-1786 d. 8/1-1847 på Fossum, d.a. Halvor Larsen

Forlovere: "Arne Lorentsen Fossum, Ole C. Fossum."

1. Maren Kirstine dpt. 23/5-1802 bg. 10/5-1807. "Jacob Jacobssøns pb. Maren Kirstine f. Fossum Verk 5 aar."

2. Jacob bg. 28/4-1805. "Jacob Jacobssøns hd. db. Jacob f. Foss. Verk 2 uger."

3. Jacob bg. 28/9-1806. "Jacob Jacobssøns hjd. db. Jacob f. Foss. Verk 1 dag."

Barn i 2. ekteskap:

1. Jacob f. 9/11-1816 på Fossum d. 6/1-1817 på Fossum.

2. Ole f. 9/4-1818 på Fossum d. 7/4-1819 på Fossum.

3. Mads d. 10/9-1820 på Fossum. Døde bare 1 dag gammel på Fossum.

 

F.f. Jacob Jacobssøns pb. Maren Kirstine f. Fossum Verk: Peter Conradssøns k., Ingebor Nilsdtr., Isak Christenssøn, Jan Haagenssøn, Gunder Jacobssøn.

 

Jacob må ha kjent Maren Madsdatter fra tidligere. De var begge faddere i barnedåpen til Frederik Jacobsens barn Maria i 1802.
Enka Karen Halvorsdatter bodde senere alene i et hus på Fossum.

 


 

Familie 12.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Kulledreng

Halvor Thorbjørnsen (konfirmert med bosted Bratsberg) f. ca. 1767 bg. 11/12-1808. ”Halvor Torbjørnssøn f. Fossum Verk 38 5/6 aar.”

g. 14/12-1798 m. Aagot Jansdatter fra Kåsa i Puttane dpt. 26/1-1777, d.a. Jan Fredriksen Kaasa.

1. Jens dpt. 26/12-1798 bg. 24/11-1799. ”Halvor Torbiørnssøns db. Jens under Fossum Verk 11/12 aar.”

2. Else Maria dpt. 12/10-1800 bg. 21/8-1803. ”Halvor Torbjørnssøns pb. Else Maria f. Fossum Verk 2 5/6 aar.”

3. Jan dpt. 20/3-1803 bg. 23/12-1808. ”afdøde Halvor Torbjørnssøns db. Jan f. Foss. Verk 5 3/4 aar.”

4. Hans dpt. 23/3-1806 bg. 23/12-1808. ”og hans db. Hans ibid (samme sted) 2 3/4 aar.”

 

Aagot Jansdatter bodde på Langangen før hun giftet seg. Hun vokste opp på småbruket Kåsa i Puttane.
På den tiden var Kåsa husmannsplass under Limi. Halvor og Aagot hadde ingen etterkommere.
 

F.f. Halvor Torbjørnssøns db. Jens f. Langgangen: Berthe Knudsdtr., Torbor Torjersdtr. Christen Knudssøn, Amund Anderssøn, Jon Tormossøn.

F.f. Halvor Torbjørnssøns pb. Else Maria f. Fossum Verk: Anders Jenssøns k., Marthe Pedersdtr. Nils Jenssøn, Peder Pederssøn, Hans Janssøn.

F.f. Halvor Torbjørnssøns db. Jan f. Fossum Verk: Ole Hanssøns k., Torbor Torbjørnsdtr., Svend Aslakssøn, Lars Madssøn, Frideric Janssøn.

F.f. Halvor Torbjørnssøns db. Hans f. Fossum Verk: Ole Jacobssøns k., Anne Pedersdtr., Isak og Ole Christenssøn, Jacob Jacobssøn.

 


 

Familie 13.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var oppført hammersmed Magnus Nilsen med familie. Se Familie 26 - Fossum 1782.

 


 

Familie 14.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Hammersmed

Ole Hansen fra Fossum dpt. 22/12-1765 d. 27/3-1843 på Fossum, s.a. Hans Olsen. Se Familie 23 - Fossum 1762.

g1g 28/6-1792 m. Marthe Gulliksdatter fra N. Bø(D) f. ca. 1758 bg. 4/2-1809. ”Ole Hanssøns kone Marthe Gulliksdtr. f. Fossm Verk, sagt at være ved 52 aar.”, d.a. Gullik Tovsen.

g2g 21/7-1809 m. enke Ingeborg Maria Hansdatter f. ca. 1756 d. 22/3-1824 på Fossum, d.a. Hans NN.

1. Kirsten bg. 2/2-1794. ”Ole Hanssøns hj, db. pb. Kirsten under Hynie 7 dage.”

2. Kirsten dpt. 15/2-1795 bg. 14/3-1795. ”Ole Hanssøns pb. Kirsten f. Fossum-Verk 4 uger.”

3. Christopher Olsen dpt. 14/8-1796. Se Familie 48 - Fossum 1835.

 

F.f. Ole Hanssøns pb. Kirsten fra Fossum-Verk: Peter Hanssøns k., Guri Nilsdtr., Anders Hanssøn, Jacob Peterssøn, Frideric Skjold.

F.f. Ole Hanssøns db. Christopher under N, Hynie: Peter Hanssøns k., Lisbeth Aslaksdatter, Isak Sørenssøn, Christen Jenssøn, Jacob Peterssøn.


Ole Hansen var hammersmed-svenn i 1801. Hans gamle mor, enka Lisbeth Olsdatter (76) bodde her i 1801.
(Folketellingen har feilaktig kalt henne Lisbeth Svendsdatter).
 

Hans andre kone var enke etter Zacharias Hermansen på Fossum. Se Familie 11 - Fossum 1801.

 

Fra Gjerpen kirkebok:

”f. 14/3-1807. NB. Anne Maria Jansdtr's uægte db. Hans (Født paa Sygehuset)

Til barnefader udlagt Ole Hanssøn i Fossum Verks arbejde, nu paa Sygehuuset.

Faddere: Christence Christensdtr., Kirsten Jansdtr., Børge Kolkinn, Jacob Jonssøn, Gregorius Danielssøn.”
Barnet: Hans Olsen.

 


 

Familie 15.

Fossum 1801. S. Fossum (Ødegården).

 

Masmester

Fredrik Jacobsen fra Fossum dpt. 19/5-1766 d. 13/4-1833 på Fossum, s.a. Jacob Tønnesen. Se Familie 14a - Fossum 1782.

g. 12/9-1800 m. Ingeborg Olsdatter fra Holla Jernværk dpt. 2/7-1770 d. 27/2-1839 på Fossum, d.a. Ole Christophersen. Se Familie 18 - Verket 1782 i Holla.

1. Maren Maria dpt. 12/9-1800 bg. 28/9-1800. ”Frideric Jacobssøns pb. Maren Maria f. Fossum Verk 7 uger.”

2. Maria Fredriksdatter dpt. 22/8-1802 g1g m. Anders Thorsen g2g m. enkem. Ole Jacobsen. Se Åsen under Berberg.

3. Ole Fredriksen dpt. 23/2-1806. Se Ballestad(51).

4. Maren Kirstine Fredriksdatter f. 9/4-1815 g.m. Peder Pedersen Goberg. Se Familie 14 - Mæla 1845.

 

Fredrik var ”geworben Soldat” (vervet soldat) da han giftet seg i 1800.
I 1801 var han verksarbeider. Senere ble han masmester ved jernverket.
 

F.f. Frideric Jacobssøns pb. Maren Maria - hj. dbt.- f. Fossum Verk: Anne Aasille Simonsdtr., Ingebor Christensdtr., Jacob Jacobssøn, Henric Danielssøn, Gunder Jacobssøn.

F.f. Frideric Jacobssøns pb. Maria f. Fossum Verk: Jacob Jacobssøns k., Maren Madsdtr., Lars Nilssøn, Svend Aslakssøn, Hans Anderssøn.

F.f. Frideric Jacobssøns db. Ole (hj.dbt) f. Fossum Verk: Karen Maria Nilsdtr., Christinec Sophie Sem, Knud Olessøn, Anders Kjeldssøn, Isak Christenssøn.

 


 

Familie 16.

Fossum 1801. S. Fossum (Ødegården).

 

Hammersmed

Knud Eriksen fra Bratsbergkleiva dpt. 12/3-1758 d. 23/2-1843. ”Knud Eriksen paa Fossum, 85 aar.”, s.a. Erik Simonsen. Se Familie 5 - Kleiva 1762.

g.m. Cathrine Eriksdatter f. ca. 1773 d. 18/9-1816 på Fossum.

1. Kirstine Maria f. ca. 1797 bg. 13/12-1801. ”Knud Erikssøns pb. Kirstine Maria f. Fossum Verk, anmeldt at være 4 1/4 aar.”

2. Sivert Knudsen dpt. 27/4-1800 d. 12/12-1863 i Bergegården i Skien g. i Skien 1833 (ingen dato) m. Karen Kirstine Hansdatter.

3. Kirstine Maria bg. 16/1-1803. ”Knud Erikssøns hd. pb. Kirstine Maria f. Fossum Verk 10 dage.”

4. Kirstine Maria Knudsdatter dpt. 8/1-1804 g.m. enkemann Ole Carlsen. Se Mæla 1835.

5. Jørgine Knudsdatter dpt. 25/1-1807 g.m. Lars Anundsen fra Sauherad. Se Familie 54 - Fossum 1845.

6. Catharine Knudsdatter f. 18/2-1810.

7. Karen Maria Knudsdatter f. 13/10-1813 g.m. Isak Sørensen. Se Familie 77 - Kleiva 1845.

 

Knud Eriksen ble konfirmert som 16-åring boende på Bratsbergkleiva høsten 1774. Kirstine Maria som skal ha vært født ca. 1773 er heller ikke døpt i Gjerpen.
Knud og Cathrine var ikke gift i Gjerpen. Heller ikke i Skien, Solum, Siljan, Holla, Sauherad, Porsgrunn, Brevik eller Eidanger.
 

F.f. Knud Erikssøns db. Sivert f. Fossum Verk: Guri Olesdtr., Maren Andersdatter, Jacob Peterssøn, Knud Olessøn, Jacob Larssøn.

F.f. Knud Erikssøns pb. Kirstine Maria f. Fossum Verk: H. Foslunds k., Maren Pedersdatter, Svend Aslachssøn, Hans Nilssøn, Rasmus Erikssøn.

F.f. Knud Erikssøns pb. Jørgine f. Fossum Verk: Anne Olesdtr., Pernelle Petersdtr., Isak Christenssøn, Ole Pederssøn, Ole Janssøn.

F.f. Knud Erikssøns pb. Catharine (hj.dbt): Anne Isaksdtr., Kirsten Larsdtr., Ole Christenssøn, Henric Evenssøn, Anders Danielssøn.

F.f. Knud Eriksen og Cathrine Evensdtr. pb. Karen Maria f. Fossum: Henrik Evensens k., Else Hermansdatter, Jacob Hansen, Tollev og Christopher Olsen.


I 1835 bodde Knud her som enkemann (70) sammen med den trolig ugifte Ingeborg Pros (61).


Kommer denne familien fra Holla?

 


 

Familie 17.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Verksarbeider

Jens Olsen fra N. Skotland(E) under Hyni dpt. 10/9-1769, s.a. Ole Jensen Riser.

g. 18/1-1799 m. Maren Nilsdatter f. ca. 1772 bg. 4/10-1812. ”Konen af bortrømte Jens Olesson, som tjente paa Tofte og heder Maren Nilsdatter 40 aar.”

1. Anne Karine dpt. 7/7-1799 bg. 22/12-1799. ”Jens Olessøns pb. Anne Karine f. Fossum Verk 1/2 aar.”

2. Anne Maria dpt. 27/9-1801 bg. 30/10-1808. ”Jens Olessøns pb. Anne Maria f. Foss. Verk 7 1/12 aar.”

3. Nils dpt. 23/5-1805 bg. 25/3-1810. ”Jens Olessøns db. Nils f. Fossm. Verk 4 5/6 aar.”

 

F.f. Jens Olessøns pb. Anne Karine f. Fossum Verk: Berthe Olesdtr., Karen Matthiædtr., Nils Nilssøn, Christopher Jenssøn, Nils Aslakssøn.

F.f. Jens Olessøns pb. Anne Maria f. Fossum Verk: Peter Hanssøns k., Else Maria Olesdatter, Knud Erikssøn, Ole Torkildssøn, Jens Janssøn.

F.f. Jens Olessøns db. Nils under Fossum Verk: Knud Erikssøns k., Ingebor Petersdtr., Isak Christenssøn, Anders Olessøn, Christen Larssøn.

 

Jens Olsen stakk fra kone og jobben ved jernverket i ca. 1810. Det var stor nød og fattigdom på denne tiden og
ingen av deres 3 barn vokste opp.
Maren kom i tjeneste på Tufte hvor hun døde etter noen få år. Hvor det ble av Jens er ukjent.Han dro trolig til et
annet jernverk for å få seg arbeide.

 


 

Familie 18.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var nevnt enka etter Jan Hansen Lien, Kirsten Jensdatter (48) og deres 5 barn. Se Familie 38 - Fossum 1782.

Alle sønnene var i arbeide ved Fossum jernverk i 1801.

 Familie 19a.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Gruvearbeider, verksarbeider

Lars Christensen Riiser/ Riisberg fra Langangen(A) under Fossum f. ca. 1775 på Kongsberg d. 20/1-1819 på Fossum, s.a. Christen Olsen Riiser.

g1g 6/12-1797 m. Lisbeth Maria Aslaksdatter dpt. 10/1-1768 bg. 18/12-1803. ”Lars Riisbergs kone Lisbeth Maria Aslachsdtr. f. Fossum Verk 35 11/12 aar.”, d.a. Aslak Christensen. Se Familie 1 - Fossum 1782.

g2g 17/12-1806 m. Ingeborg Andersdatter (fra Lardal?) f. ca. 1775 d. etter 1845 (trolig ikke bg. i Gjerpen).

Forlovere: "Christen Hansen og Arne (Andreasen) Ouestad."

1. Aslak Larsen dpt. 18/2-1798. Se Tufteputten under Tufte. Se også Familie 2 - Falkum 1865.

2. Christen Larsen dpt. 15/3-1801.

 

F.f. Lars Christenssøns Aslak f. Fossum Verk: Walborg Jonsdtr., Johanne Larsdtr., Christian Riisberg Christen og Jens Riisberg, Svend Aslakssøn.

F.f. Lars Christenssøn Riisbergs db. Christen under S. Fossum: Anne Gundersdtr., Anne Dorthe Aslaksdtr., Christen og Jens Riisberg, Svend Aslakssøn.
 

Losjerende her i 1801: Svend Aslaksen (28) – se nedenfor. Enka Ingeborg Andersdatter bodde alene som fattiglem
i et hus på Fossum i 1845.

 

Lisbet  (Uægte) f. 22/6-1823, Moder: p. Else "Baltasarsd." Fossum., Fader: uk. Christen Larsen Rise ved Fossum.
Ved den samme Lisbeth Christensens konfirmasjon i 1837, kan vi se at moras navn var Else Larsdatter og ikke Baltasarsdatter. Presten har altså skrevet feil etternavn på mora ved dåpen. Eller blitt feilinformert.
Moren, Else Margrethe Larsdatter ble siden g. i Skien m. Tyge Hansen. Se Familie 3 - Falkum 1845.
Lisbeth kom til Seljord og ble gift der m. Hans Tarkjelsen Dalen f. 30/1-1819 d. okt. 1883. Hun døde i Seljord den 11/11-1905.

Takk til Elin Mæland Skogen for tipset! Lisbet Christensdatter var hennes tippoldemor.

 

 


 

Familie 19b.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Jernverksarbeider, husmann

Svend Aslaksen fra Fossum dpt. 3/1-1773 bg. 31/3-1807. ”Svend Aslakssøn Lien und. Foss. Verk, 34 1/4 aar.”, s.a. Aslak Christensen. Se Familie 1 - Fossum 1782.

g. 2/5-1805 m. Maren Andersdatter fra Fossum dpt. 20/12-1778, d.a. Anders Thommesen. Se Familie 13 - Fossum 1782.

Forlovere: "Anders Hansen og Lars Riisberg."

1. Anne Maria Svendsdatter dpt. 4/8-1805.


F.f. Svend Aslakssøns pb. Anne Maria under Fossum Verk: Karen Olesdtr., Anne Dorthe Aslaksdtr., Gunder Larssøn, Hans Anderssøn, Jens Olessøn.


Enka Maren Andersdatter ble g2g med enkemannen Ole Christensen. Se Familie 53 - Fossum 1835.

 


 

Familie 20.

Fossum 1801. S. Fossum (Langangen).

 

Her var oppført gruvearb. Halvor Larsen Skjold med familie. Se Langangen(B) under Fossum.

 


 

Familie 21.

Fossum 1801. S. Fossum. (Langangen).


Her var oppført gruvearbeider Lars Halvorsen Skjold med familie.
Se Langangen(B) under Fossum.
 Familie 22.

Fossum 1801. S. Fossum. (Langangen).

 

Her var oppført gruvearbeider Christen Olsen Riisberg med familie. Se Langangen(B) under Fossum.

 


 

Familie 23.

Fossum 1801. S. Fossum. (Langangen).

 

Her var oppført gruvearbeider Jens Christensen Riisberg med familie. Se Langangen(B) under Fossum.

 

Den ugifte Anne Nilsdatter(40) losjerte her i 1801.

 


 

Familie 24.

Fossum 1801. S. Fossum. (Langangen).


Her var oppført g
ruvearbeider Aslak Pedersen med familie. Se Langangen(B) under Fossum.

 


 

Familie 25a.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Gruvearbeider

Peder Pedersen Buse sr. fra Fossum dpt. 26/12-1748 bg. 22/5-1808. ”Peder Pederssøn Buse f. Foss. Verk 59 5/12 aar.”, s.a. Per Jansen Buuse. Se Familie 3 - Fossum 1720.

g1g 29/12-1770 m. Gunhild Henriksdatter fra Fossum dpt. 14/7-1743 bg. 16/4-1778. ”Peder Buuses kone f. Hytten 35 aar.”, d.a. Henrik Sørensen. Se Familie 15a - Fossum 1762.

g2g i Skien 11/12-1779 m. Karen Kirstine Olsdatter Nomme fra S. Brekke dpt. i Skien 13/9-1758 d. 21/8-1815. ”Enke efter Peder Pedersen Buse senior, 58 aar g.”, d.a. Ole Hansen Nomme. Se Familie 2 - S. Brekke 1782.

Forlovere: Mathis Lind (sign.), Claus Andersøn (sign.).

1. Ole bg. 16/11-1777. ”Peder Pedersens s. Ole 4 uger.”

Barn i 2. ekteskap:

2. Gunhild dpt. 10/12-1780 bg. 10/10-1781. ”Peder Buuses dtr. Gunhild 3/4 aar.”

3. Peder Pedersen Buse dpt. 15/9-1782. Se nedenfor.

4. Ole Pedersen Buse dpt. 4/12-1785. Konf.

5. Karen Dorothea Pedersdatter Buse dpt. 27/9-1788. Konf.

6. Dorthe Maria Pedersdatter Buse dpt. 27/3-1791. Konf.

7. Wilhelmine Friderica Maria Pedersdatter Buse dpt. 20/10-1793. Konf.

8. Hans dpt. 4/11-1798 bg. 31/7-1799. ”Peder Buses db. Hans f. Fossum Verk 3/4 aar.”

 

F.f. Peder Pedersen Buuses pb. Gunhild fra Hytten: Anders Henrichsens kone, Anne Catrine Numme, Christopher Christophersen, Mathis Eriksen, Søren Henrichsen.

F.f. Peder Pedersen Buuses db. Peder fra Hytten: Maria Henrichsdtr., Catrine Olsdtr., Ole Nomme, Hans Biering, Søren Henrichsen.

F.f. Peder Pedersen Buuses db. Ole fra Hytten: Maren Christensdtr., Anne Catrine Olsdtr., Anders Christensen, Ole Hansen, Jacob Lucasen.

F.f. Peder Pedersen Buuses pb. Karen Dorothea fra Hyttene: Anne Maria Wære(n)(k?)s, Anne Catrine Olsdtr., Lars Haagensen, Svend Skotland, Ole Hansen.

F.f. Peder Pederssøns pb. Dorthe Maria fra Hytten: Walborg Jonsdtr., Margarete Monsdatter, Hans Halvorssøn, Engelbert Sørenssøn, Jens Olessøn.

F.f. Peder Pederssøns pb. Wilhelmine Friderica Maria fra Fossum-Værk: Johanne Iversdtr., Aase Maria Arnesdtr., Magnus Nilssøn, Laers Sørenssøn, Søren Henricssøn.

F.f. Peder Pederssøn Buses Hans f. Fossum Verk: Ole Hanssøns k., Dorthe Maria Pedersdatter, Engelbert og Lars Sørenssøn, Lorents Larssøn.

F.f. Peder Pederssøn Buse jr. Hans: Engelbert Sørenssøns k., Maren Marg. Pedersdtr., Peder Buse sr, f. Fossum Verk. Hans Knudssøn, Ole Pederssøn.

F.f. Peder Pederssøn Buses Maren Dorothea. f. Fossum Verk: Anne Matthiædtr., Karen Dorothea Pedersdtr., Solve Pederssøn, Ole Pederssøn, Hans Anderssøn.

 


 

Familie 25b.

Fossum 1801. S. Fossum.


Jernverksarbeider

Peder Pedersen Buse jr. dpt. 15/9-1782 d. 13/4-1820 på Gjemsø i Solum. "Peder Pedersen Buse Gjemsøe 45 - 50 aar.", s.a. Peder Pedersen sr. Se ovenfor.
g1g 8/11-1804 m. Karen Maria Pedersdatter fra Gulset(B) dpt. 3/3-1782, d.a. Peder Solvesen Gulset.
Forlovere i Gjerpen: Ole Hansen og Ole Jacobsen.
g2g i Solum 16/1-1818 m. pige Kirsten Olsdatter f. ca. 1786.
Forlovere i Solum Halvor Gertsen Gjemsøe og Halvor Andersen Schien.
1. Hans Pedersen dpt. 8/11-1804.

2. Maren Dorothea dpt. 5/10-1806 bg. 9/11-1806. ”Peder Pederssøn Buses pb. Maren Dorothea f. Foss. Verk 6 uger.”
Barn i 2. ekteskap:

3. Peder f. 26/5-1818 på Gjemsø i Solum d. 17/11-1818 på Gjemsø.


F.f. Peder Pederssøn Buse jr. (hj, db.)  Hans: Engelbert Sørenssøns k., Maren Marg. Pedersdtr., Peder Buse sr, f. Fossum Verk. Hans Knudssøn, Ole Pederssøn.

F.f. Peder Pederssøn Buses Maren Dorothea f. Fossum Verk: Anne Matthiædtr., Karen Dorothea Pedersdtr., Solve Pederssøn, Ole Pederssøn, Hans Anderssøn.


Peder Buse jr. flyttet til Gjemsø i Solum prestegjeld og giftet seg på nytt.

F.f. Peder Pedersen Buse Landv. og  Kirsten Olsd. Gjemsøes søn Peder: Ingebor Olsdatter Gjemsøe, Anne Andersdatter Gjemsøe,
       Kittil Evensen Gjemsøe, Peder Tostensen Elsetejet, Ingebret Olsen Skien.

 Familie 26.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Former, gruvearbeider

Engebret Sørensen fra Hyni(15) "Skotland" dpt. 9/7-1769 d. 5/7-1834 på Fossum, s.a. Søren Larsen.

g. 7/6-1797 m. Karen Malene Pettersdatter Gasmann fra Skien dpt. 10/6-1776 i Skien d. 18/6-1866 på Skavan, d.a. Petter Gasman fra S. Venstøp(B).

1. Engebret Engebretsen f. 13/3-1798. Se Skavan. Han var gårdsfogd på Fossum. 

2. Jens dpt. 15/3-1801 bg. 24/1-1802. ”Engelbert Sørenssøns drengebarn Jens f. Fossum Verk 11/12 aar.”

3. Karen Margrethe Engebretsdatter dpt. 30/1-1803 g.m. Christen Larsen. Se Familie 20 - Fossum 1835.

4. Jessine Engebretsdatter dpt. 3/11-1805.

5. Jens Engebretsen dpt. 3/4-1808.

6. Pernille bg. 28/4-1811. ”Engelbert Sørenssøns hd. pb. Pernelle under Fossm Verk 10 dage.”

7. Inger Johanne Engebretsdatter f. 10/6-1812.

8. Peter Engebretsen f. 27/7-1815.

9. Pernille Engebretsdatter f. 18/2-1819.

10. Christiane Engebretsdatter f. 30/6-1822 g.m. Erik Adolf Thronsen. Se Familie 50 - S. Brekke 1845.

 

F.f. Engelbert Sørenssøn db. Jens f. Fossum Verk: Engelbert Sørensens k., Karen Pernelle Jochumsdtr., Engelbert Sørenssøn, Isak Jenssøn, Peder Sørenssøn.

F.f. Engelbert Sørenssøns pb. Karen Margarete f. Fossum Verk:Lars Sørenssøns k., Birgit Halvorsdtr., Peter Gasmann, Isak Jenssøn, Peder Danielssøn.

F.f. Engelbert Sørenssøns pb. Jessine f. Aas-Hamer: Maren og Karen Olesdtre, Lorents og Christopher Larssøn, Anders Olessøn.

F.f. Engelbert Sørenssøns db. Jens (hjemmedøbt) f. Fossum Verk: Henric Danielssøns k., Marthe Danielsdtr., Lars Sørenssøn, Henric og Anders Danielssøn.

F.f. Engelbert Sørenssøns pb. Inger Johanne f. Fossum Verk: Lars Sørenssøns k., Marthe Johannisdtr., Lars Sørenssøn, Hans Anderssøn, Christen Hanssøn.


Deres første barn Ingebret (”Engelbert”) er trolig døpt i Skien kirke. Tjenestepike her i 1801 var
Karen Maria Pedersdatter (19) som siden giftet seg med Peder Pedersen Buse jr. Se ovenfor.

 


 

Familie 27.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var oppført enka Ingeborg Maria Nilsdatter (42) med sine barn og

enka Kirsten Sørensdatter (70) med sin datter Gunhild Ovesdatter (38).

Se Ole Nilsen og Ougen Pedersen. Fossum 1782.

 


 

Familie 28.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var smed Peter Christophersen med familie oppført. Se Venstøp Annen.

Smedsvenn her i 1801: Jacob Lucassen (40).

 


 

Familie 29.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var oppført møller og belgmaker Jon Pedersen med familie. Se Familie 6 - Fossum 1782.

 


 

Familie 30.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var nevnt verksarb. Henrik Pedersen. Se Plassen under Venstøp.

 


 

Familie 31.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var oppført dagarbeidende enke Kirsten Henriksdatter (50) og hennes sønn
Truls Nilsen. Hun var enke etter Nils Eriksen. Se Familie 28 - Fossum 1782.

 


 

Familie 32.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Verksarbeider

Lars Haagensen fra Fossum dpt. 16/11-1766 d. 3/3-1840 på Fossum, s.a. Haagen Jansen. Se Familie 9 - Fossum 1782.

g1g 26/12-1791 m. Inger Margrethe Baltzersdatter fra Fossum dpt. 20/11-1768 bg. 21/7-1801. ”Lars Haagenssøns kone Inger Margarete Baltzersdtr. f. Fossum Verk 32 2/3 aar.”, d.a. Baltzer Jensen. Se Familie 18 - Fossum 1782.

g2g 5/8-1802 m. Dorthe Maria Jansdatter fra Venstøp dpt. 29/7-1759 d. 19/6-1818. ”Dorte Jansdatter gift med Lars Haagensen und. Fossum, 59 aar”, d.a. møller Jan Jensen ved Fossum. Se Familie 1 - Venstøp 1762.

Forlovere: "Engebret Halvorsen og Christen Clausen. "

g3g 13/12-1818 m. enke Karen Kirstine Baltzersdatter fra Fossum dpt. 27/3-1774 d. 30/12-1852 på Skavan, d.a. Baltzer Jensen. Se Familie 18 - Fossum 1782.

Forlovere: "Mads Madsen Fossum og Jens Nilsen Fossum."

1. Ingebor dpt. 22/4-1792 bg. 18/12-1796. ”Laers Haagenssøns pigebarn Ingebor f. Fossum Verk 4 7/12 aar.”

2. Berthel dpt. 19/1-1794 bg. 11/10-1795. ”Laers Haagenssøns db. Berthel under Erlands Wenstøb 1 3/4 aar.”

3. Anders Larsen dpt. 20/11-1796. Til Sjøtvedt i Solum.

4. Melchior dpt. 9/6-1799 bg. 14/7-1799. ”Lars Haagenssøns db. Melchior under Erlands Wenstøb 5 uger.”

5. Lars Larsen dpt. 10/5-1801 g. 18/11-1824 m. Amborg Sivertsdatter f. 1801 (tjenestepike på Mæla).

Barn i 2. ekteskap:

6. Jan dpt. 5/2-1804 bg. 19/6-1812. ”Lars Haagenssøns drengebarn Jan under Erlands Wenstøb 8 5/12 aar.”

 

F.f. Laers Haagenssøns pb. Ingebor fra Fossum-Værk: Zacharias Hermanssøns k., Ingebor Chatharine Baltzersdtr., Nils Christenssøn, Haagen Janssøn, Melchior Haagenssøn.

F.f. Laers Haagenssøn db. Berthel under Erlands Wenstøb: Ingebor Catharine Baltzersdtr., Maren Svendsdtr., Zacharias Hermanssøn, Melchior Haagenssøn, Gunder Christenssøn.

F.f. Laers Haagenssøns Anders under Erlands Wenstøb: Marthe Kirstine Baltzersdtr., Anne Karine Haagensdtr., Haagen Janssøn, Jens Riisberg, Engelbert Sørenssøn.

F.f. Lars Haagenssøns Melchior under Erlands Wenstøb: Anne Karine Haagensdtr., Karen Baltzersdtr., Haagen Janssøn, Baltzer Jenssøn, Ole Knudssøn.

F.f. Lars Haagenssøns Lars under Erlands Wenstøb: Jan Jacobssøns k., Karen Andersdtr., Jan Jacobssøn, Haagen Janssøn, Jens Riisberg.

F.f. Lars Haagenssøns hj. dbt. Jan under Erlands Wenstøb: Peder Engelbertssøns k., Anne Haraldsdatter, Jan Haagenssøn, Knud Olessøn, Anders Kjeldssøn.


Enka Karen Kirstine Baltzersdatter var enke etter Søren Aslaksen fra Børønningen(E) under Bø. Se der.
Hennes datter fra første ekteskap, Inger Maria Sørensdatter ble g.m. Ingebret Ingebretsen. Se Skavan under Fossum.
 Familie 33.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var oppført snekker Jan Jacobsen med familie. Se Grinihagen under Grini.

 


 

Familie 34.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Verksarbeider

Jens Henriksen fra Follestad dpt. 2/2-1755 bg. 16/3-1805 på Fossum, s.a. Henrik Evensen. Se Familie 11 - Follestad 1700.

g. 7/2-1784 m. Marthe Kirstine Jensdatter fra Fossum dpt. 8/11-1761 bg. 7/2-1809. ”Jens Henricssøns enke Marthe Kirstine Jensdtr., f. Fossm Verk 47 1/4 aar.”, d.a. Jens Baltzersen. Se Familie 12 - Fossum 1762.

1. Pernille Jensdatter dpt. 10/10-1784.

2. Berthe dpt. 26/3-1786 bg. 9/4-1786. ”Jens Henrichsens d. Berthe 14 dage.”

3. Jens Fredrik Jensen dpt. 26/12-1787. Se Familie 5 - Venstøp 1835.

4. Elisabeth Maria Jensdatter dpt. 27/12-1789.

5. Henrik Jensen dpt. 2/4-1793. Se Familie 70 - Fossum 1835.

6. Maren Karine Jensdatter dpt. 2/10-1796. Ugift. Bodde hos Isak Svendsen på N. Bø(C).

7. Abraham dpt. 11/8-1799 bg. 21/9-1806. ”afdøde Jens Henricssøns db. Abraham und Erl. Wenstøb 7 1/12 aar.”

8. Live Sophie dpt. 4/7-1802 bg. 26/10-1806. ”afdøde Jens Henricssøns pb. Live Sophie f. Foss. Verk 4 1/4 aar.”

 

F.f. Jens Henrichsens pb. Pernille fra Hytten: Even Henrichsens kone, Sara Henrichsdtr., Haagen Jansen, Baltzer Jensen, Anders Jensen.

F.f. Jens Henrichsens pb. Berthe fra Hytten: Nils Lias kone, Sara Henrichsdtr., Abraham Andersen, Anders Lia, Even Henrichsen.

F.f. Jens Henrichsens db. Jens Friderich fra Hyttene: Even Henrichsens kone, Sara Henrichsdtr., Gunder Jensen, Anders Jensen, Nils Jensen, Lars Haagensen.

F.f. Jens Henrichsens pb. Elisabeth Maria fra Hytten: Nils Jensens kone, Sara Henrichsdatter, Even Henrichsen, Baltzer Jensen.

F.f. Jens Henriicssøns db. Henric under Erlands-Wenstøb: Anders Jenssøns k., Marthe Baltzersdatter, Baltzer Jenssøn, Gunder Jenssøn, Gunder Asbiørnssøn.

F.f. Jens Henricssøns pb. Maren Karine under Erlands Wenstøb: Nils Jenssøns k., Anne Dorothea Aslaksdtr., Peder Sørenssøn, Anders og Gunder Jenssøn.

F.f. Jens Henricssøns db. Abraham under Erlands Wenstøb: Aslak Olessøns k., Anne Solvesdtr., Anders Jenssøn, Gunder Asbjørnssøn, Ole Knudssøn.

F.f. Jens Henricssøns pb. Live Sophie under Erland Wenstøb: Jan Jacobssøns k., Anne Madsdtr., Anders Jenssøn, Nils Jenssøn, Henric Evenssøn.

 Familie 35.

Fossum 1801. Stråleplass. Feilført og skal egentlig ligge under Venstøp.

 

Møller på Fossum, husmann

Engebret Halvorsen fra Kverna under Foss dpt. 2/7-1755 d. 25/2-1821 på Fossum, s.a. møller Halvor Rasmussen.

g. 24/8-1792 m. Dorthe Jonsdatter fra Fossum dpt. 25/11-1764 d. 13/4-1831 på Fossum, d.a. møller Jon Pedersen. Se Familie 6 - Fossum 1782.

1. Halvor Andreas Engebretsen dpt. 23/6-1793.

2. Anne Dorthea Engebretsdatter dpt. 17/2-1795 d. 11/6-1814 på Fossum. Ugift.

3. Johan Peter Engebretsen dpt. 24/7-1796 d. 24/5-1824 på Fossum. Var møllersvend. Ugift.

4. Johannes Christian Engebretsen dpt. 14/4-1800 g.m. Marthe Clarine Storm fra Skavan dpt. 29/3-1791. Bodde på Dorholt i Lunde i Telemark.

5. Peder Engebretsen dpt. 25/9-1803.

 

F.f. Engelbert Halvorssøns db. Halvor Andreas under Wenstob Ml. : Frideric Christopherssøns k., Alet Andersdtr., Nils Hübert, Christen Kraft, Peder Jonssøn.

F.f. Engelbert Halvorssøns pb. Anne Dorothea: Madame Gasman, Anne Kirstine Falchum, Frideric Jonssøn, P. Holmer, Nils Peterssøn, Peder Jonssøn.

F.f. Engelbert Halvorssøns db. Johan Peter under Erlands Wenstøb: Simon Zachariæsøns enke, Else Petersdtr., Peter Adtzleu, Frideric Barnholt, Watzel.

F.f. Engelbert Halvorssøns db. Johannes Christian under Erland Wenstøb: Hans Thomæsøns k., Karen Bendixdtr., Amund Larssøn, Frideric Storm, Peder Jonssøn.

F.f. Engelbert Halvorssøns db. Peder under Ml. Wenstøb: Frideric Storms k., Anne Gurine Hyberdt, Lars Roeholt, Peder Jonssøn, Amund Larssøn.

 

Ingebret og Dorthea giftet seg med kongelig bevilling. De kan dermed være i slekt (søskenbarn eller tremenninger).
 
Tjenestefolk her i 1801: Gunder Jacobsen(19), Maren Nilsdatter(27) og Maria Hansdatter(18).

Av folketellingen 1801 kan vi ellers se at Engebret Halvorsen var møller og at han hadde jordbruk.
Det  ble holdt skifte etter Dorthe Jonsdatter på Stråleplass under Fossum. (Egentlig under Venstøp). 

2/5/1831       DORTHE JONSDATTER     Bamble Skifteprot. *)

Stråleplassen  - død 13/4-1831. -                   

under M. Venstøp    Enke etter Ingebreth Halvorsssen Møller.

                        Arvinger: Barna:

                     1. Halvor Andreas Ingebretssen     34 år.

                      2. Johannes Christen Ingebretssen 31 ”

                      3. Peder Ingebretssen                       27 ”

Brt: 494 - 0 - 16

Net: 258 - 0 - 33

*) Bamble Skifteprot. nr. 17 sidene: 20-85-123-196-379.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.


 

Familie 36.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var nevnt murmester Haagen Jansen med familie. Se Familie 9 - Fossum 1782.

 


 

Familie 37.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Snekker, maler

Nils Michael Aslesen (Nils Aslesen) fra Osebakken dpt. 19/1-1777 d. 11/10-1841 på Fossum, s.a. smed Asle Nilsen. Se Familie 8 - Ø. Borge 1782.

g1g 29/5-1798 m. Else Maria Zachariasdatter fra Fossum dpt. 10/8-1781 bg. 7/6-1802. ”Nils Aslessøns kone Else Maria Zachariædtr. f. Fossum Verk 21 5/6 aar.”, d.a. Zacharias Hermansen. Se Familie 11 - Fossum 1782.

g2g 4/8-1803 m. Berthe Maria Jonsdatter f. ca. 1780 d. 6/2-1838 på Fossum.

Forlovere: "Ole Knudsen og Hans Larsen."

1. Zacharias dpt. 2/9-1798 bg. 1/12-1808. ”Nils Aslessøns søn Zacharias f. Fossm Verk 10 5/6 aar.”

Barn i 2. ekteskap:

2. Else Maria Nilsdatter dpt. 26/8-1804 g. 19/11-1835 m. Ole Hansen f. i Solum, s.a. Hans Christophersen på Helgen i Holla. Var ikke i Gjerpen i 1845.

3. Asle Nilsen dpt. 5/10-1806. Se Familie 5 - Mæla 1845.

4. Tone Nilsdatter f. 2/8-1810 g. 17/2-1839 m. skomaker Anders Andersen. Se Familie 3 - Strømdal 1865.

5. Jon f. 18/9-1812 d. 17/2-1817.

6. Ole Nilsen f. 4/12-1814. Se Familie 9 - Mæla 1845.

7. Zacharias Nilsen f. 7/11-1816. Se Familie 18 - Fossum 1845.

8. Karen Nilsdatter f. 13/3-1819.

9. John Nilsen f. 6/4-1821. Var gartner på Fossum. Se Familie 54 - Fossum 1865.

10. Jacob Nilsen f. 30/12-1823 g. 22/11-1844 Ingeborg Kirstine Jensdatter fra Hovet under Gonsholt i Melum (Dalsbygda), d.a. Jens Johnsen Haave. Flyttet til Solum i 1846.
      Barn 1. Jens Jacobsen f. 1845.

11. Anne Serine Nilsdatter f. 21/12-1826 g. i Skien krk. 15/12-1848 arb. Johannes Jørgensen (Bæruldsen) fra Skien f. ca. 1819, s.a. Jørgen Bæruldsen. Bodde i Bakkegata i Skien i 1875.
      De brukte familienavnet Bæruldsen. Mannen, Johannes Bæruldsen, var arbeider og sønnen Nils Bæruldsen f. 1851 var sjømann.

 

F.f. Nils Aslessøns db. Zacharias under Fossum Verk: Zacharias Hermanssøns enke, Maren Andersdtr., Jens Christenssøn, Knud Olessøn, Jacob Peterssøn.

F.f. Nils Aslessøns pb. Else Maria f. Fossum Verk: Zacharias Hermanssøns k., Karen Pedersdtr., Ole og Hans Knudssøn, Knud Olessøn.

F.f. Nils Aslessøns db. Asle under Fossum Verk: Zacharias Hermanssøns k., Karine Aslesdtr., Ole og Hans Knudssøn, Knud Jonssøn.

F.f. Nils Aslessøns pb. Tone f. Fossum Verk: Karen Pedersdtr., Gunnil Aslesdtr., Hans Knudssøn, Knud Jonssøn, Christopher Hanssøn.

F.f. Nils Aslessøns db. Jon f. Fossum Verk: Karen Olesdtr., Anne Isaksdtr., Jacob Jacobssøn, Jon Evenssøn, Christopher Hanssøn.

 

NB: Navnet Hasle og Asle er skrevet om hverandre i kildene.

Andre beboere i huset i 1801: Else Marias mor, enka Ingeborg Hansdatter(44) og søster Edel Zachariasdatter(6),
samt Else Marias farmor enka Maren Pedersdatter(72). Sistnevnte var enke etter andre ekteskap.


Nils Aslesens andre kone, som var mor til de barna som vokste opp, Berthe Maria Jonsdatter, var i 1801
tjenestepike hos forvalter Lars Barnholdt på Fossum.
Hun hadde trolig følgende søsken: Knud Jonsen (Gulset 1801), Lars Jonsen, Halvor Jonsen og Jon Jonsen.

 Familie 38.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Verksarbeider

Ole Larsen fra N. Venstøp(A) dpt. 18/10-1750 bg. 19/4-1812. ”Ole Larssøn f. Fossum Verk 61 1/2 aar.”, s.a. Lars Christiansen Venstøb.

g1g 13/9-1777 m. Marthe Christensdatter f. ca. 1742 bg. 27/11-1796. ”Ole Laerssøns kone Marthe Christensdtr. under N. Fossum 54 aar.”

g2g 30/5-1797 m. Karen Larsdatter fra Nykås under Mo dpt. 2/2-1754 d. 1/1-1819 på Fossum, d.a. Lars Haagensen.

1. Rasmus dpt. 8/3-1778 bg. 30/5-1779. ”Ole Larsens s. Rasmus fra Fossum ejet 1 1/4 aar.”

2. Karen Kirstine dpt. 9/1-1780 bg. 19/11-1780. ”Ole Larsens d. Karen f. Fossum ejet 1 aar.”

3. Lars Olsen dpt. 26/8-1781.

Barn i 2. ekteskap:

4. Halvor dpt. 27/1-1799 bg. 10/2-1799. ”Ole Larssøns db. Halvor under N. Fossum 2 uger.”

 

F.f. Ole Larsens db. Rasmus fra BøeRønningen: Halvor Venstøbs kone, Anne Hansdatter, Christian Fossum, Halvor Venstøb, Jon Pedersen.

F.f. Ole Larsens pb. Karen Kistine fra Fossum Ejet: Simen Erlandsens kone, Johanne Larsdtr., Christian Fossum, Lars Fossum, Halvor Larsen Venstøb.

F.f. Ole Larsens db. Lars fra Bøe Rønningen: Nils Madsens kone, Maren Larsdtr., Christian Fossum, Halvor Venstøb, Engebret Nilsen.

F.f. Ole Larssøns db. Halvor under N. Fossum: Jørgen Olessøns k., Maren Madsdatter, Hans Sørenssøn, Jens Hanssøn, Christen Riisberg.


Denne familien har, som de fleste arbeiderfamiliene for Løvenskiold-Fossum, flyttet litt rundt.

 


 

Familie 39.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Hans Christensen Westermoe fra Vestermo under Mo dpt. 12/8-1770 bg. 15/4-1795. ”Hans Christenssøn f. Fossum-Verk 24 3/4 aar.”, s.a. Christen Engebretsen og Margrethe Nilsdatter.

g. 2/6-1792 m. Anne Sørensdatter fra Norge under Oterholt dpt. 3/9-1769 d. 21/9-1820 på Fossum, d.a. Søren Halvorsen.

1. Christen Hansen dpt. 5/7-1792 g.m. Ingeborg Maria Olsdatter. Se Familie 77 - Fossum 1835.

2. Margrethe Hansdatter dpt. 29/11-1795.

 

F.f. Hans Christenssøns db. Christen fra Fossum-Værk: Marthe Solvesdtr., Dorthe Pedersdtr., Søren Henrichssøn, Isak Christenssøn, Jacob Jacobssøn.

F.f. Hans Christenssøns pb. Margarete fra Fossum-Verk: Dorthe Maria Jansdtr., Dorthe Pedersdtr., Ole Simonssøn, Isak Christenssøn, Henric Danielssøn.

 

Tjenestepike i 1801: Aslaug Svendsdatter(22). Hun var d.a. Svend Gudmundsen. Se Sollien under Århus.

 


 

Familie 40.

Fossum 1801. S. Fossum (Langgangen).

 

Arbeider

Lars Madsen fra N. Bø(C) dpt. 1/1-1754 bg. 5/12-1808. ”Lars Madssøn f. Fossm Verk 54  11/12 aar.”, s.a. Mads Eriksen Bøe.

g. 29/11-1783 m. Berthe Knudsdatter fra Sverige under Mo dpt. 31/12-1752 d. 21/4-1825 på Fossum, d.a. Knud Olsen.

1. Kirsten Larsdatter dpt. 15/8-1784 d. 30/8-1848 på Fossum. Ugift.

2. Maren dpt. 25/3-1787 bg. 19/10-1788. ”Lars Madsens d. Maren 1 1/2 aar.”

3. Mads dpt. 26/12-1789 bg. 6/5-1804. ”Lars Madssøns db. Mads f. Fossum Verk. Druchnet i Elven før Juul, og fandtes i texten 14 aar.”

4. Christen Larsen dpt. 8/3-1795. Se Familie 20 - Fossum 1835. Se også Familie 8 - Venstøp 1845.

 

F.f. Lars Madsens pb. Kirsten fra Bøe: Nils Nilsens kone, Kisten Jensdatter, Hans Madsen, Solve Madsen, Ole Madsen.

F.f. Lars Madsens pb. Maren fra Hoppestad: Kisten Tollefsdtr., Anne Christiansdtr., Erik Madsen, Hans Madsen, Solve Madsen.

F.f. Lars Madsens db. Mads fra Langgangen: Erik Madsens kone, Inger Christensdtr., Salve og Hans Madsen, Sigur Jermundsen.
F.f. Laers Madssøns db. Christen fra Langgangen: Laers Halvorssøns k., Gunnil Arnesdtr., Solve og Erik Madssøn, Isak Sørenssøn.

 


 

Familie 41.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var nevnt Baltzer Jensen med familie. Se Familie 18 - Fossum 1782.

 


 

Familie 42.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Verksarbeider

Søren Christian Condrup fra Fossum dpt. 1/5-1757 bg. 14/11-1812. ”Søren Christiansen Condrup fra Fossum 55 3/4 aar.”, s.a. Gjert Sørensen Condrup. Se Familie 25 - Fossum 1762.

g1g 11/6-1780 m. Anne Dorthe Christophersdatter f. ca. 1759 bg. 19/2-1788. ”Søren Christian Condrups kone 29 aar.”

g2g 14/4-1794 m. Karen Olsdatter f. ca. 1755 d. 2/8-1821 på Osebakken.

1. Sara Christine Sørensdatter Condrup dpt. 4/3-1781 g.m. Abraham Olsen Falchum. Se Familie 6b - S. Brekke

2. Gjert dpt. 22/12-1782 bg. 9/8-1783. ”Søren Christian Condrops søn Giert Condrop 7 1/2 mnd.”

3. Christopher Condrup dpt. 20/6-1784. Var gjestgiver på Osebakken. Se Familie 42 - Borgestad 1835.

4. Sophia Dorothea Condrup dpt. 15/10-1786.

Barn i 2. ekteskap:

5. Dorothea Condrup dpt. 6/9-1794 g.m. Erik Trondsen. Se Familie 35 - Ø. Borge 1835.

 

F.f. Søren Christian Condrops pb. Sara Christine fra Hytten: Jacob Mælas kone, Inger Maria Hansdtr., Svend Povelsen, Nils Hübert, Arne Eriksen, Haagen Jansen.

F.f. Søren Christian Condrops db. Giert Condrop: Christence Gundersdtr., Dorthe Jonsdtr., Haral Jansen, Petter Hansen, Christopher Hansen.

F.f. Søren Christian Condrops db. Christopher Condrop: Elen Kistine Rusch, Karen Ledvorsdtr., Arne Eriksen, Jacob Mæla, Peder Jonsen.

F.f. Søren Christian Condrops pb. Sophia Dorothea: Haral Jonsens kone, Inger Pedersdtr., Nils Hübert, Arne Eriksen, Engebret Halvorsen.

F.f. Søren Christian Condrups pb. Dorothea fra Fossum-Værk: Madame Barnholt og jomfrue Wølner fra Schien, Ole Cudrio, Jesper Watzell, Engelbert Halvorssøn, Peder Jonssøn.

 

Barnedåp i Gjerpen 21/11-1813.
NB (Uægte) Christine Condrup f. 26/10-1813.  Moder Sophie Condrup.
Til barnefader udlagt Andreas Christensen Moe, født i Drammen.
Test: Margrethe Condrup, Dorthea Condrup, Abraham Olsen, Knud Nilsen.


Det er nevnt i folketellingen 1801 om Søren Condrup: ”Har verksarbejde med Kiørsel og Jordbrug.”
Han drev jorda på N. Hyni(A). Enka Karen Olsdatter, flyttet til sin sønn eller datter på Osebakken.

 


 

Familie 43.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Verksarbeider

Christopher Hansen fra Fossum dpt. 17/4-1757 bg. 14/2-1795. ”Christopher Hanssøn f. Fossum-Verk 37 5/6 aar.”, s.a. hammersmed Hans Olsen. Se Familie 23 - Fossum 1762.

g. 22/7-1780 m. Berthe Christophersdatter f. ca. 1750 d. 31/10-1822 på Fossum, d.a. Christopher NN

1. Maren Elisabeth dpt. 15/10-1780 bg. 29/8-1781. ”Christopher Hansens d. Maren Elisabeth 3/4 aar.”

2. Hans Christophersen dpt. 30/12-1781.

3. Christopher dpt. 12/4-1784 bg. 11/12-1785. ”Christopher Hansens s. Christopher f. Hytten 1 1/2 aar.”

4. Lisbeth Maria Christophersdatter dpt. 9/7-1786.

5. Maren Kirstine dpt. 7/9-1788 bg. 28/9-1788. ”Christopher Hansens d. Maren Kistine 3 uger.”

6. Ingeborg Christophersdatter dpt. 13/9-1789 g.m. Ole Jansen Lien. Se Familie 66 - Fossum 1835.

7. Christopher dpt. 25/11-1792 bg. 27/1-1793. ”Christopher Hanssøns db. Christopher f. Fossum-Værk 9 uger.”

8. Christen dpt. 14/12-1794 bg. 8/3-1795. ”afd. Christopher Hanssøns db. Christen f. Fossum-Verk 2 3/4 mnd.”

 

F.f. Christopher Hansens pb. Maren Elisabeth fra Aashameren: Jan Hansens kone, Anders Hansens kone, Petter Hansen, Voldemar Tolfsen, Endre Sørensen.

F.f. Christopher Hansens db. Hans fra Aas Hameren: Endre Sørensens kone, Anne Christiansdtr. Jan Hansen, Hans Evensen, Ole Simensen.

F.f. Christopher Hansens db. Christopher fra Hytten: Magnus Nilsens kone, Ragnil Christophersdtr., Anders Hansen, Ole Hansen, Endre Sørensen.

F.f. Christopher Hansens pb. Lisbeth Maria fra Hyttene: Endre Sørensens kone, Ingebor Andersdtr., Petter Hansen, Ole Hansen, Lars Haagensen.

F.f. Christopher Hansens pb. Maren Kistine fra Fossum Ejet: Petter Hansens kone, Ingebor Andersdtr., Jan Hansen, Anders Hansen, Ole Hansen.

F.f. Christopher Hansens pb. Ingebor fra Hyttene: Valborg Jonsdtr., Inger Baltzersdtr., Gunder Jensen, Gunder Hansen, Melchior Haagensen.

F.f. Christopher Hanssøns db. Christopher fra Fossum-Værk: Marthe Gulliksdtr., Maren Halvorsdtr., Anders Hanssøn, Magnus Nilssøn, Peter Hanssøn.

F.f. Christopher Hanssøns db. Christen fra Fossum Værk: Peter Hanssøns k., Karen Petersdtr., Anders og Ole Hanssøn, Peder Sørenssøn.

 

Denne familien bodde tidligere ved Åshammeren under Ås. I 1801 var enka dagarbeider ved verket og bodde her med barna Hans og Ingeborg.

Berthe Christophersdatter hadde ei søster, Ragnhild Christophersdatter, på Fossum, som giftet seg med mannens bror Petter Hansen.
Se Damjordet under Fossum. Ingen av søstrene var konfirmert i Gjerpen.

 


 

Familie 44.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Skomaker

Ole Knudsen fra Vasdalen under S. Dal i Melum, Solum prestegjeld dpt. 9/6-1765 d. 15/11-1840 på Fossum, s.a. Knud Christensen fra Langeland i Holla og Birthe Jonsdatter.

g1g 17/2-1792 m. Anne Lisbeth Pedersdatter f. ca. 1773 bg. 11/6-1810. ”Ole Knudssøns kone Anne Lisbeth Pedersdtr. f. Fossum. Verk, sagt at være 37 aar.”

g2g 16/4-1811 m. enke Karen Rasmusdatter fra Glenna(2) dpt. 13/1-1782 bg. 1/8-1811. ”Skoemager Ole Knudssøns kone Karen Rasmusdtr. f. Fossum Verk 29 7/12 aar.”, d.a. Rasmus Olsen.

g3g 20/10-1825 m. enke Anne Haraldsdatter fra Brånan under Ballestad dpt. 6/1-1782 d. 9/9-1852 på Fossum, d.a. Harald Halvorsen.

Forlovere: "Ole Nielsen Hynie, Hans Knudsen Fossum."

Barn i 2. ekteskap:
1. Knud bg. 16/6-1811. ”Ole Knudssøns hjemmedøbte Knud f. Fossum Verk 4 timer.”

 

Ole og hans første kone var ikke født i Gjerpen. Hans andre kone Karen Rasmusdatter var enke etter Jens Nilsen
S. Gåshølen under Ås.
Tredje kone Anne Haraldsdatter var enke etter Hans Nirisen på Skotland(B) under N. Hyni.

I 1801 bodde ”svigerfader” her. Det var Halvor Halvorsen, men han er egentlig Anne Lisbeths stefar. Se skiftet nedenfor.

20/9-1796      ELEN NILSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 256a.

ved Fossum       Arvinger:                            

jernverk       Enkem. Halvor Halvorssen (barnløse) og Elens eneste barn etter forrige ekteskap:

                    Anne Lisbet Pedersdtr. g.m. Ole Knutssen v/Fossum.

Brt:   73 - 2 - 21

Gjeld: 94 - 1 -  8 (insolvent).
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

 

22/7/1782      JON KNUTSSEN                    Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 459a.

Bratsberg-     Arvinger:                            

skogen         Enka Berthe Jonsdtr. og barna:

               1. Jon Jonssen, myndig.

               2. Lars Jonssen    20 år.

               3. Niels Jonssen    4 "

               4. Berthe Jonsdtr. 24 "

Enka tok mannens bror Ole Knutssen til verge. Han ble også verge for Lars og Niels.

For dattera Berthe ble hennes nåværende husbond Arne Erikssen verge.

Brt: 48 - 2 - 20

Net: 18 - 2 -  0.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

 Familie 45.

Fossum 1801. S. Fossum.

 

Her var oppført verksarbeider Anders Thommesen med famile. Se Familie 13 - Fossum 1782.

 


 

Familie 46.

Fossum 1801. M. Fossum.

 

Her var oppført den unge ugifte kammerjunker og g.br. Severin von Løvenskiold (24) og 6 tjenestefolk.
Se Fossum hovedgården. Severin von Løvenskiold fikk slottet oppført rundt 1811.

 


 

Familie 47.

Fossum 1801. M. Fossum (Lien).

 

Sagmester

Ole Pedersen Lien fra Lia(A) under Fossum dpt. 2/9-1759 d. 1/7-1820 på Fossum, s.a. Peder Knudsen.

g. 28/12-1784 m. Guri Nilsdatter fra Åsen under Fossum dpt. 6/3-1763 bg. 5/2-1814. ”Guri Nilsdtr, Ole Pedersens k. f. Fossum 50 aar.”, d.a. Nils Magnussen.

1. Peder dpt. 21/8-1785 bg. 3/9-1797. ”Ole Pederssøns db. Peder f. Fossum Verk. 12 aar.”

2. Ingeborg dpt. 17/6-1787 bg. 3/5-1809. ”Ole Pederssøns datter Ingebor under Fossm. Verk 21 5/6 aar.”

3. Nils Olsen dpt. 22/11-1789. Se Lia(A) under Fossum.

4. Marthe Olsdatter dpt. 22/4-1792.

5. Maria Olsdatter dpt. 4/10-1795.

6. Karen Olsdatter dpt. 21/10-1798.

7. Pernelle Olsdatter dpt. 6/3-1803.

8. Peder bg. 24/12-1807. ”Ole Pederssøns hd. db. Peder f. Foss Verk 1 uge.”

 

F.f. Ole Pedersens db. Peder fra Hytten: Magnus Nilsens kone, Karen Paust, Mons Hoppestad, Johannes Grønsteen, Gunder Ellefsen.

F.f. Ole Pedersens pb. Ingebor under Bøe: Magnus Nilsens kone, Anne Nilsdatter, Ole Nilsen, Gunder Ellefsen, Jan Jacobsen.

F.f. Ole Pedersens db. Nils fra Bøe Rønningen: Jan Pedersens kone, Maren Ellefsdtr., Gunder Ellefsen, Ole Aasen.

F.f. Ole Pederssøns pb. Marthe fra Fossum-Værk: Karen Tolvsdtr., Anne Tolvsdtr., Magnus Nilssøn, Jan Pederssøn, Ole Nilssøn.

F.f. Ole Pederssøns pb. Maria fra N, Fossum Ejet: Gunder Ellevssøns k., Maren Ellevsdatter, Ole Nilssøn, Ole Laerssøn, Isak Christenssøn.

F.f. Ole Pederssøns pb. Karen under S. Fossum: Nils Grønsteens k., Anne Pedersdtr. Gunder Ellevssøn, Hans Jenssøn, Jens Janssøn.

F.f. Ole Pederssøns pb. Pernelle under N. Fossum: Peder Mortenssøns k., Anne Pedersdtr., Peder Madssøn, Lars Christianssøn, Anders Johannissøn.

 

Denne familien bodde ved Hytten på Fossum (smeltehytta) i 1785. Fra 1787-1790 bodde de på Børønningen under Bø.
Siden kom de til plassen Lien under Fossum i 1790. Siden Ole Pedersen var sagmester og bodde her, arbeidet han trolig
ved vannsaga på Fossum.

I 1801 bodde også hans mor og søster her: Mariken Clausdatter (59) og Anne Pedersdatter (19).

 


 

Familie 48.

Fossum 1801. M. Fossum (Lien).

 

Verksarbeider

Nils Jensen Lien fra Fossum dpt. 11/4-1754 bg. 30/10-1806. ”Nils Jenssøn Lien und. Fossum Verk 52 1/2 aar.”, s.a. Jens Baltzersen. Se Familie 12 - Fossum 1762.

g. 19/6-1784 m. Dorthe Nilsdatter fra N. Baugerød dpt. 4/12-1757 d. 30/3-1831 på Lien, d.a. Nils Henriksen Baugerød.

1. Jens Nilsen dpt. 30/1-1785. Se Familie 14 - Fossum 1835.

2. Karen Maria Nilsdatter dpt. 26/12-1786 g.m. Søren Reiersen. Se Familie 6 - Mæla 1825.

3. Maren Nilsdatter dpt. 19/10-1788 bg. 26/10-1788. ”Nils Jensen Lies d. Maren 14 dage.”

4. Ole Nilsen dpt. 20/1-1793. Se Langangen(B) under Fossum.

 

F.f. Nils Jensens pb. Karen Maria fra Fossum Ejet: Christian Fossums kone, Maria Jensdtr., Engebret Bougerøe, Anders Jensen, Jens Henrichsen.

F.f. Nils Jensens pb. Maren fra Lia under Fossum: Engebret Bougerøes kone, Ingebor Catrine Baltzersdatter, Gunder Jensen, Jacob Nilsen, Jens Henrichsen.

F.f. Nils Jenssøns db. Ole under Fossum-Værk: Engelbert Bougerøes k., Ingebor Baltzersdtr., Jacob Nilsson, Tolv Nilssøn, Gunder Jensøn.


Deres første barn Jens ble født på Børønningen. De bodde visstnok på Lia u. Fossum fra ca. 1784.
Andre beboere i huset 1801: Enka Johanne Maria Villadsdatter(41) og hennes datter Aase Maria Nilsdatter(11).

 


 

Familie 49.

Fossum 1801. M. Fossum (Ødegården).

 

Her var oppført enka Sille Cathrine Olsdatter (55) og fire av hennes barn.
Hun var enke etter Ole Jensen. Se Familie 30 - Fossum 1782.

 


 

Familie 50.

Fossum 1801. M. Fossum (Bredgangen).

 

Gruvearbeider, senere møller

Christen Knudsen Bredgangen fra Kreppa dpt. 10/1-1768 d. 31/3-1820 på Fossum, s.a. Knud Olsen Kræppen.

g. 24/9-1794 m. Anne Kirstine Madsdatter fra Fossum dpt. 23/4-1775 d. 3/2-1833 på Fossum, d.a. Mads Justsen. Se Familie 55 - Fossum 1782.

1. Knud dpt. 8/2-1795 bg. 5/7-1795. ”Christen Knudssøns db. Knud under N. Fossum 5/12 aar.”

2. Anne dpt. 8/5-1796 bg. 26/2-1797. ”Christen Knudssøns pb. Anne f. N. Fossum-Ejet. 3/4 aar.”

3. Anne Christensdatter dpt. 31/12-1797 d. 10/11-1818 på Fossum. Ugift.

4. Knud dpt. 29/12-1799 bg. 28/4-1800. ”Christen Knudssøns db. Knud under N. Fossum 1/3 aar.”

5. Ingeborg dpt. 1/3-1801 bg. 22/5-1801. ”Christen Knudssøns pb. Ingebor fra Fossum Værk 1/4 aar.”

6. Jon dpt. 27/5-1802 bg. 8/8-1802. ”Christen Knudssøns db. Jon under Fossum Verk 11 uger.”

7. Knud Christensen dpt. 24/7-1803. Se Familie 3 - N. Brekke 1810.

8. Mads dpt. 19/1-1806 bg. 16/2-1806. ”Christen Knudssøns db. Mads und. S. Fossum 4 uger.”

9. Kirsten dpt. 15/3-1807 bg. 7/8-1808. ”Christen Knudssøns pb. Kirsten ibid 1 5/12 aar.”

10. Christen Christensen Bredgangen f. 22/10-1809 d.30/10-1840 på Akershus festnings slaveri. ("Aarsslavenr. 299").

11. Ingeborg f. 4/3-1812 bg. 14/6-1812. ”Christen Knudssøns pb. Ingebor f. Fossum. Verk lidt over 1/4 aar.”

12. Ingeborg Christensdatter f. 20/4-1814. Bodde på Fossum som ugift pensjonist i 1865. Se Familie 52 - Fossum 1865.

13. Hans f. 10/9-1816 d. 10/2-1817.

 

F.f. Christen Knudssøns db. Knud under N. Fossum: Mads Dyrendals k., Else Maria Zachariædtr., Laers Christenssøn, Isak Sørenssøn, Halvor Torbjørnssøn.

F.f. Christen Knudssøns pb. Anne f. N. Fossum-Ejet: Henric Jenssøns k., Maren Madsdtr., Enevold Knudssøn, Halvor Jonssøn, Peder Madssøn.

F.f. Christen Knudssøns pb. Anne under N. Fossum: Jens Hanssøns k., Karen Clausdtr., Envold Knudssøn, Anders Jenssøn, Knud Tollevssøn.

F.f. Christen Knudssøns db. Knud under N. Fossum: Jacob Rasmussøns enke, Dorthe Maria Madsdtr., Enevold Knudssøn, Engelbert og Solve Pederssøn.

F.f. Christen Knudssøns pb. Ingebor under S. Fossum: Jacob Rasmussøns enke, Marthe Engelbertsdtr., Amund Anderssøn, Engelbert Pederssøn, Solve Pederssøn.

F.f. Christen Knudssøns db. Jon under Fossum Verk: Jacob Rasmussøns enke, Sidsel Tormoesdtr., Engelbert Pederssøn, Jon Kikut, Jost Madssøn.

F.f. Christen Knudssøns db. Knud under S. Fossum: Lars Nilssøns k., Sidsel Tormosdtr., Enevold Knudssøn, Amund Ulsvand, Jost Madssøn.

F.f. Christen Knudssøns db. Mads under S. Fossum: Ole Døls k., Maria Jensdtr., Anders Jenssøn, Hans Jacobssøn, Jon Kikut.

F.f. Christen Knudssøns pb. Kirsten pb.  under Fossum Verk: Ole Døls k., Maren Jensdtr., Amund Anderssøn, Knud Jacobssøn, Anders Engelbertssøn.

F.f. Christen Knudssøns db. Christen under Fossum Verk: Hans Knudssøns k., Anne Jacobsdtr., Ole Christenssøn, Amund og Jens Anderssøn.

F.f. Christen Knudssøns pb. Ingebor f. Fossum Verk: Hans Knudssøns k., Anne Jacobsdtr., Ole Christenssøn, Christen Janssøn, Lars Svendssøn.

F.f. Christen Knudsen og Ane Kirstine Madsdtr., S. Fossums pb. Ingeborg: Aagoth Jensdtr., Ane Jacobsdtr., Ole Christensen, Lars Svendsøn, Nils Hansen.


Barnedåp i Gj. krk. den 13/4-1794:

Karen Hermansdatters uægte pb. Maren. Til Barnefader udlagt Soldat Christen Knudssøn.

Test: Knud Klevens k., Anne Andersdtr., - Knud Hermanssøn, Christen Laerssøn, Ellev Olessøn.
Barnet: Maren Christensdatter.

 Familie 51.

Fossum 1801. M. Fossum (Lien).


Her var oppført Anders Jensen Lien med familie. Se Lia(C) under Fossum.

 


 

Familie 52.

Fossum 1801. N. Fossum. (Gård).

Her var oppført Lars Christensen med familie. Se Simonsjordet under Fossum.

 


 

Familie 53.

Fossum 1801. N. Fossum. (Gård).

 

Her var oppført g.br. Christian Larsen Fossum med familie. Se N. Fossum.

 


 

Familie 54.

Fossum 1801. Under N. Fossum.

 

Sagarbeider, husmann

Johannes Pedersen fra Fossum dpt. 17/8-1755 bg. 26/2-1809. ”Johannes Pederssøn f. Fossm. Verk 53 1/2 aar. ”, s.a. Peder Olsen Nisterøe. Se Familie 37 - Fossum 1762.

g. 25/8-1781 m. Inger Nilsdatter fra Berberg(A) dpt. 13/5-1759 d. 6/4-1832 på Fossum, d.a. Nils Jansen Berberg.

1. Anders dpt. 20/10-1782 bg. 19/2-1786. ”Johannes Pedersens s. Anders 3 1/4 aar. ”

2. Peder bg. 9/10-1785. ”Johannes Pedersens hj, db. s. Peder 2 dage.”

3. Marthe Maria Johannesdatter dpt. 20/1-1788 g.m. Erik Henriksen Grosvold. Se Familie 38a - Fossum 1835.

4. Johanne dpt. 24/10-1790 bg. 28/11-1790. ”Johannes Pederssøns pb. Johanne under Fossum 4 uger.”

5. Nils dpt. 26/12-1791 bg. 15/1-1792. ”Johannes Pederssøns db. f. Fossum-Værk, 3 uger.”

6. Johanne dpt. 17/3-1793 bg. 13/4-1794. ”Johannes Pederssøns pb. Johanne under Fossum-Værk 1 1/12 aar.”

7. Kirstine Johannesdatter dpt. 8/2-1795 g.m. Jan Jansen. Se Familie 39 - Fossum 1845.

8. Anne Lisbeth dpt. 25/2-1798 bg. 18/3-1798. ”Johannes Pederssøns pb. Anne Lisbeth f. Fossum Verk 4 uger.”

9. Pernille Johannesdatter dpt. 19/5-1799.

 

F.f. Johannes Pedersens db. Anders under Fossum: Nils Jansens kone, Anne Ougensdatter, Jan Nilsen, Søren Hansen, Jacob Andersen.

F.f. Johannes Pedersens pb. Marthe Maria under Bøe: Jens Hansens kone, Margrethe Nilsdtr, Nils Jansen, Hans Arnesen, Ole Christensen.

F.f. Johannes Pederssøns pb. Johanne under Fossum: Jens Moes k., Karen Olesdtr., Søren Hanssøn, Mads Justssøn, Peder Mortenssøn.

F.f. Johannes Pederssøn under Fossum, hans db. Nils: Jens Moes k., Karen Olesdtr., Hans Sørenssøn, Sondre Kittilssøn, Jens Olessøn.

F.f. Johannes Pederssøns pb. Johanne under Fossum: Johanne Marie Sivertsdtr., Anne Christensdtr., Jan Nilssøn, Laers Christianssøn, Sondre Kittilssøn.

F.f. Johannes Pederssøns pb. Kirstine under N. Fossum: Jens Moes k., Karen Laersdtr., Hans Sørenssøn, Peder Mortenssøn, Rasmus Laerssøn.

F.f. Johannes Pederssøns pb. Anne Lisbeth f. Fossum Verk: Lars Christianssøns k., Marthe  Engelbertsdtr., Jens Hanssøn, Rasmus Larssøn, Peder Madssøn.

F.f. Johannes Pederssøns pb. Pernelle under Fossum Verk: Peter Conradssøns k., Karen Margarete Andersdtr., Peder Madssøn, Sigfried Svendssøn, Hans Jenssøn.


Inger Nilsdatter ble konfirmert i Gjerpen i 1775. Hun bodde da på Hyni. Hennes søsken: Jan Nilsen på Br.kl.,
Anne Kirstine Nilsdatter g.m. Mikkel Eilertsen som bodde i Tønsberg og Margrethe Nilsdatter, i tjeneste hos
forvalter Barnholdt i Skien i 1798.
 


 

Familie 55.

Fossum 1801. Under N. Fossum (Ødegården).

 

Her var nevnt enke Ingeborg Halvorsdatter m/ to barn. Se Mads Justsen. Familie 55 - Fossum 1782.

 


 

Familie 56.

Fossum 1801. Under N. Fossum.

 

Her var oppført sagarb. Hans Sørensen (66) og hans andre hustru Johanne Larsdatter (40).
Begge i sine andre ekteskap og hennes sønn Lars Pedersen (13) og deres fellesbarn, Maren Hansdatter (7).
Se Familie 51 - Fossum 1782.


Logerende enke etter hennes første ekteskap som bodde her i 1801: Margit Pedersdatter (60) – i dagarbeide.

 


 

Familie 57.

Fossum 1801. Under N. Fossum (Dyrendal).

 

Her var oppført Mads Eriksen med familie. Se Dyrendal under Fossum.

 


 

Familie 58.

Fossum 1801. Under N. Fossum.

 

Blank - Nothing.

 


 

Familie 59.

Fossum 1801. Under N. Fossum (Ødegården).

 

Her var oppført gruvearbeider Anders Jensen m/ sin hustru og sin mor. Se Familie 29 - Fossum 1782.
 


 

Familie 60.

Fossum 1801. Under N. Fossum (Ødegården).

 

Her var oppført Engebret Pedersen med familie. Se Familie 19 - Fossum 1835.
 


 

Familie 61.

Fossum 1801. Under N. Fossum (Ulvsvannsplassen).

 

Gruvearbeider

Amund Andersen Ulvsvand f. ca. 1762 bg. 21/1-1813 på Ulvsvannsplassen "Aamund Andersen fra Uhls vandet 50 aar.", s.a. Anders NN.

g. 21/6-1788 m. Maren Jensdatter fra Fossum dpt. 18/10-1761 d. 7/2-1833 på Ulvsvannsplassen, d.a. Jens Olsen. Se Familie 35 - Fossum 1762.

1. Anders Amundsen dpt. 1/9-1788 i Ø. Porsgrunn. Bodde også på Ulvsvannsplassen. Se Familie 16 - Fossum 1835.

2. Jens dpt. 8/8-1790 bg. 26/6-1891. ”Amund Anderssøns db. Jens under Fossum 10 1/2 mnd.”

3. Marthe Margrethe dpt. 22/4-1792 bg. 2/6-1793. ”Amund Anderssøns Doxrøes pb. Marthe Margarete 1 1/12 aar.”

4. Jens dpt. 13/7-1794 bg. 31/8-1794. ”Amund Anderssøns db. Jens f. Kutterøe 7 uger.”

5. Marthe Maria dpt. 26/7-1795 bg. 19/2-1797. ”Amund Anderssøns pb. Marthe Maria under Ml. Fossum 1 1/2 aar.”

6. Karen Margarethe Amundsdatter dpt. 18/12-1796 g.m. Nils Jacob Olsen. Se Familie 3 - Hyni 1825 og Familie 84 - Kleiva 1845.

7. Marthe Maria Amundsdatter dpt. 19/8-1798.

8. Jens Amundsen dpt. 2/6-1800 d. 8/7-1826. Ugift. ”Tjente paa Fossum. Druknede under Badning i Bøe-Elven.”

9. Maria dpt. 3/4-1803 bg. 19/2-1804. ”Amund Anderssøns pb. Maria under Fossum Ml. 11/12 aar.”

 

F.f. Anund Andersen og Maren Jensdatters barn Anders: pigen Ane Svensdatter, pigen Ane Willumsdatter, Jacob Jacobsen, Niels Jacobsen, Ole Mogensen.

F.f. Amund Anderssøns db. Jens under Wenstøb: Christen Pederssøns k., Margarete Monsdtr., Henric Pederssøn, Henric og Ole Jenssøn.

F.f. Amund Anderssøns pb. Marthe Margarete under Fossum: Else Tollevsdtr., Karen Laersdtr., Johannes Pederssøn, Anders Jenssøn, Laers Nilssøn.

F.f. Amund Anderssøns db. Jens fra Kutterøe: Anders Jenssøns k., Anne Margarete Olesdtr., Jens Svenchessøn, Nils og Henric Jenssøn.

F.f. Amund Anderssøns pb. Marthe Maria under Ml. Fossum: Anders Jenssøns k., Dorothea Pedersdtr., Henric Jenssøn, Hans Tordssøn, Johannes Nilssøn.

F.f. Amund Anderssøns pb. Karen Margarete under Fossum Verk: Christen Wenstøbs k., Anne Maria Andersdtr., Ole og Henric Jenssøn, Peder Madssøn.

F.f. Amund Anderssøns pb. Marthe Maria f. Ulsvandet: Halvor Ersrøes k., Karen Margarete Andersdtr., Henric Jenssøn, Christen Knudssøn, Engelbert Pederssøn.

F.f. Amund Anderssøns db. Jens under Fossum Verk: Halvor Ersrøes k., Anne Aslaksdtr., Henric Jenssøn, Hans Tordssøn, Henric Torjerssøn.

F.f. Amund Anderssøns pb. Maria under Ml. Fossum: Ole Monssøns k., Maren Jostsdtr., Henric Jenssøn, Christen Knudssøn, Jost Madssøn.


Enka hadde plassen fra 1829. Det var nevnt i folketellinga 1865 at den eldste sønnen Anders var født i Porsgrunn.


 


 

Familie 62.

Fossum 1801. Under N. Fossum (Ødegården).

 

Verksarbeider

Ole Monsen fra Skilbred(1) dpt. 8/10-1758 d. 28/7-1824 på Fossum, s.a. pike Gunhild Halvorsdatter på Skilbred og uk. Mons Tevesen på N. Berberg.

g. 23/10-1784 m. Gunhild Svendsdatter fra S. Lundsåsen dpt. 26/12-1759 d. 13/7-1840 på Fossum, d.a. Svend Asbjørnsen.

1. Ingeborg Olsdatter dpt. 9/12-1787 trolig g.m. Nils Eriksen. Se Familie 2 - Ø. Borge 1845.

2. Else Maria Olsdatter dpt. 30/5-1790 g.m. Lars Halvorsen. Se Familie 18 - Fossum 1835.

3. Maria dpt. 7/4-1793 bg. 27/11-1796. ”Ole Monssøns pb. Maria f. Fossum Verk 3 1/2 aar.”

4. Svend dpt. 10/1-1796 bg. 26/12-1796. ”Ole Monssøns db. Svend f. Fossum Verk 1 aar.”

5. Maria Olsdatter dpt. 31/12-1799 g.m. skomaker Ole Trondsen. Se Familie 16 - S. Brekke 1845.

6. Guri Olsdatter dpt. 16/11-1800.

7. Ole dpt. 13/5-1804 bg. 7/10-1810. ”Ole Monssøns db. Ole f. Fossm. Verk 6 5/12 aar.”

F.f. Ole Monsens pb. Ingebor fra Hyttene: Anne Hansdtr., Ambor Svendsdtr., Erik Olsen, Gunder Monsen, Nils Torstensen.
F.f. Ole Monssøns pb. Else Marie fra Hytten: Mads Justssøns k., Guri Nilsdtr., Gunder Monssøn, Ole Anderssøn, Magnus Nilssøn.
F.f. Ole Monssøns pb. Maria fra Fossum-Værk: Jens Hanssøns k., Guri Nilsdtr., Gunder Monssøn, Hans Halvorssøn, Christen Anderssøn.
F.f. Ole Monssøns db. Svend f. Fossum-Verk: Zacharias Henrichssøns k., Berthe Pedersdtr., Gunder Monssøn, Laers Riisberg, Sondre Kittlssøn.
F.f. Ole Monssøns pb. Maria f. Fossum Verk: Christopher Hanssøns k., Anne Halvorsdtr., Peder Sørenssøn, Gunder Monssøn, Gunder Jacobssøn
F.f. Ole Monssøns pb. Guri f. Fossum Verk: Halvor Torbjørnssøns k., Maren Madsdtr., Johannes Pederssøn, Hans Anderssøn, Hans Jenssøn.
F.f. Ole Monssøns db. Ole f. Fossum Verk: Jens Hanssøns k., Ingebor Olesdtr., Jens Hanssøn, Anders Nilssøn, Gunder Engelbertssøn.


Ole Monsen på Skilbred ble konfirmert 16 år gammel i 1774 og derfor f. 1758. Han vokste opp på Skilbred hos sin mor.

Hans halvbror Gunder Monsen vokste opp på Furuvald(2) hos sin mor Marthe Thorsdatter. Disse to halvbrødrene

var stadig faddere for hverandres barn.
 Familie 63.

Fossum 1801. Under N. Fossum (Visstnok Sigurdsplass).

 

Gruvearbeider, husmann

Engebret Pedersen fra Erlands Venstøp dpt. 25/7-1756 d. 25/3-1848 på Fossum, s.a. Peder Christensen.

g. 23/10-1779 m. Anne Gundersdatter fra N. Bø(B) dpt. 13/1-1757 d. 27/7-1843 på Fossum, d.a. Gunder Pedersen Bøe.

1. Marthe Engebretsdatter dpt. 23/1-1780 g.m. Anders Nilsen Wenstøb. Se Venstøp(26).

2. Helvig dpt. 1/4-1782 bg. 25/1-1784. ”Engebret Pedersens d. Helvig 1 1/2 aar.”

3. Aslak dpt. 5/12-1784 bg. 26/12-1784. ”Engebret Pedersens s. Aslak 3 uger.”

4. Gunder Engebretsen dpt. 27/11-1785. Se Familie 24 - Fossum 1835.

5. Helvig Engebretsdatter dpt. 15/2-1789 g.m. Lars Svendsen. Se Børønningen(B) under Bø.

6. Peder Engebretsen dpt. 15/7-1792 g.m. Berthe Olsdatter. Se Skotten under Gulset.

7. Christopher dpt. 23/8-1795 bg. 27/11-1796. ”Engelbert Pederssøns db. Christopher under  N. Fossum 1 1/4 aar.”

-   bg. 18/11-1810. ”Engelbert Pederssøns dødfødte db. under N. Fossum.”

 

F.f. Engebret Pedersens pb. Marthe fra Venstøb: Aslak Gundersens kone, Gunhild Nilsdatter, Peder Venstøb.Christian Fossum, Peder Gundersen.

F.f. Engebret Pedersens pb. Helvig fra N. Fossum: Chrisian Fossums kone, Maren Pedersdtr., Lars Fossum, Zacharias Hermandsen, Henrich Pedersen.

F.f. Engebret Pedersens db. Aslak fra N. Fossum: Peder Gundersens kone, Maren Pedersdtr., Lars Fossum, Morten Gundersen, Henrich Pedersen.

F.f. Engebret Pedersens db. Gunder fra N. Fossum: Christen Pedersens kone, Anne Larsdtr., Christian Fossum, Zacharias Hermansen, Christen Hansen.

F.f. Engebreth Pedersens pb. Helvig fra Fossum: Christen Hansens kone, Anne Vilhelmsdtr., Christian Fossum, Henrich Pedersen, Hans Christensen.

F.f. Engelbert Pederssøns db. Peder fra Nordre Fossum: Christen Wenstøbs k., Johanne Maria Iversdtr., Christian Fossum, Christen Hanssøn, Gunder Christenssøn.

F.f. Engelbert Pederssøns db. Christopher fra N. Fossum Test: Christen Wenstøbs k., Gjertrud Hansdatter, Peder Mortenssøn, Rasmus Laerssøn, Peder Christianssøn.


Ingebret og Anne var her begge i 1835 og var registrert som 80 år gamle. Han var fremdeles husmann og gruvearbeider!
De bodde sammen med sønnen Gunder og hans familie.
 


 

Familie 64.

Fossum 1801. Under N. Fossum (Justeplass?).

 

Verksarbeider

Jens Hansen Moe fra S. Mo dpt. 27/6-1756 d. 12/5-1826 på Fossum, s.a. Hans Aslaksen Moe.

g. 17/8-1782 m. Anne Isaksdatter fra N. Sætret i Luksefjell dpt. 12/12-1756 d. 12/3-1847 på Fossum, d.a. Isak Gulbrandsen.

1. Hans Jensen dpt. 1/12-1782. Skrev seg for Hans Jensen Moe. Han var kusk på Fossum. Se Familie 52 - Fossum 1835.

2. Maria dpt. 9/10-1785 bg. 13/11-1785. ”Jens Hansens d. Maria under Moe 5 uger.”

3. Maria Jensdatter dpt. 1/1-1787 g.m. Henrik Evensen. Se Familie 23 - Fossum 1835.

4. Maren dpt. 31/5-1789 bg. 13/8-1795. ”Jens Hanssøns pb. Maren under Fossum Nordre 6 1/4 aar.”

5. Isak Jensen dpt. 6/5-1792. Konf. 1807.

6. Ole Jensen dpt. 24/7-1796. Se Berberg(B).

 

F.f. Jens Hansens db. Hans fra Sæteret i Luxefjeld: Aslak Moes kone, Maren Aslaksdtr., Povel Vebiønsen, Erik Hansen.

F.f. Jens Hansens pb. Maria fra Eichonrøe under Moe: Jon Eichonrøes kone, Helvig Isaksdatter, Aslak Moe, Isak Eichonrøe, Tosten Jermundsen.

F.f. Jens Hansens pb. Maria under Fossum: Mads Justsens kone, Helvig Isaksdatter, Anders Rønnichsen, Søren Hansen, Ole Aslaksen.

F.f. Jens Hansens pb. Maren under Moe: Mads Justsens kone, Karen Olsdatter, Aslak Moe, Hans Sørensen, Johannes Pedersen.

F.f. Jens Hanssøns db. Isak under Fossum: Johannes Pederssøns k., Ingebor Rasmusdtr., Mads Jostssøn, Aslak Moe, Hans Christopherssøn.

F.f. Jens Hanssøns db. Ole N. Fossum: Johannes Pederssøns k., Karen Andersdtr., Ole Aas, Engelbert Pederssøn, Peder Olessøn.

 

Denne familien bodde tidligere på Sætret i Luksefjell, deretter på Ekornrød under Mo.
De kom til Fossum i ca. 1786.
 


 

Familie 65.

Fossum 1801. (Lien).

 

Spikersmed

Hans Jansen Lien fra Fossum dpt. 15/12-1776, s.a. Jan Hansen Lien. Se Familie 38 - Fossum 1782.

g. 20/5-1802 m. Elen Andersdatter fra Skien? f. ca. 1772 d. 27/5-1853 på Fossum.

1. Jan Hansen dpt. 13/2-1803.

2. Anne Kirstine Hansdatter dpt. 12/5-1805 g1g m. Nils Olsen på Ekornrød under Bratsberg, g2g m. enkemann Halvor Jansen. Se Familie 32 - N. Brekke 1845.

3. Anders Hansen dpt. 3/5-1807. Se Damjordet under Fossum.

4. Birthe Hansdatter f. 10/5-1810.

5. Maren Thurine Hansdatter f. 1/7-1813 g.m. Børre Jørgensen Semb. Se Sem(9).

6. Maria Hansdatter f. 14/10-1816.

 

F.f. Hans Janssøns db. Jan f. Fossum Verk: Jacob Peterssøns k., Anne Maria Halvorsdtr., Jens Janssøn, Svend Aslakssøn, Hans Anderssøn.

F.f. Hans Janssøns pb. Anne Kirstine under Fossum Verk: Jacob Peterssøns k., Lisbeth Christophersdtr., Peter Hanssøn, Hans Anderssøn, Ole Janssøn.

F.f. Hans Janssøns db. Anders f. Fossum Verk: Engelbert Pederssøns k., Gjertrud Turine Neuman, Peter Hanssøn, Jon Evenssøn, Ole Knudssøn.

F.f. Hans Janssøns pb. Birthe under Fossum Verk: Engelbert Pederssøns k., Maria Jensdtr., Lars Christianssøn, Peder og Jacob Madssøn.

F.f. Hans Jansens pb. Maren Turine f. Fossum: Jens Nilsens k., Jens Anderssens k, Jens og Ole Nilsen, Jens Andersen.
 


Andre:

Muremester
Anders Iversen
fra Christiania d. 1801.

 

17/12-1801            ANDERS IVERSSEN             Bamble Skifteprot. nr. 12, side 544a.

V/Fossum                                                          

Jernverk                   Arvinger ukjent da murermester Iverssen var fra Kristiania og var

                               kommet til Fossum Jernverk for omtrent 1 år siden og

                               siden arbeidet der.

Brt:   8 - 0 - 14.

Gjeld: 8 - 0 - 14.
Kilde: Avskrevet fra skiftekort, SAKO av Reidar Ballestad for Grenland Ættehistorielag.| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no